телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Розвиток макроекономічного аналізу можна пояснити декількома причинами: - Воно пов'язане насамперед з міркуваннями економічної політики: державне втручання торкається всієї економіки або її великі сектори; воно позначається на самих різних економічних рішеннях всіх громадян - їх споживанні, заощадженнях, їх капіталовкладеннях); проблеми, що встають при цьому повинні розглядатися в рамках глобальної теорії. Іншою перевагою такої теорії є можливість використати кількісні показники при підрахунку сукупних величин за допомогою технічних інструментів національного розрахунку. - Воно пов'язане, по-друге, з теоретичними міркуваннями. Справа в тому, що макроекономічний аналіз може брати до уваги такі факти і труднощі, які не виявляються в індивідуальному плані. Характерні особливості і поведінка якоїсь сукупності не піддаються визначенню за допомогою простого підсумовування характерних особливостей поведінки його складових елементів. "Хоч ліс і є просто-напросто сукупністю дерев, -відмічав К. Боулдінг, - він не виявляє характеру і поведінки окремих дерев. Дерево виходить з сім'я, росте, вмирає і опадає. Збалансований ліс може рости вічно, зберігаючись незмінним в тому, що стосується віку і характеру складаючих його дерев. Коли окремі дерева ростуть, старіють і вмирають, їх замінюють нові особні і ліс залишається все тим же. У лісі спалити окреме дерево майже неможливо - завжди реальна небезпека лісової пожежі. Окреме дерево не впливає на клімат місцевості, де воно росте; ліс на нього впливає". І Боулдінг робить висновок стосовно економіки: "Немає жодної іншої науки, де небезпека узагальнення індивідуального досвіду була б так велика, як в економіці. Саме велике джерело помилок економічної думки пов'язане, можливо, з тією трудністю, яку, як бачимо, випробовує людський розум, намагаючись уявити собі замкнену систему як єдине ціле, і з виникаючою на цій основі тенденцією застосувати до суспільства і до економіки загалом висновки, що виникають з індивідуального досвіду". Є немало прикладів того, що отримало назву "макроекономічних парадоксів". Так, яка-небудь фірма або галузь промисловості може збільшити свою продукцію, переманивши до себе працівників більш високими, ніж у їх конкурентів, заробітками; при повній зайнятості промисловість країни не може збільшити загальну зайнятість. Зменшивши заробітну плату своїм робітником, яка-небудь фірма може знизити свої ціни і збільшити об'єм свого продажу. Якщо ж заробітну плату своїм працівникам зменшать всі фірми, їм не вдасться збільшити об'єм свого продажу, оскільки загальне зменшення заробітної плати знижує національний прибуток і, відповідно, сукупний попит. Індивідуум може зберігати, не інвестуючи, або інвестувати без попереднього зберігання або не пов’язуючи свої накопичення з рівнем інвестування; однак для економіки загалом заощадження ідентичні інвестуванню. Я ще повернусь надалі до цих парадоксів при розгляді різних еокномчних моделей. Тут же я згадую про них, щоб підкреслити теоретичний інтерес дослідження економіки з глобальної точки зору. Не треба, однак, приховувати від себе небезпеки, які можуть таїтися в макроекономічному аналізі. Сама велика з цих небезпек пов'язана з більш або менш значною різнорідністю елементів, створюючих сукупну величину.

