телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Разное -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Облік робочого часу працівника

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Цілям посилення матеріальної заінтерисованості працівників слугує диференціація заробітної праці. Диференціація заробітної праці в залежності від складності праці, досвіду та кваліфікації робітників здійснюється на основі тарифної системи, яка включає в себе тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифні сітки ( для робітників) та схеми посадових окладів для керівників, спеціалістів, службовців, тарифні ставки та районі коефіцієнти до заробітної плати. Удосконалення оплати праці передбачає необхідність більш точного обліку кількісних та якісних витрат праці та покращення використання фонду з/п в цілях стимулювання росту продуктивності праці та підвищенню ефективності виробництва вцілому. Посилення зв’язку оплати праці з кінцевими результатами повинно стати основним направленням перебудови в області оплати праці. Важливо, щоб фактично з/п кожного робітника була поставлена в чітку залежність від його особистого трудового вкладу в кінцевий результат і не обмежується границями. Розділ 1.ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Триліський спиртовий завод випускає такі види продукції: етиловий спирт; дріжжі; вуглекислий газ. Спирт виробляється з зерна або меляси. Він розділяється також за ступенем очищення. В апаратному цеху відразу знаходяться дві браго–ректифікаційні установки. Одна є основною, яка номінально вважається зерновою, але при відсутності цієї сировини може перероблювати мелясу. Друга працює виключно на мелясній сировині. На протязі останніх років, як правило, завод працював переважно з однією основною БРУ, а друга працювала дуже рідко. За минулий рік підприємство стабільно працювало. Деякі техніко - економічні характеристики наведені в табл.1. Таблиця 1 Показник Од.виміру Кількість І ІІ ІІІ 1.Обсяг виробництва продукції в оптових цінах підприємства тис.грн. 12699 2.Виробництво спирту тис.дал. 1405 із меляси тис.дал. 777 із зерна тис.дал. 628 виробництво дріжжів тон 2152 виробництво СО2 тон 2323 3.Тривалість роботи зерновий спирт днів 313,5 мелясний спирт днів 287,5 дріжжі днів 313,5 діоксид вуглецю змін 884 4.Середня продуктивність зерновий спирт дал./добу 2,0 мелясний спирт дал./добу 2,702 дріжжі т./добу 6,86 діоксид вуглецю т./зміну 2,628 5.Вихід спирту з зерна % 65,09 з меляси % 66,62 І ІІ ІІІ 6.Витрати електроенергії на нормоване споживання Гкал 89493 виробниче споживання т./(кВт(год) 6436 7.Трати спирту при ректифікації % 0,78 8.Середньорічна чисельність всього чол. 218 в т.ч. пром.вироб. персон. чол. 171 9.Фонд оплати праці тис.грн. 1796,8 в т.ч. пром.вироб. персон. тис.грн. 1514,28 10.Середньомісячна з/плата грн. 686,86 11.Продуктивність праці грн./чол. 74263 12.Собівартість всієї продукції тис.грн. 8854 1дал. спирту грн. 7,85 1т. сухих дріжжів грн. 440,98 1т. СО2 грн. 54,33 13.Оптова ціна грн./дал 13,80 14.Балансовий прибуток тис.грн. 5411 15.Рентабельність спирт етиловий % 75,2 дріжжі % 22,2 СО2 % 30,2 Фінансовий стан підприємства нормальний. До підприємства на протязі останніх десяти років не пред’являлись арбітражні позови, штрафи не оплачувались. Підприємство працює стабільно, своєчасно перераховує кошти до місцевого та обласного бюджетів.

