телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Бытовая техника -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Финансирование инновационных проектов через сеть инновационных фондов

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
смотреть на рефераты похожие на "Финансирование инновационных проектов через сеть инновационных фондов" Київський інститут економіки, менеджменту, банківської і страхової справи Кафедра менеджменту та інвестування Курсова робота з менеджменту на тему: “Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів” студента 3-го курсу спеціальності “Менеджмент організацій” Побережного Євгена Віталійовича Науковий керівник: Кандидат економічних наук Жилінська Оксана Іванівна КИЇВ-1998 План Вступ . 3 Розділ І. Інноваційні фонди та основні принципи їх . діяльності . 4 Розділ ІІ. Рух грошових потоків в інноваційному процесі . 11 Розділ ІІІ. Світовий досвід фінансування інноваційних . проектів через мережу інноваційних фондів та перспективи його 18 використання в Україні. Висновки . 28 Список використаної літератури Вступ Економічна криза в Україні призвела до того, що вітчизняна наука переживає надзвичайно складні часи (бюджет Академії наук скоротився на 85% минулого рівня). Проте навіть в такий складний перехідний період до науки не можна застосувати ту ж стратегію, що й до промислових підприємств: кинути у ринковий простір і спостерігати, хто виживе. При цьому (що зараз і відбувається) буде втрачений науковий потенціал країни. В той же час неможливо зберігати збюрократизовану багатоповерхову систему управління наукою. Стратегічний напрямок науково-технічної політики на передбачувану перспективу зводиться до комплексного рішення наступних задач: - концентрація коштів і зусиль на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки; - прискорення процесів створення, впровадження і тиражування прогресивних науково-технічних рішень; - підвищення уваги з боку наукових організацій до конкретних практичних завдань, що реально стоять перед виробництвом. Проте саме фінансовий дефіцит паралізує всі складові процесу досліджень, що неминуче відбивається на його змістовній стороні. З урахуванням всього вище викладеного досить привабливою виглядає ідея фінансування наукових досліджень та впровадження науково-технічних розробок через мережу інноваційних фондів, яка добре зарекомендувала себе як джерело фінансування інноваційних проектів в розвинених державах. Дослідження питання, наскільки прийнятною є для України така форма фінансової підтримки інноваційних процесів і є метою цієї роботи. Завдання: - вивчити основні принципи діяльності інноваційних фондів; - проаналізувати рух грошових потоків в інноваційному процесі; - дослідити світовий досвід фінансування інноваційних проектів; - визначити перспективи та можливі форми діяльності інноваційних фондів в Україні; Розділ І. Інноваційні фонди та організація їх діяльності Світовий досвід показує, що далеко не всі інноваційні ідеї втілюються в життя, а тим більше далеко не всі досягають завершення інвестиційним процесом. Причини: помилки в обгрунтуванні, недостатньо чисті результати експерименту, нестача засобів для розвитку виробництва, і, нарешті, довгі строки інноваційного процесу, які призводять до старіння новації. Все це обумовлює підвищену ризиковість інноваційних проектів, що, звичайно, має наслідком певні особливості процесу їх фінансування. В світовій практиці існує багато різних форм фінансування інноваційних ризикових проектів.

