телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Книги -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Система національних розрахунків

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
смотреть на рефераты похожие на "Система національних розрахунків" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Реферат З державного регулювання економіки на тему: “ Система національних рахунків і баланс народного господарства, як моделі макроекономіки ” Чугу Михайла ЕП -21 ВТЕІ КНТЕУ Вінниця 2001 ЗМІСТ 1. Система розрахунків 3 2. Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту 3 3. Форми безготівкових розрахунків 3 4. Платіжний баланс. Його загальна характеристика та структура 9 5. Баланс ринку праці 11 6. Баланс грошових доходів і видатків населення України 12 7. Використана література 13 СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ Своєчасне й повне погашення боргових зобов'язань є однією з головних ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб'єкта зокрема. Тому кожна держава багато уваги приділяє організації грошового обігу, створює різні платіжні системи, нормальне функціонування яких забезпечують банки. Грошові платежі здійснюються за допомогою готівки та в безготівковій формі. Сукупність усіх грошових платежів, незалежно від їхньої форми, складає грошовий, або платіжний, оборот. Основну частину його (близько 80%) становить безготівковий оборот — та частина платіжного обороту, яка проводиться за рахунками в банках. Сфери застосування готівкових та безготівкових платежів чітко визначені в законодавчому порядку. Платежі, що здійснюються за допомогою готівки, використовуються в процесі взаємовідносин господарських організацій із населенням, обслуговують рух його грошових доходів та витрат. У розрахунках між суб'єктами господарської діяльності майже всі господарські платежі (крім дрібних) здійснюються безготівковим переказуванням коштів із рахунка платника на рахунок одержувача. Безготівкові розрахунки обслуговують господарські взаємовідносини суб'єктів господарювання між собою та з фінансово-кредитними установами. Відтак усі безготівкові платежі поділяються на розрахунки за товарними й нетоварними операціями. До перших належать платежі, безпосередньо пов'язані з одержанням продукції, виконанням робіт і наданням послуг; до других — платежі в бюджет, погашення заборгованості за кредит, страхові платежі та інші зобов'язання. Існують ще й інші способи платежів, наприклад, планові, коли розрахунки проводяться не за кожну поставку матеріальних цінностей, а за певний період (виходячи з плану поставки), або залік взаємних вимог, коли борги суб'єктів господарювання взаємно погашаються і тільки різниця переказується на рахунок кредитора. УМОВИ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВОГО ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ Однією з найважливіших сфер банківської діяльності, від якої залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта підприємницької діяльності зокрема, є організація безготівкових розрахунків у господарському обороті. Організація безготівкових розрахунків має сприяти процесу відтворення, тобто відповідати конкретним вимогам розвитку економіки. Головна з них — забезпечувати своєчасне отримання кожною господарською організацією коштів за поставлену продукцію та надані послуги, а отже, сприяти прискоренню обігу коштів у розрахунках.

Чекові книжки брошуруються по 10, 20 та 25 аркушів. З дозволу Національного банку України чекові книжки (розрахункові чеки) можуть бути виготовлені (з дотриманням усіх обов'язкових вимог) комерційними банками самостійно з власною фірмовою позначкою. Чекові книжки (розрахункові чеки) є бланками суворої звітності. Розрахункові чеки, які використовуються фізичними особами в разових операціях, виготовляються й обліковуються окремо. Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця (фізичної особи) один або кілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишку коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою. Строк дії чекової книжки — один рік; розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі, — три місяці. За погодженням з установою банку строк дії невикористаної чекової книжки може бути продовжений. Чек обов'язково включає такі реквізити: а) назву «розрахунковий чек»; б) назву власника чекової книжки (далі — чекодавця) та номер його рахунку (для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює); в) назву банку-емітента і його номер МФО; г) ідентифікаційні коди чекодавця та чекодержателя за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, щодо фізичних осіб — ідентифікаційні номери у разі надання таких державною податковою адміністрацією; д) назву чекодержателя; е) доручення чекодавця банкові-емітенту сплатити конкретну суму, що зазначена цифрами та літерами; є) призначення платежу; ж) число, місяць, рік видачі чека та місце його видачі; з) підпис чекодавця та відбиток печатки юридичної особи. Чек, на якому відсутній будь-який із зазначених реквізитів, вважається недійсним і повертається банку чекодавця без виконання. Чек із чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекодержателем протягом десяти календарних днів (день виписки чека не враховується). Якщо закінчення строку пред'явлення чека припаде на неробочий день, то останнім днем строку вважатиметься перший наступний робочий день. Чек приймається чекодержателем в оплату безпосередньо від чекодавця, на ім'я якого виписаний документ, що підтверджує отримання ним товарів, виконаних робіт та наданих послуг. Забороняється передача чекової книжки (розрахункового чека) її власником будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписування незаповнених бланків чеків і прикладання до них печатки юридичними особами. На бажання фізичної особи розрахунковий чек може бути виписаний на ім'я іншої особи, яка в цьому разі стає чекодержатєлем. Видача розрахункових чеків на пред'явника не проводиться. Обмін чека на готівку і отримання решти із суми чека готівкою юридичними особами не дозволяється. За розрахунків фізичних осіб з підприємствами торгівлі та послуг дозволяється отримання чекодавцем решти із суми чека готівкою, але не більше двадцяти процентів від суми чека. Якщо сума решти більша, чекодавець має звернутися до установи відповідного банку для переоформлення чека. Невикористаний розрахунковий чек його власник може повернути до банку, що його видав, для зарахування суми на свій рахунок або обміняти чек на готівку.

