телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Товары для животных -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Проблемы рынка труда Украины

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Однак процес української приватизації веде й до негативних наслідків. Насамперед - це поширення нелегальної діяльності. Тіньовий сектор в Україні становить до 50% ВВП. Поряд із збагаченням одних прошарків населення, інші ще більше відлучаються від матеріальних цінностей. З приватизацією пов'язано і збільшення безробіття. Пожвавлення приватизаційного процесу в 1996 році супроводжувалося значним зростанням безробіття: з 0,4% за станом на 1 грудня 1995 до 1,3% на 1 січня 1997 року. Інший важливий фактор - це спад виробництва та гальмування структурної перебудови економіки. Проявом його є: . Високі темпи спаду виробництва і продуктивності праці. За 1990-1995 рр. Продуктивність праці скоротилася на 40%. Це призвело до збіднення товарних ринків, вимивання товарів за доступними цінами, зниження рівня споживання та соціального статусу населення; . Темпи спаду виробництва десятикратно перевищують темпи скорочення зайнятих. Збереження зайнятості за таких умов свідчить про її непродуктивний характер, втрату працівниками своїх знань, кваліфікації, досвіду. . Гальмування структурної перебудови економіки стримує появу на ринку праці конкурентоспроможних груп працівників. Воно консервує неефективні виробництва, більшість з яких знаходиться на грані банкрутства, дає можливість утримувати на підприємствах величезний масив прихованого безробіття. Охоплюючи майже третину зайнятих, приховане безробіття стало стійкою тенденцією, а його представники - особливим сегментом на ринку праці, для якого заробітна плата перетворилася на допомогу по безробіттю. Важливим є також загострення суперечностей між ціноутворенням на товарних ринках та ринках праці, між товарним та грошовим потоками кругообігу. На товарних ринках ціноутворення підлягало лібералізації, а на ринку праці заробітна плата регулювалась адміністративними важелями. Жахливими стали затримки у виплиті заробітної плати, пов'язані, між іншим, з прорахунками грошової та інвестиційної політики. Ціни на ТТП за темпами зростання набагато перевищували темпи зростання заробітної плати. У 1996 році понад 32 млн. осіб, або 63% всього населення, мали середньодушовий дохід, нижчий за межу малозабезпеченості. Зворотною реакцією з боку населення став пошук форм пристосування до нових умов. Це розширення пропозиції своєї робочої сили за рахунок вторинної зайнятості, участі в неформальній економіці, сільськогосподарській праці на земельних ділянках тощо. Завданням сучасного етапу в сфері регулювання зайнятості є перехід до активної політики на ринку праці, яка, на жаль, не здійснюється зараз. В основу має бути покладена модель управління, центральними елементами якої є основні регулятори ринкової організації праці: заробітна плата як ціна послуг праці, конкуренція на ринку праці, трудова мобільність, рівень безробіття. Саме за цими параметрами здійснюється, з одного боку, саморегулювання на ринку праці, а з іншого - відбувається втручання держави, яка реалізує координуючу, стимулюючу чи обмежуючу роль, у процес управління. Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтримка окремих груп; підвищення якості та конкурентоспроможномті робочої сили; сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення; запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих, реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Сборник статей по современному экономическому состоянию России

Имеющихся данных мало и для принятия политических решений относительно масштабов активности и распределения средств бюджета фонда занятости. Необходимы более углубленные специальные исследования результативности и стоимостной эффективности отдельных программ, прежде всего, на региональном уровне. Кроме того, потенциальная результативность некоторых программ может быть занижена вследствие недостаточного финансирования. Тем не менее, как нам кажется, проведенный анализ все же позволяет сделать важные выводы. Во-первых, программы оказывают различное воздействие на индивидуальном, групповом уровне, а также на рынок труда в целом. Во-вторых, один и тот же результат действительно может быть достигнут за счет привлечения разных объемов ресурсов. В-третьих, необходима более аккуратная ориентация программ на целевые группы работников (или проблемы рынка труда). Эти группы должны быть максимально четко выделены, а программы ориентированы именно на те проблемы целевой группы, которые можно решить с помощью реализуемых мер. 4.2 Результирующее влияние программ на рынке труда В статистических терминах задачу политики на рынке труда можно определить как повышение коэффициента выхода из числа безработных13

