телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для животных -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Найкращими індикаторами стану економіку є обсяги річного сукупного виробництва товарів та послуг, сукупний випуск продукції в економіці. В Японії та США використовують як показник обсягу національного виробництва валовий національний продукт (ВНП), але більшість європейських країн, включаючи Україну, використовують як показник обсягу національного виробництва саме валовий внутрішній продукт(ВВП). Валовий національний продукт ВНП визначається для певного географічного регіону: звичайно країни, але можливо для міста, географічного району чи групи країн, наприклад, Європейського Союзу. Він обчислюється на певний період часу, зазвичай рік або квартал. Елемент часу потрібний, бо ВНП є потоковою змінною, тобто такою зміною, що вимірюється за певний проміжок часу (між двома часовими точками). Потокові змінні містять вимір часу і, отже відрізняються від запасових змінних, які завжди визначаються на момент часу. ВНП країни є вимірником її виробничої діяльності. Він визначається як сума доходів, зароблених резидентами країни. Проведені географічні кордони між країнами є однозначними. Економічні кордони дещо тонша матерія. Зокрема, чи слід визначати обсяг продукції країни в межах її географічних кордонів, чи за діяльністю її резидентів, незалежно від того де така діяльність може мати місце, в межах країни чи за її кордонами. Для виробництва товарів і послуг фірми використовують фактори виробництва: час, зусилля і вміння працівників, устаткування, землю, будівлі тощо. Цими факторами виробництва зрештою, якщо не безпосередньо, володіють домашні господарства. Що саме домогосподарства отримують у відповідь за їхній вклад, показує перше визначення ВНП. Визначення 1: ВНП = доходів резидентів від факторів виробництва Ці доходи походять з економічної діяльності, яка здійснюється резидентами в межах певної країни, а саме з продажу товарів і послуг. Це забезпечує основу для другого визначення. Визначення 2: ВНП = чистого кінцевого продажу резидентів Два визначення рівноцінні, бо видатки на товари і послуги однієї особи є доходом іншої. Слово «чистий» з’являється у другому визначенні, щоб виключити продаж продукції, виготовленої за допомогою факторів виробництва, що належать іноземцям тобто виключити імпорт. Правда, воно включатиме наш продаж послуг праці і капіталу іноземцям. Друге визначення також стосується і кінцевого продажу. Кінцевий продаж відповідає продажу товарів і послуг споживачам або фірмам, які купують їх для кінцевого використання, а не для подальшої переробки, обробки чи перепродажу. Наприклад купівля сім”єю продуктів харчування чи пральної машини або ж купівля фірмою автомобіля чи верстата є кінцевим продажем. Навпаки, комп”ютери або перефирія продана ділеру, який продає даний товар протягом вимірюваного періоду, є проміжним продажем. Проміжний продаж стосується товарів і послуг, що купуються і використовуються для виробництва інших товарів та послуг. Такий продаж включав би, наприклад, продаж пшениці пекарні, хліба ресторану або шин виробнику автомобілів. Застереження 1Для правильного визначення сукупного обсягу виробництва потрібно, щоб всі товари і послуги вироблені у цьому році, були враховані один раз.

Зміни у запасах як інвестиції. Оскільки ВВП вимірює поточний обсяг виробленої продукції, то у ВВП потрібно врахувати усі продукти, які вироблені, але не продані у цьому році. Щоб бути точним вимірювачем сукупного обсягу виробництва, ВВП повинен враховувати ринкову вартість усіх приростів запасів упродовж року. Будь-який товар, вироблений у певному році, повинен враховуватись у ВВП цього року навіть тоді, коли він ще не був проданий у січні місяці наступного року. Якщо б ми не враховували збільшення запасів, то занижували б обсяг річного виробництва. Якщо на складах підприємств нагромадилось більше товарів, ніж їх було на початку року, то це означає, що в економіці упродовж року було вироблено більше товарі, ніж продано. Цей приріст запасів треба додати до ВВП як показника поточного річного виробництва. А якщо запаси зменшуються? Це зменшення потрібно вирахувати із показника ВВП, бо обсяг продукції, що проданий в економіці, перевищує обсяг поточного виробництва. При цьому різниця між даними величинами відображається у зменшені запасів. Частина ВВП, що продана на ринку впродовж року, відображає не поточне виробництво цього року, а зменшення запасів, що нагромадились на початку року. Запаси, наявні на початку даного року, є продукцією, що створена у попередні роки. Отже, зниження запасів у будь-якому конкретному році означає, що в економіці продано більше, ніж вироблено впродовж року. Це означає, що суспільство спожило весь річний обсяг виробництва та й ще частину деяких запасів, що залишились з попередніх років. Оскільки ВВП є мірою обсягу продукції, виготовленої в даному році, остільки ми не повинні враховувати у ВВП споживання продукції, виробленої у попередні роки, тобто будь-яке скорочення запасів. Неінвестиційні операції. Я з’ясував, що таке інвестиції. Тепер важливо визначити, що не є інвестиціями. До інвестицій не належить перехід з рук в руки цінних паперів або перепродаж уже наявних активів. Економісти виключають купівлю акцій і облігацій із визначення інвестицій, бо така купівля означає просту передачу права власності на уже створені активи. Те ж саме стосується і перепродажу. Валові та чисті інвестиції. Потрібно зосередитись на трьох поняттях – валові, приватні та внутрішні інвестиції, які використовують при складанні національних рахунків. Приватний і внутрішній говорять нам, що мова йде про видатки ділових підприємств і, що інвестиції вкладають у даній країні, а не за кордоном. Валові приватні внутрішні інвестиції – включають виробництво усіх інвестиційних товарів, призначених для заміщення машин, устаткування, споруд, що спожиті у процесі виробництва в цьому році, плюс будь-які чисті додавання до обсягу капіталу в економіці. Валові інвестиції включають як заміщувальні інвестиції так і приросткові інвестиції. Чисті приватні внутрішні інвестиції характеризують тільки додаткові інвестиції, тобто їх приріст понад зношення капіталу в цьому році. Різниця між валовими і чистими інвестиціями є вартістю капіталу, зношеного або амортизованого у процесі виробництва ВВП.Державні закупівлі товарів і послуг Державні закупівлі включають усі державні видатки – як уряду республіки, так і місцевих органів влади, - на кінцеві продукти підприємств та на всі прямі закупівлі ресурсів, зокрема праці.

