телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Всё для дома -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Матеріально-технічне забезпечення підприємства

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Раціональне використання (споживання) і економія сировини, матеріалів, палива і енергії є одними із важливих умов функціонування підприємства в умовах ринку, переводу економіки на інтенсивний шлях. Раціональне використання матеріальних ресурсів – це доцільне обґрунтоване їх використання, їх витрати на рівні мінімуму при виробництві одиниці продукції. В загальному вигляді економія матеріальних ресурсів – це підвищення їх рівня корисного використання, яке виражається у зниженні питомої витрати матеріалів на одиницю споживчого ефекту, котрий одержують у результаті раціонального споживання матеріальних ресурсів. Значення економії матеріальних ресурсів зростає в зв’язку із збільшенням обсягу виробництва продукції. Зменшення матеріальних витрати безпосередньо впливає на зниження собівартості продукції, оскільки вони становлять біля 75-80 відсотків витрат підприємства, із них біля 60 відсотків припадає на матеріали і сировину. Скорочення матеріальних витрат на виробництво одиниці продукції – це більш значний резерв економії порівняно із зниженням трудоємності і фондоємності виробництва: 1 відсоток економії матеріалів забезпечує скорочення витрат у 2-2,5 раза більше ніж 1 відсоток економії фонду зарплати та в 2-4 рази більше, ніж 1 відсоток скорочення капітальних вкладень. Таким чином ресурсозбереження виступає як важливіший фактор підвищення ефективності виробництва. Основним завданням ресурсозбереження є: V забезпечення економного і раціонального використання матеріальних ресурсів; V ліквідація невиробничих витрат або перевитрати матеріальних ресурсів; V оптимізація структури ресурсоспоживання на основі впровадження нових проектних, конструкторських і технологічних рішень, які дозволяють підвищити комплексність використання матеріальних ресурсів; V розширення застосування вторинних ресурсів; V розширення застосування вторинних ресурсів, організація повної переробки виробничих відходів і матеріалів, збір і утилізація побутових відходів; V скорочення витрат матеріальних ресурсів на всіх стадіях виробництва і споживання при транспортуванні та зберіганні; V прискорення оборотності обігових засобів, скорочення виробничих запасів, вивільнення частини ресурсів із обігу тощо. 40. Форми матеріально-технічного забезпечення підприємства. Існують різні форми забезпечення споживачів матеріальними ресурсами: транзитна, складська, через гуртові бази, за прямими тривалими зв”язками. Основними формами матеріально-технічного забезпечення підприємства є транзитна та складська. Транзитна форма забезпечення вигідна у тих випадках, коли матеріал надходить до споживача у кількостях не менше транзитної норми відвантаження. Ця форма забезпечення матеріальними ресурсами дає найбільший (економічний) ефект у відношенні рівномірності постачання, дотримання асортименту, комплектності, якості продукції та інших параметрів при встановленні прямих тривалих зв’язків між споживачами та постачальниками. Такі зв”язки повинні бути встановлені для споживачів з тими постачальниками, від яких вони отримують велику частку матеріальних ресурсів. Складська форма постачання матеріальними ресурсами передбачає відпуск цих ресурсів споживачам із складів підприємств-постачальників.