Це означає, що кожний індивід, який реалізує свій приватний інтерес через ринок, не усвідомлюючи того, одночасно працює на задоволення суспільного інтересу. «Невидима рука» ринку—його закони та категорії. Насамперед це закон вартості, закон попиту та пропозиції, а також ціна й прибуток. Останні є тими чинниками, що регулюють діяльність виробників товарів та дають відповіді, на наступні три запитання: що впробляти, скільки виробляти і з якими витратами? Основним рушієм ринкової економіки є конкуренція. Конкурентна економіка—це економіка, в якій панує споживач. Ринкова економіка — це економіка з вільним ціноутворенням. Ціна, що склалася на основі цільного порозуміння сторін, забезпечує рівновагу між попитом і пропозицією, між виробництвом і споживанням. Ціни, за якими забезпечується рівновага в економіці, називають рівноважними. Рух ринкових цін до рівноважного рівня приводить виробництво у відповідність із суспільними потребами і розподіляє ресурси відповідно до цих потреб. Ці потреби не абсолютні, а ринкові, платоспроможні. Отже, ринкова економіка має такі властивості, що забезпечують її здатність до автоматичного саморегулювання. Цей тип економіки часто розглядають як найдосконалішу економічну систему, коли стає непотрібним державне втручання в економічні процеси. Роль уряду при цьому повинна обмежуватися захистом приватної власності та встановленням сприятливого правового поля для вільного функціонування ринку. Командно-адміністративна (або планова) економіка прямо протилежна ринковій економіці. Вона заснована на суспільній (державній) власності, а регулювання економічних процесів здійснюється за допомогою централізованого державного планування. Таке планування має обов'язковий, тобто директивний, характер стосовно суб'єктів економічної діяльності. Воно регламентує обсяги виробництва продукції, розподіл і використання ресурсів, ціноутворення і витрати на виробництво, розподіл доходів на споживання і нагромадження. Отже, командно-адміністративна (або планова) економіка — це економіка з жорстким державним регулюванням. Його основним інструментом виступає державний план. Ринок у цій системі самостійних регулюючих функцій не виконує, а сам є предметом державного планування. Держава заздалегідь планує ціни, заробітну плату, прибуток, банківські проценти та інші ринкові інструменти. Тому ринок тут є допоміжним засобом стосовно плану. Змішана економіка — це така економічна система, яка поєднує в собі різні форми власності (приватну, кооперативну, державну) і два механізми макроекономічного регулювання: ринковий і державний. Проте в кожній країні зі змішаною економікою співвідношення між ринковим і державним регулюванням, або розподіл регулюючих функцій між ринком і державою, є неоднаковим. В одних країнах держава відіграє більшу, в інших—меншу роль у регулюванні економіки. Залежно від ступеня державного втручання в економіку змішана економіка кожної країни має особливу модель з переважанням елементів лібералізму або дирижизму. Класична і неокласична «моделі» економічного кругообігу Марною сравою було б шукати у працях видатних представників класичної школи А.Сміта, Д.Рікардо, Ж.Б.Сея, Дж.С.Мілля якоїсь закінченої моделі економічного кругообігу, але опис її, спираючись на економічні принципи, які вони сповідували, можна в загальних рисах зробити. Ж.Б.Сей намагався деталізувати окремі елементи і механізм дії класичної «моделі» економічного кругообігу.

Як результат, обсяг продукції на одного зайнятого різко збільшився у сільському господарстві, на транспорті, у банківській справі. Що ж відбувається з доходом на капітал у процесі зростання капіталоозбросності? За високого рівня технології висока норма інвестицій у машини та устаткування зменшує доход на капіталі (реальну процентну ставку). Це відбувається внаслідок того, що найвартістніші і найприбутковіші інвестиційні проекти вже реалізовано, і наступні інвестиції стають все менш прибутковими. Оскільки повна залізнична мережа або телефонна система уже збудовані, то нові інвестиції здійснюватимуться у менш заселені райони або у дублювання існуючих ліній. Норма доходу на ці пізніші інвестиції буде нижчою за доходи на перші лінії між густозаселеними регіонами. Окрім того, ставка заробітної плати, що виплачується робітникам, зростає, коли підвищується капіталоозбросність. Чому? Кожний працівник використовує, тобто приводить в дію, більше капіталу, і тому граничний продукт зростає. Як результат, ставки конкурентної заробітної плати збільшуються разом з граничним продуктом праці. Далі побачимо, що ставки заробітної плати зростають для сільськогосподарських робітників, транспортних працівників або банківських касирів, коли збільшення розміру капіталу на працівника підвищує граничний продукт в цих галузях. Наслідки зростання капіталоозбросності в неокласичній моделі зростання можна підсумувати таким чином. Підвищення капіталоозбросності відбувається, коли основний капітал зростає швидше, ніж робоча сила. За відсутності технічних змін підвищення капітало- озброєності забезпечує зростання обсягу виробництва, граничного продукту праці та заробітної плати. Це також призводить до падіння доходу на капітал і послідовного зменшення ставки процента.Модель акселератора економічного зростання Акселератор — це числовий коефіцієнт, що показує відношення приросту інвестицій до приросту національного доходу (ЧНП), який викликав цей приріст інвестицій. Коефіцієнт акселератора визначається за формулою: — приріст інвестицій, У — приріст національного доходу в попередній період, що й викликав приріст інвестицій. Акселератор є кількісним виразом принципу акселерації, згідно якого кожний приріст або зменшення національного доходу (ЧНП) та сукупного попиту вимагає відносно більшої зміни «індуційованих» інвестицій'. Цe принцип було висунуто ще на початку XX ст. А.Афтальйоном і Дж.Б.Кларком, потім більш детально розроблено неокейнсіанцями, які включили його в свої моделі економічного зростання. Причини такого співвідношення динаміки національного доходу (ЧНП) і динаміки інвестицій ховаються у довгостроковості віддачі від попередніх інвестицій, які вкладені у засоби праці, будірництво тощо) в результаті чого незадоволений у цей період попит веде до розширення виробництва. Крім того, довготривалість бикористанні устаткування веде до такого співвіднощення нових і віднорленцх інвестицій, коли перші зростають вищими темпами. Принцип акселерації показує, що виробництво інвестиційних товарів (засобів праці) зростає швидше, ніж виробництво споживчий товарів. Наприклад, якщо коефіцієнт акселератора дорівнює 2, зростання попиту на кінцеву продукцію на 15 відсотків зумовмо приріст попиту на аасоби праці (і інвестиції) на 30 відсотків.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Понять Россию умом

