телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Книги -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Малый бизнес

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
МП, формування цільових інституційних та ринкових структур, ліквідації бюрократичних перепон, забезпечення безпеки підприємництва тощо. На найвищому державному рівні має бути чітко визначено, яка саме роль відводиться МП у державній стратегії, а також відображено ступінь розуміння державою цієї ролі. Сьогодні, хоча загалом макроекономічна роль МП вказана в основних документах досить коректно, на практиці це визначення не знаходить повного відображення в діях органів влади (насамперед Держпідприємництва) та виступах урядовців. З свого боку, представники малого бізнесу та їхні асоціації також мають усвідомити своє місце в соціально-економічній системі, щоб мати моральне право вимагати для себе державної підтримки. За даними опитування, проведеного МФК, на думку самих підприємців, головними факторами активізації діяльності МП мають бути: зниження ставок та зменшення кількості податків - вказали 85 % опитаних; спрощення доступу до кредитів - 63 %; забезпечення стабільності законодавства - 48 %; вдосконалення законодавчої бази підприємництва - 37 %; впорядкування процедури проведення перевірок - 23 %; реформування системи ліцензування - 16 %; реформування процесу сертифікації - 12 %; вдосконалення системи реєстрації - 6 %; Отже, враховуючи світовий досвід та об’єктивну необхідність розвитку малого підприємництва, його місце і роль у національній економіці, державна політика розвитку малого підприємництва в Україні повинна спрямовуватися на: забезпечення економічного зростання за рахунок діяльності суб’єктів малого підприємництва; удосконалення структури малого підприємництва; заохочення розвитку малих підприємств у пріоритетних галузях та на пріоритетних напрямах; підвищення технологічного рівня виробництва МП; створення конкурентного середовища; залучення суб’єктів малого підприємництва до розв’язання соціально- економічних проблем на державному та регіональному рівнях; створення нових робочих місць, зменшення безробіття; сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій діяльності;формування нової соціальної верстви власників і підприємців.

Це означає, що якщо приватна особа ввійшла в товариство на правах одного з засновників, то випадку банкрутства в нього буде конфісковане все особисте майно, що виходить за рамки життєво необхідного: картини, меблі, ювелірні вироби і т.д. Учасниками повного товариства можуть бути фізичні особи, зареєстровані як індивідуальних підприємців, чи юридичні особи як комерційні організації. Договір про їхню спільну діяльність у якій-небудь області вже можна розглядати як утворення такого товариства. Таким чином, установчим документом повного товариства є установчий договір, що повинний бути підписаний всіма учасниками повного товариства. В установчий договір повинні бути включені наступні обов'язкові зведення: - порядок спільної діяльності по створенню повного товариства; - про розмір, склад, терміни і порядку внесення внесків; - найменування повного товариства і місце його перебування. Повне товариство повинне мати фірмове найменування, що містить або імена всіх його учасників і слова «повне товариство», або ім'я одного чи декількох учасників з додаванням слів « і компанія» і слова «повне товариство». Керування повним товариством здійснюється за спільною згодою всіх його учасників; кожен учасник повного товариства має один голос. Але бувають випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників, у такому випадку буде інший порядок визначення кількості голосів його учасників при прийнятті рішень. Кожен учасник повного товариства має право діяти від імені товариства, якщо установчим договором не встановлено, що всі учасники повного товариства ведуть справи спільно, або ведення справ доручене окремим учасникам. При спільному веденні справ його учасниками для здійснення кожної угоди необхідна згода всіх учасників. Якщо ведення справ повного товариства доручено доручається одному обличчю, то інші учасники для здійснення угоди повинні мати доручення від імені, на которого було покладене ведення справ товариства. Важливою особливістю повного товариства є положення про те, що його учасники несуть відповідальність своїм майном по зобов'язаннях товариства, а учасник повного товариства, що не є його засновником, нарівні з іншими учасниками відповідає по зобов'язаннях, що виникло до його вступу в повне товариство. У теж час учасник, що вибув з повного товариства, відповідає по зобов'язаннях, що виникло до моменту його вибуття, нарівні з учасниками, що залишилися, протягом двох років після його відходу. Припинення діяльності повного товариства може бути здійснене шляхом його чи реорганізації ліквідації відповідно до закону. Повне товариство може функціонувати, якщо в його складі є хоча б два учасники. Якщо ж у складі повного товариства залишається один учасник, то повне товариство повинне бути ліквідоване. 1.2.2. Командитне товариство Товариство командитне – модифікована форма повного товариства. Командитним визнається товариство, у якому поряд з учасниками, що здійснюють підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), мається один чи трохи учасників, відповідальність яких обмежується їхніми внесками в суспільство.

