телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Разное -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономико-математическое моделирование

Системный анализ организации

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Незважаючи на негативні тенденції в роботі автотранспорту слід зазначити зростання автомобільного парку, зокрема вантажних автомобілів з 25437 до 27569 (8,38%), автобусів з 5321 до 5733 (7,74%), легкових автомобілів з 197686 до 200765 (1,55%), спеціальних автомобілів з 8123 до 8198 або на 0,82%. Групування автомобільного парку залежно від часу перебування в експлуатації відображено в таблиці 2.3 додатку 2. Слід лишень зазначити величезну диспропорцію в кількості транспорту віком до 3 років та понад 10 років, що свідчить про моральну застарілість наявного на сьогоднішній день транспорту. В загальному ми маємо 5,17 % траспорту, вік якого до з-х років проти 50, 12 % старше 10 років в 1997 році та 5,78% і 52,44 % відповідно в 1998 році, що вказує на недостатнє відновлення автомобільного парку і збереження даної тенденції в часі. Спад виробництва відображає і динаміка продуктивності на 1 автомобілетону, а саме зменшення останньої в тонах на 25,8 або 12,11% та в тонно-кілометрах на 676,5 або 11,04 %.Слід зазначити менший спад даного показника проти аналогічного вЛьвівській області. Також зменшився коефіцієнт використання пробігу з 36,4 до 36,2 %. Слід зазначити загальну тенденцію до зменшеня витрат пального ( за виключенням автомобілів, які працюють на зрідженому та стисненому газі). Негативні тенденції спостерігаються і в відношенні автобусних перевезень. Так продуктивність на 1 середньоспискове місце скоротилася з 1617,3 пасажирів до 1012,3 або на 37,41% , а в пасажиро-кілометрах з 17092,4 до 12767,8 або на 25,30 %. Коефіцієнт використання пробігу зменшився з 66,2 до 64,3 %. Автомобільне господарство Івно-Франківської області, як і Львівщини, також перебуває в економічній кризі, хоча в Івано-Франківській області, яка не є настільки промислово розвинутою як Львівська, деякі показники спаду нижчі. Причини ж спаду виробництва в автомобільній галузі в данному регіоні аналогічні, напевне, і до причин загальнодержавних. Це економічна криза, занепад виробництва, зубожіння населення. 3. Теоретичні положення теорії ігор 3.1. Основні положення скінчених антагоністичних ігор У суспільстві часто зустрічаються конфліктні ситуації, в яких різні сторони мають різні інтереси і володіють різними методами досягнення своїх цілей. Реальні конфліктні ситуації можна описати за допомогою математичного апарату, який дістав назву (завдяки своїй природі) теорї ігор. В залежності від типу конфлікту ми будемо мати справу з іграми різного роду. Зрозуміло, що в залежності від виду гри повинна і розроблятися методика її рішення. На сьогоднішній день, в силу молодості теорії ігор, не існує чіткої класифікації ігор, однак можна відмітити основні напрямки, за якими здійснюватиметься класифікація ігор: кількість гравців, кількість стратегій, характер взаємовідносин, характер виграшів, вид функції виграшів тощо. За кількістю можливих стратегій гравців ігри діляться на скінчені та нескінчені. Якщо у грі кожен з гравців має скінчене число стратегій, то вона називається скінченою. Стратегією в теорії ігор називають набір правил, які однозначно вказують гравцеві, який вибір він повине зробити під час кожного ходу в залежності від ситуації, що складається в результаті проведення гри.