АРМ клієнта забезпечує автоматичне ведення поточного стану власного рахунку в банку, ураховуючи проведені початкові та зворотні платежі. Електронні документи, що подаються клієнтом у банк, мають відповідати формату платіжних документів системи електронних платежів Національного банку України із зазначенням електронних цифрових підписів відповідальних осіб платника, яким згідно з установчими документами надано право підпису. Банківська частина системи «клієнт—банк» забезпечує перевірку електронних підписів на кожному електронному розрахунковому документі клієнта та у платіжному файлі в цілому. Системою «клієнт—банк» здійснюється звіряння (квитовка) файлів початкових і зворотних платежів між банком і АРМ клієнта, підготовка виписки щодо платіжних операцій клієнта в банку протягом операційного дня та звіряння виписки наприкінці дня з інформацією, яка надійшла на АРМ клієнта. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень Платіжне доручення (далі — доручення) — це письмово оформлене доручення клієнта банкові, що його обслуговує, на переказування визначеної суми коштів зі свого рахунка. Доручення приймаються банками до виконання протягом десяти календарних днів із дня виписки, без урахування дня заповнення доручення. Банк приймає від платника до виконання доручення тільки в межах коштів, наявних на його рахунку, за винятком доручень на перерахування до бюджету сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів та внесків до державних цільових фондів, які приймаються банками без огляду на наявність коштів на рахунках підприємств. За браком коштів на рахунках такі доручення враховуються на окремому позабалансовому рахунку № 9929. Як правило, доручення застосовуються в розрахунках за платежами товарного й нетоварного характеру. Розрахунки дорученнями можуть здійснюватись: — за фактично відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послуги); — у порядку попередньої оплати; — для остаточних розрахунків за актами звіряння взаємної заборгованості підприємств; — для переказування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії, грошові доходи колгоспників тощо), на їхні рахунки, відкриті в установах банків; — в інших випадках за згоди сторін. При цьому попередня оплата здійснюється підприємствами тоді, коли це обумовлено договором або встановлено окремими указами Президента України та рішеннями уряду. За рівномірних і постійних поставок товарів та надання послуг розрахунки між постачальниками й покупцями можуть здійснюватися дорученнями, періодичним переказуванням коштів у строки і в розмірах, обумовлених договорами. У двосторонньому договорі передбачаються розмір та строки переказування коштів, періодичність звіряння розрахунків і порядок проведення кінцевого розрахунку покупцем. Останній платіж за договором, як правило, має враховувати взаємну заборгованість постачальника й покупця. Розрахунки гарантованими дорученнями Коли одержувач коштів не має рахунка в банку або розрахунки платіжними дорученнями безпосередньо з одержувачем коштів неможливі, підприємство може здійснювати переказування коштів гарантованими платіжними дорученнями через підприємства зв'язку.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