Этические принципы экономической теории. М.: ИНИОН, 1993. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2Pт.: М.: Туран, 1996. Макнейл Дж. Пути достижения сбалансированного экономического развития. «В мире науки». 1989, 11, с.P96108. Макроэкономические модели переходного периода: мировой опыт и российская специфика.P М.: АЦ Панинтер, 1996. Маркс К. Капитал.P М.: Политиздат, 1978. Мау В.А. Экономика и власть. Политическая история экономической реформы в России, 19851994.P М.: Дело Лтд, 1995. Медоуз, Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. М.: Прогресс, Пангея, 1994. Международные интересы России в начале 21 века. М.: АЦ Панинтер, 1996. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981. Моисеев Н.Н. Современный рационализм. М.: МГВП КОКС, 1995. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М.: Мир, 1990. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М.: Мир, 1979. Овчинников О.Г. Государственное регулирование аграрного сектора США. М.: Наука, 1999. Одум Г., Одум Э

скачать реферат К вопросу о горизонте макроэкономического прогноза: новый взгляд на изменчивость рынков 1988-2004

Для преодоления этого противоречия в экономическом анализе вводится сложная система запаздываний или лагов. Наличие несинхронности между отдельными экономическими явлениями - это вполне закономерное явление. Однако постулирование стабильности сложной системы лагов даже в среднесрочном периоде прогноза приводит к значительным ошибкам и неточностям. Развитие средств информации и коммуникации, активное использование их в различных экономических процессах объективно ведет к сокращению продолжительности лагов и увеличению дискретности в информации, нарушениям причинности в "настоящем" . Кроме того, внутри лагов существуют свои циклические колебания распределения, например в период подъема повышается роль текущей прибыли, как фактора инвестирования, роль прибылей прошлых лет понижается. Подобным образом связаны и многие другие экономические факторы и формы в бизнес - цикле. Особенное значение приобретает проблема оценивания ошибок при прогнозах и анализах экономического цикла в макроэкономических моделях как единой системы.

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
 Шпаргалка по макроэкономике

Для анализа всей совокупности прямых и обратных связей между отдельными рынками в рамках их единой системы используются макроэкономические модели общего экономического равновесия. Эти модели позволяют установить следующий характер макроэкономических взаимосвязей рынка товаров и услуг и остальных рынков: – рынок труда определяет формирование функции совокупного предложения на рынке товаров и услуг. В свою очередь совокупный спрос на товары и услуги в краткосрочном периоде может оказывать определяющее воздействие на формирование спроса на труд; – рынки денег (национальной валюты) и ценных бумаг оказывают влияние на рынок благ путем воздействия на формирование функций совокупного спроса. В то же время параметры равновесного состояния рынка благ (уровень цен, объем продаж) или происходящий на нем процесс приспособления к состоянию равновесия влияют на процентную ставку, величину спроса на деньги, а также на величины спроса и предложения на рынке ценных бумаг; – международные финансовые рынки в открытой экономике непосредственно влияют на совокупный спрос на товары и услуги

