телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Товары для животных -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Підприємство та підприємництво

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Зміст Вступ 3 I. Підприємство в умовах ринку 1. Види, типи, форми, мета і функції підприємства 4 2. Економічні показники результатів діяльності підприємства 8 II. Кадри підприємства 1. Підбір, структура кадрів 9 2. Керування кадрами підприємства 10 ІІІ. Сутність і види підприємництва 1. Визначення підприємництва 12 2. Суб’єкти підприємницької діяльності 13 3. Види підприємницької діяльності 15 ІV. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні 19 Висновок 24 Література 26 Вступ. Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий ґрунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднання нації, збереженню її національного духу і національної гордості. Зараз ми усі є свідками кризового стану нашої економіки, знецінення національної валюти і падіння життєвого рівня населення. За роки незалежності уряд не зміг активізувати діяльність приватних підприємців, створити сприятливі умови для їхнього росту. Недавно один відомий політик сказав, що ця криза відкинула Україну і Росію на 3 роки тому, що приблизно стільки знадобиться, для того щоб досягти рівня 17 серпня 1998 року. Це означає, що ми практично заново стаємо перед проблемою розвитку підприємництва. Значить усі перераховані вище риси підприємництва не знайшли відображення в конкретних діях ні з боку держави, ні з боку населення, що і привело до даної кризи. Традиційна комуністична модель суспільного розвитку завжди базувалася на необхідності придушення підприємницького духу в суспільстві і підприємця як носія такого духу. Досвід перебудови (особливо її початкового періоду) показав, що, відмовляючись на словах від традиційної комуністичної моделі суспільного розвитку, фактично ми багато в чому продовжуємо саме цю лінію. Загальне неприйняття підприємництва поступово переходить в усвідомлення необхідності створення умов для його найшвидшого й ефективного розвитку. За підприємництвом в Україні майбутнє, процес нагромадження критичної маси неминуче приведе до "підприємницького бума". Тому на даному етапі важливо вивчити поводження підприємця, щоб у наслідку не допускати помилок, зроблених раніше. У своїй роботі я постараюся розкрити сутність підприємництва, дати йому чітке визначення, розглянути такі важливі елементи, як підприємницьке середовище, партнерські зв'язки і відносини. В другій частині я зупинюся на суб'єктах і видах підприємництва, особливо докладно розглянувши один із самих розповсюджених на Україні видів діяльності - посередницького підприємництва. У третій частині буде проведений аналіз проблем, перспектив підприємництва в Україні, а також заходів для виходу з положення, що створилося. I. Підприємство в умовах ринку 1. Види, типи, форми, мета і функції підприємства На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається безпосередній зв'язок працівника з засобами виробництва.