РОЗДІЛ I: Українські спецслужби як об'єкт наукового дослідження § 1.1. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ Перш ніж перейти до теми дослідження, варто, напевне, визначитися із терміном "національні спецслужби". Концепція (основи державної політики) національної безпеки України дає таке визначення системи національної безпеки: "...Це організована державою сукупність суб'єктів: державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об'єднаних цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність в рамках законодавства України" [1]. Виходячи з цього національними спецслужбами України можна назвати державні органи спеціального призначення, які за допомогою оперативних сил та засобів забезпечують безпеку Української держави та захист її життєво важливих інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз. Вживаючи термінологічне сполучення "стан наукової розробки" щодо проблеми історії національних спецслужб часів боротьби за державність України (1917-1921 рр.), слід насамперед зазначити, що воно дуже умовне, бо фактично проблема ця науковцями не розроблялася: з-під пера дослідників до 1991 р. не вийшло жодної узагальнюючої спеціальної праці з минулого органів безпеки нерадянських державних формацій

скачать реферат Інтеграція України у світове господарство

Для ефективної і організаційно оформленої інтеграції України в сучасні світогосподарські зв’язки необхідні певні політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні передумови (рис. 1). Рис.1. Передумови інтеграції Основні політико-правові передумови інтеграції: -політичне визначення України; -забезпечення територіальної цілісності та створення адекватної системи національної безпеки; -безумовне виконання міжнародних зобов’язень, особливо в сфері прав людини; -пряма участь у регіональних і глобальних політичних процесах; -формування відповідного законодавства і вироблення ефективних механізмів та інструментарію його виконання. Економічні передумови інтеграції формуються завдяки таким чинникам: -економічному та інституаційному забезпеченню суверенитету; -оцінці економічного потенціалу і напрямів структурної перебудови; -розробленню та реалізації обгрунтованої програми переходу до ринкових відносин з пріоритетом роздержавлення й приватизації, соціального захисту населення; -оцінці експортного потенціалу, виробленню експортно-імпортної стратегії та адекватного механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності; -запровадженню національної грошової одиниціз включенням її в систему міжнародних розрахунків; -розв’язанню проблеми зовнішньої заборгованості та розділу активів колишнього СРСР шляхом відповідних переговорних процесів.

Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
 Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва

Натомсть Ддро, котрий побував у Санкт-Петербурз невдовз псля того, як Руссо дописав сво «Мркування», повернувся, захоплюючись тим, з якою швидкстю росйський народ «офранцужуться». Так суперечност свдчать, що насправд йшлося не про одяг, (344) а про французький стиль, цивлзацю загалом. Виклик, який Руссо кинув Просвтництву, полягав у сумнв, а то й вдмов вд цивлзац. Концепця Схдно ґвропи Руссо повязувала Польщу  Росю яко крани, яким доводилося робити вибр пдкоритися чи опиратися «загальнй схильност ґвропи». Головна порада «Мркувань», навть важливша за пропозиц про реформу устрою, стосувалася системи нацонально освти. Саме освта покликана дати душам нацональну форму  так спрямовувати хн думки й смаки, аби вони стали патротами за власною схильнстю, пристрастю, потребою. Коли дитина розплющу оч, вона повинна бачити свою крану  до само смерт не бачити нчого ншого. Кожен справжнй республканець всмокту любов до сво крани з молоком матерP11. Завдяки цим спостереженням Руссо став нтелектуальним зачинателем модерного нацоналзму,  саме Польща надихала його полтичну уяву

скачать реферат Ринок фінансових послуг

Конкретними орієнтирами в досягненні світових стандартів нарівні цінних паперів є такі кінцеві цілі: - держава повинна мати розвинуту та ефективно діючу систему Національного депозитарію цінних паперів. Крім зберігання цінних паперів , система Національного депозитарію може здійснювати й подальше обслуговування угод з цінних паперів та обробки інформації про них. Депозитарій може як включати систему платежів у свою структуру, так і бути пов'язаним з окремою системою платежів; - створення системи заліку вимог при наявності достатнього обсягу фондового ринку; - усі угоди з цінних паперів повинні виконуватися відповідно до принципу "поставка проти платежу"; - мають бути прийняті стандарти Міжнародної організації із стандартизації /ІSO/ для обігу документів за операціями з цінними паперами та їх нумерації. Обіг цінних паперів має забезпечуватися системами: - біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами; - Національного депозитарію цінних паперів; - залік вимог /клірингу/, які розвиватимуться, виходячи з потреб фондового ринку з метою забезпечення своєчасної поставки цінних паперів проти платежу.

