телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Игры. Игрушки -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:География, Экономическая география

Оцінка природних ресурсів

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Але цi ціни пе сприяють використанню гірших лісових ділянок, де собівартість лісозаготівель вища від середніх витрат. тому на гірших ді'лянках — заболочених і низькотоварних — допускається недорубка розрахункових лісосік, а найкращих, навпаки, — перерубка, що погіршує експлуатацію лісового господарства. Недостатньою є і диференціація оп-тових цін залежно від виду деревини — хвойної та м'яко-лнстої, крупно- і тонкомірної, внаслідок чого споживач пе зацікавлений у збільшенні використання гіршої за якістю деревини. Очевидно, що з точки зору раціонального використання лісових деревних ресурсів їх ошнка повинна встановлюватись, виходячн з оптової ціни такого рівня, щоб була вигідною експлуатація і гірших ділянок лісу, звичайно, може призвести до деякого загального підвищення цін на лісоматеріали, але сприятиме кращому використанню лісу. Лісова такса повинна покривати витрати на лісовідновлення — підготовку ділянок, посадку сіянців, догляд за ними, на боротьбу із заглушенням хвойних посадок малоцінними швидкоростучими породами — осикою, березою тощо. Особливістю процесу лісовідновлення є тривалість періодів достигання. Так, для хвойних порід вони становлять 80—100рок!в і бі'льше, а длякедра—200—250років. Значно коротші періоди вирощування м'яколистих порід (берези, осики) до стану стиглості. До капітальних вкладень, що потрібні для вирощування хвойних лісових порід, які мають тривалі періоди достиганкя, пропонується застосовувати знижені норми дисконтування, наприклад, 0,03. Виходячи із наявних запасів деревини, собівартості вирощування, норми дисконтування, алгоритмів Т. С. Хачатурова, лісові природні ресурси України можна оцінити (за запасами деревипи в лісах, що експлуатуються) в 52 млрд крб. Це оцінка приблизно половини всього запасу деревини в країні. Решта може бути оцінена меншою сумою, враховуючи гірший склад за породами дерев, малу доступність, а точніше — недоступність на сьогодні цих лісів для заготівель і вивезення з них деревини. 3 рентних відносин можна виходити і оцінюючи такий природнпй ресурс, як вода. Тут диференціальна рента виникає в умовах обмеженості водних ресурсів і до певної міри монополії ка воду як одієї із засобів ведення господарства. При достатку води — в океані, в морі, в річці — в самому джерелі вона безплатна, подібно до атмосферного повітря, за умови, що кількість води, що забирається з джерела, постійно компенсується природиим шляхом. Однак використання води ї з цих джерел для господар-ських, комунальних, побутових потреб вимагає витрат на її доставку від джерела до місця споживання. Ці витрати — у водозабір і очисні споруди, у водопровід — визначають капітальні вкладення, собівартість води, приведені витрати. Крім того, саме джерело може потребувати витрат на підтримання його в стані, придатному для застосування (наприклад, роботи по виправленню русла ріки). В умовах нестачі води і необхідності її використання для господарських та інших цілей в дію вступають рентні відносини. Чим більший дохід господарства від одержуваної для поливу води, тим більша диференціальна рента, тим вища й оцінка води.