скачать реферат Мировая экономика

Глобальное моделирование используется для оценки будущих последствий современных экономических процессов, раннего выявления проблем мирового развития, возможности их разрешения, обеспечение согласованности краткосрочного и долгосрочного анализа. Первые модели концентрировали внимание на глобальном характере проблем, не учитывая социальных и политических факторов развития. Модели второй половины 70-х гг. отличаются более серьезными требованиями к исходной информации, высокой степенью региональной и отраслевой детализации, ориентации на решение проблем долгосрочного глобального развития. Современные модели решают проблемы отражения социально-политических аспектов в глобально развитии и разрабатывают нормативные программы долгосрочного глобального развития. При разработке глобальных моделей используются следующие методологические подходы: 1) макроэкономические модели - в кратко и среднесрочном прогнозировании уровня и структуры мирового производств, торговли, платежного баланса и цен, исследований и влияния колебаний цен на динамику экономического роста (модель ЛИНК). 2) модели общего равновесия - предназначены для сравнительного анализа альтернативных равновесных состояний, соответствующих различным сценариям развития, используются для оценки влияния конкретных вариантов политики на состояние рассматриваемой экономической системы. 3) межотраслевой подход обеспечивает технологическую сбалансированность альтернативных вариантов долгосрочного равновесия в мировой экономике, применяются в перспективном анализе размещения ресурсов и распределения доходов.

 Макроэкономика: конспект лекций

Рассмотренная нами схема кругооборота показывает все виды взаимосвязей и взаимозависимостей в экономике. Теперь предмет макроэкономики можно определить более точно: макроэкономика изучает закономерности поведения макроэкономических агентов на макроэкономических рынках. Макроэкономические модели и их показатели. Схема кругооборота представляет собой пример макроэкономической модели. Моделирование и абстрагирование – основные методы макроэкономического анализа, все макроэкономические процессы изучаются на основе построения моделей. Макроэкономические модели представляют собой формализованное (графическое или алгебраическое) описание экономических процессов и явлений с целью установления основных взаимосвязей между ними. Для построения модели необходимо выделить существенные, наиболее важные характеристики каждого исследуемого явления и отвлечься (абстрагироваться) от несущественных факторов. Таким образом, модель представляет собой некоторое упрощенное отражение действительности, позволяющее выявить основные закономерности развития экономических процессов и разработать варианты решения сложных макроэкономических проблем, таких как экономический рост, инфляция, безработица и др

скачать реферат Кейнсианская теория экономического роста

Кейнсу принадлежит открытие того, что факторы, управляющие «большой» экономикой, не являются просто увеличенной версией факторов, управляющих поведением её «малых» частей. Различие между макро- и микросистемами предопределяет разницу в методах анализа. Кейнс считается создателем системы государственного регулирования экономики. Неокейнсианство. В дискуссии между адептами и противниками государственного регулирования рыночной экономики, восходящей ко времени становления экономической науки и ведущейся с переменным успехом для участвующих в ней сторон до настоящего времени, очередная вспышка активности была отмечена в 70-х гг. нынешнего столетия с появлением двух современных школ: новых классиков и неокейнсианцев. Из макроэкономической модели новых классиков, покоящейся на предпосылках совершенной гибкости относительных цен, рациональных ожиданиях экономических субъектов при неполной их информированности о развитии хозяйственной конъюнктуры и экономических мероприятиях правительства, следует, что: а) спрос и предложение в ценностном выражении всегда равны друг другу; б) при отсутствии государственного регулирования национального хозяйства объем производства достигает уровня национального дохода полной занятости; в) предвидимые мероприятия стабилизационной политики не оказывают воздействие на экономическую конъюнктуру; г) непредвидимые в соответствии с рациональными ожиданиями конъюнктурообразующие явления, включая необъявленные мероприятия стабилизационной политики государства, изменяют объем производства и темп инфляции; д) хотя посредством непредвидимой экономической политики можно влиять на реальные процессы в национальном хозяйстве, к такой политике не следует прибегать, так как она усиливает неопределенность среды, в которой хозяйственные субъекты принимают решения, снижая эффективность хозяйства.

скачать реферат Анализ динамики внп методом линейной регрессии

Исходным, или первичным, в этом случае является блок А, так как конкретизация макроэкономических процессов в виде системы расчетных показателей есть необходимое условие исследования экономики в целом. Блок Б производен по отношению к блоку А. Блок В, в свою очередь, является производным непосредственно от Б и опосредованно от А. Находясь в зависимости от Б, блок В оказывает активное обратное влияние непосредственно на него и опосредованно на блок А. Как видно из представленной выше модели, расчет и анализ динамики параметров макроэкономического процесса является ключевым моментом в исследовании экономики в целом. С одной стороны, в этой ситуации чрезвычайно важны выбор системы показателей и их адекватность реальному макроэкономическому процессу. Что касается достоверности количественного представления макроэкономических показателей, то она может рассматриваться в двух аспектах: первый относится к критериям оценки совершенства расчета агрегатов, в то время как второй вытекает из первого и определяет обоснованность использования тех или иных количественных данных в макроанализе.

