телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Разное -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Товарные рынки Украины

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України в 1992—1995 рр. Україна належить до країн з високою експортною квотою у валовому внутрішньому продукті (ВВП). В середньому кожен третій український виріб або послуга реалізуються за допомогою зовнішніх економічних зв'язків. Отже, світогосподарські зв'язки відіграють помітну роль у національній економіці, суттєво впливаючи на темпи і пропорції економічного зростання, створення конкурентного ринкового середовища, на весь системний трансформаційний процес. Ключові проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України пов'язані з диверсифікацією її геополітичних, регіональних пріоритетів, оптимі-зацією структури експорту та імпорту, гармонізацією національного законодавства з вимогами і нормами ГАТТ-СОТ. Врешті-решт завдання полягає в реалізації у світовій економіці порівняльних і конкурентних переваг України, що об'єктивно існують у різних галузях її господарства і можуть знайти практичне втілення і діяльності українських фірм та підприємств на міжнародній арені. ТАБЛИЦЯ 1. Зовнішня торгівля України у 1992—1995 рр. (у доларах США) 1992 1993 1994 1995 Експорт, усього 11 262 11 969 12 906 15 289,4 Країни колишнього СРСР 5262 5669 7543 8 526,2 Інші країни світу 6000 6300 5363 6763,2 Імпорт, усього 11 925 13 885 14 106 16491,6 Країни колишнього СРСР 6425 9185 10 149 10 834,5 Інші країни світу 5500 4700 3957 5657,1 Частка від загального обся обсягу, % Експорт, усього 100 100 100 100 Країни колишнього СРСР 46,7 47,4 58,4 55,7 Інші країни світу 53,3 52,6 41,6 44,3 Імпорт усього 100 100 100 100 Країни колишнього СРСР 53,9 66,1 71,9 65,7 Інші країни світу 46,1 33,9 28,1 34,3 Розраховано за: Внешняя торговля в нових независимьіх государствах. — С. 70; Економічний і соціальний розвиток України у 1995 році. — С. 327. Важливого значення набуває також урахування різної інтенсивності українських товарів і послуг порівняно із зарубіжними, цінових та інших відмінностей, що формують конкурентні переваги націй у міжнародній торгівлі. Суттєвий вплив на динаміку, структуру, географію зовнішньої торгівлі України справили такі основоположні причини і фактори. По-перше, перебування в колишньому народногосподарському комплексі СРСР, де Україні відводилась роль виробника і постачальника на світові ринки та в міжреспубліканський обмін головним чином товарів важкої індустрії, яка разом з ВПК складала майже 70% валового внутрішнього продукту республіки. По-друге, розпад Ради Економічної Взаємодопомоги (1991 р.), на економічний простір якої значною мірою були зорієнтовані зовнішньоекономічні зв'язки України. По-третє, розрив традиційних зв'язків з численними підприємствами колишнього СРСР, у тому числі тих, які розвивались на умовах кооперації. По-четверте, глибока і всеосяжна системна економічна криза, що притаманна трансформаційним процесам постсоціалістичного етапу. По-п'яте, розпад платіжної системи, неконвертованість національної валюти. По-шосте, недосконалість, а подекуди (особливо на початковому етапі) і повна відсутність необхідної законодавчої бази, інституційних структур зовнішньоекономічного менеджменту, відповідної інфраструктури.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Истинные причины возникновения экономического кризиса

Мозг создал для себя тело, но он не кардинально связан с телом, он может создать еще несколько тел. Мозг никогда не проиграет, если одно из тел придется умертвить, либо сильно ослабить. Да мозг лишь частично базируется в США, остальные части мозга находятся в Англии, Франции, Италии и т. д. Кстати, сейчас мозг взамен одного тела, создаст еще тела — многополярный мир. Одним из новых тел будет Россия. Возможно, что это новое тело будет существовать в виде союзного государства России, Белоруссии, Украины и, может быть, Казахстана. То, что будет осуществлено усиление и укрупнение России — это почти наверняка т. к., к каждому новому полюсу мира (телу) у мозга есть определенные объективные требования — по численности населения, по территории, по мощности экономики, по военной мощи. В предстоящем усилении России, к сожалению, нет никакой заслуги самой России, но это отдельная тема. Вернемся к ФРС. Чтобы необеспеченная часть эмиссии долларов не давила на товарный рынок и не вела к обесцениванию доллара, что неминуемо будет происходить, если долларов в обращении будет значительно больше, чем товарных активов в мире, гениальные умы владельцев ФРС придумали великолепные по эффективности способы связывания, замораживания значительной части долларовой массы в виртуальном товаре