Цей показник акумулює в собі оцінки таких факторів, як кількість і місце розташування ресурсів. Дослідження показника диференціальної ренти відкриває шлях для зіставлення різнорідних природних ресурсів і встановлення єдиних цін на природну сировину, за яких чистий дохід буде народногосподарським показником ефективності їх використання. Однак дискусія з цих проблем ще не завершена, продовжують висловлюватись точки зору про відсутність диференціальної ренти в наших умовах і тому безперспективність будь-яких концепцій встановлення цін на природні ресурси. Це помилкова точка зору, оскільки однакова за кількістю та якістю праця, вкладена, наприклад, у різні за якістю земельні ділянки, дає різні економічні результати і за будь-яких умов. Аналогічні результати одержуються і на земельних ділянках з різним географічним положенням відносно районів реалізації готової продукції. Основна ідея рентної оцінки ресурсу полягає в наступному. Рентна оцінка за своім значенням дорівнює народногосподарським (не галузевим і не їндивідуальним) додатковим витратам, які можуть виникнути через вибуття цього ресурсу з експлуатації (наприклад, вичерпання корисної копалнни, затоплення сільськогосподарських земель, заміна рекреаційного використання лісу на лісоексплуатаційне тощо). Звичайно ресурс, який вилучається або, навпаки, залучається замість того, що є, називається замикаючим. Ті ресурси, безповоротна втрата яких не супроводжується економічними втратами ні в даний момент, ні в перспективі, одержують нульову оцінку. Позитивну (не нульову) оцінку мають так звані обмежені ресурси, внаслідок прикладення суспільної праці до яких виникає дифе-ренціальна рента. Отже, обмежені ресурси — це такі ресурси, для забезпечення необхідної кількості яких потрібна трудоіва діяльність. Методика визначення рентної оцінки ще остаточно не розроблена, відсутні самі рентні оцінки і плата за ресурси з урахуванням ренти. Останнє часом призводить до того, що ресурси використовуються нераціонально, між відомствами недостатньо погоджено їх використання. Ще одним своєрідним підходом до оцінки природних ресурсів є розрахунок ціни природного ресурсу (землі) на підставі витрат на освоєння угідь. Однак на відміну від оцінки землі на підставі диференціальної ренти при такому підході недовраховуються природні, біологічні властивості грунту. При такому підході найвищу оцінку будуть мати угіддя, розташовані в несприятливих умовах, оскільки їх освоєння потребує капіталомісткої підготовки. Згідно з першнм підходом ОПР Д.Р. = (1) де 0ПРдр — оцінка природного ресурсу на основі диференціальної ренти; ДР—диференціальна рента; Ен — норматив ефективності. Відповідно другий підхід передбачає: ОПРВ2 = ?В0 (2) де ОПРв2 — оцінка природного ресурсу за витратами на його освоєння; ?В0 — витрати на освоєння даного природного ресурсу. Очевидно, найближче до істини буде стояти оцінка природного ресурсу за агрегатованим показником: (3) Нагромаджено широкий досвід грошового виражения економічної оцінки. За розрахунками академіка С.Г.Струміліна, середня оцінка сільськогосподарських угідь, виходячи із витрат на підготовку до використання 1 га, наприкинці 60-х років становила 135 крб. За даними С. Д. Черемушкіна, який використовував для оцінки диференціальну ренту, середня оцінка 1 га сільськогосподарських угідь в середині 60-х років становила 309 крб.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

А поэтому думать нужно о другом. Русский вопрос и "самодостаточность", как условие обеспечения безопасности Следует отметить, что в трех республиках СССР (РСФСР, БССР, УССР), в нескольких областях северного Казахстана и в Приднестровье, действительно в основном и было сосредоточено более 95% русского населения. В прошлом для этой территории было характерным: национально-культурное единство народа, географического и военно-стратегического пространства, а так же высокая кооперация оборонно-промышленного комплекса и развитые коммуникационные связи; высочайшая концентрация (около 85%промышленного потенциала СССР), интеграция и специализация производственных мощностей и науки во всех сферах, включая оборону; в целом удовлетворяющая требованиям безопасности и соответствующая условиям организация государства и всех его институтов, в том числе ВС. При наличии населения в 220 миллионов человек, неисчерпаемых природных ресурсов и второй по мощи экономики в пределах русского геополитического пространства для русского этноса в основном обеспечивались: экономическая, военная и культурная самодостаточность

скачать реферат Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів. Використання в економічній системі природних ресурсів вимагає їх адекватної оцінки. Існує два основних види оцінки: технологічна (виробнича) та економічна. При технологічній оцінці виявляється ступінь придатності ресурсів до того чи іншого виду людської діяльності з урахуванням сучасної або перспективної технології їх використання. Нерідко технологічна оцінка виражається в балах та категоріях. Вона здійснюється, як правило, перед економічною. Економічна оцінка природних ресурсів — необхідний етап для забезпечення їх ефективного використання. Визначилися дві групи економічних оцінок: перша — характеризує економічні результати використання природних ресурсів, друга — економічні наслідки дії на навколишнє природне середовище (переважно це економічні втрати від забруднення чи порушення природного середовища). Для економічної оцінки природних ресурсів застосовують передусім методичні підходи, засновані на категоріях ренти та ефективності. Для розміщення галузей народного господарства велике значення мають кількісні параметри певного виду ресурсу.

