телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Книги -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Финансы Украины

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Кредитна система як сукупність кредитно-фінансових інститутів акумулює вільні грошові капітали, прибутки і заощадження різних верств населення і надає їх в позику фірмам, уряду і приватним особам. Основою кредитної системи історично є банки. Перші попередники сучасних банків виникли у Флоренції і Венециї (1587 р.) на основі меняльної справи обміну грошей різних міст і країн. Головними операціями банків були прийом грошових внесків і безготівкові розрахунки. Пізніше за таким принципом виникли банки в Амстердаме (1609 р.) і Гамбурге (1618 р.). Останні спеціалізувалися на обслуговуванні торгівлі, і така важлива функція як випуск кредитних грошей у них не була розвинена. 1. Отже, кредитно-фінансові інститути поділяються на: 1. центральні банки; 2. комерційні банки; спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Центральні банки це банки, що здійснюють випуск банкнот і що є центрами кредитної системи. Вони займають в ній особливе місце і є, як правило, державними установами. 1. До основних функцій центрального банку відносяться наступні: 1. Емісійна функція, що зберігає своє значення, оскільки готівка як і раніше необхідна для значної частини платежів і забезпечення ліквідності кредитної системи, яка повинна мати кошти остаточного погашення боргових зобов'язань. 2. Функція акумулювання і зберігання касових резервів для комерційних банків, тобто кожний банк, член національної кредитної системи зобов'язаний зберігати на резервному рахунку в Центральному банку суму в певній пропорції до розміру його внесків. Одночасно Центральний банк по традиції є охоронцем офіційних золотовалютних резервів країни. 3. Функція кредитування комерційних банків, характерна для соціалістичної економіки при державній монополії на кредитну діяльність, а також для перехідного періоду, що супроводиться недостачею коштів в руках приватних фінансових інститутів. Менш виявляється вона в розвиненій ринковій економіці, де подібне кредитування існує переважно в періоди фінансових труднощів. 4. Надання кредитів і виконання розрахункових операцій для урядових органів, оскільки в бюджетах різного рівня акумулюється до половини і більше за ВВП країн. Дані кошти нагромаджуються на рахунках в центральних банках і витрачаються з них. При цьому центральні банки ведуть рахунки урядових установ і організацій. Крім того, вони здійснюють операції з державними цінними паперами, надають державі кредит в формі прямих короткострокових і довгострокових позик або купівлі державних облігацій. Центральні банки також проводять за дорученням урядових органів операції із золотом і іноземною валютою. Клірингова функція або функція проведення безготівкових розрахунків. Так, в ряді країн центральний банк веде операції по загальнонаціональному клірингу, виступаючи посередником між комерційними банками, розташованими в різних районах країни. Прикладом загальнонаціональної розрахункової палати може служити Федеральна резервна система Сполучених Штатів. Комерційні банки являють собою приватні і державні банки, що здійснюють універсальні операції по кредитуванню промислових, торгових і інших підприємств, головним чином за рахунок тих грошових капіталів, які вони отримують у вигляді внесків. 1. Виділяють декілька їх функцій: 1.