скачать реферат Международная торговая политика и регулирование международных экономических отношений /Украина/

В определнном понимании, этот уровень является "товарно- коньюнктурным", но его основное задание ( закрепеление на традиционных рынках, а также экспансия на новые через активное влияние на коньюнктуру (агрессивный маркетинг товарных рынков) и развитие существующих конкурентных преимуществ. II уровень: реализация определенных временных преимуществ, которые обеспечиваются относительно невысокий стоимтостью рабочей силы, наличием развитых производственных фондов и технологических знаний, а также материальных ресурсов. Эта модель интеграции в мирохозяйственную систему является традиционной для стран, которые развиваются, особенно ( на стартовом этапе. Ее ключевой элемент ( ставка на привлечение иностранного капитала и подключение к глобальным технологическим связям. В наших условиях этот уровень может быть реализован по таким направлениям: ( создание производств с участием иностраного капитала для выпуска конкретных марок товаров, которые завершают свой жизненный цикл на рынках развитых стран; ( создание сложных производств из привозных компонентов; (создание машиностроительных производств, которые бы ориентировались на обслуживание иностранных инвестиций в Украине; ( размещение в Украине заказов на выполнение НИИОКР в тех сферах, где она соответствующий научно-технический потенциал.

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
 Базовый курс по рынку ценных бумаг

АРБИТРАЖ Тот самый факт, что по депозитарным распискам существует валютная позиция, лежит в основе третьего способа использования этих продуктов. Без этой разницы в валютах не было бы возможности для арбитража, а именно такая возможность привлекает к этим инструментам многих трейдеров, что приводит к созданию ликвидности как по базовому инструменту, так и по депозитарной расписке. ФЬЮЧЕРСЫ Изначально фьючерсные контракты были предназначены для создания механизма хеджирования для производителей товаров и их клиентов. Главной целью было предоставить средство, при помощи которого как производители, так и потребители могли установить гарантированные цены, по которым они могли бы обеспечить получение или осуществить поставку своих товаров. В соответствии с этим два первых главных способа использования производных инструментов, описываемых ниже, получили название "хедж производителя"" и "хедж потребителя". Хотя эти термины появились на товарных рынках, они в равной мере относятся и к финансовым продуктам. Оба эти способа рассматриваются с точки зрения того, является ли трейдер владельцем базового товара (т. е. имеет ли он длинную позицию по нему) или он желает приобрести базовый товар (т. е. у него короткая позиция) в какую-то дату в будущем

скачать реферат Роль внешней торговли в экономике России: пути повышения ее экономической эффективности

Под антидемпинговые процедуры со стороны Комиссии ЕС подпадает значительное количество товаров металлургической, химической, легкой и других отраслей промышленности. США и Канада устанавливали антидемпинговые пошлины и ограничения на поставки отдельных видов черных металлов. С 1997 г. российские нефтепродукты, ввозимые в страны ЕС, стали облагаться пошлинами, хотя и в льготном режиме. Кроме того, многие европейские страны, стремясь понизить энергетическую зависимость от России, ориентируются на поставщиков энергоносителей из других стран. Российский экспорт характеризуется высоким уровнем концентрации по рынкам сбыта, что также является одним из факторов, ограничивающим его расширение. Так, около 90% экспорта меди и никеля приходится на одну страну - Нидерланды, 60% поставок алюминия осуществляется в две страны - Японию и США, около 70% лесоматериалов вывозится в Финляндию и Японию, более 40% природного газа поставляется на Украину и в Германию. В условиях высокой экспортной ориентации российской промышленности, а также снижения конкурентоспособности отечественной продукции как на внешних, так и на внутренних рынках, конъюнктура мировых товарных рынков оказывает непосредственное воздействие на результаты внешнеторгового, а также реального секторов экономики.

