телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Образование, учебная литература -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Економічний аналіз

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
смотреть на рефераты похожие на "Економічний аналіз" Економічний аналіз Варіант № 7 1. Аналіз використання плану виробництва, показники обсягу виробництва, їх взаємозв’язок. Привести приклади аналізу. Планування – процес наукового передбачення ходу розвитку і шляхів здійснення виробництва, це свідомо підтримувана збалансованість і пропорційність виробництва. Планування – найважливіша функція управління. Планування націлене не тільки на зниження витрат виробництва, але, головним чином, на створення різноманітного асортименту продукції, що враховує різні потреби покупців. Сутність планування полягає в обгрунтованому визначенні на встановлений період основних напрямків і пропорцій розвитку виробництва, з урахуванням матеріальних джерел його забезпечення і попиту ринку. Планування – процес прийняття і практичного здійснення управлінських рішень, воно спрямовано на подолання не детермінованого характеру економічного розвитку. Планувати можливо ті процеси, котрими людина і суспільство мають змогу управляти. Прогноз – наукова різноманітна гіпотеза, обгрунтоване припущення про характер протікання економічних процесів у майбутньому і майбутній стан економічної системи. Прогноз охоплює всі явища і процеси, які слабко управляються і некеровані, котрі не піддаються плануванню (демографія, погодні умови, запаси корисних копалин тощо). Прогнозування – формування можливих передумов прийняття рішень. Прогноз – передплановий документ, що фіксує ймовірний ступінь досягнення поставленої мети в залежності від масштабу і способу майбутніх дій. Прогнози, складені в декількох варіантах дозволяють при розробці планів вибрати оптимальний варіант економічного розвитку. План і прогноз – це стадії розробки господарських планів, що взаємно доповнюють один одного. Ринковий погляд на планування формується на основі наступних принципів: 1. Демократизація планування – означає, що планово-управлінські рішення повинні формуватися знизу на підприємстві, не на директивній, а на індикативній основі. 2. Первинність форм власності – означає, що право планування об'єктів власності належить, насамперед, власнику, котрий так само вправі делегувати цю функцію іншим органам, що планують від його імені. 3. Науковість планів – означає використання при розробці планів об'єктивних економічних законів і системи прогресивних науково- обгрунтованих норм і нормативів, досягнень науки і техніки і передового досвіду. 4. Соціальна спрямованість планів. 5. Єдність і органічний зв'язок перспективного, середньотермінового, поточного й оперативного планування. 6. Комплексність планів – означає, охоплення плануванням усіх боків діяльності підприємства і взаємозв'язок планів діяльності всіх цехів підприємства. 7. Оптимальність планів – з декількох варіантів плану вибирається оптимальний, на основі максимуму прибутку і мінімуму витрат. Система планів підприємства: Стратегічне планування (10-15 років). Мета – комплексне наукове обгрунтування проблем, з котрими може зіштовхнутися фірма в майбутньому періоді і на цій основі розробити показники розвитку підприємства на плановий період.