У залежності від вигляду грошей, що звертаються виділяються два типи систем грошового обігу: 1. система обігу металевих грошей, коли звертаються повноцінні золоті і срібні монети, а кредитні гроші вільно обмінюються на грошовий метал (злитки або монети); 2. система обігу кредитних і паперових грошей, коли золото витіснене із звертання і тому кредитні і паперові гроші можуть бути обмінени на золото. Сучасний грошовий обіг являє собою сукупність грошових коштів, зовні виступаючих в двох формах: готівкової і безготівкової. По об'єму готівка значно поступається грошовим коштам, що знаходяться на банківських рахунках: банкноти і размінна монета в сучасних умовах складають лише біля 10% всіх грошових коштів. Історія свідчить про існування таких різновидів грошових систем як біметалізм, що базується на використанні як гроші двох металів золота і срібла (XVI - XIX віку), і монометаллизм, що використовує в звертанні лише один метал золото, а паперові гроші вільно обмінюються на цей метал. Монометаллизм історично існував у вигляді трьох стандартів: золотомонетного (вільне звертання золотих монет); золотослиткового (передбачалася можливість обміну знаків вартості на золото лише по пред'явленню суми, відповідної ціні стандартного злитка); золотодевизного (коли банкноти дозволялося обмінювати на іноземну валюту девізи, разменную на золото). - Світова економічна криза 1929-1933 рр. поклала кінець епосі монометаллизма. На його місце приходить система нерозмірних кредитних грошей, яка характеризується наступним: - демонетизація золота; - скасування золотого змісту банкнот; - значне розширення безготівкового обороту; - пануюче положення кредитних грошей; - посилення емісії грошей з метою кредитування приватного підприємництва і держави; державне регулювання грошового обігу. Розрізнюють також грошову систему з твердим забезпеченням і вільний грошовий обіг. Така відмінність пов'язана з регулюванням дефіциту грошової маси в звертанні. У системах з твердим забезпеченням недостача грошей законодавче забезпечує положення про норми покриття. У той же час існує небезпека недостатнього постачання народного господарства грошима (дефляція), якщо в економіці, що розвивається грошова маса не може бути збільшена через недостачу золотих запасів в центральному банку. При вільному грошовому обігу завжди існує небезпека надмірного збільшення грошової маси (інфляції), так як не існує ніяких законодавчих положень про покриття грошей, що знаходяться в звертанні. У сучасній вітчизняній економічній літературі існують і інші підходи до класифікації грошових систем. Так, Л.Г. Прусова вважає, що тип грошової системи визначається змістом її елементів і їх взаємодією, які обумовлюють тенденції розвитку і закономірності функціонування грошової системи. Це дозволяє виділити наступні типи грошових систем: Неринкова грошова система відрізняється наявністю значних обмежень в функціонуванні грошей (талони, картки і , використовуються адміністративні методи регулювання грошового обігу. Грошова система ринкового типу характеризується вільним функціонуванням грошей. Зберігаються тільки деякі обмеження проведення грошових операцій на рівні банків як елемента грошової системи.

У результаті скорочується попит, знижуються темпи інфляції. Однак одночасно може статися спад інвестицій і виробництва, що може привести до застою і навіть до явищ, зворотних спочатку поставлених цілей, розвинутися безробіття. Бюджетна політика проводиться і для розширення попиту в умовах спаду. При недостатньому попиті здійснюються програми державних капіталовкладень і інших витрат (навіть в умовах значного бюджетного дефіциту), знижуються податки. Вважається, що таким чином розширяється попит на споживчі товари і послуги. Однак стимулювання попиту бюджетними коштами, як показав досвід багатьох країн в 60-70е роки, може посилювати інфляцію. До того ж великий бюджетний дефіцит обмежує урядові можливості маневрувати податками і витратами. Другий підхід рекомендується авторами-прихильниками монетаризму в економічній теорії. На перший план висувається грошово-кредитне регулювання, непрямо і гнучко що впливає на економічну ситуацію. Цей вигляд регулювання проводиться непідконтрольним уряду центральним банком, який визначає емісію, змінює кількість грошей в звертанні і ставки позикового процента. Прихильники цього підходу вважають, що державу повинно провести дефляционные заходи для обмеження платоспроможного попиту, оскільки стимулювання економічного зростання і штучна підтримка зайнятості шляхом зниження природного рівня безробіття веде до втрати контролю над інфляцією. Намагаючись приборкувати інфляцію, що вийшла з-під контролю, уряди багатьох країн, починаючи з 60-х років, проводили так звану політику цін і прибутків, головна задача якої по суті зводиться до обмеження заробітної плати - третій метод. Оскільки ця політика означає адміністративну, а не ринкову стратегію боротьби з інфляцією, вона не завжди досягає оголошеної мети. Необхідно зазначити, що комбінація різних способів придушення інфляції залежить від конкретних економічних умов тієї або іншої країни. Становлення ринку в Україні, зокрема, в значній мірі, залежить від інтенсивності інфляційних процесів. Боротьба ж з цим був методами тотального або значного адміністративного контролю над цінами і прибутками, як це практикувалося раніше, без усунення їх причин, негативно позначається на розвитку ринкових відносин і стабільності економіки. Введення державного замовлення, інвестування промисловості і сільського господарства (за рахунок бюджетного дефіциту), встановленню жорсткого курсу валюти і взагалі твердих цін на всі товари - подібні заходи практикуються і зараз в Україні. У будь-якому випадку, це наочний приклад неефективного державного регулювання. Необхідні серйозні і комплексні антиінфляційні заходи. Складність ситуації полягає в тому, що антиінфляційну політику в Україні зараз не можна все-таки звести до тільки непрямих економічних важелів. Справа в тому, що в Україні, нарівні із загальними закономірностями, найважливішою причиною інфляції можна вважати унікальну диспропорциональность в економіці, що виникла як наслідок командно-адміністративної системи. Радянській економіці були властиві тривалий розвиток в режимі військового часу, і, як наслідок, надмірна частка військових витрат в ВНП, найвища міра монополізації виробництва, розподілу і грошово-кредитної системи і інші особливості.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Сборник статей и интервью 2009г (v1.26)