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Другие будут прибегать к испытанным средствам одурманивания. Радуйтесь торговцы алкоголем и наркотиками! Вы можете быть уверенными в завтрашнем дне! К концу 21 века население России должно сократиться в 5-6 раз, рис. 4. Однако, скорее всего, до этого дело не дойдёт. Огромное пространство величайшей в мире страны растрескается, как тающий на реке лёд. Название "Россия" останется за небольшой территорией, преимущественно в европейской части. Первым может отколоться Дальний Восток. Уже сейчас численность легальных и нелегальных иммигрантов-китайцев, возможно, близка к численности русских. Точно никто не знает. Теория расселения народов преимущественно вдоль своей широты всё в большей степени будет корректироваться вследствие возрастания технологической мощи человечества. В суровые безлюдные просторы Сибири для разработки природных ресурсов и полезных ископаемых двинутся из тёплых стран узкоглазые и всякие другие первопроходцы в тёплой одежде, на вездеходах с кондиционерами в кабинах, с передвижными домами и быстрым сообщением на вертолётах

скачать реферат Механизм охраны окружающей природной среды

Полномочия органов управления охраны окружающей природной среды определены статьями 17 - 21 Закона Украины “Об охране окружающей природной среды” , постановлениями Кабинета министров Украины и другими правовыми актами. Свои полномочия данные органы управления реализуют, используя систему государственного мониторинга окружающей природной среды и данные кадастров природных ресурсов. Ведут государственный мониторинг государственные органы, определенные постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 1993 года 7851. К ним относятся: Министерство природы, НКАУ, Минздрав, Минсельхозпрод, Минлесхоз, Госкомгидромет, Госкомводхоз, Госкомгеологии, Госкомземли, Госжилкоммунхоз и другие. Основными задачами системы государственного мониторинга окружающей природной среды являются: - наблюдение за состоянием окружающей природной среды; - анализ состояния окружающей природной среды и прогнозирование ее изменений; - обеспечение органов Государственной исполнительно власти систематической и оперативной информацией о состоянии окружающей природной Среды, а также прогнозами и предупреждениями о возможных ее изменениях; - разработка научно обоснованных рекомендаций для принятия управленческих решений.

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Геополитика40 для России Границы "свободы" и временно утраченные преимущества. Всем известно, что Россия это континентальная держава. Даже в современном, усеченном виде, она имеет обширную территорию, неисчерпаемые природные ресурсы и одновременно с этим открытые границы с полутора десятками государств. Не многие знают то, что этно-национальный центр расселения народа России примыкает к полярному кругу. И мало кто понимает, что подобное положение создает крайне сложные условия для организации производства и требует существенных расходов для обеспечения выживания народа. В самом деле, от трети до половины валового внутреннего продукта России расходуется только на создание приемлемых для жизни и безопасных для населения условий, на создание системы жизнеобеспечения городов, транспортных путей и коммуникационных связей. В силу этих причин, для русского народа неприемлемы в чистом виде общественно-государственное устройство и жизненные принципы традиционалистского Востока, построенные на обычаях и деспотизме. Для русского народа не приемлемы западные стандарты и жизнь "по писаным законам" на основе демократических принципов и приоритета личности