Цільове вдосконалення технології виробництва об'єднує наступні види джерел прямої економії: освоєння ресурсозберігаючої безвідходної технології; створення комплексних виробництв; використання менш енергоємної технології; скорочення витрат і відходів у виробництві. Проблеми підвищення якості продукції виробничо-технологічного призначення і особистого використання охоплює всі сторони господарської діяльності. Висока якість – це збереження праці і матеріальних ресурсів, ріст продуктивності виробництва, а також зниження витрат з матеріально- технічного забезпечення підприємств. В процесі виробництва для зниження витрат з матеріально-технічного забезпечення можна використовувати наступні шляхи: - збільшення одиничної потужності машин і агрегатів. Цей показник характеризує одночасно підвищення їх якості; - ліквідація виробничого браку. Підприємства несуть прямі витрати у випадку виготовлення бракованої продукції. Випуск неякісної чи бракованої продукції знижує рівень рентабельності, збільшує собівартість і продуктивність виробництва. Брак і неякісна продукція означають пряму розтрату виробничих ресурсів, збільшують витрати; - використання замінників дефіцитних матеріальних ресурсів. Бурний розвиток хімічної промисловості в наш час створює можливості для широкого впровадження у виробництво нових економічних синтетичних матеріалів для заміни матеріалів, які використовувалися раніше; - скорочення витрат і відходів у виробництві. В різних галузях виробництва створюється значна кількість відходів матеріальних ресурсів і супутніх продуктів. Скорочення відходів забезпечує випуск додаткової продукції без збільшення матеріальних ресурсів. В тих випадках, коли вичерпані можливості скорочення відходів, важливо забезпечити їх максимальну утилізацію, використовуючи для виготовлення побічної, непрофільної продукції чи реалізувати іншим підприємствам; - скорочення витрат при збереженні. Одним із головних завдань організації збереження і просування продукції в сфері обороту – збереження якості продукції, недопущення її псування і втрати. В процесі зберігання матеріальні ресурси не повинні втрачати натурально-речові якості і форми. Втрати від недостачі і псування матеріальних цінностей складають значну величину і виникають по причині недостатньої уваги до збереження матеріальних ресурсів. Використана література.1. Адамова Н.А., Йохна В.А., Малова Т.Л., Пенкин Т.Е. Организация и планирование производства швейной промышленности, - Киев: “Высшая школа”, - 1994.2. Ким С.А., Пушкин П.С., Овчинников С.И. Организация и планирование промышленного производства, - Минск: “Вышэйшая школа”, - 1980.3. Кожекин Г. Я., Синица Л. М. Организация производства, - Минск: ИП “Экоперспектива”, - 1998.4. Организация и планирование машинно-строительного производства, - Под ред. М.И. Ипатова, В.И. Постникова, М.К. Захаровой, - Москва: “Высшая школа”, - 1988.5. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий, - Под ред. С.Е. Каменицера, Ф.Ф. Русинова, - Москва: “Высшая школа”, - 1984.6. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий, - Под ред. С.Е. Каменицера, - Москва: “Высшая школа”, - 1976.7. Сергеев И.В. Экономика предприятия, - Москва: “Финансы и статистика”, - 1997.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Генерал-хорунжий Роман Шухевич: Головний Командир Української Повстанської Армії

Улітку “Полтава” відійшов у Карпатський Край, “Горновий” у Львівський, а “Київський” залишився на старому місці, у Подільському Краї. Бишки й далі лишались підпільним центром. Тут був центральний зв’язковий пункт, через який можна було зв’язатися з Провідником, референтами Проводу та з Краями. Відповідав за зв’язки й особливо за безпеку “хати” “Київського” Григорій Ґоляш. ГРИГОРІЙ ҐОЛЯШ — “БЕЙ”, “ШОЛОМ”, “БУЛЬБА”, “ГРИЦЬ” Облаштуванням побуту провідних членів ОУН і командирів УПА у селі Бишки та сусідніх селах займався Григорій Ґоляш. У його обов’язки входили підбір відповідних підпільних “хат” для їх життя і праці, матеріально-технічне забезпечення, зв’язки з ними, конспірація та безпека. Народився Григорій Ґоляш у Битках 19 серпня 1910 року, був членом ОУН ще з перших років її існування. Спочатку станичний ОУН у Бишках, згодом військовий референт у Бережанському повітовому та окружному Проводах ОУН. Досвідчений підпільник ще з часів польської, совєцької та німецької окупації. Зустрічався з провідними членами ОУН та часто виконував їх важливі завдання кур’єрського характеру. 1943 року за дорученням організації вступив до дивізії “Галичина” і був у ній до літа 1944 року

