телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Электроника, оргтехника -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
З урахуванням згаданих факторів і відповідно до Указу Президента України Держстандарт України як єдиний національний орган здійснює державну технічну політику в галузі стандартизації, сертифікації, метрології, державного нагляду, спрямовану на сприяння економічному розвитку країни, інтеграцію до світової економіки, підтримку вітчизняного виробника та захист прав громадян України на споживання безпечної для життя, здоров’я та довкілля продукції. Для цього, а також для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції Указом Президента України в 1997 р. створено Національну раду з питань якості, одним з головних завдань якої є формування національної політики в галузі забезпеченя якості, розробки та реалізації державних та інших програм, спрямованих на забезпеченя належної якості української продукції. Організаційне забезпечення Ради покладено на Держстандарт України. Зараз в Україні зареєстровано 17 сертифікатів на систему якості у відповідності з ISO серії 9000. Надзвичайно важливае значення у своїй діяльності Держстандарт надає удосконаленню процедур оцінки відповідності, зближення їх з вимогами міжнародних і європейських норм і правил з метою створення сприятливих умов для експорта української продукції та захисту прав вітчизняних виробників і споживачів. За станом на 1 вересня 1998 р. в галузі стандартизації, метрології та сертифікації укладено 40 угод з 29 країнами, в тому числі 17 на міжурядовому рівні. Укладення угод стало свідченням визнання української національної системи сертифікації УкрСЕПРО іноземними країнами – торговельними партнерами України. Крім цього, визнання іноземних сертифікатів, виданих в міжнародних системах сертифікації, членом яких є Україна, здійснюється у відповідності до правил і процедур конкретної міжнародної ситеми сертифікації. Механізм зовнішньоекономічних зв’язків України в даний час знаходиться ще в стадії становлення. Для здійснення зовнішньоторговельних операцій суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності необхідно перебувати під митним контролем. Головним економічним регулятором зовнішньої торгівлі є Митний тариф України. Митне оформлення здійснюється після декларування товарів або майна.

Пердбачені для експорту товари сільськогосподарської та харчової промисловості ліцензуванню та квотуванню не підлягають. Гарантіями для закордонних партнерів, які імпортують українські товари, можуть виступати умови угоди, яку вони укладають з українськими партнерами, де можуть оговорюватись, наприклад, вимоги до сертифікатів тощо. Державних гарантій по захисту закордонного споживача не існує. Щодо сільськогосподарських та харчових продуктів – український споживач надає перевагу продукції українського походження. Що ж стосується промислової та іншої продукції, включаючи товари народного споживання, то тут український споживач надає перевагу товарам іноземного походження. З цього приводу проводилась низка досліджень суто галузевих напрямів. В основному – товаровиробниками (для внутрішнього використання) та дослідницькими установами, які займаються галузевими проблемами. Можна зробити загальний висновок, що існують можливості для просування вітчизняної сільськогосподарської та харчової продукції. В звіті використовуються наступні терміни та скорочення: Стандартизація – система управління стандартами Метрологія – система управління і контролю вимірювальних процесів Сертифікація – система процедур оцінювання відповідності стандартам, вимогам та нормам Системи якості – сукупність видів діяльності, спрямовані на забезпечення якості продукції (процесів, робіт, послуг) ВМД – вантажна митна декларація ГАТТ – Генеральна асамблея по Тарифах і Торгівлі ЄС – Європейський Союз НДІССІ – науково-дослідний інститут Стандартизації сертифікації та інформатики СОТ – Світова організація Торгівлі УкрСЕПРО – система сертифікації України Розвиток національної системи стандартизації та сертифікації України у зв’язку з довгостороковими стратегіями ISO1 Правова база та принципи формування стандартів в Україні Корінне реформування і становлення вітчизняної економіки, розвиток ринкових відносин в умовах соціально-економічної кризи зумовили необхідність створення нових механізмів державного та ринкового регулювання виробництва України.