Прибуток від торгівлі продовжує збільшуватися через зниження витрат на виробництво; - спад, являє собою період різкого зниження продажів, а потім і прибутку; Підприємство на вході споживає ресурси визначеного виду, щоб потім у результаті виробничого процесу на виході одержати трансформовані ресурси, ресурси іншої споживчої вартості. Співвідношення ресурсів на виході складає зміст такого предмета, як економіка підприємства. Її цікавить співвідношення у використанні ресурсів, що припускає перевищення дохідної частини над видатковою. Під економічними ресурсами розуміють усі природні, людські і зроблені людиною ресурси, що використовуються для виробництва товарів і послуг. Уся розмаїтість ресурсів можна класифікувати відповідно до різних підходів: матеріальні ресурси - земля, чи сировинні матеріали, і капітал; людські ресурси - праця і підприємницька діяльність. Одержання прибутку - це безпосередня мета підприємства. Але дістати прибуток підприємство може тільки в тому випадку, якщо воно робить чи продукцію послуги, що реалізуються, тобто задовольняють суспільні потреби. Співпідпорядкованість цих двох цілей - задоволення потреби й одержання прибутку - наступна. Не можна дістати прибуток, не вивчивши потреби і не почавши робити той продукт, що задовольняє потреби. Необхідно зробити продукт, що задовольнить потреби і притім за такою ціною, що задовольнила б платоспроможні потреби. А прийнятна ціна можлива тільки в тому випадку, коли підприємство витримує визначений рівень витрат, коли споживані ресурси, витрати їхній менше, ніж отриманий виторг, тобто коли воно працює з прибутком. У цьому випадку і говориться, що прибуток - безпосередня мета функціонування підприємства й одночасно це результат його діяльності. Якщо підприємство не укладається в рамки такого поводження і не одержує прибутку від своєї виробничої діяльності, він змушене піти з економічної сфери, визнати себе банкрутом. Відповідно до закону України “ Про неспроможність (банкрутстві) підприємств “ під неспроможністю підприємства розуміється нездатність задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів, чи робіт послуг, включаючи нездатність забезпечити обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди в зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його чи майном у зв'язку з незадовільною структурою балансу боржника. Зовнішньою ознакою неспроможності підприємства є призупинення його поточних платежів, якщо підприємство не здатне забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців із дня настання термінів їхнього виконання. Це зовнішня ознака неспроможності. Формально ж підприємство вважається неспроможним за рішенням арбітражного чи суду при добровільній ліквідації з дня офіційного повідомлення. 2. Економічні показники результатів діяльності підприємства Фінанси підприємств - це економічні, грошові відносини, що виникають у результаті руху грошей: на їхній основі на підприємствах функціонують різні грошові фонди. Фінансові відносини підприємств складаються з чотирьох груп: - з іншими підприємствами й організаціями; - усередині підприємства; - усередині об'єднань, підприємств, що включають відносини з вищестоящою організацією; усередині фінансово-промислових груп, а також холдингу; - з фінансово-кредитною системою - бюджетами і позабюджетними фондами, банками, страхуванням, біржами, різними фондами.

Це випливає з ретельного вивчення інших трьох його функцій. У капіталістичній системі підприємцю прибуток не гарантований. Винагородою за витрачений час, зусилля і здібності можуть виявитися привабливі прибутки або збитки і зрештою банкрутство. Коротше кажучи, підприємець ризикує не тільки своїм часом, працею і діловою репутацією, але і вкладеними коштами - своїми власними, а також коштами компаньйонів чи акціонерів. Ні за рубежем, ні в нас поки ще не створена загальноприйнята економічна теорія підприємництва, хоча потреба в такій теорії давно вже стала дуже важливою. "Три хвилі" розвитку теорії підприємницької функції — так умовно можна охарактеризувати розвиток процесу наукового осмислення практики підприємництва. "Перша хвиля", що виникла ще в XVIII в., була зв'язана з концентрацією уваги на несенні підприємцем ризику. "Друга хвиля" у науковому осмисленні підприємництва зв'язана з виділенням інноваційності як його основної відмітної риси. "Третя хвиля" відрізняється зосередженням уваги на особливих особистісних якостях підприємця (здатність реагувати на зміни економічної і суспільної ситуації, самостійність у виборі і прийнятті рішень, наявність управлінських здібностей) і на ролі підприємництва як регулюючого початку в економічній системі, що врівноважує. Сучасний етап розвитку теорії підприємницької функції можна віднести до "четвертої хвилі", поява якої зв'язується з переносом акценту на управлінський аспект в аналізі дій підприємця, а отже — з переходом на міждисциплінарний рівень аналізу проблем підприємництва. Підприємництво — це особливий вид економічної активності (під який ми розуміємо доцільну діяльність, спрямовану на витяг прибутку), що заснована на самостійній ініціативі, відповідальності й інноваційній підприємницькій ідеї. Економічна активність являє собою форму участі індивіда в суспільному виробництві і спосіб одержання фінансових засобів для забезпечення життєдіяльності його самого і членів його родини. Такою формою участі індивіда в суспільному виробництві є один суспільний функціональний обов'язок чи їхня комбінація, коли він виступає в якості: • власника яких-небудь об'єктів, нерухомості і т.д., що приносять йому постійний і гарантований доход (власник підприємства чи будинку, що здається в оренду, і т.д.); • найманого робітника, що продає свою робочу силу (токар на заводі, вчитель у школі і т.д.); • індивідуального виробника ("вільний" художник, що живе на доходи від реалізації своїх добутків, або водій, що використовує автомобіль у якості таксі і живучий на доходи від такої діяльності, і т.д.); • державного чи муніципального службовця; • менеджера (керуючий чужим підприємством); • пенсіонера (пасивна форма участі в суспільному виробництві як наслідок минулої активності); • чи учня студента (як підготовчий етап до участі в майбутнім суспільному виробництві в якій-небудь конкретній формі); • безробітного (як вимушена форма неучасті чи припинення участі в суспільному виробництві); Підприємництво характеризується обов'язковою наявністю інноваційного моменту, — будь те виробництво нового товару, зміна профілю чи діяльності підстава нового підприємства.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кодекс законів про працю України