скачать реферат Фінансові методи збільшення капіталу

Середня заробітна плата 1-го працюючого ППП в 1998 році - І60,42 грн. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Для виробництва засобів малої механізації і послуг стороннім організаціям, підприємство через службу матеріально-технічного забезпечення придбало металопрокат, інструменти, комплектуючі, спецодяг і др. матеріали безпосередньо по прямим зв'язкам з заводами-виготовлювачами і АО "Черкасголовпостач". Підприємство має своє складське господарство, яке складається із матеріального складу, в кількості 1 площадки зовнішнього складування. Стан складського господарства задовільний. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТУЖНОСТІ ТА СТАН УСТАТКУВАННЯ Потужність підприємства характеризується наступними даними із наявності виробничих верстатів із них: токарних верстатів 8 одиниць фрезерних верстатів 7 строгальних верстатів 4 сверлільних верстатів 8 заточних верстатів 7 прес-ножиць 5 ножиць-гильотін 3 підйомно-транспортне 4 обладнання електрозварювальне 10 Устаткування має задовільний стан, відповідає умовам праці та техніки безпеки. 30% обладнання потребує необхідних вкладень для виконання поточних ремонтів.

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
 Анатомія неоголошеної війни

Завдання не допустити поділу флоту та розміщення й закріплення Військово-Морських Сил України в Севастополі воно активно втілювало в життя. Про спільне використання системи базування та матеріально-технічного забезпечення, як передбачалося угодою, підписаною в Ялті, годі було й говорити. Щоб провести випробування СКР “Гетьман Сагайдачний”, боєприпаси з українських складів Одеси та Миколаєва везли до Севастополя автотранспортом. Самі ж севастопольські арсенали флоту були перевантажені такими самими боєприпасами. Не подавали з берега на українські кораблі й потрібної кількості електроенергiї. Тому вони змушені були, перебуваючи біля стінки, спалювати паливо. На підставі вказівок Міністерства оборони Росії бойові кораблi та допоміжні судна флоту без узгодження з українською стороною відряджали до зони Грузино-Абхазького конфлікту. Одного разу військовослужбовці — громадяни України — навіть наразилися на небезпеку. Тоді поталанило уникнути збройного конфлікту між кораблями ЧФ та грузинськими збройними формуваннями

скачать реферат Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

Зміст Вступ 1. Зміст і основні завдання плану матеріально-технічного забезпечення 1.1 Характеристика плану матеріально-технічного забезпечення 1.2 Вплив зовнішнього середовища підприємства на формування плану МТЗ 1.3 Основні показники та порядок розробки плану матеріально-технічного забезпечення 2. Організація матеріально-технічного зебезпечення промислових підприємств 2.1 Вибір постачальника та планування поставок матеріальних ресурсів 2.2 Системи управління запасами 2.3 Особливості визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах в різних типах виробництва Висновки Перелік літератури Вступ Матеріально-технічне забезпечення як одна з галузей сфери товарного обігу, що виконує функції обігу засобів виробництва, виконує велику роль у підвищенні ефективності виробництва. Воно виступає в якості опосередкованого зв'язку між виробництвом та виробничим споживанням продукції виробничо-технічного призначення та його діяльність з розширенням масштабів виробництва непреривно зростає. Забезпечуючи міжгалузеві зв'язки по поставках продукції, структури матеріально-технічного забезпечення сприяють скороченню часу виробництва, підвищенню його ефективності та якості продукції за рахунок ритмічного, своєчасного забезпечення підприємств, економічними партіями різних видів сировини, матеріалів та обладнання.