Нещодавно в Україні створена Українська ліга споживачів і виробників “Українська якість”, мета якої об’єднати на добровільних засадах інтереси вітчизняних споживачів і виробників щодо захисту українського ринку від небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян продукції. В системі сертифікації УкрСЕПРО акредитовані 13 органів з сертифікації систем якості. В державному реєстрі зареєстровано 17 сертифікатів на систему якості, існує інститут аудиту цього напрямку. 5 Радіоактивний та інший контроль у сфері стандартів Радіоактивний та інший контроль у сфері стандартизації України здійснюється відповідними органами (органами з сертифікації та випробувальними лабораторіями) з дотриманням норм та правил українського законодавства. Підтвердити дані можна у Торгово-промисловій палаті. Вимоги до таких норм відповідають світовим. 6 Сертифікація в Україні: умови, принципи, відповідність світовим вимогам Впрвадження міжнародних стандартів дозволяє виробникові не тільки підвищити якість своїх товарів до рівня міжнародних вимог, але і забезпечує перебудову виробництва, його організацію, технологію, систему управління якістю до рівня розвинутих країн світу. А наявність сертифікату відповідності міжнародного стандарту забезпечить доступ для українського виробника на міжнародний ринок. Державна (національна) система сертифікації створена в Україні в ході економічних реформ як новий, ринковий інструмент регулювання. Обов’язкову сертифікацію продукції впроваджено в Україні в 1993 р. Ця сертифікація проводиться на відповідність продукції вимогам, що забезпечують її безпечність для життя, здоров’я і майна громадян, охорону навколишнього природного середовища, сумісність і взаємозамінність продукції, вимогам техніки безпеки і гігієни праці, а також метрологічним нормам, правилам, вимогам і положенням, що забезпечують достовірність та єдність вимірювань. Як інструмент захисту споживача від недоброякісних і небезпечних товарів, що надходять на ринок України, сертифікація відіграє свою позитивну роль. На теперішній час, коли обов’язковій сертифікації підлягає 34 види продукції (послуг) (стосовно сільського господарства – двигуни тракторів і сільськогосподарських машин, дорожні транспортні засоби, машини сільськогосподарські для рослинництва, тваринництва, птахівництва і кормовиробництва, харчова продукція та продовольча сировина), сертифікація є достовірною формою підтвердження відповідності для продукції, що є небезпечною для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього природного середовища. Сертифікацію здійснюють 137 органів із сертифікації і 673 випробувальних лабораторії, акредитованих в системі УкрСЕПРО. Сертифікація в законодавчо регульованій сфері, яка проводиться виключно в державній системі сертифікації, була б набагато ефективнішою за умови скоординованої роботи всіх органів виконавчої влади, які відповідають за стан внутрішнього ринку України. Сертифікація як нетарифний регулятор ринку є інструмунтом для реалізації торгової політики. Тому Держстандарт вважає своїм обов’язком розвивати систему сертифікації таким чином, щоб забезпечити рівноправність українських підприємств у міжнародній торгівлі, усуненні непотрібних перешкод для доступу української продукції на ринки інших країн.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кризис аграрной цивилизации и генетически модифицированные организмы

Предполагается, что к 2020 году она вырастет до 8 млрд и более — в зависимости от того, кто и как считает. Ясно, что основной вопрос — вопрос питания такого числа людей. Несмотря на то, что производство сельскохозяйственной продукции за последние 40 лет благодаря селекции и усовершенствованию агрономических методов выросло в среднем в 2,5 раза, дальнейший его рост представляется маловероятным. А значит, темпы производства сельскохозяйственной пищевой продукции в дальнейшем будут все более отставать от темпов роста населения. Современный человек в сутки потребляет около 800 г пищи и 2 л воды. Таким образом, всего лишь за сутки люди съедают более 4 млн тонн пищи. Уже сейчас дефицит пищевых продуктов в мире превышает 60 млн тонн, и прогнозы неутешительны... Решение проблемы увеличения производства пищевых продуктов старыми методами уже невозможно. Кроме того, традиционные сельскохозяйственные технологии не возобновляемы: в течение последних 20 лет человечеством потеряно свыше 15% плодородного почвенного слоя, а большая часть пригодных к возделыванию почв уже вовлечена в сельскохозяйственное производство