Основний аспект такого зіткнення відображається у тому, що сторони переслідують різні цілі, володіючи для їх досягнення певним набором декількох альтернатив. Кожна з таких альтернатив може призвести до можливого досягнення бажаної мети. Очевидно, що при цьому результат будь-якого заходу кожної з сторін залежить від того, які дії виберуть інші сторони. Припустимо, що деяке автопідприємство може здійснювати перевезення -ними видами транспорту із переліку можливих. Виконання кожного перевезення може принести автопідприємству певний дохід, який позначимо pj. Разом з тим для забезпечення перевезення потрібно здійснити витрати на: - обладнання для виконання перевезення; - пальне необхідного асортименту та інші мастильні матеріали; - запасні частини для поточного ремонту автотранспорту; - ремонт і технічне обслуговування автотранспорту; - заробітну працю обслуговуючого персоналу певної кваліфікації; - амортизацію автотранспорту та інше. Усе це разом виражається у фінансових затратах, які позначимо з розрахунку на одиницю виду транспорту через qj Очевидно, що при детермінованому попиті на автотранспорт, не важко вибрати не тільки вид автотранспорту, але й розрахувати нормативи, які забезпечують мінімальні затрати на виконання ними перевезнь. Однак для реальних ситуацій здебільшого характерна невизначеність замовлень на перевезення певним видом транспорту в межах прогнозованих границь. У цьому випадку формалізацію конфлікту господарської діяльності автопідприємства найбільш природньо здійснити на теоретико-ігровій основі. До умов, які визначають межі застосування скінченої антагоністичної гри для моделювання реального конфлікту належать: 1. Конфлікт визначається антагоністичною взаємодією двох сторні, кожна з яких володіє лише скінченою кількістю можливих дій. 2. Свої дії сторони виконують незалежно одна від одної, тобто кожна з них не має інформації про дії, які здійснюються іншою стороною. Результати цих дій оцінюється дійсним числом, яке визначає корисність складеної ситуації для однієї з сторін. 3. Кожна з сторін оцінює як для себе, так і для противника корисність будь-якого можливого становища, яке може утворитися внаслідок їх взаємодії. 4. Дії конфліктуючих сторін в силу своєї природи є нероздільними та однократними, тобто структура кожного з них не має яких-небудь формальних відмінних властивостей. Це дозволяє інтерпритувати дії сторін як елементи деяких абстрактних множин, відділяючи різні дії між собою лише за ступенем корисності складеної ситуації. У випадку визначення оптимальної стратегії діяльності автопідприємства будемо вважати що попит є невідомий. Тоді моделлю розглядуваного конфлікту буде гра, в якій однією з конфліктуючих сторін виступає автопідприємство (перший гравець), а другою - ринок (другий гравець). Кожна з сторін має стратегій, причому: і-та стратегія автопідприємства- це здійснення перевезення і-им видом транспорту; j-та стратегія ринку - попит на виконання перевезення j- им видом транспорту. Корисність автопідприємства (першого гравця), очевидно, буде отриманий дохід. У цьому випадку скінчена антагоністична гра Г=буде задаватися матрицею виграшів ,(4.1) де рі (і=1. ) - сума доходу, який отримує автопідприємство від виконання перевезення і-им видом транспорту; dі - сума затрат на перевезення і-им видом транспорту.