Тарифна сітка складається із розрядів і порозрядних ( тарифних) коефіцієнтів, які показують у скільки разів ставка того чи іншого розряду вище ставки першого розряду. тарифно-кваліфікаційний довідник, в якому вказується тарифікація робіт( тобто по ньому встановлюють до якого розряду можна віднести ту або іншу роботу ), також в ньому знаходяться інструкції про те що може та що повинен знати робітник кожного розряду або категорії. Фонд, який використовується для заробітної платні називається Фондом споживання підприємством. Він розподіляється між працівниками в залежності від кваліфікації або посади, перевищення цього фонду не допускається. В конкретному випадку при визначенні фонду споживання на плановий рік обов’язково враховуються співвідношення між ррівнем оплати праці та обсягом реалізації продукції в плановому році порівняно із звітним.ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ Основними формами оплати праці на підприємстві є : відрядна, при якій ЗП визначають по розцінкам за фактично виготовлену продукцію ; погодинна, при якій ЗП визначають в залежності від відпрацьованого часу по тарифній ставці. Відрядна система оплати праці буває: пряма відрядна; відрядно – преміальна; відрядно – прогресивна; непряма – відрядна; акордна. При відрядно-прогресивнй формі оплата праці відбувається не по одній прямій розцінці, а по декільком прогресивно наростаючим в залежності від перевиконання норми розцінкам. При відрядно-преміальній оплаті праці - оплата відбувається по прямим відрядним розцінкам з преміюванням за досягнення окремих якісних, а вдеяких випадках кількісних показників. Погодинна система оплати праці буває: пряма погодинна; погодинно-преміальна; Погодинну оплату, як правило, застосовують на роботах, які не піддаються точному обліку або нормуванню. При погодинно-преміальній оплаті праці ЗП складається з тарифної ставки та преміальної доплати. Причому доплата може змінюватися в залежності від виконня показників преміювання або її зовсім може не бути при невиконанні цих показників. На даному підприємстві застосовується погодинно-преміальна та відрядно- преміальна форми оплати праці. На досліджуваному робочому місці застосовується погодинно-преміальна форма оплати праці. При цьому виді оплати праці ЗП робітник отримує заробітну плату відповідно до відробленого часу. Вона обчислюється відповідно до тарифної сітки. Для нашого працівника вона складає 50 копійок за годину. Крім того, так як підприємство працює цілодобово, то існують надбавки за працю в вечірні та нічні години. На досліджуваному підприємстві вони складають 20 і 40 відсотків відповідно. За роботу в вихідні та святкові дні виплачується подвійний тариф. В зв(язку з тим, що підприємство працює тривалий час з прибутком, воно може дозволити собі виплачувати своїм працівникам премію в розмірі 100 % . За останній місяць працівник відпрацював 22 зміни. З них 7 у нічній зміні, 6 – у вечірній та 9 у денній. З них 6 змін припало на вихідні дні. Таким чином заробітна плата склала: 1. за тарифом: ЗП1=0,5(22(8=88 грн. 2. за роботу в вечірні зміни: ЗП2=0,5(6(8(0,2=4,8 грн. 3. за роботу в нічні зміни: ЗП3=0,5(7(8(0,4=11,2 грн. 4. за роботу в вихідні дні: ЗП4=0,5(6(8=24 грн.

