телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Товары для животных -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Так, при оцінці поточних заходів велике значення має вивчення зміни обсягу продаж з часом. Треба спочатку визначити, чи буде розвиватись попит на вироби при певних умовах в найближчі роки. І тільки потім можна зробити висновок – яким буде попит на конкретні послуги та товари. Важливою проблемою є врахування впливу ціни, якості реклами. Залежність обсягу продажу наведена на мал. (1.1). Перш ніж нова продукція займе свою нішу на ринку і збільшиться обсяг продажу, проходить 1 – 1,5 роки. Згодом продукція набуває популярності на ринку збут досягає максимуму. Обсяг продажу зберігається ще деякий час. Далі збут скорочується, спадає, дана продукція на ринку має змінитися на досконалішу. Мал. 1.1 Схема зміни обсягу продажу на протязі життєвого циклу товару Якщо фірма безперервно розробляє нову продукцію (послуги і товари), вона має можливість зберегти свої ринкові позиції і навіть покращити їх. Пунктирна лінія на мал. 1.1 наводить залежність зростання збуту і доходів фірми від випуску нової продукції, яку фірма розробила і запропонувала на ринок раніше, ніж обсяг збуту старої продукції став суттєво знижуватися. Визначення розмірів поточних доходів (прибутків) від капіталовкладень ще проблема дослідження ринку. Аналіз ринку включає дослідження споживчих властивостей товарів, кількості потенційних покупців, їхньої купівельної спроможності, кількості конкурентів, їх частини ринку, політики цін. На цьому ґрунті має розроблятись виробнича програма, складовою частиною якої є характеристика готової продукції. IV. Аналіз обсягу і асортименту товару власного виробництва Обсяг готової продукції розглядається в розрізі показників випуску товарної і валової продукції Іншу групу показників складають значення чистої продукції, валового і внутрішнього обороту. Обсяг реалізації є мірилом збуту товарів. Він є невід’ємним показником ефективності виробництва. В обсяг товарної продукції включають готову продукцію, послуги, капітальний ремонт свого підприємства, напівфабрикати, роботи, пов’язані з освоєнням нової техніки. В обсяг товарної продукції включають також тару, що не входить у гуртову ціну виробу. Обсяг товарної продукції (ТП) визначається за формулою: - випуск продукції i-го товару в натуральних одиницях; - гуртова ціна одиниці виробу i-го виду, грн.; - кількість видів продукції, що виробляється на підприємстві; - вартість робіт і послуг, грн.; У валову продукцію (ВП) включають всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від ступеня її готовності і визначають за формулою: - вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець року, грн.; - обсяг товарної продукції. Валовий оборот підприємства (ВО) – це обсяг валової продукції. Внутрішній оборот (ВнО) – це кількість продукції підприємства, який використовується всередині. Тоді валова продукція (ВП): - валовий оборот підприємства; - внутрішній оборот. Нарешті, реалізована продукція (РП) – це продукція, яка надана споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства або можуть надійти у зазначений термін: - залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.; - залишки продукції наданої, за яку термін оплати не настав, відповідно на початок і кінець року; Виробнича програма будь-якого підприємства повинна бути обґрунтована наявними виробничими ресурсами (виробничими фондами, трудовими і матеріальними ресурсами), а також виробничою потужністю підприємства.

