телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для животных -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
У відділі кадрів ( ВК ), при прийнятті на роботу працівника складається особиста картка. Вона включає в себе відомості, отримані з трудової книжки, яка ведеться у ВК, диплому, паспорту. При прийомі на роботу, у відповідності з професією і кваліфікацією працівника, призначають йому посаду, відділ, в якому він буде працювати, а потім по цим даним у документі “Штатний розклад” визначають оклад. Посада, відділ, оклад, а також прізвище, ім(я та по-батькові, дата зарахування на роботу, табельний номер, який працівникові присвоюють у ВК, вказують у “Наказі про прийом на роботу”. Підтверджений директором наказ передається у бухгалтерію. Форма цього документу наведена у додатку 1. Інспектор ВК попереджує керівника відділу, в який призначено працівника на роботу. Чисельність працівників ( особистий склад ) визначається техпром-фін- планом організації та укладеними колективними угодами. Залежно від участі в господарській діяльності розрізняють промислово- виробничий і непромисловий персонал. За характером виконуваних функцій промислово-виробничий персонал розподіляється на категорії: ро-бітники ( основного і допоміжного вироництва ), керівники, спеціалісти і службовці. Непромисловий персонал ( це робітники і службовці капітального ремонту, транспортного і житлового господарства і культурно-побутових установ. Рух кадрiв оформляється первинними документами: наказами про прийом, переміщення, звільнення. В практиці обліку кадрів розрізняють списковий склад, середньосписковий, наявний. Фактична чисельність всіх працівників організації визначається списковим складом. В списковий персонал входять всі категорії постійних, сезонних та тимчасових працівників, прийнятих на роботу на період не менше 5 днів. Крім того, в списковий склад включаються також працівники, прийняті на роботу за основною діяльністю організації на період більше одного дня. Працівники включаються в списковий склад з дня їх зарахування на роботу. У списках працівників ІОЦ повинні бути присутні як фактично працюючі на даний період часу, так і відсутні на роботі за певною причиною. В списковий склад підприємства включаються: - працівники, які фактично з(явилися на роботу, в тому числі ті , що не працювали по причині простою( - працівники, які знаходяться в службовому відрядженні( - працівники, які знаходяться в чергових відпустках( - жінки, які знаходяться у дикретних відпустках( - працівники, які не з(явилися на роботу через хворобу( - працівники, які не з(явилися на роботу у зв(язку з виконанням державних та суспільних обов(язків, по особистій поважній причині з дозволу адміністрації, особи, які здійснили прогул, а також працівники, яких засудили на строк від 3 до 15 діб( - працівники, які тимчасово відірвані від виробництва на сільскогоспо- дарські роботи, лісозаготовки та інше( - працівники, відряджені для підвищення кваліфікації, на сесії( - працівники, прийняті на роботу з випробувальним терміном( - працівники, прийняті на роботу за основною діяльністю організації на строк більше одного дня( - працівники організації, які працюють поза організацією, якщо вони отримують заробітну плату від цієї організації( - “надомні” робітники( Середньоспискова чисельність працівників за звітний місяць визначається шляхом додавання кількості працівників за всі календарні дні звітного місяця, враховуючи святкові та вихідні дні, та ділення отриманої суми на число календарних днів звітного періоду.