Якщо фактичний коефіцієнт стійкості хроноряду менше нормального або йому рівний, то хроноряд потрібно рахувати стійким, якщо фактичний коефіцієнт стійкості перевищує допустимий ( нормальний), то хроноряд вважається нестійким. Метод мікроелементного нормування Для визначення раціональної тривалості ручних операцій та прийомів використовують метод мікроелементного нормування. При цьому дії та рухи розчленовують на мікроелементи,що виконуються робітниками у робочому процесі як технологічні ( основні ) і переміщувальні. Кожен елемент ручної операції поділений на мікроелементи ( взяти, перемістити або розумової дії ). Кожен мікроелемент зкладаеться з окремих мікродій які можуть бути за тривалістю виконання рішучі або пристосовні. Розчленовуючи прийом на мікроелементи і використовуючи на них розроблені нормативи часу, можна сконструювати норму часу на прийом не спостерігаючи за робітником у робочому процесі. Норми часу на мікроелементи встановлені у тисячних долях хвилини. Розділ 4.ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ Відповідно до описаних вище способів аналізу використання робочого часу досліджуємо вибране робоче місце. Спочатку проведемо фотографію робочого дня (додаток 1). ІФРД. Обробку результатів, одержаних при дослідженні методом індивідуальної фотографії робочого дня, будемо проводити за таким алгоритмом:Визначаємо тривалість кожної операції, шляхом віднімання поточного часу наступної операції від поточного часу попередньої операції. Розрахований час заносимо в колонку «Тривалість». Виконуємо індексацію витрат робочого часу. Індекси записуємо в графу «Аналітична характеристика витраченого часу». Виконуємо зведення результатів спостереження (стор.4). Визначаємо аналітичні коефіцієнти, що характеризують використання робочого часу виконавця. - Питома вага оперативного часу у тривалості спостереження, що характеризується коефіцієнтом К1. - Питома вага зупинок з причин залежних від робітника. Для цього потрібно знати нормативний час регламентованих перерв, який визначається як 5 % від загального часу зміни (Тр.п.н.= 480 ( 0,05 = 24 хв.). Тоді К2 буде : - Питома вага втрат робочого часу незалежних від працівника характеризується коефіцієнтом К3 : Визначаємо можливе зростання продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу: - залежних від працівника: - загальна зміна: (ПП = (ПП1 (ПП2 = 0,9 0,44 = 1,34 %. Визначаємо проектований раціональний оперативний час: Тр.= Топ (Тр.п.ф.-Тр.п.н.) Твза Твн = 446 (17–24) 11 2 = 452 хв. Визначаємо проектовану норму виробітку: З огляду на всі отримані показники робимо висновки: I. Найбільшою можливістю підвищити продуктивність праці є вивільнення одного працівника для забезпечення інших тарою. Тоді б значно скоротилася б допоміжна операція. II. Службову розмову потрібно проводити на початку зміни, для уникнення втрат робочого часу з причин не залежних від працівника. Хронометраж ( додаток 2). Обробку будемо проводити в такій послідовності: Визначаємо тривалість прийомів шляхом віднімання поточного часу наступної операції від поточного часу попередньої операції. Результати записуємо в графу «Тривалість». Перевіряємо отримані хронометричні ряди на збіжність. Вона визначається як відношення максимального та мінімального значення відповідного ряду.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кодекс законів про працю України

Стаття 54 Тривалсть роботи в нчний час При робот в нчний час встановлена тривалсть роботи (змни) скорочуться на одну годину. Це правило не поширються на працвникв, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першо  частина третя статт 51). Тривалсть нчно роботи зрвнються з денною в тих випадках, коли це необхдно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змнних роботах при шестиденному робочому тижн з одним вихдним днем. Нчним вважаться час з 10 години вечора до 6 години ранку. Стаття 55 Заборона роботи в нчний час Забороняться залучення до роботи в нчний час: 1) вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв (стаття 176); 2) осб, молодших всмнадцяти рокв (стаття 192); 3) нших категорй працвникв, передбачених законодавством. Робота жнок в нчний час не допускаться, за винятком випадкв, передбачених статтею 175 цього Кодексу. Робота нвалдв у нчний час допускаться лише за х згодою  за умови, що це не суперечить медичним рекомендацям (стаття 172)

скачать реферат Законодавче регулювання робочого часу

У тих випадках, коли відповідно до законодавства тривалість зміни за графіком більше 8 годин, тривалість щоденного відпочинку між змінами зменшується, що компенсується відповідним збільшенням щотижневого безупинного відпочинку. У безупинних виробництвах, де неможливо організувати режим робочого часу працівників по п'ятиденному або шестиденному робочому тижню, застосовуються графіки змінності, що забезпечують безупинне обслуговування робочого процесу, роботу персоналу змінами постійної тривалості, регулярні вихідні дні для кожної бригади, постійний склад бригад і перехід з однієї зміни в іншу після дня відпочинку за графіком. Виклик працівника для виконання трудових обов'язків поза графіком змінності допускається тільки в особливих випадках, передбачених законодавством. Графік обов'язковий також для працівників. Вони не вправі без дозволу адміністрації змінювати передбачену графіком черговість змін, виходити замість своєї зміни за графіком в іншу зміну. Облік робочого часу необхідний для визначення того, відробив чи ні фактично працівник призначену норму праці в робочих годинах. Її вести зобов'язана адміністрація.