Це означає, що у ролі джерел фінансування НТП індивідуальні спонсори займають фактично перше місце не тільки в якісному вимірі, а й в кількісному. З боку зустрічного потоку грошові вливання в прямий потік здійснюються на всіх фазах інноваційного процесу (наукові дослідження, розробки, виробничі випробування, промислове освоєння і т.п.). Тому на кожній фазі встановлюється кругообіг коштів із зустрічного потоку в магістральний і навпаки, за рахунок чого вони посилюють один одного. Саме там де формується другий, зустрічний рух (тобто на заключних фазах інноваційного процесу) і виникає найбільш інтенсивний і потужний кругообіг грошових коштів. Від першого цей зустрічний рух відрізняється тим, що він спрямований в обхід інноваційного процесу і йде до потенційного масового споживача створюваних ним нововведень з тим, щоб підготувати його до здійснення ним самим його безпосередньої споживчої функції. Можна стверджувати, що другий, зустрічний фінансовий рух інвестує всі свої кошти на задоволення життєвих потреб людини, тоді як перший вкладає весь свій потенціал в нову техніку, технології та інші нововведення. Корпорації та відомства отримують головний свій виграш тоді, коли їм гарантується оперативне та радикальне вирішення проблем за рахунок перетворення їх соціально-економічної організації. Важливо підкреслити, що перебудова здійснюється автоматично, безболісно і навіть непомітно для самих відомств і корпорацій. Вони також приєднуються до системи фондових механізмів господарювання, які, “замикаючись у коло” утворюють структуру, в рамках якої назустріч одне одному ідуть грошові, інформаційні, кадрові та інші ресурси. Корпорації стрімко розширюють сфери впливу і нарощують свою потужність. Відбувається процес розшарування, внаслідок якого економіка країни стає так би мовити двоверствовою. Верхній економічний шар являє собою незалежний сектор, в якому функціонують інноваційні фонди. Ці кошти рухаються на некомерційній, неприбутковій основі, хоч і обертаються в товарно-грошових формах, однак мало пов’язаних з ринковими товарно-грошовими відносинами, оскільки базуються на даровому відчудженні і привласненні учасниками масової науково-технічної творчості коштів, що обертаються. Нижній шар утворюють традиційні організаційно-економічні структури, характерні для товарного виробництва, яким властиві звичайні ринкові відносини. Для верхнього економічного шару характерними є досить високі інтеграційні якості. Дарові грошові та організаційні ресурси у змозі (офіційно і легально) долати будь-які регіональні, національні, континентальні та інші кордони, митні бар’єри і т.д. Вони можуть вбирати в себе зустрічні грошові, інформаційні, кадрові, матеріально-технічні та інші ресурси також на даровій основі, але вигідній для всіх і кожного власника коштів, що залучаються. Тому фондові механізми господарювання швидко розповсюдились по всьому західному світу і вже злились в ньому в єдину структурно-функціональну систему. Нижній економічний шар, навпаки, зберігає свою роздробленість по країнах, регіонах та континентах, тому що виробництво, яке орієнтується на отримання прибутку від простого продажу товарної маси, всюди створює собі конкуренцію, протидію, митні бар’єри, протекціонізм.

Для радикального покращення механізму фінансування НДДКР в сучасних умовах інфляції ті інвестиційної кризи необхідно впровадити цілу низку заходів. По-перше, слід задіяти селективно-приорітетний принцип. Державі необхідно забезпечити підтримку провідної частини науки, її концентрацію на найбільш цінних та незахищених напрямках НТП, на виконанні обмеженого кола ключових національних науково-технічних програм, по вирішенню як поточних, так і довгострокових завдань країни, використовуючи для цього всі джерела фінансування. Оскільки розробка і реалізація довгострокових (пошукових) пріоритетних напрямків пов’язані з значними витратами і подовженням терміну віддачі від інвестицій, з ризиковим характером отримання результатів, акценти при формуванні пріоритетів і їх реалізації переносяться на початкові стадії інноваційного циклу. Тому оптимальна форма при проведенні досліджень і розробок за стратегічними пріоритетами - цільові комплексні програми, фінансовані в основному за рахунок коштів держбюджету та позабюджетних фондів. Для тих пріоритетних напрямів, де при вирішенні деяких науково- технічних завдань можливий швидкий прорив за рахунок вітчизняних розробок, доцільно розповсюджувати пряму державну підтримку на весь інноваційний цикл, починаючи з фундаментальних досліджень, - для прискорення їх процесу перетворення у відповідні технологічні досягнення. Якщо в реалізації деякого напрямку потрібний швидкий результат (наприклад він є родовим для інших), виправдана першочергова підтримка розробок, що готові до впровадження. По-друге, по пріоритетних напрямках, що задовольняють короткострокові цілі науково-технічної політики, варто створювати об’єднання зацікавлених організацій та підприємств, фінансові та фінансово-промислові групи. Доля державної участі у подібних об’єднаннях і групах повинна визначатись ступенем ризику, важливістю мети і терміном повернення вкладених коштів. По-третє, заради фінансової підтримки загальногалузевих НДДКР, направлених перед усім на створення та освоєння нової техніки та технології, пов’язаної із структурною перебудовою та стимулюванням життєво- важливих галузей, необхідно використовувати систему позабюджетних фондів, а також нові інноваційні структури. По-четверте, взаємодія органів держуправління з науково-технічними організаціями (як неприбутковими так і тими, що мають в даний момент бюджетне фінансування) повинна будуватись головним чином на контрактній основі, в порядку конкурсного та (або) критеріального відбору проектів із встановленням взаємних зобов’язань держави та безпосередньо виконавця робіт. При цьому потрібна відповідальна експертиза проектів та їх виконавців з точки зору виявлення реальних можливостей відповідних спеціалістів та актуальності пропонованих досліджень. Висновки Не дивлячись на те, що перехід до ринкової економіки передбачає зменшення ролі держави в інноваційній діяльності, через ряд обставин (в першу проблема інвестиційного клімату) найближчим часом в Україні держава і надалі змушена відігравати ключову роль в фінансуванні найважливіших напрямків НТП. Проте доцільно дещо змінити схему такого фінансування. Джерелом коштів повинні активніше виступати позабюджетні фонди, до участі в яких потрібно активно залучати приватний капітал, комерційні банки, тощо.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Инновационный менеджмент. Шпаргалка