При цьому управлінський персонал звільняється від рутинних, чисто технічних операцій по обробці інформації, приділяючи більше уваги аналізу отриманних результатів і розробці відповідних управлінських рішень по удосконаленню управління персоналом організації. Основний зміст робіт, які виконує працівник відділу кадрів заключається у формуванні та веденні первинних документів, масивів з первинною інформацією, видачі необхідних документів та довідок бухгалтерії та ВПЗ, а також у веденні довідкових масивів. Об(єктом, при управлінні яким розв(язується дана задача, є відділ кадрів ІОЦ обласного споживчого союзу. У процесі розв(язання задачі на АРМ працівника відділу кадрів формується результатна інфорамація, яка представлена у вигляді машинограм, відеокадрів і масивів : - Машинограма кількості прийнятих працівників по видам прийому і категоріям за місяць” ( VD1 ), яка призначена для обліку та контролю прийому працівників у розрізі категорій( - “Машинограма наявності та руху кадрiв за категоріями і статтю за місяць” ( VD2 ), яка призначена для аналізу характеру професійного складу організації і використовується для обліку і контролю наявності працівників по якісним ознакам, а також для аналізу укомплектованості організації робочою силою( - “Машинограма прийнятих працівників по професіям і структурним підрозділам за місяць” ( VD3 ), яка характеризує зведені дані про прийнятих працівників по кваліфікаційній ознаці і використовується для обліку, контролю та аналізу чисельності прийнятих працівників по структурним підрозділам, категоріям і професіям( - “Машинограма кількості звільнених працівників за причинами звільнення і категоріями персоналу за місяць” ( VD4 ), яка призначена для контролю і аналізу причин звільнення, а також для складання плану заходів, направлених на закріплення кадрів в організації( - “Машинограма кількості звільнених працівників у розрізі професій і структурних підрозділів” ( VD5 ), яка використовується для поточності робочої сили і проведення соціологічних досліджень( - масив “Кадр” ( KADR ) призначений для відображення даних про наявність кадрiв в організації і які зберігаються в якості вхідної інформації при формуванні чи редагуванні масивів “Пере-міщення” і “Звільнення”. Формується при впровадженні інформаційної системи ( ІС ) в організації і доповнюється при прийомі на роботу нового працівника( - масив “Переміщення” ( PEREM ) призначений для відображення даних про переміщення праціників на нову посаду чи і в інший підрозділ( - масив “Звільнення” ( UVOL ) призначений для відображення даних про звільнення працівників з орнанізації. Задача розв(язується на АРМ працівника відділу кадрів один раз на місяць та мірі необхідності, з обов(язковим складанням звітності за місяць. Передбачений розв(язок задачі по запиту користувача при наявності інформації в інформаційній базі. Робота з АРМ припиняється в кінці робочого дня. Повторне звернення до комплексу програм можливе лише при введенні паролю. Розв(язок задачі припиняється при виникненні збійних ситуацій в апаратному забезпеченні або при виході з ладу електропостачання ЕОМ, а також при несанкціонованому доступі і відсутності необхідної для розв(язання задачі інформації. Інформаційна модель розв(язання задачі по обліку наявності та руху кадрiв приведена на рисунку 2.

