телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Товары для детей -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чиста конкуренція Дамо кілька властивостей чистої конкуренції:Дуже велике число. Основною рисою чисто конкурентного ринку є наявність великого числа незалежно діючих продавців, що звичайно пропонують свою продукцію на високоорганізованому ринку. Прикладом служать ринки сільськогосподарських товарів, фондова біржа і ринок іноземних валют.Стандартизована продукція. Конкуруючі фірми роблять стандартизовану, чи однорідну, продукцію. При даній ціні споживачу байдуже, у якого продавця купувати продукт. На конкурентному ринку продукти фірм Б, У, Г, Д так далі розглядаються покупцями як точні аналоги продукту фірми А. Унаслідок стандартизації продукції отсутствует підстава для неценоой конкуренції, тобто конкуренції на базі розходжень як продукцію, чи рекламі стимулювання збуту.« ЩоПогоджується з ціною». На чисто конкурентному ринку окремі фірми здійснюють незначний контроль над ціною продукції. Ця властивість випливає з попередніх двох. В умовах чистої конкуренції кожна фірма робить настільки невелику частину від загального обсягу виробництва, що чи збільшення зменшення її випуску не буде робити відчутного впливу на загальне пропозиції, чи, отже, ціну продукту. Коротше кажучи, окремий конкуруючий виробник погоджується з ціною; конкурентна фірма не може встановлювати ринкову ціну, алі може тільки пристосовуватися до неї. Інакше кажучи, окремий конкуруючий виробник перебуває під владою ринку; ціна продукції є дана величина, на яку виробник не робить впливи. Фірма може одержати ту ж саму ціну за одиницю продукції як при більшому, так і при меншому обсязі виробництва. Запитувати більш високу ціну, чим існуюча ринкова ціна, було б даремно. Також у фірми немає заподій призначати яку- або більш низьку ціну, тому що це викликало зменшення її прибутків.Вільний вступ і вихід з галузі. Нові фірми можуть вільно входити, а існуючі- вільно залишати чисто конкурентні галузі. Зокрема, не існує ніяких серйозних перешкод- законодавчих, технологічних, фінансових і ін.,- які могли б перешкодити виникненню нових фірм і збуту їхньої продукції на конкурентних ринках.Крива попиту, з яким зіштовхується окрема конкурентна фірма, зовсім еластична. Фірма не може домогтися більш високої ціни, обмежуючи обсяг випуску; не бідує вона й у більш низькій ціні, для того щоб збільшити свій обсяг продажів. Якщо один- єдиний виробник чи збільшує зменшує випуск при незмінних обсягах прозводства у всіх інших конкуруючих фірм, це не робить істотного впливу на загальний обсяг пропозиції і ринкову ціну. Отже, графіки попиту і продажів окремої фірми зовсім еластичні, як це показаний на приведеному нижче графіку. Оскільки фірма може продати додаткові одиниці продукції за постійною ціною, крива її граничного доходу (MR) в умовах чистої конкуренції збігається з її кривої зовсім еластичного попиту (D). Крива валового доходу фірми ( R) має вид прямої висхідної лінії. У чисто конкурентній економіці дії прагнучих до прибутку виробників приведуть до такого розподілу ресурсів, що максимізує задоволення споживачів. Дійсно, ефективне використання обмежених ресурсів вимагає виконання двох розумів. Перше: для досягнення ефективності розподілу ресурсів ресурси повинні бути розподілені між фірмами і галузями так, щоб одержати визначений асортимент продуктів, що найбільш необхідні суспільству (споживачам).