Вартість сировини і матеріалів залежить також від їхньої якості, внутрішньогрупової структури, ринків сировини, зростання цін на них у зв'язку з інфляцією, транспортно-заготівельних витрат і ін. Вплив ефективності використання матеріальних ресурсів на об’єм виробництва продукції можна визначити з різним ступенем деталізації. Чинниками першого рівня є зміна суми використаних матеріальних ресурсів і ефективності їх використання: ВП = МВ ( МВІ, ВП = МВ / МЕ, де МВ - витрати матеріальних ресурсів на виробництва продукції; МВІ - матеріаловіддача. Для розрахунку впливу чинників на об’єм випуску продукції за першою моделлю можна застосовувати методи ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць, індексні й інтегральний методи, а за другою моделлю – тільки прийом ланцюгової підстановки або інтегральний метод. Якщо відомо через що змінилася матеріаловіддача (матеріалоємність), неважко підрахувати, як змінився випуск продукції. Для цього необхідно збільшення матеріаловіддачі за рахунок і-го чинника помножити на фактичну суму матеріальних витрат. Зміна об'єму виробництва продукції за рахунок чинників, що визначають матеріалоємність, встановлюється за допомогою прийому ланцюгової підстановки. Одним з показників ефективності використання матеріальних ресурсів є прибуток на гривню матеріальних витрат. Підвищення його рівня позитивно характеризує роботу підприємства. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку даного показника, виконання плану за його рівнем, провести міжгосподарські порівняння й установити чинники зміни його величини. Для цього можна використовувати наступну факторну модель: П/МВ = (П/В)х(В/ТП)х(ТП/МВ), або П/МВ = (П/В)х((В/ТП) ( (МВ/ТП)), або П/(ДВхМВ) = (П/В) ( ((МВхДВ)/В), де П/МВ - прибуток на гривню матеріальних витрат; ТП/МВ – матеріаловіддача; МВ/ТП - матеріалоємність; МВ(ДВ - матеріальні витрати у вартості реалізованої продукції. Задача 1. Таблиця 1 Показники План Звіт Виконання Відсоток Запуск готової продукції в 32300 32500 200 0,62% т.ч. по асортименту: Виріб А 10140 9890 - 250 - 2,46% Виріб Б 6650 6780 130 1,95% Виріб В 11200 11000 -200 - 1,79% Виріб Г 4310 4830 520 12,06% Реалізація готової 33100 32800 -300 - 0,91% продукції 1. Виконання плану з випуску продукції: перевиконано на 200 (0,62%); Виконання плану з обсягу реалізації продукції: не виконано на 300 (0,91%). Таким чином, план з випуску продукції перевиконано на 0,62%, але не вся продукція була реалізована – не реалізовано 0,91% від плану. 2. Виконання завдань по асортименту відображено в таблиці. Виріб А: не виконано на 250 (2,46%); Виріб Б: перевиконано на 130 (1,95%); Виріб В: не виконано на 200 (1,79%); Виріб Г: перевиконано на 520 (12,06%). 3. План з випуску продукції перевиконано на 0,62%, але не вся продукція була реалізована – не реалізовано 0,91% від плану. Різниця у відсотках пояснюється: по-перше, наявністю готової продукції на складі (тобто, реалізується не тільки продукція, вироблена в плановому періоді); по-друге, не вся вироблена в плановому періоді продукція реалізується в цьому ж періоді. 4. Вплив факторів: Основні фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції – це обсяг виробництва, швидкість реалізації, ціна реалізації.