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
 Кодекс законів про працю України

За згодою одного з батькв або особи, що його замню, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, як досягли п'ятнадцяти рокв. Для пдготовки молод до продуктивно прац допускаться прийняття на роботу учнв загальноосвтнх шкл, професйно-технчних  середнх спецальних навчальних закладв для виконання легко роботи, що не завда шкоди здоров'ю  не порушу процесу навчання, у вльний вд навчання час по досягненн ними чотирнадцятирчного вку за згодою одного з батькв або особи, що його замню. Стаття 189 Облк працвникв, як не досягли всмнадцяти рокв На кожному пдпримств, в установ, органзац ма вестися спецальний облк працвникв, як не досягли всмнадцяти рокв, з зазначенням дати х народження. Стаття 190 Роботи, на яких забороняться застосування прац осб молодше всмнадцяти рокв Забороняться застосування прац осб молодше всмнадцяти рокв на важких роботах  на роботах з шкдливими або небезпечними умовами прац, а також на пдземних роботах. Забороняться також залучати осб молодше всмнадцяти рокв до пдймання  перемщення речей, маса яких перевищу встановлен для них граничн норми

скачать реферат Чисельность і структура складу персоналу підприємства

Основними техніко-економічними показниками, які використовуються під час планування підвищення продуктивності праці, можуть бути: • нормована, фактична і планова трудомісткість усієї виробничої програми, а також розрахованої на одиницю продукції, що випускається; • зниження трудомісткості від упровадження запланованих організаційно-технічних заходів; • чисельність працівників за категоріями; • баланс робочого часу працівників у базисному і плановому періодах. Визначається залежність між показниками годинного, денного і річного виробітку, а також між виробітком робітників і працюючих. Іпг = Ттехнол (Ттехнол - Тз) де Ттехнол — трудомісткість технологічна планового обсягу робіт, розрахована за фактичними затратами праці; Тз — зниження затрат праці від упровадження організаційно-технічних заходів. Розраховуючи місячну і річну продуктивність праці, слід урахувати середню кількість відпрацьованих годин за зміну середньо-обліковим працівником, а також середню кількість явочних днів одного середньооблікового працівника в плановому і базисному періодах. Індекс зростання річної (місячної) продуктивності праці визначається за формулою: Іпр = Ірг · Ізмф · Іяв дн, де Іпг — індекс годинної продуктивності праці; Ізмф — індекс використання змінного фонду робочого часу; Іяв дн — індекс зміни кількості явочних днів за рік у середньооблікового працівника.

 Кодекс законів про працю України

Стаття 247 Повноваження виборного органу первинно профсплково органзац на пдпримств, в установ, органзац Виборний орган первинно профсплково органзац на пдпримств, в установ, органзац: уклада та контролю виконання колективного договору, звту про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертаться з вимогою до вдповдних органв про притягнення до вдповдальност посадових осб за невиконання умов колективного договору; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання запровадження, перегляду та змн норм прац; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання оплати прац працвникв, форм  систем оплати прац, розцнок, тарифних сток, схем посадових окладв, умов запровадження та розмрв надбавок, доплат, премй, винагород та нших заохочувальних, компенсацйних виплат; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання робочого часу  часу вдпочинку, погоджу графки змнност та надання вдпусток, запровадження пдсумованого