Уся ця інформація оформляється у вигляді документу “Відсотки виконання перевезення різними видами транспорту за на ” Даний документ містить наступні реквізити: - група транспорту (тип, марка, модель автомобіля); - % виконання перевезень. 7.Технологія розв"язування задачі визначення оптиальних змішаних стратегій діяльності автопідприємства 7.1. Схема технологічного процесу збору, передачі, підготовки, розв”язування та видачі інформації В процесі написання дипломної роботи нами була розроблена технологія розв"язування задачі визначення оптимальних змішаних стратегій діяльності автотранспортного підприємства на основі показників його діяльності. Вирішення данної задачі дає змогу ефективно та швидко пристосуватися до змін на ринку, максимізувати прибуток шляхом використання найприбутковіших видів транспорту, визначити резерви технічної бази. Схема технологічного процесу збору, передачі, підготовки, розв”язування та видачі інформації наведена в додатку 12. Опишемо її. Операція 1 ілюстру підготовчі роботи до вирішення задачі . Операції 2 -3 ілюструє процес вибору користувачем роботи, яку він повинен виконати. В процесі вибору технологічної операції користувач керується планом-графіком виконання робіт та інструкцією по виконанню. Операція 4 передбачає заключні роботи перед закінченнямпраці над вирішенням даної задачі. Операція 5-8 відображають передачу, прийняття, реєстрацію та контроль документів, які поступають від автотранспортних підприємств. Ці операції виконуються вручну працівниками обчислювальної установки. У разі виявлення помилок документи передаються назад на підприємство. Операції 9-10 показують роботу за допомогою комп"ютера в діалоговому режимі. В данному випадку на дисплеє комп"ютера виникає меню, яке передбачає чотири варіанти, а саме: ввід та коригування інформації, проведення розрахунків, видача результуючої інформації на друк та передача її користувачам та вихід з режиму роботи пакету. Операції 11 – 15 ілюструють процес вводу вхідної інформації в файл MVX01 з візуальним контролем. На даному етапі передбачена можливість коригування вхідної інформації. Розрахунки проводяться операцією 15, після якої є можливість повернутися в головне меню чи видати результати розрахунку на друк. Вивід відомості виконується операціями 16 – 18, після чого передбачено прийом та перевірка результатних відомостей ( операції 19-22). В разі незадовільного стану документів (наявність помилок, недодрукованих місць) процес видачі можливо повторити. В результаті видачі задовільних результатних відомостей, останні реєструються в журналі реєстрації і передаються користувачеві. 7.2. Опис вхідних документів і файлів При розв”язуванні задачі, використовуватиметься вхідний оперативний документ «Зведені показники діяльності автопідриємства по видах транспорту». Даний документ містить наступні реквізити: - назва підприємства; - період; - вид транспорту; - кількість одиниць транспорту; - прибуток від експлуатації, тис.грн. - витрати на експлуатацію, тис.грн. Код документу D01. Форма документу наведена в додатку 8, його табличний опис - у додатку 9.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Модели управления персоналом

Они могут быть представлены в виде списка по двум категориям факторов: факторы, характеризующие отношение и требования потребителя к организации/товару/ услуге, и факторы, определяющие эффективность организации. В процессе проведения системного анализа организаций основным методом получения количественных данных выступал анкетный опрос по системе, разработанной автором. Методика включала в себя анкетный опрос (стандартизированная анкета), формализованный вопросник (для сбора информации, содержащейся в документах службы персонала, экономическом и маркетинговом отделах), алгоритм анализа данных, систему показателей и предварительных интерпретаций. Руководству исследуемых организаций предлагалось ответить на шесть вопросов, представленных в анкете. Анкета включала во просы по пятнадцати ключевым характеристикам, охватывающим комплекс социально-экономических и производственно-технологических критериев для анализа организации. В анкету вошли следующие вопросы, критерии оценки и основные цели опроса. Вопрос 1. Определить показатель периодичности возможных обращений потребителя в организацию и уровень плавности маркетингового процесса

скачать реферат Блочно-симметричные модели и методы проектирования систем обработки данных

Поэтому необходима высокоэффективная технология проектирования, позволяющая создавать системы различной сложности, уровня и назначения в сжатые сроки при минимальных затрат труда . Традиционные технологии проектирование систем ориентированы на последовательную разработку, т.е. вначале проводится изучение и системный анализ организации, для которой создается СОД, формируются требования к автоматизированной системе, осуществляется ее декомпозиция, разрабатывается технический проект системы в целом и отдельных ее подсистем, затем выполняется рабочее проектирование, т.е. разработка программного и информационного обеспечения, проводится его отладка, опытная эксплуатация модификация созданной системы. Следуя такой технологии, разработчики СОД в последние годы начинают сталкиваться с проблемами, возникающими из за динамизма существующего общества. Пока создается СОД, организация приспосабливается к условиям меняющегося делового мира, и разработанная для нее система оказывает устаревшей. Поэтому создание современных СОД должно базироваться на новых положениях, при реализации которых вместо одного длительного цикла разработки всей системы будет существовать несколько коротких циклов разработки для системы в целом и для ее подсистем.

