телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Разное -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Внешнеэкономическая деятельность Украины

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
В Україну з інших республік колишньго СРСР найбільше ввозить Росія -70% Це - нафта, газ, ліс, папір, деякімарки чорних і кольорових металів, машини, устаткування та інша продукція. Білорусь постачає в Україну трактори, вантажні автомобілі, електронно-об- числювальні машини, мінеральні добрива, ліс, папір; Казахстан - кольорові метали, шкірсировину, концентратикольорових металів; Молдова - продукцію прладобудування, виноробної промисловості, килими, виноград; республіки Середньої Азії - газ, бавовну, концентрати кольорових металів, тканини, каракуль; республіки Закавказзя - нафту і автомашини, алюмініє- вий прокат, чай, фрукти, вино, тютюн; держави Балтії - електротовари, трам- ваї, пральні машини, холодильники, радіоприймачі, мікроавтобуси, рибу і рибопродукти, трикотажні і галантерейні вироби та інші товари широкого вжитку. Зовнішньоторговий товарообіг України з Росією, $млн. За сучасних умов Україна налагоджує прямі зовнішньоекономічні відносини з багатьма країнами світу. Так, на кінець 1996 року нашу державу визнали понад 160 країн світу, 132 з них встановили з Україною дипломатичні від- носини. У країни далекого зарубіжжя ми поставляємо машини, трактори, за- лізну руду, устаткування для гірничо-шахтових, будівельних, електротехніч- них підприємств, засоби автоматизації, обчислювальну техніку, автомобілі, прокатні стани, океанські суда, силові трансформатори, магістральні тепло- вози та багато іншої продукції. За даними Міністерства статистики, Україна мала в 1995 р. у торгівлі з країнами далекого зарубіжжя позитивне сальдо розміром майже 1346,4 млн. дол. США. Основна частина експорту України припадає на Європу (49,4%), друге місце посідає Азія (38%), на третьому місці Америка (8,3%), далі йдуть Африка (4%) та Австралія та Океанія (0,3%). Імпортні поставки за цей самий період надходили в Україну тільки з чотирьох континентів. Найбільша частка українського імпорту припадає на Європу (68,5%), менша - на Азію (17,3%), Америку (10,2%) і Африку (4%). Сьогодні ні розміри експоту, ні його стуктура не можуть задовольнити Україну. Річ у тім, що розміри експорту поки що недостатні: в 1995 р. вони становили 11566,5 млн. дол. США. У його структурі найбільшу частку мають сировина, матеріали і товари народного споживання - 87,6 %; машини і устаткування - 10,3 %, інші товари (у тому числі послуги) - 2,1 %. Тому необхідно переорієнтувати експорт з первинної сировини на нову техніку й технологію, товари високого рівня переробки, різні послуги. Україна отримує з різних країн світу промислове устаткування, медичне об- ладнання, різні прилади, хімічні товари, джут, цитрусові, каву, продукцію хімічної промисловості та легкої промисловості. Проте необхідно створювати економічні бар'єри (високе мито тощо) для таких товарів, як жувальна гумка, напої, тютюнові вироби, радіотовари інші товари широкого вжитку. Це зменьшить дефіцит платіжного балансу і підніме попит на аналогічну вітчизняну продукцію, стабілізуючи виробництво. Найтісніші економічні зв'язки підтримує Україна з країнами Східної Європи, зокрема з Угорщиною та Польщею. У структурі вивозу в ці країни переважає продукція галузей важкої індустрії: кокс, руда, сірка, чорні метали, устатку- вання для гірничодобувної та металурргійної промисловісті, тепловози, екс- каватори, бульдозери, телевізори, трансформатори, сільськогосподарські машини тощо.