Связь субъекта управления с объектом будет происходить посредством передачи информации. Именно эта передача информации является процессом управления. 11 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА Инновационный менеджмент выполняет функции, которые предопределяют формирование структуры системы управления предприятием при осуществлении инновационного процесса. Существуют два типа функций менеджмента инноваций: 1) функции субъекта управления, т. е. субъектом управления будет один или группа работников, проводящих целенаправленное управление функционированием объекта управления; 2) функции объекта управления, т. е. объектом управления в этом конкретном случае будут и инновации, и инновационный процесс, и экономические отношения между всеми задействованными участниками рынка инноваций. п. Функции объекта управления: 1) рисковое вложение капитала в инновационный проект; 2) организация инновационного процесса при внедрении инновационного проекта; 3) организация продвижения инноваций на рынке и ее диффузии. Функция рискового вложения капитала отчетливо проявляется в организации венчурного финансирования инвестиций на рынке инноваций

скачать реферат Организация финансирования опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок

Можно утверждать, что конкурсность и состязательность при получении финансирования при обеспечении контроля за уровнем, результативностью и качеством работ является единственным способом изменения сложившейся ситуации в лучшую сторону. В качестве специальных институтов для реализации механизма конкурсного финансирования, позволяющего, в том числе, обеспечивать контроль за уровнем, результативностью и качеством работ является наиболее успешной, и зарекомендовали себя такие институты как разнообразные фонды. Как показывает и зарубежный и российский опыт, наиболее эффективным является механизм конкурсного финансирования научных и инновационных проектов через систему фондов, нацеленных на поддержку исследований и разработок. При этом механизм финансирования через фонды в равной степени пригоден как для поддержки научных исследований фундаментального и поискового характера, так и поддержки инновационной активности на финальных стадиях – коммерциализация результатов и поддержка инновационного бизнеса.

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
 Тупики Глобализации: Торжество Прогресса или Игры Сатанистов?

Эти последние по мере выполнения своего пожелания об открытии рынков превращались в ТНК, которые в настоящее время и являются подлинными властителями планеты. Причем львиной долей этих многочисленных корпораций через сеть инвестиционных фондов реально владеет весьма ограниченный круг всемирных олигархических семейных кланов. Однако давайте вернемся к тому, как происходила постепенная реализация вышеназванными олигархами идеи мирового правительства. На заседания Лиги наций президента США сопровождали уже известные нам Пол Варбург и Бернард Барух, которые исполняли роли главных лоббистов учреждения мирового правительства. Когда затея провалилась, эти люди вместе со своими коллегами стали искать какие-нибудь подходящие структуры для постепенной реализации идеи глобализации власти - неохота создавать нечто с нуля, если оно уже существует. Структуры нашлись быстро, в чем не стоило и сомневаться: покуда все эти влиятельные семьи делали свои дела, другая семья - гораздо более влиятельная - обдумывала уже следующие ходы