 Сборник статей по современному экономическому состоянию России

Отношение доходов бюджета в остаткам средств на счетах предприятий Другая принципиальная возможность повышения собираемости налогов с сектора предприятий связана либо с общим повышением уровня монетизации экономики, ростом денежной массы в реальном выражении, либо с изменением структуры денежной массы в сторону увеличения удельного веса денежных средств предприятий. И то, и другое представляется крайне проблематичным в 1999 году. Прогнозируемый спад производства на уровне 5-7 процентов будет означать, что реальный спрос на деньги скорее всего сократится, так что увеличение номинального денежного предложения приведет к росту цен. При этом темпы инфляции будут опережать темпы роста денежной массы. Избыточные денежные ресурсы при отсутствии значимых по объему фондового рынка и рынка государственных ценных бумаг будут оказывать давление на валютный курс и на товарные рынки (в том числе и на рынки потребительских товаров). В этом смысле ситуация 1999 года скорее будет повторять ситуацию 1992-1994 годов, когда в условиях спада производства денежная масса сокращалась в реальном выражении, нежели ситуацию 1995-1997 годов, когда с развитием рынка государственных ценных бумаг, притягивавшего все большее количество денежных ресурсов, и способствовавшего замедлению инфляции начались процессы ремонетизации экономики

скачать реферат Поведение фирмы и социальные последствия функционирования рынка в условиях чистой монополии

Нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов (статья 1652 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает административную ответственность за нарушение порядка формирования и применения цен и тарифов, наценок и доплат к ним влечет наложение штрафа на должностных лиц от 5-10 миним. необлагаемых мин. доходов граждан. Невыполнение требований ведет к статье 1883КоАП с наложением штрафа 10-20 необлагаемых минимальных доходов граждан. Закон Украины “Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности”. Данный Закон определяет правовые основы ограничения и предупреждения монополизма, недопущения недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности и осуществления государственного контроля за соблюдением норм антимонопольного законодательства. Для целей настоящего Закона употребляются следующие термины: - рынок товара (товарный рынок) ( сфера оборота товара одной потребительской стоимости, в пределах которой определяется монопольное положение; - конкуренция ( состязательность предпринимателей, когда их самостоятельные действия ограничивают возможности каждого их них влиять на общие условия реализации товара на рынке и стимулируют производство тех товаров, в которых нуждается потребитель; - монопольное положение ( доминирующее положение предпринимателя, дающее ему возможность самостоятельно или вместе с другими предпринимателями ограничивать конкуренцию на рынке определенного товара.

скачать реферат Маркетинговый план холдинговой компании ТЕКО-Днепрометиз

В связи со спецификой технологии и сложностью в обслуживании оборудования, массовое производство крепежных изделий в основном сосредоточено на специализированных предприятиях, таких как Дружковский метизный завод, Харьковский метизный завод, Бродовский механический завод, Станконормаль, Калибр, Лэмкар и Метиз (г.Луганск). Также небольшой ассортимент крепежа производится на предприятиях Днепрометиз, Силур, Метиз (г. Днепродзержинск), УПП УТОГ. Исключением является завод ТЕКО, имеющий оборудование для производства широкого ассортимента как проволочных, так и крепежных изделий. Исходя из приведенного анализа, можно сделать вывод, что ассортимент продукции, производимой предприятиями ХК «ТЕКО-Днепрометиз», является одним из наиболее широких на рынке Украины и содержит все основные товарные группы. Поэтому, при совершенствовании ассортиментной политики целесообразно рассмотреть углубление ассортиментной базы, а именно, нанесение разнообразных покрытий (омеднение проволоки, оцинкование крепежа и гвоздей). Кроме того, необходимо совершенствование расфасовки и упаковки. Анализ потребителей Потребителями продукции предприятия являются как украинские, так и зарубежные компании.