 Українська усна народна творчість

Аналзуючи системи нацональних мфологй, Лев-Строс виявляв у них структури пдсвдомост, елементи яких взамозалежн  здатн складатися в нов системи. Фольклорн тексти та нш явища розглядаються як структури мфем (елементв мфу), що можуть творити нов верс. Надзвичайного поширення з початку до середини 20 ст. набула ритуально-мфологчна (неомфологчна) школа. Вона виникла на основ синтезу ритуально-мфологчно теор (Р. Смт, Дж. Дж. Фрезер  т. зв. «кембрджська група», Великобританя; х послдовники Д. Гаррсон, А.Б. Кук, Ф.М. Корнфорд) з аналтичною психологю та вченням про архетипи К.Г. Юнга. В основ цього вчення було багато дей мфологчно школи, але тут утверджувалась перевага ритуалу над мфом. Ритуалов вдводилось першорядне значення в походженн культури, мистецтва, лтератури, флософ, соцальних нституцй. Представники школи Е. Миро, Ш. Отран, П. Сентив (Франця); Г.Р. Лев, Ф. Реглан (Англя), Е. Хайман (С¶ЛА), опираючись на теорю архетипв (Н. Фрай, Канада; Р. Чейз, Ф. Уотс, США; М

скачать реферат Финансы Украины

Грошова система форма організації грошового обігу в країні, що склалася історично і закріплена національним законодавством. Грошові системи сформувалися в XVI XVII вв., хоч окремі їх елементи з'явилися в більш ранній період. У грошових системах по мірі їх розвитку відбувалися істотні зміни. Ринок неможливий без грошей і грошового обігу. Останнє являє собою рушення грошей, опосредствующее оборот товарів, послуг. Грошовий обіг обслуговує купівлю-продаж товарів і послуг, а також рушення фінансового ринку. У США 3/5 платіжного обороту доводиться на фінансові операції. Такий зв'язок грошового обігу з фінансами служить основою для деяких економістів визначати грошовий обіг як регульовану законодавчу систему фінансів в країні. Тип грошової системи залежить від того, в якій формі функціонують гроші. Існують різні системи грошового обігу, які склалися історично і закріплені законодавче кожною державою. . Найважливішими елементами грошової системи є: . національна грошова одиниця міра грошей, прийнята в країні за одиницю, в якій виражаються ціни товарів і послуг (рубель, долар, франк і інші); . масштаб цін вагова кількість грошового металу, прийнята в країні в якість грошової одиниці і її складових частин; . система емісії грошей - установи, що випускають гроші і цінні папери; законодавче закріплений порядок випуску грошей в обіг; емісійна система в розвинених країнах означає випуск банківських квитків центральним банком, а казначейських квитків і монет казначейством відповідно до законодавче встановленого емісійного права. . форми грошей матеріалізована в певному типі загального еквівалента мінова вартість, яка спроможний забезпечити стійкість звертання товарів і є законними платіжними коштами в готівковому обороті; . валютний паритет співвідношення з іншими валютами; інститути грошової системи державні і недержавні установи, регулюючі грошовий обіг.

скачать реферат Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа

Подібно цьому, те або інше середнє значення цікаве тільки тоді, коли воно представницьке; для цього треба, щоб частотний розподіл елементів, для яких виводиться середнє значення, не мав дуже великого разброса. Ось чому нерідко виявляється необхідним враховувати при макроекономічному аналізі не тільки розмір сукупних величин, але і їх структуру. Сам аналіз буде тим більше плідним, чим більше вдасться розікласти агреговані величини на деяке число більш дрібних величин, з тим щоб скоротити неоднорідність, зберігши при цьому можливість оперувати системою загалом. Крім того, намагаючись пояснити певні макроекономічні зв'язки на основі теорії поведінки окремих господарських суб'єктів, важливо уміти згрупувати господарські одиниці, чия поведінка може бути визнана приблизно схожою. 2. Макроекономічні моделі(характеристики) Перш за все розглянемо макроекономічні моделі з точки зору пояснення функціонування окремих секторів народного господарства.Система національних рахунків як модель економічного кругообігу. Система національних рахунків — це система взаємопов'язаних економічних показників та особлива форма їх представлення, яка. відображає найзагальніші й найважливіші аспекти економічного розвитку, пов'язані з виробництвом і споживанням продуктів, і послуг, розподілом і перерозподілом доходів, формуванням національного багатства країни.