скачать реферат Инновации в управлении цепями поставок

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования в зависимости от сферы предпринимательства (транспортная, складская, промышленная, коммерческая, сервисная и др. виды логистик). Тема 4. Управление инновационными процессами в цепях поставок: функциональная система реализации инвестиционных проектов. Организационный механизм управления инновационно-инвестиционными процессами. Анализ основных причин, препятствующих развитию инновационной деятельности. Тема 5. Эффективность инновационных проектов. Методы выбора инновационных проектов. Оценка привлекательности альтернативных проектов. Формирование портфеля инновационно-инвестиционных проектов. Ранжирование проектов по критерию конкурентоспособности. Финансирование инновационных проектов (бюджетные ассигнования, внебюджетные фонды, финансовый лизинг и др.). ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Пример оформления титульного листа контрольной работы

 Финансовое право

Кроме того, средства этих фондов могут направляться на высокорисковое финансирование инновационных проектов. Выделение средств из вышеназванных фондов осуществляется на договорной основе. Резервный фонд Министерства транспорта РФ создан по ус­мотрению Правительства РФ. Его правовой режим определен по­становлением Правительства РФ от 21 июля 1997 г., которым ут­вержден Порядок образования и использования средств резервно­го фонда Министерства транспорта РФ для обеспечения безопасно­го функционирования транспортных систем и ликвидации послед­ствий чрезвычайных ситуаций в транспортном комплексе.* ></emphasis> *' СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3659. Цель создания этого отраслевого денежного фонда — обеспече­ние безопасного функционирования транспортных систем и лик­видации последствий чрезвычайных ситуаций в транспортном комплексе. Источниками его образования являются: а) добровольные от­числения организаций морского, речного и автомобильного транс­порта в размере до 1% доходов; б) сборы от лицензирования всех видов деятельности на морском, речном и автомобильном транс­порте в размере, установленном вышеназванным Положением; в) отчисления в размере 10% портовых, корабельных и иных сбо­ров на морском и речном транспорте; г) добровольные отчисления страховых компаний, осуществляющих страхование транспорта; д) другие источники

скачать реферат Государственные инвестиции в общественные блага в регионе

Данный фонд -основа финансирования инвестиционных проектов через федеральные целевые программы, с распределением средств на конкурсной основе. Следует отметить, что из-за отсутствия стратегии управления развитием общественных благ в регионе не проработаны своевременно и в достаточной степени инвестиционные проекты. Так во Владимирской области по этим причинам на пятилетие запаздывает транспортная разгрузка центра г. Владимира (строительство Лыбедской магистрали), реконструкция исторического ядра города, что напрямую привело бы к подъему туризма в регионе; завершение в полном объеме работ на южном обходе Владимира, обходе д. Бараки и г. Мурома. Все эти инвестиционные проекты могут инвестироваться только из федерального бюджета. Эти работы необходимо ускорить, поскольку эти объекты после ввода воспроизводят государственные инвестиции. Список литературы

скачать реферат Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности

Учитывая все вышеизложенные факторы повышения роли инноваций в низовой экономике и доступа к финансовым ресурсам в сфере коммерциализации технологий, можно утверждать, что венчурный капитал как специфический тип финансирования, разработанный специально для инвестиций в проекты, связанными с высокими рисками, прежде всего инновационные, играет критическую роль. Внедрение инноваций в хозяйственную жизнь организации естественно требует вложения финансовых средств в их разработку и освоение. При этом установлена эмпирическая зависимость - чем большую прибыль от нововведения рассчитывает получить в будущем организация, тем к большим затратам она должна быть готова в настоящем. Тем не менее, для организации проблема выбора объекта финансовых вложений не исчерпывается предельной суммой инвестиций. Исследования показали, что наибольшей эффективностью обладают вложения в инновации, где организация имеет возможность получать монопольную сверхприбыль. 2. Источники реализации инвестиционных и инновационных проектов Важнейшей особенностью инновационного проекта, что подчеркивают все специалисты, является его направленность в будущее, предвидение которого сопряжено с неопределенностью, а, следовательно, с коммерческим (предпринимательским) риском, то есть опасность возникновения в будущем ситуаций, при которых фактические результаты инвестирования (доходы или иные выгоды) окажутся меньше по сравнению с ожидаемыми, из расчета, на которые принималось решение об инвестировании.