скачать реферат Специфика маркетинга в лесном хозяйстве

На всех уровнях продовольственных цепочек появились прежде не существовавшие структуры, значение которых возрастает довольно быстро. Так, поставщиками дикорастущих пищевых продуктов леса помимо лесхозов, доля заготовок которых значительно снизилась, стали многочисленные предприниматели и коммерческие фирмы. Продуктовая продовольственная цепочка выглядит сейчас следующим образом: Одна из главных причин, по которым лесное хозяйство утеряло свои позиции на рынке дикорастущей пищевой продукции леса, стало разрушение прежней сбытовой системы. Важным шагом на пути создания новой является изучение и анализ конъюнктуры рынка. Кроме того, сбор объективной информации о ценах и товарообороте на рынке дикорастущей пищевой продукции леса, прошедшей первичную переработку, является одним из важнейших этапов экономической оценки недревесных ресурсов леса и расчета ставок платежей за их использование. Перечисленным выше целям отвечает проведение маркетингового исследования — систематического определения круга данных, необходимых в связи со стоящей перед организацией маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ, отчет о результатах .

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
 Большая Советская Энциклопедия (МА)

Самый знаменитый из М. — Сиджизмондо Пандольфо I (1417—68) окружал себя философами и учёными, собрал великолепную библиотеку; участвовал во многих войнах, будучи поочерёдно кондотьером римского папы, Флоренции, Альфонса Арагонского, потерял большую часть своих владений и перешёл на службу Венеции. Окончательно М. утратили Римини в 1528. Малатья Мала'тья (Malatya), город на юго-востоке Турции, у северного подножия хребта Малатья; административный центр вилайета Малатья. 130,3 тысячи жителей (1970). Узел автодорог. Крупный рынок сельскохозяйственной продукции (зерновые, кожевенное сырьё, шерсть). Предприятия пищевой (производство муки, хлеба, сахара, алкогольных напитков), текстильной и табачной промышленности. Малахит Малахи'т [франц. malachite, от греч. maláche — мальва (по сходству с цветом листьев)], минерал из класса карбонатов состава Cu2 [COз ](ОН)2 ; содержит 57,4% Cu. В кристаллической структуре М. добавочные анионы (OH)1- связаны с ионами Cu2+ , которые окружены в одной плоскости двумя ионами (OH)1- и двумя O2+ , принадлежащими карбонат-аниону (СОз )2-

скачать реферат Финансовый анализ как база принятия управленических решений

Из данных таблицы видно, что произошло увеличение оборачиваемости всех приведённых показателей. Оборачиваемость дебиторской задолженности повысилась по сравнению с 1999 годом с 25,3 оборотов в год до 34,7 оборотов, то есть по сравнению с предыдущим годом погашение дебиторской задолженности происходило более быстрыми темпами. Время оборота дебиторской задолженности составляет 14,4 дней в 1999 и 10,5 дней в 2000 году. Это говорит о том что дебиторская задолженность погашается достаточно быстро. Изменение времени оборота по годам представлено на рисунке 2. Более существенно увеличилась оборачиваемость материальных оборотных средств с 28,2 оборотов в 1999 году до 70,5 оборотов в 2000 году. Соответственно время оборота увеличилось до 5,2 дней. Рост оборачиваемости в 2000 году произошел за счёт увеличения сбыта продукции, которое в свою очередь связано с эффективностью управления запасами; более достаточным исследованием фирмой рынков сбыта своей продукции по сравнению с 1999 годом и возможностей расширения каналов сбыта.

