телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Инфляция в Украине

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Також інфляція може бути збалансованою і незбалансованою. При збалансованій інфляції ціни піднімаються відносно помірно і одночасно на більшість товарів і послуг. В цьому випадку по результатах середньорічного росту цін піднімається прцентна ставка державного банку і таким чином ситуація стає рівносильна стабільним цінам.У випадку незбалансованої інфляції ціни на різні товари і послуги піднімаються неодночасно і по- різному на кожний тип товару. Існує також очікувана і неочікувана інфляція. Очікувану інфляцію можна спрогнозувати на який небуть перріод часу і вона як правило є прямим результатом діянь влади. В якості прикладу можна навести лібералізацію цін в Росії в 1992 році і відповідний пргноз росту цін напередодні - в грудні 1991р. Неочікувана інфляція характеризується неочікуваним скачком цін, що негативно відбивається на податковій системі і грошовому обігу. Увипадку присутності у населення інфляційних очікувани така ситуація викличе різке збільшення попиту, що само по собі створює труднощі в економіці і змінює реальну картину суспільного попиту, що веде до збою в пргностичних тенденціях в економіці і при деякій нерішучості уряду ще сильніше збільшують інфляційні очікування, які будуть збільшувати ріст цін. Але у випадку коли раптовий скачок цін відбувається в економіці на зараженій інфляційними очікуваннями , то виникає так званий «ефект Пігу»- різке падіння попиту у насулення в надії на швидке зниження цін. В наслідок зниження попиту виробник змушений знизити ціну, все повертається в становище рівноваги. ІV.Маючи успіхи у боротьбі з інфляцією, повинні пам’ятати, що це не самоціль. Інфляція – це наслідок негативних процесів в економіці, особливо надмірної кількості грошей до їх товарного забезпечення: Грошова маса (М х V) = товарна маса (P x Q) Одже кількість грошей може бути великою або малою лише відносно кількості товарів. Ця відносність і проявляється у зростанні цін. Тому ліквідувати інфляційні фактори і українській економіці лише методами обмеження попиту споживчого ринку і кредитних ресурсів неможливо. Адже за умов подальшого зниження пропозиції “інфляційний розрив залишиться”. Враховуючи, що причина інфляції в Україні, є порушення фундаментальних економічних пропорцій між попитом і пропозицією, першочергового значення набувають активно-структурна політика у сфері власності, інвестицій, доходів і цін. Метою цієї політики має бути створення підстав для реального товарного забезпеченя грошей, створення умов для ефективного функціонування саме національних товаропродукуючих структур. Жорстка монетарна політика сприяла ліквідації проявів інфляції. Але, на жаль, вона не лише не ліквідувала, а й сприяла активізації такого інфляційного чинника, як спад виробництва і посилення стагфляції – інфляційного процесу, який супроводжується падінням обсягів виробництва. (Табл.1) За повідомленням Міністерства статистики України, обсяг помислової продукції зменшився проти відповідного періоду 1995 року на 14,1% (за 10 місяців 1994 року на – 29,7%). Падіння обсягу виробництва зберігається на підприємствах усіх провідних галузей. Таблиця 1. Темпи приросту, зниження обсягів промислової продукції в Україні у 1993-1995 роках (у відсотках до відповідного періоду 1995 року). 1993 1994 1995 І січень- січень- січень- квартал квітень травень червень Загальний обсяг -8,0 -28,2 -12,1 -12,7 -12,7 -13,6 промислової продукції Виробництво -15,9 -26,7 -20,3 -22,5 -22,0 -22,4 товарів народного споживання в т.ч. - продовольчі -10,1 -18,3 -16,3 -18,4 -17,7 -18,6 товари - алкогольні -13,9 -20,2 47,6 38,1 18,8 12,1 вироби - непродовольчі -25,1 -40,4 32,3 -34,0 -34,0 -33,1 товари Найбільшим він залишається в легкій промисловості, промисловості будівельних матеріалів та машинобудуванні та металообробці.