скачать реферат Основные направления развития экономики России в 21 веке

Когда же социалистическая система рушится, эти качественные различия выходят на поверхность: выясняется, что значительную часть экономической деятельности составляет та, за которую никто и никогда в условиях рынка и демократии платить не будет ни как потребитель, ни как налогоплательщик. Именно поэтому процесс постсоциалистической трансформации прежде всего состоит в постепенном перераспределении ресурсов из тех видов деятельности и предприятий, которые не могут функционировать в условиях рынка, в те виды деятельности, которые оказываются в условиях рынка востребованными. На первой стадии объем высвобождения ресурсов всегда превышает объем их использования в новых производствах, что и предопределяет спад. Затем экономика проходит через гибкостью системы высшей школы. Главное достоинство предлагаемого подхода заключается в том, что через такое развитие системы высшего образования можно эффективно интегрировать результаты вузовской, академической и отраслевой науки России, а также передовые результаты науки мирового сообщества при создании, реализации инновационных проектов и развитии инновационной деятельности, что является предпосылкой создания в стране эффективной инновационной экономики.

скачать реферат Инновационные проекты

Инновационный проект, эффективный для одного предприятия, может оказаться неэффективным для другого в силу объективных и субъективных причин, таких, как территориальная расположенность предприятия, уровень компетенции персонала по основным направлениям инновационного проекта, состояние основных фондов и т.п. Все эти факторы оказывают влияние на результативность инновационного проекта, но оценить их количественно очень трудно, а в некоторых случаях и невозможно, поэтому их необходимо учитывать на стадии отбора проектов. Поскольку на каждом конкретном предприятии существуют свои факторы, влияющие на эффективность инновационных проектов, то универсальной системы оценки проектов нет, но ряд факторов имеет отношение к большинству инновационных предприятий. На основе этих факторов выделяют определенные критерии для оценки инновационных проектов. При реализации инновационных проектов приоритетными и поддерживаемыми со стороны государства должны быть те проекты, которые ориентированы на конечные социально-экономические результаты в таб.

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат 75 Ответов к ГОСУ кафедры Теория и практика управления УГТУ-УПИ

Привлеченные средства (-уставной капитал, - дополнительная эмиссия акций) Использование научных методов инновационного менеджмента является важным фактором экономического развития страны, выживания и коммерческого успеха любой организации. Критериями эффективности инновационных процессов выступают экономические параметры, которые позволяют соизмерить затраты на инновационную деятельность и доходы от реализации инновационной продукции. Прибыльность, доходность инновационных проектов выступает при этом не как цель, а как важнейшее условие и результат осуществления инновационной деятельности. Инновационный менеджмент призван обеспечить эффективное и согласованное функционирование всех внешних и внутренних элементов инновационного проекта. Такое состояние инновационной системы называется гармонией. Гармонизация в развитии инновационного проекта составляет основную целевую задачу инновационного менеджмента. Задачи инновационного менеджмента: 1.Разработка и согласование инновационных стратегий 2.Поиск новых идей стимулирования творчества 3.Составление бюджетов НИОКР 4.Оценка и отбор инноваций 5.Обеспечение эффективности организации инновационных процессов Инновации успешны, если после их внедрения получают прибыль, если нет, то неуспех.

