телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Всё для дома -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономико-математическое моделирование

СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Прогнозування на нейронних мережах має ряд недоліків. Взагалі нам необхідно як мінімум 50 і краще 100 спостережень для створення придатної моделі. Це достатньо велике число даних і існує багато випадків, коли така кількість історичних даних недоступна. Це взагалі в більшості стосується вітчизняного фондового ринку, який ще не є досить впорядкованим і організованим. Навіть при прогнозуванні курсу цінних паперів, по яких є щоденні ціни, дуже важко нагромадити історію за період від 50 до 100 місяців. Проте, необхідно відзначити, що ми можемо побудувати задовільну модель на нейронних мережах навіть в умовах недостачі даних. Модель може уточнюватися в міру того, як свіжі дані стають доступними. Іншим недоліком нейронних моделей є значні витрати часу і інших ресурсів для побудови задовільної системи підтримки прийняття рішень. Ця проблема не дуже важлива, якщо досліджується невелике число часових послідовностей. Проте, незважаючи на перераховані недоліки, модель володіє рядом переваг. Існує зручний засіб модифікування моделі по мірі того як з'являються нові спостереження. Модель добре працює з часовими послідовностями, у яких малий інтервал спостережень, тобто може бути отримана відносно довготривала часова послідовність. З цієї причини модель може бути використана в областях, де нас цікавлять щогодинні, щоденні або щотижневі спостереження. Саме до цих областей і відноситься фінансовий аналіз на швидко змінному фондовому ринку. При створенні системи підтримки прийняття рішень, яка заснована на алгоритмах нечіткої логіки доцільно використовувати метод нейронних мереж, як найбільш простий для моделювання. Переслідуючи мету створення дешевої і ефективної системи вибираємо саме архітектуру нейронних мереж. Схему створюваної системи представлено на Рис.1 Рис. 1. Саме формуванню бази знань слід приділити особливу увагу. Вона повинна містити не тільки інформацію про цінні папери в деякі періоди часу, а й логічні зв’язки між курсами цінних паперів та подіями на підприємствах. Це дозволить зв’язати фундаментальний та технічний аналіз, що дає набагато більш точний результат аналізу, ніж просте дослідження змін курсів за допомогою статистичних моделей. Слід відмітити, що дуже часто на курс цінних паперів впливають структурні зміни на підприємстві, зміна бюджетної та дивідендної політики та інше. Але після проходження вищеназваних змін курс змінюється не відразу, а через деякий проміжок часу. Система повинна побудувати нейронну мережу на основі об’єднання інформації, отриманої з бази знань. Результатами роботи систем підтримки прийняття рішень є рекомендація щодо прийняття управлінського рішення особою, яка приймає рішення. Але у випадку з системою підтримки прийняття рішення фінансового аналізу на фондовому ринку недоцільно використовувати стандартний підхід до результатів роботи системи. Це пов’язано перш за все з великим ступенем невизначеності при роботі на фондовому ринку, а також з неможливістю завантаження бази знань системи повністю інформацією, яка б охоплювали весь можливий досвід роботи на фінансових ринках. Тому доцільно представити на розгляд особи, яка приймає рішення декілька варіантів рішення з описом позитивних і негативних рис кожного. Досвід нейронної мережі у сукупності з досвідом особи, яка приймає рішення повинен дати більш позитивний результат у порівнянні з суто машинним варіантом.

