телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Разное -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Экономика труда - конспект лекций

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
З метою зменшення різновидів витрат робочого часу проведена робота по уніфікації цих витрат, що вилилось у класифікації витрат робочого часу. Головний класифікаційний фактор при цьому -це відношення того чи іншого різновиду втрат робочого часу до виконання виробничого завдання. Підготовчо-підсумковий час витрачається на виконання робіт, пов’язаних з початком та закінченням роботи (отримання виробничого завдання від майстра, вивчення креслення, технічної документації, вибіг заготовок, здача готової продукції, оформлення нарядів на роботу, зміна оснастки). Оперативний час витрачається на роботу, яка прямо пов’язана з виробничим завданням. При чому: -основний (технічний) час витрачається на зміну розмірів, форми та властивостей предметів праці та їх взаємного розташування. -допоміжний час витрачається назагрузку ,вигрузку, відвантаження, зняття деталі, зажим зйому, контроль технологічного процесу. Час на організаційне обслуговування витрачається 2 рази за зміну (на початку та в кінці: розкладання технічної документації, інструменту, оснащення і збирання їх в кінці зміни). Технічне обслуговування (підналадка обладнання, оснастки, невеликий поточний ремонт, прибирання стружки). Розділення ОП та ОБС на елементи виконується тільки в масовому виробництві. (воп)=(2(24)% від ОП. Перерви по організаційно-технічним причинам (ремонт по графіку, технологічні перерви, а також час співпадання). Непродуктивна робота (ходіння працівника в пошуках інструмента, оснастки, контролера, матеріалу, виготовлення бракованої продукції не з вини працівника). Час чекання (чекання роботи, чекання інструменту і т.д.). Втрати з вини працівника (запізнення, робить якусь другу роботу). Класифікація витрат робочого часу відображена в таблиці 1. Таблиця 1. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ Время исполнения производственного Потери рабочего задания (нормированное время) (ненормированное время) Под Оператив Время Отд Пере Затраты рабочего гот ное обслуживания ых рывы времени, которые не ови время рабочего и по зависят от рабочего тел ОП места ОБС лич орга Затраты по вене ьно ные низа рабочего е – пот цион вре реб но - мя нос техн ПЗ ти ичес ким прич инам Основ Вс Органи Техн ное по зацион ичес Непродук Время время мо ное кое тивная ожидания га обслуж обсл работа (ВО) (техн те ивание ужив (НР) ологи ль ООБС ание ческо но ТОБС е) е вр ем я Повна норма часу називається штучно-калькуляційний час (шк)= (оп)( (1 ( () (Т(пп)(п, де (-ОБС, (-ВОП. Це базова форма для серійного виробництва. 1.3Стуктура виробничого процесу. Виробничий процес Заготівельна Обробна Складальна операції та їх комплекси Операція технологічний трудовий розподіл розподіл -позиції розумові трудові -переходи елементи елементи -проходи -трудові -установи прийоми -трудові дії -трудові рухи Лекція №3 1.4Методи нормування праці та їх особливості. На підприємствах України та СНД використовуються багато методів визначення норм по праці. Вибір того чи іншого методу залежить від характеру робіт, що нормуються та умов їх виконання. Виходячи з принципів становлення норм, всі різновиди методів нормування праці можна звести до двох груп: -аналітичні методи -сумарні методи Аналітичні методи передбачають виконання таких етапів: 1.