Введення мінімальних цін на легкові автомобілі збільшило в півтора рази статтю імпорту, але дані про обсяг ввозу автомобілів має малу сходність. Ще більш смішними мають вигляд обсяги імпорту кожаної одежі (близько $6,5 млн), що навіває думку про колективну галюцінацію - бо всі ринки за- биті турецькою "кожею". Кожна середньоукраїнська душа витрачає не більше $1 в оптових цінах на придбання імпортного взуття, та одежі. Все перелічене вказує на той канал зовнішньої торгівлі, який не тільки взуває та одягає наших співвітчизників, але також частково годує і навіть постачає меблі. Існують різні оцінки обсягів "човникового" імпорту. Наприклад, аналоги з російськими обсягами дають цифру на рівні $4 млрд. Але оцінки, які базу- ються на даних про рух готівкової валюти з України та назад, - цифру вдвічі меньшу. Істина, як ведеться, десь по середині. Поруч з "човниковим" імпортом існує і "човниковий" експорт, який має мень- ші маштаби. Його обсяги оцінюють мінімум в $1 млрд., і направлен він вза- галі на Росію. Головними статтями такого експорту є харчі та деякі види текстильної та взуттєвої продукції. Минулорічний офіційний прогноз про 10 % зростання зовнішньоторгового обсягу не відбувся. Можливо, цією невеселою обставиною поясняється дружнє мовчання держструктур з нагоди офіційних цифр, які описують стан української зовішньої торгівлі в минулому році. Не виключається, що скоро будуть обнародовані інші цифри, які відлічають- ся від вже опублікованої митної ститистики. Але смисл дійсності не зміниться Україна так і є країною з негативним сальдо реального зовнішнього обігу, країною, яка проїдає зовніші займи для піддержання хоч скільки-небудь жит- тєвого рівня населення. Вона всеж оплачує частину "сірого" імпорту за раху- нок "сірого" експорту, хоч з кожним роком це стає все важче. Зовнішньоторгові компанії, які сформувалися, неодмінно будуть лоббіровати чергові міри, які направлені на подавлення "човникового" бізнесу. До цього справа, взагалі-то, і йде. Таким чином вже в цьому році можливо, крайньою мірою, частковий "вихід з тіні" цілих товарних груп реального імпорту, що приведе до "зросту" відповідних статей офіційного товарообігу. Боротьба з "давальцями" дасть такі ж результати. Любі зверхзусилля керівництва "по захисту вітчизняного товаровиробника", як і раніше, будуть мало ефективні, але дуже докучливі. Структура офіційного товарообігу така, що тільки чверть його відноситься до товарів споживання ( продовольчі та непродовольчі). Ни- нішній рік буде для експортерів більш вдалий, ніж минулий, оскільки всі можливості " зростання в ширину" вже вичерпанні. Найбільш вирогідним в нинішньому році уявляється ріст офіційного імпорту при зменьшені експор- ту, що знову дасть негативне зовнішньоторгове сальдо. Чого, взагалі-то, і зас- луговує українська економіка, яка знаходиться в кризисі. Єдина радість - в Україні схоже з'явилася єдина методика оцінки зовнішньоторгового обігу. Експрот та імпорт України в 1994-1996 роках, млн USD зовнішньої торгівлі України товарами та послугами з десяткою найбільш крупних партнерів України, млн USD

У зовнішній торгівлі впродовж утвердження в господарстві ринкових відно- син скасовуватиметься державна монополія. Згідно з чинним законодавством встановлюється межа частки одного власника в 50 % загального експорту або імпорту країни, причому порушення ціого положення можна оскаржити в судовому порядку. Різні об'єднання (асоціації, консорціуми, торгові будинки) не мають права прямо або опосередковано створювати монополії зовнішньо- економічної діяльності для певного виду товару чи товарної групи, а також будь-якої іноземної країни, транснаціональної корпорації тощо. Забороняють- ся різного роду угоди, союзи та погоджені дії, спрямовані на поділ ринків збуту чи джерел постачання або інші засоби обмеження свободи конкуренції. Такі заходи сприятимуть процесу утвердження відкритої згідно з світовими стандартами економіки, посиленню в ній конкурентних засад, формуванню гручкого, зорієнтованого на інтенсифікацію господарського механізму. У нинішніх умовах господарство України перживає тривалу економічну кризу, що негативно впливає і на стан зовнішньої торгівлі. Обсяг експорту не відповідає можливостям наших товаровиробників і не забезпечує потреб дер- жави у валютних надходженнях, необхідних для стабілізації економіки, зни- ження рівня інфляції та бюджетних витрат. За даними Міністерства статистики України, експорт за останні роки постій- но скорочується. Крім того, дуже неефективно є структура експорту, майже 90 % його становлять сировина, матеріали, товари народного споживання. Вивозяться також гостродефіцитні ресурси і продаються світовому ринку за демпінговими цінами. Навіть з країнами близького зарубіжжя Україна має від'ємне сальдо балансу на продукцію виробничо-технічного призначення. Негативне сальдо у тор- гівлі з цими країнами зберігається для енергоносіїв, прокату кольорових ме- талів, целюлози, деревини, каучуку, акумуляторів тощо. У світовий еконо- мічний простір Україна інтегрувала у ролі сировинного придатка. Доказом цього є те, що протягом кількох останніх років експорт машинно-технічних товарів загальному балансі становить 10-20 %, а рівень експорту готової про- дукції у світі понад 50 %. Зовнішньоекономічна діяльність України потребує докорінної перебудови - йдеться про зміну сировинного спрямування експорту, підвищення в ньому частки продукції обробних галузей, удосконалення структури імпорту. ємної, складної машинно-технічної продукції: літаки, автобуси, автомобілі, трактори, комбайни, суда різного призначення, ракетні комплекси, верстати, турбіни, засоби зв'язку, електроніку, радіо- і телеапаратуру тощо. Реально ос- новними експортерами конкурентної на світовому ринку продукції можуть швидко стати підприємства воєнно-промислового комплексу, на яких зосе- реджені високоякісне обладнання, сучасна технологія, висококваліфіковані фахівці. У товарній структурі вивозу переважають вироби чорної металургії, залізна руда і кокс, продукти харчової промисловості. Промисловий потенціал України достатній для надходження валюти, необхідної для сплати зовніш- нього боргу, закупівлі найнеобхіднішого імпорту та оплати інших загально- державних потреб.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 НАТО в Украине. Секретные материалы

