телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Канцтовары -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Методичка для дипломников

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крім того, повинна бути врахована соціальна цінність варіантів, яка відображується в покращенні умов праці, усуненні різниці між розумовою і фізичною працею, усуненні поганих дій на навколишнє середовище. При цьому можуть бути розраховані показники, які виражають зміну соціального складу та структури працюючих, підвищення механізації та автоматизації праці, покращення умов праці та безпеки роботи. Економічна необхідність втілення варіанта визначається у розділі “Техніко-економічні розрахунки проекту”. Рекомендуються показники, які використовуються у плані техніко-економічного пояснення проекту, подавати у вигляді наочних порівняльних таблиць. 3.3 Третим етапом ТЕОМО є розробка розділів бізнес-плану, конкретизуючого основні моменти практичної реалізації даного проекту. Пропонується при формуванні основних розділів бізнес-плану визначити наступні питання: 3.3.1 Оцінка ринку збуту: -регион збуту; -основні конкуренти і опис їх продукції; -стан справ конкурентів по об(ємам продажу, прибутках, внесенням нового; -рівень цін на продукцію конкурентів. 3.3.2 Стратегія маркетингу: -схема розповсюдження продукту; -ціноутворення; -реклама; -методи стимулювання продажу; -організація післяпродажного обслуговування клієнтів; -формування суспільної думки про виробника, товар. 3.3.3 План виробництва: -на якому підприємстві буде реалізація проекту; -оцінка виробничих мощностей; -забезпечення матеріальними ресурсами; -виробнича кооперація. 3.3.4 Організаційний план: -склад виробничих підрозділів, спеціалістів і система їх оплати; -організаційна структура підприємства; -планіровка цеху, ділянки де товар виробляється. 3.3.5 Юридичний і страховий план: -форма власності і правовий статус підприємства; -оцінка риску і страхування. 4.Техніко-економичні розрахунки проекту. 4.1 Техніко-економічні розрахунки у проектуванні різноманітних засобів автоматизації. 4.1.1 Розрахунок річного економічного ефекту та ефективності проекту. Річний економічний проект при втіленні нових видів машин, устаткування, засобів механізації і автоматизації, нових технологічних процесів, нових методів організації виробництва і праці саме на виробництві визначається по формулі Еп=(С1 Ен Куд1)-(С2 Ен Куд2) А2, де С1 та С2-собівартисть виробництва одиниці продукції відносно до та після втілення міроприємства, грн; Куд1, Куд2-капіталовкладення на одиницю продукції відносно до і після втілення міроприємства, разом з виробничими затратами по новій техніці, грн; А2-річний обсяг виробництва продукції підприємства при використанні нової техніки, натуральні одиниці; Ен- нормативний коефіцієнт економічної ефективності (Ен=0,15). Термін окупності додаткових капіталовложень визначається по формулі Т=(Куд2-Куд1)/(С1-С2). Відносна економічна ефективність пропонуємого варіанту Е=1/Т. Пропонуємий варіант автоматизації вважається ефективним, якщо виконується співвідношення Е>=Ен або Т