У підприємства є ретроспективні дані про об'єми виробництва за 1990– 2000 роки. Потрібно визначити очікуваний обсяг виробництва в 2005 році. Таблиця Вихідні дані Рік Обсяг виробництва, тис. Абсолютна зміна обсягів грн. виробництва, тис. грн. 1990 240 - 1991 250 250-240=10 1992 320 320-250=70 1993 350 350-320=30 1994 390 390-350=40 1995 410 410-390=20 1996 430 430-410=20 1997 470 470-430=40 1998 480 480-470=10 1999 500 500-480=20 2000 550 550-500=50 За минулі періоди намітилася тенденція зростання обсягів виробництва, значить у 2005 році варто очікувати збільшення обсягів виробництва від досягнутого значення. Визначимо абсолютне відхилення обсягів виробництва, використовуючи ланцюговий метод. Визначимо сумарну зміну обсягів виробництва за весь період: ?Q? = 10 70 30 40 20 20 40 10 20 50=310 тис. грн. Визначимо середньорічний приріст обсягів виробництва – 310/11 = 28,2 тис. грн. Це значення показує, що обсяг виробництва в кожному році збільшувався в середньому на 28,2 тис. гривень на рік. Обсяг виробництва 2005 року складе: Q2005=Q2000 '·?Q Q2005=550 5·28,2=691 тис. грн. Отримане значення не зручно використовувати, тому що воно не враховує можливий розкид показників. Бажано знати граничний діапазон коливань обсягів виробництва. Відповідно до розрахунків середній обсяг виробництва в 2005 році буде коливатися від 649,2 тис. гривень до 732,8 тис. гривень. Визначимо графічно можливу тенденцію розвитку виробництва (побудуємо графік). Відповідно до побудованого графіка обсяг виробництва фірми складе близько 691 тис. гривень. Діапазон коливань обсягу виробництва складе від 663 тис. карбованців до 719 тис. карбованців.2. Аналіз рівня використання матеріальних ресурсів у виробництві. Недоліки в постачанні, зменшенні об'ємів матеріалів у поточних запасах можуть у визначеній мірі компенсуватися їхньою економією в процесі виробництва. І навпаки, перевитрати матеріальних ресурсів і їхнє використання не за прямим призначенням сприяють невиконанню плану виробництва продукції при загальному задовільному матеріальному постачанні. Аналіз використання норм і витрат матеріалів і інших ресурсів є одним з основних питань аналізу виробництва. Вивчаючи зміну норм витрат матеріальних ресурсів, варто враховувати що головні причини, які обумовлюють поступове їхнє зниження наступні: - конструктивні поліпшення виробів, у тому числі спрощення; - вдосконалення технологій виробництва; - повторне використання відходів виробництва; - коректування рецептур; - зменшення частини кінцевого браку продукції; - зміна якості матеріалів (сировини), що використовуються в процесі виготовлення продукції; - інші. Під час аналізу слід оцінити обгрунтованість самих норм, своєчасність їхнього перегляду. Сучасне нормативне господарство це важлива умова для ощадливого використання ресурсів. Тому аналіз якості норм і способів їхнього формування допомагає уникнути витрат ресурсів і, тим самим, підвищує ефективність роботи підприємства. При проведенні аналізу дуже часто зустрічаються факти заміни матеріалів. Заміну здійснюють з метою здешевлення собівартості продукції, підвищення надійності виробів, поліпшення їхнього зовнішнього вигляду й ін. Але в більшості випадків мають місце так звані вимушені заміни, що не завжди санкціонуються вищим керівництвом.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

На службу до Інформбюро приймалися як військові, так і цивільні особи, які користувалися всіма пільгами військовослужбовців. Йому при необхідності за розпорядженням начальника Генштабу міг підпорядковуватися також загін польової жандармерії. Навчання співробітників "ІНФІБРО" здійснювалось у школі підготовки штатних агентів Розвідочної управи. Таким чином, цей орган військової спецслужби мав таку організаційну структуру, що дозволяла йому автономно виконувати широке коло завдань з постачання розвідувальної інформації, її обробки, підтримки внутрішньої безпеки збройних сил, підготовки кадрів. Головні завдання цього спецоргану визначала Інструкція для співробітників "ІНФІБРО". В ній до числа завдань віднесені: "систематизація і наукова обробка відомостей про військовий, політичний, економічний стан, населення Української Республіки та її сусідів", а також "проведення рішучої боротьби з внутрішніми і зовнішніми ворогами УНР". Таким чином, йшлося про цілеспрямований збір й аналітичне опрацювання розвідувальної інформації з широкої проблематики як на території України (де постійно йшли бойові дії), так і за її межами в інтересах захисту держави

скачать реферат Организация экономического анализа на предприятии

Аналітична робота на підприємстві починається з планування. Розрізняють план аналітичної роботи та план (програму) конкретного аналізу. План аналітичної роботи складається на рік з розбивкою по кварталам: передбачаються зміст, періодичність і методи проведення аналізу, вказуються розділи господарської діяльності та об’єкти, які включені в план періодичного контролю, терміни проведення, відповідальні виконавці, технічні засоби й джерела інформації, які необхідні для аналізу, а також строки і порядок обробки результатів. В плані конкретного аналізу, який складається відповідно до плану аналітичної роботи, розділи та об’єкти аналізу деталізуються по конкретних виконавцях, визначається мета і завдання, розробляються необхідні методики розрахунку впливу конкретних факторів, досліджується їх взаємозв’язок, розробляються таблиці, схеми, графіки, зведення, узагальнення резервів та результатів аналізу. В умовах автоматизації процесів управління здійснення економічного аналізу вимагає раціональної його організації. На підприємстві економічний аналіз розбивають на декілька етапів.