скачать реферат Демография как объект изучения, ее место среди наук, структура, основные понятия и подходы

Наверное, не надо доказывать, что существует тесная связь между процессами, происходящими в народонаселении и развитием общества в целом. Очевидно, например, что тип социализации человека зависит от времени его рождения, а поведение членов социальной группы во многом определяется возрастом его членов. Так группа студентов, будет вести себя абсолютно иначе, чем группа пенсионеров. То же можно сказать и о психологии. Для этнографии чрезвычайно важно изучение демографического поведения народов, достаточно вспомнить проблему вымирания малых народов Севера, и т.д. Кроме этого, демографическое знание используется в многочисленных междисциплинарных исследованиях. Так, экономику волнует: структура экономически активного населения, наличие трудовых ресурсов и связанная с ними проблема рынков труда и безработицы. проблема пенсионного обеспечения. социальное обеспечение, миграции и беженцы.  . Таким образом, демография включает в себя две составные части – наиболее фундаментальная ее часть – это собственно демографический анализ и прикладная демография, которая входит в структуру междисциплинарных исследований, ориентированных на познание экономических и социальных причин происходящих демографических процессов.

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
 Сборник статей по современному экономическому состоянию России

Предварительная оценка эффективности программ подтверждает, что программы оказывают различное воздействие на индивидуальном, групповом уровне, а также на рынок труда в целом. Один и тот же результат действительно может быть достигнут за счет привлечения разных объемов ресурсов. Необходима более тщательная ориентация программ на целевые группы работников или проблемы рынка труда. Эти группы должны быть максимально четко выделены, а программы ориентированы на те проблемы целевой группы, которые можно решить с помощью реализуемых мер. 1 Рост безработицы может иметь место не только при снижении объемов ВВП, но и при сокращении темпов его роста. В Японии в 1991-93гг. сохранялся рост ВВП, однако его темпы были существенно ниже, чем в предшествовавшие годы. В этот же период не зафиксировано и фактического снижения производительности труда и занятости. Однако эти темпы были недостаточными для покрытия спроса на рабочие места в связи с опережающими темпами роста экономически активного населения. В результате численность

скачать реферат Занятость населения

Проблемы рынка труда и занятости населения в России сложны и противоречивы. Здесь проявляются как общие закономерности, имеющие место в разных странах мира, так и специфические для нашего государства процессы и явления. Среди понятий рыночной экономики центральное место занимает определение сущности и содержания рынка как такового и его разновидностей. Что же понимается под рынком труда? Это, прежде всего, система общественных отношений, связанных с наймом и предложением труда, т.е. с его куплей и продажей; это также экономическое пространство - сфера трудоустройства, в которой взаимодействуют покупатели и продавцы специфического товара- труда; наконец, это механизм, обеспечивающий согласование цены и условий труда между работодателем и наемными работниками. Тем самым удовлетворяется потребность первых в труде, а вторых - в заработной плате. Рынок труда представляет собой совокупный спрос и предложение рабочей силы, который за счет взаимодействия этих двух составляющих обеспечивает размещение относительно рабочих мест экономически активного населения по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом, территориальном, демографическом и профессионально-квалификационном разрезах.

