телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Рыбалка -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Важливе значення має також реалізація принципу відповідності між функціями і повноваженнями, з одного боку, і кваліфікацією і рівнем культури - з іншої. Створення структури є важливим елементом в організаційній діяльності фірми. Вибір ефективної методики департаментації і формування усього комплексу організаційних структур - також життєво важливий елемент в діяльності менеджерского корпуса. Як правило, в таких корпораціях при ознаках недоліків в функціонуванні вищої ланки менеджмент вирішує питання про необхідність реорганізації в управлінській структурі. В теорії західного менеджменту, основаної на концепціях організаційної поведінки, структура фірми розглядається як найважливіший фактор, що визначає і форми поведінки (діяльності) усього колективу і окремих його членів. В цьому плані в організаційну структуру включаються такі управлінські поняття, як співвідношення відповідальності і повноважень, делегування повноважень, централізація і децентралізація, відповідальність і контроль, норми керованості, організаційна політика фірми, моделі управлінських рішень, проектування загальних і індивідуальних завдань і деякі інші. По суті йдеться тут про змістовну сторону структури менеджмента: якой меті вона служить і які управлінські процеси вона забезпечує. Таким чином, даючи загальну характеристику організаційної структури, можна виділити декілька положень, що визначають її значимість: - організаційна структура фірми забезпечує координацію всіх функцій менеджмента; - cтруктура організації визначає права і обов'язи (повноваження і відповідальність) на управлінських рівнях; - від організаційної структури залежить ефективна діяльність фірми, її виживання і процвітання; - структура, прийнята в даній конкретній фірмі, визначає організаційну поведінку її співробітників, тобто. стиль менеджмента і якість праці колективу. 1.2. Ієрархічний тип структур управління Протягом багатьох десятиріччь організації створювали такі організаційні структури управління, що отримали назву ієрархічних, або бюрократичних. Концепція ієрархічної структури була сформульована німецьким соціологом Максом Вебером, що розробив нормативну модель раціональної бюрократії. Вона містила наступні принципові положення: чіткий розподіл праці, слідством якого є необхідність використання кваліфікованих фахівців на кожній посаді; ієрархічність управління, при якій нижчий рівень підкоряється і контролюється вищестоячим: Наявність формальних правил і норм, що забезпечують однорідність' виконання менеджерами своїх задач і обов'язків; дух формальної безособовості, з якими офіційні особи виконують свої обов'язки; здійснення найму на роботу в відповідності з кваліфікаційних вимог до даної посади. Об'єктивний характер управлінських рішень виступає в якості гаранта раціональності такої структури. Ієрархічний тип структури має багато різновидів, але самої розповсюдженою є лінійно-функціональна організація управління, досі широко ще використовується організаціями у всьому світі. Основу лінійно- функціональних структур складає так званий "шахтный" принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу по функціональним підсистемам організації (маркетінг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал та ін.). По кожній з них формується ієрархія служб (рис.1.2.1 "Шахтна" структура управління).