скачать реферат Инновационный проект

смотреть на рефераты похожие на "Инновационный проект" содержание1. ВВЕДЕНИЕ 32. Инновационный проект. 4 2.1. Инновационный проект: основные этапы создания и реализации. 4 2.2. Классификация инновационных проектов. 9 2.3. Эффективность инновационного проекта 103. Заключение 15ЛИТЕРАТУРА 161. ВВЕДЕНИЕ Понятие «инновационный проект» употребляется в нескольких аспектах: - как дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей; - как система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий; - как процесс осуществления инновационной деятельности. Эти три аспекта подчеркивают значения инновационного проекта как формы организации и целевого управления инновационной деятельностью. В данной работе подробно рассказывается об основных этапах создания и реализации инновационных проектов, приведена классификация инновационных проектов, а также говориться о методах оценки инновационных проектов. 2. Инновационный проект. 2.1. Инновационный проект: основные этапы создания и реализации.

скачать реферат Организация инновационной деятельности предприятия на примере ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова"

Реализация методики должна обеспечить возможность принятия решений о целесообразности инновационной деятельности на самых ранних ее этапах. Способы и методы оценки эффективности инновационной деятельности основываются на соизмерении затрат и конечных результатов. Но конечный результат может быть получен только при всесторонней оценке инновационной деятельности предприятия. При этом оценку инновационной деятельности предприятий можно осуществлять по общепринятым в экономике направлениям: научно-информационный уровень предприятия; технический уровень предприятия; технико-экономическая эффективности инновационных проектов. Критериями оценки инновационной деятельности можно считать: 1) Научный уровень предприятия; 2) Уровень информационного обеспечения; 3) Конкурентоспособность разработок, обеспечивающих достижения поставленной предприятием цели. Научный уровень предприятия в значительной степени может характеризоваться долей выполнения и внедрения собственных научно-исследовательских разработок в производство. При этом научный уровень предприятия можно определить как отношение затрат на инновационную деятельность к общим затратам на производство: Кн = , (1) где Кн – коэффициент научного уровня производства; Зи – сумма затрат на инновационную деятельность, руб; Зп – общая сумма затрат на производство, руб.

скачать реферат Производственные критерии оценки проекта

Одной из важнейших задач каждого инновационного проекта является точная его оценка. Для снижения возможных рисков в первую очередь необходимо четкое и ясное проведение оценки предлагаемого инновационного проекта, так как инновационный проект вполне приемлемый для одной фирмы может оказаться совершенно неподходящим для другой в силу таких причин как территориальное расположение, компетентность сотрудников организации, финансовое состояния и пр. Основной задачей оценки инновационного проекта является собирание и анализ сведений о перспективности управленческих решений, организованных в проект, оценка экономической эффективности проекта, оценка рисков, имеющих возможность возникнуть во время реализации проекта, а также внешних условий, в которых он будет осуществлен. На начальной стадии формирования инновационного проекта оценивание является основной процедурой, выступающей в виде непрерывного процесса. Данный процесс предполагает возможность остановить проект в любой момент в связи с возникновение альтернативных вариантов.

скачать реферат Технопарки и технополисы в России, организационные формы инновационного менеджмента

Тем не менее, научные парки являются незаменимой формой соединения науки и предпринимательства, стимулирование научно-технического прогресса, выращивания идей и форм наукоемкого бизнеса. В большинстве западных стран более 90% фирм терпят крах в первые 5 лет своего существования. Если же такие фирмы вырастают под сенью научных парков, они оказываются гораздо более жизнеспособными. В Великобритании, например, разоряются всего 3% «парковых» фирм. Принадлежность к научному парку способствует авторитету в коммерческих кругах. Кроме того, научные парки оказывают важное социально психологическое воздействие, формируя настрой на новаторские подходы, на стремление к преобразованию, улучшению условий труда и жизни. Поэтому в цивилизованных странах ни власть имущих, ни рядовых налогоплательщиков не надо убеждать в необходимости развития научных парков. В конце 1996 года в России насчитывалось 56 научных парков, созданных в 40 городах страны на базе вузов и объединенных в ассоциацию «Технопарк». В составе отечественных парков насчитывалось 780 малых инновационных фирм, в которых работало около 10 тыс. человек. Ими было произведено 710 видов наукоемкой продукции, реализовано 850 инновационных проектов, а объем инновационной деятельности оценивался в 32 млрд. руб., в том числе 6.5 млрд. приходилось на внешнеэкономические операции.

