телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Товары для животных -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Обложение налогом внешнеэкономической деятельности

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
З іншого боку фірма - учасник економічних відносин залишаєтьсяімманентною частиною національного відтворювального своєї країни, якому вона органічно і функціонально належить. В той же час з точки зору самих безпосередніх суб’єктів основної господарсько-підприємницької ланки, виникнення такої динатомії їх правового статусу сприймається як необхідний наслідок розшерення спектра їх економічної діяльності, розповсюдження свєї стратегії і тактики на закордонні рмнки. Які ж причини і об’єктивні фактори лежать в основі феномена зовнішньоекономічної діяльності? Що є тою цільовою функцією, яка забезпечує його виникнення і існування і чи можливо взагалі відокремити подібну специфічну передумову і разом з тим джерело динамізма? Так, це можливо. Мова йде насамперед про таке явище як порівняльна перевага, яка виникає в процесі виробництва різних національних відтворювальних комплексів, а також про можливість обмінк товарами та послугами, які притаманні для певної місцевості, країни. Явище порівняльної переваги - це рдин із принципів на якому будуються міжнароні економічні операції, смислова нагрузка якого полягає в тому, що національний відтворювальний комплекс буде тільки тоді здатний на випуск найбільшого сукупного обсягу товарів, робіт, послуг, коли вищенаведені об’єкти зовнішньоекономічних операцій будуть виробляться тою країною, в якій найнижчі реальні витрати на випуск вілповідної одиниці прдукції. Практична реалізація міжнародного поділу праці і принципи порівняльної переваги передбачає реальну комерційну вигоду і виправдовує міжнародну економічну взаємодію. Конкретною ж субстанцією комерційного інтересу являються цінові і якісні параметри виробляємої продукції, а також наявність більш чи менш сприятливих факторів і умов виробництва. Розглянемо це питання більш детально оскільки відповідь на нього власне і пояснює причину, яка спонукає до міжнародного співробітництва. В випадку торгівлі специфічними місцевими товарами і послугами все більш чи менш зрозуміло. Інтернаціональний обмін покликаний допомогти подолати географічну, кліматичну, технологічну обмеженість і задовольнити попит в зв’язку з природною нестачею тої чи іншої продукції. Приміжнародній торгівлі, яка заснована на факторі порівняльної переваги, економічні мотиви зовнішньоекономічної діяльності достатньо зрозумілі. Якщо в одній країні, наприклад, в Україні кліматичні умови для вирощування цукрового буряка і технологічні можливості для для виробництва з нього цукру обумовлюють явну перевагу саме цієї галузі в порівнянні з виробництвом бавовни, а для другої країни наприклад Таджикістану, навпаки більш вдалим вибором є вирощування бавовни, то стає явною можливість експортної спеціалізації двох економічних систем, і відповідно, безпосередніх виробників з метою подальшого міжнародного обміну цукру і продукції бавовняного виробництва. Зовнішньоекономічна діяльнясть, як господарча взаємодія різнонаціональних економічних суб’єктів з точки зору найбільш загальної оцінки й практичного застосування - це насамперед міжнародний обмін товарами, послугами, експорт капіталу. Реальними організаційно-економічними формами здійснення торгових відносинявляються угоди по ввезенню-вивезенню, тільки ввезенню, тільки вивезенню, а також обмін правами власностібаз переміщення власне об’єкту обміну (в даному випадку мова йде насамперед про експорт капітала).

