телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Канцтовары -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Кожна з цих капіталістичних ферм володіла в середньому 1400 га землі. У США налічується близько 5 тис. кооперативів, які переробляють майже 30% фермерської продукції. У Швеції понад 100 тис. фермерських господарств, переважна більшість з яких є членами сільськогосподарських кооперативів. У країнах Західної Європи розмір фермерських господарств значно менший. Так, у Данії середня ферма має 32 га землі, в Німеччині — 18, у Бельгії — 15, у Франції — 14, в Італії — 6, у Греції — 4 га. Але характерним для цих країн є вироблення основної маси сільськогосподарської продукції крупними капіталістичними фермами. Крім того, існування більшості цих ферм можливе лише тому, що частка різних державних субсидій, які одержує безпосередній фермер, становить у країнах ЄЕС 50% на сільськогосподарську продукцію, у США — 35%, в Японії — 75%. Без такої допомоги фермерські господарства не змогли б вижити. Так, за підрахунками німецьких економістів, оптимальний розмір ферми повинен становити 100 га, а для створення таких фермерських господарств необхідно мати капітал від 750 тис. до 1 млн. марок. Значного поширення в розвинутих країнах світу набула оренда — тимчасове надання землі за плату капіталісту — орендарю або селянину працівникові, який не наймає робочої сили. Наприклад, у Франції орендується більше половини земель, в Англії — близько 40%. У США понад третина сільськогосподарських угідь є власністю держави, передається в оренду терміном на 1—2 роки і за виконання договору продовжується. Різновид оренди — сімейна оренда” за якої глава сім'ї передає свою ділянку землі в оренду за певну плату одному з членів. У Німеччині та Англії на цей вид оренди припадає 15—20% всієї орендної землі. Особливістю аграрних відносин у деяких розвинутих країнах світу є об'єднання сімейних ферм у сільськогосподарські корпорації. Наприклад, у США у такі корпорації об'єдналися близько 90% сімейних ферм, а 95% корпорацій включають до 10 ферм. Еволюційний (поступовий) шлях розвитку аграрних відносин колишнього СРСР перервала насильницька колективізація, результатом якої стало масове створення колгоспів і радгоспів. Селянські господарства були ліквідовані, а найпрацездатніша і найздібніша (а тому й найзаможніша) частина селян потрапила в розряд куркулів (тобто експлуататорів) і була репресована. При створенні колгоспів і радгоспів відбувалося насильницьке усуспільнення засобів праці, худоби тощо. Не бажаючи вступами у колгоспи, селяни масово різали худобу. Тому кількість коней з 1929 по 1935 рр. скоротилася з 32,6 млн. до 14,9 млн., приблизно у 2 рази зменшилося поголів'я великої рогатої худоби, припинилося зростання валової продукції сільського господарства. У наступні десятиліття більшість колгоспів і радгоспів були збитковими. У них впроваджувався позаекономічний примус до праці, відновлювалися феодальні методи експлуатації, відбувалося волюнтариське витіснення різних форм власності, насамперед приватної, штучно фабрикувалися дві форми власності — колективна і державна. Насправді колективна форма власності в сільському господарстві була квазіколективною, одержавленою, управління нею здійснювалося адміністративно-командними методами, впродовж кількох десятиліть через механізм “ножиць цін” (завищених на продукцію промисловості і занижених на сільськогосподарську) весь додатковий і значна частка необхідного продукту вилучалися з села.