Загальний прибуток виробника, отже, складі А - С. Віднімаючи втрату споживчого надлишку з прибутку виробника, мі одержиме чисті збитки, рівні В С. Це повні чисті збитки від монопольної влади. Навіть якщо прибутку монополіста були обкладені податком і перерозподілені на користь споживачів продукту, ефективність не буде досягнута, тому що обсяг виробництва буде нижче, ніж в умовах вільної конкуренції. Загальні чисті збитки - це суспільні витрати такої неефективності. Можуть виникнути і додаткові суспільні витрати монопольної влади, що перевищують повні чисті збитки в трикутниках В и С. Фірма може затратити величезні засоби із суспільних позицій непродуктивно, щоб одержати, удержати і використовувати монопольну владові. Це може бути зв'язане з витратами на рекламу, створенням свого "лобі" і юридичними спробами уникнути урядового контролю над цінами й антитрестовським законодавством. Це може виражатися також у створенні невикористовуваних додаткових виробничих потужностей, для того щоб переконати потенційних конкурентів залишити спроби проникнення на монопольний ринок. Економічний стимул цих витрат безпосередньо зв'язаний із прибутком фірми в результаті одержання монопольної влади (тобто прямокутник А мінус трикутник З). Отже, чим велика частина надлишку переходити від споживачів до монополіста (прямокутник А), тім більше суспільні витрати монополії. 1.5. Монопольна пропозиція. Як відомо, крива попиту представляє із собі комбінацію з цін і кількостей товару, пропоноване чи фірмою галуззю. У випадку з конкурентними фірмами всі просто: смороду просто реагують на ціни. Монополія ж може сама встановлювати ціну. Тобто вона може вибрати ціну, що максимізує її прибуток і надати споживачам вирішувати, яку кількість товару купити за цією ціною. Монополія вирішує, скільки робити, ґрунтуючись на інформації, що вона має з приводу попиту на її товар. Графік 3. Реакція монополії на зміну попиту. На графіку 3 показана ситуація, коли попит на монопольний продукт виріс з D1 до D2. До збільшення попиту монополія продавала кількість товару QM, що відповідає крапці Е1, у якій крива граничного доходу MR1 перетинає криву граничних витрат монополії. Щоб продати така кількість товару монополіст вибирає ціну Р1, що відповідає крапці А на кривій попиту D1. При цій ціні кількість товару, на яку пред'являється попит, дорівнює максимизирующему прибуток випуску в QM штук на місяць. Після збільшення попиту до D2 нової кривої граничного доходу є MR2.алі MR2 також перетинає криву граничних витрат монополії в крапці Е1. Отже, QM залишається максимизирующим прибуток випуском. Проте, з появою нової кривої попиту, монополія вибирає ціну Р2, що відповідає крапці В на кривої D2, щоб продати QM. Як видно з цього, на зміну попиту монополія реагує не зміною обсягу пропонованого товару, а зміною ціни. Еластичність попиту Еластичність попиту — зміна попиту на даний товар під впливом економічних і соціальних факторів, зв'язаних зі зміною цін; попит може бути еластичним, якщо процентна зміна його обсягу перевищує зниження рівня цін, і нееластичним, якщо ступінь зниження цін вище приросту попиту.