Випробування не встановлються також при прийнятт на роботу в ншу мсцевсть  при переведенн на роботу на нше пдпримство, в установу, органзацю, а також в нших випадках, якщо це передбачено законодавством. Стаття 27 Строк випробування при прийнятт на роботу Строк випробування при прийнятт на роботу, якщо нше не встановлено законодавством Украни, не може перевищувати трьох мсяцв, а в окремих випадках, за погодженням з вдповдним виборним органом первинно профсплково органзац, шести мсяцв. Строк випробування при прийнятт на роботу робтникв не може перевищувати одного мсяця. Якщо працвник в перод випробування був вдсутнй на робот у зв'язку з тимчасовою непрацездатнстю або з нших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на вдповдну кльксть днв, протягом яких вн був вдсутнй. Стаття 28 Результати випробування при прийнятт на роботу Коли строк випробування закнчився, а працвник продовжу працювати, то вн вважаться таким, що витримав випробування,  наступне розрвання трудового договору допускаться лише на загальних пдставах

скачать реферат Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

Це середовище ще називають середовищем завдань, тому що до нього входять елементи, які безпосередньо пов'язані з операціями організації. До найвагоміших факторів прямої дії належать закони України про підприємство, підприємництво, власність, охорону праці, захист прав споживачів, про обмеження монополізму й недопущення недобросовісної конкуренції, урядові декрети й постанови, нормативні документи галузевих і територіальних органів управління, спрямованих на правове та організаційне закріплення економічних відносин між державними владними структурами й господарськими суб'єктами, напрацювання норм і правил їхньої поведінки (правил гри) в економічному просторі. Чинне законодавство в країні може сприяти загальному економічному розвиткові, а може його гальмувати, може позитивно впливати на діяльність одних підприємств і чинити перешкоди їхнім конкурентам. Стан законодавства характеризується не лише його складністю, а й мінливістю, інколи навіть і невизначеністю, що є особливо характерним для перехідного періоду. Середовище непрямої дії охоплює матеріально-технічні умови, суспільні відносини та інституції, інші чинники, що впливають на організації опосередковано.

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
 Кодекс законів про працю України

Стаття 83 Грошова компенсаця за невикористан щорчн вдпустки У раз звльнення працвника йому виплачуться грошова компенсаця за вс не використан ним дн щорчно вдпустки, а також додатково вдпустки працвникам, як мають дтей. У раз звльнення кервних, педагогчних, наукових, науково-педагогчних працвникв, спецалств навчальних закладв, як до звльнення пропрацювали не менш як 10 мсяцв, грошова компенсаця виплачуться за не використан ними дн щорчних вдпусток з розрахунку повно х тривалост. У раз переведення працвника на роботу на нше пдпримство, в установу, органзацю грошова компенсаця за не використан ним дн щорчних вдпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок пдпримства, установи, органзац, куди перейшов працвник. За бажанням працвника частина щорчно вдпустки замнються грошовою компенсацю. При цьому тривалсть надано працвников щорчно та додаткових вдпусток не повинна бути менше нж 24 календарних дн. Особам вком до всмнадцяти рокв замна всх видв вдпусток грошовою компенсацю не допускаться