 Аграрное право

Средства федерального бюджета, направляемые на поддержку и развитие агропромышленного производства, используются на: 1) поддержку инвестиционной деятельности, включая приобретение новой техники и оборудования, сортовых семян и племенных животных, в соответствии с федеральными целевыми программами; 2) повышение плодородия почв, проведение мелиоративных мероприятий, содержание государственных мелиоративных систем, осуществление работ по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, предупреждение и ликвидацию карантинных и особо опасных инфекционных заболеваний животных, а также проведение научных исследований и мероприятий по охране окружающей среды; 3) кредитование и страхование в сфере агропромышленного производства; 4) компенсацию части затрат на приобретение материальных ресурсов и энергоносителей, дотации на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства и производства гибридных семян сельскохозяйственных культур; 5) развитие и поддержку рынка сельскохозяйственных продукции, сырья

скачать реферат Финансовое самообеспечение коммерческого предприятия

Из данных таблицы видно, что произошло снижение оборачиваемости всех приведённых показателей. Оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась по сравнению с 1998 годом с 42,9 оборотов в год до 36,3 оборотов, то есть по сравнению с предыдущим годом погашение дебиторской задолженности происходило более медленными темпами. Время оборота дебиторской задолженности составляет 8,5 дней в 1998 и 10 дней в 1999 году. Это говорит о том что дебиторская задолженность погашается достаточно быстро. Изменение времени оборота по годам представлено на рис. 2. Более существенно уменьшилась оборачиваемость материальных оборотных средств с 7,9 оборотов в 1998 году до 4,5 оборотов в 1999 году. Соответственно время оборота увеличилось до 86,5 дней. Уменьшение оборачиваемости в 1999 году произошло за счёт затруднений со сбытом продукции, которые в свою очередь вызваны неэффективностью управления запасами; недостаточным исследованием леспромхозом рынков сбыта своей продукции и возможностей расширения каналов сбыта. Рис. 2. Оценим изменение внеоборотных активов.

скачать реферат Производство органической пищи. Рынок органического молока

Уругвай 2004 2,1 95 ЕС, США Мясо, вино, мед, рис, молоко, цитрусовые плоды Дания 2002 34 10 Великобритания, Германия, Швеция, США Молочные и мясные продукты, зерновые, снеки, бакалея, напитки Венгрия 2001 35 90 Германия, Австрия, Швейцария, Нидерланды Зерновые и масличные культуры Сегодня нет возможности определить объем формирующегося российского рынка экологически чистой продукции, поскольку нет конкретной информации, кого можно отнести к производителям экологических продуктов питания. Отсутствие законодательно-нормативной базы является одним из основных сдерживающих факторов развития нового рыночного сегмента. Хотя, по мнению экспертов, 60% представителей розничной торговли считают, что рынка органической пищевой продукции в нашей стране не существует, тем не менее, спрос на экологические продукты питания в России растет. Компании-производители готовы делать инвестиции в производство органической продукции, а розничные сети - работать с товарами с маркировкой bio или orga ic, импортируемыми из-за рубежа, либо с товарами отечественного производства с «экологическим» ярлыком.

скачать реферат Ценообразование в условиях совершенной и не совершенной конкуренции

В таком случае цена служит для потребителя признаком особого качества. Чувствительность потребителей к ценам определятся рядом психологических и экономических факторов. Например, чувствительность потребителей к изменению цен будет ниже, если: - продукт расположен на рынке от других(не имеет аналогов); - Потребитель неизвестные товары- заменители; - Потребителям затруднительно сравнить качество различных взаимозаменяющих товаров ; - Затраты потребителей на товар сравнительно не велики по соотношению с их доходами; - Затраты потребителя на продукт составляет небольшую долю его совокупных издержек; - Потребитель может часть затрат на приобретение товара разделить с кем- либо другим; - Товар реально использовать в системе раннее приобретенными продуктами; - товару приписывается высокое качество, особый престиж, исключительность; - потребители не имеют возможности долго хранить товар. Главное здесь комплексный анализ того, как реагирует спрос на различные цены данного товара. Если же речь идет об исследовании потенциального рынка сбыта новой продукции, то вместо реализованного количества используются данные выборочного статистического исследования спроса на новый товар или экспертные оценки.