скачать реферат Виробничо-торговельна діяльність підприемства

У кухаря 5-го розряду зменшилась ефективність використання робочого часу із-за порушення виробничого процесу: заміна та наладка основного робочого органу м’ясорубки. Тому коефіцієнт використання робочого часу у кухарів становить лише 0,68 при розрахунковому коефіцієнті 0,9. Якщо ліквідувати причини появи таких факторів, то продуктивність праці кухарів підвищиться на 32%. Проаналізуємо причини неефективного використання робочого часу. Найбільш вагомим є показник ліквідації перерв із-за порушення трудової дисципліни. К п.т.д.=(95/480)х100%=20% Інша причина криється у перевитраті робочого часу на відпочинок. За нормативами відпочинок складає 5%, а на практиці він досягає 7% (таблиця 2.10.). Встановимо показник зменшення витрат на відпочинок. К відп.=(48/480)х100%=10% Перерви з технічних причин складають: К техн.=(5/480)х100%=1% Саме вплив таких факторів зменшує ефективність використання робочого часу. К е.в.=((40 48 95 5)/480)х100%=39% Якщо виключити наявність негативного впливу на роботу кухарів, ліквідувати причини появи порушення трудової дисципліни, то продуктивність праці може підвищитись: К п.п.=(39/(100-39))х100=35,0% Отже, нам вдалося проаналізувати раціональність використання робочого часу працівниками їдальні, визначити причини, які спричиняють зниження продуктивності праці, встановити фактичний та проектний час роботи працівників, глибокий аналіз ефективності використання робочого часу працівниками їдальні, викрив деякі недоліки організації роботи виробничого персоналу.

скачать реферат Етапи організації бухгалтерського обліку

Другий стан організації бухгалтерського обліку, технічний, - це вибір форми обліку, що найбільше відповідає галузі та розміру даного підприємства. Він полягає: у виборі способу обробки облікових даних - безкомп'ютерного та комп'ютеризованого; розробці переліку і форм облікових регістрів; встановленні порядку здійснення записів в регістрах і переносу даних в регістри. Якщо під час першого та другого етанів здійснюється організація ведення облікових записів, то третій етап полягає в організації роботи обліковою апарату, або іншими словами - це організація управління в бухгалтерії. Він включає: встановлення найбільш економної і найбільш зручної загальної системи обліку (облік централізований, децентралізований або змішаний); визначення оптимальної структури обліковою апарату (розподіл облікової праці за ділянками обліку); встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіті визначення оптимальної чисельності бухгалтерів; набір кадрів та їх навчання; організація робочих місць бухгалтерів; раціональне розміщення облікового апарату (розташування поруч з оперативними підрозділами, працівниками, які часто взаємодіють з бухгалтерією тощо); встановлення належних інформаційних зв'язків між окремими частинами бухгалтерії та між бухгалтерією і оперативними підрозділами підприємства, а також із зовнішнім середовищем (встановлення належного діловодства та документообігу); організація матеріального, інформаційного і технічного забезпечення облікових працівників; мотивація працівників бухгалтерії (оплата праці, інші види стимулювання); встановлення правильного і точного обліку роботи працівників та контроль за виконанням ними своїх функцій; організація архіву бухгалтерських документів; організація безпеки та захисту облікової інформації. 2. Критерії вибору банку та порядок відкриття постійних поточних рахунків У вітчизняному фінансовому просторі вкладник приймає рішення найчастіше інтуїтивно, реагуючи скоріше на чутки, а ніж на факти.

скачать реферат Экономика труда - конспект лекций

У масовому виробництві та у стабільному велико-серійному, де робочі місця спеціалізовані ТПП не встановлюються взагалом, бо всі його елементи виконують перед або після зміни. У деяких випадках вводять підготовчу зміну. У цехах механічної обробки ТПП визначається на основі загально- машинобудівних нормативів в залежності від типу обладнання, оснащення, способів кріплення заготовок і складності наладки та інших факторів. В інших випадках ТПП визначається на основі ФРЧ. Час відпочинку та особистих потреб встановлюється по міжгалузевим методичним рекомендаціям і нормативам в залежності від рівня втоми виконавців робіт. Факторами втоми виступають : -фізичні зусилля; -робоче положення працівника; -монотоність роботи; -температура; -вологість; -виробничий шум; -вібрація; -освітлення та інше. Кожний фактор дає 1-2%, 1-9% від оп . Час на особливі потреби не повинен бути нижче ніж 20хв. У цехах за зміну, 50хв.- час на відпочинок, як найменше 10хв.- виробнича гімнастика і час на особисті потреби- 10хв.ПЕРЕРВИ ПО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕРВАМ Включаються у склад норми шк або ш , коли ці перерви не можливо технологічно вилучити або економічно недоцільно.