 Крила України: Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр

Пдготовка механкв здйснювалась у навчальних класах на баз ремонтних майстерень авапаркв. Поряд з авацйними пдроздлами, до складу вйськово-повтряних сил Рос, як  нших кран-учасниць Першо свтово вйни, входили повтроплавн частини. Ц пдроздли оснащались привязними аеростатами рзних систем, а х основним призначенням було коригування артилерйського вогню  ведення спостереження за лню фронту. Основними повтроплавними формуваннями в росйськй арм були повтроплавн загони двох типв корпусн та армйськ, як зводились у повтроплавн дивзони. Дивзон обднував ус повтроплавн частини т чи ншо арм. В його структур, крм повтроплавних загонв, формувалась база дивзону, на яку покладалось виршення питань матерально-технчного забезпечення. Для ремонту матерально частини  постачання повтроплавних пдроздлв неохдним майном на кожному з фронтв (в тому числ  на Пвденно-Захдному та Румунському) був створений повтроплавний парк. Всього в росйськй арм станом на жовтень 1917 р. снувало 14 повтроплавних дивзонв, що обднували 87 повтроплавних загонв: 28 армйських та 59 корпусних

скачать реферат Стратегическое управление (укр)

В КП фабрика “Лучанка” склались міцні ділові стосунки з постачальниками як в регіонах України, так і за кордоном, з якими налагоджено взаємовигідні відносини. У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально- технічні ресурси (сировину, паливо, енергію, тощо). Вони у процесі виробництва перетворюються у продукцію і повинні постійно поповнюватись. Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає: визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах, їх пошук і купівлю, організацію доставки, зберігання і видачу окремим споживачам на підприємстві. При цьому постачання матеріально-технічних ресурсів повинно бути своєчасним, комплектним і з мінімальними витратами. Виконує цю роботу відділ матеріально-технічного постачання. Матеріально-технічні ресурси підприємство купує на ринку, де продавцями і постачальниками виступають безпосередньо підприємства - виробники або організації - посередники. Купівля матеріально-технічних ресурсів безпосередньо у виробників, тобто організація постачання за прямими зв’язками, має ті переваги, що у цьому випадку можуть бути оперативно враховані спеціальні вимоги покупця до продукції, конкретні побажання щодо її складу, конструкції, оформлення, планування, тощо.

скачать реферат Планування врожайності сільськогосподарських культур ВАТ "Зелений Гай"

ЗМІСТВступ Розділ 1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура ВАТ «Зелений Гай» Землекористування та структура земельних угідь Розділ 2 Сучасний стан і тенденції розвитку галузі 2.1. Значення і роль рослинництва в економіці ВАТ «Зелений Гай» 2.2. Площі, породний і сортовий склад сільськогосподарських культур 2.3. Врожайність культур та валові збори продукції 2.4. Використання продукції 2.5. Матеріально-технічне забезпечення галузі 2.6. Економічна ефективність виробництва продукції Розділ 3 Обгрунтування виробничої програми галузі 3.1. Планування врожайності сільськогосподарських культур 3.2. Планування валових зборів продукції 3.3. Планування собівартості і рентабельності продукції Висновки Список використаних джерел Вступ Народне господарство країни є сукупністю галузей, які забезпечують виробництво і постачання населенню різноманітних матеріальних засобів, необхідних для нормального життя і розвитку суспільства. Основними з цих галузей є промисловість, сільске господарство, транспорт і зв я. – 1999. - №2(7). – с.36-39. Чендлер У. Плодовый сад. Пер. с анг. – М.: Сельхозиздат, 1960. – 597с. Шумейко Л.С. Формування ринку овочевництва, садівництва, виноградарства. //Економіка України. – 1990. - №7. – с.67-73. Шумейко А., Погорілець Є. Ринок фруктів і ягід України. //Економіка України. – 2003. - №10. – с.55-58. Шестопаль О.М. Відтворення плодових і ягідних насаджень. //Економіка АПК. – 1997. - №2. – с.41-44. Шурихт Р. Производство плодов: Пер. с нем. – М.: Колос, 1984. – 302с.