Якщо мета - визначення нормативів значень норм штучного чи штучно- калькуляційного часу або уточнення цих значень ,то об’єктами досліджень будуть робітники або бригади, продуктивність праці яких (коефіцієнт виконання норм) знаходиться в межах між значеннями: середньої продуктивності праці по цеху чи дільниці та найвищими досягненнями передових робітників. Якщо мета - вивчення передового досвіду, то спостереження -бригади, які володіють передовими прийомами виконання трудових процесів. Якщо мета хронометражу - нормативний час, то об’єкти- типові виконавці робіт ,і щоб вони працювали у необхідному темпі роботи. Також хронометраж проводиться з метою виявлення причин невиконання окремих норм . 2 етап: Розподіл операцій на елементи. При підготовці до хронометражу операцію, яка досліджується розділяють на елементи: які комплекси прийомів прийоми дії комплекс трудових рухів Ступінь розподілу на елементи при хронометражі залежить від організаційного типу виробництва. Чим вищий організаційний тип виробництва (масовий), тим на дрібніші елементи розподіляється операція.3 етап: Встановлення фіксажних меж. Після розділення операції на елементи встановлюють межі кожного елемента – фіксажні межі. Фіксажні межі – це різновизначені по звуковому та зоровому сприйняттю моменти початку та закінчення елементів операції. Визначають початкову та кінцеву фіксажні межі. Якщо хронометраж проводиться по поточному часу, то для 1-го елементу встановлюється початкова і кінцева фіксажна межі, а для наступних – тільки кінцеві. Лекція №7Якщо тривалість елементу трудового процесу, яка фіксується, невелика, то для збільшення точності вимірів послідовні елементи об’єднують у групи: а б в час Групи: а б = А невідомі: а, б, в б в = Б Елементи, які виміряються а б в = В А, Б, В4 етап: визначення необхідної кількості спостережень. Залежить від організаційного типу виробництва, а також від тривалості окремих елементів. Таблиця 3 Організаційний Тривалість операцій та їх елементів, хв. тип вир-ва до 0,1 0,1-0,25 0,25-0,5 0,5-1 1-2 2- 5 5-10 10-20 >20 1. масове 125 80 50 35 25 20 15 12 ---2. великосерійне --- --- 35 25 20 15 12 10 ---3. середньо- серійне --- --- --- --- 15 12 10 8 64. дрібносерійне --- --- --- -- - --- 10 8 6 5В одинарному виробництві нема елементів, що повторюються (тому не використовується). 5 етап: Проведення замірів. У спеціальній хронометражно – спостережній картці спостерігач окрім записів тривалості елементів повинен фіксувати всі відхилення від нормального режиму роботи.6 етап: Обробка отриманих даних спостережень трудового процесу. Для кожного елементу отримують ряд значень його тривалості, тобто хронометражний ряд. На першому етапі з цього ряду вилучають дефектні заміри, які виявляються на основі запису у спостережній карті. Далі розраховують стійкість ряду по коефіціенту стійкості, який визначається, як: max Кс = mi Розроблені нормативні значення коефіціенту стійкості для умов різних організаційних типів виробництва та тривалості елементів:М – масове 1,2 – 2,5 ВС 1,3 – 2,8 СС 1,5 – 2,8 ДС 1,8 – 3,0Якщо розрахований Кс не меньший за нормативного, то хронометражний ряд вважається стійким.