На вибір тієї або іншої норми керованості впливають також складність або однотипність задач ,що вирішуються, ступінь значимості цих задач, фізичний стан людини, стиль менеджмента в організації і т.д. Фактори другої групи є вихідними в виборі і формуванні організаційної структури фірми. Теоретики менеджмента віддають перевагу відношенню "стратегія - структура". Дослідження показали, що в сучасній менеджменті головним в побудові структури є те, що з трьох виглядів стратегії обирає фірма: стратегію іновацій, стратегію на зменшення затрат або стратегію, яка включає основні риси перших двох. Фірми з іноваційною стратегією мають органічну неформалізовану децентралізовану структуру. Фірми, стратегія яких орієнтована на зниження вартості продукту, потребують стабільності ієрархічнихтичних структур (наприклад, всесвітньо відома корпорація "Ридерз Дайджест"). Третя категорія фірм має змішану структуру, поєднання ієрархічноїтичної і органічної (АЙБИЕМ, "Дженерал Моторс", "Крайслер" і ін.). Вплив розміру організації на її структуру тісно позв'язаний з розглянутими вище характеристиками структури: складністю, формалізацією і децентралізацією. Природно припустити, що корпорація з декількох сот тисяч працівників має складну структуру, велике число рівнів або дивізіональних підрозділів і т. д. Це - ієрархічнийтичний тип структури. Спрощення структури може бути досягнуте шляхом інтегрування органічних структур. Між розміром організації і централізацією існує зворотна залежність. Якщо фірма невелика, управління в ній звичайно централізоване. Якщо фірма більша, вище керівництво не в стані забезпечити контроль за всім і примушене делегувати частину повноважень на нижні рівні. Вплив технології виробництва на організаційну структуру фірми (корпорації) є першорядним фактором. Під технологією розуміється процес перетворення початкового продукту в кінцевий. Дослідження показали, що структура менеджмента конкретної організації залежить від двох характеристик технології: ступінь рутинності (повторюваності) операцій і вигляду продуктів. Технології, що використовують стандартні і автоматизовані операцій, називаються рутинними. Вони застосовуються при масовому виробництві товару, промислових і споживчих, безперервному виробництві (сталь, нафтові продукти) і т.д. Технології виготовлення штучного товару, шо включає велику різноманітність операцій, називають нерутинними. До нерутинних технологій відносяться також складні, нові, технології ,що вдосконалилися з виробництва високоякісних продуктів і т. д. Як правило, фірми з рутинною технологією мають ієрархічнутичну структуру, оскільки повторюваність сприяє збільшенню кількості відділів по горизонталі і вертикалі. В таких організаціях існує велике число правил, інструкцій і інших документів вказуючого характеру. В невеликих фірмах, зайнятих масовим виробництвом, також високий ступінь централізації . Для організацій з нерутинними технологіями застосовуються органічні структури. Зупинимося на останньому, четвертому, факторі з розглядуваної нами групи - впливі навколишнього середовища на структуру фірми.

Місія Центру "Торгпреса" визначається його основними завданнями: 1) організація виробничих процесів з розповсюдження періодичних видань у роздріб; 2) продаж товарів народного споживання та іншої продукції, при наявності на окремі види товарів сертифікатів та ліцензій, згідно чинного законодавства; 3) здійснення комерційно - посередницької діяльності за угодами; 4) укладання угод з видавництвами, редакціями та постачальниками; 5) вчасне і повне забезпечення підприємства та його філій періодичними виданнями, знаками поштової оплати, друкованою продукцією, а також товарами народного споживання та іншою продукцією; 6) здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню підприємства та його філій; 7) впровадження у виробничі процеси прогресивних технологій, нової техніки і передового досвіду щодо розповсюдження преси, складських робіт, операцій по розрахунках з видавництвами, постачальниками та підприємствами; 8) проведення заходів щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії; 9) здійснення контролю та проведення документаційних ревізій та перевірок у структурних підрозділах; 10) здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством при одержанні відповідних ліцензій. Після становлення місії організації слід визначити, яке місце вона займає на регіональному рівні. Справа в тому, що Центр "Торгпреса" є одним з 24 філій ОППЗ "Черкасипошта". Дев'ятнадцять філій - це районні відділи зв'язку, що розміщені по всій Черкаській області, а решта це - ОРП "Періодика", Черкаський поштамт, автобаза зв'язку, Центр "Торгпреса", та ОППЗ "Черкасипошта" - що заходяться у м. Черкаси. Так як до функцій Центру "Торгпреса" (далі Центр) відповідно до його завдань входить: 1) організація розповсюдження філателістичних цінностей та знаків поштової оплати через торгову мережу підприємства та вчасне забезпечення ними філій ОППЗ; 2) укладання договорів з видавництвами на розповсюдження їх видань у роздріб; 3) укладання угод з поліграфічними підприємствами на друкування марок та знаків поштової оплати; 4) організація і продаж друкованої продукції, товарів народного споживання в роздріб через торговельну мережу підприємства; 5) забезпечення оптової закупівлі товарів; 6) збір та обробка замовлень від філій підприємства на постачання товарів; 7) організація ярмарок по продажу товарів для філій підприємства; 8) забезпечення філій за їх замовленнями друкованою продукцією, знаками поштової оплати, товарами та товарно-матеріальними цінностями виробничого призначення, спецодягом; 9) розповсюдження періодичних видань у роздріб. Отже, діяльність Центру охоплює Черкаську область в цілому, а особливо м. Черкаси, м. Смілу та м. Золотоношу. В м. Черкаси до Центру належать магазин "Кругозір" і 37 кіосків, в м. Сміла - 17 кіоски, в м. Золотоноша - 7 кіосків. Так як діяльність Центру тим чи іншим чином впливає на діяльність інших 23 філій ОППЗ "Черкасипошта", а діяльність цих 23 філій впливає в свою чергу, на функціонування поштового зв'язку по всій області, то звісно, що Центр займає значне місце у ланцюзі філій ОППЗ, а отже і в області.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия

Реформация (Лютер, Кальвин, Мюнцер) повлекла за собой переворот во всей духовной культуре. Слишком светское отношение к миру высших представителей церкви (епископат) и их чрезмерные требования власти, недостаточная образованность низшего слоя священников и всеобщий упадок нравов требовали обновления церкви. Догматический период развития христианства в средневековье породил такую ситуацию, когда Священное Писание стало противоречить созданной католической церковью системе догматики, которая была недоступна большинству верующих и низшему слою духовенства. В рамках религии усиливается рационалистическая тенденция с элементами античного восприятия мира и ролью в нем человека. Проявляется тенденция возврата к новозаветному учению, строящемуся на простых и понятных принципах и близкому к мирской жизни каждого человека. Следствием Реформации стали глубокие изменения в духовно-религиозной области, политическом ландшафте Европы и в экономико-социальных структурах. Возникший протестантизм в социальной сфере приводит к становлению новой этики, которая оправдывает труд в любой его форме, предпринимательство, которое становится нравственно обязательным и отражает стремление человека работать

скачать реферат Фінансовий контролінг в ТОВ "Добробут"

Вступ 3 Розділ І.Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу .5 1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу 5 1.2.Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації 13 1.3.Методи фінансового контролінгу .16 Розділ ІІ. Аналіз сильних і слабких місць на ТОВ «Добробут» .23 2.1. Оцінка сильних і слабких місць у фінансовій сфері ТОВ «Добробут» .23 2.2. Необхідність координації різних функціональних блоків на підприємстві ТОВ «Добробут» 32 Розділ ІІІ. Основні проблеми та шляхи вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства ТОВ «Добробут» .39 3.1.Зміст та завдання управління фінансами підприємства .39 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства .44 Висновки 48 Список використаної літератури .50 Вступ Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку. Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень.Основними завданнями контролінгу є: оптимізація системи управління організаційною структурою компанії; організація ефективної системи обліку фінансово-господарських операцій і результатів діяльності; впровадження систем планування, бюджетування, контролю й аналізу діяльності; забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи компанії; автоматизація систем обліку і управління компанією.

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
 Философия

В первом констатация умственного прогресса была дополнена в дальнейшем констатацией прогресса в органической природе, в экономике, в технических приспособлениях и т.п. В середине XVIII столетия в выступлениях французского философа и экономиста А. Р. Ж. Тюрго оба названные направления слились воедино. Тюрго характеризовал прогрессы в экономике, политических структурах, в науке, в духовной сфере. Между прочим, он указал на три стадии культурного прогресса: религиозную, спекулятивную, научную (эта идея впоследствии была развита основоположником позитивизма О. Контом). Политический оптимизм идеологов буржуазии проявился достаточно ярко в этой идее прогресса, которую разделяли также Кондоре, Ж.-Ж. Руссо и другие просветители второй половины того столетия. В их трудах указывались и противоречия прогресса социального характера, несовместимость с ним, прежде всего, феодальных режимов. "Тирания, - отмечал Тюрго, - подавляет умы тяжестью своего режима" ("Избранные философские произведения". М., 1937. С. 64). По Руссо, прогресс противоречив в том плане, что разрушает целостность и гармоничность человеческой личности и превращает человека в односторонность, в человека-функцию