смотреть на рефераты похожие на "Методичка для дипломников" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.092501 ОДЕСА 1998. Укладач: к.е.н. доцент Колесник В.І. Рецензент: к.е.н. доцент Руденко І.П.Методичні вказівки розглянути на засіданні кафедри економіки, підприємництва, та менеджменту та ухвалені до друку.Протокол № від “ ” 199 р.Зав. кафедрою ЕПМ професор Білаковський М.Я.1. Вступ.2.Технічне та технологічне переозброєння підприємств відповідно вимогам науково-технічного прогресу є в умовах переходу до ринкової економіки тою задачею, розв( язання якої повинно забезпечити якісну зміну виробничих сил, підвищення ефективності суспільного виробництва. Свій внесок в прискорення науково – технічного процесу, обновлення виробничого апарату народного господарства повинні внести майбутні інженери спеціальності 7.092501. Дипломний проект є першою самостійною працею майбутнього спеціаліста. Його економічна частина являється логічним завершенням засвоєного студентами курсу “Економіка та організація виробництва”. Тому, при її виконанні необхідно намагатися, щоб технічне рішення (параметри проектованих виробів, технологічних процесів) були досягнені при найменших витратах на виробництво та експлуатацію, а їх техніко-економічні познаки повинні бути на рівні вітчизняних та світових досягнень або переважати їх . Ці методичні вказівки необхідні для допомоги студентам спеціальності 7.092501 в розробці економічних та організаційних питань по дипломному проектуванню різноманітних засобів автоматизації промислових процесів та керування втіленням ГПС, САПР. Застосовані також необхідні довідникові матеріали. 2. Загальні вимоги до економічної частини дипломного проекту. Економічна частина дипломного проекту повинна включати слідуючи розділи: 1.Вступ. 2.Техніко-економічне, організаційне та маркетингове обгрунтування проекту. 3.Техніко-економічні розрахунки проекту. У вступі дипломного проекту з технічних, економічних, соціальних та екологічних позицій освітлюється призначення проектованого об(екту, області його пристосування, рівень корисності для споживача, пояснюються актуальність та прогресивність теми у плані розв(язання задач, які стоять в цей час перед народним господарством країни. Робота над техніко-економічним обгрунтуванням дипломного проекту повинна допомагати розробці інших розділів проекту, поскільки в ній перевіряється обгрунтованість прийнятих в проекті технічних рішень в порівнянні їх з найбільш ефективними аналогами серед тих, що є нині в нашій країні та за її кордоном. Техніко-економічне обгрунтування необхідно закінчити розробкою ряду розділів майбутнього бізнес-плану, які містять оцінку ринку збуту проектованого об(екту, стратегію маркетинга при його реалізації, а також основні елементи виробничого організаційного, юридичного і страхового плану. Останній висновок про необхідність заснування технічного рішення повинен бути зроблений на підставі проведених техніко-економічних розрахунків та фінансового обгрунтування бізнес-плану.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Эпитафия спецхрану

Я не огорчился, живо представил себе, что это одна из тех хрупких американских книг без переплета, которые рассыпаются по листам от неосторожного пользования и, естественно, требуют особого хранения. Не без труда нашел я отдел спецхрана в лабиринте библиотечных комнат. За столом сидели две девушки. Одна взглянула на мое требование и сказала, что для получения книги нужно специальное письменное ходатайство с места работы. А узнав, что я студент второго курса, добавила нечто совсем неожиданное для меня: это отдел закрытой книги, здесь могут работать только студенты-дипломники и строго по теме диплома, так что приходите, когда будете на пятом курсе. Вот как обмануло меня когда-то наше пристрастие к непрямым, эвфемистическим названиям. Вместо честного "отдел запрещенных книг" - "книги специального хранения". Вместо честного "пытки" - "методы активного ведения следствия". Тогда я еще не знал "1984" Дж. Оруэлла с его изумительной последней главой о принципах "новоречи", или "новояза" (сам роман, разумеется, тоже был у нас в спецхране)

скачать реферат 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

Обязанности ответственных лиц административно - технического персонала строек за состояние техники безопасности и производственной санитарии определены СНиП "Положения о функциональных обязанностях по вопросам охраны труда инженерно-технического персонала". Общее руководство работ по технике безопасности и производственной санитарии, а также ответственность за ее состояние возлагается на руководителей (начальников и главных инженеров) строительных организаций. Вводный (общий) инструктаж по безопасным методам работ проводится со всеми рабочими и служащими, поступающими в строительную организацию (независимо от профессии, должности, общего стажа и характера будущей работы). Цель вводного инструктажа - ознакомить новых работников с общими правилами техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, оказания доврачебной помощи и поведения на территории стройки, с вопросами профилактики производственного травматизма, а также со специфическими особенностями работы на строительной площадке. Вводный инструктаж, как правило, проводится инженером по технике безопасности. программа вводного инструктажа разрабатывается с учетом местных условий и специфики работы на строительстве и утверждается главным инженером строительной организации.

Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
 Ильюшин

Это ошибка моей молодости у меня так фонарь слетел!» Однако ободрила студентка, бравшая на год академический отпуск в связи с замужеством. Она говорила медленно, долго, усыпила комиссию. Ильюшин спросил: «А каким методом вы решили прочность шасси?» «Да там, в читалке...» Ей поставили двойку. Но последнее слово сказал Ильюшин: «Она не готова к защите. Но учили? Учили. Государство потратило деньги? Потратило. Будет работать. Ставим тройку». Хозяин. Дипломники обрадовались: двоек не ставят! Ольга трещала громко, как сорока, и от страха так быстро, что разбудила комиссию. Ильюшин долго смотрел ее записку ему явно понравился почерк. Читая приветственные адреса, которые ему дарили, он разбирал подписи и по ним определял, собранный человек или нет. Если подпись неразборчива, говорил: «Этот человек с хитринкой!» Ольга получила пятерку. И тут же Ильюшин предложил: «Хотите со мной работать? И запомните: я не заставляю людей много работать. Переутомление сегодня сказывается на работе завтра». Вот так сказал. А что Ольга? «Я подумаю»,P ответила самому Ильюшину

скачать реферат Исакиевский собор

Монферран провел то же время над своим произведением, 40 лет, почти полвека, более, чем обычная жизнь человека, время, какое понадобилось Франции, чтобы утвердить и опрокинуть три режима (империи). Но в течение этих сорока лет Монферран не только создал двери такого баптистерия, он построил целую церковь, воздвигнул, заставил подняться из земли, заставил возвыситься к небу. Он не только ваял бронзу, он иссекал гранит, он полировал мрамор, он плавил золото, он вправлял драгоценные камни. Пока эти две нации воевали, союз искусства устоял. Циркулем ее архитекторов и карандашом ее художников Франция подавала руку России »2 И в завершение Исаакиевский собор был открыт 30 мая 1856 г., в 186-ю годовщину со дня рождения Петра I. Много технических новшеств и смелых инженерных решений было применено при строительстве собора, таких, как создание мощного свайного основания, блочная кладка фундаментов и использование аммосовской системы отопления, разработка особой конструкции подкупольных сводов и перекрытий, метод гальванопластики при изготовлении бронзовой скульптуры, искусное возведение сложных строительных лесов и т.д. Умело использовались и старые приемы установки колонн при помощи передвижных портальных кранов, а также огневой метод золочения куполов амальгамой, которые до сих пор ярко блистают, не разу не обновленные.

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

А в-третьих, кроме писаной истории, существует история неписаная, или как, признав теперь, ее называют англосаксы - оральная история. Памяти антифашистов - Юлии Друниной и Тимиряна Зинатова Введение. Особенная стать и формула России. Этническое и анатомическое недоразумение? В 1830 году был получен окончательный вывод, подводящий итог многовековым сомнениям и исследованиям вопроса - первого из трех основных (фундаментальных) вопросов россиеведения: 1) каковы отношения классов (множеств) Россия (R), Европа (E) и Азия (A), 2) существует ли специфика (особенность) России, 3) если она существует, то какова ее суть? Вывод ошеломляет до сих пор: R ? E = 0 (пересечение классов Россия и Европа есть пустое множество). Пушкин, предвидя ошеломление, настаивает на своей формуле, вразумляя современников и потомков на русском языке: "Поймите же, Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; история ее требует другой мысли, другой формулы". К выводу, что имеющиеся в европейской науке общие для европейских стран методы моделирования ("мысли", "формулы" и т.д.) не адекватны России, поскольку она обладает не выявленной пока особенностью (спецификой, самобытностью, "особенной статью"...) пришел и один из сильнейших русских геополитиков дипломат Тютчев (Умом Россию не понять)