Нерідко власник малої фірми має занадто мало досвіду в керуванні особливими структурами бізнесу. Шанси фірми на успіх підвищуються в міру її дорослішання. Фірми, що довго існують при одному власнику, приносять більш високий доход, чим фірми, що часто змінюють власників. Американська статистика показує, що жінки – власники малих фірм більш щасливі в бізнесі, чим чоловіка. На невдачах малого бізнесу позначається невисока кваліфікація підприємців. Підприємці, що вже нагромадили досвід ведення справ у маленьких фірмах, як правило, більш щасливі. Якщо в керуванні фірми бере участь не одна людина, а підприємницька команда складається їхній двох, трьох чи чотирьох облич, шанси на виживання вище, оскільки колективне ухвалення рішення більш професійно. На тривалість функціонування фірми впливають і розміри фінансування на першому етапі. Чим більше первісний капітал, вкладений у фірму, тим більше можливостей її збереження в кризові періоди. В даний час навіть у країнах з розвитий ринковою економікою відбувається посилення ролі малих підприємств, хоча їхня стійкість відносно низька. При росту чисельності малих підприємств, розвитий інфраструктурі і державній підтримці малий бізнес є важливим чинником рішення економічних і соціальних задач. Як правило, розвиток малого бізнесу є умовою рішення наступних проблем: - формування конкурентних ринкових відносин, що сприяють кращому задоволенню потреб населення і суспільства; - підвищення якості товарів, робіт, послуг. Прагнучи до задоволення запитів споживачів, малих бізнес сприяє підвищенню якості товарів, робіт, послуг і культури обслуговування; - наближення виробництва товарів і послуг до конкретних споживачів; - сприяння перебудови економіки. Малий бізнес додає економіці гнучкість, мобільність; - залучення особистих засобів населення на розвиток виробництва. Партнери в малих підприємствах вкладають свої капітали в справу з більшою зацікавленістю, чим у великих; - створення додаткових робочих місць, скорочення рівня безробіття; - сприяння розкриттю таланта людей, розвитку різних видів ремесел; - формування соціального шару власників, власників, підприємців; - активізація науково-технічного прогресу; - освоєння і використання місцевих джерел сировини і відходів великих виробництв; - звільнення держави від збиткових підприємств за рахунок їхньої оренди і викупу. Однак, аналізуючи підприємницьке середовище, можна виділити ряд причин, що гальмують розвиток малого підприємництва. По-перше, складна економічна обстановка, що панує в країні: інфляція, спад виробництва, розривши господарських зв'язків, високий рівень процентних ставок, слабка правова захищеність підприємців. По-друге, низький рівень організаційно-економічних і правових знань підприємців, відсутність належної ділової етики, господарської культури як у малому бізнесі, так і в державному секторі. По-третє, негативне відношення визначеної частини населення, що зв'язує підприємництво прямо тільки з посередництвом, купівлею-продажем. По-четверте, неотработанность організаційних і правових основ для регулювання розвитку бізнесу на регіональному рівні.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Как подготовить успешный бизнес-план