Для відомості чисельності звільнених працівників за різними причинами: Кількість звільнених працівників в певному місяці/році за певною причиною звільнення конкретної категорії певної статі розраховується за формулою: ( кількість звільнених працівників за mg-ий місяць/рік за z-ю причиною звільнення k-ої категорії p-ої статі( ( табельний номер працівника, звільненого з z-ю причиною звільнення k-ї категорією p-ї статі в mg-му місяці/році. Кількість всього звільнених працівників в певному місяці/році за певною причиною звільнення певної статі розраховується за формулою: ( кількість всього звільнених працівників в mg-му місяці/році за z-ю причиною звільнення p-ї статі. Кількість всього звільнених працівників в певному місяці/році конкретної категорії певної статі розраховується за формулою: ( кількість всього звільнених працівників в mg-му місяці/році k- ої категорії p-ї статі. Для відомості чисельності звільнених працівників по професіям і структурним підрозділам: Кількість звільнених працівників в певному місяці/році певної професії певної статі у конкретному структурному підрозділі розраховується за формулою: ( кількість звільнених працівників в mg-му місяці/ році fо-ї професії pо-ї статі у s-му структурному підрозділі( ( табельний номер працівника f-ої професії pо-ї статі, звільненого з s-го структурного підрозділа в mg-му місяці/році. Кількість всього звільнених працівників в певному місяці/році певної професії певної статі розраховується за формулою: ( кількість всього звільнених працівників в mg-му місяці/році f-ої професії p-ої статі. 2.2.4. Алгоритм розв(язання. Даний пункт присвячений опису логіки алгоритму і способу формування результатів розв(язання задачі. Алгоритм у вигляді схеми наданий на рисунку 3. Далі розглянемо конкретні дії кожного блоку. Блок 1-10. Виконує слідуючі функції: організація доступу до програми за допомогою паролю, відкриття необхідних баз даних, формування ієрархічного меню. Блок 11-13. Формування підменю “Регістрація” і вибір необхідної функції в ньому. Блок 14-19. Робота з особистою карткою: добавлення інформації про нового працівника. Блок 20-25. Робота з особистою карткою: редагування інформації про працівника. Блок 26-38. Перегляд особистих карток працівників. Блок 39-41. Формування підменю “Робота” і вибір необхідної функції в ньому. Блок 42-57. Робота з документом “Наказ про переміщення”: введення і редагування інформації про переміщення працівників. Блок 58-73. Робота з документом “Наказ про звільнення”: введення і редагування інформації про звільнення працівників. Блок 74-79. Перегляд інформації про працівників, відібраної за ключевими ознаками. Блок 80-96. Формування підменю “Відомості” , вибір необхідної відомості, її формування, організація виведення на екран чи на друк. Блок 97-106. Формування підменю “Довідники”, вибір необхідного довідника, організація роботи з ним: добавлення запису, редагування запису, знищення запису. Блок 107-112. Формування підменю “Сервіс”, вибір необхідної функції в ньому: отримання довідки про використання системи, архівування баз даних, відновлення баз даних. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО, ОРГАНІЗАЦІЙНОГО, ПРОГРАМНОГО, ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 3.1. Інформаційне забезпечення. 3.1.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення. Інформаційне запезпечення ( ІЗ ) ( сукупність форм документів, класифікаторів, нормативної бази та реалізованих рішень по об(ємам, розміщенню і формам існування інформації, які застосовуються в інформаційній системі при її функціонуванні. Інформаційне забезпечення складається з інструктивних і методичних матеріалів, системи класифікації і кодування, позамашинної і внутрішньомашинної інформаційної бази. ІЗ розроблюється з врахуванням вимог принципів системності інформаційної системи.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Закон України про оплату праці

Норми колективного договору, що допускають оплату прац нижче вд норм, визначених генеральною, галузевою або регональною угодами, але не нижче вд державних норм  гарантй в оплат прац, можуть застосовуватися лише тимчасово на перод подолання фнансових труднощв пдпримства термном не бльш як шсть мсяцв. Стаття 15. Органзаця оплати прац на пдпримствах Форми  системи оплати прац, норми прац, розцнки, тарифн стки, схеми посадових окладв, умови запровадження та розмри надбавок, доплат, премй, винагород та нших заохочувальних, компенсацйних  гарантйних виплат встановлюються пдпримствами у колективному договор з дотриманням норм  гарантй, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регональними) угодами. У раз, коли колективний договр на пдпримств не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ц питання з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником), що представля нтереси бльшост працвникв, а у раз його вдсутност з ншим уповноваженим на представництво органом. ( Частина перша статт 15 з змнами, внесеними згдно з Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) вд 10.07.2003 ) Конкретн розмри тарифних ставок (окладв)  вдрядних розцнок робтникам, посадових окладв службовцям, а також надбавок, доплат, премй  винагород встановлюються з урахуванням вимог, передбачених частиною першою ц статт

скачать реферат Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

Ефективність використання оборотних засобів означає прискорення їх обертовості та вивільнення з обороту, що є додатковим джерелом фінансування приросту оборотних засобів. Гальмування обертовості призводить до імобілізації оборотних засобів та збільшенню частки позиченого капиталу у джерелах финансування. Одним з елементів процесу управління оборотними засобами підприємства є нормування. Незаповнення нормативу призводить до перебоїв у виробництві та реалізації продукції. Понаднормові запаси товарно-матеріальних цінностей віволікають з обороту грошові засоби та свідчать про недоліки в матеріально-технічному забезпеченні, неритмічності процесів виробництва та реалізації продукції та послуг. Необхідною умовою удосконалення управління є докорінна реконструкція його техничної та інформаційної бази на базі автоматизованої системи обліку. Однією з важливіших задач є подальший розвиток та удосконаленнч інформаційних систем підприємств з використанням сучасних методів управління та технічних засобів.