скачать реферат Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

Останні особливо виразно репрезентовані в узагальненнях Програми 00Н з навколишнього середовища (ЮНЕП), Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку (Комісії Брундтланд) та Декларації Ріо з навколишнього середовища та розвитку (Декларації Ріо). ЮНЕП нині зробила рішучий крок у напрямку теоретичного і практичного втілення вимог концепції стійкого розвитку як найоптимальнішої моделі для глобального розвитку та розвитку окремих ккраїн регіонів. У зв'язку з цим на себе вона покладає такі функції: . забезпечення (в межах 00Н) керівництва і надання допомоги у справі відновлення, охорони та поліпшення екологічної бази розвитку; . спостереження, оцінка та регулярне оприлюднення показників щодо зміни стану довкілля та природних ресурсів; . підтримка пріоритетних науково-технічних досліджень з найважливіших проблем охорони довкілля та природних ресурсів . опрацювання критеріїв та показників якості природного середовища, а також базових принципів довготривалого використання та регулювання регулювання природних ресурсів; . підтримка природоохоронних планів і програм, здійснюваних та фінансованих безпосередньо зацікавленими державами; . стимулювання укладання міжнародних угод, а також підтримка і заохочення опрацювання міжнародно правових норм, конвенцій та спільних угод про охорону навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів; надання допомоги іншим міжнародним інституціям з екологічної експертизи їхніх програм та підготовці кадрів; Якщо порівняти існуючий в Україні Закон про охорону природи і засади діяльності ЮНЕП, то можна помітити, що деякі з принципів останньої не відображені в законі.

скачать реферат Реферат по экологии

Существование подобного договора предусмотрено ст. 18 Закона РФ «Об охране окружающей природной средыСуществование подобного договора предусмотрено ст. 18 Закона РФ "нка.ного Граждпнским кодексомю услугу, где наряду с общимим». Комплексное природопользование является одним из принципов охраны окружающей среды (ст. 3 Закона), а заключение такого договора продиктовано необходимостью реализации принципиальных основ природопользования. Под комплексным природопользованием понимается использование одного или нескольких природных ресурсов одновременно с учётом охраны окружающей среды и соблюдением требований рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Договорные обязательства при оформлении комплексного природопользования обусловлены тем, что практически всегда использование одних природных ресурсов неизбежно затрагивает интересы охраны и рационального использования других ресурсов. Например, лицензии на разработку недр с целью добычи полезных ископаемых не регулируют вопросов охраны земель, вод, лесов. А эти вопросы должны быть затронуты при развёртывании добычи полезных ископаемых, иначе хозяйственная деятельность такого рода неизбежно приведёт к разрушению природной среды.

скачать реферат Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Вінцем кодифікації екологічного законодавства можна визнати розробку та прийняття Верховною Радою України Закону України про екологічну експертизу від 9.02.1995 р. Закон про екологічну екпертизу чітко визначає мету та завдання, принципи, об’єкти цієї експертизи, форми участі громадськості в еколого-експертному процесі. Передбачається, що екологічна експертиза має спрямовуватися на запобігання і прогнозування негативного впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, а також оцінку ступеню екологічної небезпеки господарської діяльності і екологічної ситуації на окремих об’єктах і територіях. Відповідно до цього головним завданням екологічної екпертизи є визначення ступеню екологічного ризику і небезпеки запланованої чи здійснюваної діяльності, здійснення комплексної, науково обгрунтованої оцінки об’єктів, що передаються на експертизу, перевірка дотримання вимог екологічного законодавства, стандартів, лімітів та нормативів екологічної безпеки, оцінка можливого чи реального впливу об’єктів на стан навколишнього природного середовища, здоров’я людей і якість природних ресурсів та ефективності, повноти, обгрунтованості й достатності природоохоронних заходів і підготовка на цій основі об’єктивних, науково обгрунтованих висновків, їх своєчасна передача державним органам та заінтересованим особам, інформування громадськості про результати екологічної експертизи.

скачать реферат Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

Освоєно 56% поверхні суші; щорічно у водойми скидається близько шістсот млрд. тонн промстоків, які потребують – 12-15 кратного розбавлення для їх нейтралізації. На фоні швидкого росту народонаселення це призвело до сучасної глобальної екологічної кризи, яку визнали майже всі вчені. Цілком природно буде сказати про виникнення нового геохімічного середовища міграції хімічних елементів та їх сполук у верхніх горизонтах літосфери та гідросфери, що випереджає адаптацію до неї живих організмів. Екогеологія Неоднозначна соціальна оцінка цієї ситуації. Існує дві полярні точки зору – технофобія, що постулює невичерпність природні ресурсів і панування людини над природою, і алармізм, який пропагандує невтручання у природні процеси. До цього слід додати, що згідно з глобальною моделлю розвитку цивілізації обидва ці підходи є не правильними і призводить до екологічної катастрофи. Саме тому не має такої галузі суспільних та природничих наук, які б не торкнулися проблем екології. Всі ці галузі займають важливе місце в системі наук про землі і розповсюджується на всі види взаємодії людського суспільства з природою.