Так, якщо в середині XVIII ст. частка продукції сільського господарства у валовій продукції країн Заходу становила близько 85%, то нині у США та Англії вона становить приблизно 3%, Франції, Італії — близько 7, в Японії — 11%. Це зумовлює перехід деяких процесів до промисловості та торгівлі, до виділення з сільського господарства нових галузей, які продовжують обслуговувати його. До першої сфери АПК входять галузі й підприємства, які виготовляють для сільського господарства техніку, електроустаткування, будівельні матеріали, добрива та отрутохімікати, комбікорми, медикаменти та ін. Важливе місце у складі АПК посідають галузі виробничої та соціальної інфраструктури: шляхово-транспортне господарство, елеваторно-складські підприємства, зв'язок, матеріально-технічне обслуговування, житлові та культурно-побутові об'єкти. Невід'ємною частиною АПК є також кредитні установи та науково-консультативні фірми, страхові компанії, експортні об'єднанні та ін. 3. Ефективність переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України та його особливості. Специфічними особливостями та характерними рисами сучасного стану аграрно-промислового комплексу України є такі: взаємопов’язаний АПК як ціле тільки формується; переважну частку вартості в АПК створює сільське господарство, оскільки воно ще виступає значною мірою нерозчленованим на складові, без відокремлення вироблення сільхозпродукції в чітку окрему галузь комплексу; аграрну сферу, як і все народне господарство, охопила глибока економічна криза, в результаті чого потенціал сільського господарства і АПК в цілому використовується на третину; значна частина городніх культур вирощується на ділянках, виділених міським жителям, які вимушені займатися малопродуктивною працею, щоб вижити в умовах масового безробіття (вимушені безоплатні відпустки, невиплата заробітної плати, простої підприємств державної власності тощо); повільний, дещо хаотичний, без чіткої вмотивованої програми перехід від командно-адміністративної системи до ринкових відносин в процесі невпинних політичних суперечок. У сучасній ситуації, що визначає економічний стан України, другорядних проблем не існує. Однак, без перебільшення можна сказати, що найважливішою серед них як за значенням, так і за складністю виконання є ситуацією, що склалася в продовольчому секторі економіки та навколо нього. Вирішити це завдання можна лише в комплексі, спираючись на кардинальне реформування АПК, передусім земельну реформу. Економічна реформа у сільському господарстві передбачає формування багатоукладної економіки шляхом розвитку різних форм власності та організації господарювання, утворення повноцінних суб’єктів ринкових відносин. Закон України “ Про форми власності на землю” передбачає державну, колективну й приватну форми цієї власності. При цьому нові економічні форми, для існування яких визріли об’єктивні умови, мають виникати як у надрах старих форм, так і поряд з ними. Тісний зв’язок сільського господарства із специфічним основним засобом виробництва-- землею ускладнює реформи. Вони мають проводитися певними етапами, щоб не зруйнувати виробництво, насамперед харчування людей.

Наприклад, у США один зайнятий у цій сфері забезпечує їжею близько 139 жителів країни, а в Україні лише приблизно 12-13. Тому умовно частка продукції у США в розрахунку на зайнятого на початку 90-х рр. становила близько 30 тис. дол., а в Україні — приблизно 3 тис. дол. У Німеччині цей показник наближався до 19 тис. дол., у Франції — до 21 тис. дол. Сільському господарству України було завдано величезних збитків під час насильницької колективізації 1929-1932 рр., штучного голодомору, непродуманої аграрної політики в часи панування адміністративно-командної системи. Внаслідок цього найбагатіша чорноземна країна світу, яка, згідно з оцінками спеціалістів, може прогодувати не менше 250 млн. чол., неспроможна поки що забезпечити продовольством власне населення. Жодна галузь народного господарства не залежить такою мірою від природно-кліматичних умов, як сільське господарство. Це зумовлено насамперед використанням землі як специфічного засобу виробництва, її родючістю, місцерозташуванням. У сільському господарстві виробництво продукції рослинництва і тваринництва пов`язано з дією природних та біологічних законів. Так, строки зростання і визрівання рослин і тварин надзвичайно мало піддаються регулюванню. Частково на ці процеси впливає селекційна робота. Такі особливості вирощування сільськогосподарської продукції зумовлюють і ритм роботи підприємств переробної промисловості, які переводять та переробляють продукцію. Специфіка сільськогосподарського виробництва вимагає значної мобілізації сил працівників села. Адже посіяти й зібрати врожай без втрат треба у дуже стислі строки. У цій сфері має місце значний розрив між робочим періодом і кінцевим результатом. Внаслідок цього працівники села повинні бути забезпечені комплексом сільськогосподарської техніки. Щоб вона не простоювала у міжсезонний період, необхідно створювати універсальні машини (наприклад, трактори) з набором кількох десятків пристроїв. Велика залежність сільського господарства від природних умов вимагає створення страхових фондів від посухи, надмірних опадів тощо. Так, в Україні у 1994 р. через несприятливі погодні умови довелося пересівати значну частину сільськогосподарських угідь. Великий розрив між робочим періодом і кінцевими результатами значно впливає на формування доходів працівників села, оскільки остаточний розмір таких доходів стає відомим лише після реалізації сільськогосподарської продукції. І.2.Еволюція власності на землю. Аграрні відносини в багатьох країнах Європи у XIX — XX ст. характеризувалися пануванням великого землеволодіння. Так, у Англії у 70-х рр. ХІХ ст. 250 землевласникам належало більше половини всієї землі. У Франції в 1815 році 0.6% власників володіли 42.3% землі, а в 1918 році 16% землевласників було 71.2% землі. У Німеччині наприкінці ХІХ ст. на 13% поміщицьких і фермерських господарств припадало 71.4% сільськогосподарських угідь. Значного поширення в цей період набуло фермерське господарство. Наприклад, в Англії у другій половині ХІХ ст. фермери орендуючи землю у лендлордів, наймали близько 1млн. чол., а напередодні першої світової війни тут налічувалося понад 500 тис. ферм, причому найкрупнішим в них належала третина всіх оброблюваних земель.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Его «величество» грабеж