Адже економіку будь-якої країни слід розглядати як систему, організм з обмеженою кількістю прямих та опосередкованих зв’язків. Механізм дії інфляційних факторів залежить від співвідношення багатьох економічних процеів – внутрішніх і зовнішніх. Він неоднорідний на часовому проміжку становлення ринковоїекономіки в Україні. Також неоднакова активність конкретних інфляційних факторів. Це обумовлено тим, що інфляція – це, пердусім, динамічний иакронкономічний процес. У більшості випадків ті негативні процеси, які проглядаються на рівні макроекономіки, є наслідком значних деформацій внутрішніх економічних процесів, як макроекономічних, так і мікроекономічних. Саме тому без системного підходу, без комплексного оздоровлення фінансової ситуації, що мають бути узгоджені з конкретними національними особливостями, конкретними зміеами процесів у кожній ланці економічної системи країни, їх розвитком протягом незупинного плину часу. Інакше, якщо засоби щодо оздоровлення економічної ситуації використовуються частково, то результат нагадуватиме лище тимчасову “косметичну” операцію. Заходи по оздоровленню фінансової ситуації в Україні можуть дати позитивні результати лише за умов початкового, обов’язкового і суттєвого оздоровлення фінансів базової ланки економіки – фінанси підприємств та організацій, ефективного стимулювання ділової активності та підприємництва, продукуючого процесу. Здійснювані заходи по стабілізації фінансової та грощової системи дають утворити передумови для проведення комплексної грошової реформи та запровадження в обіг повноцінної національної валюти України – гривні. Здійснення оздоровлення фінансової ситуації в Україні надасть змогу зупинити негативні процеси в економіці – падіння рівня виробництва, знецінення грошей, дефіцит держбюджету – та забезпечити передумови для подальшого економічного росту. Країни, що рішуче пішля шляхом ринкових перетворень, чпстково вже мають певні позитивні результати, які відображуються, передусім, у стримування інфляційних процесів, зростанні обсягів виробництва, підвищенні рівня життя населення. Безперечно, що й Україна, маючи значний економічний потенціал, не лише стабілізує фінансову ситуацію в країні, але й забезпечить умови “керованості” інфляційним факторам, що надасть їй змогу зайняти належне місце серед інших економічно та соціально розвинутих країн Європи.

Підвищення продуктивності праці, при інших незмінних умовах, повинно привести до зниження цін. Інша справа - якщо підвищення продуктивності праці супроводжується випереджуючим це підвищення ростом заробітної плати. Таке явище називається інфляцією витрат. Стихійні лиха не можуть бути причиною інфляційного росту цін. Так, якщо в результаті повені в якій-небуть місцевості зруйновані дома, то, очевидно зростуть ціни на будівельні матеріали. Це буде стимулювати виробників будівельних матеріалів розширити пропозицію своєї продукції і по мірі насичення ринка ціни почнуть падати. Що ж можна віднести до дійсно інфляційних причин росту цін? Назвем найважливіші із них. По - перше, це диспропорційність , або незбалансованість державних витрат і доходів, що роявляється в дифіциті держбюджета. Якщо цей дифіцит фінансується за ррахунок активного використання «друкарського верстата» це призводить до збільшення маси грошей в обігу, а відповідно і до інфляції. По - друге, інфляційне зростання цін може відбуватись, якщо фінансування інвестицій проводиться аналогічними методами. Особливо інфляційно небезпечними є інвестиції, пов’язані з мілітаризацією економіки. Так, непродуктивне використання національного доходу на воєні цілі означає не тільки втрату національного багацтва. Одночасно військові витрати створюють додатковий платоспроміжний попит, що веде до збільшення грошової маси без відповідного товарного покриття, збілшення військових витрат є однією з головних причин хронічних дефіцитів державного бюджету і збільшення державного боргу в багатьох країнах, для покриття якого держава збільшує грошову масу. По - третє, з зростанням «відкритості» економіки тої чи іншої країни, все більшим втягуванням її в мирогосподарські зв’язки збільшеють небезпечність « імпортованої» інфляції. По - четверте, інфляція набуває самопідтримуючий характер в результаті інфляційних очікувань. Багато вчених країн Заходу і нашої країни особливо виділяють цей фактор, що подолання інфляційних очікувань населення і виробників - найважливіше (якщо не головне ) завдання антиінфляційної політики Безлія причин інфляції відмічається в практично у всіх країнах. Але комбінаційна залежність від конкретних економічних факторів. Так , зразу після Другої світової війни в Західній Європі інфляція була зв’язана з гострим дефіцитом багатьох товарів. В наступні роки головну роль в розкачеванні інфляційного прцесу почали грати державні витрати, співідношення «ціна - заробітна плата», перехід інфляції з інших держав і деякі інші фактори.ІІІ.Види інфляції. Інфляція як явище виникла водночас з паперовими грошима, адже при золотомонетному обігу надлишку грошей не може бути. Розрізняють “класичну” і сучасну інфляцію. Для “класичної” інфляції (XVIII – XIX ст.) характерним є її тимчасовість. Вона виникла за надзвичайних обставин (тривалі війни, які збільшували видатки держави тощо). Сучасна інфляція має хронічний (сталий) характер. Вона перетворилась в постійний елемент процесу відтворення. Демонитизація золота, розрив зв’язків між паперовими, чековими і кредитними грошима і золотом, надали рухові грошової маси автономного характеру, відносно незалежного від обігу товарів, їх пропозиції.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 О русском империализме и его опасности