субъектами внешнеэкономической деятельности при реализации внешнеторговых контрактов; отменен дискриминационный подход к иностранным компаниям в том, что касается использования налоговых векселей при расчетах с бюджетом; отменен режим лицензирования и квотирования экспорта некоторых видов продукции; установлена фиксированная плата за выдачу экспортных лицензий, которая отвечает стоимости предоставления указанной услуги вместо платы в адекватном эквиваленте от стоимости контракта; отменен дополнительный сбор при импорте нефтепродуктов. 26.05.05 на заседании Правительства одобрен пакет законодательных актов, направленных на решение проблемных вопросов переговорного процесса в рамках вступления Украины в ВТО. I.1.4.6

скачать реферат Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

Благодаря применению специальных санкций в 1999 году удалось предотвратить осуществление субъектами предпринимательской деятельности убыточных внешнеэкономических операций общим объемом товарооборота более 400 млн. USD. Документ, регулирующий процедуру применения и отмены специальных санкций в соответствии со статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" С целью усовершенствования процедуры применения и отмены специальных санкций, МВЭСТоргом Украины издан приказ от 5 октября 1999 года №754 "Об утверждении Положения о порядке применения к субъектам внешнеэкономической деятельности Украины и иностранным субъектам хозяйственной деятельности специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности". Данный приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 21.10.99 г. за №718/4011. Необходимо отметить, что в соответствии с Указом Президента Украины от 15.12.99 г. №1573 "Об изменениях в структуре центральных органов исполнительной власти" на базе ликвидированного МВЭСТорга, Минэкономики и других центральных органов исполнительной власти создано Министерство экономики Украины.

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
 Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Общества. 4.1.10. Определение порядка страхования имущества Общества. 4.1.11. Утверждение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету директоров. 4.1.12. Утверждение смет и плана действий на предстоящий год. 4.1.13. Вынос на решение Совета директоров Общества вопросов: - об изменении Уставного капитала Общества. - о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в иных юридических лицах или их объединениях. 4.1.14. Утверждение правил процедур и других внутренних нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества. Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества, относящимся к компетенции Совета. 4.1.15. Определение порядка ведения Реестра акционеров Общества. 4.1.16. Определение размера платы за копии предоставленных акционерам документов, в том числе выписок из Реестра акционеров. 4.1.17

скачать реферат Виды пошлин

При ввозе на таможенную территорию Украины товаров и других предметов, происхождением из указанных в перечне стран, применяются льготные ставки ввозной пошлины (табл. 1). Ставки полных таможенных ввозных и вывозных пошлин дифференцированы и определены Единым таможенным тарифом Украины. Табл. 1 Исходя из принципа ограничения импорта (экспорта) в отдельных случаях при ввозе (вывозе) на таможенную территорию Украины независимо от других видов таможенных пошлин могут применяться следующие виды: специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины: Специальные таможенные пошлины применяются: . во-первых, в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную территорию Украины в таких количествах или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественным производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров; . во-вторых, как мера предупреждения в отношении участников внешнеэкономической деятельности, нарушающих общегосударственные интересы в этой области, а также как мера для пресечения недобросовестной конкуренции в случаях, определяемых законами Украины; . в-третьих, как ответная мера на дискриминационные и недружественные действия со стороны иностранных государств против Украины или в ответ на действия отдельных стран и их союзов, ограничивающие осуществление законных прав н интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины.

 Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Член Правления обязуется осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением о Правлении и руководствоваться при принятии решений на заседаниях Правления интересами Общества. III. Взаимные права 5. Права члена Правления 5.1. Член Правления имеет права, определенные должностной инструкцией. 5.2. Член Правления имеет право принимать решения по текущему руководству деятельностью Общества в пределах своей компетенции и воздерживаться от них, высказывать особое мнение и доводить его сведения Совета директоров и акционеров, в том числе по вопросам: 5.1.1. представительства интересов Общества: 5.1.2. распоряжения средствами, в том числе прибылью Общества, и его имуществом; 5.1.3, совершения сделок, заключения договоров; 5.1.4. осуществления внешнеэкономической деятельности; 5.1.5. привлечения на договорных началах и использования финансовых средств, объектов интеллектуальной собственности, имущества и отдельных имущественных прав граждан и юридических лиц: 5.1.6. оспаривания в суде в установленном законом порядке действий граждан, юридических лиц, органов государственного управления. 2 ВАРИАНТ 5.1

скачать реферат Разное

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по Правоведению вариант 104 Выполнила студентка 1 курса заочного отделения группы «А» ПЕТРАСЮК ОКСАНА СТАНИСЛАВОВНА Проверил КАЗАНЦЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА Донецк – 2001 ПЛАН 1. Формы собственности субъекты права собственности в Украине. 2. Понятие и виды социального обеспечения. 3. Ситуации. О каких функциях социально ориентированного государства идет речь в статьях Конституции Украины? 1. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признается в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства. 2. Государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на государственную, исполнительную и судебную. 3. Внешнеэкономическая деятельность Украины направлена на обеспечение интересов и безопасности путем поддержания мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного общества на основе общепризнанных принципов и норм международного права. 1. Формы собственности и субъекты права собственности в Украине Право собственности следует отличать от понятия собственности.

скачать реферат Экспортный и транзитный потенциал Украины

Осуществление радикальных превращений в экономике Украины требует глубоких изменений во внешней политике государства, существенного повышения его эффективности, качественной перестройки на принципах демократизации, демонополизации и деидеологизации. Таким образом, одной из первейших задач, касающихся внешнеэкономической деятельности Украины, является анализ ее экспортного и транзитного потенциала с целью выявления наилучших способов его использования в такой деятельности. 1.Общая характеристика экспорта Наивно было бы предполагать, что после обретения независимости Украину встретят на международных рынках с распростертыми объятиями. Вхождение в мировую экономику оказалось мучительным. Шатающаяся украинская экономика включилась в торговую гонку с позиции явного аутсайдера. И ситуация пока что складывается не в нашу пользу, ибо, в отличие от стран Центральной и Восточной Европы, Украина по-прежнему остается экспортером преимущественно сырья и полуфабрикатов. Потому и приходится догонять соперников по извилистой синусоиде мировых цен на сырье. Либерализация внешней торговли, начиная с 1994 года, обеспечила Украине предпосылки для наращивания экспорта товаров и услуг.

скачать реферат Бизнес-план производственного предприятия

Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизионной комиссии баланс ОБЩЕСТВА утверждению собранием участников ОБЩЕСТВА не подлежит. Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва собрания участников, если возникла угроза существенным интересам ОБЩЕСТВА или выявлены злоупотребления должностных лиц ОБЩЕСТВА. VII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. Статья 31 ОБЩЕСТВО самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законом "О внешнеэкономической деятельности", действующим законодательством и настоящим Уставом. Внешнеэкономическая деятельность ОБЩЕСТВА является частью внешнеэкономической деятельности Украины и регулируется законами Украины. Валютная выручка зачисляется на валютный балансовый счет ОБЩЕСТВА и используется им самостоятельно. Валютные отчисления в бюджет производятся после вычета прямых валютных затрат, произведенных данным ОБЩЕСТВОМ из своих валютных средств. Ставки отчислений в пользу бюджетов регулируются законами Украины.