скачать реферат Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ Кафедра економіки та управління Спеціальність: «Менеджмент організацій» ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА З МЕНЕДЖМЕНТУ на тему: «Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Торгпреса‘’Студентки гр. СМ-47 спеціальність 7.050201 Сторчак Світлани Володимирівни Науковий керівник: Дмитрієнко Г.Г., к.е.н. Робота розглянута і допущена до захисту Завідувач кафедри: д.ф.н. Богданов В.С. Черкаси 1998р. ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ Кафедра менеджменту ЗАТВЕРДЖУЮ Зав. кафедрою менеджменту д.ф.н. Богданов В.С. « » 1998р. ЗАВДАННЯ на випускну роботу студентки

 Ночной разговор тела

Конечно, некоторые главы книги (в основном, правда, "сопутствующие") сейчас дополнены другими работами. Так, в последние годы в нашей стране было издано немало интересной литературы по проблеме бессонницы. Однако рекомендации психотерапевта с учетом значения ночных поз оригинальны и полезны. В сочетании с отработанными индивидуальными привычками отхода ко сну, психотехника засыпания, по С. Данкеллу, помогает справиться с бессонницей и получить большую удовлетворенность сном. Кое-что опубликовано у нас и о ритмике, периодах ночного сна. Интересно, что, хотя даже психически больные люди довольно точно оценивают уровень своей дневной активности, удовлетворенность сном, оценка деятельности и качества сна очень часто не соответствуют действительности даже у здоровых. Многочисленные исследования в различных лабораториях мира показали, что жалобы на плохой сон связаны не столько с его нарушениями, сколько с особенностями структуры личности, состоянием ее эмоциональной сферы. Великий психотерапевт Ф. Лерлз считал, что сон - это послание человека самому себе с сообщением о том, кто он, собственно, такой и какова его настоящая жизненная ситуация. И недаром С

скачать реферат Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

1. Опыт государственного регулирования в Украине В Украине процессы рыночного трансформирования отраслевой структуры с опережающим развитием приоритетных сфер в условиях острого дефицита инвестиций до сего времени не обеспечивают высокорезультативных сдвигов во всех отраслях экономики вследствие действия негативных факторов. Поэтому необходимо обеспечить рациональный выбор государственных приоритетов, направленных на эффективную управляемость социальными и экономическими процессами в современной трансформации общественного развития в Украине. Анализируя основные показатели развития экономики Украины в кризисный и послекризисный периоды в контексте глобальных трансформационных процессов, которые происходят в разных странах мира в современный период, следует отметить, что Украина в конце 20 века изменила направления своего социально- экономического развития, стала на путь системных экономических и политических реформ и экономического роста в сочетании с активной социальной политикой. Тем не менее, из-за отсутствия в нашей стране национальных трансформационных доктрин, концепций и моделей, были заимствованы чужие модели экономического развития, в частности модель экономических реформ, известная под названием "вашингтонский консенсус", который, как показала действительность, не оправдал себя.

скачать реферат Основные правовые системы современного мира

За основу были взяты законы Пруссии, Баварии и Саксонии. Большое влияние на развитие законодательства оказали Прусское земельное уложение 1794 года и Баварский уголовный кодекс 1813 года. На оккупированные в своё время Наполеоном территории государств, вошедших впоследствии в состав Германской империи огромное влияние оказал Гражданский кодекс Франции. При подготовке проектов обще германских законов их составители учитывали также нормы общего права, ведущих своё происхождение от римского, канонического права и правовых обычаев древних германцев. Определяющее значение в системе действующего законодательства Германии имеет конституция ФРГ 1949 года. В этом документе подробно регулируются взаимоотношения федерации и всех входящих в её состав 16 земель, а также определена система и структура органов власти. В законодательной сфере решающая роль принадлежит федерации, а на долю земель остаётся регулирование вопросов в соответствии со своей компетенцией, относящейся к культуре, к образованию и т.д. При толковании законов в Германии в отличие от многих других стран большое значение придаётся материалам комиссий по подготовке соответствующих актов.