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
 І люмпен в тій країні править балом…

У звязку з чим можна передбачити, що доля командно-адмнстративно модифкац системи управлння а-ля Янукович  Ко малоперспективна   очку досить скоре банкрутство. Якщо, звичайно, до того часу доживе сама компаня на мя Украна. А тому наостанок повторюсь, сучасне вторгнення люмпенства у владу  фактором, який жорстко вплива на весь полтико-економчний ландшафт крани. Руйнвний потенцал люмпенства вже використовуться певними силами для полтично дестаблзац, захоплення та утримання влади  в силу цього мусить квалфкуватися як реальна загроза безпец особи, суспльства  держави. Додаток Влада плюс люмпензаця вс крани? Багато-хто з аналтикв занепоконн процесами люмпензац укранського суспльства та небезпеками, як вони несуть для крани. ¶ треба сказати, що так побоювання Aрунтуються на низц вагомих факторв. Зокрема, загальне зубожння народу, винищення до 40P% малого  середнього бзнесу, прихован нфляця та безробття, значна кримналзаця народонаселення викликан першою хвилею кризи, напевне, будуть поглиблен другою хвилею та низкою сприятливих цьому дй тепершньо влади гестапвський податковий кодекс, рабовласницький трудовий кодекс, вдлучення вд активно участ в полтичному житт крани значно частини люду через нове мсцеве виборче законодавство, пдвищення цн на алкоголь, тютюн, газ та комунальн послуги. ¶сторя ж зна чимало прикладв того, як пауперськ сльськ прошарки та люмпенство мст ставали соцальною базою суспльних потряснь, формування та змцнення авторитарних  тоталтарних полтичних режимв

скачать реферат Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики

У марксистській політичній економії на першому плані був макроекономічний підхід, тобто економічна система в цілому. І коли ж мова йшла про виробничі відносини, то вони розглядались мовби самі собою, без чисто людських передумов без самих носіїв цих відносин. Іншими словами, не вистачало суб’єктивності економічних відносин. Співставно з капіталістом індивід трактувався як фактор виробництва, переміщення якого повністю залежить від переміщення капіталу як основного економічного суб’єкта. Особисте споживання вилучалося з системи економічних відносин, його економічне призначення зводилось виключно до одного із складових чинників відтворення капіталу. Найманий робітник виступає швидше об’єктом, аніж суб’єктом економічної діяльності. Вони не вільні самостійно обирати лінію поведінки і діють, як правило, у тому напрямку, який їм нав’язує капітал. Враховуючи те, що у наступному викладі ми будемо неодноразово звертатися до марксового трактування людини, перейдемо до маржиналістської “революції”, котра перемістила економічний аналіз з суспільства безпосередніх виробників зовсім в іншу площину – у сферу споживчого вибору.

 Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення

Украна, всупереч незлченним прогнозам захдних аналтикв, не розпалася на дв половини, не поринула в громадянську вйну, ан навть в економчний хаос, попри загальну дисфункцональнсть гперкорумповано держави й очевидний занепад нереформовано постсовтсько економки. Закономрно, отже, що псля тривалого скепсису багато хто з-помж захдних спостергачв вдчув певний подив, а вдтак  бажання розбратися в цьому дивному укранському феномен. У липн 1995 року американська дослдниця Елзабет Понд опублкувала в аналтичному мсячнику «Гарман ревю» статтю пд характерною полемчною назвою: «Польща - не Югославя. ¶ Украна теж». Схдновропейськ крани, вважа авторка, досягли значних успхв у здйсненн неймоврно складних, одночасних реформ економки, державного управлння, соцально сфери. На жаль, пише вона, цей важливий досвд (зокрема - «взрцеве трактування Украною свох етнчних меншин») мало вдомий на Заход  належно не оцнений. А тим часом саме Украна, на думку авторки,  ключовою державою регону: Украна може поширити надю на схд або кавказький хаос на захд

скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Аналогічний процес зміни відносини до маркетингової діяльності відбувається в даний час і на українських підприємствах. В остаточному підсумку, успіху доможуться ті компанії, що раніш інших зрозуміють необхідність і важливість маркетингового підходу в організації власної діяльності. Управління маркетинговою діяльністю, як будь-який процес управління, має наступні складові частини: . маркетинговий аналіз і аудит; . стратегічне і поточне планування; . організація процесу управління маркетингом; . контроль за здійсненням маркетингових заходів. Маркетинговий аналіз і аудит – найважливіший складовий елемент процесу управління маркетинговою діяльністю, що постачає інформацію на всі етапи процесу управління і є деталізованим дослідженням внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, його сильних і слабких сторін. Серед основних інструментів маркетингового аналізу й аудиту варто назвати: техніко-економічний аналіз діяльності підприємства, аналіз макро- і мікросередовища підприємства, SWO -аналіз, маркетингові дослідження ринку. Інформація, отримана в результаті всебічного аналізу діяльності підприємства, використовується на етапі формального планування.

скачать реферат Маркетингові комунікації

Такою системою буде слугувати маркетингова система комунікацій. За твердженням В.Бебика , процес передачі економічної інформації, яка циркулює від однієї частини економічної системи до іншої, між економічною, політичною і суспільною системами, а також між суспільними групами та індивідами, називається системою МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ. Таке твердження-характеристика маркетингових комунікацій розкриває їх глобальний зміст, але не дає характеристики робочого механізму досягнення мети. Воно є правильним для дослідження суспільства в цілому, але для конкретного підприємства як складової частини суспільства пропонуємо наступне твердження: Система маркетингових комунікацій являє собою діяльність підприємства, спрямовану на інформування, переконання і нагадування споживачам про свої товари, стимулювання їхнього збуту і створення позитивного іміджу фірми. Маркетингові комунікації є життєво необхідними джерелами існування економічної системи взагалі і підприємства конкретно. Економічний аналіз повинен враховувати проблеми інформації та маркетингової комунікації з іншими проблемами, як це робиться в межах функціональної концепції дослідження економічної сфери суспільства.

скачать реферат Підручник

Через це необхідно застосовувати методи кореляційного та регресійного аналізу, що дозволяє визначити досліджувані взаємозв'язки та кількісно їх оцінити. Правильність побудови графу перевіряють шляхом введення інформації з діяльності об'єкту, що аналізується. Спочатку вводиться інформація про відхилення глобального критерію, потім — через проміжні та локальні критерії перевіряють правильність логічних, функціональних та кореляціно- регресійних зв'язків. Обробка аналітичної інформації для управлінських рішень Економічний аналіз є важливим етапом підготовки управлінських рішень. На цьому етапі виникає необхідність розгляду методологічних питань: яку інформацію треба підготувати в ході аналізу, де та на якому рівні управління її використовувати та в якій сукупності надавати управлінському персоналу. Інакше 148 Менеджмент: теорія та практика кажучи, тут розглядається організація селекції інформації, її витягу з підсистем "Облік та звітність", "Планування" та "Економічне стимулювання", формування в пам'яті ЕОМ спеціальних масивів аналітичної інформації та селекції, а також надання з них управлінському персоналу інформації, що використовується при підготовці та реалізації управлінського рішення.