скачать реферат Рушійні сили єкономічного прогресу

Залежно від цього відбувається перехід від одного суспільного ладу до іншого. З розвитком продуктивних сил зростають продуктивність праці, національне багатство, з'являються нові виробництва, джерела енергії, продукти тощо. Залежно від структури всієї системи продуктивних сил відбувається конкретизація найвищого, узагальнюючого критерію. Тому слід розрізняти такі критерії економічного прогресу: рівень розвитку робочої сили, засобів праці, науки, форм і методів організації виробництва, використовуваних людьми сил природи, інформації. Так, рівень розвитку робочої сили визначається її загальноосвітньою та професійною підготовкою, ступенем розвитку розумових здібностей тощо. Рівень розвитку засобів праці характеризується продуктивністю, здатністю замінювати працю людини та іншими показниками. Водночас розвиток продуктивних сил як найбільш загальний критерій економічного прогресу характеризує лише одну, хоч і провідну, сторону суспільного способу виробництва. Тому слід визначити основний, або вищий, критерій прогресу суспільного способу виробництва. Оскільки головна продуктивна сила — це робоча сила, працівник, а людина водночас є і продуктивнок силою, і носієм виробничих відносин, суб'єктом відносин власності, то головний критерій суспільного способу виробництва — розвиток людини, її потреб, інтересів, цілей.

Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
скачать реферат Тактика судового допиту

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ ПРОКУРАТУРА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Відділ участі прокурорів у кримінальному судочинстві На допомогу державному обвинувачу Тактика судового допиту м. Донецьк 2004 рік Зміст Особливості та види судового допиту Тактичне значення підготовки до судового допиту Стадії судового допиту і їх тактичне значення Тактичне значення процесуального положення допитуваного Тактичні особливості забезпечення належного змісту протоколу судового засідання Типові варіанти ситуацій, що складаються при судовому допиті Особливості конфліктної ситуації Класифікація питань при судовому допиті і її тактичне значення Тактичні прийоми допиту підсудного, у зв язку з убивством Т. і одразу ж райвідділі міліції дав явку з повинною про вбивство А. і Т. Так як про вбивство А. на той час працівникам міліції не було відомо, то він написав рапорт прокурору для перевірки цього факту. В цей же день за тією адресою, яку вказав у явці з повинною підсудний був виявлений труп А. Крім того, за клопотанням державного обвинувача у судовому засіданні був досліджений протокол виїмки ножа з рукояткою зеленого кольору, який знаходився у тому місці де вказав сам Г. при дачі явки з повинною.

скачать реферат Оцінка персоналу

При цьому тут є ряд можливостей: • повністю скопіювати систему оцінки, прийняту в іншій організації; • розробити систему оцінки самотужки; • запросити консультантів для розробки системи оцінки відповідно до вироблених вимог. Хоча оцінка робочих результатів і може допомогти визначити потреба працівника в навчанні й розвитку, однак якщо це лише інтегральна або усереднена кількісна оцінка, виражена в балах, то в цьому випадку при її використанні керівник зіштовхується з певними обмеженнями. Диференційована оцінка робочих показників підлеглих дозволяє виявити, що саме в їхній роботі вимагає поліпшення. Із цією метою робочі показники працівника рівняються із установленими стандартами й нормами, а не з результатами інших працівників. Важливо, щоб формальна оцінка доповнювалася неформальної9 . При цьому керівник повинен надавати підлеглому необхідну допомогу у виявленні основних труднощів, пов'язаних з роботою, і у визначенні основних напрямків професійного вдосконалювання. Для рішення завдань, пов'язаних з розвитком своїх підлеглих, керівникові доводиться оцінювати не тільки робочі показники, але й робоче поводження.