скачать реферат Средства достижения выразительности в интерьере

На протяжении многих веков его формы совершенствовались эмпирически, вымерялись пропорциями, возводились в каноны. И до сих пор людей потрясает величие интерьеров Пантеона и св. Софии, стремительная динамичность нефов готических соборов, торжественная уютность русских церквей, столичная грандиозность ансамблей на Неве. Эти произведения могли создать зодчие, понимавшие самую суть архитек­туры и владевшие методами ее пространственной организации.  Особенности восприятия интерьера /. Общая характеристика Эстетическое воздействие архитектуры тесно связано с особенностями эмоционального восприятия челове­ком двух видов форм — объемных в пространстве и пространственных. Под термином «пространственная форма» следует понимать геометрически определенный объем пространс­тва, воспринимаемый внутри заключающей его формы. Совокупность плоскостей ограждения, расположенных по периметру, и обращенных во внутрь, образует оболочку пространственной формы или «форму-оболочку», воспринимаемую как целостная масса в отличие от отдельных форм самих элементов ограждения (потолок, пол и т. д.). Условия единовременного обозрения пространственной формы определяют особенности «интерье­рного» восприятия.

скачать реферат Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

Министерство общего и профессионального образования Институт экономики, права и естественных специальностейРЕФЕРАТТема: «Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна»Выполнила студентка 4 курса Факультета дизайна Атрохина А.А. Краснодар 2003 г. Содержание: Введение стр. 3 Метод стр. 3 - 4 Цель стр. 4 - 5 Идея и структура Баухауза стр. 5 – 11 Баухауз переезжает стр. 11 Проекты стр. 12 – 17. Введение. Творчество и любовь к красоте –– необходимые условия счастья. Время, не признающее эту бесспорную истину, не обретает ясного зрительного выражения: его образ остается неотчетливым, а его произведения не могут доставить радость. Когда в прошлом веке стало казаться, что машинная продукция затопит весь мир, оставив художников и мастеров в плачевном состоянии, пренебрежение формой и качеством изделий вызвало естественную реакцию. Рёскин и Моррис первые пошли против течения, но их борьба против машины не могла противостоять её натиску. Только гораздо позднее ошеломлённому сознанию людей, заинтересованных в прогрессе формы, открылось что искусство и производство могут быть объединены снова лишь на пути признания машин и подчинения их производительным особенностям.

скачать реферат Разработка основных разделов проекта производства работ

Способ производства ведущих процессов и их механизации выбирают исходя из объемно-планировочных и конструктивных особенностей объектов, с учетом технологического оборудования. Рациональным считается способ производства работ, который обеспечивает требуемое качество производства и соблюдение требований техники безопасности. Наиболее рациональным с точки зрения совмещения работ считается поточный метод производства работ. Направления развития потоков бывают: горизонтальными, вертикальными, наклонными и смешанными. В данном курсовом проекте приняты смешанные потоки.4.Организация работ и календарное планирование. 4.1. Разделение объемов работ на объекте по видам, исполнителем и захваткам. 4.1.1. Группировка номенклатуры работ. Для реализации поточного метода вся номенклатура работ на объекте группируется таким образом, чтобы каждый вид работ мог быть выполнен звеном или бригадой рабочих заданного профессионального состава. При этом учитывается одновременность выполнения работ и совмещение профессий. 4.1.2. Деление объема работ на фронты работ. Совмещение разных видов работ во времени достигается путем деления объекта на участки или захватки.

скачать реферат Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажного промышленного здания

Для этого применяем смешанный метод монтажа: 1.- колонны 2.- подкрановая балка 3.- стропильные балки и плиты покрытия Здание разбивается на две захватки по температурному шву (72х54) Захватка – это участок выделенный бригаде или звену в течении некоторого времени . Без расчета рекомендуется применять размеры захваток: Одноэтажного промышленного здания: L=72м; B

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
скачать реферат Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)