Враховуючи, що о включає основний та неперекриваємий допоміжний ( о= осн днеп) необхідно прагнути до виявлення елементів допоміжного часу, які можуть перекриватись основним часом. Для нормування допоміжного часу у масовому і велико-серійному виробництві використовують спеціальні нормативи або дані хронометражу найбільш продуктивних методів роботи. Час на обслуговування робочого місця повинен встановлюватись ( ш = о днеп обс вп пп) на основі проектування раціонального розподілу кооперації праці між основними та допоміжними робітниками по забезпеченню робочого місця заготовками, інструментом, допоміжними матеріалами, доглядом за обладнанням, прибиранням стружки та інше. Час на обслуговування робочого місця найчастіше визначається у %, або як частка від оперативного. При нормуванні операцій мех. обробки у масового та серійного виробництвах розподіляється на організаційне та технічне обслуговування робочого місця. Для визначення частки часу на обслуговування від оперативного використовують найчастіше дані ФРЧ (фотографії робочого часу). В деяких випадках обс визначають у хвилинах за зміну з урахуванням можливості перекриття його іншими елементами витрат. пп встановлюється для вивчення планово-облікової та технічної документації, наладки обладнання, отримання оснастки та допоміжних матеріалів, заготовок, інструменту. У масовому виробництві та у стабільному велико-серійному, де робочі місця спеціалізовані ТПП не встановлюються взагалом, бо всі його елементи виконують перед або після зміни. У деяких випадках вводять підготовчу зміну. У цехах механічної обробки ТПП визначається на основі загально- машинобудівних нормативів в залежності від типу обладнання, оснащення, способів кріплення заготовок і складності наладки та інших факторів. В інших випадках ТПП визначається на основі ФРЧ. Час відпочинку та особистих потреб встановлюється по міжгалузевим методичним рекомендаціям і нормативам в залежності від рівня втоми виконавців робіт. Факторами втоми виступають : -фізичні зусилля; -робоче положення працівника; -монотоність роботи; -температура; -вологість; -виробничий шум; -вібрація; -освітлення та інше. Кожний фактор дає 1-2%, 1-9% від оп . Час на особливі потреби не повинен бути нижче ніж 20хв. У цехах за зміну, 50хв.- час на відпочинок, як найменше 10хв.- виробнича гімнастика і час на особисті потреби- 10хв.ПЕРЕРВИ ПО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕРВАМ Включаються у склад норми шк або ш , коли ці перерви не можливо технологічно вилучити або економічно недоцільно. Конкретна величина нормованих перерв по організаційно-технічним причинам залежить від співвідношення технологічного та технічного обладнання (наприклад, між кількістю верстатів та мостових кранів), або співвідношенням між чисельністю основних та допоміжних робітників.Лекція №11.В. Розрахунок оптимальних норм обcлуговування та чисельності. З підвищенням рівня механізації та автоматизації частка багатоагрегатників, наладчиків, слюсарів-ремонтників, електриків та інших допоміжних робітників помітно зростає і в багатьох виробництвах їх набагато більше ніж основних технологічних робітників.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Банковский аудит

Бизнес-кредит: технологии получения 2.PШевчук Д. А. Бухучет, налогообложение, управленческий учет: самоучитель 3.PШевчук Д. А. Маркетинг: конспект лекций 4.PШевчук Д. А. Менеджмент: конспект лекций 5.PШевчук Д. А. Экономическая теория: конспект лекций 6.PШевчук Д. А. Деньги кредит банки: конспект лекций 7.PШевчук Д. А. Экономика недвижимости: конспект лекций 8.PШевчук Д. А. Теория государства и права: конспект лекций 9.PШевчук Д. А. Банковское дело: конспект лекций 10.PШевчук Д. А. Банковское право: конспект лекций 11.PШевчук Д. А. Бюджетирование: самоучитель 12.PШевчук Д. А. Английский язык: самоучитель 13.PШевчук Д. А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций 14.PШевчук Д. А. История экономических учений: конспект лекций 15.PШевчук Д. А. Исследование систем управления: конспект лекций 16.PШевчук Д. А. Философия: конспект лекций 17.PШевчук Д. А. Стратегический менеджмент 18.PШевчук Д. А. Оценка недвижимости: конспект лекций 19.PШевчук Д. А. Ипотечный кредит: как получить квартиру 20.PШевчук Д. А. Начни свой бизнес: самоучитель 21.PШевчук Д. А

скачать реферат Конспект лекций по экономике предприятия

смотреть на рефераты похожие на "Конспект лекций по экономике предприятия" ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯтИЯ Конспект лекций Экономика предприятия. Предмет, метод и содержание курса. Экономика – (стар. греч. «хозяйство жизнь») хозяйство которое ведется в соответствии с правилами, нормами и законами. Под хозяйственной деятельностью понимают труд в процессе, которого люди производят, доставляют, реализуют продукты необходимые для их жизнедеятельности. Экономика – это главная сфера деятельности людей, которая обеспечивает общество, необходимыми материалами, благами. Экономика – это хозяйство в широком понимании слова, т. е. совокупность способов, предметов, вещей субстанций, материальных и нематериальных, которые использует человек с целью обеспечения условий жизни. Экономика – это наука, т.е. совокупность знаний, связанных с ведением хозяйства, использованием ресурсов материальных и нематериальных. Экономика как наука изучает поведение людей в тех условиях, когда им необходимо: . формулирование цели и задачи хозяйственного назначения; . выбирать оптимальные способы их решения. Т. е. «ЧТО? КАК? и ДЛЯ КОГО?» производить.