скачать реферат Антимонопольное законодательство в Украине

Несмотря на такое сходство самих составов правонарушений, существенное различие в понимании их природы прослеживается при сопоставлении законодательства Украины, других стран СНГ и России. В Законе Украины, как и большинства других стран СНГ, указанный действия, безусловно, признаются правонарушениями независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе независимо от возможности их положительного влияния в будущем. В отличие от них Закон России предусматривает, что действия, формально отвечающие признакам нарушения, могут, тем не менее, быть признаны правомерными, если совершивший их хозяйствующий субъект докажет, что они могут иметь благоприятные социально-экономические последствия, т.е. насыщение товарных рынков, улучшение потребительских свойств товаров и (или) повышение их конкурентоспособности, в частности на внешнем рынке. На Украине злоупотребление монопольным положением на рынке являлось одним из самых распространенных нарушений антимонопольного законодательства на протяжении последний нескольких лет. Антиконкурентные согласованные действия Одним из видов нарушений антимонопольного законодательства являются антиконкурентные согласованные действия, которые приводят к дискриминации конкурентов и потребителей и создают опасность для эффективного функционирования рыночных отношений В соответствии со статьей 5 Закона Украины “Об ограничении монополизма ” антиконкурентными согласованными действиями признаются согласованные действия, которые привели или могут привести к: - установлению (поддержанию) монопольных цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок; - разделу рынков по территориальному принципу, ассортименту товаров, объему их реализации или закупок либо по кругу потребителей или по другим признакам, что привело или может привести к их монополизации; - устранение с рынка или ограничение доступа на него продавцов, покупателей, других предпринимателей.

скачать реферат Антимонопольная политика РФ, значение и проблемы

Либерализация рынков 187.Направления антимонопольной политики в постсоциалистиской экономике 208.Преобладание нерыночного мышления у населения 219.Административный монополизм и структурные сдвиги в экономике 2210.Особенности монопольных структур в условиях директивной экономики и при переходе к рынку. 2511.Несовершенство законодательства, связанного с преодолением чрезмерной власти монополий и монополизма 2712. Система государственного регулирования естественных монополий в России. Проблема становления. 32Заключение 36Список используемой литературы 37 Введение Проблемы монополизации хозяйственной жизни, конкуренция на товарных рынках привлекают сегодня пристальное внимание не только специалистов, но и широких слоев населения. С начала 90-х годов эти проблемы остро стали перед Украиной: без принятия твердых и последовательных мер против монополизма нельзя надеяться на успех экономической реформы и переход к рыночной экономике. Успех экономических преобразований в немалой степени зависит от взвешенной, выверенной системы регулирования государством монопольных процессов и конкурентных отношений.

Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
скачать реферат Банкротство предприятий

Эти условия включают срок выплаты, ее последовательность, форму оплаты и др. Санация утверждается арбитражным судом только в случае согласования условий относительно всех трех ее составных элементов. В случае несоблюдения любого из них, участник соглашения, права или интересы которого пострадали вследствие такого нарушения, имеет право на защиту своего гражданского права согласно статье 6 ГК Украины. Защита нарушенного права, возникшего из санационного соглашения, осуществляется вне пределов производства по делу о банкротстве путем подачи соответствующего иска. Процедура санации по делам о банкротстве пока еще не получила распространения и применяется достаточно редко. Так, за 1996 год всеми арбитражными судами было вынесено только 28 постановлений об утверждении условий санации. 3.3.Санация путем реорганизации (реструктуризации).Целью проведения реструктуризации предприятия является создание полноценных субъектов хозяйственной деятельности, способных эффективно функционировать в условиях рыночной экономики, производить конкурентоспособную продукцию, соответствующую условиям товарных рынков.

скачать реферат Потребительский рынок Украины

Любая товарная биржа имеет два основных направления деятельности: оптовая торговля с одной стороны и котировка центоваров с другой. Остановлюсь на последнем. Во всех зарубежных странах биржевая деятельность наряду с банковской и денежной системой служат объектом государственного регулирования. Это не случайно. В рыночной экономике при отсутствии прямого директивного вмешательства в предпринимательскую деятельность именно биржи являются инструментом косвенного, но весьма существенного воздействия на бизнес. Несмотря на то, что на бирже контролируется небольшое количество товаров, большинство из них носит стратегический характер. Поэтому те цены, которые на бирже в условиях свободного ценообразования отражают движение рынка того или иного товара, служат своеобразным индикатором состояния экономики страны. Сегодня между крупнейшими товарными биржами налажены информационные связи. Это способствует выравниванию цен и формированию единого мирового рынка. Зарождающаяся товарная биржа Украины В 1993 году в Украине функционировало свыше 60-ти товарных бирж. Такое большое их количество обусловлено низким уровнем развития оптовой торговли.