Стремление полнее использовать при ремонте старые материалы и конструкции, сопряжено с трудоемкой оценкой их технического состояния, ибо в разных частях износ их различен. Планировать такой ре­монт весьма сложно, так как неизвестны итоги разборки со­оружения, полезный выход материалов и пр. Лица, занятые эксплуатацией и ремонтом зданий, должны хорошо знать их устройство, условия работы конструкций, тех­нические нормативы на материалы и конструкции, требуемые для ремонта. Они с помощью приборов, а также по внешнему виду и признакам должны уметь хотя бы приближенно оцени­вать техническое состояние здания и отдельных его конструк­ций, уметь выявлять уязвимые места, с которых может на­чаться его разрушение, выбирать наиболее эффективные спо­собы и средства его предупреждения и устранения, не нарушая по возможности, использование здания по назначению. Решению столь обширного и сложного комплекса вопросов призвана способствовать теория эксплуатации зда­ний. Именно она научно обосновывает необходимость и сроки эксплуатационных мероприятий, так как базируется на: знании значений параметров эксплуатационных качеств (ПЭК), которые требуется поддерживать на заданном уровне; установлении закономерностей воздействия внешних и вну­тренних факторов, выявлении характерных дефектов, повреж­дений и назначении способов их устранения; выборе способов контроля ПЭК и методов отыскания де­фектов, повреждений и неисправностей; определении способов и порядка наиболее рационального восстановления ПЭК зданий; назначении периодичности ремонтов и объемов работ; рациональном решении вопросов штатной структуры, чис­ленности и квалификации эксплуатационного персонала.

скачать реферат Техническое обслуживание и ремонт фундаментов

Современные сложные здания и сооружения могут хорошо и эффективно эксплуатировать только профессионально теоре­тически и практически подготовленные специалисты; таким специалистам требуются знания в трех основных областях: знание устройства эксплуатируемых зданий и их конструк­ций, условий их работы, эксплуатационных требований к ним, их конструкциям соответственно их назначению, а также на­значению и размерам здания; умение находить уязвимые ме­ста, в которых может начаться разрушение конструкций; понимание механизма износа, коррозии и разрушения строи­тельных конструкций под воздействием различных факторов и на этой основе эффективное использование методов и средств рациональной их защиты: владение практическими приемами и навыками использова­ния различных материалов и устройств, позволяющих успешно решать каждодневные задачи по содержанию в исправном со­стоянии эксплуатируемых зданий. Исходя из этого книга делится на три раздела, отвечающие упомянутым трем областям необходимых знаний: раздел первый — описание особенностей устройства трех основных типов зданий и сооружений: жилых и общест­венных, производственных и специальных — заглубленных, их конструкций, предъявляемых к ним эксплуатационных требо­ваний; определение целей, задач, научных основ и содержания эксплуатации; раздел второй — изложение теоретических основ меха­низма разрушения и методов защиты строительных конструк­ций в типичных условиях, т. е. без акцента на специфичность происходящих в зданиях процессов (так как их чрезвычайно много), как основы для решения практических задач эксплуа­тации и ремонта зданий или сооружений; раздел третий — рассмотрение примеров восстановле­ния эксплуатационных качеств трех основных типов зданий и сооружений: гражданских, производственных и специальных заглубленных с целью накопления знаний и привития навыков решения практических задач их технического обслуживания и ремонта.

скачать реферат Жизнь и деятельность К. Э. Циолковского

В вашей книге «Гондола металлического дирижабля» на странице 24. вы пишете: «Ещё 7 лет тому назад Эдисон гальваническим путём готовил листовой никель от 0,001 м толщины, при 2 метрах ширины 1600 метрах длины» Я крайне интересуюсь методом изготовления этих листов и прошу Вас мне не отказать в указании источника, из которого Вы черпали сведения об этих листах. По моим расчётам, такие листы могут быть использованы в межпланетном пространстве, и я хотел бы производить с ними опыты». Факт, о котором пишет Цандер, не случаен, он скорее закономерен. Во многих работах Циолковский высказывал свидетельства взаимосвязи дирижабля и ракеты. Свою лепту принесла и идея автоматического пилотирования. Ведь из автопилота дирижабля вырос гироскопический автопилот птицеподобной машины аэроплана, а вслед за ними появилась мысль о следящей автоматической системе навигации межпланетного корабля. Иными словами, всё полезное, что могло дать технике увлечение Циолковского цельнометаллическими управляемыми аэростатами, было использовано впоследствии. Нашла себе применение даже идея металлической обшивки.

