телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Красота и здоровье -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:География, Экономическая география

Подходы к экономическому районированию Украины

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
На початок 1961 року у республиці існувало 14 економічних адміністративних районів. У наступні роки мережа внутрішніх економічних районів уточнювалася. 3. Сучасне економічне районування. Донедавна економічне районування в Україні грунтувалося на інтересах колишнього Союзу. На основі цього поділу (Донецько-Приднепровський, Південно-Західний, Південний) складали п?ятирічні плани, які мали другорядне значення і використовувалися численними міністерствами і відомствами для задоволення своїх інтересів. Тепер виникла потреба формувати внутрішньодержавний поділ праці, поглиблювати вироблення економічних аспектів територіально-виробничих комплексів, формувати зони вільного економічного підприємництва, ринкових структур та ін. Значний внесок у розробку нової сітки економічних районів України зробили в останні роки українські економіко-географи, зокрема Ф.Д.Заставний і В.А.Поповкін. Так Заставний у книзі «Географія України» (1990) виділив дев?ять мезорайонів, що входять до складу трьох макрорайонів, які названі: Східний, Західний і Південний. Автор вважає, що в межах України доцільно залишити стару сітку макрорайонів, але ним проведена велика робота по уточненню меж мезорайонів. В.А.Поповкін у роботі «Регіонально-цілісний підхід в економіці»(1993), обгрунтував поділ України на п?ять макрорайонів і десять мезорайонів. Наукова концепция враховує природні, економічні, соціально-демографічні та історико-етнічні умови і фактори, що так або інакше впливають на формування регіональних утворень. Він ставить за мету обгрунтувати таку сітку макро- і мезорайонів, яка була б потрібна для регулювання основних економічних пропорцій, вдосконалення та прогностичних цілей. (Таблиця №1) Останнім часом з оригінальною думкою про регіоналізацію виступив О.І.Шаблій. Він виділив на території України шість соціально-економічних районів. Його райони тісно пов?язані з містами-мільйонерами, спеціалізуються на загальноукраїнському поділі та інтеграції праці тощо. Він виділив такі соціальноекономічні райони, як Західний, Центрально-Східний, Південно-Східний та Східний, Автономна Республіка Крим. IV. Висновок Головне завдання економічного районування – прискорити ріст продуктивності суспільної праці. Економічне районування повинно науково обгрунтовувати розвиток територіально-виробничих комплексів, встановити всі прогресивні тенденції в розвитку географічного поділу праці, міжрайонних і внутрішньорайонних зв?язків.

В Україні, на мій погляд, ще не вдосконалене економічне районування, але поглянувши на роботи наших вчених можна сказати, що через деякий час в нашій країні будуть створені комплекси підприємст на основі тісних виробничих зв?язків, з врахуванням природних і трудових ресурсів, економіко-географічного положення та транспортних умов. IV. Додаток Схема №1. Загальноекономічне (інтегральне) районування України національно-політико- адміністративно- адміністративний територіальний устрій поділ економічне макрорайонування (основні райони) групи адміністративних областей економічне мезорайонування (адміністративні області, Автономна республіка Крим) економічне мікрорайонування (групи низовних адміністративних районів, локальні господарські утворення: вузли, центри) Таблиця №1 Сучасне економічне районування України За М.Д. Пістуном За Ф.Д. Заставним За В.А. Поповкіним РайонОбластіРайонОбластіРайонОбласті ДонецькийДонецька, ЛуганськаДонецькийДонецька, ЛуганськаДонбасДонецька, Луганська Придніпровсь кийДніпропетровська, Запорізька, КіровоградськаПридніпровський, Центрально-ПольськийДніпропетровська, Запорізька, Київ- ська, Чернігівська, ЖитомирськаЗапорізький, Придніпровський, Київське ПоліссяДніпропетров- ська, Запорізька, Житомирська, Київська, Чернігівська КиївськийКиївська, Чернігівська, ЧеркаськаПівнічно-СхіднийПолтавська, Сумська, ХарківськаСлобідська УкраїнаПолтавська, Сумська, Харківська Північно-СхіднийПолтавська, Сумська, ХарківськаПодільськийВінницька, Тернопільська, ХмельницькаПоділляВінницька, Тернопільська, Хмельницька ПодільськийВінницька, Тернопільська, ХмельницькаЦентрально-український КарпатськийЧеркаська, Кіровоградська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, ЧернівецькаВолинське ПоліссяВолинська, Рівненська ВолинськийВолинська, Житомирська, РівненськаУкраїнські КарпатиІвано-Франківська, Закарпатська, Льлвівська, Чернівецька КарпатськийЛьвівська, Івано-Франківська, Закарпатська, ЧернівецькаЗахідно-Польський Причорно-морськийВолинська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Автономна Республіка КримПівнічне Причорно-мор?я та КримМиколаївська, Одеська, Херсонська, Автономна Республіка Крим Чорноморсь- кийОдеська, Миколаївська,ХерсонськаСереднє Подніпров?яКіровоградська, Черкаська КримськийАвтономна Республіка Крим Картосхема №1.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ГЕ)