По его убеждению, «это ведет к разрушению Украины - как экономической, так и политической. Ведь правительство не знает, как покрыть ту политику, которую сформировало в бюджетной сфере. Я считаю, что это неответственная и бездумная политика правительства. Потому нам нужно дождаться первых результатов этих консультаций, которые проводятся на рабочем уровне». Как сообщили пресс-служба Министерства финансов РФ, «на прошлой неделе в Министерстве финансов Российской Федерации состоялись двусторонние консультации с представителями Министерства финансов Украины по их просьбе. Украинская сторона высказала просьбу оценить возможность предоставления Россией кредита в размере $5 млрд на покрытие дефицита бюджета Украины. По просьбе Минфина России Минфин Украины предоставит дополнительную информацию о текущем состоянии украинской экономики». При этом в Минфине подчеркнули: «Официального обращения от Украины по поводу предоставления указанного кредита ни в правительство РФ, ни в Минфин России не поступало». rosbalt.ru ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ПЛАН Избиратели поддержали Обаму, надеясь навсегда избавиться от «новых демократов» и забыть чету Клинтон как кошмарный сон

скачать реферат Бюджет Украины на 1997 г.

Утверждение отчета об исполнении государственного бюджета Украины в соответствии со п.4 ст.85 «Конституции Украины» осуществляет Верховный Совет. Выполнение и предоставление отчета об исполнении местных бюджетов возложено на местные государственные администрации соответствующих территорий (ст.119 п.4,5 «Конституции Украины»). Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с росписью бюджета, составленной на основании утвержденного бюджета. Роспись бюджета (поквартальная разбивка) - это планово-финансовый акт оперативного управления исполнением доходной и расходной частей бюджета, построенный в строгом соответствии с бюджетной классификации. Роспись утверждается Министром финансов Украины и носит силу нормативного акта, обязательного к исполнению всеми субъектами. БЮДЖЕТНАЯ КЛАСИФИКАЦИЯ. Правовые начала лежат в основе всех стадий бюджетного планирования, соблюдения бюджетной дисциплины по поступлению доходов в бюджет и расходованию средств из бюджета. Это обеспечивается бюджетной классификацией. Рисунок 2 Бюджетная классификация - единая систематизированная, функциональная группировка доходов и расходов бюджета по однородным признакам, которая обеспечивает общегосударственную и международную согласованность бюджетных данных (ст.8 Закона Украины «О бюджетной системе Украины»).

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
 Государственные и муниципальные финансы: теория и практика в России и в зарубежных странах

При этом величина основной суммы государственного долга не должна превышать 60% фактического годового объема валового внутреннего продукта Украины. Предельный размер дефицита государственного бюджета Украины на 2006 г. составляет 13 245 666,9 тыс. грн., в том числе предельный размер дефицита общего фонда государственного бюджета Украины – 11 739 449,4 тыс. грн. и предельный размер дефицита специального фонда государственного бюджета Украины -1 506 217,5 тыс. грн.[179] В случае превышения предельной величины Кабинет Министров Украины обязан принять меры для доведения этой величины до нормы. Одним из основных бюджетных принципов является публичность, поэтому информация о бюджете должна быть обнародована. Министерство финансов Украины обеспечивает доступность для публикации: 1) проекта Закона о государственном бюджете Украины; 2) Закона о государственном бюджете Украины на соответствующий период с дополнениями, которые являются его неотъемлемой частью; 3) информацию о выполнении государственного бюджета Украины по итогам квартала и года; 4) информацию о показателях выполнения сведенного бюджета Украины; 5) другую информацию о выполнении государственного бюджета Украины