ПЛАН Вступ I. «Aquarium» фітнес-центр II. Характеристика готової продукції та аналіз її динаміки III. Аналіз обсягу і асортименту товару власного виробництва IV. Узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції V. Висновки Використана література ВСТУП За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Економічний аналіз обов’язково повинен передувати прийняттю науково обґрунтованих рішень на бухгалтерському рівні управління. Аналіз має не лише виявити хиби, а й розкрити можливості подальшого зростання економіки. За цих умов зростає важливість проведення своєчасного економічного аналізу в промисловості, зокрема таких важливих показників, як показники випуску готової продукції і її реалізації. Випуск і реалізація продукції впливає на фінансові результати роботи підприємства. Крім того, реалізація виробничої продукції – це основне джерело формування доходу підприємства. Тому техніко-економічний аналіз роботи підприємства починається з аналізу випуску та реалізації продукції, у вивченні обсягу виробництва, темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану виробництва та реалізації продукції. Метою даної роботи є аналіз готової продукції та її реалізації , а також ознайомлення з сучасними критеріями характеристики готової продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв. Завданням даної роботи є характеристики готової продукції і аналіз обсягу і асортименту продукції власного виробництва, аналіз стану розрахунків з покупцями і узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції. Роль проведення аналізу показників випуску готової продукції та її реалізації полягає в тому, що якнайкраще розкрити резерви збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції завдяки кращому використанню наявних потужностей, трудових і матеріальних ресурсів. У роботі висвітлено частину теоретичного питання аналізу параметрів випуску продукції: обсягу і асортименту. В роботі показано своє бачення проблеми резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції. Дана курсова робота на тему “Аналіз випуску готової продукції та її реалізації” виконана на основі даних підприємства – ТОВ “Aquarium” фітнес- центр, основною діяльністю якого є надання послуг оздоровлення, громадського харчування, розваги. Підприємство є прибутковим. «Aquarium» фітнес-центр Якими словами можливо змалювати ту увагу, яку отримує кожний клієнт клубу, проступаючи його поріг. Як передати на папері тихий плескіт чистої води в великих басейнах, оточених екзотичними рослинами? Як змалювати емоції відвідувача тренажерного залу, помітившого в дзеркалі зміни на краще? Як розповісти про ті почуття, які відчуває починаючий дайвінгіст, вперше пірнаючи у водну товщу глибоководного басейну? Для того, щоб отримати уяву про «Aquarium», необхідно відвідати його.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Микроэкономика: конспект лекций

Анна Д. Тюрина Микроэкономика: конспект лекций ЛЕКЦИЯ P1. Общая характеристика рыночной экономики 1.PСпрос: его факторы и закон Функционирование рынка и экономики в целом обеспечивается уравновешенными отношениями купли-продажи. В связи с этим на рынке действуют покупатели и продавцы как самостоятельные экономические субъекты. Продавцы реализуют готовую продукцию, услуги, полуфабрикаты и пр., а покупатели предъявляют на все это спрос. Спрос это экономическая категория, показывающая стремление покупателя к приобретению нужной ему продукции с учетом текущего процесса ценообразования и прочих экономических показателей. В роли товара могут выступать любые предметы производства в зависимости от его специализации: продукты, ткани, услуги, идеи и все то, что может быть оценено экономическими субъектами как благо, имеющее высокую полезность. Для определения места спроса в системе экономических отношений необходимо ввести такое понятие, как закон спроса. Он характеризуется тем, что количество приобретаемой субъектом на рынке продукции определяется главным образом ее стоимостью или рыночной оценкой

скачать реферат Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Організація та методика аудиту» Тема роботи: Методика аудиту готової продукції та її реалізаціїКерівник роботи:Виконала: студентка IV курсу заочного відділення (підпис) (П.І.П) (дата)(підпис) (дата) Харків 2008 рік План Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту Розробка методики аудиту готової продукції Розділ 2. Аудит готової продукції на підготовчому етапі перевірки 2.1 Порядок укладання договору на проведення аудиту 2.2 Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеня ризику 2.3 Підготовка плану і програми перевірки Розділ 3. Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.1 Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.2 Методи перевірки і контрольні процедури з аудиту готової продукції 3.3 Етапи аудиту готової продукції 3.4 Формування робочих документів аудитора 3.5 Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту Висновки і пропозиції Список використаних джерел ВСТУП Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо.

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
 Перспективи Української Революції

Легко оцнити, наскльки скрпилася б закордонна акця революцйно-визвольного табору, якби в нй узяли участь т, що дос виявили найбльше енерг  дяльности в поборюванн нашо полтично дяльности. З боку Органзац вжито заходв, щоб на цьому вдтинку довести до порозумння  цим скрпити закордонн акц визвольного фронту, вдповдно до стану й вимог боротьби на Рдних Землях. Чи дйде до успшного закнчення ц нцятиви, це залежить вд друго сторони  значною мрою вд Закордонного Представництва УГВР. * * * Протягом останнього року стала дяти нцятива консолдац на плятформ новотворено Нацонально Ради. Ця концепця знайшла визнання бльшости полтичних органзацй  партй на емAрац, як приступили до  реалзац. Провд Закордонних Частин ОУН виршив вислати делеAацю Органзац до участи в працях Пдготовчо Комс для створення Укрансько Нацонально Ради. Свою постановою з 5-го квтня ц. р. Провд ЗЧ прийняв плятформу, на якй ОУН (р) готова увйти до Нацонально Ради. Змст постанови з 5. IV. такий: «1.PОрганзаця Укранських Нацоналств заявля готовсть увйти до Укрансько Нацонально Ради на емAрац, не зважаючи на те, що дотепер мж ОУН  ншими полтичними угрупованнями, як входять до Укрансько Нацонально Ради, не дйшло до узгднення укрансько визвольно полтики