Однорідністю продукції. Відсутністю бар”єрів на вхід і вихід (з галузі). 4. Рівним доступом до усіх видів інформації. Монополістична конкуренція Характеризується: Безліччю дрібних фірм. Неоднорідністю продукції. Відсутністю бар”єрів на вхід і вихід (з галузі). Трохи обмеженим доступом до інформації. Олігополія Характеризується: Невеликим числом великих фірм. Неоднорідністю (чи однорідністю) продукції. Можливими затрудненнями при виході (з галузі). Трохи обмеженим доступом до інформації. Монополія Характеризується: Однією фірмою. Унікальністю продукції. Практично не переборними бар'єрами на вхід. Трохи обмеженим доступом до інформації. Термін "конкуренція" походить від латинського слова co cure ia і означає суперництво, змагання. Інше його обґрунтування випливає з французького слова courir-бігати (cour-бігу, сo cour-бега). Аналогічно італійське – co currere. Конкуренція – це взаємовідносини активного змагання, боротьба за максимізацію доходів і споживчого ефекту між незалежними покупцями і продавцями при їх досить великому числі і можливості вільно виходити на ринок і залишати його. Конкуренція – необхідна умова ринкової економіки. Конкуренція є однією з найважливіших умов існування ринку з моменту його виникнення, але особливого значення набуває з утворенням національних ринків, коли товарне виробництво охоплює уже всю економіку, а товарно- грошові відносини стають загальними. Конкуренція зовсім органічно стає корінною властивістю капіталізму, корінним тому, що вона концентрує в собі основні риси капіталістичної ідеології: приватну власність, волю підприємництва й особистий інтерес. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Це конкуренція між виробниками. Аналогічно визначається конкуренція між споживачами як взаємини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку. Стимулом , що спонукає людину до конкурентної боротьби , є прагнення перевершити інших . У суперництві на ринках мова йде про заключення угод і про частки участі в ринковій сфері . Конкурентна боротьба - це динамічний ( прискорюючий рух ) процес. Він служить кращому забезпеченню ринку товарами. Як засоби, в конкурентній боротьбі, для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують , наприклад , якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови постачань і платежів, інформацію через рекламу. Конкуренція, як економічне явище, з'явилося в часи встановлення торгових відносин і придбала свою повноцінність з появою вільних ринкових відносин. У цей же час з'явилися найбільш цілісні теоретичні положення про рушійні сили конкурентної боротьби. І основна заслуга в цьому класичної політичної економії, і її головного представника А.Сміта. Він розглядав конкуренцію, як щось, що саме собою розуміється, пронизуючи всі галузі економіки й обмежуючись тільки суб'єктивними причинами. А.Смит ототожнював конкуренцію з «невидимою рукою» ринку - автоматично рівноважним механізмом ринку. Він довів, що конкуренція, зрівнюючи норми прибутку, приводити до оптимального розподілу праці і капіталу, регулятору приватних і суспільних інтересів. «.При повній волі підприємництва, коли кожен виробник дбає лише про свої інтереси, і прагне до власної вигоди, зовсім не виникає хаос і плутанина, .відомі невидимою рукою Проведення, переслідуючи свої інтереси, люди створюють блага і вигоди для суспільства в цілому» . А.Смит вважав, що ціль підприємця – це одержати якнайбільше прибутку, і ним керує егоїзм.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Келія чайної троянди. 1989-1999

Боженьку мй, 28 рокв, майже, як мен тепер, ми ли виноград у сонячнй осен, бля сво вчно недобудовано хати, пахло сухим зллям, оснньою землею, а дал були пщан кар'ри, в яких я навчився лтати, сосни, нхто не сварився, все було так добре, як бльше не буде нколи. 28 травня Учора повернувся з Польщ. Гастролювали цлий тиждень, поступово наближаючись до Балтйського моря. Багато уявлень переконань зрушило з свого мсця, а натомсть з'явилися нов сумнви, нова невдоволенсть спрага за працею, туга за рвновагою. ¶ншою постала перед очима Украна, Украна, побачена збоку, звддалк, сво попередн життя у нй. Заходило сонце над Краковом, грав врган у зачиненому костел, а я стояв дивився на непорушного голуба, який також слухав врган, дивлячись на мене. Тнь вд ст падала на мур за ним, це була тльки тнь вд ст, голуба неможливо було спймати. Десь повинен бути вихд з ґгипту, вихд з Содому, покинути х треба негайно, не вагаючись, не вдкладаючи на завтра, бо завтра не буде, бо Вавилон упаде, бо пожежа наздожене оберне наш жив мокр тла на сух купки попелу. Страшне навть не це

скачать реферат Монополии сегодня

Якщо підрахувати цінову еластичність попиту в різних (б) Зв’язок між еластичністю попиту і точках лінії попиту, згідно з відповідною формулою, то сукупною виручкою. виявиться, що: 1) у точці А попит має одиничну еластичність, Е = -1, 2) у точці В – буде абсолютно еластичним, 3) у точці С – абсолютно не еластичним, Е =0, 4)при обсягах випуску 0