 Газета Завтра 209 (48 1997)

Южному курсу Клинтона противостоит мощная оппозиция в американском истеблишменте, особенно в его республиканской части. Здесь соединяются и немалые финансовые издержки США в ходе мексиканского кризиса с его знаменитым эффектом текилы, и острые проблемы рынка труда в южных штатах в связи с наплывом мексиканских рабочих (получившие особое название мексиканизация труда), и связанные с ними проблемы нарастания преступности и новой волны антимексиканского шовинизма и расизма, и, наконец, просто фактор политического оппонирования идеям НАФТА и ПАЗСТ как личным детищам Клинтона. Сейчас позиции Клинтона существенно ослаблены внутриэлитной и межпартийной борьбой, а также рядом моральных поражений администрации во внешней политике (неуспех борьбы внутри АСЕАН в связи с приемом в блок отторгавшейся США Бирмы, ситуация в Боснии и на Ближнем Востоке и др.). Поэтому ему остро требовался внешнеполитический прорыв хотя бы на одном из крупных направлений. И поэтому визит Клинтона в Латинскую Америку в начале октября так тщательно готовился и был предварен странными пряниками вроде объявления Аргентины (основного партнера Бразилии по МЕРКОСУР) главным союзником США вне НАТО

скачать реферат Особенности рынка труда Кукморского муниципального района РТ

Цель исследования – показать сущность рынка труда и проблемы его формирования и стабильного функционирования в сегодняшних условиях и перспективу его развития в РТ. Задачи исследования: определить степень изученности избранной темы; показать особенности рынка труда РТ; раскрыть особенности и проблемы рынка труда п.г.т. Кукмор. Объектом исследования являются состояние и тенденции развития рынка труда Кукморского района. Предмет исследования - рынок труда Кукморского района. Одной из основных целей макроэкономической политики является достижение высокого уровня занятости населения. Проблемы рынка труда и безработицы в Республике Татарстан являются наиболее актуальными на сегодняшний день. Методико-теретическая база исследования основана на трудах отечественных экономистов по вопросам функционирования рынка труда, таких как, Абалкин А.И., Винокуров Г. А., материалах периодической печати и данных Госкомстата РФ и РТ. Также были использованы законодательные и нормативные акты. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. Глава I. География регионального рынка труда 1.1 Основные понятия рынка труда В самом общем виде рынок - система экономических отношений между продавцами и покупателями товаров и услуг.

скачать реферат Общие вопросы правового регулирования труда иностранных граждан

В свою очередь, непосредственно рынок труда, его становление и совершенствование, активнейшим образом оказывает прямое воздействие и на внешнюю, и на внутреннюю политику, и на экономику, и на социальную сферу, и на демографические процессы. Поэтому проблемы рынка труда следует рассматривать как своеобразный базис выхода страны из затянувшегося кризиса и последующего ускоренного экономического и социального развития. Сложности формирования рынка труда в России во многом связаны не только с экономическим кризисом в стране, но и с не менее, а зачастую с еще более глубоким кризисом в новом зарубежье – в независимых государствах, образованных бывшими союзными республиками СССР, с национальными конфликтами, происходящими на территории некоторых из них. Это не только затрудняет построение цивилизованных рыночных отношений России с новым зарубежьем, но и ведет к активизации миграционных процессов, а, следовательно, и притоку значительного количества рабочей силы и дополнительному давлению на российский рынок труда. Одним из важнейших факторов, активно воздействующих на формирование открытого рынка, является массовый приток в Россию нелегальных иммигрантов из государств как нового, так и старого зарубежья, наблюдающийся с начала 90-х годов.

скачать реферат Проблемы рынка труда и занятости населения (на примере Курской области)

Министерство образования и науки РФ Кафедра государственного и муниципального управления Курсовой проект По дисциплине: Региональная экономика управления На тему: Проблемы рынка труда и занятости населения (на примере Курской области). Курск 2006 СодержаниеВведение 1. Рынок труда и реализация трудового потенциала в сфере занятости 1.1.Особенность и динамика рынка труда и занятости населения 1.2.Необходимость государственного регулирования рынка труда и занятости населения 1.3. Нормативно-правовые акты и организационные основы политики на рынке труда 2. Анализ рынка труда и занятости населения Курской области 2.1 Состояние рынка труда в Курской области и основные направления его регулирования 2.2 Основные проблемы рынка труда и занятости по Курской области 2.3 Пути решения проблем рынка труда и занятости населения Заключение Список литературы Приложение Введение Проблема рынка труда и занятости населения является одной из главных проблем в регулировании государства Одной из характеристик современного рынка труда является несоответствие между спросом и предложением специалистов.