скачать реферат Бюджетный процесс в Украине

Аналогичные показатели доводятся исполнительными органами власти высшего уровня непосредственно Советам народных депутатов и их исполнительным органам низшего уровня в сроки, которые обеспечивали бы утверждение бюджетов до начала бюджетного года. Составлению проектов бюджетов предшествует разработка основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на плановый год с выделением показателей объема валового внутреннего продукта, национального дохода, сводного баланса финансовых ресурсов, баланса доходов и расходов населения, платежного баланса, валютного плана. Обозначенные показатели разрабатываются до 1 июня года, предшествующего плановому, Министерством экономики Украины с участием Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и других министерств и ведомств. На основании Основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на плановый год правительство Автономной Республики Крым, исполнительные комитеты областных, Киевского и Севастопольского городского Советов народных депутатов разрабатывают прогнозные показатели экономического и социального развития соответствующих административно - территориальных единиц.

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Не вопрос, почему это все было затеяно во времена П. Грачева с участием "касаванов и лазаренок". Постепенно круг участников и подписантов расширялся за счет руководителя Госналогслужбы Артюхова, замминистра финансов Вавилова, и.о. председателя правления "Газпрома" Шеремета... и генерала Олейника, назначенного начальником ГУБиФ МО вместо Воробьева. Того самого, который участвовал в ликвидации хозяйства ГСВГ в бывшей ГДР вместе с небезызвестным по аферам с российской собственностью за рубежом генералом Бурлаковым. Не вдаваясь в детали, можно обратить внимание только на одно обстоятельство. С какого-то рожна "Минфин перечислил на счет МО деньги, когда нужно было просто перечислить их прямо "ЕЭС Украины". Еще более странно то, что не Украина перечисляет нам деньги за долги и поставляет в виде зачета долгов "доски и цемент", а Российское Министерство обороны перечисляет деньги с открытого для этой операции счета в НРБ на счет "ЕЭС Украины", а та в свою очередь "перекидывает деньги на счет "Газпрома". И как водится в новое время через английский банк, на счет "английской" кампании "Юнайтед энерджи Интернейшл"

скачать реферат Финансовое право Украины (Шпаргалка)

К ним относятся: контроль и выборочные проверки с изучением хозяйственной деятельности на местах; заслушивание на заседаниях постоянной комиссии руководителей министерств и ведомств; рассмотрение проекта бюджета на совместных заседаниях с привлечением отраслевых и функциональных постоянных комиссий. Завершается предварительное рассмотрение проекта бюджета составлением постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен заключения по планированию бюджета. Проект государственного бюджета вместе с заключением постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен представляется Президиуму Верховного Совета, что даёт основание для рассмотрения проекта бюджета на сессии Верховного Совета Украины. Второй этап рассмотрения проекта государственного бюджета Украины проходит на сессии Верховного Совета Украины и начинается с доклада Министра финансов Украины от имени правительства. Вторым выступает председатель постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен. Только после этого выступают народные депутаты с обсуждением проекта бюджета.

скачать реферат Финансирование и кредитование капитальных вложений

Укрсоцбанк доводит до дирекций подведомственных банков оп- ределенные Министерством экономики и Министерством финансов Украины лимиты выдачи государственного кредита. Совет Минист- рев Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская то- . родские госацминистрации в пределах выделенных лимитов госкре- пита доводят их до госадминистрации районов и городов республи- ки,области,города. Финансово-кредитные отношения между Министерством фи- нансов Украины и Укрсоцбанком оформляется кредитным дотово-нансов Украины и Укрсоцбанком оформляется кредитным догово- ром, в котором указываются цель выдачи кредита, сроки его пога- шения, процентные ставки за пользование кредитом, экономические санкции за невыполнение условий договора. Кредитные отношения между коммерческими банками и ЖСК оформляются кредитным договором, в котором определяются цель выдачи кредита, сроки его возврата, процентные ставки за пользование кредитом. экономичес- кие санкции и особые условия кредитования обязательства банка и ЖСК. При оформлении кредитного договора учреждения банка проверяют платежеспособность каждой семьи членов кооператива и перспективы полного погашения задолженности с учетом действу- ющей процентной ставки за пользование кредитом.