На место свободных демократов совершенно закономерно пришла красно-коричневая оппозиция. В конце 1991 г. стало ясно, что примитивная имперская политика Горбачева может привести к взрыву. Империя могла рухнуть с грохотом и погребением. В это время в правительство России пришли Гайдар и другие последователи чикагской школы экономического либерализма. Появился план спасения империи через создание СНГ и проведение опережающей либеральной политики экономического давления на сопредельные страны со стороны России путем использования рублевой зоны, политики цен, инфляции, газово-нефтяной монополии, топливно-энергетического шантажа и политической работы российских спецслужб. В целом план этот осуществляется довольно успешно. На юге и востоке полыхают войны. Украина и Беларусь за два года ограблены и выдоены до крови, рыночные экономические реформы здесь заторможены, финансово-кредитная система расстроена, введение национальной валюты не допущено. Еще усилие, и, когда наша страна будет окончательно экономически разрушена, останется только "добровольно" загнать ее снова в российскую империю

скачать реферат Экологизация экономики

Тем самым ставится барьер на пути инвестиций в охрану окружающей среды. На экспортно-импортные потоки также существенно воздействует инфляция. Быстрое обесценение национальной валюты в Украине приводит к стимулированию экспорта, который практически на 80 процентов состоит из первичных природных ресурсов. В условиях перехода к рыночной экономике в число более специальных механизмов и инструментов, ориентированных прежде всего на природоэксплуатирующие отрасли, первичный сектор экономики, а также на регулирование природоохранной стороны деятельности в других отраслях, входит довольно широкий круг потенциально эффективных эколого-экономических регуляторов. Здесь и платность природопользования, создание системы льгот, субсидий, кредитов для природоохранной деятельности, продажа прав (разрешений) на загрязнение, штрафование деятельности, наносящей ущерб окружающей среде, создание рынка экологических услуг и многое другое. Многие из этих экономических механизмов, чрезвычайно важных для развития бизнеса, могут быть созданы на региональном уровне, даже если на федеральном уровне таких механизмов нет или они слабо действуют.