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
 Газета Завтра 211 (50 1997)

А кроме того, для конкурентности в новых, постнациональных и постблоковых, форматах современной эпохи эти внешние субъекты еще и группируются в сверхкрупные политические, экономические и военные союзы уровня ЕС, НАФТА, АСЕАН, НАТО и т.п., способные проецировать на соперников все современные компоненты широко понимаемой силы. И против них - с химерой нации-государства??? Эти обстоятельства почему-то совершенно не были учтены в солидно-авантюрных рефлексиях на тему модернизации через, которые пеклись в разных закрытых и полузакрытых гуманитарных НИИ и стали базой упомянутой революции сверху. Теперь эти обстоятельства ясны уже многим из тех, кто ранее кичливо отвергал предостережения оппонентов, именуя их консерваторами. До них начинает в ощущениях доходить, что даже простое их политическое выживание - зависит от того, удастся ли вписаться в формирующуюся новую структуру мира в приемлемых ролях. И что в этой структуре мира благополучие новых кувейтов не раздают даже тем, кто безумно богат нефтью и газом, золотом и ураном, медью, хромом и алюминием

скачать реферат Эластичность спроса

смотреть на рефераты похожие на "Эластичность спроса" ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ Факультет менеджменту та маркетингу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Мікроекономіка” на тему: Еластичність попиту і пропозиції Виконав студент групи МТ-21 Хникін Юрій Керівник роботи Засанська В.І. Львів –2000 Зміст Вступ 1. Цінова еластичність попиту 1.1. Формула цінової еластичності 1.2. Оцінка по показнику загального виторгу 1.2.1. Еластичний попит 1.2.2. Нееластичний попит 1.2.3. Одинична еластичність 1.2.4. Абсолютно еластичний попит 1.2.5. Абсолютно нееластичний попит 2. Властивості еластичності 2.1. Еластичність і цінові інтервали 2.2. Еластичність і нахил кривої попиту 2.3. Чинники цінової еластичності попиту 2.3.1. Замінність 2.3.2. Питома вага в прибутку споживача 2.3.3. Предмети розкоші і предмети необхідності 2.3.4. Чинник часу 3. Перехресна еластичність 4. Еластичність попиту за доходом 5. Еластичність пропозиції 6. Вплив податків на еластичність 6.1. Акцизний збір Висновок Список використаної літератури Вступ Основні елементи ринкового механізму.

 Бгаґавад-ґіта

Не мудрий, хто ведам присвятить слова велемовн, Гада, що веди дин закони верховн. Такий вимага для себе за зливи словесн Тут блага земн, а по смерт блаженства небесн. Хто прагне утх або рветься до влади пдступно, Тим радсть самадг нколи не буде доступна. Знай, Арджуно, ведам доступн три Aуни (три стани), Ти Aуни вдкинь двотися розум не стане. Нащо тоб рзних криниць з океану черпнув ти, Яка тоб користь од вед, коли брагмо збагнув ти. Нехай тебе дло веде, а не користь вд дла, Корисливсть зникне лнь не пристане до тла. ¶з йоAою будь настане до дла вдвага На вдачу й невдачу, бо йоAа це ж рвновага. Кинь користолюбнсть, слугуючи Господу ревно: Нкчемний, хто вигоду звик чатувати недремно. Провини й заслуги вдкинути мудрий зум, Вн прагне до йоAи, бо йоAа мистецтво у д. Хто вигоду, длом здобуту, ршуче вдкинув, Той пута народжень порвав в блаженство поринув. Коли подола твй розум блукання пропащ, Назавжди вдкине омани заплутан хащ. Як розум спокйно обйде фальшив дороги, Утвердишся ти в спогляданн прийдеш до йоAи». «А як же пзнати стйкого у йоз? Навчи-но