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
 Кодекс законів про працю України

За згодою одного з батькв або особи, що його замню, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, як досягли п'ятнадцяти рокв. Для пдготовки молод до продуктивно прац допускаться прийняття на роботу учнв загальноосвтнх шкл, професйно-технчних  середнх спецальних навчальних закладв для виконання легко роботи, що не завда шкоди здоров'ю  не порушу процесу навчання, у вльний вд навчання час по досягненн ними чотирнадцятирчного вку за згодою одного з батькв або особи, що його замню. Стаття 189 Облк працвникв, як не досягли всмнадцяти рокв На кожному пдпримств, в установ, органзац ма вестися спецальний облк працвникв, як не досягли всмнадцяти рокв, з зазначенням дати х народження. Стаття 190 Роботи, на яких забороняться застосування прац осб молодше всмнадцяти рокв Забороняться застосування прац осб молодше всмнадцяти рокв на важких роботах  на роботах з шкдливими або небезпечними умовами прац, а також на пдземних роботах. Забороняться також залучати осб молодше всмнадцяти рокв до пдймання  перемщення речей, маса яких перевищу встановлен для них граничн норми

скачать реферат Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх державних і місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання держави; ощадні сертифікати; векселі; приватизаційні папери. Основний вид цінних паперів, що випускає акціонерне товариство – акція. Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства . Також акціонерне товариство може випускати облігації. Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого проценту (якщо інше не передбачено умовами випуску).

 Концентраційні табори в Совєтському Союзі

Матросова — раніше називалося ім. Берії; родовище ім. Марії Ростоков; родовище ім. Горького; Централка; Козуган з шахтою Шорт; Ариганка; Горняк; Хінже; Тенківське гірничо-промислове управління; Урґал; Вольфрамшахти; Індігірка. Більшість концтаборовиків — це українці, потім інші поневолені Москвою народи, а далі військовополонені з другої світової війни; росіян значна меншість. Копальні ім. Будьонного мають уран і цину; на копальні «Централка» видобувається виключно уран; копальні «Вольфрам» мають вольфрамові поклади. В'язні табору «Дальстрою» (Колима) працюють в копальні золота, вольфраму, урану, цини, міді, на будуванні підприємств, залізниць, шляхів, аеродромів і т. д. 90. Камчаткалаг. Табори розташовані на півострові Камчатка і виділені в самостійну групу системи «Дальстрою». Підпорядковані міністерству війни, але з емведівською адміністрацією. Управління знаходиться недалеко м. Петропавловська, а табори засекречені. В'язні будують військово-стратегічні об'єкти, бази, працюють в нафтовій промисловості, на лісорозробках, в шахтах, на будові залізничних колій, а також в рибоконсервній промисловості. 91. Кандалакшалаг

скачать реферат Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Якщо в сільському господарстві і харчовій промисловості фірми із зайнятістю понад 200 чол. вважаються великими, то в галузі виробництва обладнання поріг чисельності 500 чол. У Швеції система віднесення підприємств до малих згідно з французькою, але там дію ще і такі показники як: стадії зростання, галузева приналежність, географічна сфера діяльності, специфічні характеристики власників і керівників (жінки-підприємці, іноземці), типи проблем характерні для підприємства. У Німеччині певне поняття про малий бізнес відсутнє, але відповідно до класифікації федерального міністерства господарства до дрібних відносять фірми з числом зайнятих до 49 чол. і щорічним оборотом менше за 1 млн. марок. Дрібні і середні фірми – це фірми, якими керують юридично самостійні власники, що безпосередньо беруть участь у виробництві, що повністю беруть на себе економічний ризик і що фінансують свою діяльність, як правило, без залучення кредитних коштів. У Сполучених Штатах Америки федеральним законом про малий бізнес встановлено, що мала фірма – це фірма, що має одного або декількох власників, з числом зайнятих не більше 500 чол., величиною активів не більше 5.000.000 $ і річним прибутком не понад 2.000.000 $. У залежності від кількості найнятих працівників всі підприємства в США діляться на: - найменші 1 - 24 зайнятих; - малі 25 - 99 зайнятих; - проміжні 100 - 499 зайнятих; - великі 500 - 999 зайнятих; - найбільші 1000 і більш зайнятих.