Ей принадлежит важная роль в разработке крупнейшей общенаучной проблемы взаимоотношения природы и общества. Научно-техническая революция, вызвавшая резкое усиление воздействия человека на природные и производственные процессы, настоятельно требует взять это воздействие под строгий научный контроль, что означает прежде всего умение предвидеть поведение геосистем, а в конечном счёте — способность управлять ими на всех уровнях, начиная с локального (например, территории больших городов и их пригородов) и регионального (например, Западная Сибирь), кончая планетарным, т. е. географической оболочкой в целом. Эти цели определяют необходимость дальнейшей разработки теории природных и производственных территориальных комплексов и их взаимодействия с привлечением новейших достижений и методов математики, физики и других наук, как естественных, так и общественных, структурно-системного подхода и моделирования, наряду с картографическими и другими традиционными методами Г.   Состояние Г. за рубежом. Образование мировой социалистической системы после 2-й мировой войны 1939—45 открыло широкие перспективы перед географами социалистических стран, где Г. стала на путь решения комплексных проблем, имеющих непосредственное отношение к задачам социалистического строительства (физико-географическое и экономическое районирование, производственная оценка естественных ресурсов, создание комплексных национальных атласов и др.)

скачать реферат Украина

Через украинские порты вывозятся уголь, сода, руда, хлеб, строительные материалы. Ввозятся лес, нефть, химическое сырье, продукция тропического земледелия. Речное судоходство развито на Днепре.3.2. Экономическое районирование Украины. Народнохозяйственный комплекс республики - очень сложное производственно-территориальное образование, развивающееся в непрерывной связи с экономикой других республик. Основу экономики составляют два важнейших комплекса: комплекс тяжёлой промышленности, развивающийся на базе добычи угля, газа, железной руды, химического сырья и других полезных ископаемых, и комплекс легкой пищевой промышленности, сложившийся на основе высокоразвитого сельскохозяйственного производства. Народное хозяйство носит преимущественно индустриальный характер, доля промышленности составляет около половины в национальном доходе. 1.Комплексы черной металлургии - Донбасс, Приднепровье и Приазовье. 2.Комплексы химической промышленности - Лисичанско-Рубежанский, Горловско-Славянский, Приднепровье. 3.Центры машиностроения- Харьковский(тракторное, сельскохозяйственное, энергетическое, транспортное, станкостроение), Донбасс, Приднепровье, причерноморские города (судостроение) Размещение предприятий машиностроения характеризуется, с одной стороны, высокой концентрацией в ряде городов, с другой- рациональным размещением по всей республике.

Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
 Большая Советская Энциклопедия (СС)

Пробст — факторы экономичности размещения производства, уделяя при этом особое внимание топливной промышленности и энергетике, П. Н. Степанов систематически анализировал условия размещения главных отраслей промышленности; промышленные районы и узлы исследует А. Т. Хрущев, М. К. Бандман разрабатывает вопросы моделирования ТПК. Как особая отрасль экономической географии сложилась география транспорта (И. В. Никольский и др.). Подобные отраслевые экономико-географические дисциплины сочетаются с районным подходом. Р. М. Кабо (1956) теоретически показал, что районные ТПК представляют собой сочетания отраслей, тесно связанных с соответствующими районами. И отраслевые, и районно-комплексные разделы экономической географии учитывают ресурсы и их балансы, природные условия осуществления той или иной отраслевой технологии и пр.   Дальнейшее развитие получают теоретические исследования по экономической географии. Ю. Г. Саушкину принадлежат труды по общим вопросам теории экономической географии, в области экономического районирования, применения математических методов и т. д., а также в области истории экономической географии