скачать реферат Колективний договір

Гнучкість і пристосованість колективних договорів давно підтверджені практикою, бо їх результати відповідають життєвим інтересам соціальних партнерів та їх представників. Як вже відзначалося, колективні договори в більшості країн світу є переважним засобом регулювання трудових відносин. При цьому досить часто колективний договір залежить від політики уряду і одержує законодавче обгрунтування. Успіх колективних договорів полягає і в тому, що в них закріплюються поняття, широко вживані в житті, тому вони стали основним засобом реалізації соціальної справедливості і гуманного ставлення до людини праці. Фіксуючи нормальні умови праці, колективний договір дозволяє трудящим брати участь у прийнятті рішень. Він ніби послаблює абсолютну владу власника або уповноваженої ним особи в питаннях, що раніше вирішувались виключно в нормативному порядку. При єдиній формі власності на засоби виробництва – державній – роль колективного договору в регулюванні трудових відносин була приниженою. Протягом тривалого часу працівники байдуже ставилися до колективного договору, не вбачаючи в ньому практичної користі, оскільки була відсутньою можливість будь-що змінити в поліпшенні умов праці та підвищенні заробітної плати.

скачать реферат Використання трудових ресурсів Західної України

Стійкість тенденцій у стані та динаміці рівня безробіття в регіоні може бути пояснена, головним чином, причинами кризового стану економіки, що призвело до зростання безробіття. Аналіз якісного стану безробітних з причини звільнення з попереднього місця роботи та звернення до служби зайнятості за допомогою у працевлаштуваннї дає можливість охарактеризувати їх склад за ознаками первинного розподілу та перерозподілу робочої сили. Велика кількість безробітних на кінець 1998р. була пов’язана переважно з перерозподілом робочої сили, який був викликаний виходом робітників на офіційний ринок праці у випадках ускладнень з працевлаштуванням. Аналогічна тенденція характерна майже для всіх областей Західного регіону, хоча в одних областях вона була вище середньої – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, а в інших нижче – Вінницька, Хмельницька, Чернівецька (рис. 5.2) Рис.5.2 Рівень зареєстрованого безробіття по Західному регіону 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 відсотки на 1 січня 1998р.; на 1 липня 1998р. Серед вивільнених робітників , які отримали статус безробітних, переважають громадяни, звільнені за власним бажанням (плинність кадрів), при чому частка їх перевищує середній рівень по країні, а в деяких областях значно випереджає частку вивільнених робітників (табл. 5.3) Табл.5.3 Рух робочої сили працівників, зайнятих в галузях економіки, по Західному регіону у І півріччі 1998р.

скачать реферат Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

Дуглас Макгрегор проаналізував діяльність виконавця на робочому місці і виявив, що керівник може контролювати наступні параметри, що визначають дії виконавця: . завдання, які одержує підлеглий; . якість виконання завдання; . час отримання завдання; . очікуваний час виконання задачі; . засоби, що є для виконання задачі; . колектив, в якому працює підлеглий; . інструкції, одержані підлеглим; . переконання підлеглого в посильності задачі; . переконання підлеглого у винагороді за успішну роботу; . розмір винагороди за проведену роботу; . рівень залучення підлеглого в круг проблем, пов'язаних з роботою. Всі ці чинники залежать від керівника і, в той же час, в тій чи іншій мірі впливають на працівника, визначають якість і інтенсивність його праці. Дуглас Макгрегор прийшов до висновку, що на основі цих чинників можливо застосувати два різні підходи до управління, які він назвав «Теорія X» і «Теорія У». «теорія X» утілює чисто авторитарний стиль управління, характеризується істотною централізацією влади, жорстким контролем по перерахованих вище чинниках. «теорія У» відповідає демократичному стилю управління і припускає делегування повноважень, поліпшення взаємостосунків в колективі, обліку відповідної мотивації виконавців і їх психологічних потреб, збагачення змісту роботи.

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
скачать реферат Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

Плинність кадрів характеризується коефіцієнтом рівним відношенню чисельності звільнених за власним бажанням, за прогули й інші порушення в ревізованому періоді, до середньо облікової чисельності звільнених працівником за цей період. Джерелами перевірки плинності кадрів служать первинні документи, накази по русі особового складу і звітність про виконання планів по праці. Ревізор уважно вивчає мотиви і причини, що викликали звільнення за власним бажанням і іншими причинами, а потім з'ясовує, чи все було зроблено адміністрацією для задоволення нестатків і запитів працівників, що звільнилися, які проводяться заходи, спрямовані на створення стабільного трудового колективу. За результатами перевірки розробляються пропозиції, спрямовані на скорочення плинності, підвищення трудової дисципліни і формування стабільного трудового колективу. Рівень трудової дисципліни й організації праці в першу чергу характеризують такі показники, як утрати робочого часу через прогули, цілоденних і внутрізмінних простоїв і неявок з дозволу адміністрації, наявність понаднормових робіт і робота у святкові і вихідні дні.