скачать реферат Облігації

Номінальна вартість, що є більшою за мінімальну має бути кратною їй (10, 15, 50, і т.д.). Номінальна вартість визначається емітентом при прийнятті рішення про випуск облігацій. Крім номінальної розрізняють ще відсічну і курсову вартість облігації. Відсічна ціна – це ціна за якою розміщуються облігації на первинному ринку. Курсова ціна формується на ринку під впливом попиту і пропозиції, що склалися на даний момент. Курс як правило виражається в процентах до номіналу облігації. Існує також поняття викупної ціни, під якою розуміють ту суму грошей, за яку ця облігація може бути викуплена емітентом у її власника, якщо це визначено умовами випуску. В залежності від емітентів випускаються наступні види облігацій: А) облігації державної позики (зовнішньої і внутрішньої); Б) облігації місцевих позик; В) облігації підприємств. Це відображено в Законі України “Про цінні папери та фондову біржу”. Таким чином емітентом облігацій можуть бути органи республіканської (федеральної) і місцевої влади, підприємства всіх передбачених в державі форм власності.

скачать реферат Статистика фінансів

Під останньою розуміють задоволення потреби в інвестиційних ресурсах найбільш вигідним і найменш ризикованим способом; інвестори вибирають тип цінного папера, який відповідає стратегії зберігання коштів чи одержання прибутку з урахуванням ризикованості відповідних операцій на фондовому ринку, після чого добирається конкретний об'єкт вкладання капіталу, тобто цінний папер певної фірми. Цінні папери — грошові документи з такими властивостями: 1) засвідчують права володіння чи відносини позики; 2) установлюють взаємостосунки між особою, яка випустила цінний папір, та власником останнього; 3) передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів чи процентів; 4) передбачає можливість передачі грошових та інших прав третім особам. Види цінних паперів, випуск яких дозволений в Україні: 1) акції; 2) облігації внутрішньої позики; 3) облігації підприємств; 4) казначейські зобов'язання; 5) ощадні (депозитні) сертифікати; 6) векселі. З усіх перелічених цінних паперів чистими інструментами для інвестування є акції та облігації підприємств. Адже обіг облігацій внутрішньої позики та казначейських зобов'язань є обігом державних цінних паперів, які випущені в інтересах держави й обіг яких суворо регламентується, а отже, і не потребує докладного вивчення.

скачать реферат Хозяйственные общества

Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Види цінних паперів: . акції; . облігації внутрішніх державних і місцевих позик; . облігації підприємств; . казначейські зобов’язання держави; . ощадні сертифікати; . векселі; . приватизаційні папери.Основний вид цінних паперів, що випускає акціонерне товариство – акція. Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Також акціонерне товариство може випускати облігації. Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого проценту (якщо інше не передбачено умовами випуску).

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України. Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу приватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством України. Порядок обігу цінних паперів, випущених Союзом РСР, іншими союзними республіками і розміщених на території України, регулюється цим Законом, іншими актами законодавства України, а також договорами України з Союзом РСР і відповідними союзними республіками. Види цінних паперів В Україні можуть випускатися такі види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери. Акції Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

скачать реферат Електромережі та електрообладнання

Оптимізація якості електричної енергії, її значення як енергетичної проблеми Якість електроенергії істотно позначається на економічних показниках і надійності роботи електричних мереж і виробництва промислових підприємств. Маштаби електроспоживання промисловістю України і збільшення частки електроприймачів з штовховим, несиметричним режимом роботи і нелінійними характеристиками, що роблять негативний вплив на якість електроенергії, обумовлюють значимість для народного господарства країни проблеми підвищення якості електроенергії. Цим порозумівається участь у дослідженнях з даної проблеми великого числа ведучих наукових і проектних інститутів, вузів, а також енергетичних служб підприємств. Обґрунтування поняття «якість електроенергії» має принципове значення для поліпшення якості електроенергії у системах електропостачання промислових підприємств, а також для розробки раціональної системи керування якістю. На сучасному етапі розвитку електроенергетики це визначення якості, стосовно до електричної енергії повинне бути доповнено вимогами по забезпеченню економічності, ергономічні й естетичності процесів, зв'язаних зі споживанням електроенергії.