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
 Предпринимательское право

Банковское право: Учеб. пособие.P М.: Издательство РИОР, 2005.P 73 с. 54.PШевчук В.А., Шевчук Д.А. Финансы и кредит: Учеб. пособие.P М.: Издательство РИОР, 2006. 55.PШевчук В.А., Шевчук Д.А. Международные экономические отношения: Учеб. пособие.P М.: Издательство РИОР, 2006. 56.PШевчук Д.А., Шевчук В.А. Банковское дело. Второе издание: Учеб. пособие.P М.: Издательство РИОР, 2006. 57.PШевчук Д.А., Шевчук В.А. Финансы и кредит: Шпаргалка.P М.: Издательство РИОР, 2007. Электронные книги 1.PШевчук Д.А. Бизнес-кредит: технологии получения 2.PШевчук Д.А. Бухучет, налогообложение, управленческий учет: самоучитель 3.PШевчук Д.А. Маркетинг: конспект лекций 4.PШевчук Д.А. Менеджмент: конспект лекций 5.PШевчук Д.А. Экономическая теория: конспект лекций 6.PШевчук Д.А. Деньги кредит банки: конспект лекций 7.PШевчук Д.А. Экономика недвижимости: конспект лекций 8.PШевчук Д.А. Теория государства и права: конспект лекций 9.PШевчук Д.А. Банковское дело: конспект лекций 10.PШевчук Д.А. Банковское право: конспект лекций 11.PШевчук Д.А

скачать реферат Аттестация рабочих мест

При отнесении условий труда к 1-му и 2-му классу рабочее место признается аттестованным, при отнесении к 3-му классу (вредному) рабочее место признается условно аттестованным, а при отнесении условий труда к 4-му классу (опасному) рабочее место признается неаттестованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации. По результатам аттестации заполняется ведомость рабочих мест по подразделениям и сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда по организации. Итоги аттестации оформляются протоколом, к которому прилагаются карты аттестации рабочих мест, ведомости и план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации. Список использованной литературы 1. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 1998. 2. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. 3. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 2001. 4. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций. – К.: МАУП, 2001. 5. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посібник. – Львів, 2001. 6. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. // М.: Вита-Пресс, 1997. 7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. // М.: Дело. 1998. 8. Официальный сайт облгосадминистрации: www.kharkivoda.gov.ua 9. www. rumbler.ru 10. www. ukr. e

 История экономики: учебное пособие

Учет в банках: Учебное пособие.P Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 30.PШевчук Д.А. Основы банковского аудита: Учебное пособие.P Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 31.PШевчук Д.А. Основы банковского аудита: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 32.PШевчук Д.А. Микроэкономика: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 33.PШевчук Д.А. Макроэкономика: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 34.PШевчук Д.А. Экономика недвижимости: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 35.PШевчук Д.А. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие.P Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 36.PШевчук Д.А. Банковские операции: Учебное пособие.P Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 37.PШевчук Д.А. Банковские операции: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 38.PШевчук Д.А. Гражданский процесс: Учебное пособие Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 39.PШевчук Д.А. Семейное право: Учебное пособие Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 40.PШевчук Д.А. Избирательное право и процесс в Российской Федерации: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 41.PШевчук Д.А

скачать реферат Конспект лекций по экономике

смотреть на рефераты похожие на "Конспект лекций по экономике" Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию Новосибирский государственный технический университет Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра экономики Конспект лекций Часть №1 на тему: ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Н О В О С И Б И Р С К ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ конспект лекций, часть 1 СОДЕРЖАНИЕ Тема 1: Предприятие . Понятие о предприятии, порядок его создания, уставной фонд 2 . Управление ХТ (ХО) 4 . Виды предприятий 4 Тема 2: . Производственная программа и производственная мощность 5 Тема 3: . Основные фонды и оборотные средства 7 Тема 4: . Оборотные средства 8 . Организация материально - технического снабжения 9 . Исследование оборотного капитала 10 . Контроль за оборотным капиталом при создании прибыли 12 . Логистика 13 . Закон Парето 15 Тема 5: . Заработная плата и производительность труда 16 Тема 6: . Себестоимость 17 Тема 7: . Прибыль, рентабельность 17 . Хозрасчет на предприятии 19 Тема 8: . Экономическая эффективность освоения новой техники 20 Тема 9: . Маркетинг 23 ПОНЯТИЕ О ПРЕДПРИЯТИИ, ПОРЯДОК ЕГО СОЗДАНИЯ.