Що найбільш важливо при проведенні фінансового аналізу на фондовому ринку? Це по-перше складання найбільш вірогідного прогнозу поведінки цінних паперів. Прогнозування – це ключовий момент при прийнятті рішень в управлінні. Можливість передбачити некеровані аспекти подій перед прийняттям кінцевого рішення дозволяє зробити найкращий вибір, який, в іншому випадку міг бути невдалим. Досвід показує, що кожний додатковий долар, витрачений на прогнозування, дає менше зниження ризику збитків, ніж попередній. За деякою точкою додаткові витрати на прогнозування можуть зовсім не приводити до зниження втрат. Це пов’язано з тим , що неможливо знизити середню помилку прогнозування нижче визначеного рівня, незалежно від того, наскільки складний метод прогнозування, що застосовується. Оскільки прогнозування ніколи не зможе повністю знищити ризик при прийнятті рішень, необхідно явно визначити неточність прогнозу. Рішення, що приймається, визначається результатами прогнозу з урахуванням можливої помилки прогнозування. Вищевказане передбачає, що прогнозуюча система повинна забезпечувати визначення помилки прогнозування, також як і саме прогнозування. Такий підхід значно знижує ризик об’єктивно пов’язаний з процесом прийняття рішень. Так в чому ж корені інтересу до нечіткої логіки, як методу, на основі якого можна створити системи підтримки прийняття рішень фінансового аналізу? Як вже було сказано, заміщаючи сувору детерміновану математичну модель об'єкту, нечіткий опис потребує лише мінімального набору закономірностей, не прямуючи до узгодженого опису системи (в термінах ефективності це означає насамперед кардинальне скорочення циклу розробки - впровадження, і практично будь-який наперед обраний додаток виграє від рішення на основі нечіткої логіки). Це дозволяє працювати з даними, що отримані системою на невеликому проміжку часу, з так званими нечіткими числами. Нечіткі числа (fuzzy umbers), одержані в результаті "не цілком точних вимірів", багато в чому аналогічні розподілам теорії ймовірностей, але вільні від властивих останній відхилень (мала кількість придатних до аналізу функцій розподілу, необхідність їхньої примусової нормалізації, дотримання вимог адитивності, важкість обгрунтування адекватності математичної абстракції для опису поведінки фактичних образів). Як і очікувалось, у межі зростання точності нечітка логіка приходить до стандартної, булевої. Таким чином, використовуючи алгоритми нечіткої логіки, спеціалісти фінансового аналізу отримали потужний засіб для складання прогнозів, практично незамінний у випадках, коли правила, по яких змінюється курс цінних паперів, невідомі або важко їх виявити. При створенні системи підтримки прийняття рішень для фінансового аналізу на фондовому ринку доцільно використовувати розвинутий алгоритм застосування нечіткої логіки – нейронні мережі. На нейронних мережах задача прогнозування формалізується через задачу розпізнавання образів. Данні про змінну, що прогнозується, за деякий проміжок часу створюють образ, клас якого визначається значенням змінної, що прогнозується, в деякий момент часу поза межами даного проміжку, тобто значенням змінної через інтервал прогнозування.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Шлях Аріїв: Україна в духовній історії людства

Проте спрацьову дея не одразу. Вона повинна визрти  перейти з глибин пдсвдомост у сферу свдомост мас; повинна чтко структуруватися, логчно вибудуватися в програму, яка дасть уявлення про те, що  як треба робити. Тут повинна сказати сво слово нтелгенця елта нац. ¶дею формулю, перетворю в алгебру боротьби не весь народ, а його нтелектуальн верстви елта. Вона ставить перед ним мету  да засоби боротьби, веде за собою. ¶ досить нам бути ханжами: не «кухарчин дти», не люмпенськ маси  навть не робтник з молотком  селянка з серпом (при всй поваз до них вони м'язи, сила нац!), а вчен, флософи, полтики, юристи, економсти, вчител, поети, нженери, журналсти ось хто форму колективний нтелект нац, ось хто да народу логку поведнки  боротьби, ось хто, висловлюючись мовою недавнього минулого, стинний гегемон. Той факт, що укранська дея ще нечтко визначена, не вилилась у конкретну  правильну програму дй, що ми ще няк не можемо визначитися, зрозумти, «де право, а де лво», говорить насамперед про слабксть нашо нацонально елти