скачать реферат Сутність та призначення фінансів

Досягається це за допомогою спеціального підбору джерел утворення фондів стимулювання, особливого порядку і принципів їхнього формування та використання. В умовах переходу до ринку система заохочення кращих результатів фінансово-господарської діяльності за допомогою спеціальних стимулюючих фондів буде докорінно перебудовуватися. Необхідність такої перебудови обумовлена тим, що довелося, по-перше, відмовитися від твердої регламентації порядку формування і використання заохочувальних фондів, раніше директивно установлюваного вищими управлінськими структурами, і, по-друге, урізноманітнити систему заохочувальних фондів. Важливу роль у розвитку виробництва і підвищенні його ефективності можуть відіграти бюджетні стимули. Їхня відмінність від інших фінансових стимулів полягає в тому, що суб'єктом стимулювання є держава. Як економічні стимули здатна виступати, з одного боку, система платежів підприємств у бюджет, у якій досягнуте тісне ув'язування фіскального, регулюючого і стимулюючого призначення різних видів податків.

скачать реферат Ринок фінансових послуг

Доцільно розглянути здатність цінних паперів виконувати в процесі ринкової взаємодії певні функції. До основних функцій, що виконуються цінними паперами, можна віднести: Мобілізаційну. Ця функція стосується практично всіх видів цінних паперів. Це - акції, банківські депозити , казначейські зобов'язання держави, облігації підприємств і внутрішньої державної позики та інші. Суть цієї функції полягає в тому, що підприємство, організація чи держава на певній стадії свого розвитку досягає такого моменту, коли починає відчувати нестачу коштів. З метою покращення фінансового стану приймається рішення про випуск того чи іншого цінного паперу. Таким чином, за короткий проміжок часу організація-емітент може мобілізувати значні кошти на розвиток власної діяльності/протягом 6-ти місяців. Ця функція передує іншим і, по суті, є визначальною. Адже, якщо організація, яка здійснює випуск цінних паперів, зокрема акцій, протягом б-ти місяців не підпише 60 відсотків від загального випуску, останні визнаються недійсними. Управлінську. Не всі цінні папери, які випущені і знаходяться в обігу на ринку цінних паперів, виконують цю функцію.

скачать реферат Персонал підприємства

Необхідною умовою такої форми навчання є наявність спільної програми, що забезпечує координацію підготовки у двох різних системах. Активний контроль підприємств за учбовим процесом обумовлює постійне коригування програм теоретичного навчання. Нормальне функціонування будь-якого підприємства залежить від рівня регулювання трудових відносин, створення умов для запобігання або пом'якшення всіляких соціальних конфліктів. Базою такого регулювання служать трудові угоди (контракти, договори). Відрізняють трудові угоди колективні та індивідуальні. На всіх підприємствах, що використовують найману працю, укладається колективний договір між власником та трудовим колективом (або між органами, уповноваженими кожною з сторін). Договір не повинен суперечити діючому законодавству України. Цим договором регулюються виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку та інші. Прикладом індивідуальної угоди є контракт, що укладається між керівником підприємства (або його уповноваженим). В цьому документі визначаються права, строки найму, обов'язки та відповідальність керівника підприємства перед власником, умови його матеріального забезпечення та звільнення від посади з урахуванням гарантій, що передбачені контрактом і законодавством України.

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
скачать реферат Рентабельність підприємства