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
 Введение в социальную философию

Однако это не означает ненужности такого изучения, осуществляя которое социальная философия готовит методологический плацдарм для философского рассмотрения собственно истории. Итак, мы обнаружили, что социальная философия, задаваясь вопросом о сути социального как рода бытия в мире, вынуждена перейти к анализу всеобщих условий и механизмов его реального существования и рассмотреть общество в узком смысле слова как организационную форму социума, способную к самовоспроизводству. Общество понимается как сложная система коллективного бытия людей и рассматривается в трех взаимосвязанных аспектах - структурном, функциональном и динамическом. Но означает ли это, что названные аспекты анализа исчерпывают собой задачу системного рассмотрения человеческого общества и не оставляют никакого вакуума в знаниях о реальном существовании социального? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. В действительности системный анализ общественной организации может быть полноценным лишь в том случае, если аспектное рассмотрение человеческого общества дополняется его уровневым рассмотрением

скачать реферат Системный анализ организации и определение направлений совершенствования управления

В заключении автор раскрывает выводы, сделанные им при написании данной курсовой работы. ГЛАВА I. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 1.1 Краткая характеристика объекта исследования Название предприятия: «Рассвет». Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Дата создания: 02 ноября 2007 года. Адрес местонахождения предприятия: 665737, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 2А. Основные направления деятельности предприятия (по ОКВЭД): 02.01.1 Лесозаготовки 20.10 Распиловка и строгание древесины 20.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных 20.10.3 Производство древесины, пропитанной или обработанной консервантами или другими веществами 20.20.21 Производство шпона, листов для клееной фанеры 20.4 Производство деревянной тары Анализ внутренней среды организации Современная коммерческая организация – это сложная система. Всё, что находится внутри такой системы, называется внутренней средой организации. Анализ внутренней среды организации, так же как и стратегический анализ внешней среды, должен быть системным и многофакторным.

 Введение в социальную философию

Это значит, что в рамках единой биологической науки ученый может специализироваться в области общей биологии, которая изучает анатомические, физиологические, генетические закономерности, присущие всем живым системам, т.е. рассматривает их в аспекте строения, функционирования, зарождения и саморазвития. Но ученый может избрать более конкретные области ботаники или зоологии, имеющих дело не с "жизнью вообще", но с ее растительной и животной разновидностями. Избрав зоологию, ученый может еще более конкретизировать свой выбор, занявшись орнитологией, изучающей птиц, ихтиологией, которая интересуется рыбами, или энтомологией, анализирующей насекомых, и т.д. и т.п. Так же обстоит дело и с системным анализом общества, который дифференцируется на ряд относительно автономных уровней, дополняющих, но не заменяющих друг друга. Выше мы говорили о наиболее абстрактном уровне его рассмотрения социально-философском анализе всеобщих, инвариантных свойств общественной организации, выражающих ее родовую, исторически константную сущность (наличие которой позволяет нам называть и племя дикарей, и современные технократические страны одним и тем же словом "общество")

скачать реферат Педагогическая деятельность современного инженера

Тенденция к фундаментализации вела к расширению предметов учебных дисциплин, к «размыванию» и ослаблению их прикладного значения. Попытки «профессионализировать» общетеоретические дисциплины приводили к расширению одних разделов и сокращению других, что разрушало теоретическую цельность изучения курса. В своем исследовании мы решаем эти две проблемы в их единстве. Раскрытие фундаментального в предмете мы рассматриваем как выделение основ его существования, единых для всех конкретных форм его бытия. Метод раскрытия этих основ является для студентов средством изучения и усвоения предмета. Системный анализ позволил открыть основы объекта в его системной организации. Фундаментальные понятия в предметах сделали содержанием профессиональных знаний через решение профессиональных практических задач. Изучение любого предмета происходило и сейчас происходит в двух формах: лекционного курса, где за основу взяты принципы индивидуализации обучения и природосообразности, и практических занятий. Имеется большое количество работ, в которых исследуются различные аспекты деятельности педагога (Ю.К. Бабанский, Ю.Н. Кулюткин, Ю.Л. Львова, Н.И. Махмутов, В.А. Онищук, Г.С. Сухобская), преподавателя и мастера производственного обучения в училищах, но многие аспекты их деятельности по планированию и реализации планов не раскрыты в контексте современных требований общества и производства.