Прихильники великих податків на імпортні товари стверджують, що вони допомагають зберегти робочі місця і заробітну плату в країні. Насправді, якщо продуктивність праці знижується, то реальна заробітна плата буде падати. Хоча великі митні тарифи дають значні прибутки та надходження в держбюджет, але по суті вони виступають в якості регресивного податкуз продажу товарів та послуг. Найбільш ефективним є гнучке регул.вання митних тарифів, тактика лавірування, яка дозволяє забезпечити задовільний захист внутрішнього ринку і одночасно уникнути важких наслідків пртекціонізму. Держави регулюють податки на імпорт самостійно, а також також на двобічній та багатобічній основі. З цією метою створюються міжнародні торгово-політичні механізми, наприклад Генеральна угода по тарифам і торгівлі, в рвмках якої держави прагнуть урегулювіти свої розбізності з приводу митного оподаткування і зробити світову торгівлю більш вільною. Якщо в довготривалій перспективі розвинуті країни йдуть по шляху активізації ринкової конкуренції, то в тому ж напрямку розвиваються відносини між ними. В теперішній час в багатьох країнах відбувається лібералізація митної тарифної політики, переведення її на принціпи вільної тоггівлі. Безперечно, вище вказана тенденція не означає кінцевого зруйнування митних бар’єрів, які особливо помітні всередині трикутника США - Японія - Західна Європа. Так, керуючі органи Європейського союзу ведуть лінію на всесвітню лібералізацію взаємної торгівлі європейських країн, одночасно підводячи навколо союзу вражаючі митні бар’єри, які обмежують пронмкнення в Європу дешевих товарів з США та Японії. Відзначимо, що демонтаж митних бар’єрів взагалі не означає прихід ери вільної торгівлі. Чим важчий стає податковий захист вітчизняного бізнесу, тим з більшим задоволенням держава застосовує нетарифні методи, з якими не може впоратися ні ЄЄС, ні хто-небудь ще. Припустмо, що треба знищити імпорт, а податки на нього підвищувати не можна. Тоді використовуються: - кількісні обмеження на ввезення імпортних товарів та послуг; - стимулювання національного виробнийтва замінників товарів, які імпортуються із-за кордону; - спеціальні податкові пільги для корпорацій, які зтикаються на внутрішньому ринку з жорстокою іноземною конкуренцією; - купівля державою частини продукції національних корпорацій для підтримки попиту і рівня цін. Таким чином складається ситуація коли на національний ринок відкритий, а попасти на нього зарубіжним експортерам всерівно важко. Доступ на внітрішній ринок відкритий, оскільки митні тарифи знаходяться на низькому рівні. Щоб подолати тарифні бар’єри, експортерам потрібна підтримка своєї держави, наприклад в вигляді експортних кредитів чи податкових пільг. Сучасна держава повинна регулювати ввіз і вивіз капіталів з країни. Імпорт в країну іноземного капіталу і діяльність закордонних компаній як правило жорстоко контролюється. Так, визничаються сигменти економіки, в які забороняються вбо заохочуються іноземні інвестиції, оподаткування та інше. Для забезпечення пезпеки закордонних інвестицій використовуються програми допомоги закордонним державам, двобічні і багатобічні угоди, інструменти зовнішньої політики.