скачать реферат Генетичні алгоритми в СППР

Для аналізу фінансового стану підприємства, а також розрахунків ступеню ризику слід використовувати ще один апарат нечіткої логіки – нейронні мережі. Саме за допомогою апарату нейронних мереж система може зробити виключення тих емітентів, інвестування в цінні папери яких є недоцільним. Математично нейронні мережі можна розглядати як клас методів статистичного моделювання, що у свою чергу можна розділити на три класи: оцінка щільності ймовірності, класифікація і регресія. Передбачається, що система підтримки та прийняття рішень (СППР) може бути цілком реалізована на нейронній мережі. Нейронна мережа СППР представляє собою набір нейронів, які з’єднані між собою. Передаточні функції всіх нейронів можуть змінюватись, а ваги є параметрами мережі і не можуть змінюватись. Нейронна мережа СППР обирає ті сигнали, які мають максимальний рівень. Далі ті емітенти, які мають максимальний рівень сигналу повинні розглядатись як данні для обробки генетичним алгоритмом системи. Ми отримали данні щодо курсів цінних паперів, які отримуються з торговельної мережі та данні щодо орієнтовних цін паперів, які не обертаються постійно на ринку, а інформація про їх ціну підготована нейронною мережею.

Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
 Переписка 1826-1837

Примите, милостивая государыня, изъявление моей глубокой признательности за ласковый прием путешественнику, которому долго памятно будет минутное пребывание его в Казани. С глубочайшим почтением честь имею быть.[864] 845. H. H. Пушкиной. 12 сентября 1833 г. Языково. Село Языково, 65 верст от Симбирска. 12 сент. Пишу тебе из деревни поэта Языкова, к которому заехал и не нашел дома. Третьего дня прибыл я в Симбирск и от Загряжского принял от тебя письмо. Оно обрадовало меня, мой ангел — но я всё-таки тебя побраню. У тебя нарывы, а ты пишешь мне четыре страницы кругом. Как тебе не совестно! Не могла ты мне сказать в четырех строчках о себе и о детях. Ну, так и быть. Дай бог теперь быть тебе здоровой. Я рад, что Сергей Ник.[олаевич] будет с тобою, он очень мил и тебе не надоест. Об Ив.[ане] Ник.[олаевиче] говорить нечего. Надеюсь, что свадьба его расстроится. По всему видно, что всё семейство воспользовалось расстроенным его [865] состоянием, чтоб заманить его в сети. Вероятно и начальство, если дело дойдет до начальства, примет это в соображение

скачать реферат Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

На жаль на вітчізняному ринку ці системи поки що не знайшли широкого застосування. Насамперед це пов’язано з недосконалістю фінансового ринку. Але це не означає, що подібні системи не здайдуть місця в Україні. По мірі розвитку фінансового ринку постає питання про створення СППР на базі нейронних мереж на Україні. Побудові системи для фінансового аналізу на базі нейронних мереж будуть присвячені наступні роботи автора. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Жданов А.А. Принципи автономного адаптивного керування. Дисертація на конкурс вченого ступеню доктора фізико-математичних наук. ОЦ РАН. Москва, 1993. 318 с. 2. В.Брауэр. Введення в теорію кінцевих автоматів. М, "Радіо і зв'язок":1987. 392 с. 3. McCulloch W.W., Pi s W. 1943. A logical calculus of he ideas immi e i ervous ac ivi i. Bulle i of Ma hema ical biophysics 5: 115-33. (Російський переклад: Маккалок У.С., Питтс У. Логічне числення ідей, що відносяться до нервової діяльності. Автомати. - М: ІЛ. - 1956.) 4. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерна техніка. - М.: Світ, 1992 5. Герман О.В. Введення в теорію експертних систем і опрацювання знань. - Мінськ, ДизайнПРО. 1995. ----------------------- Визнач. часу прийняття рішенняБібліотека шаблонівКонструктор мережКонструктор мережАналізатори мережФРОБлок оцінки стануБаза знаньБлок прийняття рішеньМодель середови-ща