скачать реферат Маркетинговые исследования рынка шампуня

Одним из главных его показателей развития является уровень платежеспособного спроса населения, а также качество продукции. Сегодня, несмотря на то, что рынок достаточно быстро насыщается предложением, ещё долгое время будет сохранена перспектива для его дальнейшего развития. ЗаключениеТаким образом, проведение маркетинговых исследований на рынке парфюмерно-косметической продукции - это сложный многоступенчатый процесс, требующий глубокого знания объекта изучения, от своевременности результатов которого во многом зависит успешное функционирование того или иного товара на рынке. Процесс проведения маркетинговых исследований включает в себя определение проблемы и целей исследования, разработку плана исследований, сбор информации, ее анализ и доведение полученных результатов до сведения адресатов. Исследование рынка - самое распространенное направление в маркетинговых исследованиях. Оно проводится с целью получения данных о рыночных условиях для определения деятельности предприятия. Как подчеркивают специалисты, без таких данных невозможно систематически анализировать и сопоставлять всю информацию, необходимую для принятия важных решений, связанных с выбором рынка, определением объема продаж, прогнозированием и планированием рыночной деятельности.

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Казахстан: перспективы коммерциализации для итальянских компаний

Основная доля импорта приходится на закупку оборудования, одежды, обуви, мебели, пищевой продукции, транспортных средств, химической и фармацевтической продукции. Сотрудничество развивается во многих направлениях, например, в области разработки месторождений полезных ископаемых, переработки сельхозпродукции, в пищевой промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, в тяжелой и легкой промышленности, в энергетике. Но наибольшую активность в освоении казахстанского рынка проявляют итальянские компании, связанные с топливо-энергетическим комплексом. Среди них – «Аджип». «ЭНИ-Аджип», кстати сказать, одной из первых проявила заинтересованность к сотрудничеству с Казахстаном. Нынче компания принимает участие в четырех важных проектах, связанных с освоением Карачаганакского газоконденсатного месторождения, исследованием и разведочными работами в казахстанском секторе шельфа Каспийского моря, со строительством экспортного нефтепровода Тенгиз-Новороссийск в рамках Каспийского трубопроводного консорциума и созданием транспортной системы Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан.

скачать реферат Анализ работы диагностического отдела учреждения "Горветстанция"

Эту работу необходимо проводить для доказательства безопасности белорусской продукции и возможности ее экспорта в зарубежные страны. Подтверждение безопасности сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь повысит ее конкурентоспособность на международном рынке. Именно поэтому диагностический отдел Кобринской райветлаборатории осуществляет ветеринарный лабораторный мониторинг. Ветеринарный лабораторный мониторинг - это система наблюдения, анализа, оценки здоровья животных, качества и безопасности пищевых продуктов, сырья, кормов и кормовых добавок. Для выполнения такой важной задачи в Кобринской райветлаборатории создан и успешно работает отдел лабораторного мониторинга. Отдел организует работы по планам государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного растительного происхождения, рыбы и рыбопродуктах, кормах и кормовых добавках на территориях Кобринского района. Мониторинговые исследования проводятся лабораторией по разработанным тут же программам: живые животные и птица контролируется на наличие инфекционных болезней; пищевые продукты животного происхождения (мясо и морепродукты, молоко и молокопродукты, яйцо, мед), корма контролируются на наличие в них возбудителей инфекционных болезней и различных токсических веществ (антибиотиков, тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов, диоксинов, гормональных препаратов, стимуляторов роста и др.). Проведение ветеринарного лабораторного мониторинга в лаборатории Кобринской ветстанции остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных и продуктах животного происхождения позволяет контролировать и вовремя купировать распространение заболеваний опасных для человека и животных, обеспечить выпуск пищевой продукции животного происхождения, рыбы и рыбопродуктов, кормов высокого качества и безопасных в ветеринарно-санитарном отношении.