скачать реферат Методы экономического районирования

смотреть на рефераты похожие на "Методы экономического районирования" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ РЕФЕРАТ по дисциплине: ”Размещение производственных сил” на тему ”Методы экономического районирования”Рецензент: Студентки ДонГУ экономического факультета 1-го курса Донецк 2000 СодержаниеВведение 3Глава 1. Характеристика методов экономического районирования 4 1. Метод энергопроизводственных циклов 4 2. Метод межотраслевых комплексов 8 3. Метод коэффициентов 9 Заключение 10 Список литературы 11 Введение Хозяйственно-территориальный комплекс представляет собой определённую совокупность предприятий, его можно рассматривать и как совокупность производственных процессов, развитых на определённой территории, поскольку предприятие включает совокупность производственных процессов, осуществляемых в географическом пункте (хотя в экономической точки зрения предприятие, безусловно, более широкое понятие).Различный характер взаимодействия предприятий (производственных процессов) позволяет объединить их в группы таким образом, чтобы взаимосвязи между предприятиями такой группы были бы существенно сильнее, чем между предприятиями различных групп.

 Михаил Тухачевский - жизнь и смерть 'Красного маршала'

Совершенно очевидно, что овладение как Белоруссией, так и Западной областью никакого решения сырьевой проблемы не дает и поэтому для Германии неинтересно. Белорусский театр военных действий только в том случае получает для Германии решающее значение, если Гитлер поставит перед собой задачу полного разгрома СССР с походом на Москву. Однако я считаю такую задачу совершенно фантастической. Остается третье - украинское направление. В стратегическом отношении пути борьбы за Украину для Германии те же, что и для борьбы за Белоруссию, т. е. связано это с использованием польской территории. В экономическом отношении Украина имеет для Гитлера исключительное значение. Она решает и металлургическую, и хлебную проблемы. Германский капитал пробивается к Черному морю. Даже одно только овладение Правобережной Украиной - и то дало бы Германии и хлеб, и железную руду. Таким образом, Украина является той вожделенной территорией, которая снится Гитлеру германской колонией". Тухачевский на редкость точно определил основные направления наступления вермахта в 41-м и основные стратегические цели немцев на каждом из них

скачать реферат Ответы на ГОС по Мировой экономике

Центральный р-н (провинции Хэнань, Хубэй, Хунань) – многоотраслевая промышленность с ведущими базовыми отраслями – металлургией, химией, стройматериалами и машиностроением. Интенсивное земледелие по пр-ву риса, пшеницы, кукурузы, чая. Южный экономический р-н обладает уникальными геогр. условиями для участия в международ. разделении труда. Очень благопр. для выращивания с/х культур, теплый и влажный климат. Пром-ть района представлена отраслями, связ. с переработкой с/ъ сырья и обслуживающими аграрный комплекс. Ведущие отрасли – текстильная, швейная, пищевая. Юго-Зап. Китай включает провинции Сычуань, Юньнань, Гуаньчжоу, Тибетский авт. район. Сычуаньский – отличается высок. плотностью населения, развито с/х, пром-ть легкая, пищевая, черная металлургия. Северо-Зап. Китай – самый большой по площади. Промышл. специализацию определяет добыча и переработка угля и нефти, электроэнергетика, химическая, атомная пром-нить. Хозреформа в КНР в посл. десятилетия потребовала выработки новых подходов к экономическому районированию страны: стали подразделять страну на 3 зоны: восточную, центральную и западную.

скачать реферат Проблемное социально-экономическое районирование Ярославской области

Иерархия потребностей личности (по У. Маслоу) . Таким образом, проявляется актуальность, очевидность и необходимость осуществления проблемного социально-экономического районирования, проведения эффективной региональной политики в Ярославской области. Реализация региональной политики будет способствовать внутрирегиональному выравниванию, позволит снизить остроту существующих проблем. Список литературы 1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. 350 с. 2. Блинова Т. С. О концепции политики государственной поддержки местного развития Ярославской области // Планирование регионального развития. М-лы научно-практической конференции, 17 февраля 1999 г. Ярославль: Администрация Ярославской области, 1999. С.5-10. 3. Казанцев С. В. Регионы Сибири: факторы развития и основная специализация // Экономика и организация промышленного производства. 2001. № 2. С.41-68. 4. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры // Избранные сочинения / Ред. колл. Л. И. Абалкин и др. М.: Экономика, 1993. 543 с. 5. Лейзерович Е. Е., Шлихтер С. Б. Проблемные регионы и проблемные районы, различие в подходах // Известия РАН. Серия географическая. 1994. № 5. С. 12-17. 6. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики: Пер. с англ. СПб.: Издательская группа "Евразия", 1977. 430 с. 7. Некрасов Н. Н. Региональная экономика.