скачать реферат Внешнеэкономическая среда и ее влияние на функционирование предприятия

На все это в свою очередь влияют управленческие решения, которые принимаются с учетом внешней среды, имеющей как прямое, так и косвенное воздействие. Прямое осуществляется факторами микросреды, косвенное – факторами макросреды. К факторам микросреды (прямого влияния) относятся поставщики, маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты, контактные аудитории. В макросреде таковыми являются демографические факторы, экономические, природные и экологические, научно-технические, политические, факторы культурной и международной сред. Для слаженной работы предприятия, для принятия наиболее выгодных решений, предотвращения и устранения возможных угроз управляющий всегда должен брать во внимание и анализировать состояние как внутренней, так и внешней среды. Список использованной литературы и ресурсов Интернета Монографии Коренченко Р.А. Теория организации: Учебное пособие. - ПГУ, 1998. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. Круглов В.В. Конкуренция: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2004. Организационная структура предприятий (бизнеса): Учебник. Под ред. Кошкина В.И. – М.: Экмос, 2002. Организация производства и управление предприятием. – М.: ИНФРА, 2003. Т.В. Яркина, Основы экономики предприятия: Учебное пособие Т.А.Фролова, Экономика предприятия: конспект лекций, Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005 Ресурсы Интернета www.i ve ech.ru - Внешняя среда и ее влияние на организацию. www.ecsocma .edu.ru - Внешняя среда бизнеса, А.Н.Дятлов, М.В.Плотнико. www. a ef .ru – ОАО «Татнефть». Приложение Рис. 1. Рис.2. Рис. 3. Рис. 4.

скачать реферат Налогообложение промышленных предприятий в современной российской экономике

Анализ и оценка налогообложения промышленных предприятий (налоговый анализ) является важным элементом в системе управления налогообложением. Его содержание заключается в изучении влияния налогов на финансовое положение предприятия, исследовании процессов налогообложения предприятия во взаимосвязи и взаимозависимости с различными показателями финансово-хозяйственной деятельности. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2008). Закирова Э.Х. Налоги и налогообложение: Учебный курс. – М.: МИЭМП, 2007. Налоги и налогообложение предприятий в России : Салькова О.С. О налогообложении предприятий // Финансы. – 2007. – №4. Фролова Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. 10

скачать реферат Субъекты процесса финансирования недвижимости

Однако всегда следует помнить, что затраты на строительство являются лишь базисом рыночной стоимости и чаще всего бывают или больше, или меньше ее. Например, рыночная стоимость шикарной гостиницы, расположенной в неудачном месте, будет меньше, чем стоимость, определенная затратным методом. Или если предприятие производит никому не нужную продукцию, и его производственные площади не поддаются реконструкции под новое производство, то рыночная стоимость такой недвижимости стремится к нулю. Применение же затратного метода приведет в этом случае к неправильной ориентации потенциальных покупателей. Список используемой литературы Гриненко, С.В. Экономика недвижимости. Конспект лекций / С.В. Гриненко. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 107с. Елисеева, М.Л. Экономика недвижимости: конспект лекций / М.Л. Елисеева. – Красноярск: Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т, 2005. – 56 с. Татарова, А.В. Оценка недвижимости и управление собственностью: Учебное пособие / А.В. Татарова. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. – 70 с. Экономика недвижимости: Учебное пособие / Сост.: Д.В. Виноградов. – Владимир: Владим. гос. ун-т, 2007. – 136 с. Экономика недвижимости: Учебное пособие / Сост.: Я.В. Паттури. - Великий Новгород: НовГУ им.