скачать реферат Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Загальна характеристика організації Таблиця 1. . Загальна характеристика малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fia Основні Законодавча Участь у Параметр Зміст відмінності База зовнішньо-еко Який та від інших заснування та номічній характеризується особливості організацій функціонування діяльності організації 1.Форма Мале Участь Закон про мале Спільне підприємства підприєм-ств іноземного підприємство підприємство о інвестора з іноземним інвестором 2 Профіль По Продаж Закон про Купівля авто- автори-зован автомобілів валютне ому розширеннякі врегулювання машин та сервісу лькості запчастин за постійних кордоном та клієнтів реалізація їх на Україні 3.Види Сервіс та Співпраця з Статут Сервіс та діяльності продаж іноземним підприємства продаж фірмами іноземних автомобілів 4.Форма Приватна Закон про Спільна з власності власність спільне іноземним піідприємство капіталом 5. Внутрішнє Наявність Іноземні Закон про Залученнння середовище будівель,об- інвестиції інвестиції іноземних ладнання, інвесторів високвалі-фі кованих працівників 6.

 Московство

А вона ж народилася по 1917 роц, отже, вихована ладом СРСР, у якому нема нчого, що породжу злочиннсть. Уряд СРСР створив окрем бригади з вязнв, як ночами пд наглядом НКВД розкопували стар могили, шукаючи золотих хрестикв, перснв, зубв у мерцв. До такого джерела золота не доглупався ще жодний злодй у свт, не те що уряд. Чи ж не «прогрес» московсько «демократ»? Поблизу будови великого металургйного комбнату в Захдному Сибру виросло чимале мсто, прозване «Крадигород». А прозвано його так, бо люди побудували його з крадених матералв. ¶ самозрозумло крали не сторож чи служки, але мсцев можновладц, всляк начальники[49]. «У Киргизькй РСР лише за пару рокв украдено вслякого державного майна на 30 мльйонв рублв. Серед злодв були так висок особи, як, наприклад, голова Ради мнстрв»[50]. Навть у столиц Москв висок урядовц, начальники «Союзглавмашу» та управител клькох великих заводв створили тамне пдпримство, що продало нелегально самих лише ткацьких верстатв 900

скачать реферат Електронна комерція

При використанні на додачу до традиційного бізнесу онлайнового сервісу були отримані такі переваги: збільшення кількості замовлень і потенційної бази клієнтів; замовник, що має доступ в Інтернет, може, не турбуючи персонал, на сервері Інтернет-служби довідатися, на якій стадії виконання знаходиться замовлення; збільшилася швидкість пошуку за допомогою Інтернет-служби; інтернет-технологіі на базі Інтернет-служби дозволили без зайвих витрат розвинути супутній сервіс для клієнтів; за допомогою Інтернет-технологій Інтернет-служба одержала інформацію про портрет свого користувача (статистика, анкетування на сервері); низька вартість рекламних заходів. Економічну діяльність, здійснювану через Інтернет, в основному можна класифікувати за чотирма типами: «Підприємство – Підприємство» (В2В), «Підприємство – Споживач» (В2С), «Споживач – Споживач» (С2С) і «Споживач – Підприємство» (С2В). Така систематизація дозволяє більш точно оцінити переваги і складності електронної торгівлі для адекватної реакції. Використання smar -карток у платіжних системах на основі електронних грошей Смарт-картки (smar -card – у дословному перекладі з англ. – «умні картки»), тобто такі картки, що мають змогу використовувати цифрову готівку, як у телекомунікаційному середовищи, так й ззовні його.