скачать реферат Собственный капитал коммерческого банка: состав и порядок формирования

Банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Тем самым понятна необходимость и важность банковских структур, как для бизнеса, так и для экономики страны в целом. Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом. Роль банковской системы в экономической жизни Украины тяжело переоценить. НБУ неуклонно обеспечивает стабильность национальной денежной единицы в соответствии с разработанными Советом НБУ основными положениями денежно-кредитной политики, осуществление которых способствует экономическому и социальному развитию страны и обеспечивает ее экономическую независимость. Сформировавшиеся в Украине рыночные отношения побуждают к поиску новых подходов к усовершенствованию функционирования всей банковской системы. Реформирование банковской системы заключается в том, что бы банковская сфера не только полностью растущим экономическим и социальным потребностям государства и общества, а и шла на шаг впереди, стимулировала экономику к дальнейшему росту, увеличению темпов производства.

скачать реферат Эволюция научной географии

Полное географическое описание нашего Отечества». Особенно же велика роль П.П. Семенова Тян-Шанского как бессменного руководителя Русского географического общества с 1873 года и до последнего дня его жизни, как организатора всемирно известных экспедиций Общества. Нельзя было познать по-новому складывающуюся географию страны, не построив сетку ее экономического районирования, а построить такую сетку можно было, только уловив те районные различия, которые формировались в объективной действительности. Следовательно, не потому возникла идея экономического районирования России, что разнообразна ее территория. Эта идея возникла на определенном этапе исторического развития страны, когда формирование хозяйственных связей между районами создало для этого необходимые экономические основания. Чем дальше и глубже шел процесс географической дифференциации страны и вместе с тем чем больше накапливалось в науке экономико-географических наблюдений, отражавших его, тем яснее осознавалась необходимость экономического районирования страны и принципиально нового подхода к ее изучению, по сравнению с тем, который был возможен в рамках традиционной камеральной статистики (получившая распространение в XVIII века в России и за рубежом камеральная статистика возникла в Германии в XV веке).

Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
скачать реферат Экономическое районирование России

Федеральные округа выделялись в соответствии с принципами общности территории, общности и достаточности природно-ресурсного потенциала, достаточности самообеспечения, специализацией хозяйства. [Экономическая география России: учебник для вузов / под ред. Т.Г. Морозовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007] Значение экономического районирования для России в условиях рыночной экономики Экономическое районирование служит важным научным инструментом территориального управления. В современных условия выделения федеральных округов диктуется необходимостью укрепления вертикали власти. Контуры границ экономических районов определяются ареалом размещения отраслей рыночной специализации и важнейших вспомогательных производств, связанных с отраслями рыночной специализации технологическими поставками сырья, деталей, узлов, т.е. кооперацией производств. В условиях становления и развития рыночных отношений формируется новая региональная политика. Из-за огромных различий природно-географических, социально-демографических, экономических и других условий определяются подходы к особому развитию каждого отдельного региона России. [Экономическая география России: учебник для вузов / под ред. Т.Г. Морозовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007] Экономическое районирование в практическом преломлении необходимо в целях выделения достаточно устойчивых для конкретного этапа развития социально-экономических территориальных образований, применительно к которым реализуется региональная политика государства.

скачать реферат Научно-методические основы обоснования перспективного регионального развития

Внутренне областное районирование дает возможность научно обосновать развитие хозяйственных комплексов, изучать и регулировать взаимодействие хозяйства и естественной среды. Оно грунтуется на анализе естественных и социально-экономических процессов, явлений и факторов. Потребность в новых комплексных природо-хозяйственных подходах к районированию для улучшения территориального управления подчеркивается в многих научных работах. Предлагается выделять районы территориального управления за тремя факторами: географическая среда (условия развития), экономический фактор (причины развития) и административное деление (условия управление). Комплексный подход к внутренне областному районированию обеспечивается при таких условиях: 1) учете отличий в специализации хозяйства внутри области и выявлении их постоянства и хозяйственной целесообразности; 2) выявлении районо-образовательного значения городов, промышленных узлов и других центров, которые развиваются вместе с возрастанием территориальной концентрации областей, специализации внутренне областного экономического района и определяют его место в иерархии районов высшего ранга; 3) анализе транспортно-экономических связей, их интенсивности и конфигурации, которые отображают характер территориальной организации хозяйства вокруг промышленных узлов и центров на базе определенных областей специализации; 4) в учете вероятности любых больших новостроек в районе, эксплуатации открытых источников естественных ресурсов и формировании разных локальных территориально-производственных комплексов с оценкой возможного их влияния на экономику района; 5) в учете особенностей отдельных частей области и района с чрезмерной заселенностью, заболоченностью, гористостью и другими компонентами естественной среды, которые заметно влияют на специализацию хозяйства.