скачать реферат Облік готової продукції та її реалізації

Фінансовий облік є обов'язковим, регламентованим, а управлінський організовується в необхідному аспекті для задоволення інформаційних потреб менеджерів підприємства. Все сказане вище можна застосувати до обліку готової продукції та її реалізації. Таким чином, сьогодні немає чіткого шаблону, в який бухгалтер міг би підставляти потрібні суми. Відображаючи ту чи іншу операцію, бухгалтер аналізує її економічний зміст, від чого залежить визнання і відображення її у звітності. 1 Поняття про готову продукцію, її оцінка та завдання обліку До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво. При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності і технологічною складністю (рис. 1.1). Рис. 1.2. Класифікація готової продукції за її характером За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну.

 Финансовый менеджмент. Шпаргалка

Валовые активы – вся совокупность имущест–венных ценностей, сформированных за счет собственного и заемного капитала. Чистые активы – имущественные ценности, сфор–мированные за счет исключительно собствен–ного капитала; 4) по характеру владения активами. Соб–ственные активы находятся в постоянном владении предприятия и отражаются в соста–ве его баланса. Арендуемые активы нахо–дятся во временном владении предприятия в соответствии с заключенными договорами аренды (лизинга); 5) по степени ликвидности. Абсолютно лик–видные активы – активы, не требующие реа–лизации и представляющие собой готовые средства платежа (денежные активы в нацио–нальной и иностранной валюте). Высоколик–видные активы – активы, которые могут быть быстро конверсированы в денежную форму без ощутимых потерь текущей рыночной стоимо–сти с целью своевременного обеспечения пла–тежей по текущим финансовым обязатель–ствам (краткосрочные финансовые вложения и краткосрочная дебиторская задолженность). Среднеликвидные активы – активы, кото–рые могут быть конверсированы в денежную форму без ощутимых потерь текущей рыноч–ной стоимости в срок от 1 до 6 месяцев (все формы дебиторской задолженности, кроме краткосрочной и безнадежной, запасы готовой продукции)

скачать реферат Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

П. П.Сидорова С. С. Статті звіту про фінансові результати, Головна книга, регістри щодо обліку доходів і витрат 06.01.2006 Перевірка аналітичних відомостей щодо доходів від реалізації продукції, вивчення документів відділу збуту, перевірка даних щодо обліку готової продукції та її реалізації Іващенко І. І.Петренко П. П.Сидорова С. С. Договори, відомості відвантаження продукції, ЖО №5, податкові накладні, рахунки-фактур 10.01.2006 Перевірка документів, які підтверджують одержання іншого операційного доходу (дохід від операційної оренди, дохід від операційної курсової різниці, отриманих штрафів, пенею і неустойок, ін. доходів від операційної діяльності) Іващенко І. І. Петренко П. П. Виписки банку, касові ордери, спеціальний реєстраційний журнал, ЖО №5 12.01.2006 1 2 3 4 5 2. Перевірка документів щодо реалізації необоротних активів, фінансових інвестицій, їхній переоцінці, і ін. Іващенко І. І.Петренко

скачать реферат Аналіз ризиків інвестиційних проектів

Усі ці ключові елементи є вирішальними для успішного завершення проекту, а кожний елемент - предметом невизначеності. Наприклад, витрати на будівництво можуть перевищувати бюджет, реалізація проекту зайняти часу більше, ніж заплановано, витрати на реалізацію проекту можуть несподівано збільшитися або зменшитися. Випуск готової продукції не завжди збігається з планами. Вимоги або смаки споживача можуть змінитися, рівні загальних цін коливатися, темпи виробництва прискоритися або уповільнитися, ніж очікувалося. При оцінці проекту ці невизначеності можуть бути опрацьовані формально за допомогою різних форм аналізу. Різниця між ризиком та невизначеністю полягає в тому, що особа, яка приймає рішення, має різні уявлення про ймовірність очікуваних подій. Тому ризик присутній тоді, коли ймовірність можна визначити на підставі попереднього періоду, невизначеність існує у той час, коли можливість наслідків визначається суб'єктивно, оскільки дані відсутні. Під ризиком у проектному аналізі розуміють ймовірність визначеного рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або появу додаткових витрат при реалізації проекту.