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
скачать реферат Отчет по практике на предприятии розничной торговли («Интертекстиль»)

Встречать клиентов розничного отдела и консультировать их по ассортименту. Демонстрировать все виды моделей наименования; 7. Рекомендовать новые товары. При отсутствии в продаже отдельных изделий предлагать другие, близкие по свойствам товары; 8. Доводить до сведения директора магазина о спросе покупателей на отдельные товары; 9. Следить за наличием ценников, аккуратностью оформления витрин в розничном отделе, чистотой и порядком на рабочем месте. Раз в неделю переоформлять витрину (товара «на виду» и товара в плохо доступных местах для обозрения); 10. Соблюдать правила трудовой дисциплины, установленной в фирме. 7. Список использованной литературы 1. С.Е. Андреев, И.А. Сивачева, А.И. Федотова «Договор: заключение, изменение, расторжение» Москва, 1997 г. 2. В.М. Пустозерова «Трудовой договор» Москва, 1995 г. 3. С.А. Каплина « Организация коммерческой деятельности» Ростов-на-Дону, 2002 г. 4. Ф.П. Половцева «Коммерческая деятельность» Москва, 2001 г. 5. Л.П. Дашков А.В. Брызгалин «Коммерческий договор: от заключения до исполнения» Москва,1997г. 6. С. Дибб Л.Симкин «Практическое руководство по сегментированию рынка» Санкт – Петербург, 2002 г. 7. Л.Л.Морозова «Квалификационные характеристики должностей работников предприятий торговли» Санкт-Петербург, 1998г. 8. «Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции» Москва, 1997 г. 9. «Трудовой договор: комментарии, рекомендации» Москва, 1996 г. 10. «Экономика предприятия: конспект лекций» Москва 1999 г. 11. «Справочник финансиста предприятия» Москва, 2001 г. 12. Курс лекций по дисциплине «Маркетинг» НБК 13.

скачать реферат Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

При цьому необхідно враховувати також стан організму в цілому. Жінки, що працюють з ВДТ, обов'язково оглядаються акуше-ром-гінекологом один раз на два роки. Жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми до виконання всіх робіт, пов'язаних з використанням ВДТ, не допускаються. Виконання вимог, наведених в Правилах, в комплексі з практичним здійсненням первинних та спеціальних заходів повинно стати нормою діяльності всіх фахівців, безпосередньо пов'язаних з навчальними та виробничими колективами. Список літератури1. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - Г.: Энергоиздат, 1984. 2.Юдин Э.Я. Охрана труда в машиностроении. - Г.: Машиностроение, 1983. 3. Русаков О.Н. Справочная книга по охране труда в промышлености. - Л.: Наука, 1984. 4. 5. Денисенко А.Ф. Основы охраны труда: Конспект лекций в 2-х ч. 6. Лапин В.М. Безпека життєдіяльності людини. -К.: 1999. 7. Сайт: 8. Сайт: 9. Сайт: 10. Сайт: 11. Сайт: 12. Сайт:

скачать реферат Организация производства комплектующих для персональных ЭВМ

Заключение и выводы Предприниматель, который организует свое дело, стремится к возможности получения прибыли, тем не менее он должен помнить о риске потери денег в случае провала. Для того, чтобы обеспечить успех, бизнесмен должен оценить тот рынок, на котором он собирается работать. Это можно осуществить путем исследования рынка. Проанализировав в общих чертах работу предприятия ООО «РиК» можно заключить, что организаторы смогли грамотно поставить и отрегулировать работу предприятия. Однако не стоит останавливаться на достигнутом, - существуют различные возможности получения более высокой производительности труда, повышения эффективности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции. Например, помимо основного стимула, побуждающего трудиться – зарплаты, можно предоставить работникам возможность участия в управлении компанией. А эффективность производства растет при внедрении новых технологий. Список литературы1. Конспект лекции по экономики и управлению предприятием. 2. Ричард Лайонз, Эдвин Долан Российская экономика: Учебное пособие – 2-и доп. –М.:Достижения молодых., 1997.-397с. 3. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 519с. 4. Парахина В.Н. Курс лекции по дисциплине «Основы менеджмента»: «Организация как открытая система управления».