Частная собственность граждан Индивидуальное, семейное предприятие 2. Коллективная Коллективное предприятие Производственный кооператив; Предприятие, принадлежащее кооперативу Акционерное или другое хозяйственное товарищество; Предприятие, принадлежащее такому товариществу Предприятие общественной организации Предприятие религиозной организации 3 Государственная Государственное предприятие Государственное предприятие автономной республики Государственное предприятие административно территориальной единицы 4 Смешанная Частично выкупленное арендное предприятие Акционерное предприятие, часть которого принадлежит Фонду государственного имущества Коллективные предприятия, часть имущества которых (пай) принадлежит Фонду государственного имущества Совместные предприятия Все перечисленные в табл. 6 виды предприятий являются хозрасчетными, то есть функционирующими в условиях рыночной экономики на принципах самофинансирования и самоокупаемости. Как следствие развития предпринимательства, и в частности малого бизнеса, в настоящее время возник новый класс предприятий - малые предприятия

скачать реферат Республика Адыгея

В большинстве своем малые предприятия являются многопрофильными, что существенно повышает их устойчивость на рынке. В последние годы посредством малого бизнеса в Республике Адыгея созданы альтернативные рынки транспортных услуг, хлебопечения, деревообработки, строительных услуг. В настоящее время в сфере малого предпринимательства, учитывая лиц занятых индивидуально-трудовой деятельностью и участников крестьянских (фермерских) хозяйств, сосредоточено более 27 % работающих в республике. По сравнению с 1992 годом доля работающих в малом предпринимательстве возросла почти в 6 раз. Малое предпринимательство создает 12 % всего объема промышленного производства республики. Объем продукции малых предприятий пищевой промышленности составил 17 % от объема продукции этой отрасли в целом по республике, в легкой промышленности - 15 %, в лесной, деревообрабатывающей промышленности - 10 %. В настоящее время в Республике Адыгея сложилась система поддержки и развития малого предпринимательства. С 1994 года действует Закон "О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Адыгея".

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
 Сборник статей по современному экономическому состоянию России

Следует, однако, иметь в виду, что сокращение притока ПИИ, не может быть объяснено только финансовым кризисом. Заметную лепту в него внесли также плохой инвестиционный климат в стране, недостатки законодательства, неадекватность корпоративного управления предприятиями участию иностранных собственников. Сокращение прямых инвестиций произошло, скорее, за счет частичного сворачивания старых проектов, в то время как реализация новых проектов задерживается. Было бы опасно упустить 1999 год для разработки новых проектов, которые могут начаться в 2001-2002 гг. В целом, по оценкам Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, в результате кризиса больше пострадали частные российские инвесторы, в первую очередь малый бизнес, и более устойчивыми оказались предприятия с иностранными инвестициями. Свидетельством этого является увеличение доли иностранной и совместной (российско-иностранной) собственности в общем объеме инвестиций. Эксперты ЮНКТАД оценивает перспективы притока прямых иностранных инвестиций в азиатские страны, пострадавшие от последнего международного финансового кризиса, как достаточно благоприятные

скачать реферат Экономика ФРГ

По величине затрат на НИОКР в ВВП (около 3 %) и по их абсолютной величине ФРГ входит в первую пятерку стран мира. Такой результат был достигнут не сразу. Как и Япония, после второй мировой войны ФРГ не тратила много средств на собственные научные исследования, большая часть технологий приобреталась на зарубежных рынках. В последние же десятилетия политика в отношении научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) сделала резкий поворот в сторону укрепления собственного научного потенциала. Государство взяло на себя заботы об осуществлении большей части фундаментальных исследований, участии в межгосударственных научных программах в рамках Европейского Союза, о стимулировании НИОКР в малом бизнесе. Активное содействие научно-техническому прогрессу способствует поддержанию на высоком уровне конкурентоспособности немецких товаров. С точки зрения обеспеченности природными ресурсами ФРГ нельзя отнести к числу богатых стран. Она располагает немногими видами топлива и сырья. К их числу относятся каменный и бурый уголь, калийная соль, небольшие запасы железной руды, легирующих и цветных металлов.