скачать реферат В поисках системы мира

Благодаря работам Гиппарха астрономы отказались от мнимых хрустальных сфер, предположенных Евдоксом, и перешли к более сложным построениям с помощью эпициклов и деферентов, предложенных еще до Гиппарха Аполлоном Пергским. Классическую форму теории эпициклических движений придал Клавдий Птолемей. Главное сочинение Птолемея “Математический синтаксис в 13 книгах” или, как его назвали позже арабы, “Альмагест”(“Величайшее”) стал известным в средневековой Европе лишь в XII в. В 1515 г. он был напечатан на латинском языке в переводе с арабского, а в 1528 г. в переводе с греческого. Трижды “Альмагест” издавался на греческом языке, в 1912 г. он издан на немецком языке. “Альмагест” - это настоящая энциклопедия античной астрономии. В этой книге Птолемей сделал то, что не удавалось сделать ни одному из его предшественников. Он разработал метод, пользуясь которым можно было рассчитать положение той или другой планеты на любой наперед заданный момент времени. Это ему далось нелегко, и в одном месте он заметил: “Легче, кажется, двигать самые планеты, чем постичь их сложное движение.” “Установив” Землю в центре мира, Птолемей представил видимое сложное и неравномерное движение каждой планеты как сумму нескольких простых равномерных круговых движений.

скачать реферат Вселенная, Галактика и Солнечная система

Наука, которая изучает Вселенную как единое целое, называется космологией. Большинство существующих космологических теорий опирается на теорию тяготения, физику элементарных частиц, общую теорию относительности и другие фундаментальные физические теории и, конечно, на астрономические наблюдения. В космологии широко используется метод моделирования, учёные строят теоретические модели Вселенной, ищут наблюдательные факты, на основе которых можно проверить правильность теоретических выводов. Применение ЭВМ позволяет проводить необходимые при этом расчёты. В частности, такие расчеты показали, сто под действием гравитационных сил первоначально практически однородная среда в конце концов, за миллиарды лет могла приобрести структуру, наблюдаемую во Вселенной в современную эпоху. Реальная Вселенная, как оказалось, хорошо описывается моделями расширяющейся Вселенной, из которых следует, что раньше галактики были в среднем ближе к друг другу, чем сейчас, а 10 - 15 млрд. лет назад средняя плотность материи во Вселенной была такой большой, температура столь высокой, что вещество могло существовать только в виде элементарных частиц.

Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Гравитационные взаимодействия

Это название имеет историческое происхождение, подчеркивающее то обстоятельство, что эффекты тяготения и инерции до известной степени эквивалентны. На поверхности Земли ускорение силы тяжести, грубо говоря, равно 10 м/сек2. Скорость свободно падающего тела, если не учитывать сопротивление воздуха при падении, возрастает на 10 м/сек. Каждую секунду. Например, если тело начнет свободно падать из состояния покоя, то к концу третьей секунды его скорость будет равна 30 м/сек. Обычно ускорение свободного падения обозначается буквой g. Из-за того, что форма Земли не строго совпадает с шаром, величина g на Земле не везде одинакова; она больше у полюсов, чем на экваторе, и меньше на вершинах больших гор, чем в долинах. Если величина g определяется с достаточной точностью, то на ней сказывается даже геологическая структура. Этим объясняется то, что в геологические методы поисков нефти и других полезных ископаемых входит также точное определение величины g. То, что в данном месте все тела испытывают одинаковое ускорение, - характерная особенность тяготения; такими свойствами никакие другие силы не обладают.