скачать реферат Экономика промышленного предприятия

смотреть на рефераты похожие на "Экономика промышленного предприятия" Конспект лекций по курсу «Экономика промышленного предприятия» ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Экономика – это процесс и результат в ведении хозяйства. Любой хозяйственный объект находится в общей системе, хотя обладает определенной самостоятельностью. В любой системе основу деятельности составляют люди. На предприятии люди объединяются для производства благ и услуг. При этом они привносят знания, талант, умения, капитал. Положение человека в системе определяется: знаниями, умением, опытом, талантом, деньгами. Любая система имеет материально-техническую базу: уровень физического состояния, которая во многом предопределяет экономическое состояние системы, ее правление и функционирование. Экономика – наука о хозяйстве, способах его ведения, закономерностях хозяйственного производства. Основные факторы обусловливают возможности хозяйства: Земля Труд Капитал Количественное выражение этих факторов характеризует ресурсы системы. Другие факторы отражают творческий потенциал: Предпринимательский талант Наличие информации Интеллектуальные и профессиональные возможности Классификация факторов производства по системе немецкого ученого Гуттенберга: В связи с возрастающими потребностями людей и ограниченности ресурсов возникает проблема использования ресурсов.

скачать реферат Экономика фирмы и предприятия

смотреть на рефераты похожие на "Экономика фирмы и предприятия" Экономика фирмы и предприятия (конспект лекций) 2001 Содержание 1. Экономика фирмы 1. Фирма и ее виды 2. Бизнес-план организации фирмы 3. Учредительные документы 4. Внеоборотные активы 5. Износ основных средств и формы амортизации 6. Оборотные активы 7. Нормирование оборотных средств 1. Управление персоналом 1. Кадровая политика 2. Формы оплаты труда 2. Затраты фирмы 1. Виды зтрат 2. Издержки фирмы 3. График безубыточности 4. Затраты на создание и использование информационных технологий Экономика фирмы Фирма и ее виды Фирма – это самостоятельный объект предпринимательства, имеющий права юридического лица, которое в качестве собственника или титульного владельца распоряжается имуществом и доходами. Фирма, как имущественный компонент, включает: 1. недвижимое имущество; 2. фирменный товарный знак; 3. права на интеллектуальную собственность; 4. оборотные средства; 5. обязательства (дебиторская и кредиторская задолженность). Перечисленные элементы имущества представляют собой активы фирмы. Источниками, за счет которых формируются активы, могут быть собственные средства (учредительный фонд и прибыль) и заемные средства (кредиты банков, других предприятий и т.п.). Состояния имущества фирмы отражается в балансе, который имеет форму двусторонней таблицы.

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
скачать реферат Показатели уровня жизни населения

Жесткий контроль за выпуском ОФЗ и ГКО 8. Разработка ведушими экономистами стратегической государственной программы развития социальной сферы, промышленности и сельского хозяйтсва на 5-7 лет с четким ее законодательным обеспечением. 9. Четкий государственный аудит всех денежно-валютных операций в Чечне. Повышение уровня жизни населения является главной целью любого прогрессивного общества. Государство обязано создавать благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в обществе.Список литературы 1. Байгереев М. Анализ российской бедности: причины, особенности и методика счета.// Человек и труд. – М., 2001, №8, стр 55. 2. Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2001. 3. Щербаков В.Н., Агеев В.М. Основы экономической теории.- М.: Винити, 2002 4. Борисов E.Ф. Экономическая Теория:.- М.: Юрайт , 2002 5. Ясин Е.Г. Российская Экономика- М.: “ГУ-ВШЭ”, 2002 6. Емельянов A. Продовольственная бедность населения РФ // Экономист 2003 №10 (Ежемесячный научно-практический журнал)М. 7. Ильин С.С, Экономика:Cправочник студента – М.: издетельство МГУ ,2002 8. Жуков В.И. Теория и Методика Социальной Работы – М.: МГСУ-Союз,2000г 9. Справочник Госкомтата РФ Россия в цифрах М., 2002г. 10. Конспект лекции профессора Москвина по экономической географии МГСУ 2002г. 11. Электронная библиотека Финансовой Академии при Правительстве РФ.