Что за черта? Опять начал он осмысливать. «…Это живые трупы, заброшенные властью», — поясняет думская комиссия — 25 миллионов сограждан Зауралья прошедшую зиму замерзали». Оторвался Правитель и осмысливает: много это или мало и сам себя спросил: «А сколько же у него подданных?». «Во многих регионах, — читает далее, тариф за отопление и горячее водоснабжение вырос в 15 раз, квартирная плата в 16 раз. Государственная поддержка аграрного сектора уменьшилась в 19 раз. А стоимость литра солярки в 5 раз превышает цену килограмма зерна. Недееспособность правительства, мародерство ростовщиков и беззастенчивое ограбление труженников полей ведут к гибели хлеборобные районы». Пожав плечами, он как бы согласился с этим. Перелистав несколько страниц, пошло описание «подвигов» министра по атомной энергии. Опоздав к первой волне приватизации, он не отстал во второй. Быстренько сколотил личное богатство более трех миллионов долларов. Его жена заключила консалдинговое соглашение с АО «Техснабэкспорт» министерства мужа и гонит крупные министерские валютные суммы на личные счета не установленных лиц. «Черт ногу сломит», — подумал Правитель, небрежно перелистывая

скачать реферат Торгово-промышленная палата

Условия участия в ВТО ВТО создает для российских предприятий равные и благоприятные условия для коммерческой деятельности в иностранных государствах в обмен на открытие отечественного рынка для иностранной конкуренции. Для этого Россия должна взаимно зафиксировать со странами-участницами ВТО ставки импортных тарифов и условия поставки услуг, согласованные уровни государственной поддержки аграрного сектора, а также признавать правила ВТО при урегулировании торговых споров. Нормы и правила ВТО подлежат перенесению в ее национальное законодательство и имеют над ним приоритет. Эти условия торговли не раз и навсегда данные. Они постепенно либерализуются в ходе регулярных "раундов" торговых переговоров в ВТО (очередной из них начался в январе 2002 года). Предусматриваются также и исключения или переходные периоды в их применении для отдельных стран, таможенных союзов или зон свободной торговли. Иными словами, условия торговли могут видоизменяться или варьироваться, в том числе при вступлении страны в ВТО. Естественно, что экспортно-ориентированные отрасли российского бизнеса, особенно в реальном секторе экономики, заинтересованы в получении подобных преимуществ и льгот.

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
 Узбекистан на историческом повороте

Анализ соответствующего законодательства свидетельствует о том, что характерной особенностью преобразований в аграрном секторе Узбекистана является сохранение права собственности на землю за государством. Земля выделяется трудовым коллективам государственных и кооперативных хозяйств, арендным коллективам, ассоциациям сельских товаропроизводителей, дехканским (фермерским) хозяйствам, отдельным гражданам на условиях владения и пользования (в том числе и на основе договора аренды) с правом собственности на произведенную продукцию и на свободную ее реализацию. В Узбекистане принят ряд законодательных актов, предусматривающих серьезные гарантии иностранным инвесторам. Они заключаются в основном в следующем: зарубежным держателям капитала гарантируется, что в случае ухудшения условий инвестирования в течение 10 лет применяется законодательство, действовавшее на момент заключения инвестиционного проекта; совместные предприятия с участием иностранного капитала, репатриирующие часть прибыли и дивидендов, беспрепятственно конвертируют национальную валюту в СКВ; осуществляется страховая защита инвестиций; гарантируется защита права собственности; предусматривается широкая система налоговых льгот, снижение пошлин и т. д.; предусматривается возможность приобретать недвижимость и брать в аренду земельные участки