В останні роки аргументація необхідності допомоги молодим галузям дещо модифікувалась. Зненацька зіткнувшись з посиленням іноземної конкуренції національн виробники стверджують, що національна промисловість потребує захисту для проведення модернізації і конкурентноздатності. Проблема полягає в тому, що протекціонізм збільшуюши прибутки і тим самим подаючи кошти для модернізації, в той же час знімає гостроту питання про необхідність вдосконалення аиробництва. Замість ефективності функціонвання галузі протекціонізм може викликати її подальше зниження. Більш того , такого роду протекціоністські заходи можуть стати сигналом для інших галузей, що вони також мають право розраховувати на аналогічний захист в тому випадку, якщо також зіткнуться з сильною конкуренцією з боку імпорта. Як наслідок інші галузі також можуть загубити зацікавленість до вдосконалення виробництва і мінімізації витрат. Захист від демпінга, ще один аргумент на користь протекціонізму. Вважається, що митні тарифинеобхідні для захисту українських товаровиробників від демпінга. Існують дві причини чому іноземні фірми можуть бути зацікавлені в продажу товарів по цінам нижчим від собівартості продукції. По-перше, закордонні фірми можуть використовувати демпінг для усунення українських конкурентів, захвату монопольного положення і подальшого підвищеня цін для різних споживачів. По- друге, демпінг може бути новою формою диверсифікації - призначення різних цін для різних споживачів. З метою максималізації своїх прибутків закордонний продавець може прийняти рішення про реалізацію своєї продукції по високим цінам на монопольному внутрішньому ринку, і продажу надлишкової продукцйїїїії по зниженим цінам на національному ринку країни, куди він експортує свою продукцію. Надлишкові обсяги виробництва необхідні для зниження витрат на одиницю продукції при великомасштабному виробництві. В зв’язку з тим, що демпінг викликає небезпідставні хвилювання в відповідності з українським законодавством він заборонений. в тих випадках коли демпінг має місце і завдає шкоду національному виробнику уряд як правило вводить “антидемпінгове мито” на відповідні вили товарів. Але як правило в порівнянні з загальним обсягом імпортованих товарів зареєстрованих випадків застосування демпінга небагато. Тому демпінг не може бути виправданням для існування широкорозповсюджених, постійно діючих митних тарифів. Крімтого звинувачення в застосуванні демпінга повинні ретельно перевірятись для визначення їх підставності. Іноземні підприємці в дійсності іноді виробляють певні види товарів з більш низькими витратами, ніж їх конкуренти. Відповідно, те що на перший погляд може бути розцінено як демпінг, насправді дуже часто є результатом дії порівняльної переваги. Зловживання антидемпінговим законодавством може збільшити ціну імпорта і збільшити конкуренцію на національному ринку. Послаблення конкуренції дозволить місцевим товаровиробникам піднімати ціни за рахунок споживачів. Але навіть тоді коли демпінг має місце національні споживачі втрачають від низьких цін в короткостроковому плані, в такій же мірі , в якій вони виграюит від війни цін між національними виробниками. Із всього вище наведеного можна зробити висновок, що аргументів на користь протекціонізму багато, але вони безпідставні.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Декабрь-91; Моя позиция

Государства -- члены Экономического сообщества самостоятельно регулируют внешнеэкономическую деятельность, квотирование и лицензирование внешнеэкономических операций в пределах согласованных квот. Статья 37. Государства -- члены Экономического сообщества договариваются о сохранении единой таможенной территории Экономического сообщества и проводят согласованную таможенную политику относительно третьих стран. Вопросы, связанные с порядком установления и взимания в соответствующие бюджеты таможенных пошлин, налогов на экспорт и импорт, решаются специальным соглашением. Статья 38. Государства -- члены Экономического сообщества договариваются об общем членстве в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Генеральном соглашении по торговле и тарифам и других международных экономических организациях и подтверждают правомочность соответствующих заявок, сделанных от имени Союза ССР. Государства -- члены Экономического сообщества могут быть также индивидуальными членами этих организаций. Статья 39

скачать реферат Особенности НДС в РФ

Это обстоятельство, главным образом, и обуславливает актуальность выбранной темы. Как известно, НДС является вторым по значимости после налога на прибыль налогом, уплачиваемым предприятиями и организациями. Вопросы его исчисления и уплаты привлекают к себе пристальное внимание многих отечественных экономистов и широко обсуждаются на страницах периодической печати. Таким образом, проблематика настоящей дипломной работы прежде всего связана со сложностью и неоднозначностью трактования действующего законодательства по НДС. Заинтересованность в разрешении данного вопроса и послужила основной причиной выбора темы моего дипломного исследования. Целью данной работы является анализ действующей практики исчисления и взимания налога на добавленную стоимость в Российской Федерации. В процессе проводимого исследования решаются следующие задачи: -ознакомление с историей развития НДС в мире и в России; -исследование природы налога на добавленную стоимость, характеристика его основных элементов; -рассмотрение состава плательщиков НДС, объектов обложения и облагаемого оборота; -изучение состава льгот, применяемых при исчислении и взимании НДС; -выявление особенностей обложения данным налогом основных средств и нематериальных активов; -анализ действующего порядка обложения НДС внешнеэкономической деятельности.

Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
 Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

В целях настоящего подпункта к периодическим печатным изданиям рекламного характера относятся периодические печатные издания, в которых реклама превышает 40 процентов объема одного номера периодического печатного издания; 4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства: лекарственных средств, включая лекарственные субстанции, в том числе внутриаптечного изготовления; изделий медицинского назначения. Коды видов продукции, перечисленных в настоящем пункте, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, а также Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности определяются Правительством Российской Федерации. 3. Налогообложение производится по налоговой ставке 20 процентов в случаях, не указанных в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи. 4. При получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 настоящего Кодекса, при удержании налога налоговыми агентами в соответствии со статьей 161 настоящего Кодекса, при реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в соответствии с пунктом 4 статьи 154 настоящего Кодекса, а также в иных случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом сумма налога должна определяться расчетным методом, налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3 настоящей статьи, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки. 5

скачать реферат Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

ФСБ оказывает методическую и консультационную помощь в разработке мероприятии по защите объектов ФСНП. В необходимых случаях аппараты ФСБ предоставляют реальную помощь при создании и использовании криминалистических учетов, решении вопросов социально-бытового и материально-технического обеспечения и обслуживания органов налоговой полиции и т.д. В своей деятельности органы налоговой полиции взаимодействуют также со Службой внешней разведки, комитетами по управлению государственным имуществом, таможенными и другими государственными органами. Порядок, формы и условия взаимодействия Департамента налоговой полиции с Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом определяется Соглашением, заключенным 26 января 1994 г. между данными ведомствами. В процессе взаимодействия с таможенными органами налоговая полиция может получить информацию: - о фактах занижения или сокрытия юридическими и физическими лицами таможенной стоимости товаров, подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость (НДС) и акцизами; - о юридических и физических лицах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность с нарушением таможенных правил и правил регистрации в Государственной налоговой службе; - о подозрительных фактах направления материальных и других ценностей в адрес конкретных юридических и физических лиц, а также о случаях нарушения законодательства при переадресовании материальных и других ценностей; - о ввозе (вывозе) ценных бумаг, крупных наличных сумм (в том числе и в валюте), а также о сокрытии финансовых документов, характеризующих деятельность юридических и физических лиц; - о неоднократном ввозе физическими лицами автомобилей и других предметов повышенного спроса. 1.4 История становления и перспективы развития Федеральной Службы Налоговой Полиции Экономическая безопасность государства – это надежная защищенность ее интересов от внутренних и внешних угроз.

 Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

Следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов: 1) дивиденды, выплачиваемые иностранной организации – акционеру (участнику) российских организаций; 2) доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностранных организаций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации (с учетом положений пунктов 1 и 2 статьи 43 настоящего Кодекса); 3) процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации, в том числе: доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов; доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанным

скачать реферат Налоги и налоговые реформы в России

С помощью налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм собственности с государственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятия. С помощью налогов государство получает в свое распоряжение ресурсы, необходимые для выполнения своих общественных функций. За счет налогов финансируются также расходы по социальному обеспечению, которые изменяют распределение доходов. Система налогового обложения определяет конечное распределение доходов между людьми. В условиях перехода от административно-директивных методов управления к экономическим резко возрастают роль и значение налогов как регулятора рыночной экономики, поощрения и развития приоритетных отраслей народного хозяйства, через налоги государство может проводить энергичную политику в развитии наукоемких производств и ликвидации убыточных предприятий.

скачать реферат Налоговая политика и пути ее совершенствования

Кроме того, снижен предельный размер возможной корректировки ставки налога на коэффициент использования производственных мощностей до 30%. Было бы целесообразно предусмотреть прогрессивное налогообложение находящихся в личном пользовании особо престижной недвижимости, крупных земельных участков и особо дорогих транспортных средств вне зависимости от того, находятся они во владении физического или юридического лица. Вместо неэффективного контроля над доходами государства должно переходить к обложению налогами отдельных видов расходов, само наличие которых свидетельствует об успешной хозяйственной деятельности. Теневая экономика должна облагаться подобными налогами автоматически, т.е. по наличию определенных объектов налогообложения. Видится целесообразным вместо целого комплекса имущественных налогов: налога на землю, налога на имущество юридических лиц и налога на имущество физических лиц – введение единого налога на недвижимость для юридических и физических лиц. Подробнее на нем я остановлюсь позднее. 2.3.6.Налоги, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Таможенные пошлины. Средства регулирования внешней торговли могут принимать различные формы, включая как непосредственно воздействующие на цену товара (тарифы, НДС, акцизы и прочие налоги и сборы), так и ограничивающие стоимостные объемы и количество поступающего товара ( количественные ограничения, лицензии и т.д.). Налоговая политика государства в области налогов, cборов и пошлин, связанных с внешнеэкономической деятельностью, должна быть четко увязана с поставленными перед последней целями.