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
 Дорожно-транспортные происшествия

Вместе с тем, учитывая объем помощи адвоката и затраченного времени, суд может уменьшить размер оплаты за эту помощь, которая подлежит возмещению». Одним из классических примеров, как неправильно судом применена ст. 203 ГПК Украины и как не надо писать решение, свидетельствует следующее дело. Решением местного суда г. Харькова от 05.05.2002 г. удовлетворен иск Л. к С. и Ф. о возмещении материального и морального вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Этим решением с С. в пользу Л. взыскано 3895 грн. Этим же судом сумма ущерба, подлежащего ко взысканию в 2003 году с С. была проиндексирована с учетом инфляции и стала составлять 6642 грн. 39 коп. Удовлетвори исковые требования, суд исходил из того, что С, управляя принадлежащим ей автомобилем ВАЗ-2109, совершила дорожно-транспортное происшествие, в результате которого причинила технические и механические повреждения автомобилю ВАЗ-21063, принадлежащему Л. С места происшествия она скрылась, но была обнаружена сотрудниками ГАИ. Эти обстоятельства послужили основанием для взыскания вышеуказанной суммы как имущественного, так и морального вреда

скачать реферат Реформирование электроэнергетики России в контексте мировой энергетики

Сущест­ву­ет доплата за cosj Украина Таблица 7 Сектор потребления Цена Сектор производства Цена Население 2.79 Генерация 1.94 Промышленность 0.4 - 35кВ 2.83 Передача 0.036 35 - 110кВ 2.36 Распределение 0.35 Тарифы на электроэнергию в Украине 1.2 Долгосрочные перспективы мирового рынка электроэнергии В последние 50 лет электроэнергетика стала одной из важнейших и наиболее успешно развивающихся отраслей промышленности. За счет электроэнергии, например в США, удовлетворяется почти 40% общего спроса на энергию. Еще 30 лет назад данный показатель был относительно невысок - 25%. Мировые мощности по выработке электроэнергии с 50-х годов возросли приблизительно в 50 раз и их среднегодовой прирост был почти вдвое выше роста мировой экономики, при этом себестоимость электроэнергии (без учета инфляции) с конца 40-х годов снизилась на 75%. В исследовании развития мировой электроэнергетики калифорнийского института , Великобритания, 3 сен­тября 2002г. «Интерфакс», 9 октября 2002г. «Эксперт», 14 октября 2002г. «Комерсантъ», 10 октября 2002г.

 Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки

Он, лоботряс и недоучка, оказался оборотистым парнем – купил под Бостоном трехэтажный дом, неплохо обставился, обзавелся автомашинами и т.д. Пустил на распыл Нобелевскую премию и гонорары Сахарова. По всей вероятности, прожорливые боннэровские детки быстро подъели сахаровские капиталы, а жить-то надо! Тут еще инфляция, нравы общества «потребления», деньги так и тают. Где и как заработать? Они и принялись там, на Западе, искать радетелей, которые помогут горемычным «детям» академика Сахарова. Тамошнему обывателю, разумеется, невдомек, что в СССР спокойно живут, работают и учатся подлинные трое детей А.Д. Сахарова. Со страниц газет, по радио и телевидению бойко вещает фирма «Янкелевич и К°», требующая внимания к «детям» академика Сахарова. В 1978 году в Венеции шумный антисоветский спектакль. Униатский кардинал Слипый благословил «внука» академика Сахарова Матвея. Кардинал – военный преступник, отвергнутый верующими в западных областях Украины, палач львовского гетто. Мальчик, голову которого подсунули под благословение палача в сутане, – сын Янкелевича и Татьяны Киссельман-Семеновой-Боннэр, называемый в семье Янкелевичей по-простому – Мотя»

скачать реферат Понятие государственного бюджета (Доклад)

Это позволяет точнее рассчитывать возможные поступления налогов и обязательных платежей в доходы бюджета, использовать часть бюджетных средств, помещая их в Национальный банк Украины для последующего кредитования предприятий и организаций на условиях возвратности и возмездности; получать кредит от Национального банка на покрытие дефицита в бюджете Украины. Важное экономическое значение имеет принцип ежегодности бюджета. Ежегодно закрепляя Законом Государственный бюджет Украины представляется возможность наиболее полно учитывать экономическое состояние страны, наиболее рационально использовать ресурсы на выполнение мероприятий, предусмотренных индикативным планом (прогнозом) экономического и социального развития, избирая приоритетные отрасли и уровень материального обеспечения населения. В условиях тяжелого экономического кризиса и инфляции денежной системы, невозможно долгосрочное бюджетное планирование. Даже планирование бюджета на год нуждается в периодической корректировке отдельных показателей. Экономическое значение принципа ежегодности состоит в том, что представляется возможность наиболее полно учитывать эффективность действия экономических нормативов, по которым рассчитываются показатели бюджета, полнее выявлять внутрихозяйственные резервы, делать анализ роста или спада производства и его причины; определять дополнительные доходы или возникающий дефицит в бюджете.