 Клуб, которого не было

Анечка встречает пятичасовой утренний из Берлина – саундчек у французов в семь утра, у датчан в восемь, с американцами по-прежнему неясно, в одиннадцать сцена открывается; я строго-настрого запретил Ане ждать предрассветную электричку до Шереметьево в баре в Столешниковом переулке. Аня живет в пампасах на Щелковской, надо где-то пару часов скоротать. Я ей не папа и не бойфренд – и я категорически против баров. У нас завтра здоровенный фестиваль на десяток групп, последний, ударный проект, впереди за которым – ничего. Мы зарылись в графиках прилетов и вылетов, мы не спим несколько дней (и не предвидится), у Ани работы – по горло. Нечего стесняться, вот тебе моя кухня, мой чайник, холодильник, душ и пена для ванны. Лучше здесь эти полтора часа провести, чем на террасе соседнего бара, уродливым зубом разрезавшего Столешников пополам. Модный бар принадлежит дизайнеру Симачеву. Каждый квадратный метр брусчатки приносит прибыль: метров оттяпано – раззудись плечо. Если смотреть изнутри, так совсем и не уродство. А какое модным дизайнерам дело, как оно там выглядит снаружи? Бабушек, которые ходили по своему Столешникову за кефиром, давно здесь нет. Мне тоже нет дела

скачать реферат Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Найбільше він використовується саме у фінансовому аналізі. Бухгалтерський баланс також являє собою приклад застосування балансового методу: актив балансу – групування господарських засобів за їх розміщенням і призначенням – дорівнює його пасиву – джерелам формування господарських засобів підприємства. Бухгалтерський баланс – основне джерело інформації для фінансового аналізу. Балансовий метод широко застосовується для перевірки вихідних даних, на основі яких проводиться аналіз, для перевірки правильності аналітичних розрахунків . 1.2. Інформаційна база фінансового аналізу та його користувачі Основним джерелом інформації для фінансового аналізу підприємства є бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс - це найважливіша форма бухгалтерської звітності, що відображує стан коштів підприємства та їх джерел у грошовій оцінці та кінцевий результат його виробничо-господарської діяльності на визначену дату. Складається за уніфікованою формою. Бухгалтерський баланс вміщує інформацію, на основі якої можна встановити кошти, які має підприємство в своєму розпорядженні, джерела їх формування, напрям та ефективність використання, стан розрахунків з юридичними та фізичними особами, платоспроможність, фінансову стійкість.

скачать реферат Основні напрямки фінансового аналізу

Під терміном «аналіз фінансово-господарської діяльності» слід розуміти єдиний цикл повної аналітичної роботи на мікрорівні. У наш час, в умовах побудови ринкової економіки та реформування бухгалтерського обліку у фінансовий та управлінський, фінансовий аналіз як важливий елемент аналітичної роботи стає одним з головних інструментів управління діяльністю підприємств. В основі фінансового аналізу лежить аналіз та управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання. Для того, щоб підприємство мало змогу вижити в умовах жорсткої конкуренції та бути прибутковим і рентабельним, керівництву необхідно володіти методикою фінансового аналізу, мати певну інформаційну базу для його проведення та відповідних кваліфікованих робітників для реалізації цієї методики на практиці. Фінансовий аналіз є одною із найважливіших функцій управління. Він дає змогу визначити конкурентоспроможність суб'єкта господарювання в ринковій економіці. Суб'єкт господарювання здійснює свою виробничо-торговельну діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом із конкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, що примушує виробника враховувати інтереси і попит споживача.

скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

Аналіз діяльності банку повинен містити реальну та всебічну оцінку досягнутих результатів, висвітлювати позитивні й негативні аспекти його роботи, визначати конкретні шляхи вирішення загальних проблем. Він є відправним пунктом ефективного управління як кожним конкретним комерційним банком, так і банківською системою в цілому, а також вихідною базою для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. Аналізом керуються при виконанні більшості банківських операцій — він підказує, як забезпечити дохідність та ліквідність банку, витримати конкуренцію на ринку банківських послуг, здобути довіру вкладників та клієнтів. Результати фінансового аналізу дозволяють застережити споживачів банківських послуг від проблемних банків, самі кредитні установи потребують об’єктивної та надійної системи оцінки поточного (і, можливо, перспективного) стану, оскільки ефективність управління комерційним банком визначає можливість здійснювати свою діяльність уміло та в повній відповідності з потребами й економічними цілями держави, чого не можливо досягнути, не маючи оперативної інформації.