скачать реферат Формування прибутку підприємства. Права студента

Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокуючий (понад 25%) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або сумісним підприємством інвестора. Критерії визнання доходу використовуються окремо до кожної операції. Визнання доходу від звичайної (основної) діяльності класифікується за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи. Визначення чистого прибутку здійснюється на підставі фінансової звітності підприємства, де наведені його доходи та витрати. Дохід (виручка) від реалізації (ВР) продукції (товарів, робіт, послуг) відображає загальний дохід (Д) (виручку) від реалізації товарів, робіт, послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (ПДВ, акцизних зборів і т. ін.). У складі доходу відображається сума ПДВ та акцизних зборів, які включені до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи.

скачать реферат Державне регулювання комерційної діяльності

Суб'єктами комерційного права є: а) фізичні особи; б) організації, які у вигляді професійного промислу виробляють і реалізують для суспільних (не власних) потреб продукцію, виконують роботи, надають послуги; в) організації – споживачі результатів комерційної діяльності; г) організації, що здійснюють професійну управлінську діяльність в економіці. Суб'єкти комерційного права діють або як власники основних засобів виробництва (наприклад, кооперативи, господарські товариства), або як комерційні суб'єкти, засновані власниками (наприклад, державне підприємство, приватне підприємство, підприємство, засноване кооперативом). Управлінські організації – міністерства, відомства – законом визначені як уповноважені власником (власниками) органи (ст. 33 Закону "Про власність", ст. 5 Закону "Про підприємства в Україні"). Суб'єкти господарського права мають ряд ознак правосуб'єктності, закріплених комерційним законодавством. По-перше, ці суб'єкти мають певну організаційно-правову форму, в якій здійснюється комерційна або управлінська діяльність.

скачать реферат Підприємництво

Порядок створення діяльності, реорганізації та ліквідації окремих організаційних форм підприємництва визначається відповідними законодавчими актами України. У разі, коли цей порядок спеціальним законодавством не встановлено, підприємець своїм статутом. Усі основні закони та інші нормативні акти господарського законодавства приймаються, виходячи з економічного та правового становища підприємства. Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну сукупність економічниїх, організаційних і юридичних ознак, за якими кваліфікується як господарюючий суб'єкт права. За допомогою цих о ознак, систематизованих статтею 1 Закон/ «Про підприємства в Україні», уніфіковано визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства. Закон визначає, що підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство) як організаційну форму господарської («бізнесової») організації, тобто організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили об'єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку.

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Ресурси виробництва

Занять 1 Вступ ( Основа економікс Ефективність використання ресурсів Економічне зростання ) 11 2 Попит та пропозиція ( Ринок , Попит , Пропозиція , Ринкова рівновага ) 14 3 Економічна нестабільність ( Економічний цикл , Безробіття, Інфляція ) 11 4 Роль держави ( Економічні функції держави , Кругообіг ресурсів, Фіскальна функція держави ) 11 В загалом для викладення Розділу 1 необхідно 50 занять ( 47 занять для викладення і контролю знань за модулями 3 заняття для ділової гри по Розділу 1 ) Частина 2 Основи підприємництва Загальні принципи викладення розділуОсновні принципи залишаються незмінними з Розділу 1Особливості :1. Кількість занять на тиждень - 3 2. Термін викладення Розділу 6 місяців 3. По закінченні викладення матеріалів розділу учні , об’єднані в творчі групи по 4-5 осіб, утворюють умовне підприємство , пишуть необхідні документи і складають власний бізнес план . Це являється підсумковою роботою по Розділу № 2 . 4. Написання підсумкової роботи йде на протязі 3 тижнів . В цей час 2 рази на тиждень проводяться консультації з викладачем тривалістю 1 година кожна . 5. Після завершення написання роботи на протязі тижня проводиться її захист .