скачать реферат Ценностные ориентации студенческой молодежи

Поэтому изучение социальных ориентаций и жизненных путей молодежи становится чрезвычайно актуальным. Объектом данного исследования является студенческая молодежь. Предметом данного исследования являются ее ценности, ориентации и жизненные пути. Цель данной работы проанализировать социальные и профессиональных ориентации современных студентов. Этой цели подчинены следующие задачи: 1. Рассмотреть политические пристрастия и предпочтения современного студента; 2. Выяснить проблемы рынка труда и занятости; 3. Исследовать проблемы престижа профессий и влияние социальных различий на отношение к ним. 4. Проанализировать результаты социологического исследования на предмет ценностных ориентаций студентов. Практическая значимость данной работы обусловлена возможностью применения результатов исследования в конкретной жизненной ситуации, связанной с исследованием ценностных ориентаций студентов. Структура курсовой работы определяется целью и задачами исследования и состоит из введения, основной части, заключения, списка использованной литературы. 1. Ценностные ориентации студенческой молодежи 1.1 Политические пристрастия и предпочтения.

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
скачать реферат Рынок труда в РФ

Объектом исследования является рынок труда России. Предмет исследования – теоретические вопросы формирования рынка труда, его проблемы, а так же практические аспекты функционирования рынка труда в условиях мирового экономического кризиса, развернувшегося осенью прошлого года. Теоретической и методологической основой написания работы послужили труды ведущих российских и зарубежных экономистов, журналы и Интернет источники. Одной из основных целей макроэкономической политики является достижение высокого уровня занятости населения. Проблемы рынка труда и безработицы в России являются наиболее актуальными на сегодняшний день. Изменения на рынке труда касаются каждого человека. Это влияет на выбор профессии, на необходимость повышения квалификации или изменения специальности. Умение анализировать ситуацию на рынке труда позволяет понизить риск нетрудоустройства и повысить возможность обретения востребованной профессии. Сущность рынка труда, его типология и структура Эволюция понятия «рынок труда» Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг и т.д., является составной частью рыночной экономики.

скачать реферат Сущность и виды безработицы

СодержаниеВведение 1. Сущность безработицы 2. Структура и виды безработицы 3. Масштабы безработицы 4. Социальные проблемы рынка труда Заключение Список использованной литературы Введение К концу 20 века профсоюзы, в связи изменениями в политике страны и развала Советского Союза, осознали необходимость серьезных перемен. В 1990 г. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) провозгласили принцип независимости профсоюзов от государственных органов, политических партий и движений Профсоюзы действуют сегодня в странах СНГ в совершенно новых условиях. За последние полтора десятка лет профдвижение в странах СНГ прошло непростой путь преобразования и становления. Сегодня мы имеем принципиально другую экономику, совершенно иные хозяйственные и управленческие структуры. Численность членов профсоюзов за период с 1990 года по 2006 год сократилась почти втрое. Если в 1990 году членами профсоюзов было 141 миллион, то в 2006 всего 53 миллиона членов. Такое сокращение связано структуры наших экономик, последствием внедрением в них рыночных отношений; новыми формами организации бизнеса; приватизации и реструктуризации производства; с компаниями (в ряде случаев) государственных властей и работодателей, направленными на развал профсоюзов; использование СМИ в качестве орудия для нападок на профсоюзы.