скачать реферат История народного хозяйства Украины и зарубежных стран

На внутреннем потребительском рынке Украины в эти годы курс доллара искусственно завышался, происходил интенсивный процесс долларизации внутреннего денежного обращения. Тот, кто имел доллары, мог покупать здесь потребительские товары по ценам ниже уровня цен на внутренних рынках западных стран. Цены же экспортных украинских товаров на западных рынках, наоборот, искусственно занижались против уровня мировых. Из-за этого страна теряла свои валютные ресурсы, что фактически занижало и стоимостные показатели ВВП. Действие этого фактора не только усиливало кризисное состояние, но и выступало причиной и следствием товарной интервенции со стороны конкурентов украинских товаропроизводителей, которая вытесняла их с собственного внутреннего рынка. В этих условиях попытки активизации роста ВВП и НД давали прямо противоположный результат. Национальное товаропроизводство под видом перехода к рынку было загнано монетарной политикой, в ее широком смысле, сначала в своеобразный анабиоз, а затем - и в последующий упадок. Подталкивание к взрывному росту цен вызвало не всплеск, а паралич доходности настоящих хозяев и большинства граждан, а также их платежеспособности.

скачать реферат Международная торговля России на современном этапе

Российский экспорт характеризуется высоким уровнем концентрации по рынкам сбыта, что также является одним из факторов, ограничивающим его расширение. Так, около 90% экспорта меди и никеля приходится на одну страну - Нидерланды, 60% поставок алюминия осуществляется в две страны - Японию и США, около 70% лесоматериалов вывозится в Финляндию и Японию, более 40% природного газа поставляется на Украину и в Германию. В условиях высокой экспортной ориентации российской промышленности, а также снижения конкурентоспособности отечественной продукции как на внешних, так и на внутренних рынках, конъюнктура мировых товарных рынков оказывает непосредственное воздействие на результаты внешнеторгового, а также реального секторов экономики. Особенности российского экспорта со странами Персидского залива можно проиллюстрировать следующим образом: К региону Персидского залива (официальное название в арабских странах - Арабский залив) относятся шесть монархических государств: эмираты Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия, а также Республика Ирак и Исламская Республика Иран.

скачать реферат Рынок лакокрасочных материалов в Украине

Если в странах Евросоюза объемы продажи красок на душу населения достигают 12 кг, а в наиболее благополучных из них (например, в Велокобритании) — 20 кг, то в Украине в 2004-м году этот показатель 4,4-4,5 кг. По оценкам маркетологов, в 2004-м году украинский рынок лаков и красок достиг объемов производства в 280-290 тыс. т. И в то же время, определенное отставание от европейских рынков по объемам реализованной продукции свидетельствует о большом потенциале отечественного рынка. Вместе с тем уже в 2008-м году в производстве лаков и красок наблюдалось сокращение объемов продукции на 16,1% по сравнению с предыдущим годом. Все это свидетельствует об эволюционных процессах рынка, которые завершатся в ближайшее время. В 2008 году отечественный рынок лакокрасочных материалов продолжал динамично расширяться. По подсчетам, емкость данного товарного рынка увеличилась на 12-15% — с 254 тыс. т в 2006 году до 285 тыс. т в 2008 . Пять лет отечественный рынок лакокраски демонстрирует довольно высокие темпы прироста: в 2006 году прирост украинского рынка ЛКМ составлял 12-15%, в 2007 году — около 10%, в 2009 — порядка 15%.

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
скачать реферат Торговая марка

Эту роль и призваны выполнять товарные знаки и торговые марки. Следует отметить, что до недавнего времени этим проблемам уделялось очень мало внимания в законодательстве Украине. Отношения, связанные с индивидуализацией товаропроизводителей, не имели законодательной регламентации и регулировались лишь малодоступными и зачастую устаревшими подзаконными актами. В условиях гигантского монополизма и господства государственной собственности, с одной стороны, и отсутствия конкуренции и скудности товарного рынка, с другой стороны, забота об индивидуализации производителей и выпускаемых ими товаров была практически ненужной. Следствием этого было крайне незначительное по сравнению с масштабами страны число регистрируемых индивидуальных знаков охраны, отсутствие споров о нарушении прав на них в судебной практике, слабая теоретическая разработка проблем, связанных с фирменными наименованиями и товарными знаками. С переходом к рыночной экономике отношение к указанным объектам стало коренным образом меняться. Как известно, рыночный механизм чутко реагирует на реакцию потребителей на производимый товар.