скачать реферат Анализ результативности труда руководителя, специалистов и служащих

Таким же образом выводится общая средняя оценка достижения целей по всем установленным в начале года позициям (3–4 функции или целевых мероприятий). 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕРезультат труда руководителя выражается через производственно-хозяйственную и иную деятельность организации. Основными направлениями оценки деятельности руководителя являются: 1) оценка результатов деятельности подчиненного коллектива ( набор показателей, характеризующих выполнение норм выработки, количество продукции, сроки выполнения работы, производительности труда); 2) оценка выполнения функций по руководству коллективом (планирование работы подразделения, подбор, расстановка и подготовка кадров, организация продуктивной деятельности работников, контроль и оценка деятельности подчиненных.Результат труда специалиста определяется исходя из полноты, качества, своевременности выполнения закрепленных за ними должностных обязанностей. Основные направления оценки деятельности специалистов являются: 1) оценка результатов основной деятельности (производительность труда, сложность и качество труда); 2) оценка деятельности, сопутствующая основной (повышение квалификации, творческая, общественная активность); 3) оценка поведения работника в коллективе (авторитетность, влияние на социально-психологический климат в коллективе, определенные черты характера). 6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1) Управление персоналом организации: Учебник / под ред.А.Я.Кибанова, М., 1997-2000 2) Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебник / под ред. Г.Г.Меликьяна, Р.П.Колосовой, М., 1996 3) Конспекты лекций АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУРСОВАЯ РАБОТА ПО КУРСУ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АУДИТ В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ» НА ТЕМУ: «АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ» МОСКВА 2000

скачать реферат Вопросы по истории экономики

Значительным был рост торговли. В с/х также было применение наемного труда. Крестьянин был юридически свободен и брал земли в аренду у феодала. После «революции цен» часть земель разоренных феодалов перешла в руки фермеров. Первая буржуазная революция была вызвана наличием пережитков феодализма, тормозивших развитие производительных сил деревни, давление феодальной Испании. В результате возникли Соединенные провинции – Голландия. 3. Экономические реформы в эпоху Петра Первого. Источники: История экономики: Учебник/ под общей редакцией проф. О.Д. Кузнецовой и проф. И.Н. Шапкина. – М.: Инфра-М, Серия «Высшее образование», 2002. с. 136-138. Ковалев И.Н. История экономики и экономических учений. Серия «Учебники, учебное пособие». Ростов н/Д.: Феникс, 2000. с. 140-145. Гончарова Л.И., Иванова Т.Б., Мещерякова А.К. История экономики: конспект лекций. – М.: Высшее образование, 2007. с 87-88. В Петровскую эпоху российская экономика, и, прежде всего промышленность, совершила гигантский скачок. В то же время развитие хозяйства в первой четверти XVIII века шло путями, намеченными предыдущим периодом. В Московском государстве XVI-XVII веков существовали крупные промышленные предприятия - Пушечный двор, Печатный двор, оружейные заводы в Туле, верфь в Дединове и др.

скачать реферат Управление непрерывным образованием персонала в организации

Цель — достичь наибольшего соответствия профессии инди­видуально-психологическим качествам человека. Специальное обучение - обучение, специфичное для определенного отдела, группы или определенного работника. Стажировка молодых специалистов – организовывается на предприятиях и в организациях в целях приоб­ретения выпускниками вузов необходимых практических и организа­ционных навыков для выполнения обязанностей по занимаемой дол­жности, углубления знаний по экономике производства, научной орга­низации труда и управления, ознакомления с новейшими научными, техническими и производственными достижениями. Проводит­ся в течение первого года их работы. Список использованной литературы Щёкин Г. В. Организация и психология управления персоналом: Учеб.- метод. пособие. — К.: МАУП, 2002 Щёкин Г. В. Теория и практика управления персоналом: Учеб.-метод. ТЗЗ пособие – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003 Татарников А. А. Управление кадрами в корпорациях США, Японии,Германии. — М., 1992 Звонцов А. Я. Система непрерывного обучения кадров на производстве. — К.:ВЗУУП, 1990 Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.