скачать реферат Приватизація як засіб припинення державної власності

Окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності встановлюється Законом України "Про підприємництво". Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств - власником майна за участю трудового колективу. У статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних органів порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства. У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика, майстерня та інші) і вид (індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне) та інше. До статуту можуть включатися положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства; про товарний знак та інше.

скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

В аналізі демографічних факторів і соціального середовища необхідно виявити вплив наступних факторів: . кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах); . наявність і потенційна кількість робочої сили; . кваліфікаційні характеристики робочої сили. Найважливішою складовою частиною соціального середовища є соціально- культурне середовище, до складу якого входять життєві цінності і традиції населення. Дослідження цих факторів досить важливе для стратегічного управління, тому що вони впливають на мотивацію споживачів і співробітників. До соціально-культурного середовища можна віднести наступні аспекти: . традиції і культурні цінності, рівень освіти; . відносини членів суспільства один до одного; . прийняття чи неприйняття приватного підприємництва; . відносини підприємство – громадські організації; . відношення до іноземців; . профспілкова діяльність і вплив профспілок на формування суспільної думки. Дані про вплив демографічних факторів приведені в таблицях 3.1 і 3.2. Таблиця 3.1. Вплив соціального середовища на діяльність компанії. Фактори середовища Важливість Вплив на Напрямок Ступінь для галузі компанію впливу важливості для компанії Кількість потенційних 3 3 1 9 споживачів (структура населення, зміни в окремих групах та їх доходах) Наявність і потенційна 2 2 1 4 кількість робочої сили Кваліфікаційні 2 3 1 6 характеристики робочої сили Дані таблиці 3.1 дозволяють зробити наступний висновок: найбільший позитивний вплив на діяльність компанії робить кількість потенційних споживачів і кваліфікаційні характеристики робочої сили.

скачать реферат Бізнес-план підприємства

Необхідність у фінансуванні 2. Умови отримання і повернення інвестицій . 3. Використання фондів 4. Розрахунок строків погашення кредитів . 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН 1.1. Форма організації бізнесу Акціонерне товариство “Комфорт” – це така форма підприємництва, за якої весь капітал поділено на визначене число рівних частин (акцій), що знаходяться у влачності окремих засновників і учасників. Наше акціонерне товариство, надалі “підприємство”, закритого типу, тобто весь пакет акцій розподілено тільки між засновниками, вони не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі. Засновники і учасники акціонерного товариства несуть обмежену відповідальність за результати роботи свого товариства, що визначється тільки вартістю свого внеска(тобто вартістю акцій). Вищим органом управління нашого підприємства є загальні збори, брати участь в роботі яких можуть всі акціонери незалежно від кількостіакцій, якими вони володіють. Загальні збори визнаються правомощними, якщо в них беруть участь кціонери, що мають відповідно до статуту 60 відсотків голосів. До компетенції зборів належать найбільш важливі питання, які визначають долю самого товариства, а саме: визначення основних напрямків діяльності підприємства, внесення змін до статуту, обрання керівних органів товариства, затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутку тощо.

скачать реферат Розробка бізнес-плану МПП СОФ

До малих підприємств, за законом “ ПРО підприємництво в Україні” відносяться новоутворені і діючі підприємства: - у промисловості і будівництві - із чисельністю працюючих до 200 чоловік - у науці і науковому обслуговуванні - із чисельністю працюючих до 100 чоловік - в інших областях виробничої сфери - із чисельністю працюючих до 50 чоловік - у галузях невиробничої сфери - із чисельністю працюючих до 25 чоловік - у роздрібній торгівлі - із чисельністю працюючих до 15 чоловік Інших документів, що визначають категорію "мале підприємство" і регулююча їхня діяльність, поки немає. За законом, малі підприємства можуть створюватися на основі будь-яких форм власності і здійснювати усі види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законом. Можна відзначити чотири вади урядової програми, що гальмують сьогодні розвиток малого бізнесу. Перша фундаментальна вада - це понад високі податкові ставки з підприємців і населення, якими уряд намагається забезпечити фінансову збалансованість і бездифицитность бюджету. Мале підприємництво душать численні податки і побори, що нерідко лишають йому 5-10% прибули. У результаті малі підприємства стають на межу банкрутства незалежно від їхньої народногосподарської значущості.