скачать реферат Ценообразование в ГК и ТФ

Внешние критерии: 1) политическая стабильность страны-производителя и государств, где происходит сбыт продукции и услуг. 2) отсутствие на свободном рынке каких-либо ресурсов – материальных, финансовых, трудовых. 3) характер регулирования экономики государства. 4) уровень и динамика инфляции. (цена х индекс инфляции) 5) Объём и отличительные черты существующего и перспективного покупательского спроса. 6)наличие и уровень конкуренции между производителями однородной продукции. Чего хочет добиться фирма, формируя свою цену? 1) получить в полной мере запланированную прибыль 2) Увеличить объём продаж 3) Завоевать более солидную долю рынка 4) Попытаться добиться более высокой прибыли от реализации конкретного товара 5) Ослабить конкурентов Формирование оптимальной цены изделияИнфляция. До 1991 года индекс инфляции в Украине не рассчитывался, а сама инфляция практически отсутствовала. Индекс инфляции рассчитывается Министерством Статистики Украины. Начиная с августа 1991г ежемесячно они публикуют в прессе, в частности, в газете «Урядовий кур”єр» в периоде с 5 по 10 число следующего за отчетным месяцем.

скачать реферат Международная торговая политика и регулирование международных экономических отношений /Украина/

Министерство Образования Украины Днепропетровский Государственный Университет Курсовая работа по курсу: “Экономическая теория” на тему: ”Международная торговая политика и регулирование международных экономических отношений.” Выполнила: студентка группы ФК - 94 - 1 Медведовская Проверила: проф. Василевский А.К. Днепропетровск 1996 ПЛАН Введение. I. Элементы международной торговли. 1. Торговцы, агенты и конфирмационные дома. 1. Отделения, филиалы и ассоциированные компании за рубежом. 3. Роль банков в международной торговле. А)Деятельность банков на международной экономической арене. B)Основные функции зарубежного отделения клирингового банка. C)Торговые банки. 4. Валютные операции. A)Необходимость операций с иностранной валютой B)Обменные курсы валют. C)Основные факторы, оказывающие влияние на предложение и спрос на валюту: 1) уровень цен и темп инфляции; 2) баланс платежей; 3) процентные ставки; 4) степень доверия и спекуляция; 5) “ускорение” или затягивание расчетов по внешнеторговым операциям; 6) хеджирование; 7) интервенция центрального банка; 8) постановление по валютному регулированию; 9) “горячие деньги”; I.

скачать реферат Экономическое обоснование инвестиций в Слипчитское месторождение габро-норитов

Другая часть подотрасли, хотя и работает в значительной мере на привозном сырье, имеет практически наограниченную ёмкость рынка (как внутреннего, так и стран СНГ). В среднем по этой группе подотраслей эффективность инвестиций в настоящее время на 20 – 25% выше, чем по промышленности Украины в целом. В третью группу вошли подотрасли промышленности средней инвестиционной привлекательности. К таким подотраслям относится химическая и нефтехимическая промышленность, производства сборного железобетона, шерстяная промышленность, производство плодоовощных консервов, маслосыровая промышленность и некоторые другие. Значительная часть предприятий и фирм этих подотраслей работают в режиме средней нормы отдачи инвестиций, характерном для промышленности Украины в целом, и уже достигли стадии «зрелости». В четвёртую группу вошли подотрасли низкой инвестиционной привлекательности. К таким подотраслям относятся горнодобывающая промышленность, электроэнергетика, торфяная промышленность, сахарная и некоторые другие. Цены на продукцию многих из подотраслей этой группы уже приблизились к мировому уровню, что в условиях инфляции будет приводить к снижению рентабельности за счёт роста текущих затрат.