скачать реферат Промисловий маркетинг

Стратегічний маркетинг на ринку засобів виробництва Сукупність ринку машин і устаткування та ринку сировини утворює ринок засобів виробництва. Важливою організаційною основою розвитку ринку засобів виробництва є демонополізація останнього, забезпечення конкуренції між товаровиробниками й торговельними посередниками, упровадження сучасних систем маркетингу, рекламної діяльності. У процесі побудови статистичного забезпечення маркетингу слід ураховувати специфічні особливості ринку засобів виробництва, які відрізняють його від ринку предметів споживання. Це, як зазначає П. Г. Перерва, такі особливості. Кількість споживачів на ринку засобів виробництва значно менша, ніж на ринку споживчих товарів. Вартість покупки кожного споживача значно більша. Порівняно висока концентрація споживачів у межах певного географічного регіону. Специфічність критеріїв сегментації ринку засобів виробництва. Основними є географічне положення, рівень споживання, якість, потреба в сервісному обслуговуванні тощо. Нижча цінова еластичність попиту, тобто зміна цін на засоби виробництва не супроводжується такою самою інтенсивністю зміни попиту, як у разі предметів споживання.

скачать реферат Мікроекономіка

Європейський університет Черкаська філія Н.А. Єфіменко мікроекономіка Конспект лекцій Черкаси 2004 Зміст тема №1. предмет тема №2. Основи теорії попиту та пропозиції.10 тема №3. Еластичність попиту та пропозиції.18 тема №4. основи теорії поведінки споживача в ринкових тема №5. ординалістська теорія поведінки споживача.25 тема №6. моделювання поведінки споживача на ринку тема №7. мікроекономічна модель підприємства.38 тема №8. Витрати і результати виробництва. оптимум тема №9. ринок досконалої тема № 10. фірма на ринку досконалої конкуренції.55 тема №11. конкурентна фірма в короткостроковому тема №12. монопольний тема №13. монопольна влада та антимонопольна політика тема №14. 76 тема №15. монополістична конкуренція. 83 тема №16. загальна характеристика факторних ринків. 87 тема №17. ринок праці. ринок капіталу та природних .90 тема №18. загальна рівновага та зовнішні ефекти.97 список використаної та рекомендованої Тема 1 Предмет мікроекономіки. План лекції. 1. Предмет мікроекономіки. Мікроекономіка в системі економічних наук. 2. Методи мікроекономічного аналізу. 3. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб. Проблема вибору. Література: . 1.1 Предмет мікроекономіки.

скачать реферат Модель монополістичної конкуренції

Водночас реклама має і значні недоліки: дезорієнтація покупців внаслідок завищення оцінки якості продукту, відволікання ресурсів із більш важливих галузей. зростання витрат підприємства і цін, які включають затрати на рекламу, заохочування монополізації ринку. Тому не випадково недобросовісна реклама заборонена (однак будь-яка реклама необ'єктивна і упереджена). Зрозуміло, завдання реклами — поліпшення становища фірми на ринку, а не турбота про інтереси споживачів. Через нецінову конкуренцію і всеохоплюючу рекламу фірма прагне змінити еластичність попиту на власний продукт, що на рисунку відображується у зміні координат графіку попиту у напрямі від D1 до D2. Це означає, що кожна фірма прагне здобути монопольне становище на ринку. Але якщо вона навіть досягне цього, її перевага буде нетривкою, адже зростання цін і доходів у даній галузі привабить конкурентів, а фірма, що досягла певної переваги, за умов монополістичної конкуренції не може зупинити їх експансію, тому монопольна перевага швидко втрачається. Отже, монополістична конкуренція вимагає від підприємців постійного і невпинною пошуку усе нових і нових можливостей для збільшення доходу, нових шляхів пристосування до специфічних вимог даного ринку.