 Косовский дневник

Уничтожены две машины, жертв нет. Был в Приштине, на совещании по связям с общественностью. Для раздачи в селах, школах и пр. получил несколько блокнотов, ручек и плакатов - дар от UNHCR, ооновского офиса по делам беженцев. После совещания "нырнул" в снабженческий (logistic) офис "беженцев", поплакался и...получил-таки больше сотни футболок, канцтовары и др. Будет теперь с чем ездить к людям! 24.11.00 Находился в это время в Приштине и ничего не слышал. А в 15.00 замочили советника Руговы, лидера ЛДК. Назавтра начался настоящий отстрел верхушки ЛДК: в Приштине завалили еще одного видного партократа, а в Пее обстреляны поддерживающие эту партию журналисты. Принято решение охранять всех лидеров ЛДК. Начали прямо ночью, подняли наших, кто работал в ходе выборов с партиями, нашли адреса. С каждым беседовал лично начальник региональной полицейской штаб-квартиры. Но ведь на всех-то нас не хватит! Из сводок: " Двое хозяев малого бизнеса из Речан заявили, что с угрозами подходил некто "уполномоченный" и требовал деньги в фонд "Инвалидов УЧК"

скачать реферат Калининградская область

В городе сосредоточена большая часть промышленных предприятий области, в том числе машиностроительные заводы, выпускающие оборудование для рыболовного флота, портовые и башенные краны, судовые запасные части, автопогрузчики. Имеются судоремонтные предприятия, целлюлозно-бумажные комбинаты, рыбоконсервные, мясные и молочные заводы. Выросли новые промышленные центры: Советск (целлюлозно-бумажный комбинат, завод промыслового судостроения, картонная и мебельная фабрики), Черняховск (деревообрабатывающий комбинат, завод «Автокоммунмаш» и др.). В области находятся климатические приморские курорты, среди которых наиболее известны Светлогорск и Зеленоградск. В условиях становления рыночных отношений экономика Калининградской области, как и других районов России, испытывает кризис. Поэтому основными задачами на ближайшую перспективу являются стабилизация экономики, ее переориентация на удовлетворение потребностей населения, конверсия оборонного комплекса. Необходимы реконструкция и расширение портового хозяйства. Основными задачами в условиях развития рыночных отношений являются развитие производственной и социальной инфраструктуры, решение проблемы занятости за счет создания новых производств малого бизнеса и совместных предприятий, развития международного туризма и курортного хозяйства.

скачать реферат Налоги

Налог на доход может оказаться также чрезмерно тяжелым для вновь создаваемых предприятий предпринимательского сектора экономики, многие из которых в первые годы своего существования не получают прибыли, но окажутся плательщиками налога. Особенно это коснется предприятий и организаций малого бизнеса, сейчас бурно развивающегося во всех сферах, выступающего антиподом государственного монополизма. В то же время введенный в 1992 году налог на прибыль претерпел крупные изменения по сравнению с аналогичным налогом, действовавшим ранее. Отмечен механизм применения предельного уровня рентабельности для исчисления налога. Введен порядок, согласно которому льготы даются не отдельным предприятиям или организациям, а приоритетным отраслям производства. Предусмотрено частичное освобождение от налога сумм прибыли, направленных на инвестиции для развития производства. Принципиально новым для практики взимания налогов в нашей стране является освобождение от налогообложения на срок до 5 лет прибыли, направляемой на погашение убытков, образовавшихся в предыдущем году.

скачать реферат Государственное регулирование рынка труда

Многие проблемы, связанные с занятостью, приняли в России глубинный характер. К ним можно отнести увеличение скрытой безработицы, рост доли выпускников учебных заведений, пополняющих число безработных, быстрое расширение масштабов занятости в теневой экономике и др. Произошедшие за 15 лет радикальные изменения в общественно – политической и экономической жизни страны, преобразовавшие социально – трудовую сферу, показывают, что переход от “полной” занятости времён социализма к рыночной экономической активности, присущей рынку, осуществился. Заметные изменения произошли в пропорции распределения занятых в пользу отраслей, в которых более быстрыми темпами растёт деловая активность в связи с рыночными преобразованиями: торговли и общественного питания, материально технического снабжения и торгового посредничества, страхования, финансов и др. Развитие многообразных форм сопровождается институциональными преобразованиями в экономике, которые привели, в частности, на некоторых участках экономики к соединению трёх, ранее искусственно разделённых факторов: труда, собственности и управления в сфере малого бизнеса.