скачать реферат Сталинская национальная политика и решение "русского вопроса" СССР в 1920-1930-е гг.

Даёшь собственный ум! Прочь от Москвы!" Часть работников ЦК КП(б)У во главе с Шумским не только поддержали воинствующего националиста, но и постоянно требовали он советского правительства форсировать политику насильственной украинизации. Не где-нибудь, а в центральном органе ЦК КП(б)У — журнале "Большевик Украины" за 1928 г появилась статья экономиста М. Волобуева "К проблеме Украинской экономики". В ней утверждалось, что при царизме на Украине проводилась колониальная политика, грабились её экономические ресурсы. Теперь же, при Советской власти, утверждал автор, Украина должна развиваться в своих обособленных природных национально-экономических границах. Из этих теоретических посылок делались и политические выводы: по мнению М. Волобуева, план "экономического районирования СССР" разработанный союзным Госпланом по схеме и при участии старых царских специалистов-великодержавников полностью игнорировал интересы национальных экономик "бывших российских колоний". Очень скоро позицию Шумского во многом начнёт поддерживать и коммунистическая партия Западной Украины, действующая на территории Польши и насквозь пропитанная симпатиями к Троцкому.

скачать реферат Стратегия кредитного риск-менеджмента

Трансформация экономической системы Украины, ее интеграция в мировое хозяйство породили настоящий бум исследований по стратегическому управлению субъектов экономической деятельности. В настоящее время научные теории стратегического управления хозяйствующих субъектов достаточно полно освещены в зарубежной и украинской литературе. В меньшей степени разработаны приложения этой теории к банковской деятельности. Современная концепция кредитного риск-менеджмента — это концепция стратегического управления. В методологическом аспекте теория стратегического управления кредитными рисками основывается на системном подходе к анализу экономических процессов и свойствах целенаправленных саморазвивающихся систем. Термин «стратегия» (от греч. s ra os— войско, ago— веду), как следует из перевода, исторически связан с областью военного искусства, ее планированием и ведением. В современной трактовке термин «стратегический» следует понимать как «содержащий общие, основные установки для решения какой-то задачи» . Именно в таком смысле он входит сегодня в терминологию управления экономическими процессами вообще и используется применительно к банковской деятельности в частности.

скачать реферат Региональная фрагментация политической культуры населения Украины

В первом параграфе второй главы «Особенности дифференциации регионов Украины» рассмотрены варианты районирования Украины в соответствии с административным, экономическим, культурно-историческим и культурно-политическим критериями. Проблема культурно-политического районирования современной Украины заключается в том, что в ее основу не может быть положен какой-либо один критерий. Политический портрет Украины будет вырисовываться из совмещения схем исторического, этнолингвистического, электорального и других видов районирования страны. Некоторые регионы, близкие по культурно-политическим ориентациям, часто не совпадают по степени и уровню развития самосознания и интенсивности протекания политических процессов. Для выделения регионов по политико-культурному принципу в исследовании уделяется внимание вопросам этнолингвистической, территориальной идентичности украинского населения. Региональные политические идентичности формируются под воздействием различных факторов. К факторам долгосрочного действия относятся: этническая принадлежность, религиозность, историческая идентичность, установки по оси «демократия – тоталитаризм», взгляды относительно будущего развития страны.