скачать реферат Основы социокультурного проектирования

Досугово-рекреационная 2. Образовательная 3. Производственная 4. Физкультурно-оздоровительная 5. Семейно-бытовая и др. Сводная таблица 3: Проблемы социальных групп (аудитория проектов). Носитель проблемы Содержание проблем 1. Дети 2. Подростки 3. Пожилые 4. Многодетные семьи 5. Неполные семьи 6. Инвалиды 7. Лица, нуждающиеся в социальной адаптации 8. Лица некоренной национальности (или национальные меньшинства) и т.д. Сводная таблица 4: Сферы проявления социально-культурных проблем и аудитория проекта Носитель Содержание проблем социокультурной среды, сфер жизнедеятельности проблем: и образа жизни социальные, этнические, и профессиональ ная еская психологич авствствен ая ультура ьная психическая ные и др. культура культура еская ная культура культура культура категории и культура культура группы населения 5. Структура замысла проекта Содержание Носитель Сфера Цели и задачи, Идея проекта Социальные силы, проблем (Аудитория пробле-мат которые необходимо (обоснование замысла) заинтересованные проекта) ики решить в рамках в его реализации проекта ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИСлабый учет в процессе разработки туров возможных мотивов туризма различных социальных категорий и групп населения (незнание туристского спроса).

скачать реферат Власть и насилие

План.Введение. Понятие «диктатура» в политологии. Политическое насилие в системе власти. 4. Политическая власть: проблемы легитимности. Заключение. Библиография. I. ВВЕДЕНИЕ. Проблема места и роли насилия в человеческой истории всегда привлекала к себе внимание исследователей. Воображение мыслителей поражали масштабы, укорененность и многообразие форм проявления насилия. Можно констатировать наличие двух основных сфер проявления насилия в человеческом обществе. Одна из них - взаимоотношения различных этносоциальных общностей: племен, народов, государств; другая - отношения внутри той или иной социально- политической структуры. Своеобразной кульминацией насилия в сфере его внутренней направленности вовне, в военной конфронтации между народами явились первая и вторая мировые войны, которые как по масштабам вовлеченности сил, так и по разрушительным последствиям не имели аналогов во всей предшествовавшей истории человечества. Колоссальными всплесками насилия в его внутренней направленности, проявившейся в различных модификациях репрессивного террора, явились такие феномены человеческой истории, как фашизм в Германии и сталинизм в Советском Союзе.

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Социология Эмиля Дюркгейма

Представление Дюркгейма об основных разделах и отраслях социологии в определенной мере отражает его взгляд на значение тех или иных сфер социальной жизни. В соответствии с этими делениями располагался материал в дюркгеймовском . В целом социология делилась на три основные отрасли: социальную морфологию, социальную физиологию и общую социологию (см.: ). Социальная морфология аналогична анатомии; она исследует общества, его структуру, материальную форму. В ее сферу входит изучение, во-первых, географической основы жизни народов в связи с социальной организацией, во-вторых, народонаселения, его объема, плотности, распределения по территории. Социальная физиология исследует и охватывает ряд частных социальных наук. Она включает в себя: 1) социологию религии; 2) социологию морали; 3) юридическую социологию; 4) экономическую социологию; 5) лингвистическую социологию; 6) эстетическую социологию. 5 В 1911 г. на Международном философском конгрессе в Болонье он сделал специальный доклад, посвященный этой проблематике (см.: ). Общая социология, подобно общей биологии, осуществляет теоретический синтез и устанавливает наиболее общие законы; это философская сторона науки. 5. Итоги и выводы Дюркгейм - один из общепризнанных создателей социологии как науки, как профессии и предмета преподавания.

скачать реферат Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

В Российской Федерации безработных учитывает и регистрирует Государственная служба занятости. По состоянию на 1 января 1992 года этой службой зарегистрировано 60 тыс. безработных, пособие по безработице получали 12 тыс. человек (это 20% от числа безработных). Демографическая структура безработных была такова: женщины составляли примерно 75%, мужчины — около 25%. С точки зрения критерия проживания городские жители составили около 90% от общего числа безработных. Следует отметить, что в 1991 году спрос на рабочую силу опережал ее предложение. В среднем за месяц в службу занятости поступали заявки от предприятий и организаций на 800-900 тыс. работников, а к поискам работы обращались только 110 тыс. человек. Думается, что в ближайшем будущем ситуацию с занятостью в России будут определять не столько чисто рыночные факторы (скорее можно ожидать даже некоторого снижения их роли в среднесрочном периоде из-за трудностей разукрупнения монополистических структур, ухудшения благоприятных условий в сфере бизнеса и т.д.), сколько демографические, медико-гигиенические и другие.