скачать реферат Внешнеэкономические связи Украины со странами СНГ

Государству выгоднее специализироваться на производстве тех товаров, издержки при производстве которых - минимальны, и завозить те товары, издержки, по производству которых выше, чем при их ввозе. Экономические связи Украины со странами СНГ образовались ещё во времена СССР. В связи со стремлением Украины улучшить состояние экономики, наладить экономическое сотрудничество с иностранными партнёрами, объёмы совершения внешнеэкономических операций достаточно сильно увеличились за последние годы. Главной целью данной курсовой работы является выявить сущность экономических связей Украины со странами СНГ, оценить их объёмы и динамику развития за последние годы, исходя из статистических данных. Очень важно выявить положительные и отрицательные стороны внешнеэкономической деятельности для экономики страны, преимущества и недостатки влияния. 2. Социально-экономическое значение внешнеэкономической деятельности Украины Украина как независимое государство является молодым самостоятельным субъектом внешнеэкономических связей.

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Анализ внешнеэкономической деятельности Украины

Курсовая работа на тему: «Анализ внешнеэкономической деятельности Украины» Содержание Стр. Введение 1 Организационно-экономический механизм ВЭД на уровне предприятия . 1.1 Формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия . 1.2 Исследование рынка во ВЭД предприятия . 1.3 Оценка эффективности ВЭД предприятия . 2 Анализ внешнеэкономической деятельности Украины . 2.1 Анализ экспорта Украины . 2.2 Анализ импорта Украины . 3 Регулирование ВЭД в регионе 3.1 Формирование механизма регулирования ВЭС на уровне региона . 3.2 Регистрация внешнеэкономических договоров Вывод Список использованной литературы . Приложение А . Приложение Б . Приложение В . Введение Под внешнеэкономической деятельностью понимают совокупность направлений, форм и методов торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, а также кредитных и валютно-финансовых отношений данной страны с иностранными государствами с целью эффективного использования преимуществ международного разделения труда. Торгово-экономические отношения охватывают торговлю и услуги. Управление внешнеэкономической деятельностью – это системное влияние на объект – производственные структуры, фирмы, организации, коллективы людей для обеспечения их жизнеспособности, согласованности в работе и достижения конечного результата.

скачать реферат Россия в системе международных экономических отношений

Значительно снизились и объемы экспорта в строительной отрасли на 5,1 млн.долл.США (на 96,9%). В структуре импорта услуг увеличение прослеживалось в операциях с недвижимостью, сдачей внаем и услугах юридическим лицам на 1,0 млн.долл. (в 3,5 раза), туристической сфере на 0,4 млн.долл. (в 15,1 раза). Российская Федерация по-прежнему остается лидером во внешней торговле услугами с АР Крым. На протяжении отчетного года за экспортные операции по услугам, нерезидентами Российской Федерации, на счета предприятий и организаций АРК перечислено 65,4 млн.долл. (86,1% экспорта услуг в страны СНГ, или 44,6% общего объема экспорта услуг АРК). Украина, и в том числе АР Крым, целенаправленно проводит политику по интеграции в мировое сообщество, стремиться укрепить свои внешнеэкономические связи со всеми странами мира. Важным шагом на пути либерализации внешнеэкономической деятельности Украины будет ее вступление в международную организацию торговли (СОТ). Это в первую очередь, обеспечит недескриминационный доступ на мировые рынки украинских конкурентоспособных товаров и услуг, переход торгово-экономических отношений со странами дальнего зарубежья на более стабильную правовую основу, применение существующего механизма СОТ для решения торговых разногласий и т.д. Объем услуг, предоставленных странам дальнего зарубежья субъекта-ми-хозяйствования АРК, составил 70,6 млн.долл. (48,2% от общего объема экспорта услуг АР Крым).