скачать реферат Налоговая система России

Речь идет в частности о следующих мерах: Отмена неэффективных «оборотных» налогов; Существенное снижение налогообложения фонда оплаты труда за счет введения пропорциональной шкалы и снижения социальных отчислений; Новый режим и снижение ставки налога на прибыль; Введение налога на добычу полезных ископаемых, что стало важным шагом в направлении изъятия в доход государства части природной ренты, образующейся у пользователей недр; Реформирование системы налогообложения малого бизнеса; Отмена налога с продаж и налога на покупку иностранной валюты. Эта масштабная программа была проведена в беспрецедентно короткие для мировой практики сроки. Следствием этих мер стало более равномерное распределение налоговой нагрузки на всех налогоплательщиков, изменение в положительную сторону структуры поступлений, улучшение администрирования, легализация многих налогоплательщиков. Важнейшим промежуточным результатом стало реальное снижение общей налоговой нагрузки на экономику, поддерживающее дальнейший экономический рост. Динамика изменений налоговой нагрузки 2000г 2001г 2002г 2003 (факт) (факт) (факт) (бюджет) Отношение объема налоговых 33,5 33,9 32,9 30,7 доходов к ВВП % То же без учета роста цен 31,8 32,0 30,6 29,5 на нефть Несмотря на общее снижение налоговой нагрузки, удалось обеспечить опережающее по сравнению с ростом ВВП увеличение доходной базы бюджетов всех уровней.

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
скачать реферат Налоговая система РФ

Следует иметь в виду, что возмещаются из бюджета только суммы НДС, относящиеся к затратам по производству и реализации продукции, включаемым в себестоимость продукции (работ, услуг), учитываемой при налогообложении прибыли. Для принятия к зачету товарно-материальные ценности должны быть не только оплачены поставщиком, но и оприходованы в бухгалтерском учете. Итак, экономическая ситуация в Российской Федерации изменилась. Накапливать на складах товары стадо невыгодно. Это означает омертвлять капитал и снижать оборачиваемость ресурсов, не говоря уже о дополнительных расходах на хранение. Изменился еще раз и механизм взимания НДС. Последовательно осуществляя поддержку малого бизнеса, наше государство освободило от уплаты НДС граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Это было сделано еще до предоставления им возможности уплачивать единый налог и вести упрощенную систему учета и отчетности. Очень важен подход к НДС при строительстве жилых домов, который на протяжении последних лет несколько раз менялся.

скачать реферат Налогообложение в условиях рыночной экономики (на примере предприятия ООО "Служба быта")

При определении этой прибыли учитывается разница между продажной ценой и первоначальной или остаточной стоимостью этих фондов и имущества, увеличенной на индекс инфляции. . Доходы от внереализационных операций, в состав которых включаются доходы: . полученные от долевого участия в деятельности других предприятий; . от сдачи имущества в аренду; . (дивиденды, проценты) по акциям, облигациям и иным ценным бумагам принадлежащих предприятиям; . (расходы) от операций, непосредственно не связанных с производством и реализацией, включая суммы, полученные и уплаченные в виде санкций и возмещения убытков; . суммы, полученные безвозмездно от других предприятий при отсутствии совместной деятельности; . налогооблагаемая прибыль; . прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, или чистая прибыль. Льготы, предоставляемые по налогу на прибыль, можно разделить на пять групп, предусматривающих: . полное освобождение от уплаты налога на прибыль специализированных предприятий и организаций в части, полученной от осуществления их уставной деятельности; . понижение ставки налога на прибыль на 50% для предприятий, если инвалиды составляют не менее 50% от общего числа их работников; . освобождение от налогообложения только той части прибыли, которая направляется на осуществление определенных, установленных законом целей; . наряду с общими льготами для всех предприятий – предоставление специальных льгот предприятиям малого бизнеса; . разрешение для предприятий использовать так называемый «перенос убытков», что довольно широко применяется в мировой практике.