скачать реферат Сбалансованість бюджета України

У цьому виявляється головний напрямок бюджетної політики, як і всієї державної економічної політики в цілому - стабілізація, зміцнення і пристосування існуючого соціально- економічного ладу до розумів, що змінюються. Ці витрати покликані зм'якшити диференціацію соціальних груп, неминуче властиву ринковому господарству. У витратах на господарські споживи звичайно виділяються бюджетні субсидії підприємствам, сільському господарству, на здійснення державних програм. Усе це робиться з метою стимулювання їхніх виробничих можливостей. Витрати на озброєння і матеріально-технічне забезпечення зовнішньої політики, а також адміністративно-управлінські витрати впливають на структуру попиту. Кон'юнктурним цілям бюджетного регулювання служать витрати по внутрішньому державному боргу (наприклад, дострокове погашення частини боргу), розміри витрат на кредити і субсидії приватним і державним підприємствам, сільському господарству, на створення й удосконалювання об'єктів інфраструктури, на закупівлю озброєння і військове будівництво.

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Але за простотою формулювання проблеми прихована велика і розтягнута в часі робота, яка не може бути виконана простим створенням нової адміністративної структури. Таке розуміння інноваційного процесу є дуже спрощеним і може серйозно зашкодити в майбутньому. Вирішення цього завдання потребує комплексного підходу і є достатньо довгостроковим. По-перше, необхідно визначитись із стратегічними та тактичними аспектами організації інноваційної діяльності. Стратегічний напрям передбачає забезпечення корінної структурної перебудови економіки. Його реалізація включає матеріально-технічне забезпечення довгострокових програм розвитку науково-технічної інфраструктури (лабораторій, наукових центрів), створення механізмів фінансування нововведень з підвищеним ризиком, здійснення великомасштабних науково-технічних програм, що потребують міжгалузевої кооперації або спільного, науки з промисловістю, задоволення стратегічних та соціальних суспільних потреб. Заходи тактичного порядку паправляються, в першу чергу, на укріплення інноваційного потенціаду компаній, підвищення якості продукції та ефективності виробництва.

Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
скачать реферат Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

На території України зосереджені потужні гіганти металургії, енергетики, хімії, гірничорудної та вугільної промисловості, машинобудування та інші. На протязі десятиліть не приділялось належної уваги підвищенню технічного рівня та екологічної безпеки виробництва. Основні фонди в металургійній та хімічній промисловості зношені на 60—70 відсотків, внаслідок чого часто трапляються аварії, що призводить до аварійних викидів і скидів шкідливих речовин в навколишнє середовище. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення будівництва природоохоронних об'єктів і споруд здійснювалось і продовжує здійснюватись по залишковому принципу. Дуже гострою в Україні залишається проблема охорони атмосферного повітря. Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 1997 році склали від стаціонарних джерел 4533,2 тис. тонн. В порівнянні з 1996 роком викиди шкідливих речовин зменшились від стаціонарних джерел на 227,2 тис. тонн (4,8%). Слід мати на увазі, що викиди залізничного, авіаційного морського і річкового транспорту та сільгоспмашин і механізмів по діючій статистичної звітності взагалі не враховуються.

скачать реферат Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

Зміст занятьРозділ 1. МікробіологіяТема 1.1. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів Лабораторне заняття 1 1. Будова оптичного мікроскопа, підготовка його до роботи. 2. Приготування препаратів із живих мікроорганізмів - розчавленої краплі та висячої краплі. 3. Приготування забарвлених препаратів - просте забарвлення та забарвлення бактерій за методом Грама. Мета заняття: формування практичних умінь і навичок приготування препаратів для мікроскопування. Матеріально-технічне забезпечення заняття: мікроскоп, предметне скло, бактеріологічна петля, піпетки, покривне скло, скло із лупою. Матеріали та реактиви: досліджуваний матеріал, м'ясо-пептонний бульйон, вазелінове масло, ізотонічний розчин хлориду натрію, бульйон, кристалічний фіолетовий, розчин Люголя, 96 %-вий етиловий спирт, фуксин. Література: 1; 2; 10; 14.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 1. Будова оптичного мікроскопа, підготовка його до роботи Слід ознайомитися з будовою мікроскопа. Мікроскоп - це оптичний прилад для отримання збільшених зображень дуже маленьких предметів. Мікроскопи серії вік 30-39 років). Споживання енергії: - чоловіки - 2300 ккал/добу, - жінки - 1900 ккал/добу.