скачать реферат Россия и ВТО: проблемы вступления и перспективы участия

Седьмое заседание Рабочей группы состоялось в декабре 1997 г. и было посвящено вопросам доступа на рынок услуг, в том числе банковских. Проводились интенсивные двусторонние консультации. Восьмое заседание Рабочей группы состоялось в июле 1998 г. и было посвящено конкретным проблемам сельского хозяйства, субсидированию производства, в том числе и производства сельскохозяйственной продукции, техническим барьерам в торговле и др. Девятое заседание Рабочей группы по присоединению России к ВТО состоялось в Женеве 16 декабря 1998 г. В повестку дня этой сессии были включены следующие основные вопросы: развитие российского законодательства в сфере экономики и внешнеэкономического регулирования и основные направления законотворческой работы в этой сфере по приведению его в соответствие с нормами и правилами ВТО; режим Российской Федерации в области тематики Соглашения по ТРИПС; государственная поддержка аграрного сектора и экспортные субсидии на сельхозпродукцию; обзор хода двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров.

 Сборник статей по современному экономическому состоянию России

Основные методы государственной поддержки банковского сектора Метод поддержки Страна Бюджетная классификация I. Рекапитализация А. Покупка акций За наличные средства 1. Египет (1991) 2. Финляндия (1991) 3. Мавритания (1993) 4. Филиппины (1986) 5. Танзания (1995) 1. Расходы, "Капитальные расходы" 2. Покупка доли в УК проблемных банков осуществлялась ЦБ 3. Расходы, "Реструктуризация и чистые кредиты" 4. Расходы, "Приобретение доли в акционерном капитале и чистые кредиты" 5. Расходы, "Расходы на развитие и чистые кредиты" Долгосрочные кредиты 1. Аргентина (1994) 2. Азербайджан (1995) 3. Финляндия (1991) 1. Не записано в бюджете 2. Расходы, "Чистые кредиты" 3. Расходы, "Финансовые вложения" Б. Посредством передачи ценных бумаг В обмен на плохие долги 1. Гана (1990) 2. Венгрия (1992) 3. Шри-Ланка (1993) 4. Кувейт (1992) 5. Танзания (1995) Основной долг исключен из расходов бюджета, проценты включены Неоплаченные облигации 1. Чили (1984) 2. Гана (1990) 3. Венгрия (1992) 4. Латвия (1994) 5. Польша (1993) 1. Ни основной долг, ни проценты не записаны в расходы бюджета 2

скачать реферат Этапы, ход и последствия вступления России в ВТО

Четвертое заседание, 15—16 октября 1996 г. Круг затрагиваемых проблем был сконцентрирован на обсуждении узко секторальных вопросов: политика России в области поддержки сельского хозяйства (неофициальное обсуждение), меры нетарифного регулирования и система таможенной оценки товаров. Также были рассмотрены вопросы эволюции российского внешнеэкономического законодательства и ряд других проблем. Пятое заседание, 15—18 апреля 1997 г. На нем были рассмотрены вопросы деятельности государственных торговых предприятий; проблематика ТРИПС; система государственной поддержки аграрного сектора; изменения в российском законодательстве и ряд других вопросов. Это заседание во многом явилось поворотным в плане дальнейшего развития переговорного процесса. На нем российская делегация в целях более динамичного продвижения данного процесса подтвердила намерение подготовить в ближайшие несколько месяцев свои предложения по доступу на российский рынок товаров и услуг и начать по ним предметные двусторонние переговоры со странами ВТО по согласованию конкретных параметров будущего членства России в организации.