скачать реферат Системний підхід до управління персоналом фірми

Це змістовно змінює “управління персоналом” від простого оперативного рішення проблем, що виникають до визначення майбутніх потреб людей і розвитку їх трудового потенціалу. Зарубіжний досвід свідчить, що керівник служби управління персоналом підприємства має широкі повноваження, є членом правління акціонерного товариства, активно впливає на кадрову політику підприємства. В наш час вкрай необхідна система підготовки і перепідготовки працівників центрів управління персоналом, оскільки в країні практично немає спеціальних вищих навчальних закладів, які б готували фахівців даного профілю. Нагальним залишається і питання підвищення продуктивності праці, оскільки цей показник в Україні значно нижчий ніж в країнах з розвиненою ринковою економікою. Рівень продуктивності праці значною мірою залежить від рівня підготовки кадрів. Список використаної літератури: 1.Болюх М.А., Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: Урожай, 1998. 2.Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: “Знання-Прес”, 2001. 3.Одегов Ю., Маусов Н., Кулапов М., Эффективность системы управления персоналом (социально-экономический аспект). – М.: РЭП им Плеханова, 1993. 4. Киорринг В. Искусство управления. – М.: «БЕК», 1997. 5. Курочкин А.С. Управление предприятием. – К.: МАУП, 1998. 6.Магура М.И. Поиск и отбор персонала. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел- синтез», 1997. 7.Управление персоналом (Под ред.Кибанова А.) – М.: «Инфра-М», 1997. 8.Уткин Э.А. Управление фирмой. – М.: «Акалис», 1996. ----------------------- Ланки системи (блок формування програми) Орган управління (блок ціле покладання) Ланки системи (блок збору інформації і контролю) Об’єкт управління Верхній рівень Система управління (рівень -1) Керуюча система Апарат управління Методи управління технічні засоби Інформація Процес управління Об’єкт управління Виконавці (персонал) Знаряддя праці Предмети праці Виробничий процес Виробництво Планування Набір, відбір, звільнення Організація роботи, її виконання Оцінка виконання.

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Аналіз прибутковості

Розвиток економічного аналізу спричиняється необхідністю періодичної оцінки стану господарських процесів, загальних результатів і нових напрямів у роботі. При цьому особливий інтерес викликає вивчення всіляких недоліків, непродуктивних витрат, збитків, тобто те, що далі поєднується одним поняттям — резерви. У зв'язку з цим перед економічним аналізом від самого початку було поставлено завдання: 1) оцінка діяльності підприємства, його виробничих та інших підрозділів, окремих явищ і показників; 2) пошук і визначення величини внутрішньогосподарських резервів. Згодом перед економічним аналізом життя ставило й інші завдання, розв'язання яких сприяло виникненню нових розділів і напрямів у розвитку курсу. Найважливішим завданням є сприяння оперативному управлінню підприємством і поточному контролю, яке, зокрема, започаткувало появу оперативного аналізу. Останнім часом економічний аналіз використовується в аудиторській практиці і податковою адміністрацією і, отже, може розв'язувати нове завдання — контроль за роботою підприємств і установ усіх форм власності.

скачать реферат Контрольна по госпправу

При наявності в банку вільних ресурсів і позитивних результатів аналізу представленої документації на одержання кредиту клієнту пропонується оформити кредитний договір. З цього моменту починається другий етап. Аналіз платоспроможності проводиться як по позичальнику, так і по його поручителю. На підставі цього керівник (чи кредитний комітет) приймає рішення про надання кредиту. У залежності від кредитоспроможності позичальника (кредитоспроможність позичальника характеризується – акуратністю при розрахунку по раніше отриманих кредитах, його поточним фінансовим становищем і перспективою зміни, здатністю, при необхідності мобілізувати кошти з різних джерел); На цьому етапі кредитний інспектор: а) одержує інформацію, отриману з інших джерел затверджену переліком безпосередньо від представника організації-позичальника, засвідчуючи особу керівника і головного бухгалтера по паспортних даних і по установчих документах; б) направляє: - заявку у відділ керування ризиковими операціями для складання висновку про благонадійність клієнта; - передає установчі документи клієнта, документи по кредитній угоді, забезпеченню і т.п. юрисконсульту для складання угоди; в) проводить економічний аналіз, користуючись наявною інформацією, а саме: . матеріалами, отриманими безпосередньо від клієнта; . матеріалами, що є в архіві банку й у базах даних; . інформацією, отриманою з інших джерел.