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
скачать реферат Административно-территориальное устройство субъектов РФ

Содержание административно - территориального устройства не исчерпывается разделением территории на районы, населенные пункты и т. д., а включает в себя целый ряд аспектов, предполагающих наличие различных по своему значению территориальных единиц, между которыми существуют определенные отношения. Именно этим определяются основания для территориального построения всей системы государственной власти в субъектах федерации. В федеративном российском государстве территориальная организация приобретает качественно новый характер, который предопределяется, прежде  всего, активной и самостоятельной, ролью субъектов федерации в развитии экономики, социальной  и культурной  жизни. Организация территории в России и субъектах федерации при этих условиях включает несколько уровней, каждый из которых предстает и качестве самостоятельной территориальной системы. Одна из них определяет территориальный принцип построения  Российской Федерации, другая - олицетворяет административно-территориальное устройство ее субъектов. Тесная связь и взаимодействие  этих систем обусловливает неизбежную сложность территориальной организации российского государства. Такого рода сложность вполне естественна и может быть с успехом преодолена на основе последовательного осуществления конституционного принципа федеративного построения государства, обеспечивающего комплексного научного подхода  к экономическому районированию сочетание социально-экономических административно-территориальных границ на основе создания в рамках любого звена административно - территориального устройства экономических комплексов, построенных с учетом перспектив развития и т.д. Эти принципы тесно взаимосвязаны, чем обеспечивается комплексный характер территориальной организации.

скачать реферат Экономическая география в дореволюционной России

Содержание. I. Введение - стр.2 II. 1) Основные этапы развития экономической географии в дореволюционной России - стр.2 2) Вклад отдельных ученых в развитие экономической географии и теории экономического районирования страны - стр.10 III. Заключение - стр.24 Список использованной литературы - стр.25 I. Введение. Общество всегда интересовала его история, а человека, посвятившего свою жизнь науке, - история этой науки, так как знание предпосылок создания и развития этой науки, вклада в нее крупных ученых есть база для дальнейшего прогресса в этой области. Очевидно, что все это непосредственно касается и экономической географии, и именно поэтому вопрос о развитии этой науки имеет большое значение и в наши дни. Экономическая география в своем развитии прошла ряд этапов от накопления, описания и систематизации знаний до активного участия в преобразовательной деятельности, связанной с совершенствованием развития и размещения производительных сил. Безусловно, в нашей стране становление и большое развитие наука получила в дореволюционное время, время, когда происходило освоение новых территорий и делались первые попытки экономического районирования России, происходило интенсивное развитие торговли и промышленности, усиление централизации государства. II. 1) Основные этапы развития экономической географии в дореволюционной России.

скачать реферат Эпоха Н.С.Хрущева (1894-1971гг.)

Хрущев принимал активное участие в разработке плана контрнаступления советских войск под Сталинградом и окружения армии Паулюса. Но уже в 1943 году Хрущев оставляет военную деятельность и переключается на мирное строительство и восстановление ставшей для него родной Украины. С лета того же года Хрущев начинает руководить деятельностью Политбюро и Секретариатом ЦК КП (б) Украины, которая постепенно, область за областью, освобождалась от врага. 6 февраля 1944 Указом Президиума Верховного Совета УССР Хрущев, оставаясь первым секретарем ЦК партии, назначается председателем Совета Народных Комиссаров республики. Выступая в этом качестве на IV сессии Верховного Совета Украины 1 марта 1944, он говорит о первоочередных задачах восстановления народного хоз-ва и преодоление последствий войны. А работа предстояла большая, ведь значительная часть экономического потенциала Украины была разрушена. Когда 17 апреля 1944 Хрущеву исполнилось 50 лет, он получил второй орден Ленина. Частично это было и признанием его военных заслуг. Однако Хрущев никогда не считал себя военным человеком, но о его личном мужестве ни у кого сомнений не возникало.

скачать реферат Украина и образование СССР

Но на практике же, эта конфедерация была под диктатом СССР. Сохранялась единая Коммунистическая партия, оставалась четкая централизация, через коммунистическую партию происходило полное подчинение. Решающим политическим условия объединения было единство их политического строя - в результате революции во всех республиках была установлена диктатура пролетариата. Переход к нэпу усилил объективную потребность к объединению республик. Сталин в это время был Наркомом по делам национальностей, и он был сторонником объединения на основе автономий, так как при этом была возможность полного контролирования всей территории. На Х съезде партии Сталин выступил с докладом. Он говорил о потребности преодолеть социально - культурное и экономическое неравенство народов. Он считал, что шовинизм и местный национализм представляет собой одинаковую опасность для коммунистического интернационализма. На этом же съезде, Сталин предложил покончить с национальным вопросом навсегда и предложил административный передел России. Изменение границ происходило не очень гладко. При рассмотрении вопросов экономического районирования страны, национальные вопросы в расчет не брались.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.