скачать реферат Шпоры по международной экономике

У основі демпінгу звичайно лежить ринкова ситуація, при якій еластичність попиту по ціні на внутрішньому ринку нижче, ніж на зовнішньому. Це дозволяє фірмам, що мають відносно монопольне положення на внутрішньому ринку, продавати свої товари по більш високих цінах, ніж на зовнішньому ринку, де попит більш еластичний по ціні і де конкуренція вище. Необхідними умовами для здійснення демпінгу є: відмінності в еластичності попиту на товар в різних країнах - попит всередині країни повинен бути менш еластичним по ціні, ніж попит закордоном; ситуація недосконалої конкуренції, яка дозволяла б виробнику встановлювати і диктувати ціни; сегментованість ринку, тобто здатність виробника відгородити внутрішній ринок, де він продає товар по високих цінах, від зовнішнього ринку, де він це робить по більш низьких цінах. Демпінг заборонений як міжнародними правилами в рамках ВТО, так і національними антидемпінговими законами багатьох країн. Для захисту від навмисного демпінгу країни використовують антидемпінгове мито. Антидемпінгове мито тимчасовий збір в розмірі різниці між цінами продажу товару на внутрішньому і зовнішньому ринках, що вводиться імпортуючою країною з метою нейтралізації негативних наслідків нечесної цінової конкуренції на основі демпінгу.

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Ринкова пропозиція та її еластичність

Еластичність пропозиції вимірюється відношенням відсоткового вираження зміни обсягу пропозиції до відсоткового вираження зміни ціни товару (послуги). Види еластичності Цінова еластичність пропозиції є процентною зміною пропонованої кількості в результаті одновідсоткового збільшення ціни. Таке значення еластичності звичайно позитивне, бо вища ціна стане для виробників стимулом для збільшення випуску продукції. Якщо S(Р) — залежність пропозиції від ціни, то сформульоване означення може бути записане таким чином: Із закону пропозиції (збільшення пропозиції при збільшенні ціни) випливає, що коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною буде додатним. Як і у випадку попиту коефіцієнт еластичності при малих змінах цін можна записати за допомогою похідних: Де 1-й випадок – пропозиція еластична за ціною 2-й – пропозиція одиничної еластичності за ціною 3-й – пропозиція нееластична за ціною На мал. 5 показано три основні випадки еластичності пропозиції: вертикальна крива зображає випадок абсолютно нееластичної пропозиції, горизонтальна крива — безмежно еластичної пропозиції, пряма, що проходить через початок координат, — одиничної еластичності . (мал. 4) Залежність еластичності пропозиції від реакції виробника на зміну ціни.

скачать реферат Маркетинг послуг

Ці послуги дуже різноманітні: ремонт техніки, житла; пошивши, в'яже; скупка; хімчистка; виготовлення меблів, фото; послуги лазень; обрядові послуги і тому подібне Всього ж в класифікаторові міститься близько 1500 найменувань, і слід враховувати, що він не включає ряд нових послуг населенню, таких як аудиторські, трастові, хеджування та інші . Дії, які сьогодні згідно статистиці відносяться до класу послуг, досить різноманітні. Вони направлені на різні об'єкти, мають різну цільову аудиторію, чутливість до просування, еластичність попиту за ціною, розрізняються по ступеню відчутності, можливості транспортування і зберігання. Виконання одних послуг залежить більшою мірою від використання технологічних розробок і винаходів, інших — від таланту і майстерності того, хто надає послугу, і тому подібне Існуючі класифікації фіксують послуги у міру їх появи, але не пропонують можливості розділення їх по типах. Наприклад, одним з таких критеріїв могла б стати наявність елементів процесу виробництва при виконанні послуг. Така типологизация була б важлива при розробці маркетингової стратегії.