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
скачать реферат Анализ производственно-хозяйственной деятельности АОА "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" за 1997 год

По договорам на выполнение ПИР указанная премия начисляется при условии превышения договорной цены относительно базисной, исчисленной по СЦПИРам, в 32200 и более раз. При заключении договора в валюте других государств превышение договорной цены относительно базисной исчисляется с учетом действовавшего на момент оформления договора курса Национального банка Украины. При продолжении инфляции минимально-допустимый размер коэффициента превышения договорной цены относительно базисной, исчисленной по СЦПИРам, может изменяться распоряжением по ОАО. Общая сумма премии определяется в размере до 0,25% от объема работ, выполняемых собственными силами. В случае заключения договора по решению вышестоящей для ОАО и заказчика инстанции, сумма премии определяется в размере до 0,25 % от разницы между объемом работ, выполнение которого собственными силами предусматривается договором в текущем году и базисной ценой этого объема, исчисленной по СЦПИРам с учетом минимально-допустимого повышающего коэффициента. Указанная премия выплачивается только после поступления средств на счет ОАО по конкретным договорам. В случаях поступления средств в виде аванса или частичной оплаты отдельных этапов по договору премия выплачивается пропорционально размеру поступивших средств.

скачать реферат "Рынок ценных бумаг"

К тому же значительное снижение инфляции и депозитных ставок коммерческих банков заставит потенциальных инвесторов обратиться к альтернативным источникам финансовых вложений. В связи со значительным понижением с 15 июля учетной ставки НБУ и активизацией фондового рынка уже наблюдается постепенное перемещение на него средств с валютного рынка и рынка банковских депозитов. Это серьезно увеличивает возможности активизации деятельности на территории Украины многих профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая российских. В данное время лицензии на право работы с ценными бумагами получили более 500 хозяйственных товариществ, однако реально на фондовом рынке работают около 60. Наиболее активными являются: . акционерное общество "КОМЕКС - брок" ( срок деятельности три года, имеет брокерскую контору на украинской фондовой бирже, работает с акциями приватизированных промышленных предприятий, которые с июня 1995 года еженедельно выставляются с государственными казначейскими облигациями Министерства финансов Украины, имеет 10 региональных агентов; . фондовый дом "ВОИНТЕР" ( около 3 лет работы на фондовом рынке, имеет брокерскую контору на Украинской фондовой бирже, работает как с акциями приватизированных предприятий, так и на внебиржевом рынке.

скачать реферат Доходы населения: источники и структура (Украина)

Надо отметить, что это постановление противоречит Закону Украины, по которому при достижении индексом инфляции порога в 105% денежные доходы населения в рамках почти трехкратной величины уровня малообеспеченности подлежат индексации. Индексация доходов с экономической точки зрения имеет и существенные недостатки. Так, способствуя уменьшению разрывов в доходах низко- и высокооплачиваемых работников, она может отрицательно сказаться на их стремлении к более напряженному труду. Кроме того, индексация не способствует проведению антиинфляционных мер. В силу этих причин многие государства Западной Европы в 80-х гг. приступили к демонтированию системы индексации: стали вводиться временные паузы (причем без последующей компенсации), устанавливаться верхние и нижние пороговые уровни роста цен, за которыми индексация не применяется. ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 3.1. Бедность Разрешение такой острой социальной проблемы как бедность есть одним из направлений деятельности государства и связано с поддержкой на уровне хотя бы прожиточного минимума тех, кто не смог обеспечить себе лучшую жизнь, а также сокращением (экономическими средствами) числа лиц, живущих за чертой бедности.