скачать реферат Международное частное право (Контрольная)

Украина может наследовать имущество, расположенное за границей. Украина осуществляет свои права и обязанности как субъект международного частного права через других субъектов права. От имени государства определенные полномочия могут предоставляться Кабинету Министров Украины, Премьер- министру, Национальному банку, министерствам, ведомствам. В свое время важное значение для деятельности нашего государства имели торговые представительства за границей. В период монополии СССР во внешней торговле они от имени государства уполномочивались на осуществление за границей права СССР в этой сфере деятельности. Со временем эти полномочия торговых представительств начали сужаться, поскольку право заключения внешнеэкономических соглашений было предоставлено другим субъектам хозяйствования - самостоятельным юридическим лицам. В наше время некоторые полномочия в сфере внешнеэкономической деятельности Украина предоставила торгово-экономическим миссиям, которые действуют на основе Постановления Кабинета Министров Украины “Об организации работы торгово-экономических миссий в составе дипломатических представительств Украины за границей” от 28 декабря 1993 г., Указа Президента Украины “О торгово-экономической миссии в составе дипломатического представительства Украины за границей” от 30 апреля 1994 г., других нормативно-правовых актов.

скачать реферат Международные экономические отношения

Несмотря на то , что в рамках ЕС существует свобода передвижения товаров между странами-членами, там регулярно возникают разного рода продовольственные войны. Как правило, страны – участницы торговых конфликтов не стремятся доводить их до крайности, они разрешаются путем длительных переговоров, консультаций, обращениями с жалобами в международные организации. Список использованной литературы.1. Сборник нормативных материалов по вопросам регулирования внешнеэкономической деятельности Украины. - К. , 1998 г. 2. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. Учебник. М. –1999 г. 3. Киреев А. Международная экономика. Т. 1,2.–М.,1998г. 4. Рут Ф. Ф. , Филипенко А. Е. Міжнародна торгівля та інвестиції. 5. Румянцев А. П. , Румянцева Н. С. Международная экономика, - Лекции. МАУП. 1999 г. 6. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебное пособие. М.- 1999г. 7. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. Практ. Пособие. К. – Сплайн. 1998 г.

скачать реферат Внешнеэкономический договор

Регистрации подлежат внешнеэкономические договора (контракты), заключенные субъектами внешнеэкономической деятельности Украины, предметом которых являются товары, указанные в перечнях, утвержденных Министерством внешнеэкономических связей и торговли. Такие перечни содержаться в приложениях № 6,7,8 и 9 Порядка регистрации внешнеэкономических договоров. В них периодически Министерством внешнеэкономических связей вносятся дополнения и изменения. Так, например, в дополнении № 6 указаны : товары сельскохозяйственного назначения: животные, мясо и мясопродукты, крупы, зерно, сахар , виноградные вина, шкуры крупного рогатого скота; цемент; руды ,черные металлы; минеральные удобрения и д.р. В приложении № 7 указаны товары текстильного производства с указанием ГОСТов. В приложение № 8 включены уран, аммиак, магний, корунд, прокат из железа и нелегированной стали и др. Регистрация осуществляется Министерством внешнеэкономических связей и торговли и его органами, действующими при областных госадминистрациях. Для регистрации внешнеэкономического контракта субъект внешнеэкономической деятельности представляет следующие документы: 1. информационную карточку внешнеэкономического контракта по форме, установленной Министерством внешнеэкономических связей; 2. оригинал внешнеэкономического контракта и его копию , заверенную руководителем субъекта внешнеэкономической деятельности (оригинал возвращается после рассмотрения материалов представленных на регистрацию); 3. документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат политика протекционизма экономики Украины

Курс на свободную торговлю через «глобальную» либерализацию внешнеэкономической деятельности, во многом обусловленный желанием выполнить требования ведущих международных организаций (МВФ, Мирового банка, ГАТТ/СОТ), последнее время все больше натыкался на контртенденцию роста протекционизма. Как объединить (и можно ли вообще их объединить?) эти две противоположные тенденции – очень сложная политико-экономическая проблема. Поэтому все более актуальным становится всестороннее изучение мирового опыта регулирования внешнеэкономической деятельности, с мечтой создания оптимального, но не всеохватывающего протекционизма, как системы мер временной защитой внутреннего рынка и государственной поддержкой конкурентоспособности отечественных предприятий. Формирование экономично эффективной модели внешнеэкономической деятельности Украины, предусматривает поиск оптимальной комбинации защитных и наступательных способов, которые бы отвечали стратегическим интересам страны в системе взаимоотношений в рамках мирового хозяйства. И этот поиск имеет очень важное значение В данной дипломной работе рассматривались проблемы влияния протекционистской политики как в Украине, так и на примере развивающихся стран Азии и стран США.