скачать реферат "Рынок ценных бумаг"

К тому же значительное снижение инфляции и депозитных ставок коммерческих банков заставит потенциальных инвесторов обратиться к альтернативным источникам финансовых вложений. В связи со значительным понижением с 15 июля учетной ставки НБУ и активизацией фондового рынка уже наблюдается постепенное перемещение на него средств с валютного рынка и рынка банковских депозитов. Это серьезно увеличивает возможности активизации деятельности на территории Украины многих профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая российских. В данное время лицензии на право работы с ценными бумагами получили более 500 хозяйственных товариществ, однако реально на фондовом рынке работают около 60. Наиболее активными являются: . акционерное общество "КОМЕКС - брок" ( срок деятельности три года, имеет брокерскую контору на украинской фондовой бирже, работает с акциями приватизированных промышленных предприятий, которые с июня 1995 года еженедельно выставляются с государственными казначейскими облигациями Министерства финансов Украины, имеет 10 региональных агентов; . фондовый дом "ВОИНТЕР" ( около 3 лет работы на фондовом рынке, имеет брокерскую контору на Украинской фондовой бирже, работает как с акциями приватизированных предприятий, так и на внебиржевом рынке.

скачать реферат Основы права

Деятельность фондовой биржи прекращается в том случае, когда число ее членов стало меньше 10. Если в фондовой бирже осталось 10 членов, ее деятельность прекращается в случае непринятия новых членов в течение шести месяцев. Деятельность фондовой биржи прекращается в соответствии с законодательством Украины об акционерных обществах и иных видах хозяйственных обществ. Контроль за выпуском и обращением ценных бумаг осуществляют Министерство финансов Украины и местные финансовые органы. Министром финансов Украины назначаются государственные представители на фондовой бирже. Они уполномочены осуществлять контроль за соблюдением положений Устава и правил фондовой биржи и имеют право участвовать в работе руководящих органов фондовой биржи. Финансовые органы в случае отклонения от условий, определенных в разрешениях на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг, а также в уставе и правилах фондовой биржи, могут применять следующие санкции: выносить предупреждение; приостанавливать на срок до 1 года подписку и продажу ценных бумаг; приостанавливать на определенный срок заключение сделок по отдельным видам деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг; аннулировать разрешение, выданное на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг в случае повторного применения санкций, предусмотренных подпунктами «1-3» ст. 39. Министерство финансов Украины может приостанавливать деятельность фондовой биржи в случае нарушения ею уставной деятельности и требовать приведения ее в соответствие с уставом и правилами фондовой биржи.

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
скачать реферат Финансы шпоры к ГОСУ

Используется при игре на повышение; опцион на продажу - дающий право, но не обязывающий продать фьючерсный контракт или иную ценность (кроме товара) по заранее установленной цене. Используется при игре на понижение. 105(15) Первичный и вторичный рынок ценных бумаг см. вопрос 100 106(16) Формирование и развитие рынка ценных бумаг в Украине Порядок выпуска и обращения ценных бумаг в Украине регулируется Законом Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже». Юридические лица, желающие заниматься профессиональной деятельностью по ценным бумагам, получают разрешение на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг в Управлении денежного обращения и ценных бумаг Министерства финансов Украины, в порядке, регламентирующим выдачу разрешения на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг. Коммерческие банки приступают к деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг с момента выдачи разрешения МФУ и полной уплаты уставного фонда. 107(17) Внебиржевой рынок ценных бумаг. ПФТС ? На внебюджетном рынке ценных бумаг торгуют всеми ценными бумагами, которые имеют спрос у инвесторов. Основными агентами внебиржевого сектора вторичного рынка выступают брокерские и дилерские фирмы. (см. вопрос 109(19)). 108(18) Механизм биржевой торговли. Листинг. Котировка По типу организации различают два вида фондовых бирж: публичные, которые принадлежат государству, а их члены регистрируются государственными органами в соответствии с определенными требованиями.