скачать реферат Ветеринарно-санитарная экспертиза

Кроме того, у зерновых продуктов, как и другой растительной продукции, определяют содержание радионуклидов. Зерно, мука, крупа могут оказаться непригодными в пищу вследствие засоренности их вредными растительными примесями (спорынья, куколь, горчак) или амбарными вредителями. ВСЭ зерновых растительных продуктов в основном проводиться органолептическими методами, а при подозрении на ядовитость продукта или его фальсификацию – лабораторными исследованиями. Радиометрический контроль растительных продуктов. Проводиться приборами, прошедшими госпроверку и различными органами Госстандарта для исследования на рынках. ВСЭ растительных пищевых продуктов с радиометрией проводят с учетом географии их происхождения и данных радиометрических исследований на месте их заготовки. Реализацию сельскохозяйственной продукции, подозреваемой в радиоактивном загрязнении, проводят на рынках в ЛВСЭ, оснащенных дозиметрическими и радиометрическими приборами. Все виды подозри-тельной в радиоактивном загрязнении растительной продукции подлежат радиометрическому контролю. Для этого используют приборы типа ДП-100, КРК-1, СРП-68-01 в соответствии с техническими условиями их эксплуатации.

скачать реферат Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

Проведена сравнительная характеристика отечественного и импортного товара и приведено процентное соотношение экспорта и импорта сыроваренной продукции. Была выявлена тенденденция развития производства сыра на украинском рынке и расширения доли иностранных сыропроизводителей открывших на Украине дочерние предприятия. 2. рынок сыроваренной продукции 2.1 Товарная структура украинского рынка сыров Сыр – один из наиболее питательных и калорийных пищевых продуктов. Питательная ценность его обусловлена высокой концентрацией белка и жира, наличием незаменимых аминокислот, витаминов, солей кальция и фосфора, необходимых для нормального развития организма человека. Сыр полезен для людей любого возраста и особенно для детей. В сыре содержится от 18 до 25% белка, причем значительная его часть находится в растворимой форме, поэтому хорошо усваивается организмом. В сухом веществе многих видов сыров содержится 45-55% жира, от 1,5 до 3,5% минеральных солей. Калорийность сыра колеблется от 2500 до 4500 калорий. Содержание витаминов в зрелых сырах (мкг в 100г сыра) составляет: витамина А – 600-1300, В1 – 40-80, В2 – 300-900, РР – 20-40, пантотеновой кислоты – 200-850.

скачать реферат Маркетинг и его функционирование в АПК

Под системой маркетинговых исследований агропромышленного рынка понимают проведение хозяйствующим субъектом логически последовательных работ для определения потребностей потенциальных покупателей, их вкусов и запросов, выявления каналов реализации продукции, организации рекламы, изучения и прогноза изменения конъюнктуры рынка, а так же своевременного внесения корректив в организацию, управление и непосредственно в технологический процесс производства. Маркетинговые исследования в АОЗТ «Московское» должны проводиться маркетинговой службой по следующим направлениям: . существует тесная взаимосвязь уровня производства продукции с природно- климатическими условиями, которые могут вызвать как ярко выраженный положительный, так и отрицательный эффект. Исходя из этого, маркетологи должны разрабатывать адекватные программы развития производства; . в агропромышленном комплексе производится жизненно важная продукция, имеющая особое значение для государства. Правительством предусмотрены значительные льготы предпринимателям, занимающимся производством, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
скачать реферат Статистическое наблюдение в коммерческом праве

Государственному комитету Российской Федерации по статистике: совместно с Министерством экономики Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Комитетом Российской Федерации по торговле, Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, акционерным обществом "Росхлебопродукт", Комитетом Российской Федерации по рыболовству, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать начиная с 1 октября 1994 г. ежемесячное оперативное наблюдение за формированием, движением и использованием ресурсов зерна (Государственному таможенному комитету Российской Федерации - ежеквартальное), ежеквартальное - ресурсов мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, сахара, растительного масла, товарной пищевой рыбной продукции, муки, крупы;” Данное постановление формулирует задачу наблюдения (исследование потребительского рынка продовольственных товаров). Объектом наблюдения является состояние продовольственных ресурсов, а единицами наблюдения - продукты питания - зерно, мясо, молоко, сахар и т.д. Устанавливаются субъекты наблюдения(Госкомстат, Комитетом Российской Федерации по торговле и т.д). Устанавливается программа наблюдения - формирование, движение и использование продовольственных ресурсов.