скачать реферат Нарахування заробітної плати

У разі підвищення тарифних ставок (посадових окладів) згідно із законодавчими актами в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, робиться кори­гування заробітку на коефіцієнт його підвищення. Час виконання державних і громадських обов'язків офор­мляється табелем обліку робочого часу і засвідчується до­відкою організації і установи, де вони виконувались. Він оплачується за середньоденним (або середньогодинним) заробітком з розрахунку двох календарних місяців роботи. Додаткові перерви в роботі матерів, які годують немов­лят, оформляються довідками медичних установ. Перерви мають бути не раніше ніж через три години і тривалістю не менше ЗО хвилин кожна. Середньогодинний заробіток визначається виходячи з середньої заробітної плати за ос­танніх два календарних місяці. Чинним законодавством для працівників-підлітків вста­новлена тривалість робочого часу на тиждень: віком від 16 до 18 років - 36 годин, віком від 15 до 16 років – 24 години. Пільгові години оплачуються: робітникам-відряд­никам - за тарифною ставкою робітника-відрядника від­повідного розряду; робітникам-погодинникам - за та­рифною ставкою робітника-погодинника відповідного роз­ряду.

скачать реферат Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Оплата праці визначається особистим трудовим внеском працівників з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства і максимальними розмірами не обмежується. Мінімальна ЗП не може бути нижче встановленого державою прожиткового мінімуму. Підприємства можуть використовувати державні тарифні ставки, оклади, як орієнтири для диференціації оплати праці в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності й умов виконуваних ними робіт. 2. Закон України «Про підприємства». Підприємство самостійне визначає фонд оплати праці без обмеження його росту з боку державних органів. Підприємство самостійне установлює форми, системи й розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників; режими праці й відпочинку, але не більш загального фонду робочого часу. 3. Постанова «Про зайнятість». Гарантує працівникам право самостійного вибору професії. У такому випадку ми можемо сказати, що законодавча база не цілком підтримує права працівників.   1.1 Поняття і правові основи управління трудовими ресурсами 1.1.1 Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки Здійснення політики, орієнтованої на зміцнення товарно-грошових відносин, приводить до необхідності всебічного обліку зовсім нових умов з'єднання працівника, що володіє робочою силою, із засобами виробництва.

скачать реферат Ревізійні комісії підприємств і організацій

Результати ревізії оформляють актом, який затверджують на зборах уповноважених. Голові і членам ревізійної комісії за проведення перевірок і ревізій нараховують оплату праці на підставі акта ревізії, табеля обліку робочого часу. Кількість ревізій і перевірок та затрати часу на їх проведення встановлюють на зборах уповноважених. Порядок і умови оплати праці членів ревізійних комісій визначають у Положенні про оплату праці. Внутрішньогосподарський контроль — важлива складова частина системи економічного контролю. Його здійснюють керівництво підприємства, керівники структурних підрозділів, функціональні служби (відділи), спеціальні підрозділи контролю (ревізійна комісія), громадські організації. Цей контроль е найбільш оперативним і ефективним. Він активно впливає на хід виробничого процесу та його результати, ведеться систематично, безперервно, на всіх ділянках виробничо-фінансової діяльності, охоплює всі сторони роботи підприємства. Цим внутрішньогосподарський контроль відрізняється від зовнішнього. Проблема лише в тому, що не завжди його можливості реалізуються. Низька культура виробничих відносин, слабо розвинутий ринок товарів і послуг, невідпрацьована система оплати праці та матеріального стимулювання, низький рівень матеріального забезпечення окремих категорій працівників та інші об'єктивні і суб'єктивні фактори зумовлюють масові порушення та зловживання службових і матеріально відповідальних осіб.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.