скачать реферат Государственное регулирование рынка труда

Целью данной работы является исследование рынков труда Российской Федерации, уяснение понятия рынка труда, определение основных тенденций и направлений его развития и регулирования, анализ, составление прогноза рынка труда и предложение конкретных мероприятий по содействию занятости населения. Работа написана с помощью материалов, научных трудов и журнальных статей ученых специалистов, изучающих проблемы рынка труда. 1.1. Рынок труда: занятость, безработица и экономические циклы В рыночном хозяйстве движение работников-собственников своей рабочей силы относительно рабочих мест опосредуется рынком труда. На нём осуществляется купля-продажа рабочей силы. Рынок труда представляет собой совокупный спрос и предложение рабочей силы, который за счёт взаимодействия этих двух составляющих обеспечивает размещение относительно рабочих мест экономически активного населения по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом, территориальном, демографическом и профессионально - квалификационных разрезах. На рынке труда складываются отношения между работодателями и наёмными работниками, способствующие соединению рабочей силы со средствами производства.

скачать реферат Безработица. Проблема безработицы в Восточной Европе

Заключение Мы попытались связать вместе переходные этапы в различных странах и получите ясное представление о более широкой картине. Мы видим две группы проблем: проблемы рынка труда, которые мы рассматриваем как центральные для будущего этих стран, и то и другое тесно связано неразрешенные исследовательские проблемы, на которых мы хотим сфокусировать внимание во второй части нашей научно-исследовательской программы. Для трех главных центральноевропейских стран Польши, Венгрии и Чешской Республики плохой сценарий мог бы развиваться по следующим направлениям. Сокращения работников ! продолжается быстрыми темпами в государственном и частном секторах и процесс структурного приспособления, который до сих пор обусловливал быстрый рост нового частного сектора подходит к концу. Безработица далее возрастает, подвергая опасности реформу, так как негативно воздействует на бюджетно-налоговую ситуацию и подрывает политическую поддержку реформы. Мы не считаем, что вероятность такого сценария высока. Работает множество механизмов обратной связи, обеспечивающих самокоррекцию. Некоторые из них традиционны. Чем выше безработица и ниже показатели найма на работу, тем выше, обычно, желание сохранить работу на государственной фирме, что больше нацеливает на уступки и делает требования по заработной плате более умеренными, ослабляя тем самым процесс выталкивания работников с предприятий.

скачать реферат Понятие рынка труда

Для того, чтобы оценка общественной ценности труда была максимально объективной, необходим ряд условий, одним из которых является развитость рынка труда. Рикардо Д Начала политэкономии, налоговое обложение Соч т.1. М.:Госполитиздат, 1955 г стр. 85,88 Для рынка труда как устойчивого социального института- результат длительного исторического процесса, в основе которого лежат непрерывный количественный рост и усложнение производительных сил. Для экономиста Д. Рикардо и его времени наиболее существенной проблемой рынка труда было определение “естественной цены труда” (“естественной ценой труда является та, которая необходима, чтобы рабочие имели возможность существовать и продолжать свой род без увеличения или уменьшения их числа”) “Естественная цена труда” по Рикардо, лежит в основе заработной платы, уровень которой определяли два фактора- “ первый- предложение и спрос на рабочие руки; второй- цена товара на которые расходуется заработная плата” . Наиболее значительную роль а динамике первого фактора играет движение капитала и его состав. Возражая Мальтусу, Рикардо отмечает: “С моей точки зрения способность покупать труд может возрастать, хотя стоимость капитала страны может уменьшаться.