скачать реферат Налогообложение предприятия

Одержання прибутку, як результату виробничої діяльності, дотримуючи діючого законодавства України; 3. Реалізація соціально-економічних інтересів акціонерів ДВАТ і його працівників. Предметом діяльності ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є: 1. видобуток, переробка і збагачення вугілля, підвищення конкурекнтноспроможності вугільної продукції; 2. ефективне використання вугільних запасів, основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 3. залучення інвестицій і інвестиційна діяльність; 4. упровадження нових технологій, сучасної техніки, засобів автоматизації; 5. капітальний ремонт, реконструкція і будівництво промислових об'єктів; 6. своєчасне матеріально-технічне забезпечення виробництва; 7. своєчасне відновлення очисного фронту; 8. збут і торгівля вугільної продукції; 9. зміст і експлуатація автомобільного транспорту, перевезення вантажів і людей; 10. операції з цінними паперами, здійснення власних фінансових, комерційних, маркетингових, лізингових, експортних, імпортних операцій, зовнішньоекономічна діяльність, а також інша діяльність не заборонена законом.

скачать реферат Интеграция Украины в мировое хозяйство

Що стосується контролю іноземних інвесторів, то диференційований підхід до оподаткування і видавання ліцензій, контроль за додержанням санітарних та інших умов, створення національного агентства сприяння залученню іноземних інвестицій та інші заходи, успішно застосовувані в цивілізованих країнах світу, прийнятні і для України. Сприятливе географічне розташування, значний потенціал обробної промисловості й перспективний експорт сільськогосподарської продукції слід враховувати під час розробки програми стабілізації та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України. Треба також пам'ятати, що: 1) торгівлю готовою продукцією на світовому ринку витісняє обмін науково- технічними досягненнями; 2) частка взаємного обміну деталями, компонентами, вузлами у міжнародній торгівлі зростає; 3) матеріально-технічне забезпечення виробництва фірми не обмежується національним ринком, Отже, одним із стратегічних напрямів доцільно передбачити пріоритетне залучення іноземного капіталу до науково-технічної та виробничої кооперації, взаємовигідного обміну на ліцензійній основі винаходами, розробками, ноу- хау, промисловими зразками тощо.

скачать реферат Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Але за простотою формулювання проблеми прихована велика і розтягнута в часі робота, яка не може бути виконана простим створенням нової адміністративної структури. Таке розуміння інноваційного процесу є дуже спрощеним і може серйозно зашкодити в майбутньому. Вирішення цього завдання потребує комплексного підходу і є достатньо довгостроковим. По-перше, необхідно визначитись із стратегічними та тактичними аспектами організації інноваційної діяльності. Стратегічний напрям передбачає забезпечення корінної структурної перебудови економіки. Його реалізація включає матеріально-технічне забезпечення довгострокових програм розвитку науково-технічної інфраструктури (лабораторій, наукових центрів), створення механізмів фінансування нововведень з підвищеним ризиком, здійснення великомасштабних науково-технічних програм, що потребують міжгалузевої кооперації або спільного, науки з промисловістю, задоволення стратегічних та соціальних суспільних потреб. Заходи тактичного порядку паправляються, в першу чергу, на укріплення інноваційного потенціаду компаній, підвищення якості продукції та ефективності виробництва.