скачать реферат Правовое регулирование деятельности налоговых органов РФ

При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, вклю­чая привлече­ние иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и прибыль пред­приятия. С помощью налогов государство получает в свое распо­ряжение ре­сурсы, необходимые для выполнения своих общественных функций. За счет на­логов финансируются также расходы по социальному обеспечению, которые из­меняют распределение доходов. Система налогового обложения определяет конечное распределение доходов между людьми. В соответствии с п.1 ст.30 Налогового кодекса налоговыми органами в Российской Федерации являются Государственная налоговая служба РФ и ее территориальные подразделения в Российской Федерации. Таким образом, в указанном пункте повторяются положения, закрепленные ранее в Законе РСФСР от 21.03.91 943-1 «О Государственной налоговой службе РСФСР» (ст.2) и Положении о Государственной налоговой службе РФ, утвержденное. Указом Президента РФ от 31.12.91 340 «О Государственной налоговой службе РФ»(п.1). 1 В связи с тем, что к числу основных функций таможенных органов относится взимание налогов, таможенных пошлин и таможенных сборов, которые относятся к числу федеральных налогов и сборов, а также в связи с тем, что они обязаны вести борьбу с нарушениями налогового законодательства, относящегося к товарам, перемещаемым через таможенную границу РФ (ст.10 Таможенного кодекса РФ) Налоговым кодеком Российской Федерации (далее по тексту НК РФ) установлено, что таможенные органы, в случаях предусмотренных Налоговым кодексом, а также в соответствии с таможенным законодательством и иными федеральными законами обладают полномочиями налоговых органов (п.2 ст.30 НК).  Например, согласно п.3 ст.34 НК таможенные органы вправе привлекать к ответственности лиц за нарушение законодательства о налогах и сборах в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ.

скачать реферат Доходы бюджета

Главная причина превалирования в бюджете косвенных налогов – резкий спад производства и снижение прибыли. В то же время высокий уровень государственных расходов вызывает необходимость привлечение в бюджет доходов за счет косвенного обложения. Неналоговые доходы бюджета не превышают 8%. В их числе наиболее значительны поступления от целевых бюджетных фондов (1,2%) и доходы от использования, принадлежащего государству имущества (6%). Бывшие когда-то весомым источником доходы от внешнеэкономической деятельности составляют примерно 1%. 4. Экономическая характеристика системы доходов федерального бюджета Основные функции управления государством возложены на центральные органы власти. Для выполнения ими их обязанностей, для финансового обеспечения общегосударственных мероприятий формируется централизованный федеральный фонд – федеральный бюджет. В ст. 71 Конституции РФ зафиксировано, что в ведении Российской Федерации находятся федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития.

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
скачать реферат Юридическое определение и сущность налогов

С помощью налогов определяются взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности с государственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность налогоплательщиков, включая привлечение иностранных инвестиций путем предоставления налоговых льгот инвесторам. Налог на добавленную стоимость (НДС) самый сложный для исчисления из всех налогов, входящих в налоговую систему РФ. Его традиционно относят к категории универсальных косвенных налогов, которые в виде своеобразных надбавок взимаются через цену товара. НДС представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. Основным законодательным актом, регулирующим обложение налогом на добавленную стоимость, является Налоговый Кодекс Российской Федерации, в особенности ее 21 глава.