скачать реферат Анализ социально-экономического состояния Курганской области

Стратегия повышения конкурентоспособности региона позволяет выявить уровни и направления конкуренции региона, а также реализовать внешние и что более важно, изыскать внутренние возможности его развития. Таким образом, разработка методологических основ формирования и реализации стратегии повышения конкурентоспособности аграрно-индустриальных регионов, с учетом специфики их хозяйственного профиля и эволюции системы государственной поддержки аграрного сектора, создаст условия для стабилизации деструктивных процессов и повышения привлекательности этих территорий как для хозяйственной деятельности, так и для проживания населения. В России существенный вклад в становление современной и методологии региональных исследований и формирование региональной политики внесли труды экономистов Е.Г. Анимицы, М.К. Бандмана, А.Г. Гранберга, В.В. Кулешова, В.Н. Лексина, О.А. Романовой, А.И. Татаркина, А.Н. Швецова и др., посвященные вопросам неоднородности и дифференциации национального экономического пространства, экономического районирования, межрегиональной конкуренции, реструктуризации экономики проблемных регионов.

скачать реферат Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

Определить же в условиях транзитной экономики специфические меры вмешательства на сколько-нибудь длительную перспективу не представляется возможным, а значит, и закон по мерам государственного регулирования АПК в России на данном этапе будет либо малопродуктивным, либо откровенно лоббистским, фиксирующим наименее эффективные формы государственной поддержки аграрного сектора. Так как же отсутствие полноценного земельного кодекса в России препятствует развитию земельного рынка, а следовательно, и фермерства? Перспектива этого рынка и его стратегическая значимость на мой взгляд, пока не оценена должным образом. Преобладает точка зрения, что фермерство - это лишь подспорье в продовольственном обеспечении страны. А раз так, то и внимание ему оказывается в последнюю очередь. Такой взгляд - первая крупная преграда на пути эффективного развития аграрного сектора. Фермеры фактически стали заложниками для политиков. Правительство взялось, было, реформировать село, но не получилось одним рывком провести преобразования - так отложили и забросили дело.

скачать реферат Аграрное право

Главный принцип государственной поддержки аграрного сектора — не удовлетворение любых финансовых запросов отрасли, а реальная реформа ее экономического механизма. Об отсутствии обоснованной концепции преобразований в АПК отмечается в Федеральной целевой программе стабилизации и развития агропромышленного производства и развития в Российской Сидерации на 1996—2000 годы. В ней указывается на незавершенность институциональных и земельных преобразований в аграрном секторе, слабую мотивацию труда учредителей новых хозяйственных структур. До сих пор отсутствуют многие правовые акты по аграрной реформе, аграрная реформа проводится на низком профессиональном уровне, методом проб и ошибок. В связи с этим предлагается признать АПК в целом наиболее социально значимым, приоритетным направлением развития народного хозяйства, предусматривается: поэтапность проведения земельной и аграрной реформ; комплексный подход в решении вопросов государственного регулирования рыночных отношений в АПК; обеспечение развития многоукладной экономики села с учетом создания правовых нравных экономических условий функционирования хозяйств различных форм собственности; укрепление материально-технической базы села, сферы переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; обеспечение структурной перестройки АПК и развитие фондопроизводящих отраслей; развитие инфраструктуры села и др.

Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
скачать реферат Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий

Необходимые предпосылки для этого имеются. Сохранились предприятия сельскохозяйственного машиностроения, есть высокий невостребованный научно-технический потенциал и интенсивные технологии, производится достаточное количество минеральных удобрений. ЗаключениеВ дореформенный период развитие агропромышленного производства обеспечивало рост продукции опережающими к росту населения страны темпами. В 80-х годах, благодаря увеличению доли сельского хозяйства в национальном доходе, началось преодоление отставания социальной сферы села и выравнивания уровня оплаты труда в сельском хозяйстве и промышленности. Рентабельность сельского хозяйства в 1991 году составила 37 процентов. Положительные сдвиги достигались в основном за счет укрепления материально-технической базы и увеличения государственной поддержки аграрного сектора. Либерализация экономики и вызванный ею рост цен привели к быстрому насыщению продовольственного рынка товарами в основном импортного производства и развитию сферы торговли продуктами. Однако производственная сфера АПК стала из года в год сокращаться, а ее потенциал снижаться. Образовавшийся диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и ресурсы, необходимые для ее производства, обусловил перераспределение доходов из сельского хозяйства в другие отрасли экономики.