скачать реферат Налогообложение предприятий малого бизнеса

Введение. Значение малого бизнеса в рыночной экономике очень велико. Без малого бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Становление и развитие его – одна из основных проблем экономики. Целью данной работы является исследование механизма функционирования налогообложения предприятий малого бизнеса, последовательность образования налоговых ставок. Задачи работы – анализирование существующих концепций налогообложения, формирование налогооблагаемой базы и исчисление налогов, варианты возможного развития налоговой системы России. Выбранную тему я считаю актуальной, так как проведение рыночных преобразований в экономике немыслимо без создания эффективной системы налогообложения. Эта система – основной проводник государственных интересов при регулировании экономики, формировании доходов бюджета, ограничении роста цен и торможении инфляции. Малый бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта; во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 процентов ВНП.

скачать реферат Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

Проблемы по формированию доходных частей региональных бюджетов существуют и у других субъектов Федерации. Причем проблемы, с которыми они, сталкиваются, на многих территориях одинаковы. Безусловно, львиная доля доходов бюджетов всех уровней, в том числе и региональных, - налоговые поступления, которые в свою очередь зависят от состояния и динамики налогооблагаемой базы, ее законодательного обеспечения. Немалого эффекта в увеличении собираемости платежей в казну можно добиться целенаправленными, согласованными действиями административных, финансовых и контролирующих организаций. Основные причины недополучения средств в бюджеты регионов следующие: 37. нарушение налогового законодательства; 38. нарушения в организации предпринимательской деятельности и малого бизнеса; 39. нарушения при применении контрольно-кассовых машин; 40. недостаточный учет состояния и динамики налогооблагаемой базы; 41. задолженность по платежам в бюджеты; 42. наполнение бюджета за счет реальных денежных средств; 43. ответственности руководителей предприятий за своевременный возврат полученных бюджетных ссуд; Для изыскания и использования финансовых резервов Саратовская областная Дума, например, регулярно проводит совещания с выездом руководства округа в города и районы, где с участием руководителей всех административных, финансовых и контролирующих организаций детально и взыскательно анализируются причины экономических трудностей.

скачать реферат Государственное регулирование экономики

Маневрирyя налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя yсловия налогообложения, вводя одни и отменяя дрyгие налоги, госyдарство создает yсловия для yскоренного развития определенных отраслей и производств, способствyет решению актyальных для общества проблем. Так, в настоящее время нет, пожалyй, более важной для нас задачи, чем подъем  сельского  хозяйства,  решение  продовольственной проблемы.  В связи с этим в Российской Федерации освобождены от налога на  прибыль  колхозы (включая рыболовецкие), совхозы, дрyгие сельскохозяйственные продyкции. Если доля доходов от несельскохозяйственной деятельности в колхозе или совхозе менее 25%, то и они освобождаются от налогов, если более 25%, то прибыль, полyченная от такой деятельности, облагается налогом в общем порядке. Приведенные положения могyт слyжить примером использования госy- дарством возможностей налоговой системы для воздействия на развитие экономики в необходимом обществy направлении. Дрyгой пример. Хорошо известно, что эффективно фyнкционирyющyю рыночнyю экономикy невозможно себе представить без развития малого бизнеса.

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
скачать реферат Малый бизнес и налоговая политика

Также был рассмотрен зарубежный опыт развития малых предприятий, так как они играют важную роль во всем мире. В последние несколько лет в Западной Европе, США, и Канаде большое значение приобрел именно малый бизнес, где он представлен совокупностью многочисленных малых и средних предприятий. Основная их масса – это мельчайшие предприятия, в которых работают не более 20 человек. Малые предприятия обеспечивают 2/3 прироста новых рабочих мест, что позволило значительно сократить безработицу в этих странах. Проанализировав использованную для данной работы литературу были сделаны выводы о предпосылках для дальнейшего развития малого бизнеса. Необходимо оказать должную поддержку в области финансирования и кредитования, научно-технического развития, материально технического обеспечения и сбыта продукции, подготовки кадров, внешне экономической деятельности, а также установление дополнительных налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства. В курсовой работе было также отмечено, что малые предприятия пользуются поддержкой во всех развитых странах. Это факт подтверждает, что малое предпринимательство как новая форма организации общественно необходимого труда отвечают социально-экономическим интересам России.