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
скачать реферат Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту України та Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції. Основним завданням управління юстицій є: - забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб; - забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності; - підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь в роботі з вдосконалення законодавства у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки; - організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстицій, робота з кадрами; - організація роботи державної виконавчої служби, нотаріату та підпорядкованих відділів реєстрації актів громадського стану, служби громадянства та реєстрації фізичних осіб, інших органів та управлінь юстицій; - державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів

скачать реферат Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Особисто я для вирішення проблем підприємства вбачаю застосування нових технологій ремонту та відновлення деталей, при цьому необхідно освоювати нові види випускаємої продукції, перейти до застосування прогресивних форм організації виробництва, вводити в дію високопродуктивне механізоване і автоматизоване технологічне обладнання, використовувати на останні досягненнях науки і техніки. Поряд з тим слід дбати про вдосконалення організації матеріально-технічного забезпечення підприємства, цехів, дільниць і робочих місць та слідкувати за дотриманням технологічної і трудової дисципліни, забезпеченням точного виконання виробничого процесу. Список використаної літератури Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ в условиях автотранспортных предприятий. Нормативно-производственное издание.-М. Экономика, – 1989. Практикум з ремонту машин / О.І.Сідашенко, О.А. Науменко, А.Я. Поліський та ін. – К.: Урожай, 1995.-224 с. 3. В.З. Докуніхін, В.С. Бурдейний, М.М. Загузов Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємствами технічного сервісу АПК.

скачать реферат Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

Підгалузі харчової промисловості є важливою ланкою АПК України, поєднуючих виробництво і промислову переробку сировинних ресурсів рослинного походження з реалізацією готової продукції і основні обслуговуючі ланки комплексу підприємства і організації. Рослинні сільськогосподарські ресурси можна поділити на дві групи. Перша об активізувати роботу щодо створення інтегрованих структур, до складу яких повинні увійти переробні і сільськогосподарські підприємства, фірмові магазини організації з матеріально-технічного забезпечення й збуту продукції. ВСТУП На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для – харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. В цей скрутний час більшості громадян країн вимушені економити кожну копійку власного заробітку, а так як наша харчова промисловість вимушена конкурувати із сусідніми країнами – де продукти харчування дешевші, але в своїй більшості щоб зекономити в України поставляються неякісні продукти, або взагалі ті в яких вийшов строк реалізації, нерідко товари підробляються, а через несовершенну і невідпрацьоване законодавство дуже важко відсліжувати такі товари, і тому покупці купують цю продукцію ставлячи власну харчову промисловість у глухий кут.

скачать реферат Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Загалом застосування всіх адміністративних важелів забезпечує створення певного організаційно-розпорядчого механізму, спрямованого на реалізацію стратегії. Етап 6. Формування альтернативних варіантів оперативних планів. На цьому етапі здійснюють розроблення альтернативних варіантів методів менеджменту — оперативних планів, тобто конкретних способів впливу керуючої системи організації на керовану з метою досягнення цілей, виконання завдань та встановлених показників. Як правило, альтернативні варіанти формуються з урахуванням оптимістичних та песимістичних прогнозів щодо умов функціонування організації. Етап 7. Вибір варіанта оперативного плану, який відповідає прийнятій стратегії і є передумовою формування управлінського рішення. На підставі результатів розгляду альтернативних варіантів оперативних планів на відповідність стандартам і критеріям, вибирають най-оптимальніший план, тобто найдієвіший економічний метод менеджменту. Крім комплексності, він повинен відповідати обраній стратегії діяльності; враховувати зміни умов зовнішнього середовища функціонування, сильні та слабкі позиції організації; відображати всі сфери діяльності підприємства: виробництво, реалізацію, технічний і технологічний розвиток, матеріально-технічне достачання, охорону праці та довкілля, соціальний розвиток, фінанси тощо. 1.3 Функція контролю Для забезпечення ефективної діяльності працівників недостатньо лише визначити завдання, організувати робоче місце, забезпечити оплату праці тощо.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.