скачать реферат Финансовая стойкость предприятия

На формування стійкого фінансового положення підприємства великий вплив роблять його взаємини з контрагентами (податковими органами, банками, постачальниками, покупцями, акціонерами і т.д.). Фінансове положення визначає конкурентноздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Основними задачами фінансового аналізу підприємства, що працює в умовах ринкової економіки, є: - загальна оцінка фінансового положення і його зміни за звітний період; - вивчення відповідності між активами і джерелами їхнього формування, раціональності їхнього розміщення й ефективності використання; - визначення величини оборотного капіталу, її приросту (зменшення) і співвідношення з поточними зобов'язаннями; - дотримання фінансово-розрахункової і кредитної дисципліни; - вивчення структури активів підприємства і його зобов'язань; - розрахунок оборотності поточних активів, у тому числі дебіторської заборгованості і запасів; - визначення ліквідності балансу, абсолютних і відносних показників фінансової стійкості і платоспроможності підприємства; - оцінка прибутковості підприємства; - числення відносних показників прибутковості підприємства і факторів, що впливають на зміни їхнього рівня; - визначення ділової активності підприємства; - довгострокове і короткострокове прогнозування стійкості фінансового положення підприємства, тобто розробка його фінансової стратегії. Інформаційною базою фінансового аналізу є фінансова звітність, що складається з балансу підприємства і звіту про фінансові результати і їхнє використання.

Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
скачать реферат Державний фінансовий контроль в Україні

Цей вид фінансового контролю справляє найбільший вплив на процес формування і використання фінансових ресурсів у всіх струк­турах суспільного виробництва. Як правило, він здійснюється органами безпосереднього управління фінансовою діяльністю. Хоч й у цьому виді контролю задіяні усі суб'єкти фінансових правовідносин. Наступний фінансовий контроль — це контроль за фінан­совими результатами діяльності. Він проводиться після здійснен­ня фінансових операцій (виконання фінансових зобов'язань перед державою, одержання і використання грошових коштів від держави на виплату заробітної плати працівникам бюджет­ної сфери та ін.) і, як правило, після завершення певних етапі діяльності з метою з'ясування її ефективності. Наступний фінансовий контроль — це база для аналізу й оцінки не лише ефективності використання фінансових ресурсів, але й ефективності організації фінансової роботи, застосування контрольних фінансових норм і нормативів в цілому. Однаково активну участь цьому виді фінансового контролю беруть усі суб'єкти фінансово-правових відносин, з тією лише різницею, що кожен з них здійснює наступний фінансовий контроль на своєму рівні і в межах наданої йому державою компетенції.