скачать реферат Бухгалтерский учет и аудит основных фондов

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускалось лишь в случаях переоценки в соответствии с решением Правительства (до 1 июля 1997 г.), допускалось и допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, капитального ремонта или частичной ликвидации соответствующего объекта. До принятия новой редакции Закона, увеличение первоначальной стоимости регулировалось Приказом Министерства Финансов Украины от 14.06.1996 года "Об утверждении порядка отражения в бухгалтерском учете и отчетности увеличения балансовой стоимости основных фондов на сумму затрат, связанных с капитальным ремонтом" установившем, что на сумму затрат, связанных с законченным капитальным ремонтом основных средств по состоянию на 1 января 1996 года, увеличивается их балансовая стоимость. В результате переоценки (индексации) определялась новая стоимость - восстановительная, которая затем выполняла роль первоначальной. Согласно новой редакции Закона, налогоплательщик самостоятельно может принять решение о проведении ежегодной индексации стоимости основных фондов по коэффициенту индексации, определенному по формуле: Ки.=/И (а-1)-10/:100, где И (а-1)-индекс инфляции года.

скачать реферат Особенности формирования инвестиционных процессов

По существующим оценкам, в государственную казну ныне не поступает 40 и более процентов финансовых ресурсов от налогов. В условиях острого дефицита собственных инвестиционных вложений значительную роль играет привлечение в Украину иностранных кредитов и инвестиций. К концу 1997г. вложения иностранных инвесторов составили чуть более 2 млрд. дол. Эта цифра незначительна (к примеру, в экономику Венгрии в 1994г. было инвестировано из-за рубежа 8 млрд. дол. США). Кроме того, хорошо известно, что в условиях рынка личные сбережения населения – это один из наиболее весомых инвестиционных ресурсов. И, таким образом, проблема сводится к созданию в Украине цивилизованного рынка капитала. Ныне этот процесс только разворачивается. Министерством финансов Украины разработан комплекс мер, призванных существенно ускорить формирование фондового рынка. Создание финансового рынка и его разветвленной инфраструктуры – важная задача, от решения которой зависит оптимизация инвестиционной деятельности и нельзя допустить, чтобы рынок ценных бумаг приобрел искаженные формы и уже в начальной стадии дискредитировал себя в глазах населения.

скачать реферат Ревизия финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений

На лицевой стороне бланка сметы указываются полное наименование учреждения, бюджет, на котором оно состоит, и год, на который составлена смета. В смету могут включаться только расходы, необходимость которых обусловлена характером деятельности данного учреждения. Общая сумма расходов на год распределяется в смете по статьям бюджетной классификации, утвержденной Министерством финансов Украины, с поквартальной разбивкой. Сумма расходов и ее распределение по статьям приводятся в смете в сопоставлении с уточненным планом и исполнением по отчету за предшествующий период за 6 или 9 месяцев в зависимости от того, когда она составляется. Расходы, предусмотренные по смете, должны быть обоснованы необходимыми расчетами по каждой статье. Расчеты составляются исходя из производственных показателен и в соответствии с действующим законодательствим в части расходования средств на выплату заработной платы, а также с соблюдением действующих норм расходов по отдельным видам затрат. В смете приводятся общие сведения о наружной кубатуре строений, внутренней площади зданий, системе отопления, наличии водопровода и канализации, которые используются при планировании объема затрат на хозяйственные расходы и капитальный ремонт.

скачать реферат Финансы Украины

Представители: Александов, Бирмак, Вознесенский, Шершенев. В этот период появились работы по финансам предприятий. Государственный бюджет изучали: Ситорян, Бунич, Радионова. Современное состояние финансовой науки в России характеризуется отсутствием существенных публикаций и разработок как в теории, так и в практике финансов. Украина. Основоположник финансовой терминологии - И. Франко. Его труды по анализу государственной финансово - бюджетной, финансово - кредитной политики, деятельности коммерческих банков, финансовых фондов, финансово - хозяйственных товариществ раскрывают состояние финансов в Западной Украине. Лекция №3. Тема: “Функции финансов и финансовая политика”. 1. Функции финансов. 2. Финансовая политика. Финансы - экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в целях выполнения функций, задач государства и обеспечение условий расширенного воспроизводства. Под централизованными финансами понимают экономические денежные отношения, связанные с формированием и использованием фондов денежных средств государства, которые аккумулируются в государственной бюджетной системе.

Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
скачать реферат Бюджетный кодекс Украины

Кабинет Министров Украины в лице Министра финансов Украины, Совет министров Автономной Республики Крым в лице Министра финансов Автономной Республики Крым и городского совета в лицу руководителей их исполнительных органов могут предоставлять гарантии относительно выполнения долговых обязательств субъектам исключительно в границах полномочий, установленных соответственно законом о Государственном бюджете Украины или решением о местном бюджете. 2. Гарантии предоставляются лишь на условиях платности, строковості, имущественного обеспечения и встречных гарантий, полученных от других субъектов. 3. Платежи, связанные с выполнением гарантийных обязательств, принадлежат к платежам по долгу. 4. В случае невыполнения юридическими лицами своих обязательств относительно погашения и обслуживание предоставленных на условиях возвращения кредитов, привлеченных государством или под государственные гарантии, других гарантированных государством обязательств, и взыскание задолженности перед Государственным бюджетом Украины с предоставленных предприятиям и организациям ссуд из государственного бюджета, ссуд, предоставленных за счет средства, привлеченных государством или под государственные гарантии, платы за пользование этими ссудами органы взыскания применяют механизм взыскания этой задолженности в порядке, предусмотренном законом для взыскания не внесенных в срок налогов и неналоговых платежей, включая погашение такой задолженности за счет имущества должников. Статья 18. Предельный объем долга 1.

скачать реферат Контроль и ревизия

В Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе созданные контрольно-ревизионные управления, в районах, городах и районах в городах — контрольно-ревизионные отделы. Основная функция государственной контрольно-ревизионной службы — осуществление контроля за расходованием средств и материальных ценностей, их хранением, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и финансовой отчетности в министерствах, ведомствах, государственных комитетах, бюджетных учреждениях, а также на предприятиях, удерживаемых за счет бюджетов всех уровней и государственных валютных фондов. Государственная контрольно-ревизионная служба имеет централизованную организационную структуру. Главное контрольно-ревизионное управление Украины возглавляет заместитель министра финансов Украины. Руководители региональных контрольно-ревизионных управлений и подразделов назначаются высшими руководителями. Важной функцией вышестоящих органов контрольно-ревизионной службы Украины является составление нормативно-методических документов по вопросам организации и порядка проведения контрольно-ревизионной работы, обобщение передового опыта. 1.2. Формы и виды финансово-хозяйственного контроля В рыночных условиях хозяйствования повышения эффективности производства, распределения, обмена и потребления общественно необходимого продукта невозможное без надлежащего контроля за использованием товарно-денежных отношений.

скачать реферат Бухгалтерский учет и принятие решений в бюджетных организациях

Распорядители средств третьей степени получают средства только на расходы данного учреждения. Открытию финансирования предшествует доведение объема ассигнований и смет расходов. Указанная процедура предусматривает такие шаги: Министерство финансов Украины доводит главным распорядителям средств объемы ассигнований, которые выделяются им из бюджета. Главные распорядители средств доводят нижестоящим распорядителям средств лимитные справки о затратах с бюджета, что является основанием для составления единой сметы доходов и расходов. После этого распорядители средств всех степеней предъявляют сметы доходов и расходов в соответствующие органы Государственного казначейства. Так, главные распорядители средств в месячный срок после утверждения государственного бюджета Украины предъявляют сводную смету доходов и расходов Главному управлению Государственного казначейства. Следует отметить, что общая сумма сметы должна отвечать сумме росписи доходов и расходов государственного бюджета, утвержденного министром финансов. Распорядители средств второй степени предъявляют сводную смету доходов и расходов в разрезе подведомственных учреждений и территорий к отделу учета лимитов расходов и контроля использования смет территориальных управлений Государственного казначейства.

скачать реферат Особенности признания, оценки и учета дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги

Ивахненко А. А., Донецкий Национальный Технический Университет В процессе своей хозяйственной деятельности предприятие не всегда осуществляет расчеты с контрагентами или физическими лицами одновременно с передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг и т.д. В связи с этим у него возникает дебиторская задолженность. Методологические основы формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в финансовой отчетности информации о дебиторской задолженности определены в Положении (стандарте) бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолженность» (далее – ПБУ 10), утвержденном приказом Министерства финансов Украины от 8 октября 1999 г. № 237. В соответствии с ПБУ 10 дебиторы – это юридические и физические лица, которые вследствие минувших событий задолжали предприятию определенные суммы денежных средств, их эквивалентов или прочих активов. Соответственно дебиторская задолженность – это сумма задолженности дебиторов предприятию на определенную дату. Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги (далее – продукцию) возникает в том случае, когда продукция реализуется предприятием на условиях последующей оплаты или на условиях товарного (коммерческого) кредита.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.