скачать реферат Социальные перспективы и последствия компьютерной революции

Одна из причин этого заключается в очень высокой степени механизации и автоматизации производства, другая же - в развитии индустрии информации и услуг, освобождающих участников материального производства почти от всех иных забот, кроме непосредственной трудовой деятельности. Поэтому в современных условиях стремительный рост численности занятых в cфepe услуг и информации оказывается принципиально важной предпосылкой совершенствования и развития материального производства. Этим объясняется и изменение количественных пропорций в социальной структуре развитых обществ. В США сфера информации и услуг поглощает около 80% всех трудозанятых, чуть менее 20% приходится на традиционные промышленные отрасли и менее 3% - на сельское хозяйство. Примерно такая же картина наблюдается в наиболее развитых странax Западной Европы, где в сфере информации и услуг занято в среднем от 70 до 75% трудящихся. Это радикально меняет социальную структуру общества и существенно трансформирует жизненные установки, ценности, престижные паритеты и массовое об-щественное сознание.

скачать реферат МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

По оценке польских специалистов, развитие сферы социальных услуг в первой половине 90-х гг., несмотря на растущие бюджетные дотации, замедлилось, потому что все больше средств отвлекается на решение проблемы безработицы и проблемы бедности, а на развитие науки, здравоохранения и образования средств, как всегда, не хватает. Организационная структура социальной защиты Соотношение финансирования сферы социального обслуживания из государственного бюджета и из местных бюджетов является сегодня одним из важных показателей передачи на места прав и обязанностей по развитию сферы социального обслуживания населения. Хотя расходы местных органов власти на эти цели (за счет собственных средств) не являются преобладающими, тем не менее они составляют уже почти 50% совокупного финансирования сферы культуры, почти 20% - просвещения, воспитания и здравоохранения, почти 22% - сферы социальной опеки. Однако это не отражает реальный финансовый поток, проходящий через органы власти на местах. Так, например, основная часть средств, выделяемых государством на борьбу с безработицей и ее последствиями, проходит через местные органы по трудоустройству, выплачивающие пособия по безработице и осуществляющие профессиональную переподготовку.

скачать реферат Социально-экономические последствия безработицы и пути их преодоления

Рынок труда в России в настоящее время характеризуется следующими явлениями: - быстрым сокращением численности экономически активного населения; - сдвигами в структуре занятости – ее перераспределением в сферу услуг, где работает более половины занятых, и частный сектор – 37% занятых. Вне госсектора работает 63% занятых; - высокой концентрацией занятости на крупных и средних предприятиях (67% всех занятых); - высокой трудовой мобильностью работающих (отношение суммы выбытий и приемов на работу к среднегодовой численности занятых превышает 30%. Но при этом миграция по трудовым мотивам низкая – 20% всех мигрантов); - несоответствием роста и дифференциации реальной начисленной заработной платы росту и дифференциации производительности труда; - преобладанием латентных процессов над открытыми (неоплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска, вынужденные переводы на режимы неполного рабочего времени, задержки с выплатой заработной платы, неформальная занятость за счет основного времени); - активизацией высвобождений в связи с сокращением численности работников (до сих пор менее 10% среди причин безработицы); - увеличением средней продолжительности безработицы.1 Безработица определяется соотношением двух основных сторон рынка труда: спроса на рабочую силу и ее предложения.