По-друге, це діяльність зв'язана зі здійсненням фінансових інвестицій. У результаті підприємства одержують прибуток у вигляді дивідендів на акції, від вкладання коштів у статутні фонди інших підприємств (прибутки від володіння корпоративними правами); у вигляді відсотків на державні цінні папери, облігації підприємств, на депозитні рахунки. Обсяг цього прибутку і його питома вага в балансовому прибутку мають тенденцію до зростання. Це обумовлено розвитком ринкової економіки, фондового ринку. На обсяг названого прибутку справляють вплив обсяг фінансових інвестицій, їхнє спрямування і структура, умови оподаткування. По-третє, ця діяльність, зв'язана з отриманням позареалізаційних прибутків і виникненням позареалізаційних витрат підприємств. До них належать: . прибутки і збитки минулих років, що виявлені у звітному періоді; . невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, пожеж, аварій); . надходження боргів, списаних раніше як безнадійні; . штрафи, пені, неустойки, що надходять за порушення господарських договорів суб'єктами господарювання в зв'язку із застосуванням фінансових санкцій; . штрафи, отримані за несвоєчасне погашення податкового кредиту з державного бюджету; . кредиторська заборгованість між підприємствами недержавної форми власності, щодо якої минув термін позовної давності; . дебіторська заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності; . прибуток від завищення цін і тарифів; . курсова різниця від операцій в іноземній валюті; . прибуток і збиток від ліквідації основних засобів; . вартісна різниця відвантаженої та отриманої частини виконаного повністю бартерного контракту; . прибуток (збиток) від спільної діяльності.

скачать реферат Портфель цінних паперів - сутність та функції

Вони не мають самостійної, внутрішньої вартості, тому що в них не втілено абстрактної суспільно необхідної праці, і виступають як знаки повноцінних грошей, їх представниками й замінниками в процесі обігу. Тобто цінні папери в такому розумінні наближаються до паперових грошей. Однак вони суттєво відрізняються від останніх, тому що слугують одночасно і знаками золота, й кредитними документами, що виражають відносини між кредиторами й позичальниками. Портфель цінних паперів – це сукупність придбаних (отриманих) банком сторонніх цінних паперів, право володіти, користуватися та розпоряджатися якими належить банкові. Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV загальний балансовий портфель ЦП комерційного банку може включати такі ЦП, що емітовані резидентами та нерезидентами України і допущені до обігу на фондовому ринку України: 1. Акції дочірніх та асоційованих компаній. 2. Частки участі в господарських товариствах, що оформлені ЦП (крім акціонерних товариств). 3. Привілейовані акції акціонерних товариств закритого та відкритого типу. 4. Прості акції акціонерних товариств закритого та відкритого типу. 5. Облігації дочірніх та асоційованих компаній. 6. Облігації підприємств (суб'єктів господарської діяльності). 7. Ощадні сертифікати. 8. Облігації внутрішньої державної позики. 9. Цінні папери, що рефінансуються НБУ. 10. Векселі суб'єктів підприємницької діяльності. 11. Власні прості й привілейовані акції.

скачать реферат Підготовка та перепідготовка персоналу

Додатковим джерелом фінансування витрат на проведення професійного навчання може бути створення спеціального фонду, джерелом формування якого є частина чистого прибутку підприємства. Розмір його частини має визначатися на зборах трудового колективу за участю керівника, профспілок, а рішення обов створення навчальної організації, тобто організації, яка здатна швидко та планомірно адаптуватися до змін зовнішніх умов, а також перебудувати свою внутрішню структуру і виробничі процеси, спрямовані на реалізацію обраної стратегії підприємства. Для ефективного функціонування системи безперервного навчання персоналу на ЗТПП можна використати такі принципи: принцип першого керівника. Найбільш ефективне функціонування системи досягається в тому випадку, коли перший керівник активно сприяє проведенню системи СБНП на підприємстві за допомогою лідерських якостей. принцип повноти охоплення персоналу. Для більш ефективного функціонування системи СБНП у навчанні завіюється весь персонал підприємства. принцип безперервності. Забезпечення високого професіоналізму персоналу з урахуванням високих темпів інноваційного розвитку бізнесу за рахунок регулярності проведення занять. принцип взаємоінформованості.

скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Служба збуту Які задачі служби збуту компанії? Чи досить велика ця служба? Чи належним чином вона організована? Чи досить вона кваліфікована, мотивована і контрольована? Як можна оцінити службу збуту в порівнянні з аналогічними службами в конкурентів? Маркетинговий аудит – це не разовий захід, а постійний і безупинний процес, що поставляє інформацію про стан всіх елементів системи маркетингу на підприємстві та про ринки.1.4. Процес управління маркетингом Стратегічний план компанії визначає напрямки діяльності, що буде розвивати компанія, і задачі, пов'язані з кожним з них.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.