скачать реферат Облік у закордонних країнах

Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку Кожній країні властиві певні відмінності, які обумовлені національними особливостями й факторами розвитку. У цьому зв'язку кожна країна має свою національну систему бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку - це сукупність прийомів і методів, за допомогою яких узагальнюються процеси виробництва, постачання й реалізації продукції, визначаються мети, забезпечується керування підприємством на основі стратегічних і тактичних завдань. Національна система бухгалтерського обліку характеризується такими показниками: використанням системи національних бухгалтерських стандартів, розроблених з урахуванням національних особливостей розвитку економіки; національним планом рахунків; системою організації бухгалтерського обліку в масштабі фірм; методологією визначення кінцевого фінансового результату; системою фінансової звітності. Наприклад, МСБО використовують як національні стандарти бухгалтерського обліку (НСБУ) такі країни, як Хорватія, Кіпр, Кувейт, Латвія, Мальта, Пакистан, Грузія, Вірменія.

скачать реферат Інформаційні ресурси України

Зміст Перелік умовних позначень, скорочень і термінів Вступ Документографічний огляд 1. Особливості та основи правового режиму інформаційних ресурсів 1.1 Поняття і класифікація інформаційних ресурсів 1.2 Нормативно-правове забезпечення використання інформаційних ресурсів 2. Державна політика в сфері інформаційних ресурсів 2.1 Державне управління інформаційними ресурсами 2.2 Створення системи національних інформаційних ресурсів 2.3 Інформаційна безпека 3. Міжнародний аспект використання інформаційних ресурсів. Значення інформаційних ресурсів для економіки України 3.1 Інтеграція України в світовий інформаційний простір 3.2 Застосування інформаційних ресурсів в економіці Висновки Перелік посилань Перелік умовних позначень, скорочень і термінівБД – бази даних ЕЦП – електронний цифровий підпис ІАС – інформаційно-аналітична система ІБ – інформаційна безпека ІІАС – інтегрована інформаційно-аналітична система ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології ІР – інформаційні ресурси ІС – інформаційні системи ІТ – інформаційні технології НРІР – Національний реєстр інформаційних ресурсів НТІ – науково-технічна інформація СІРО – система інформаційних ресурсів органу державної влади СНІР – система національних інформаційних ресурсів ВступОдне з визначень суспільства, яке йде на зміну існуючому (поряд з такими, як постіндустріальне, інфраструктурне, глобальне) – інформаційне суспільство.

Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
скачать реферат Роль Еразма Роттердамського в гуманістичному русі Німеччини

А зіткнення гуманістичного руху з пануванням римської церкви додало той специфічний відтінок религиозно- філософського струменя, який і з'явився початком ідеологічних битв епохи Реформації. Секуляризація ідеології, переважна увага до проблем світоглядного, побудова етико-філософської системи, національний патріотизм ось ті особливості гуманістичної культури Німеччини, які визріли в ході її формування в XV ст. 3. Гуманістичний рух в Німеччині у 16 ст. XVI століття - Чинквенченто – пізній етап Відродження, епоха великих потрясінь, небувалого розквіту мистецтв і сміливих відкриттів передової думки. Для цього періоду характерне посилення новою, ранньобуржуазної ідеології, використання античних традицій і мов разом із зростанням значення мов національних, створення творів антиклерикального напряму. Відродження XVI століття в Германії розвивається на тлі народних рухів і збігається за часом з Реформацією, забарвлюючи весь історичний процес в затвердження вільнодумства. І хоча специфіка двох явищ, Відродження і Реформації, безперечний їх взаємовплив і взаємопроникнення.

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

До системи Національного банку входять центральний апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності Національного банку. 1. Національний банк і банківська система України Економічна природа грошей припускає неперервність їх обертання. Тому тимчасово вільні грошові кошти повинні акумулюватись у грошово-кредитних установах і перетворюватися на інвестиції. Кредитні відносини – це економічні відносини з приводу акумуляції та надання у позику тимчасово вільних грошових коштів на умовах повертання, терміновості та платності. Кредитна система є найважливішою ланкою інфраструктури ринку, що включає сукупність кредитних вілносин, форм иа методів кредитування, а також сукупність кредитних інститутів, які здатні мобілізувати тимчасово вільні грошові кошти, перетворити їх на кредити, а в кінцевому рахунку – в інвестиції.