скачать реферат Конъюнктура мирового рынка цветных металлов

Мировой рынок цветных металлов составляет значительную часть мирового товарного рынка. Несмотря на то, что доля продаж сырья в мировой торговле уменьшилась, цветную металлургию это затронуло в меньшей степени, чем другие сырьевые товары. Цветные металлы являются важным сырьём, они применяются и в авиакосмической отрасли, и в машиностроении, и в строительстве, и в других отраслях. Работ по анализу современного мирового рынка цветных металлов немного, преобладает публицистика. Изменения на рынке, имевшие место в течение последних трех лет, мало изучены, вместе с тем они полностью меняют структуру мирового рынка. На рынке цветных металлов постепенно снижается роль традиционных товарных бирж, увеличиваются объемы электронной торговли, меняется пофирменная структура рынка. Одной из особенностей рынка стало изменение в источниках информации, основным источником были публикации и биржевые данные, теперь большинство информации можно получить в Интернете на сайтах производителей и международных организаций. 1. Конъюнктура международного рынка цветных металлов 1.1 Обзор рынка цветных металлов Собственно, эксперты отмечают практически полную зависимость расценок на цветмет в Украине от мировых тенденций, которые, как и в случае с черным прокатом, отражаются на нас примерно с двух-трехмесячным лагом.

скачать реферат Бизнес-план ООО "Алекс"

Потребителями продукции являются в первую очередь оптовые склады и розничные магазины, которые доводят данную продукцию до потребителя. Несмотря на тяжелое экономическое положение потребителей, ООО «Алекс» находит для них такие условия продажи, при которых потребители не испытывают существенных финансовых трудностей. В план деятельности предприятия на 2004г. входит выход на рынки стран ближнего зарубежья, а также укрепление своих позиций на украинском рынке. Производственный раздел ООО «Алекс» на рынке Украины уже 8 лет, за это время она успела обзавестись собственной производственной базой. ООО «Алекс» в настоящее время изготавливает и успешно реализует следующие виды товарной продукции Краски для наружных работ, которые характеризуются водостойкостью, устойчивостью к солнечному свету, антикоррозийными свойствами. Краски для внутренних работ, для которых характерно длительное сохранение интенсивного цвета и гипоаллергичность. Лаки для покрытия различных поверхностей. Полировочные эмали для автомобилей. Клеи для бытовых ремонтных работ. Клеи для соединения резиновых, кожаных, пластмассовых и текстильных материалов. Клеи для дерева. Вся продукция ООО «Алекс» представлена в широком ассортименте.

скачать реферат Развитие фондового рынка в Украине

В таких условиях определяющие на развитие рынка ценных бумаг оказывают такие специфические для Украины: Последствия господства непродуманных попыток революционного перехода к рыночным методам управления, плановой системы хозяйствования – неэффективность и неконкурентоспособность производства, расстройство потребительского рынка, стагнация кредитно-финансовой сферы. Чрезмерно высокая степень участия государства в сфере производства, выражающаяся, с одной стороны, в высокой доли государственной собственности даже на приватизированных предприятиях (контрольные или блокирующие пакеты акций, принадлежащие государству), а с другой стороны, наличие государственных предприятий – монополистов, сосредоточивших основную часть финансовых средств, материальных и людских ресурсов и препятствующих своим существованием появлению самостоятельных конкурирующих производителей. Неразвитое и нестабильное правовое обеспечение преобразования экономики – изменение форм собственности и организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, формирование рыночной инфраструктуры (банковской сферы, товарных, валютных и фондовых бирж и др.). Для дальнейшего развития фондового рынка Украины и его становления в качестве эффективной системы аккумулирования и перераспределения ресурсов с целью преодоления инвестиционного кризиса, возрождения роста национального производства представляются необходимыми следующие организационно-экономические меры: Дальнейшее наращивание объемов операций с ценными бумагами на первичном и вторичном секторах фондового рынка.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.