скачать реферат Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

ФСБ оказывает методическую и консультационную помощь в разработке мероприятии по защите объектов ФСНП. В необходимых случаях аппараты ФСБ предоставляют реальную помощь при создании и использовании криминалистических учетов, решении вопросов социально-бытового и материально-технического обеспечения и обслуживания органов налоговой полиции и т.д. В своей деятельности органы налоговой полиции взаимодействуют также со Службой внешней разведки, комитетами по управлению государственным имуществом, таможенными и другими государственными органами. Порядок, формы и условия взаимодействия Департамента налоговой полиции с Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом определяется Соглашением, заключенным 26 января 1994 г. между данными ведомствами. В процессе взаимодействия с таможенными органами налоговая полиция может получить информацию: - о фактах занижения или сокрытия юридическими и физическими лицами таможенной стоимости товаров, подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость (НДС) и акцизами; - о юридических и физических лицах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность с нарушением таможенных правил и правил регистрации в Государственной налоговой службе; - о подозрительных фактах направления материальных и других ценностей в адрес конкретных юридических и физических лиц, а также о случаях нарушения законодательства при переадресовании материальных и других ценностей; - о ввозе (вывозе) ценных бумаг, крупных наличных сумм (в том числе и в валюте), а также о сокрытии финансовых документов, характеризующих деятельность юридических и физических лиц; - о неоднократном ввозе физическими лицами автомобилей и других предметов повышенного спроса. 3. Материалы практики. 3.1. У "спрута" длинные руки, но их есть, кому рубить.

скачать реферат Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятия. С помощью налогов государство получает в свое распоряжение ресурсы, необходимые для выполнения своих общественных функций. За счет налогов финансируются также расходы по социальному обеспечению, которые изменяют распределение доходов. Система налогового обложения определяет конечное распределение доходов между людьми. Глава 1. Виды налогов 1.1. Виды налогов. В Российской Федерации устанавливаются и взимаются следующие виды, налогов и сборов: федеральные налоги и сборы, региональные налоги и сборы (Налоги и сборы субъектов РФ) и местные налоги и сборы. Важно отметить, что отнесение налога к тому или иному уровню осуществляется в зависимости от компетенции органов законодательной (представительной) власти в применении налогового законодательства. На практике это означает, что независимо от распределения налогов по уровням бюджетной системы принимать решение по отдельным вопросам взимания налогов (определение конкретных размеров ставок, расширение перечня налоговых льгот и т.д.) соответствующие органы власти могут лишь в пределах своей компетенции.

скачать реферат Сущность налога и налоговая система

Главная функция налоговой системы - фискальная (формирование доходной части государственного бюджета). Но так же существуют и другие функции -ослабление дифференциации общества по доходам; воздействие на структуру и объем производства через механизм спроса и предложения; стимулирование научно-технического прогресса; регулирование внешнеэкономической деятельности. Эффективность налоговой системы определяется двумя факторами: 1. Полнота выявления источников в целях обложения их налогом; 2. Минимизация расходов по взиманию налогов. Эффективность налоговой системы определяется как чистый доход государства от поступления налогов, т.е. как разница между взысканными налогами и издержками взимания. Степень воздействия всей налоговой системы на экономическую конъюнктуру зависит от того, какой удельный вес в ней занимают отдельные виды налогов, обладающие разной эластичностью, а также от уровня ставок налогов. 2. ВИДЫ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ. Существует три вида налоговых систем: глобальная, дифференцированная и смешанная. В глобальной налоговой системе все доходы физических и юридических лиц облагаются одинаково.

скачать реферат Шпора по финансам

Бывают: –экспортные (для прекращения или уменьшения вывоза товаров); –импортные (для преграды поступления товаров импортного производства для государства или производителя внутри страны); –транзитн. Отчисления в фонды социального страхования: -Пенс. фонд; -соц.страх; фонд занятости; -фонд медицинского страхования. 3 вида налогов: Федеральные налоги: – на прибыль предпр-й; предпр-й с иностр. инвестициями; –НДС – на внешнеэкономическую деятельность;–акцизы Республиканские налоги: –подоход. налог –транспортный налог; – лесной сбор. Местные налоги: –сбор за парковку автотранспорта; –сбор на содержание милиции и т.п. Фонды: -Пенс. фонд; -соц.страх; -фонд занятости; -фонд медицинского страхования. Осн особенности налоговой сист РФ: 1) режим налогового прессинга для производителей и инвесторов, выступ. как ю/л. 2) обложение доходов от трудовой и пред-кой деят-ти, а не ренты имущ-ва и видов деят-ти 3)налоговый произвол властей нек. регионов 4)низкая платежная дисциплина 5)низкая собираемость налогов и узкая база налогообложения 6) произвол нал.органов, отсутствие системы специализированных налог.судов. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В нашей стране согласно законодательству под инвестициями понимаются ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деят- ти, в результате к-рой образуется прибыль или социальный эффект.