скачать реферат Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ

У зв» язку з цим пропонується кількісну оцінку за кожним показником якості ключових процесів проводити на основі теорії вимірювань з застосуванням типової п» ятибальної шкали, посиленої додаванням до числа знаків « » та «– «. В такій шкалі знаки відповідають якісній оцінці, а числа – кількісній, яка відповідає ступеню досконалості показника. Змістовна відповідність значень елементів знаково-числової системи з відношеннями наведена у таблиці 4. Таблиця 4 № з/п Ступінь доскона-лості Зміст значення Пояснення – -1 Відсутність будь-яких результатів -1 Непрогнозовані надзвичайні результати 1 Формальний підхід відсутній Немає очевидного системного підходу 1 Погані результати 1 В основному погані результати – -2 Розглядаються окремі проблеми -2 Розглядаються найсуттєвіші проблеми 2 Формальний підхід Системний підхід в основу якого покладено усунення проблем 2 Усі проблеми розглядаються і окремі вирішуються 2 Наявні мінімальні позитивні результати – -3 Поліпшення плануються -3 Початкова стадія поліпшень 3 Стабільний формальний системний підхід Системний підхід, в основу якого покладено процеси 3 Наявні дані про відповідність цілям 3 Є тенденція до поліпшень – -4 Є незначні негативні результати -4 Є поліпшення за окремими показниками 4 Зосередженість на постійному поліпшені Застосовується процес поліпшень 4 Добрі результати 4 Сталі тенденції до поліпшення – -5 Результати постійно покращуються -5 Результати найкращі з моменту започаткування поліпшень 5 Оптимальні показники Активно застосовується інтегрований процес поліпшень 5 Результати національного рівня 5 Результати світового рівня Таку систему оцінок у вигляді шкали інтервалів D можна вважати нечіткою, оскільки оцінка базується на суб» єктивних вимірюваннях експертів.

скачать реферат Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

Висновки Розглянуту систему індикаторів оцінки фінансового стану сформовано на засадах добору обмеженого переліку найбільш репрезентативних показників. При діагностиці фінансового стану слід акцентувати увагу на динаміці вказаних показників, а також їх складових, що дозволить сформувати правильні висновки, адже, наприклад, збільшення показників рентабельності не завжди свідчить про позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності підприємства. Наведена система показників формує базу для подальшої інтерпретації ситуації, оцінки параметрів фінансового стану та прийняття адекватних управлінських рішень, а також частково є базою для побудови діагностичних систем щодо оцінки ймовірності банкрутства підприємств, їхньої кредито- і конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості тощо. Список використаних джерел: Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб / М.Я. Коробов. – К. : Знання, 2000. – 378 с. Кузьмін О.Є. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 105 – 114. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» 19.01.2006 р.- Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: / А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2001. – 460 с. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз бізнесу: / Ю.М. Тютюнник. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2004. – 288 с.

скачать реферат Финансовый анализ

Все це привело до підвищення ролі керування фінансами в загальному процесі керування економікою. Контрольна робота складається з 3 питань: перше питання практичне, інші – теоретичні, в яких розкривається інформаційна база фінансового менеджменту, тобто звідки береться інформація для фінансового аналізу та фінансовий аналіз на підприємстві, призначення фінансового аналізу, методи й інструментарій фінансового аналізу, коефіцієнти. Інформаційна база фінансового менеджера Ефективність фінансового менеджменту на підприємстві значною мірою визначається та залежить від використаної інформаційної бази. У свою чергу, формування інформаційної бази фінансового менеджменту на підприємств являє собою процес цілеспрямованого підбора відповідних інформативних показників, орієнтованих як на прийняття стратегічних рішень, так і на ефективне поточне керування фінансовою діяльністю. Формування системи інформативних показників фінансового менеджменту для конкретного підприємства пов'язано з його галузевими особливостями, організаційно - правовою формою, обсягом, ступенем диверсифікованості господарської діяльності й інших умов.

скачать реферат Аналіз ліквідності підприємства

Курсова робота Аналіз ліквідності підприємства ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства 1.1. Зміст фінансового аналізу підприємства 1.2 Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства Висновки 2. Аналіз ліквідності підприємства 2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства 2.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 2.4.Аналіз прибутку та рентабельності підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів. Фінансовий стан - це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
скачать реферат Маркетинговi дослiдження фiрми