скачать реферат Муниципальная собственность в Российской Федерации

Без такого обеспечения местного самоуправления, т.е. без реального местного самоуправления, никакая реформа системы органов власти в России, никакая децентрализация и демократизация невозможны. Развитие муниципального хозяйства невозможно без закрепления за ним ресурсов, позволяющих решать вопросы удовлетворения коллективных потребностей населения муниципального образования. Очень важно, чтобы у местного самоуправления была возможность создавать собственные источники формирования бюджета. За счет развития малого бизнеса, эффективного использования земель, иной недвижимости. При этом государственная власть - учитывая расходные полномочия муниципалитетов - должна обеспечить им долгосрочные нормативы отчислений от регулирующих налогов. Для обеспечения экономической самостоятельности на федеральном уровне, путем внесения поправок в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» или путем принятия особого закона, необходимо более четко определить компетенцию органов местного самоуправления: предметы ведения, которыми местное самоуправление занимается (в первую очередь это относится к Москве и Санкт-Петербургу, где право определять предметы ведения дано законодателям субъекта федерации, а он - этот законодатель, и сейчас, не разрабатывает и не принимает нужных законов).

скачать реферат Учет расчетов с бюджетом по налогам

Излишне внесенные суммы налога на прибыль засчитываются в счет очередных платежей или возвращаются плательщику налоговым органом в 10-дневный срок со дня получения его письменного заявления В соответствии с Федеральным законом от 10 января 1997 г. № 13-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации О налоге на прибыль предприятий и организаций" начиная с 1 января 1997 г. предприятиям предоставлено право самостоятельного выбора (на срок не менее года) режима уплаты этого налога: или придерживаться действующего порядка внутриквартальной уплаты авансовых платежей, или перейти на ежемесячную уплату, исходя из фактически полученной прибыли за месяц. Причем для предприятий малого бизнеса, иностранных юридических лиц и бюджетных организаций сохраняется ранее действовавший порядок уплаты налога на прибыль. Налог на имущество предприятий Плательщиками налога на имущество являются все предприятия, считающиеся юридическими лицами, включая и предприятия с иностранными инвестициями, филиалы предприятий, имеющие отдельный баланс и расчетный (текущий) счет.

скачать реферат Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

Кроме того, налог позволит расширить базу налогообложения в связи с легализацией укрываемых в настоящее время доходов, а также позволит снизить уровень налогового бремени для добросовестных налогоплательщиков и упростить систему учета и отчетности в сфере малого бизнеса, что позволит избежать злоупотреблений в налогообложении малого бизнеса. Помимо этого, введение такого налога позволит подвести под законное налогообложение ранее неконтролируемый наличный денежный оборот, в рамках которого, по различным оценкам, сегодня реализуется от 40 до 70 процентов всех товаров и услуг в малом бизнесе. Следует также отметить, что по расчетам экспертов Минэкономики, если сейчас предприниматели малого бизнеса уплачивают в среднем 3 млрд. рублей в месяц, то после введения такого налога они будут платить 15 млрд. рублей. Кроме того, особый эффект этот налог будет иметь в сфере розничной торговли. Там также уплачивается в среднем в месяц сегодня по России 2,6 млрд. рублей в месяц - после введения данного налога эта цифра вырастет, по оценкам Минэкономики, до 13,4 млрд. рублей в месяц. Всего же на сегодняшний день в России в сфере малого бизнеса занято 26 млн. человек. Таким образом, на единый налог на вмененный доход возлагаются большие надежды и его введение будет выгодным прежде всего для государства и в меньшей степени для субъектов малого предпринимательства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.