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
скачать реферат Інноваційний розвиток готельних підприємств

До цих напрямків ставляться: 1)відповідність обраної стратегії стану й вимогам суб'єктів оточення. Перевіряється те, наскільки стратегія вв'язана з вимогами з боку основних суб'єктів оточення, циклу продукту, чи приведе реалізація стратегії до появи нових конкурентних переваг і т.д.; 2)відповідність обраної стратегії потенціалу й можливостям фірми. У цьому випадку оцінюється те, наскільки обрана стратегія відповідає можливостям персоналу, фінансовим ресурсам фірми, чи дозволяє існуюча структура фірми успішно реалізувати стратегію, чи вивірена програма реалізації в часі й т.п.; 3)прийнятність ризику, закладена в стратегії. Оцінка виправданості ризику перевіряється по трьох напрямках: реалістичність передумов, закладених в основу вибору стратегії; негативні наслідки для фірми, до яких може привести провал стратегії; виправданість при можливому позитивному результаті ризику втрат від провалу в реалізації стратегії; 4)ефективність стратегії оцінюється за наступними показниками: економічний ефект - вплив стратегії на масу й норму прибутку, чистого прибутку, строк окупності інвестицій, обсяг продажів на внутрішньому й зовнішньому ринку; соціальний ефект - вплив на умови й привабливість праці, розвиток культури й утворення, якість життя; 5) екологічний ефект — вплив на ступінь забруднення навколишнього середовища, комплексність використання природних ресурсів; 6) технічний (якісний) ефект - зміна рівня новизни, якості, конкурентоспроможності продукції; 7) системний ефект — додатковий дохід від продажу й експлуатації взаємодоповнюючих і сполучених виробів, систем машин і т.п. На основі проведеного аналізу й оцінки можливих варіантів приймається остаточне рішення про вибір найбільш доцільної стратегії. 1.2 Аспекти розвитку інноваційної діяльності на підприємстві Інноваційна діяльність підприємства спрямована насамперед на підвищення конкурентоспроможності випускає продукции, що (послуг).

скачать реферат Японский опыт государственного регулирования экономики

смотреть на рефераты похожие на "Японский опыт государственного регулирования экономики " ЗМІСТ Стрінка Вступ 3 1. Як організоване державне регулювання економіки в Японії 4 ? Чим японська економічна модель відрізняється від інших ? 8 2. Що можна використати в Україні з японського досвіду державного регулювання економіки ? 11 Висновки 12 Література 13 Вступ Сучасний стан економіки Японії, принципи її функціонування та історія формування являють собою цінний об(єкт соціально-економічних досліджень завдяки специфічним особливостям цієї країни. Японія, переможена у 1945 р., пройшла через насильницькі перетворення окупаційної армії, відбудову економіки, створення конкурентного ринкового середовища і перетворилася з країни, зруйнованої війною, в одну з найпередовіших держав cвіту. І хоч розмови про “японське чудо” в загальному майже перестали, феномен японської економіки продовжує визивати підвищений інтерес. Справді, чому країна с великою зовнішньоекономічною залежністю, практично без природних ресурсів, не дивлячись на всі незаурядиці і катаклізми останніх двух десятиліть, продовжує невпинно закріпляти свої економічні (а разом з ними і політичні) позиції на світовій арені? Зберігаючи роль світового лідера по багатьом важнішим напрямкам науково-технічного прогресу, Японія при цьому демонструє високу степінь адаптації до постійно змінюючихся умов розвитку економіки.