скачать реферат Экспортный и транзитный потенциал Украины

Среди благоприятных внешних факторов стоит отметить и то, что в последнее время растет спрос на продовольствие в странах СНГ (Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан), а также повышаются цены на мировых рынках металла. Несмотря на внутренние экономические неурядицы, Украина, безусловно, обладает внутренним потенциалом для создания конкурентоспособной экономики и укрепления позиций на международных рынках. Во-первых, по уровню запасов и добычи минерально-сырьевых ресурсов страна входит в число ведущих держав континента. Ее недра содержат свыше 200 видов полезных ископаемых, открыто около 20 тыс. месторождений. Имея лишь 0,4 % мировой суши и 0,8 % населения мира, Украина производит до 5 % мирового минерального сырья и продукции его переработки. Причем в стоимостном выражении украинское минеральное сырье оценивается в $15 млрд. Во-вторых, Украина владеет свыше 25 % наиболее плодородных черноземов мира, имеет благоприятные климатические условия. Завершение реформы собственности и техническое переоснащение АПК смогут значительно укрепить наши позиции на рынках сельскохозяйственной продукции.

скачать реферат Стратегический менеджмент предприятия

Отношения дочернего предприятия с другими предприятиями, организациями и лицами во всех сферах хозяйственной деятельности осуществляются на основе заключаемых договоров. Дочернее предприятие осуществляет за счет собственных и заемных средств такие виды деятельности: • осуществление всех видов торговых операций, в т.ч. товарообменных и компенсационных; • оптовая и розничная торговля отечественными и импортными товарами непродовольственной группы, покупка и продажа сельскохозяйственной продукции; • осуществление внешнеэкономической деятельности, осуществление экспортно-импортных операций, включая бартерные, брокерские на условиях купли-продажи и комиссионного вознаграждения, изготовление, обработка, обеспечение товарного вида, установление цены и другую коммерческую деятельность в форме принцила, агента, посредника или в другом виде соответственно действующему законодательству; • организация складского хозяйства, в том числе таможенно-лицензионного, предоставление складских услуг; • предоставление бытовых и транспортных услуг населению и юридическим лицам; • осуществление маркетинговых, лизинговых, инжениринговых услуг; • организация коммерческих выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов товаров народного творчества и предметов искусства; • реклама и подготовка материалов для средств массовой информации; • выпуск справочных материалов, аналитических и информационных обзоров по разнообразной тематике, проведение исследований рынка, реализация этой продукции; • осуществление всех видов операций с недвижимым имуществом.

скачать реферат Цены и ценообразование на предприятиях АПК

Целесообразно обосновывать рациональное соотношение централизованного директивного регулирования закупочных цен со свободным рыночным ценообразованием. Новым направлением в ценообразовании является поиск наиболее приемлемого механизма цен в условиях общего регионального аграрного рынка стран СНГ. Применительно к закупочным ценам отечественного рынка сельскохозяйственных продуктов актуальным является более полный учет качества реализуемой продукции и сезонных сроков ее продажи, так как действующие ныне цены не в полной мере стимулируют повышение качества и конкурентоспособности этой продукции на мировом рынке. В качестве методов научных исследований в области совершенствования методологии ценообразования могут служить метод теоретической абстракции, изучение и обобщение отечественной и зарубежной теории и практики. При выборе моделей и обосновании уровней централизованно регулируемых цен на продукцию и услуги АПК целесообразно пользоваться методами монографических исследований и экспериментов, методами экономического анализа, и синтеза, расчетно-конструктивными методами с применением математической статистики и компьютерной техники.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.