скачать реферат Мировой опыт борьбы с инфляцией

По данным Мирового банка, уровень инфляции в Украине во второй половине 1993 г. был наивысшим в мире. Если в1992 г. ее уровень вырос в 21 раз, то за 1993 г. - в 103 раза. И хотя в 1994 г. уровень инфляции несколько снизился, однако произошло это не в результате проведения комплексных реформ и качественных изменений в системе государственных финансов и внедрения ценовой либерализации, а через отсрочку бюджетных выплат и небывалый рост задолженности бюджета . К числу инфляционных факторов, которые имели место в течение последних лет, принадлежат: а) высоковатое поднятие цен на энергоносители и основные виды сырья и материалов; б) увеличение денежной массы за счет дополнительной эмиссии денег; г) рост безналичного обращения как следствие кредитования низко рентабельных и убыточных предприятий; д) монопольное ценообразование в условиях монополизации большинства видов промышленного производства, которое ведет к диктатному повышению цен производителями, поскольку потребители, лишенные выбора и отсутствующий сдерживающий контроль по ценам.

скачать реферат Шпоры по Основам Экономической Теории

Норма ссудного %=ссудный % за год /сужаемый капитал 100% Норма ссудного %= 100 /1000 100%=10% Если имеет место инфляция то сущ.-ют различия между номинальной и реальной ставкой. Номинальная ставка-это % ставка, выраженная в денежных единицах по текущему курсу. Реальная ставка- это % ставка, выраженная в неизменных денежных единицах с поправкой на инфляцию. Гос-во проводит политику, которая получила название мягкой кредитно-денежной политики(низкая % ставка) жестокой кредитно-денежной политики( высокая % ставка). При мягкой кредитно-денежной политики предприниматели увеличивают инвестиции произ-ва. При жестокой кредитно-денежной политики уменьшаются инвестиции произ-ва и это приводит к уменьшению валового внешнего продукта. Факторы, оказывающие влияние на ставку ссудного %:риск, продолжительность времени, на которое выдается кредит, размер ссуды, налогообложение, ограничение условий конкуренции. 31. Основные макроэкономические показатели в системе национальных счетов. Макроэкономика хар-ет факторы и результаты произ-ва как единого целого в масштабе общества. для измерения результатов развитии нац. экономики используется система нац. счетов. Система нац. счетов-это совокупность макроэкономических показателей, которые хар-ют состояние экономики и служат основой для выработки экономической политики. Система нац. счетов утверждена статистической комиссии ООН и применяется с 1953г. в Украине с 1993г. Показатели нац. счетов используются в большинстве стран мира и рассматриваются международными статистическими организациями в качестве стандартов для ставнительного анализа динамики экономики различных стран.

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
скачать реферат Стандартизация и сертификация продукции в условиях рынка

Система качества, отношения производителя и потребителя к качеству и другие механизмы управления качеством прошли сложный и длительный этап совершенствования в условиях глубокого экономического кризиса. Прошедшие в течение последнего десятка лет политические, социальные и экономические изменения поставили Украину в новые, мало для нее знакомые условия существования. К сожалению, эти процессы сопровождались инфляцией, повышением цен, снижением трудовой активности и дисциплины, кризисом власти и, следовательно, падением жизненного уровня большей части населения независимой Украины. Остались за рубежом основные сырьевые и энергетические источники, жизненно важные для непрерывного процесса производства и достаточных темпов воспроизводства предприятий практически всех отраслей промышленности. В течение нескольких лет в Украине не осталось ни одного предприятия, которого не коснулся бы топливно-энергетический "голод". В этих условиях еще более усилилась необходимость развития внешних торгово-экономических отношений с другими странами ближнего и дальнего зарубежья.