скачать реферат Профориентация и профессиональный отбор персонала

Диагностическая профессиография, обеспечивающая организацию профессиональной психодиагностики, ориентирована на изучение технических, правовых, технологических, гигиенических, психологических, психофизиологических и социально-психологических характеристик труда только на тех этапах работы, от которых в большей степени зависит конечный результат, и на которых требуются наиболее высокие показатели скорости, точности деятельности и ответственности за выполнение задания. Формирующая профессиография, используемая в процессе профессионального обучения, охватывает социально-экономические, исторические, правовые характеристики профессии в общих чертах, с детальной аналитической проработкой технических и технологических сторон конкретной профессиональной деятельности. Профессиография включает комплекс методов изучения профессиональной деятельности, в том числе — методы сбора эмпирических данных (изучение документации, наблюдение, опрос, изучение продуктов деятельности, биографический и трудовой методы, метод эксперимента) и их анализа (метод экспертной оценки, метод качественного анализа эмпирических данных, методы статического анализа), а также методы психологической интерпретации (структурно-системный анализ и функционально-структурный анализ).

скачать реферат Нейропсихологический подход к изучению эмоций

Это объясняется большими методическими трудностями, с которыми встречается каждый, начинающий изучение этой проблемы на клиническом материале. Многие ученые признают, что пока еще далеки от точного понимания всех психологических звеньев, всей психологической структуры различных эмоциональных реакций, состояний и эмоционально-личностных качеств. Современные психологические знания об этих психологических явлениях пока не полны. Один из путей, который поможет раскрыть нормальные закономерности работы эмоционально-личностной сферы – это нейропсихологический путь ее изучения ее нарушений, который позволит уточнить ее мозговую организацию. Ученые отмечают, что в нейропсихологии назрела необходимость перехода от анализа отдельных психических процессов к изучению тех сложных форм поведения и деятельности человека, которые связаны с понятиями «эмоции» и «личность», причем и в этой сложной области следует придерживаться представлений о системной динамической организации психических явлений и их системной динамической локализации.

скачать реферат Классификация международного Олимпийскрго движения

К категории временных относятся международные конгрессы, симпозиумы, конференции. К постоянным - спортивные неправительственные организации, например Генеральная Ассоциация международных спортивных федераций. Отсюда следует, что членами спортивных организаций являются национальные и международные спортивные организации, а также отдельные лица. Кроме того, различают НСО общего характера, деятельность которых разнообразна (например, Международный Совет физического воспитания и спорта - СИЕПСС); специальные - по видам спорта (международные спортивные федерации); по отраслям знаний и деятельности (например, Ассоциация спортивной прессы - АИСП); по профессиональному признаку (например, Европейская федерация психологии спорта и физической деятельности - ФЕПСАК); по религиозному (например, Международный католический союз физического воспитания и спорта) и другие объединения.ТЕОРИЯ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ СПОРТИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ Международное спортивное движение (МСД), включающее в себя и олимпийское, до настоящего времени не было предметом комплексного системного анализа в преломлении педагогического и юридического аспектов.

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
скачать реферат Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

Привлечение методов системного анализа для решения указанных проблем необходимо прежде всего потому, что в процессе принятия решений приходится осуществлять выбор в условиях неопределенности, которая обусловлена наличием факторов, не поддающихся строгой количественной оценке. Процедуры и методы системного анализа направлены на выдвижение альтернативных вариантов и сопоставление вариантов по тем или иным критериям эффективности. Интенсивное расширения сферы использования системного анализа тесно связана с распространением програмно-целевого метода управления, при котором специально для решения важной проблемы составляется программа, формируется организация (учреждение или сеть учреждений) и выделяются необходимые материальные ресурсы. Первой широкой программой такого рода явился проект ГОЭЛРО, разработанный в 1920 г. на основе указаний В.И.Ленина. В развитых капиталистических странах, и прежде всего в США применение системного анализа в сфере частного бизнеса началось с 50-х годов 20 века. Одновременно системный анализ все шире проник и в сферу управления деятельности государственно аппарата, прежде всего при решении проблем, связанных с развитием вооруженных сил и освоением космоса.