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
скачать реферат Регулирования внешнеэкономической деятельности

Осуществляется в виде доплат фирмам и компаниям дотаций из бюджета для устранения разницы между себестоимостью продукции и экспортными ценами для получения прибылей. Чаше всего государство выделяет до 30% средств, необходимых для проведения научных, исследовательских, конструкторских работ с целью исследования и внедрения новых товаров в экспортном производстве. Государственное финансирование направлено на поддержку не только крупных компаний в странах с рыночной экономикой, но так же средних и малых фирм, способных в короткие сроки модернизировать и перестраивать экспортное производство в соответствии с требованиями мирового рынка.    Косвенное финансирование экспортеров. Производится через сеть частных банков, которым государство выдает специальные дотации на уменьшение кредитных ставок экспортерам. Косвенным финансированием следует считать возврат экспортерам пошлин, выплаченных при ввозе сырья, а так же передачу экспортерам правительственных, в том числе и военных, заказов по стабильным и , как правило, высоким ценам.  Снижение налогов с экспортеров.

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность Мордовии

Данные проблемы, несмотря на всю их сложность разрешимы. И первым шагом на пути к их решению в Республике Мордовия должна стать Программа инновационного развития хозяйственного комплекса Республики Мордовия на перспективу. Другим немаловажным фактором решения поставленных задач является налаживание эффективного информационного обмена между субъектами научно- инновационной деятельности. В немалой степени этому способствует организация выставочно-ярмарочной деятельности, проведение научно- практических конференций и семинаров. Также предполагается участие предприятий и организаций, способных стать заказчиками инновационных проектов или внедрить инновационные разработки ученых и практиков республики в производство. 5. "Деловая Мордовия-99" 30 сентября, на территории "Мордовэкспоцентра состоялась выставка- ярмарка "Деловая Мордовия-99". Второй год подряд выставка имела статус международной. В ее работе приняли участие представители Германии, Италии, Индии, Венгрии, Болгарии, Швеции, Франции, Турции, Югославии, Румынии, Украины, Белоруссии и Азербайджана.

скачать реферат Государственное регулирование НТП

В США, при относительно низком уровне налогообложения, действуют около 36 тыс. фондов реконструкции и развития. В Швеции все 100% отчислений в инвестиционные фонды должны быть помещены на специальный беспроцентный инвестиционный счет в Риксбанке. Подобная мера позволила бы российскому правительству получить возможность концентрировать имеющиеся ресурсы, направлять их в соответствии с инновационной политикой государства. Целесообразным было бы законодательное установление счетов обновления с обязательным помещением туда части прибылей отдельных предприятий.             Формирование системы фондов научно-технического развития. Решение проблемы финансирования НТП невозможно без создания сети специализированных фондов. Внебюджетные инвестиционные научно-технические фонды являются формой реализации государственной научно-технической политики и выполняют несколько функций. Финансовый накопительный резервуар. В этой функции фонд выступает в качестве резервуара накопления, поскольку для инвестиционной деятельности, реализации инновационных проектов нужно накопить определенную сумму, которая позволит произвести замену производственных фондов, реконструкцию, перейти на новую технологию.

скачать реферат Инновационная деятельность предприятия

Прямое финансирование инноваций осуществляется в рамках государственных программ, а также через систему специальных фондов. Сегодня программы по своему содержанию и механизмам реализации представляют собой наследие советских времен. Они фактически не пересматривались, а их результаты никогда не оценивались. В итоге в настоящее время максимальная доля финансирования приходится на программы фундаментальных исследований в области физики и на программы поддержки сырьевых отраслей, а отнюдь не на развитие инновационной инфраструктуры или поддержку инноваций. Государственные фонды, финансирующие инновации, концентрируются на предприятиях малого инновационного бизнеса. Деятельность фондов вполне успешна, однако, есть, по крайней мере, два «но»: во-первых, бюджет таких фондов очень скромный; во-вторых, существуют законодательно-нормативные ограничения, затрудняющие вложения фондами средств в рисковые стадии развития малых инновационных проектов, а также усложняющие процедуры возврата средств, выделенных в качестве беспроцентных или льготных кредитов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.