скачать реферат Макроэкономика как составная часть экономической теории

Следует также обращать внимание на предпосылки, на которых базируется та или иная теория, и оценивать адекватность этих предпосылок в каждой конкретной ситуации, к которой вы собираетесь применить ту или иную теорию. Например, сложно ожидать, что модели, созданные для описания развитой рыночной экономики, будут адекватно описывать ситуацию в странах с переходной экономикой. Основная цель данной работы – рассмотрение проблем, которые исследует макроэкономика, и методов, которыми она оперирует. В связи с этой целью, поставлены основные задачи работы – отыскать истоки макроэкономики, дать определение понятия «макроэкономика», выяснить различия между микро- и макроэкономикой, рассмотреть предмет и методы макроэкономики, а также раскрыть содержание ее основных понятий. 1. Макроэкономика в экономической системе общества 1.1 Макроэкономика: понятие, цели, функции. Эволюция понятия «Макроэкономика». Методологические и методические особенности макроэкономического анализа. Макроэкономические модели Современная экономическая наука создавалась на протяжении длительного периода времени.

скачать реферат Моделирование макроэкономических процессов

Особых успехов в применении макроэкономических моделей для целей государственного планирования и прогнозирования развития национальной экономики добились такие страны, как Франция, Япония, США. Использование макроэкономических моделей для планирования экономического развития было характерно и для бывшего Советского Союза. Достижения макроэкономикой равновесия во всех аспектах, формах и результатах тождественно понятию оптимальности хозяйственной системы. Теоретические модели макроэкономического равновесия позволяют полнее представить возможные направления воздействия на хозяйственные процессы в целях рационализации использования ресурсов, максимизации доходов, повышения уровня жизни и благосостояния. Существуют отправные точки анализа макроэкономического равновесия, представленные моделями Л. Вальраса, Д. Кейнса, В. Леонтьева и других авторов. Каждая из моделей имеет свои возможности и пределы понимания равновесия. Поэтому целесообразно их совместное применение, что позволяет разностороннее и содержательнее воспринимать существующие нерешенные проблемы. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Горчаков А.А., Орлова А.А. Компьютерные экономико-математические модели.- М.: ЮНИТИ , 1995 Дадаян В.С. Макроэкономические модели. - М.: 1983. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений.- М.: Экономика , 1984. Карасев А.И., Кремер Н.Ш., Савельева Т.И. Математические методы и модели в планировании. -М.: Экономика, 1987 Кузнецов Ю.Н. Высшая математика. Математическое программирование. – Минск: Высшая школа,1997.

Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
скачать реферат Коррупция как объект математического моделирования

На месте исполнителя в его модели исследуются разные виды иерархий. Также к этому направлению можно отнести работы К. Базу, С. Бхатачарья и А. Мишра , А.П. Михайлова , Дж. Хендрикса, М- Кина и А. Муттио . 3. Анализ может быть сосредоточен на изучении переходных процессов в коррумпированной системе, ее стационарных состояний, их устойчивости, а также на таких явлениях, как цикличность и реакции на внешние шоки, например на антикоррупционные кампании. Модели, включаемые нами в это направление, являются динамическими (однако заметим, что этот признак не будет определяющим - динамические модели рассматриваются в работах других направлений) и могут быть и "микро"-и "макроэкономическими". Модель Ф.Т. Луи иллюстрирует ситуации, в которых экономики с одинаковыми параметрами находятся на разных уровнях коррупции. В работе Дж. Фейхтингера и Ф. Уирла моделируется на макроэкономическом уровне феномен циклической политической коррупции – смены фаз борьбы против коррупции периодами ее молчаливого поощрения. Дж. Тнролом была проанализирована значимость коллективной репутации и ее исторического аспекта. В работе К. Бичиери и К. Ровелля показано, как эволюция коррупции в экономике может самопроизвольно привести к взрыву – "революции честности", в результате которой система переходит в новое состояние.