скачать реферат Облік і аудит нематеріальних активів

Особливістю, яка відрізняє нематеріальний актив від усіх інших немонетарних активів, є відсутність його фізичної субстанції. Амортизація нематерiальних активiв часто нараховується прямолiнiйним методом з врахуванням корисного строку експлуатацiї даного нематерiального активу. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами: права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо); права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо); права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо); авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо); гудвіл; інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). 2. Визнання і оцінка нематеріальних активів Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

скачать реферат Великобританія

Провідною особливістю географічного положення Великобританії є її відокремленість від континенту. Ця обставина сприяла тому, що країна, хоч і брала постійну участь у європейських війнах, проте з 1066 року жодного разу не зазнала іноземного вторгнення. Разом з тим, Великобританія завжди використовувала переваги, що випливають із розташування поруч з найрозвиненішими державами Західної Європи і на шляхах у Світовий океан. Вузлове положення на найважливішому в світі торговому шляху через протоку Ла-Манш сприяло економічній і політичній могутності держави. 3. Господарська оцінка природних умов і ресурсів Берегова лінія Великобританії добре розчленована. Навіть у південній частині головного острова віддаленість від моря не перевищує 100-120 км, а в північній ця відстань удвічі коротша. За характером поверхні територія майже нарівно представлена рівнинами та узгір ) і виробами з них (Кілмарнок, Данді), а також шотландським віскі (його виробництво має розосереджений характер). Значний центр рибопереробної та рибоконсервної промисловості – розташоване на півночі містечко Уїк. Сільське господарство Шотландії представлене молочним тваринництвом на низовині й вівчарством у горах.

скачать реферат Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: вперше: – запропоновано комплексний індекс регіональної продовольчої безпеки через розрахунок інтегральних показників: кінцевого споживання, регіонального потенціалу виробництва продовольства, рівня імпорту продовольства, якості продовольства; удосконалено: – структурно-логічну схему державного стратегічного управління регіональною продовольчою безпекою, яка дає змогу адаптувати механізми державного і ринкового регулювання до змінних чинників функціонування об'єкта управління (системи продовольчої безпеки) за рахунок застосування методів аналізу, моделювання, прогнозування і забезпечення якості життя населення, підвищення ефективності АПК, поліпшення стану сільськогосподарських природних ресурсів; – методику діагностики стану продовольчої безпеки, яка здійснюється кількома етапами: моніторинг (система збору необхідної інформації про стан об'єкта дослідження), аналіз (система розрахункових показників і баланс продовольства), оцінка (виявлення тенденцій і їх прогнозування), прийняття рішень (розробка, коригування і реалізація стратегій); надуло подальшого розвитку: – визначення поняття «продовольча безпека», яке передбачає збереження. незалежно від внутрішніх і зовнішніх загроз, необмеженої у часі здатності держави (суспільства) забезпечувати економічну та фізичну доступність для всього населення життєво важливих продуктів харчування; формування системи продовольчої безпеки як комплексу функціонально-цільових підсистем (АПК, збуту і розподілу, продовольчого фонду, споживання) і забезпечувальних (управління і контролю, фінансового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення, досліджень і інновацій), об'єднаних функціональними, ресурсними, технологічними й організаційними зв'язками з метою безперервного кількісного, структурного і якісного забезпечення населення продовольством; відтворювальний підхід до забезпечення продовольчої безпеки різних рівнів, заснований на виділенні специфічних інтересів (економічних або власних), який є ендогенними (доходи, обсяг і структура споживання) і екзогенними (стан продовольчого забезпечення) чинниками.

Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
скачать реферат Типы и элементы планировочной структуры города

Реферат тема: «Типы и элементы планировочной структуры города» кафедра: «Экологического строительства и городского хозяйства» дисциплина: "градостроительство" ВУЗ: Волгоградский Архитектурно-строительный университет. проект сдавался: 2003г. Оценка: зачтено Преподы: Стеценко С.Е. и Коростелева Н.В. Содержание 1.Введение3 2.Типы и элементы планировочной структуры4 3.Функциональное зонирование территории.6 4.Развитие планировочной структуры.11 5.Список литературы12 Введение Градостроительство в современном понимании — это теория и практика планировки и застройки городов (поселений), охватывающая комплекс социально-экономических, санитарно-гигиенических, технических и архитектурно-художественных проблем. Экономические задачи включают целесообразный выбор, планомерное и экономически оправданное освоение территории для всех видов строительства, эффективное использование природных ресурсов, определение наиболее рациональной системы расселения. К техническим задачам относится инженерная подготовка территории, организация системы улиц и площадей, организация транспортного обслуживания, благоустройство, обеспечение всеми видами инженерного оборудования (канализация, водо-, тепло-, энергоснабжение, связь и т. п.). Санитарно-гигиенические задачи включают создание наиболее благоприятных и здоровых условий для жизни населения (микроклимат, степень озеленения, необходимая инсоляция, чистота воздуха, защита окружающей среды и т. п.). Архитектурно-художественные задачи включают создание своеобразных и запоминающихся композиций как при решении поселения в целом, так и при планировке отдельных его элементов — улиц, площадей, внутриквартальных пространств, создание архитектурно-ландшафтных ансамблей в гармоничном сочетании зданий с природными условиями местности (рельефом, водоемами, растительностью и т. п.). Все эти задачи должны решаться комплексно в тесной взаимосвязи как разные стороны единого процесса, который и является содержанием предмета градостроительства.