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
скачать реферат Налоги в системе финансовой поддержки малых предприятий

Мається на увазі, що переважна частина внутрішнього валового продукту виробляється на малих і середніх підприємствах; . за рахунок малого бізнесу створюються додаткові робочі місця як для виробника, так і для споживача, він дає широку свободу ринкового вибору; . підприємства малого бізнесу оперативно реагують на зміну споживчого попиту, тобто малі підприємства з мінімальними витратами можуть перейти на випуск продукції, яка має попит; . малий бізнес дає можливість подолати галузевий монополізм виробництва, оскільки монополія призводить до зростання цін; . малі підприємства забезпечують конкуренцію на ринку, допомагають наповнити ринок товарами й послугами, які мають попит, забезпечити швидку окупність витрат, своєчасне реагування на зміну попиту й інші переваги. Мале підприємство — це атрибут, невід'ємна складова будь-якої господарської системи, без чого економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки розвиватися, а й існувати. У секторі малого підприємництва створюється й функціонує значна частка національних ресурсів, що є живильним середовищем для середнього та великого підприємництва.

скачать реферат Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

Отже, використовуючи своє право власності, право на підприємництво та свободу об’єднання, громадяни створюють господарські товариства. Господарське товариство є підприємством. Підприємство – основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство – самостійний господарюючий суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів та послуг . Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку . Акціонерним товариством визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій, рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства .

скачать реферат Бізнес

Дрібне підприємництво практично доступне усьому населенню. Для зміцнення підприємницького середовища дрібний бізнес повинен заохочуватися державою. Розвиток дрібного бізнесу створює в масовому порядку умови для зайнятості населення ї є основним “постачальником” робочих місць держави. Підприємницький бізнес підрозділяється також на виробниче, комерційне і фінансове підприємництво. Виробниче підприємство розповсюджується головним чином на виробництво, споживання товарів та послуг і представлено підприємствами, фірмами, установами. Комерційне підприємство пов'язане з обміном, розподілом і споживанням товарів через торговельні заклади і біржі. Фінансове підприємництво охоплює обіг і обмін вартостей через банки і фондові біржі. Державний бізнес здійснюється державними органами, тобто коли вони виходять на ринок з діловими пропозиціями. Діловий інтерес держави полягає в здійсненні пріоритетних загальнодержавних науково-технічних, науково- виробничих і інших проблем, які задовольняють інтересам всього народногосподарського комплексу.

скачать реферат Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Починаючому підприємцеві на самому початку треба провести свою роботу при більш високих витратах, ніж підприємцеві вже існуючої фірми. Початкова вартість ставить фундаторів фірми в невигідне положення в порівнянні з діючою фірмою. У зв'язку з цим починаюча фірма завжди має більш високу собівартість продукції. Найбільш часті причини банкрутства малих підприємств це невдачі в сфері збуту продукції, а також недостатня компетентність і відсутність досвіду. Але все ж, незважаючи ні на що, кількість фірм, що створюються перевершує число ліквідованих, що говорить про абсолютне збільшення числа підприємств малого і середнього бізнесу в економіці. Але часто мале підприємство банкрутує не повністю, що досить важливо, а лише викупляється більш великою фірмою. У зв'язку з цим можна виділити три моделі розвитку малого бізнесу: - повільне розширення ділової активності; - швидкий розвиток малих підприємств і перетворення їх в середні, а потім у великі компанії; - збереження масштабів діяльності на досягнутому рівні. Для підприємництва все більш важливої стає швидка і гнучка адаптація внутрішньої і зовнішньої середи фірм до невизначеної господарської середи.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.