скачать реферат Рентабельність підприємства

За результатами аналізу можна зробити наступні пропозиції: А) По-перше, для одержання максимального прибутку підприємство повинне найбільше повно використовувати знаходяться в його розпорядженні ресурси, і в першу чергу воно повинно використовувати виявлений резерв по виробництву на наявному в нього устаткуванні додаткової продукції. Збільшення випуску знижує витрати на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному підсумку веде до збільшення прибутку від реалізації продукції. Ну а крім цього, додаткове виробництво рентабельної продукції вже саме по собі дає додатковий прибуток. Таким чином, при збільшенні випуску і, відповідно, реалізації рентабельної продукції збільшується прибуток у розрахунку на одиницю продукції, а також збільшується кількість реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої збільшує загальну суму прибутку. Унаслідок цього, збільшення рентабельної продукції, що випускається, за умови її реалізації дає значний приріст обсягу прибутку. У нашому випадку додатковий приріст обсягу продукції, що випускається, може дати підприємству 237,405 тис. грн. додаткового прибутку.

скачать реферат Розслідування крадіжок державного та громадського майна

З метою створення неврахованих резервів практикується також неправильне оприбуткування сировини при прийнятті його від транспортної організації. Для виявлення цього зіставляються відомості про найменування сировини, що надійшла, її кількість і сорт, що містяться в залізничній накладній, дорожій відомості і в картках кількісного обліку складу підприємства. Відомості про невраховані залишки сировини на складі підприємства слідчий встановлює шляхом перевірки відповідності кількості і якості фактично відпущеної у виробництво сировини за даними офіційних документів. Невраховані резерви сировини можуть створюватися в процесі виробництва шляхом списання його у видаток в більшій кількості, ніж фактично витрачається. Важливі докази слідчий одержує в результаті: оглядів, обшуків, інвентаризації, які проводяться у виробничих приміщеннях, шляхом яких виявляється невраховане майно; всебічне дослідження документів, що відображають норми видатку сировини і напівфабрикатів, з допомогою експерта- технолога, а в деяких випадках і товарознавця; допитів свідків, пов'язаних з одержанням і видатком сировини, її списанням на витрати, випуском готової продукції, затвердженням норм витрат і матеріалів; допитів осіб, що підозрюються і обвинувачених.

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
скачать реферат Іноваційний менеджмент

Результати інноваційної діяльності, що є об'єктом ліцензійних угод і неліцінзійного продажу «ноу-хау», - це специфічний товар світового ринку. Такий товар, як технологія, потрібно розглядати з урахуванням: споживчої вартості; праці по створенню; процесу споживання технологічних знань. Технологічні знання є нематеріальним продуктом, його корисність не визначається формою матеріального носія (технічна документація, досвід і т.п.). Вона полягає в створенні умов для підвищення ефективності виробництва, випуску нових видів продукції і прискорення її реалізації. Кожне нове технічне вирішення, що ставиться до виробництва, є унікальним і неповторним. Тому кожний окремий технологічний товар не можна безпосередньо зв'язувати з іншим товаром, хоча останній може ставитися до того ж галузі виробництва. Порівнювати технології можна тільки через корисний ефект від їхнього використання. Витрати праці на виробництво нематеріального продукту відрізняються від витрат праці на виробництво матеріальних носіїв знань. Насамперед праця по створенню нової технології як один із видів наукової праці носить творчий характер. Витрати праці по створенню технології відрізняються від витрат праці по її безпосередньому впровадженню у виробництво.