скачать реферат Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

Випуск і реалізація продукції впливає на фінансові результати роботи підприємства. Крім того, реалізація виробничої продукції – це основне джерело формування доходу підприємства. Тому техніко-економічний аналіз роботи підприємства починається з аналізу випуску та реалізації продукції, у вивченні обсягу виробництва, темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану виробництва та реалізації продукції. Метою даної роботи є аналіз готової продукції та її реалізації , а також ознайомлення з сучасними критеріями характеристики готової продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв. Завданням даної роботи є характеристики готової продукції і аналіз обсягу і асортименту продукції власного виробництва, аналіз стану розрахунків з покупцями і узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції. Роль проведення аналізу показників випуску готової продукції та її реалізації полягає в тому, що якнайкраще розкрити резерви збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції завдяки кращому використанню наявних потужностей, трудових і матеріальних ресурсів.

скачать реферат Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

Економіст розраховує рентабельність по кіосках м. Черкаси, провадить економічний аналіз одержаних розрахунків, і надає його комерційному директору на розгляд. Комерційний директор повинен зрозуміти проблему, а для цього необхідно чітке бачення мети і правильна оцінка ситуації, тобто існуючих обставин. Якщо обставини , що призвели до виникнення даної проблеми швидко змінюються погіршуючи ситуацію, то проблема потребує швидкого вирішення . Інакше ситуація може настільки змінитися, що раніше обрані критерії для прийняття рішення виявляться недійсними. Комерційному директору для встановлення причин нерентабельності окремих кіосків скликає збори кіоскерів цих кіосків, торгового відділу і бухгалтерії. Причинами нерентабельності кіосків можуть бути: розміщення у містах невеликого скупчення людей, далеко від зупинок і торгових центрів, перевитрати на утримання і обслуговування даної торгової площі, невміння продавця так розкласти товар і організувати вітрину, щоб це приваблювало покупців, а може й просто його недоброзичливість до клієнтів.

скачать реферат Полиграфия

Дана тема є дуже актуальною , насамперед , коли економіка України знаходиться в стані переходу до ринку . Економічний аналіз дозволяє об’єктивно оцінити хід господарювання , визначити розміри та причини відхилення від стандартних параметрів та очікуваних результатів , виявити резерви підвищення ефективності виробництва та розробити заходи щодо їх мобілізацїї . Аналіз господарської діяльності робить можливим комплексне системне дослідження економічних явищ та процесів , факторів та причин що їх обумовлюють , об’єктивну оцінку ефективності виробничо - фінансової діяльності та стабільності ринкового становища , діагностику , пошук резервів та можливостей їх мобілізації у поточному та перспективних періодах . Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу в першу чергу на рівні окремих підприємств та їх внутрішніх структурних підрозділів . Уміло організувати аналітичну роботу на підприємстві значить забезпечити синтез аналітичної інформації , як окремих функціональних служб , так і служб менеджменту . Характеристика підприємства та загальний аналіз його показників Поліграфічне підприємство “Зоря” є одним з ведучих підприємств України по виготовленню різноманітної етикетної та пакувальної продукції.

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
скачать реферат Рентабельність підприємства

На підприємствах виробничої сфери можуть бути застосовані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку, за показниками витрат на одну гривню продукції, економічний (аналітичний) метод. Метод прямого розрахунку. Прибуток розраховується за окремими видами продукції, що виробляються і реалізуються. Розрахунок прибутку на основі показника витрат на 1 грн. продукції. Це укрупнений метод. Може застосовуватись по підприємству в цілому за розрахунку прибутку від випуску, реалізації всієї продукції. Передбачається використання даних про виробничі витрати, реалізацію продукції за попередній період, а також очікувану їх зміну, що прогнозується в наступному періоді. За цього методу розрахунку також бракує можливості визначити вплив окремих чинників на обсяг прибутку, його зміну. Економічний (аналітичний) метод. Може використовуватися для розрахунку прибутку від випуску (реалізації) продукції. Він відрізняється від уже розглянутих методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити не тільки загальну суму прибутку, але також і вплив на неї зміни окремих чинників: обсягу виробництва (реалізації) продукції; собівартості продукції; рівня оптових цін і рентабельності продукції, асортименту та якості продукції.