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
скачать реферат Государственное регулирование внешней торговли

В рамках внешнеторговой политики как составляющей внешнеэкономической политики выделяют две группы инструментов: таможенно-тарифная система и комплекс мер нетарифного регулирования. Таможенный тариф – это свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через границу, систематизированный в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. Таможенные пошлины представляют собой косвенные налоги, взимаемые государством в протекционистских или фискальных целях с товаров в момент пересечения ими границ. Существует несколько классификаций пошлин. Прежде всего, по объекту обложения выделяют: импортные – пошлины, которые накладываются на импортные товары при выпуске их для свободного обращения на внутреннем рынке страны. Являются преобладающей формой пошлин, применяемой для защиты национальных производителей от иностранной конкуренции ; экспортные – налог, взимаемый с экспортных товаров при выпуске их за пределы таможенной территории государства. Данный вид пошлины вводится чаще всего либо в целях увеличения валового дохода, либо для создания дефицита этого товара на мировых рынках, повышая тем самым мировые цены на данный товар.

скачать реферат Таможенный контроль над исчислением и уплатой таможенных платежей

Основная функциональная нагрузка налогов в таможенной сфере состоит в обеспечении доходной части федерального бюджета денежными средствами, необходимыми государству для покрытия расходов, связанных с выполнением задач, определенных направлениями внутренней и внешней политики государства. Ввозные НДС и акцизы составляют крупную часть доходов, получаемых от внешнеэкономической деятельности. Конкурировать с ними может лишь таможенная пошлина. В то же время, являясь пограничными уравнительными налогами, они способствуют созданию равных конкурентных условий для отечественных и импортных товаров. В соответствии со статьей 150 Налогового кодекса Российской Федерации от обложения НДС освобождается ввоз: 1)товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых в качестве безвозмездной помощи (содействия)

скачать реферат Организация таможенного дела в Кыргызской Республике

Кыргызской Республики товаров и иных предметов, учета обложения их таможенной пошлиной, таможенными сборами, доступа на территорию или перемещения любого предприятия и организации, где находятся предметы, подлежащие таможенному контролю; - взимать налог на экспорт и импорт; - выдавать свидетельства на право декларирования. 5. Местные таможенные учреждения выполняют свои задачи в тесном взаимодействии с контрольно-пропускными пунктами пограничных войск, МВД Кыргызской Республики, областными комитетами по внешнеэкономической деятельности, экспертами искусствоведами Министерства Культуры Кыргызской Республики, органами гражданской авиации, а также другими предприятиями и организациями. 6. Таможни, таможенные посты и группы возглавляются начальниками.

скачать реферат Швейцария

Одновременно граждане государств, входящих в состав союзного государства, становятся подданными федерации. В государстве, организованном на принципах федерализма, индивидуум ощущает себя скорее членом сообщества, который принимает решения и разделяет ответственность вместе с другими, поскольку он может активно участвовать в политической жизни стоящей к нему наиболее близко политической единицы (общины, района). Там ему хорошо знакомы все местные условия, которые он и учитывает. Он знает представителей власти и людей, выставляющих свои кандидатуры на выборах. В Швейцарии действует принцип разделения государственных задач между политическими единицами более или менее высокого уровня: - то, что касается всей Швейцарии, является компетенцией федерации (это внешняя политика и внешнеэкономическая деятельность, оборона страны, вопросы денежного обращения, транспорт, экономическая политика, энергетическая политика, социальное страхование, налоги на предметы потребления, правовое регулирование во всех важнейших областях); - то, что можно регулировать на уровне кантона, остается полностью или частично компетенцией кантона (например, образовательная и социальная политика, строительство и здравоохранение, судопроизводство).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.