скачать реферат Содержание, особенности и задание украинской политологии

Потребує вивчення проблема сучасної української політичної системи і національних політичних традицій. Насамперед, виникає питання про природність парламентарізму для України, принаймні у його теперішньому вигляді. Система виборів, яка пропонується сьогодні недосконала. Якого типу парламент і президент нам потрібні і як домогтися обрання саме таких основних політичних інституцій. Практично не розпочиналось ще вивчення проблеми національного лідерства. Сучасний розвиток цівілізації та демократизму, як її форми, характерний наявністю політичного лідерства. Економічні й соціальні підвалини лідерства ще тільки визрівають. Тому будівництво української демократії - це економічне і культурне явище, хоча будівництво нової, незалежної України і відбувається за допомогою ораганізаційних заходів, що з неминучістю підносить роль лідерства, зокрема політичного, у становленні української державності.Висновок. В цій контрольній роботі розглянуті деякі основні завдвння і проблеми української політології. Ця наука досить молода, але вже стала досить ефективним знанням, намагається забезпечити можливу безпомилковість політичних рішень, їхній оптимальний вплив на життя народу України.

скачать реферат Принципи кримінального права

Тому їх визнають принципами усієї системи національного права або загальноправовими принципами. Тоді виникає питання: чи існують кримінально-правові принципи у “чистому”вигляді, тобто властиві тільки цій галузі права, і якщо вони дійсно існують, то в якому співвідношенні знаходяться з загальноправовими? З точки зору прихильників вказаного підходу до галузевих відносяться ті принципи, які діють виключно у галузі кримінального права і не проявляються в інших галузях. Але, по-перше, у вказаних авторів спостерігається суттєві розбіжності щодо розподілу усіх принципів на загальноправові і специфічні. Так, Матишевський П.С., стверджуючи, що принципи законності і гуманізму отримують особливий кримінально-правовий зміст, відносить їх до спеціальних принципів кримінального права. До цієї ж групи він відносить і принцип економії кримінальної репресії, який, наприклад, у підручнику за редакцією Беляєва Н.А. відноситься до категорії загальноправових. По-друге, при такому розподілі в одній і тій же групі опиняються положення, що виключають або поглинають один одного, наприклад, можливість відповідальності і її невідворотність чи відповідальність осіб, винних у скоєнні злочину і невідвороность кримінальної відповідальності.

скачать реферат Місце України в глобалізаційних процесах

Стратегія України полягає у наближенні до загальноєвропейських структур двома паралельними курсами - безпосередньо та через членство в центральноєвропейських інституціях. За цих умов особливого значення набуває завдання налагодження відносин з такими міжнародними економічними організаціями та угрупуваннями, як Європейський Союз (ЄС), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Рада Європи (РЄ), Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Економічна комісія ООН для Європи, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ). Можливість вступу України до міжнародних організацій і структур їх члени пов'язують з багатьма чинниками. Одним із вирішальних серед них є визначеність нашої держави щодо таких аспектів її внутрішньої і зовнішньої політики, як національні інтереси, реальні і потенційні загрози, основні напрями і сформованість системи національної безпеки в цілому, зокрема економічної безпеки. Під національною економічною безпекою ми розуміємо такий стан національної економіки, який характеризується сталим розвитком в усіх її сферах, “імунітетом” до впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, що порушують нормальне функціонування держави, підривають досягнутий рівень життя населення і тим самим викликають підвищену соціальну напруженість в суспільстві, а також загрозу самому існуванню держави.

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
скачать реферат Шпоры по международной экономике