скачать реферат Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

Использование искусственных спутников Земли для связи и телевидения, оперативного и долгосрочного прогнозирования погоды и гидрометеорологической обстановки, для навигации на морских путях и авиационных трассах, для высокоточной геодезии, изучения природных ресурсов Земли и контроля среды обитания становится все более привычным. В ближайшей и в более отдаленной перспективе разностороннее использование космоса и космической техники в различных областях хозяйства значительно возрастет.Землеведение. С позиции географии большой интерес представляет космическое землеведение. Так называют совокупность исследований Земли из космоса с помощью аэрокосмических методов и визуальных наблюдений. Главные цели космического землеведения – познание закономерностей космической оболочки, изучение природных ресурсов для их оптимального использования, охрана окружающей среды, обеспечение прогнозов погоды и других природных явлений. Космическое землеведение стало развиваться с начала 60-х годов, после запуска первых советских и американских искусственных спутников Земли, а затем и космических кораблей.

скачать реферат Распространение животных на Земле

Сейчас повсюду идет обеднение биоценозов! И весьма малым утешением служит то, что некоторые редкие виды мы еще имеем возможность видеть в зоопарках и заповедниках. Число живот­ных, дальнейшее существование которых под угро­зой, все возрастает. Вымирание многих из них будет происходить медленно, но все-таки неудержимо, даже если друзья природы во всем мире приложат все си­лы к тому, чтобы до наших потомков дошли бога­тые, полноценные биоценозы. Лишь при этом усло­вии будущие исследователи, вооруженные новыми и совершенными методами, смогут иметь дело не только с оставшимися после нас книгами, чучелами и костями. В «Красную книгу» Международного союза охраны природы и природных ресурсов к 1970 году были внесены 288 исчезающих видов и подвидов млекопитающих и 338 птиц. Когда заходит речь об истреблении животных, в первую очередь подразумевают увлечение охотни­чьими трофеями и неразумную погоню за при­былью2. К сожалению, за примерами ходить неда­леко. Но гораздо хуже косвенное влияние человека, приводящее к гибели те или иные виды. И тут на пер­вое место следует поставить уничтожение естествен­ных мест обитания животных.

скачать реферат Нерпа - Эндемик Байкала

Внимательный анализ существа проблемы охраны интересов Байкала показал, что интенсивное хозяйственное развитие байкальского бассейна должно происходить при строжайшем и безусловном соблюдении установленных для Байкала повышенных экологических требований и нормативов. Проведенные за последние 25 лет исследования характера влияния деятельности человека на природные комплексы в бассейне Байкала позволили уточнить режимы пользования природными ресурсами и нормативы, регламентирующие различные виды деятельности человека. Байкальский регион (территория 270,5 тыс. кв. км.) представляет собой, в основном, таежные горные системы и в южной части (не более четверти общей площади) относится к лесостепной и засушливо-степной зонам, характеризующимися холмисто-долинным рельефом. Три четверти водосборной площади Байкала (19 млн. га) размещаются на территории республики Бурятия, примерно 1/5 (5,5 млн. га.) приходится на западную часть Читинской области, около 10% (2,5 млн. га.) на юго-восток Иркутской области, а также вершинная часть водосборной площади реки Селенги главного притока Байкала, находится в пределах; территории Монголии.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.