скачать реферат Налоги в Украине

Особенность структуры непрямых налогов в Украине имеет как объективные, так и субъективные причины. К объективным причинам можно отнести то, что, во-первых, в развитых странах вследствие высокого уровня доходов большинства населения (60% — средний класс) круг покупателей подакцизных товаров шире, чем в Украине, где основные группы населения покупают лишь два вида подакцизных товаров — алкогольные и табачные изделия; во-вторых, в условиях экономического кризиса, инфляции, падения уровня доходов, роста масштабов теневой экономики НДС является одним из самых эффективных в фискальном плане налогом. К субъективным причинам, обуславливающим структуру непрямого налогообложения в Украине, можно отнести причины, порожденные особенностями налоговой политики с ее фискальной направленностью, несовершенством, что является следствием как незначительного опыта проведения самостоятельной налоговой политики, так и отсутствия достаточного количества квалифицированных специалистов. Определение круга подакцизных товаров носит в Украине свободный характер, вследствие чего ряд товаров и услуг, которые в западных странах являются объектом налогообложения акцизным сбором, в Украине не относятся к подакцизным товарам, а следовательно поступления от акцизного сбора не оказывают существенного влияния на характер доходности государственного бюджета. 5. Уровень прямого налогообложения в Украине за последние 5 лет имел тенденцию к снижению с 19,0% в 1993 г. до 15,0% в 1996 г. В 1997 г. поступления в государственный бюджет по прямым налогам, как уже отмечалось, не предусматриваются.

скачать реферат Кредитно-финасовая система Украины

Введение государственного заказа, инвестирование промышленности и сельского хозяйства (за счет бюджетного дефицита), установлению жесткого курса валюты и вообще твердых цен на все товары - подобные мероприятия практикуются и сейчас в Украине. В любом случае, это наглядный пример неэффективного государственного регулирования. Необходимы серьезные и комплексные антиинфляционные мероприятия. Сложность ситуации состоит в том, что антиинфляционную политику в Украине сейчас нельзя все-таки свести к только косвенным экономическим рычагам. Дело в том, что в Украине, наряду с общими закономерностями, важнейшей причиной инфляции можно считать уникальную диспропорциональность в экономике, возникшую как следствие командно-административной системы. Советской экономике были присущи длительное развитие в режиме военного времени, и, как следствие, чрезмерная доля военных расходов в ВНП, высочайшая степень монополизации производства, распределения и денежно- кредитной системы и другие особенности. Очевидно, что нарушение народнохозяйственных пропорций невозможно устранить без определенной структурной политики государства, осуществляемой даже прямыми административными мерами, в частности, сокращением военного производства и расходов, а также рационализацией производственных капиталовложений, обильным финансированием за счет акционерных и частных капиталов, широким привлечением иностранных инвестиций и сокращением бюджетного финансирования.

скачать реферат Финансово-кредитные связи России со странами ближнего зарубежья

Либерализация цен в 1992 г. вызвала гиперинфляцию в стране, однако лишь в 1994 г. начала проводится действенная антиинфляционная политики. В результате темпы роста цен снизились с 400% в 1992 г. до 40% в 1996 г. Ситуация оставалась достаточно стабильной и на протяжении 1997 г. Ежемесячные темпы инфляции снизились с 2.2% в январе до 0.9% в октябре. Снижение инфляции благотворно сказалось на стабилизации курса национальной валюты по отношению к доллару. В сентябре 1996 г. была проведена денежная реформа. Суть ее состояла в фактической деноминации в 100 тыс. раз ходившего тогда в обращении карбованца и замене его гривной. На Украине, хотя и с некоторым опозданием, начал развиваться рынок ценных бумаг. Сейчас он представлен рынком государственных ценных бумаг и фондовым рынком. Экономическая ситуация в Украине в 1997 г. в целом отражает тенденции, сложившиеся в республике за последние годы. По предварительным данным Госкомстата Украины, ВВП равнялся 90.2 млрд. гривн (1 долл. = 1.9 гривны), или ниже, чем в предыдущем году, на 3.2%. Объемы производства промышленной продукции составили 73.5 млрд. грн., сельскохозяйственной -28.3 млрд. Сводный бюджет за 1997 г. был сведен с дефицитом в 5087.9 млн. грн. (6.4% ВВП). На его покрытие затрачено 4131.4 млн. грн. из внутренних источников финансирования и 1501.9 млн. внешних займов. Индекс потребительских цен в 1997 г. по сравнению с 1996г. возрос до 116.7%. Среднемесячная заработная плата составляла 159.9 грн. Меры, предпринятые правительством в области макроэкономической стабилизации - либерализация цен, валютного курса, внешнеэкономической деятельности - дали положительные результаты.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.