скачать реферат Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

Будь-яка фірма, що претендує на залучення зовнішнього фінансування, повинна провести попереднє дослідження щодо можливої реакції споживачів на підвищення або пониження ціни (розрахувати еластичність попиту за ціною), а також розглянути комплекс заходів, які слід прийняти у разі зміни цін конкурентів. При визначенні цінової стратегії зазвичай виходять з цілей фірми, тому для різних фірм або різних стадій життєвого циклу товару цінова політика може і повинна бути різною. При виході на нові ринки для залучення покупців встановлюються занижені ціни. Новий товар добре відомої фірми, навпаки, може претендувати на вищі гени протягом періоду, коли він знаходиться поза конкуренцією. Ціна може бути підпорядкована досягненню абсолютно конкретного завдання, вираженій в конкретній цифрі норми прибутку або термінів окупності витрат і т.д. Система просування товарів/послуг Сюди відносяться розробка оптимальних схем логістики (питання транспортування і складування), створення каналів збуту (магазинів, фірм-посередників, дилерської мережі) і методів стимулювання продажів, організація післяпродажного обслуговування, рекламна кампанія і формування громадської думки.

скачать реферат Споживчій попит

смотреть на рефераты похожие на "Споживчій попит" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А По дисципліні « МІКРОЕКОНОМІКА » Варіант № 2Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група: ЗФ – 02Керівник: доцент Загоруйко І.Ф. Результат, дата: Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2001 р. П Л А Н СПОЖИВЧИЙ ПОПИТ 1. Закон попиту і закон спадної віддачі 3 2. Сутність закону спадної віддачі 7 3. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види 9 4. Ринкова рівновага в умовах недосконалої конкуренції 12 5. Закон Сея і закон Вальраса 14 ЛІТЕРАТУРА 16 1. Закон попиту і закон спадної віддачі З'ясування сутності товарно-грошових відносин, у тому числі ринку, його структури та інфраструктури, дає змогу розкрити механізм ринкової рівноваги, зокрема взаємодію попиту і пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи економічної теорії прагнуть визначити головні умови й механізм досягнення ринкової рівноваги.

скачать реферат Факторы производства

Якщо ціни на ресурс залишаються незмінними і не залежать від дій фірми, то MRC рівняється ціні одиниці ресурсу, і тоді MRPk=Pk, а . Отже, рівність 3.1.3 прийме вид: (3.1.4) Коли фірма в змозі змінити ціни ресурсів, рівність 3.1.4 буде мати вигляд: (3.1.5) Використання кожної подальшої одиниці ресурсу пов’язано із змінами, по- перше, граничного продукту в грошовому вираженні (приріст доходу фірми в наслідок продажу продукції, виробленої додатковою одиницею ресурсу), по- друге, витрат (що відображається в граничних витратах). Фірма прагне до такого використання ресурсу, яке забезпечує оптимальне сполучення граничних витрат на ресурс і величини граничного продукту даного ресурсу в грошовому вираженні. якщо останній перебільшує граничні витрати, то фірма буде збільшувати попит на економічний ресурс. Якщо ж приріст витрат на ресурс стає більше граничного продукту в грошовій формі, то фірма змушена скорочувати попит на ресурс (додаток А) Еластичність попиту на економічні ресурси. Чуттєвість попиту на ресурси, його реакцію на зміну цін ресурсів визначають три фактори: А) Еластичність попиту на кінцеву продукцію: При інших рівних умовах, чим вище еластичність попиту на готову продукцію, яка виробляється із використанням даного ресурсу, тим більш еластичним буде попит на цей ресурс.

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
скачать реферат Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

Прихильність до марки також створює нееластичний попит, оскільки споживачі розглядають свою марку як відмітну і можуть не погоджуватися з заміною; нарешті, надзвичайні обставини збільшують нееластичність попиту. Споживач із спущеною шиною заплатить більше за заміну, чим споживач, у якого є час для пошуку товару. Слід зазначити, що еластичність попиту змінюється в залежності від діапазону зміни цін для того самого товару або послуги. При дуже високих цінах продаж необхідні товарів падає (наприклад, поїздки в суспільному транспорті скоротяться, якщо оплата виросте з 90 копійок до 3 гривень; це зробить автомобілі більш розумною альтернативою). При дуже низьких цінах попит неможливо стимулювати далі, оскільки ринок насичується і споживачі починають розглядати рівень якості як низький. Список литературы "Маркетинг" Дж. Р. Эванс, Б. Берман, М.," Экономика", 1990 "Основы маркетинга" Ф. Котлер , М., 1995 Афанасьев М. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. -М: Финстатинформ , 1995 Голубков Е.П. и др. Маркетинг: выбор лучшего решения. -М: Экономика, 1993 Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. - М.: Международные отношения,1991. Козлов В.А. Реклама в системе маркетинга. -М: 1990 Родин В.Г. Основы маркетинга. -М: 1992 Хруцкий В.Е. и др. Современный маркетинг. -М: Финансы и статистика, 1991