скачать реферат Шпаргалка по философии (вступительные экзамены в аспирантуру НТУУ "КПИ")

Метод это путь к истине , способ организации практического и теоритическиго освоения дей-ти , обусловленный закономерностями соответствующего объекта. Из всего разнообразия методов можно выделить те которые используются одной наукой часнонаучные, которые характеризуют ее специфическую область исследования.(Например физика- специальный метод познание физических явлений , социально-экономическия сфера –специфический системный анализ:)))) ) Соответственно общенаучные методы те, которые используются целым рядом, определенной группой наук. (Например эмпирические методы научного познания: наблюдение, измерение,эксперимент) Философия же являет собой всеобщий метод -диалектику, т.к ее предметом исследования в данном случае выступают наиболее универсальные принципы мышления, всякого познания. Иногда полагают, что философия в силу всеобщности своего метода способна давать истинное знание в конкретной научной области. Но это не верно Даже представить себе невозможно, чтобы с помощью одних только общих принципов кому-то удалось, например, смастерить стол.

скачать реферат Анализ альтернативных подходов к формированию структуры организации

Тема, обозначенная на титульном листе, была сознательно сужена до конкретной методики, применявшейся на практике и в разработке которой автор курсовой работы принимал непосредственное участие. Структура организации понималась как вся внутренняя среда организации (в широком смысле). Изложение теоретических сведений управленческой науки было подчинено ограничению объема курсовой работы и желанию изложить конкретную методику. Цель работы: упорядочить знания автора курсовой работы о системном и математическом подходах к управлению и продемонстрировать изящество "Оригинальной методики анализа альтернативных подходов к формированию структуры организации". Основные задачи: во-первых, раскрыть тему, придерживаясь структуры требований к курсовым работам по "Теории управления"; во-вторых, к изложению материала применить принципы системного подхода (системного анализа). Наличие развернутого плана позволяет не приводить аннотацию работы. Глава 1. Исторические корни "Оригинальной методики анализа альтернативных подходов к формированию структуры организации". 1.1. Математический подход к управлению.

скачать реферат Классификация управленческих решений

В зависимости от сферы разработки и реализации УР могут использоваться разные формы. Формы разработки: указ, закон, приказ, распоряжение, указание, акт, протокол, инструкция, договор, соглашение, план, контракт, оферта, акцепт, положение, правила, модель. Формы реализации: предписание, убеждение, разъяснение, принуждение, наставление, сообщение, деловая беседа, личный пример, обучение, совет, деловые игры (тренинга), совещания, заседания, отчет, деловое слово. Концептуальная модель организации используется для разделения управленческого труда при РУР. Она включает следующие основные объекты: рынок, производство нового изделия, капитальные вложения, конкурентов, затраты на маркетинг, производственные затраты, персонал, реализацию, ценные бумаги, охрану окружающей среды, связь с общественностью, прибыль, внешнеэкономическую деятельность, инновационную деятельность, системный аудит организаций. Управленческое решение — это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов для достижения конкретной цели менеджмента. 1. Типология управленческих решений 1.1 Творческий характер управленческого решения Управленческое решение — это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов для достижения конкретной цели менеджмента.

скачать реферат Исследования систем управления

Группа экспертов, подготавливающая сценарий, пользуется обычно правом получения необходимых справок от предприятий и организаций, необходимых консультаций.На практике по типу сценариев разрабатывались прогнозы в отраслях промышленности. Разновидностью сценариев можно считать комплексные программы научно-техническою прогресса и его социально-экономических Последствий,Роль специалистов по системному анализу при подготовке сценария - помочь привлекаемым ведущим специалистам соответствующих областей знаний выявить общие закономерности системы; проанализировать внешние и внутренние факторы, влияющие на ее развитие и формирование целей; определить источники этих факторов; проанализировать высказывания ведущих специалистов в периодической печати, научных публикациях и других источниках научно- технической информации; создать вспомогательные информационные фонды (лучше автоматизированные), способствующие решению соответствующей проблемы.В последнее время понятие сценария все больше расширяется в направлении как областей применения, так и форм представления и методов их разработки: в сценарий вводятся количественные параметры и устанавливаются их взаимозависимости, предлагаются методики подготовки сценария с использованием ЭВМ (машинных сценариев), методики целевого управления подготовкой сценария.Сценарий позволяет создать предварительное представление о проблеме (системе) в ситуациях, когда не удается сразу отобразить ее формальной моделью.