скачать реферат Строение и эволюция Вселенной

ПСИХОАНАЛИЗ З. ФРЕЙДА И ФРЕЙДИЗМ ВВЕДЕНИЕ В истории духовной культуры, научного творчества вряд ли можно найти учение, которое вызывало бы столь резкие расхождения в оценках, чем учение австрийского врача-психиатра и психолога З. Фрейда Создателя этого учения часто сравнивают с Аристотелем, Коперником, Колумбом, Магелланом, Ньютоном, Гете, Дарвином, Марксом, Эйнштейном, его называют "ученым и провидцем", "Сократом нашего времени", "одним из великих основоположников современной социальной науки", "гением в действии", сделавшим решающий шаг к подлинному пониманию внутренней природы человека. И в то же время, Фрейда называют фанатиком, шарлатаном, антииллюзионистом, "трагическим Вотаном сумерков буржуазной психологии", а разработанную им психоаналитическую теорию сопоставляют с хиромантией. Возникнув как теория и метод лечения неврозов, психоаналитическое учение Фрейда превратилось со временем в исключительно влиятельную философско антропологическую концепцию, претендующую на роль всеобщего мировоззрения. Зигмунд Фрейд: краткая биографическая справка Зигмунд Фрейд родился в 1856 г. в Австрии. Еще в школьные годы Фрейд познакомился с учением Дарвина, под влиянием которого у него созрело решение стать ученым-натуралистом.

скачать реферат Что такое звезды

Прежде всего, они определяют характер эволюции звезд, т.к. непрозрачность звездных недр для излучений существенно зависит от ее непрозрачности. Наличие во Вселенной (в частности в звездах) тяжелых элементов имеет важное значение. Совершенно очевидно, что живая субстанция может быть построена только при наличии тяжелых элементов и их соединений. Общеизвестна роль углерода в структуре живой материи. Не менее важны и другие элементы, например железо, фосфор. Царство живого - это сложнейшие сцепления тяжелых элементов. Мы можем, поэтому со всей определенностью сформулировать следующее положение: если бы не было тяжелых металлов, не было бы и жизни. Поэтому проблема химического состава космических объектов (звезд, туманностей, планет) имеет первостепенное значение для анализа условий возникновения жизни в тех или иных слоях Вселенной. Радиус звезд Энергия, испускаемая элементом поверхности звезды единичной площади в единицу времени, определяется законом Стефана-Больцмана. Поверхность звезды равна 4 R2. Отсюда светимость равна: Таким образом, если известны температура и светимость звезды, то мы можем вычислить ее радиус. Масса звезд В сущности говоря, астрономия не располагала и не располагает в настоящее время методом прямого и независимого определения массы (то есть не входящей в состав кратных систем) изолированной звезды.

скачать реферат Эволюция Вселенной

Вселенная эволюционирует, бурные процессы происходили в прошлом, происходят сейчас и будут происходить в будущем. ЭЛЕМЕНТЫ КОСМОЛОГИИ Вселенная - это всё существующее. От мельчайших пылинок и атомов до огромных скоплений вещества звездных миров и звездных систем. Поэтому не будет ошибкой сказать, что любая наука так или иначе изучает Вселенную, точнее, тем или иные её стороны. Химия изучает мир молекул, физика – мир атомов и элементарных частиц, биология – явления живой природы. Но существует научная дисциплина, объектом исследования которой служит сама Вселенная. Это особая отрасль астрономии, так называемая космология. Космология – учение о Вселенной в целом, включающее в себя теорию всей охваченной астрономическими наблюдениями области как части Вселенной. Кстати, не следует смешивать понятия Вселенной в целом и «наблюдаемой» (видимой) Вселенной. Во втором случае речь идет лишь о той ограниченной области пространства, которая доступна современным методам научных исследований. С развитием кибернетики в различных областях научных исследованиях приобрели большую популярность методики моделирования. Сущность этого метода состоит в том, что вместо того или иного реального объекта изучается его модель, более или менее точно повторяющая оригинал или его наиболее важные и существенные особенности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.