скачать реферат Проблемы эффективности внешнеэкономической деятельности

Вне всяких сомнений внешняя политика любого правительства, и прежде всего, его внешнеэкономическая политика, должна защищать интересы социально-экономического развития собственной страны. В Концепции внешнеэкономической деятельности Украины декларируется несколько основных принципов: • экспорт должен быть доведен до 45—50% от валового национального продукта, достижение такого уровня позволит сбалансировать внешнюю торговлю; • гарантии свобод внешнеэкономической деятельности, юридическое равноправие всех субъектов ВЭД и верховенство закона. Для реализации первого принципа необходимо создать условия для конку-ренции украинских товаров на внешнем рынке. Однако, без вступления Украины в Мировую организацию торговли (ВТО, до 1994 года — ГАТТ) это практически невозможно. Для реализации членства есть определенные подвижки, возможно в 2003 году Украина станет членом ВТО. Иначе обстоит с членством в Европейском Союзе, здесь для получения статуса ассоциированного члена ЕС уйдет лет шесть. При этом убытки Украины только по демпинговым штрафным санкциям (главным образом из-за нечленства в ВТО) составили 2 млрд. долларов США. Много потерь несет бартер, в стоимостном отношении товарообменные  операции в 1995 году составили более 55% от всех сделок.

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность Украины

Министерство науки и образования Украины Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова Институт математики, экономики и механики Факультет бизнеса и менеджмента Кафедра менеджмента и математического моделирования рыночных процессов Тема: «Внешнеэкономическая деятельность в Украине. Особенности таможенного регулирования» Курсовая работа студентки 4-го курса, группы 1 специальности «Менеджмент организаций» дневной формы обучения Амелиной И.А. Научный руководитель: ас. Ничитайлова Н.С. Одесса – 2008 Все ссылки в квадратных скобках с указанием номеров страниц начиная с номера 1 в списке литературы. Пункты 2.1 и 2.2 объединить. Обязательно ссылки на все статистические данные. Обязательно обоснование для чего Вы эти данные приводите. Содержание Часть 1 1.1 Содержание и цели Внешнеэкономической деятельности Украины 5 1.2 Общая характеристика Внешнеэкономической деятельности Украины 7 1.3 Особенности ВЭД в Украине 10 1.4 Статистические данные об объёмах экспорта и импорта Украины в 2005 – 2007 гг. 12 1.5 Государственная политика в сфере ВЭД 17 1.6 Практическое применение государственного регулирования в сфере ВЭД 19 1.7 Спецоперация СБУ по борьбе с контрабандой 24 Часть 2 2.1 Основные аспекты таможенного регулирования ВЭД 27 2.2 ГТД (Грузовая Таможенная Декларация) 27 2.3 УКТВЭД 32 2.4 Таможенная стоимость 38 2.5 Таможенные пошлины 41 2.6 Таможенные платежи 45 2.7 Таможенный досмотр 46 Выводы 47 Приложение 49 Список использованных источников и литературы 51 Введение Внешнеэкономическая деятельность является одним из главных направлений развития многих современных государств, источником товаров, производство которых невозможно внутри страны, также доходов от экспортно-импортных операций.

скачать реферат Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

В достигнутых за последние годи успехах в выполнении стратегии экономических и социальных реформ, которые проводятся в Украине, стабилизации экономических процессов сфера внешнеэкономической деятельности играла и играет большую роль. Эта сфера будет и в дальнейшем многовекторной, охватывающей разные страны и регионы мира. Особое внимание будет уделено развитию экономического сотрудничества между Украиной и Россией в соответствии с действующим Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Будут расширяться экономические связи также с другими странами СНГ, КНР, Индией, Вьетнамом, Кореей, странами Латинской Америки. Следует отметить, что в целях ускорения вхождения Украины в систему глобальных экономических процессов, обеспечения интеграции нашего государства в мировую экономику, комплексного реформирования внешней торговли, достижения дальнейшего соответствия законодательства Украины нормам и принципам Международной торговой организации (МТО) Президент Украины Л.Д. Кучма подписал 5 сентября 2001 г. указ «О дополнительных мерах по ускорению вступления Украины в Международную торговую организацию», которым обеспечение завершения вступления Украины в Международную торговую организацию на протяжении 2001-2002 годов определено как одно из приоритетных направлений деятельности Кабинета министров Украины и центральных органов исполнительной власти в сфере реализации внешнеэкономической политики.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.