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
скачать реферат Политические сообщества

Например, в США около 50% взрослого населения состоит в различных ассоциациях. Группы защиты — это, прежде всего, предпринимательские ассоциации и профсоюзы. Они призваны отстаивать, в первую очередь, материальные интересы своих сторонников. В силу распространения государственного вмешательства в экономическую и социальную сферы эти группы достаточно активно взаимодействуют с государством для решения основных вопросов. Некоторые из них являются постоянными участниками двухстороннего диалога с правящими структурами или трехстороннего диалога групп защиты (предпринимательских и профсоюзных) с участием государства. Необходимо отметить, что роль групп защиты в настоящее время в странах развитой демократии постепенно эволюционирует, а их влияние неуклонно снижается. Наблюдается кризис профсоюзного движения, а трехсторонние отношения бизнеса, профсоюзов и государства постепенно утрачивают свое значение. Эти тенденции обусловлены, в первую очередь, социальными процессами, связанными с переходом к постиндустриальной стадии общественного развития: с изменением социальной структуры, с эволюцией отношений в сфере производства, с индивидуализацией массового сознания и социального протеста.

скачать реферат Политические интересы социальных групп. Лоббизм в политической жизни России

Наблюдается кризис профсоюзного движения, а трехсторонние отношения бизнеса, профсоюзов и государства постепенно утрачивают свое значение. Эти тенденции обусловлены, в первую очередь, социальными процессами, связанными с переходом к постиндустриальной стадии общественного развития: с изменением социальной структуры, с эволюцией отношений в сфере производства, с индивидуализацией массового сознания и социального протеста. Как справедливо отмечает С.С. Перегудов, одним из главных недостатков сложившейся в 50—70-е годы системы трехсторонних отношений явилась «ее неспособность адекватно реагировать на необходимость далеко идущей структурной перестройки экономики, новые повышенные требования к менеджменту и рабочей силе в условиях НТП. Укрепивший свои позиции бизнес предпочитает теперь решать проблемы напрямую с правительством и лишь в отдельных случаях соглашается на участие профсоюзов в переговорах и консультациях». Группы поддержки — такие группы, которые стремятся к достижению определенных ограниченных целей. К ним относятся различные экологические движения, антивоенные организации и т.п. Эти группы, как правило, отличаются аморфной структурой, отсутствием четкого членства, иногда им присуще спонтанно организованное руководство.

скачать реферат Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности

Среди лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы доля многократного рецидива достигает половины всех совершенных рец. преступлений. Структура многократного рецидива не одинакова. Сфера преступной деятельности рецидивистов на 90% ограничивается составами преступлений, предусмотренными 20-30 статьями Уголовного Кодекса, где 2/3 составляют кражи, грабежи, разбой и хулиганство; - учеными отмечено, что с увеличением количества судимостей уровень рецидива новых преступлений последовательно возрастает. Например, рецидивист с пятой судимостью совершают новые преступления в 1,5 раза чаще, чем рецидивисты, совершающие преступления вторично; - следующей особенностью рецидива можно назвать возрастание тяжести совершаемых преступлений, по сравнению с первым. Но по мере возрастания количества судимостей, особенно с наступлением возрастного барьера в 40 лет, идет обратный процесс. Особенно это характерно для лиц, совершающих преступления насильственной направленности. Корыстные же преступники (мошенники, разбойники и грабители) в числе рецидивистов в своем составе более стабильны. Уровень специального рецидива здесь (и сюда еще можно добавить хулиганов) составляет 45-50%.

скачать реферат Конcпект по маркетингу

Тема 1. Рынок как условие и объективная экономическая основа маркетинга Вопрос1. Понятие рынка Вопрос 2. Участие государства в хозяйственной жизни на начальном этапе перехода к рынку Вопрос 3. Формы воздействия государства на спрос и предложение Рынок - сложное явление, развивающееся в соответствии с экономическими законами и обладающее сложной иерархически построенной структурой. Рынок вовлекает в свою сферу миллионы юридических и физических лиц, вступающих в отношения купли-продажи. На рынке перемещается как в экономическом, так и в географическом пространстве огромная масса разнообразных товаров, обмениваемых на деньги. Для того чтобы разобраться в действии рыночного механизма, понять, что сулит предпринимателю рыночная ситуация - выгоду или разорение, необходимо обеспечить "прозрачность" (информативность) рынка и предсказуемость его развития. Предприниматель заинтересован в ограничении стихийности рыночных процессов, в том, чтобы рынок был упорядочен, а рыночные операции базировались на определенных научных принципах, которые позволили бы оптимизировать затраты и планировать соответствующую прибыль.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.