скачать реферат Информационной подготовки краткосрочных и долгосрочных управленческих решений

Исходными данными для формирования ситуационной модели и определения информационных массивов, соответствующих ей, являются стратегический план развития предприятия и прогнозы развития внешней среды, включающей характеристики партнеров по кооперации, макроэкономические показатели, динамику предпочтений потенциальных потребителей продукции и т.д. При этом формируются схемы информационных потоков, порождаемых ситуацией. Концептуальное решение поставленной проблемы должно базироваться на обеспечении доступа к данным и информации и формировании адаптивной системы моделей бизнеса. При этом необходимо обеспечить: - доступ к данным внутренних и внешних источников информации, использующих серийно выпускаемые базы данных; - управление данными и информации в разнородных (многоплатформных) комплексах, что позволяет обеспечить их открытость (локализуемость, мобильность и интераперабельность); - хранение данных и информации в унифицированных форматах, пригодных для дальнейшего анализа, синтеза и представления, включая модели «что, если?»; - анализ и синтез финансовой и экономической информации, моделирование состояний, процессов и условий; - представление информации в виде диаграмм, графиков географических карт в форме, интуитивно понятном и удобном руководству для выработки решений.

скачать реферат Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

Думается, что Мизес был прав, однако вполне возможно провести реорганизацию банковского дела и законодательным путем во время или даже до установления чистого золотого стандарта. Единственной альтернативой введению режима валютного комитета в России сегодня могут быть разве что продолжение и углубление экономического хаоса и распада, похоже, уже не подвергается сомнению. Репутация Центрального банка России как института, способного вести осмысленную политику (пусть даже и основанную на ложных теоретических предпосылках, как это имеет место в большинстве ведущих центральных банков), подорвана полностью. Реальной валютой учета, расчета, накопления и платежа в России давно уже стал доллар. Широкомасштабная долларизация экономики делает совершенно невозможным сколько-нибудь правдоподобное использование традиционных макроэкономических моделей количественной теории денег (оставляя в стороне принципиальный вопрос об ошибочности самой концепции макроэкономического моделирования). Критический вопрос: что делать с банковской системой? Нам фактически предлагаются два варианта. Первый – «спасать банки» -означает массированную накачку государственных средств в обанкротившиеся банки, чтобы они могли возобновить свою практику инфляционного кредита.

скачать реферат Система национальных счетов

В отличие от национальных счетов зарубежных стран в отечественной СНС предусматривается возможность разграниченния между сферой материального производства и сферой нематериальных услуг. Связующим звеном в системе макроэкономических показателей являются скоординированные между собой показатели формирования, распределения, перераспределения и использова ния национального дохода как совокупности доходов от экономической дея тельности и создания и движения конечного продукта как главной харак теристики социально-экономического развития как страны, так и региона. Как макростатистическая модель экономики СНС в отличии от баланса народного хозяйства (в дальнейшем именуемого БНХ) базируется на идеоло гии равноправия материального производства и сферы нематериальных услуг, концепции факторов производства, реальности связей экономически самосто ятельных хозяйствующих субъектов в условиях отделения непосредственного государственного управления от хозяйственной деятельности. При этом в качестве инструментов саморегулирования рыночной экономики ппризнаются механизмы спроса и предложения, конкуренции, естественного прелива капи талов при весьма значительных функциях государственного регулирования.

скачать реферат Планы семинарских занятий УрГЭУ

Макроэкономика и ее анализ. Роль макроэкономических показателей. Система национальных счетов и ее использование в России. 2. Открытая и закрытая экономика. Резиденты и нерезиденты. Потоки и запасы. 3. Валовой внутренний продукт. Конечные и промежуточные продукты. Добавленная стоимость Методы измерения ВВП. 4. Определение ВВП по расходам на покупку товаров и услуг. Потребительские расходы домашних хозяйств. Валовые инвестиции предприятий. Государственные закупки товаров и услуг. Трансфертные платежи. Чистый экспорт. 5. Определенно ВВП по доходам- полученным в процессе производства товаров и услуг. Заработная плата. Рента. Процент. Прибыль Амортизационные отчисления. Косвенные налоги на бизнес 6. Валовой национальный продукт и его отличие от валового внутреннего продукта. 7. Чистый национальный продукт Чистый внутренний продукт. Национальный доход. Внутренний доход. Личный доход. Располагаемый доход. 8. Потребление. Сбережения. Инвестиции. Средняя склонность к потреблению и сбережению. Предельная склонность к потреблению и сбережению. 9. Национальное богатство. Структура национальной экономики, Теневая экономика. 10. Влияние уровня пен на макроэкономические показатели. Индекс цен (дефлятор) ВВП.

Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
скачать реферат Система показателей статистики рынка товаров и услуг

Система национальных счетов (СНС) - один из наиболее распространенных в мире и совершенных методов изучения экономики и ее результатов на основе построения балансовых макроэкономических моделей. Национальные счета строятся по принципу двойной записи каждого показателя, принятого в бухгалтерском учете: отражение в разделе "Ресурсы" одного счета и в разделе "Использование" другого счета. Национальные счета содержат систему взаимосвязанных макроэкономических показателей, отражающих результаты всех видов деятельности по производству материальных благ и услуг, их обращению и использованию, а также показателей, учитывающих все доходы, источники их формирования, направления распределения, перераспределения, конечного использования и накопления в разрезе отраслей и секторов экономики. Национальные счета - система взаимосвязанных статистических показателей, построенная в виде определенного набора счетов и таблиц, целью которых являются получение полной картины экономической деятельности в масштабах всей страны за тот или иной период, отражение вклада каждой отрасли и каждого юридического лица в ее конечный результат.

скачать реферат Макроэкономика. Основные понятия

Макроэкономическое равновесие Понятие макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равновесие – это такое состояния национальной экономики, когда использование ограниченных производственных ресурсов для создания товаров и услуг и их распределение между различными членами общества сбалансированы, т. е. существует совокупная пропорциональность между: - ресурсами и их использованием; - факторами производства и результатами их использования; - совокупным производством и совокупным потреблением; - совокупным предложением и совокупным спросом; - материально-вещественными и финансовыми потоками. Следовательно, макроэкономическое равновесие предполагает стабильное использование их интересов во всех сферах национальной экономики. Такое равновесие – это экономический идеал: без банкротств и стихийных бедствий, без социально-экономических потрясений. В экономической теории макроэкономическим идеалом является построение моделей общего равновесия экономической системы. В реальной жизни происходят разнообразные нарушения требований такой модели.

скачать реферат Макроэкономические проблемы и показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение

Но расширение его стоимостного объёма, то есть его рост, происходит как в результате действительного увеличения физического объёма произведённых товаров и услуг, так и в результате роста цен. Номинальный ВВП увеличивается, даже если не произошло увеличения физического объёма производства по сравнению с прошлым годом. Это происходит просто из-за роста цен на ту же самую продукцию. Поэтому для определения реального ВВП и реального роста ВВП рассчитывают объём текущего ВВП в постоянных ценах, то есть в ценах базисного года и по структуре производства базисного года. Разные индексы цен используются для разных целей макроэкономического анализа, но в целом и индекс потребительских цен, и индекс цен производителей, и дефлятор ВВП показывают примерно сходную картину ценовых изменений. 5. Совокупный спрос До сих пор мы обсуждали предмет макроэкономической теории, основные макроэкономические проблемы и макроэкономические показатели. Среди них особое внимание уделили показателю валового внутреннего продукта, национального дохода и индексам цен. В дальнейшем мы будем использовать эти показатели, знакомясь с макроэкономическими моделями и обсуждая конкретные макроэкономические проблемы России и других стран.

скачать реферат Иностранные инвестиции в России и Краснодарском крае

Для того чтобы добиться увеличения инвестиций за счет одновременного использования бюджетных ресурсов государства и частного капитала, следует действительно снизить ставку налогообложения ниже уровня, который является оптимальным для обеспечения наполняемости государственного бюджета. Однако при этом важно не переступить границу, за которой наступает обратный эффект. В другом случае работает, по сути, простой принцип: чем меньше налоги, тем, теоретически, больше инвестиции в экономику. Понятно, что речь идет в данном случае преимущественно об одном источнике инвестиций – частном капитале. Первый из двух рассмотренных случаев характерен для смешанной макроэкономической модели, в которой наряду с частным сектором активную роль в осуществлении инвестиций играет государство. Второй – показателен в большей степени для экономической системы, в которой подавляющая часть инвестиций приходится на долю частного (в том числе иностранного) капитала. Таким образом, возможный инвестиционный эффект от снижения налогов зависит существенно от модели экономического развития, которая будет взята на вооружение правительством.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.