Перш ніж почати маркетингове дослідження, необхідно чітко визначити реальний стан фірми. В якості важливих внутрішніх джерел інформації виступають джерела вторинної інформації, зокрема, результати фінансового аналізу фірми. Важливо встановити, чи можливий розвиток фірми при збереженні цієї самої фінансової політики, чи необхідно проводити диверсифікацію виробництва під нові товари, щоб вийти на нові ринки. Необхідно оцінити не тільки фінансовий, але й науково-технічний потенціал, "Ноу-хау" фірми, який би мав успіх в сфері маркетингу. Аналіз внутрішнього середовища фірми включає: - вивчення організаційної структури з точки зору її конкурентоспроможності на цільових ринках; - оцінку НДКР та її відповідності рівню НДКР у конкурентів; - аналіз інтелектуального потенціалу працівників, їх здатності швидко адаптуватися до зміни умов зовнішнього середовища; - оцінку технологічного рівня виробництва, порівняння з можливостями конкурентів; - вивчення потреби ринку у високоякісних, екологічно чистих товарах і технологіях, які може запропонувати дана фірма.

скачать реферат Формування прибутку промислового підприємництва

Перехід до ринкових відносин потребує глибоких зсувів в економіці - вирішальній сфері людської діяльності. Необхідно здійснити крутий поворот до інтенсифікації виробництва, переорієнтувати кожне підприємство, організацію, фірму на повне і першочергове використання якісних чинників економічного росту. Повинний бути забезпечений перехід до економіки вищої організації й ефективності з всестороннє розвитими продуктивними силами і виробничими відношеннями, добре налагодженим господарським механізмом. Розділ 1. Економічна сутність формування і розподіли прибутків підприємства. 1. Джерела одержання прибутків для підприємства. Чітка класифікація прибутків і витрат є базою обгрунтованого визначення чистого результату діяльності за визначений період. Крім цього, класифікація необхідна для: визначення, із якого джерела отримане основна частина прибутків і прибули звітного періоду; поділи виробничої собівартості продукції і невиробничих витрат, у тому числі витрат по керуванню і реалізації, а також витрат по фінансовій діяльності; поділи постійних і перемінних витрат із метою управлінського і фінансового аналізу.

скачать реферат Финансовое право Украины (Шпаргалка)

Під бюджетним устроєм розуміють установлену правови-ми нормами організацію і принципи побудови бюджетної сістеми, її структури, взаємозв'язок між окремими ланкам бюджетної системи. Бюджетний устрій згідно з Законом Ук раїни «Про бюджетну систему України» визначається з ура куванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу України. Україна як незалежна держава має державний бюджет, який дозволяє їй здійснювати свої функції. У складі України й автономне утворення — Автономна Республіка Крим, які також має свій республіканський і місцеві бюджети. На території України існує система місцевих бюджетів -фінансово- економічна база місцевих органів самоврядування очолюваних місцевими Радами народних депутатів. Кожна ланка місцевих бюджетів за законодавством є самостійною Самостійність місцевих бюджетів полягає в тому, що затвердження будь-якого з них здійснюється відповідною Радою народних депутатів — обраним народом представницьким орга-ном. Виконання цих бюджетів здійснюється місцевими органами державної виконавчої влади. Самостійність бюджетів забезпечується наявністю власних дохідних джерел і правом визначати направлення їх використання і витрачання.

скачать реферат Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

На першому етапі здійснюється перехід від формалізованого подання комбінаційного пристрою у вигляді таблиці істинності до алгоритму у вигляді логічної функції. На другому етапі необхідно побудувати електричну схему, згідно одержаної логічної функції комбінаційного пристрою. Третій етап полягає в мінімізації логічної функції за допаомогою аналітичного методу згідно математичного апарату цифрової мікросхемотехніки. На четвертому етапі мінімізовану логічну функцію подають у заданому логічному базисі - в базисі ’’І-НЕ’’. П`ятий етап полягає в побудові електричної схеми комбінаційного пристрою згідно одержаної мінімізованої функції, приведеної до загального базису. Впроцесі проектування конкретних комбінаційних пристроїв деякий з етапів може бути пропущено. Розрахункова робота Варіант № 5 записуються з інвертором, а всі яким відповідає “1” записуються без інвертора. Будую електричну схему комбінаційного цифрового пристрою яка реалізовуватиме цю функцію (на міліметровому папері, згідно стандартів). 3) Роблю мінімізацію функції.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.