скачать реферат Управление товарными запасами

Для оцінки впливу факторів на розмір товарних запасів в майбутньому використовують коефіцієнт еластичності. Розрахуємо цей коефіцієнт за умови, що товарооборот – це фактор, який впливає на розмір товарних запасів. Щоб визначити загальну тенденцію коефіцієнт еластичності розрахуємо за середньою геометричною коефіцієнтів за 1997 рік, який дорівнює 0,846, що означає що на зміну товарообороту на 1% товарні запаси відповідають зміною у 0,846%. У плановому кварталі планується збільшення товарообороту на 21,0%, тобто за цим методом розмір товарних запасів має зрости на 17,8%, що складе 43928,48 грн або 66 днів обороту. Економічний аналіз товарних запасів за попередній період дозволяє виявити характер змін і можливість використання економіко-статистичних і економіко-математичних методів і моделей при розрахунку варіантів прогнозу розміру товарних запасів на плановий період. В залежності від норми зв'язку можуть бути використані різноманітні рівняння регресії – лінійної, гіперболи, напівлогарифмічної тощо. В додатку 6 розраховано рівняння лінійної регресії за даними чотирьох кварталів 1997 року.

скачать реферат Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

Важливі й деякі фізичні якості: висока вартість у малій кількості, легка подільність, довговічність, сталість вартості. Тільки золото та срібло відповідають цим вимогам. Цей підхід до характеристики грошей як особливого товару відповідає класичним позиціям. Але Сеніор вимагає відносного обмеження кількості цього товару в обігу, а отже, виходить з теорій пропозиції, сформульованої ще меркантилістами, не враховуючи існування об'єктивного попиту на гроші. Практичні рекомендації Сеніора щодо державного регулювання пропозиції грошової маси не втратили значення і тепер. Він уважав, що лише держава має здійснювати емісію, що однією з умов контролю за незмінною вартістю паперових грошей є формування розумної податкової системи, підтримування постійного співвідношення з міжнародними обмінними курсами. Основна помилка Джеймса Мілля полягала, на погляд Сеніора, у тім, що, розглядаючи проблему грошей, Мілль не включав монетарної теорії в економічний аналіз, не аналізував факторів, що впливають на величину вартості цього товару, а оскільки вартість грошей зумовлюється тими самими чинниками, що й вартість інших товарів, то з позицій кількісної теорії грошей неможливо пояснити засади формування рівня цін (особливо міжнародного).

скачать реферат Монополістична конкуренція укр

Мета даної роботи - дати економічний аналіз монополістичної конкуренції. Головними завданнями, переслідуваними в цій роботі є: визначити й обговорити природу і поширеність монополістичної конкуренції,  проаналізувати й оцінити поведінку фірм, що здійснюють монополістичну конкуренцію в області цін і випуску продукції,  пояснити і визначити роль нецінової конкуренції, тобто  конкуренції, заснованої на якості продукту і рекламі в галузях із монополістичною конкуренцією. праналізувати короткострокову та довгострокову рівновагу фірми при монополістичній конкуренції. проаналізувати  діяльність фірм на ринку монополістичної конкуренції в Україні на прикладі ринку безалкогольних напоїв. Розділ 1. ПОНЯТТЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. 1.1. Ознаки монополістичної кункуренції. У багатьох галузях господарства товари, які випускаються фірмами, є диференційованими. З тієї чи іншої причини споживачі розглядають марку кожної фірми як таку, що відмінна від марок інших фірм. Наприклад, зубна паста «Крест» відрізняється від «Колгейт», «Ейм» та десятка інших марок частково присмаком, частково густиною і частково репутацією — еталоном відносної ефективності протидії карієсу для споживачів є «Крест».

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.