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
скачать реферат Функционально-стоимостной анализ

Кроме конструирования и технологии технических объектов в поле деятельности ФСА в настоящее время включаются организационные и управленческие процессы, производственные структуры предприятий, объединений и научно- исследовательских организаций. Если исходить из общей предпосылки системного анализа, то объектом ФСА может быть любой элемент сложной производственно-экономической системы народного хозяйства, отвечающий требованиям выделенных выше признаков. Развитие теории ФСА, как уже указывалось, нашло широкое применение в отраслях машиностроения, электротехнической и электронной промышленности. Это связано с системностью метода, ставящего своей задачей в каждом конкретном случае выявить структуру рассматриваемого объекта, разложить его на простейшие элементы, дать им двойственную оценку (со стороны потребительной стоимости - интегрального качества и со стороны стоимости затрат на исследования, производство и эксплуатацию). В силу своей системности ФСА позволяет выявить в каждом изучаемом объекте причинно- следственные связи между качеством - эксплуатационно-техническими характеристиками и затратами.

скачать реферат Методы научного анализа размещения и территориальной организации народного хозяйства Украины

Методы научного анализа размещения и территориальной организации народного хозяйства Украины Подготовил Малюга Виталий Владимирович, специальность 6201/1, I  курс, 1 группа Киевский национальный экономический университет г. Киев 1999 г. Завершающий этап исследования и прогнозирования территориальной организации хозяйства. Размещение отраслевых комплексов, социальной инфраструктуры, а также хозяйства экономических районов характеризует систему территориальной организации народного хозяйства. Размещение продуктивных сил является объектом территориального планирования, которое предусматривает разработку схем развития и размещение отраслей хозяйства, продуктивных сил областей и экономических районов. На основе отраслевых и территориальных схем составляют генеральную схему размещения продуктивных сил страны. В научных исследованиях территориальной организации народного хозяйства используется широкий спектр методов, среди которых ведущим является системный анализ. С его помощью можно сравнивать различные варианты решений проблем с усовершенствованием размещения производства и выбирать для практического использования лучшие в интересах регионов и государства, в целом.

скачать реферат Технологическое прогнозирование

Используются также более простые приложения теории решений, такие, как матрицы решений, а также сетевые методы в применении к достаточно легко достижимым целям. Совсем недавно был разработан анализ взаимной корреляции (который также практикуется при преимущественно поисковом “умонастроении”) в качестве средства организации и согласования будущих взаимоотношений в системных ситуациях. 2.2. Моделирование последствий постановки общих и конкретных целей для действий в настоящее время опять же включает использование таких очерченных выше структурных подходов, как деревья целей (в частности, в их числовых вариантах), всех видов матриц или других простых процедур для ранжирования приорптетов II рационального распределения ресурсов, обычно основанного на исследовании операций и теории решений, динамического моделирования, изредка — теории игр и аспектов системного анализа. Цель всех этих подходов — направлять структурную организацию мышления путем моделирования общих последствии, вытекающих из взаимосвязей между заранее поставленными целями п признанными техническими или исследовательскими элементами.

скачать реферат Системный подход в экономическом анализе

Создаваемая таким образом модель системы, способствует лучшему ее пониманию, выделению главного. В модели должны приниматься источники данных, которые определяют качество информации. Обязательно следует учитывать квалификацию и цели персонала, который отвечает за сбор информации. С позиции системного анализа производится комплексный экономический анализ. Он может быть реализован в виде имитационной модели экономики предприятия. Модельное описание действительного хода процесса с помощью определенной системы понятий, конечного набора показателей – называется имитационным моделированием. Метод имитационного моделирования расширяет использование математического аппарата, вычислительной техники для исследования хода экономических процессов и проверки предлагаемых усовершенствований. Проводится имитационное моделирование в два этапа: 1 этап – построение дескриптивной модели; 2 этап – построение экономико-математической модели. Предназначение дескриптивной модели необходимо для описания экономики предприятия. В разработке дескриптивной модели применяется исследование фактического протекания хозяйственного процесса на предприятии, проработка различной документации (методические положения, материалы по организации и управлению предприятием).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.