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
скачать реферат Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины

При том, что заработная плата кредитовалась не больше чем на 2%, а абсолютная величина кредита не превышала 100 тысяч долларов, многие корпорации смогли создать до 50 новых рабочих мест. В-третьих, потому что финансовая стабилизация невозможна без продуманного предотвращения ее негативных последствий и, как мы уже убедились, приводит к дефициту госбюджета, для сокращения которого она и создавалась. За последние два года безработица приобрела вид крупного макроэкономического явления, превратившись в самостоятельный фактор развития экономики. Тем не менее на Украине до сих пор не выработано такой политики в области занятости, которая способствовала бы успешности реформ. Сегодня ясно, что роль безработицы как неизбежного последствия финансовой стабилизации была недооценена. В мире накоплен большой теоретический и практический опыт по регулированию рынка труда. Украина же нуждается в особом, комплексном подходе. Сегодня результативная политика занятости должна идти чуть впереди реального развития рынка труда и превентивно устранять те препятствия, которые могут подхлестнуть безработицу.

скачать реферат Молодежь на рынке труда

Молодежь - социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, адаптации к нему и будущего его обновления.1 На молодежный возраст приходятся главные социальные и демографические события в жизненном цикле человека: завершение общего образования, выбор профессии и получение профессиональной подготовки, начало трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. Эта категория населения разбивается на ряд групп, определяющих их положение на рынке труда. Рынок труда представляет собой совокупный спрос и предложение рабочей силы, обеспечивающийся за счет взаимодействия этих двух составляющих размещение относительно рабочих мест экономически активного населения по различным сферам хозяйственной деятельности. В последнее время в работах многих ученых, посвященных проблемам рынка труда наметилось различие в определении предмета купли-продажи на рынке труда: рабочая сила или труд. Однако продаваться может только рабочая сила, а не труд, так как последний есть ни что иное, как процесс. В таком случае было бы правильнее говорить о рынке рабочей силы, а не о рынке труда. Но, начиная с К. Маркса и кончая многими современными учеными данные понятия принято считать синонимами и не делать между их значениями никаких различий.

скачать реферат Занятость населения и проблемы ее регулирования в рыночном хозяйстве

В западноевропейских странах именно эти работники составляют ядро застойной, длительной безработицы, удельный вес которой, несмотря на благоприятную экономическую конъюнктуру, продолжает увеличиваться. Если в 1985 г. доля длительно безработных (тех, кто не имеет работы более года) составляла в странах Западной Европы 0,9% экономически активного населения, в1993 - 4,7, то в 1994 г. - 6,6%. Несмотря на некоторое сокращение молодежной безработицы, молодые люди до 24 лет по-прежнему составляют около 1/3 всех лиц, не имеющих работы, а в Испании и Италии - более половины. К этим проблемам рынка труда следует добавить сохранение значительных разрывов в уровне безработицы в отдельных географических районах. Они связаны с различиями в экономическом развитии регионов, их отраслевой специализации, особенностями государственной политики занятости. Например, уровень безработицы в Тихоокеанском регионе США (7,2%) в 1,7 раза превышает соответствующий показатель для Центрального северо-западного района (4,2%). Сохранение высокой безработицы, особенно среди отдельных групп населения (длительно безработные, молодежь) вынуждает правительства промышленно развитых стран наращивать государственной финансирование на рынке труда.

скачать реферат Безработица

На региональном уровне в интересах рынка труда осуществляются программы жилищного, транспортного и производственного строительства, государственных (в том числе муниципальных и др.) закупок продукции предприятий всех форм собственности; целевое предоставление предприятиям дотаций, кредитов и налоговых льгот (региональные налоги), направленных на поддержание и развитие производства (и рабочих мест) в приоритетных отраслях. На региональном уровне во многих случаях более эффективны, чем на общегосударственном, меры поддержки фермерства, индивидуального и малого бизнеса. Подобно тому, как на федеральном уровне проблемы рынка труда должны стать наивысшими приоритетами наравне с ведущими направлениями реформ, региональное регулирование должно не просто учитывать интересы рынка труда, а сделать их равными с другими приоритетами региональной политики. В число задач данного блока на региональном уровне входят информационное обеспечение, повышение эффективности трудоустройства, в том числе за счет развития временных и общественных работ, развитие систем подготовки и переподготовки рабочей силы, совершенствование социальной поддержки безработных, самой структуры органов регулирования.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.