скачать реферат Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Найбільш твердий порядок установлений відносно функцій підбора виконавців і забезпечення їхніми ресурсами, менш твердий - щодо професійної підготовки виконавців службової діяльності. Всі керівники повинні мати знання й уміти виконувати ці функції управління, а також бути готовими до їхньої реалізації у випадку одержання необхідних повноважень. Це стосується керівників не тільки функціональних кадрових підрозділів, секретаріатів, інформаційно-аналітичних, обліково-архівних, господарських, фінансових і ін., для яких функції забезпечення виконавців ресурсами є основними видами діяльності, але й спеціалізованих і основних підрозділів, які також повинні приділяти багато уваги «кадровому забезпеченню», якщо вони мають намір домагатися успіхів у службовій діяльності організаційних ланок. Що стосується третьої групи функцій кадрових, то вони практично виконуються всіма керівниками, які зобов'язані мати достатній обсяг знань і вміти якісно здійснювати ці функції. Функції адміністративно-організаційного управління в органах безпеки являють собою дії керівників, що дозволяють мати в наявності «організаційно упорядкований простір» для успішного функціонування різних організаційних ланок.

скачать реферат Системний підхід до управління персоналом фірми

Алгоритм - це точний опис (метод, правило), який визначає послідовність дій над початковими даними при рішенні задачі для отримання результатів. Розглянемо алгоритм аналізу трудових факторів на обсяг виробництва продукції. Аналіз впливу окремих факторів, як уже визначалося в розділі 3, здійснюється методом елімінування. Крок 1. Визначення факторів впливу одночасно діючих трудових факторів на обсяг виробництва, виходячи з того, що обсяг виробництва розраховується як добуток взаємопов’язаних факторів. Обсяг Чисельність Середня Середня Середньо- виробництва, = робітників кількість днів тривалість годинний грн. роботи 1 виробіток, робітника робочого дня грн. Крок 2. Вибір звіту про працю показників: обсягу товарної продукції, середньоспискової чисельності, загальної кількості відпрацьованих усіма працівниками людино-годин, загальної кількості відпрацьованих усіма працівниками людино-днів. Крок 3. Розрахунок за отриманими в кроці 2 даними показників: середнього числа днів роботи одного робітника, середньої тривалості робочого дня, середньомісячного, середньодобового та середнього динного виробітку одного працівника. Крок 4. Визначення добутку факторів по підстановках (таблиця 1). Крок 5. Визначення величини впливу факторів на обсяг виробництва. Крок 6. Перевірка – сума впливів всіх факторів повинна дорівнювати зміні фактичного обсягу виробництва порівняно з плановим. 5.Аналіз результатів практичної реалізації алгоритму.

скачать реферат Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Планування оборотних коштів здійснюється відповідно до кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби та бізнес-плану, який охоплює й пов'язує виробничі й фінансові показники, створюючи саме цим умови для успішної комерційної діяльності та розвитку підприємництва. Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через їх нормування. Нормування оборотних коштів передбачає врахування багатьох факторів, які впливають на господарську діяльність підприємств. На підприємствах виробничої сфери до них належать: умови постачання підприємств товарно-матеріальними цінностями: кількість постачальників, строки поставки, розмір транзитних партій, кількість найменувань матеріальних цінностей, форми розрахунків за матеріальні цінності; організація процесу виробництва: тривалість виробничого циклу, характер розподілу витрат протягом виробничого циклу, номенклатура випущеної продукції; умови реалізації продукції: кількість споживачів готової продукції, їх віддаленість, призначення продукції, умови її транспортування, форми розрахунків за відвантажену продукцію.

скачать реферат Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

Перелічені види вільних економічних зон можуть виконувати народногосподарські та зовнішньоекономічні функції. Зовнішньоторгівельні зони призначаються в основному для забезпечення валютних надходжень за рахунок створення спеціальних складів, здачі в оренду приміщень для виставок, перевалки та доробки транзитних вантажів. Технологічні парки та технополіси можуть сприяти прискоренню науково- технічного процесу на основі активізіції міжнародної співпраці в галузі запровадження результатів вітчизняної фундаментальної науки з метою розробки нових наукомістких технологій, випуску готової продукції та розширення їх експорту. ВЕЗ комплексного характеру створюються на порівняно обмежених територіях з урахуванням їх вигідного географічного положення на транспортних шляхах міжнародного значення, де існують умови для широкого залучення іноземного капіталу з метою створення виробничої інфраструктури. Фінансова та кредитна політика держави може стати ефективним інструментом регулювання цільової спрямованності діяльності ВЕЗ. Для підприємств України, спільних та іноземних компаній, працюючих у ВЕЗ, можуть передбачатися такі податкові пільги: V зниження (відміна) податку на прибуток (доход) та його переказ за кордон (для іноземних інвесторів); V збільшення строків вивільнення від сплати податків (для спільних та іноземних підприємств); V видача податкових кредитів (тимчасове вивільнення від податків з подальшою їх виплатою); V встановлення строків прискореної амортизації основних виробничих фондів; Підприємства, розташовані у ВЕЗ, можуть сприяти залученю іноземних інвестицій, впровадженню новітніх технологій, активізації вітчизняного ринку, поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.

Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції

Провести технологічний аналіз продукції за стадіями технологічного процесу. Вивчити зарубіжного досліду та можливість його використання при виробництві кулінарної продукції з морської риби. Науково обґрунтувати технологічні процеси виробництва кулінарної продукції з морської риби, застосування економних прийомів і методів її переробки, що сприяли б зниженню відходів та витрат, поліпшенню якості готової продукції та оптимізації технологічних процесів. РОЗДІЛ 1 Технохімічний склад океанічних риб та його особливостіВизначення шляхів раціонального використання рибної сировини вимагає знання хімічного складу сировини, його технологічних і біохімічних особливостей. В даний час вивчення нового виду риб, як правило, супроводжується визначенням їхнього розміро-масового складу, загального хімічного складу м'язової тканини і встановленням їхньої токсикологічної допустимості. У той же час не завжди приводиться характеристика структурно-механічних і біохімічних властивостей сировини, зокрема активності його ферментної системи.

скачать реферат НСБУ

Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред’явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений у процесі виробництва. Залежно від характеру відхилень від нормативів, він може бути остаточним або виправним. За дебетом рахунка 24 «Брак у виробництві» відображаються витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень; за кредитом — суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.

скачать реферат Обложение налогом внешнеэкономической деятельности

Суми податку на прибуток зменшуються: - до 20 % - на відшкодування витрат підприємства на реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів, здійснених в оподатковуваному періоді, у разі повного використання на цю мету амортизаційних відрахувань і залишків коштів фонду розвитку виробництва та інших аналогічних фондів, створених за рахунок минулих періодів; - до 50 % - на відшкодування витрат підприємства на закупівлю спеціального обладнання і устаткування для забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп, що перебувають з ним у трудових відносинах. Звільняються від сплати податку на прибуток підприємства громадських організацій інвалідів, зареєстровані згідно з чинним законодавством, де інваліди становлять 50% загальної чисельності працюючих в основному виробництві, і за умов, що рентабельність зазначених підприємств не перевищує 50 % і що вони не займаються експортно-імпортними операціями, крім випадків коли такі операції здійснюються для забезпечення виробництва власної продукції та її реалізації. Сума нарахованого податку, яка зменшилась на кінець звітного року, після його зменшення на зазначені цілі, підлягає перерахуванню до бюджету на загальних підставах; - до 100 % - на відшкодування витрат підприємств та організацій, спрямованих на інвестування будівництва і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України.

скачать реферат Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

На відміну від інших пакетів Ope Pla дозволяє проводити аналіз і перепланування не тільки для людей і устаткування, але і для матеріалів. Ope Pla передбачає два базових методи для обчислення дат при ресурсному плануванні: • планування при обмеженому часі; • планування при обмежених ресурсах. Вмонтовані в Ope Pla аналітичні інструменти, що базуються на методі Монте-Карло, дозволяють визначити можливі ризики в оцінці тривалості окремих робіт, етапів і всього проекту. У такий спосіб оцінюється ймовірність виконання проекту в задані терміни і, як наслідок, перевищення бюджету й інші негативні наслідки. Аналіз ризиків у Ope Pla реалізується такими засобами: • Процедури запровадження оптимістичних і песимістичних оцінок параметрів для обраних або всіх робіт проекту • Виконання аналізу ризиків за методом Монте-Карло для визначення ймовірностей завершення робіт проекту у визначені терміни • Надання звітів, що використовуються для аналізу впливу непевностей на реалізацію проекту. Вмонтований засіб "Директор Керування Проектами" дозволяє використовувати Ope Pla для автоматизації збору і розподілу стосовних до проекту форм надання інформації.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.