скачать реферат Рыночные отношения в АПК

Опыт государственной поддержки аграрного сектора экономики в высокоразвитых странах свидетельствует о том, что, несмотря на различные в них уровни экономического развития, там сельскому хозяйству оказывается крупная государственная финансовая помощь в различных формах , конечная цель которой - максимально полное обеспечения населения продовольствием по умеренным ценам при нормальной доходности производства. Фермеры, арендаторы, коллективные хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы многими экономическими нитями связаны с государственными учреждениями. Эти связи постоянно совершенствуются, улучшаются. Никто никогда не принимает таких решений, которые бы в одночасье поставили крестьянина на грань разорения. Разумеется, это не относиться к тем хозяйствам которые имеют низкую эффективность труда. Работники АПК с благополучно развивающимся сельским хозяйством заинтересованы постоянно совершенствовать трудовые операции, снижать стоимость производимой ими продукции. Итак, государственное вмешательство оказывает стимулирующее воздействие на развитие производительных сил в сельском хозяйстве. Как это реализуется на практике? Прежде всего посредством целенаправленных ассигнований на модернизацию сельскохозяйственной техники, применение современных научных достижений, на нужды экологии в аграрной сфере.

скачать реферат Агропромышленный комплекс Российской Федерации: особенности развития и размещения

Обязательными условиями выхода из кризиса являются: восстановление управляемости агропромышленным комплексом как единым организационно-правовым объектом, повышение роли Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ как организатора и координатора многих функций АПК; рациональное сочетание крупных, средних и мелких хозяйств и предприятий различных форм собственности, а также поддержание эффективного разделения производства между этими формами хозяйствования; обеспечение и поддержание ценового паритета в АПК между сельским хозяйством и промышленностью; достаточный для поддержки аграрного сектора и использования достижений научно-технического прогресса уровень инвестиций; развитие кооперативных форм и связей; эволюционный характер реформирования, особенно крупных коллективных хозяйств; гибкое сочетание рыночных принципов с государственным воздействием на их реализацию и социальную направленность; преодоление движения к монополизму со стороны партнеров сельского хозяйства по АПК и коммерческих структур; система мер по защите отечественного товаропроизводителя.

скачать реферат Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Украины

Слишком много нерешенных проблем в животноводстве. В стране не хватает мяса и молокопродуктов, а значительное количество произведенной животноводческой продукции не находит каналов реализации из-за низких ее качества и платежеспособности населения. 2. Перспективы Для обеспечения дальнейшего развития аграрной сферы государства Кабинет Министров Украины в 2007 г. утвердил Государственную целевую программу развития украинского села на период до 2015 г. Главная цель программы – обеспечение жизнедеятельности сельского хозяйства, его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, гарантирование продовольственной безопасности страны, создание условий для комплексного развития сельских территорий, сохранение сельского уклада жизни и крестьянства как носителя украинской идентичности, культуры и духовности. При этом на первый план в ней выдвигаются не экономическая парадигма хозяйствования, а человек, обеспечение нормальных условий его жизнедеятельности. Низкая эффективность современной аграрной политики, прежде всего в части земельной и бюджетной, – важнейшая причина сельского кризиса. И дело здесь не только в дефиците средств государственного бюджета на поддержку аграрного сектора.

скачать реферат Бухгалтерский учёт в крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ)

Основные направление государственного регулирования охватывают прямую государственную бюджетную поддержку сельского хозяйства, использование ценовых, дотационных, финансово-кредитных мер, а также государственный аграрный протекционизм, направленный на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Одной из острых проблем АПК переходного этапа является проблема технического обеспечения и технического сервиса сельхозтоваропроизводителей: как мелких фермерских хозяйств, так и крупных коллективных предприятий. На начальном этапе рыночных реформ вопрос обеспечения взаимовыгодного обмена между сельским хозяйством и отраслями, производящими и поставляющими средства производства, был пущен практически на самотек. Возникший в результате диспаритет цен привел к тяжелым финансовым последствиям для большинства сельских товаропроизводителей. В этой ситуации важнейшим принципом государственного регулирования аграрного сектора является обеспечение взаимовыгодного обмена между сельским хозяйством и предприятиями производящими и поставляющими средства производства, включающего восстановление паритета цен, финансовую поддержку сельхозпроизводителей, совершенствование таких экономических рычагов, как кредит и налоги.

Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Международные экономические договоры

Российская сторона представила к данной сессии около десяти различных документов и материалов, в т.ч. заполненный вопросник ВТО по государственным торговым предприятиям (ГТП), дополнение к Меморандуму по ТРИПс, обзор нового российского законодательства, дополнительные материалы по системе субсидирования сельского хозяйства, режиму нетарифного регулирования, ответы на 250 дополнительных вопросов, пакет текстов нового законодательства и др. В рамках пятого заседания двусторонние консультации по данной проблематике были проведены с 18 странами. Также были подготовлены проекты разделов Доклада Рабочей группы: по ТРИПс, ГТП и отдельным сферам законодательства. В июле 1997г. состоялось шестое заседание Рабочей группы по присоединению России к ВТО. К данному заседанию российская сторона представила более десяти документов и справочно-информационных материалов, в т.ч. заполненный вопросник Секретариата ВТО по техническим барьерам в торговле (ТБТ), материалы по нетарифному регулированию, обзор и тексты нового внешнеэкономического законодательства, информация по системе внутренней поддержки аграрного сектора, санитарным и фитосанитарным мерам (СФС), а также ряд других материалов.

скачать реферат АПК Республики Хакасия

Пока соотношение в средствах поддержки федерального и регионального бюджетов будет сохраняться 1:6, ситуация не измениться. Только по этой причине провалены в Хакасии федеральные программы, такие как «Социальное развитие села», «Повешение плодородия почв». Принимаемые разрозненные экономические и организационные меры поддержки производства сельскохозяйственной продукции и регулирования продовольственного рынка силу отсутствия государственной политики в области сельского хозяйства не давали ощутимых положительных результатов. В тоже время необходимо отметить, что в последние годы в этом направлении происходят позитивные перемены. Реализуется национальный проект «Развитие АПК, приняты «О развитии сельского хозяйства», Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг. В ней предусматриваются ряд направлений поддержки аграрного сектора. В частности используется пятилетний режим планирования; в правовой оборот вводится такое понятие как устойчивое развитие сельских территорий.

скачать реферат Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в агропромышленном производстве, требует выработки четких мер, направленных на повышение его конкурентоспособности, включая демонополизацию промышленных перерабатывающих предприятий. Среди этих мер особую актуальность приобретают задачи, связанные с созданием и функционированием многоукладной экономики, ориентированной на рынок коллективных и частных производителей с развитой сетью кооперации и агросервиса. В отношении ценового регулирования и государственной финансовой поддержки аграрного сектора производства основным принципом должен быть аграрный протекционизм, обеспечивающий эквивалентность товарного обмена между сельским хозяйством и промышленностью, конкурентоспособность национальных производителей на мировом рынке и социальную защиту работников сельского хозяйства. В настоящее время такого эквивалентного обмена нет, цены на продукцию сельского хозяйства низкие и темпы их роста значительно отстают от темпов роста цен на промышленную продукцию и услуги. Значительно ниже мировых и средние цены реализации сельхозпродукции. Так, цена реализации зерна составляет не больше 35 % от мирового уровня, цены реализации скота не достигают и 40 % от мировых цен.

скачать реферат Налоговая система Республики Беларусь

Будет завершена работа по приведению бюджетной классификации Республики Беларусь в соответствие с международными стандартами статистики государственных финансов, что позволит получать необходимые для анализа бюджетно-налогового сектора данные, сопоставимые со статистикой других секторов экономики, и осуществлять сопоставление итогов социально-экономического развития республики с показателями других стран. Упорядочение государственной поддержки реального сектора экономики будет реализовано за счет оптимизации ее форм и сокращения объема. Так с 1 января 2010 года планируется: Отменить налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов, налог за производство и (или) импорт пластмассовой, стеклянной тары, тары на основе бумаги и картона и иных товаров, после утраты потребительских свойств с которых образуются отходы, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и требующие организации систем сбора, обезвреживания и (или) использования, а также за импорт товаров, упакованных в пластмассовую, стеклянную тару, тару на основе бумаги и картона; Сократить количество ставок платежей за сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в окружающую среду с 83 до 4; Отменить местный налог с продаж товаров в розничной торговле; Отменить сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки. 2 СУБЕКТЫ И ОБЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Субъект налоговых отношений – это лицо, на которое в соответствии с законом возлагается ответственность за уплату налога, а также основополагающий элемент, по отношению, к которому строится вся налоговая система в комплексе.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.