скачать реферат Безробіття

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Черкаський державний бізнес-коледж Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмета: 1). Цінова еластичність характерна і для пропозиції товару. Коефіцієнт еластичності пропозиції розраховується так: На відміну від Еп, Епр має плюсове значення. Із факторів, що впливають на еластичність пропозиції, найбільш важливим є кількість часу, тобто ринковий період, який є у розпорядженні виробників, щоб відреагувати зміною обсягу пропозиції на зміну ціни продукту. 3. Фіскальна політика та її види. Основні напрямки Статей видатків державного бюджету України.

скачать реферат Економіка галузі виробництва соків в Україні

......; ;.......; ;........; Звіт про переддипломну практику Предмет: «Економіка галузевих ринків» Економіка галузі виробництва соків в Україні Зміст Вступ 1. Аналіз структури галузі виробництва соків в Україні 2. Місце галузі виробництва соків в національній і світовій економіці 3. Загальна характеристика галузі виробництва соків в Україні 3.1Обсяги виробництва соків в Україні в динаміці за 3 роки, динаміка змін обсягів виробництва 3.2 Еластичність попиту на соки в Україні 3.3 Динаміка попиту та фактори, які зумовлюють зміну попиту на соки 3.4 Рівень використання виробничих потужностей заводів по виробництву соків в Україні 3.5 Рівень технологій виробництва соків в Україні 3.6 Інвестиції в основний капітал заводів по виробництву соків в Україні (вітчизняні, іноземні, прямі і портфельні) 3.7 Індекси цін на сокову продукцію в Україні 3.8 Участь іноземного капіталу в галузі виробництва соків в Україні 4. Структура галузі виробництва соків в Україні 4.1 Межі галузі (продуктові, географічні і часові) 4.2 Наявність і види бар

скачать реферат Фірма в умовах монополістичної конкуренції

Для того, щоб у цьому впевнитись, згадаємо правила диференціювання і ще раз перекопаємось, щоб у цьому впевнетисть , згадаємо правила диференціювання і ще раз переконаємося , що АТС'(Q) = (ТС'(Q)Q - ТС(Q))/Q2. Використовуючи (1), маємо ( C((Q)Q – C(Q))/Q2=P((Q) Звідси ТС'(Q)Q-ТС(Q)=Q2Р'(Q), ТС'(Q) -ТС(Q)/Q=QР'(Q), або МС(Q) - АТС(Q) =Q Р'(Q). Оскільки Р'(Q) < 0, то МС(Q) < АТС(Q). Це ще одна відмінність монополістичної конкуренції від досконалої. Особливості формування доходів фірми за умов монополістичної конкуренції Монополістична конкуренція, як відомо, є однією із форм недосконалої конкуренції. Тому вона втілює у собі певні властивої чистої конкуренції і монополії. З одного боку, фірми функціонують на ринку з десятками конкурентів, а з іншого — володіють монополією на випуск і реалізацію власного диференційованого продукту, тобто продукту із певними особливостями. З'ясовуючи особливості ціноутворення і формування доходів фірм за ситуації монополістичної конкуренції, скористаємось графічним методом. Графік показує, що першою особливістю ринку монополістичної конкуренції є більша еластичність попиту у залежності від ціни — попит близький до цілком еластичного, адже існує багато замінників товару фірми, тому покупці легко відмовляються від купівлі даного диференційованого продукту при зростання ціни на нього на користь товарів-замінників (диференційованого продукту інших конкурентів).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.