Однією з галузей, де Україна плідно кооперується з російськими підприємствами, є авіаційна (вир-во літаків Ан-70, авіадвигунів для російських літаків і гелікоптерів). Зважаючи на офіційно проголошений курс інтеграції України до ЄС досить складним у сучасних умовах буде завдання встановлення і пожвавлення коопераційних відносин із західними підприємствами. У цьому напрямку можна використати кооперацію з колишніми партнерами по РЕВ як “трамплін” на захід, оскільки такі країни, як Польща, Чехія, Угорщина є одними з найреальніших кандидатів до вступу до ЄС. Правда, ці країни самі змушені вирішувати схожі проблеми, адже європейська економіка прагне до дедалі більшої замкнутості, насамперед у сфері виробничої кооперації.132. Валютний ринок України і особливості його функц-ня. Валютний ринок (ВР) – це офіційні центри, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на основі попиту та пропозиції. 1. Формування валютного ринку України (ВР) пов’язане з процесами трансформування укр економіки. Функціонування купону на початк етапі форм- ня ВР розглядається не як обіг національної валюти, а як заміна готівкового рубля. Відсутня система національного регулювання ВР, курс відносно інших валют визначався через крос-курс стосовно російського рубля, який відігравав також роль ключової резервної валюти. 2. Другий етап розпочався з виходу Укр з рублевої зони в кінці 1992 р.У 1993р головною ознакою ВР стало запровадження ел-тів системи його регулювання.

скачать реферат Іван Якович Франко

Змушений багато в чому підлаштовуватися під політичні погляди членів "НТШ", щоб втримати роботу (необхідну йому насамперед як джерело прибутку), Франко присвятив себе літературній роботі. Франко-вчений, літератор, просвітник очевидно переміг Франка-революціонера, надто марксиста. У 1870-х Франко ні за що не дозволив би собі працювати в виданні на кшталт "Літературно-наукового вісника". З одного боку, це вказує на безрезультатність революційної боротьби в Галичині та невіру самого Франка у можливість її успіху; з іншого ж, віддавшися справжній праці на користь народу, несучи йому знання і модерну науку, Франко найбільше реалізувався як геніальний митець і універсальний вчений. Звичайно, за рівнем впливу на інтелігенцію "ЛНВ" не був настільки революційним, яким колись, в 1875-76 роках, був для галицького студентства оновлений "Друг". В Галичині сформувалася повноцінна система національної преси, одна двох колись рівних партій - народовська - перемогла, залишивши москвофілам проповіді в сільських парафіях. Науково-технічний прогрес, прихід нової літератури (в тому числі і модернізму, що він не був прийнятий Франком, переконаним позитивізмом) та революційні настрої в усіх великих імперіях Європи, насамперед Німеччині та Росії, відсували на задній план ідеалістичні уявлення Франка.

скачать реферат Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

Саме тому, міжнародні порівняння макроекономічних показників є важливими, тому що дають можливість фахівцям бачити місце нашої країни у світовій економічній системі, виявити причини її розвитку чи відставання. Метою даної курсової роботи є визначення теоретично-методологічних підходів до розрахунку та порівняння макроекономічних показників країн світу та України, проаналізувати міжнародні порівняння країн світу у системі національних рахунків та місця в них України. Для досягнення означеної мети, ми поставили перед собою наступні задачі: обґрунтувати теоретично-методологічні підходи до визначення макроекономічних показників розвитку світової економіки; розглянути показники рівня економічного розвитку країни та її місця у світовій економіці; проаналізувати міжнародні порівняння показників системи національних рахунків країн світу; визначити місце України в міжнародних зіставленнях макроекономічних показників; висвітлити можливі шляхи прискорення інтеграції України в світову економіку та підвищення міжнародного економічного рейтингу нашої країни.

скачать реферат Непрямые налоги

Податки – це плата суспільству за виконання державою її функцій, це відрахування частини валового національного продукту на суспільні потреби, без задоволення яких існування сучасного суспільства неможливе. Податки встановлюються для утримання державних структур і для фінансового забезпечення виконання функцій держави – управління, оборона, соціальні та економічні функції. Податкова система більшості країн світу, в тому числі й України, будується на на сполученні між прямими та непрямими податками. Перші встановлюються безпосередньо на доход чи майно платників податків, другі включаються у вигляді надбавки у ціну товару або тарифу на послуги та сплачуються споживачами. При прямому оподаткуванні грошові відносини виникають між державою та платником податків, які сплачують податок безпосередньо в бюджет; при непрямому оподаткуванні – суб’єктом цих відносин стає продавець товару чи послуги, який виступає посередником між державою і платником податку (споживачем). Використання в єдиній системі різномонітних по об’єктам оподаткування та методам розрахунків прямих и непрямих податків, дає змогу державі повніше реалізувати на практиці обидві функції податків – фіскальну та економічну; під впливом податків опиняються майно підприємств і громадян, різні види ресурсів, що споживаються в процесі виробництва, робоча сила, отриманий доход.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.