У пункті №2 буде проведений аналіз поправки ВНП-ВВП з погляду доходного методу ВВП. У цьому випадку від ВВП відмінусовуємо амортизацію тому, що розраховуючи ЧЕД доцільніше було використовувати показник чистого національного продукту ( ВВП мінус амортизація дорівнює ЧНП), але так як я не вживав цього терміну, то мною була проведена заміна.-----------------------ВВП=Особисті споживчі видатки (C) Валові приватні внутрішні інвестиції (Ig) Державні закупівлі товарів та послуг (G) Чистий експорт (X ) ВВП= Заробітна плата найманих працівників Рента Процент Доходи некорпоративного сектору Прибутки корпорацій Непрямі податки на бізнес АмортизаціяВВП=Валовий випуск окремих галузей -Матеріальні витрати окремих галузей Продуктові податки - Субсидії

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Шпаргалка по макроэкономике

Различие между ВВП и ВНП двоякое. С одной стороны, при расчетах ВВП из ВНП вычитается сумма доходов от использования ресурсов данной страны за рубежом (зарплата, проценты, дивиденды и т. д.) С другой стороны, при расчете ВВП к ВНП прибавляются аналогичные доходы иностранцев, получаемые в данной стране. Когда ВНП превышает ВВП, жители данной страны получают за границей больше доходов, чем иностранцы получают в данной стране. Обратная ситуация означает, что иностранцы получают больше доходов от производственной деятельности в данной стране, чем жители данной страны за границей. В большинстве стран в качестве основного показателя измерения общественного продукта используется показатель ВВП. В США и Японии в качестве основного используется показатель ВНП. ЧНП представляет собой сумму конечной продукции и услуг, оставшуюся для потребления после замены списанного оборудования. Он меньше ВНП на сумму амортизационных отчислений. Национальный доход – сумма доходов всего населения, полученная от труда и владения имуществом (землей, домами и капиталом). 6. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВНП ВНП можно рассчитать одним из двух методов

скачать реферат Міжнародна економічна система та її головні елементи

У результаті індустріалізації істотно зросла частка промисловості в їх ВВП, хоча і зараз більша частина населення зайнята в сільському господарстві і на сільське господарство припадає значна частина ВНП (див. діаграму 3). Діаграма 3 Галузевий склад ВВП країн, що розвиваютьсяДжерело: Правда, у ряді країн (Алжир, Бразилія, Індонезія, Шрі-Ланка, Колумбія й ін.) частка населення, зайнятого в сільському господарстві, істотно знизилася, а частка зайнятих у промисловості зросла і майже досягла або перевищує частку зайнятих у сільському господарстві. Йде процес диверсифікації експорту країн, що розвиваються, у якому питома вага продукції обробної промисловості зросла з 23% у 1970 р. до 67,8% у 1996 р., а питома вага продукції машинобудування - із 2,4% у 1970 р. до 30,5% у 1996 р. Водночас, починаючи з 70-х років, у країнах підсилилася економічна диференціація.Особливе положення у світі, що розвивається, по показниках ВНП на душу населення зайняли нафтовидобувні країни - експортери нафти, насамперед країни ОПЕК. У таких країнах як Кувейт, Катар, ОАЕ, Бахрейн, Саудівська Аравія виробництво ВНП на душу населення наближається до виробництва у високорозвинених країнах.

Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
 Экономическая теория: конспект лекций

Такая разность для стран с развитой рыночной экономикой составляет около 1 %. ВНП определяется в денежном измерении. Однако в условиях рыночной экономики происходит колебание курса денежных единиц, а также изменение цен на товары и услуги. В результате при одном и том же физическом объеме совокупного национального продукта его денежная оценка может быть неоднозначной. Для этого ВНП принято рассчитывать как в текущих или фактических ценах, так и в ценах, учитывающих изменение уровня цен и курса денежной единицы. В этой связи различают номинальный и реальный ВНП. Номинальным называется ВНП, рассчитанный по фактическим (или текущим) ценам. Реальным называется ВНП, рассчитанный с учетом роста цен (т. е. уровня инфляции) и постоянного курса денежной единицы. Сопоставление номинального и реального ВНП возможно с помощью дефлятора ВНП, который более подробно будет рассмотрен в следующем параграфе. Помимо ВНП и ВВП, в макроэкономическом анализе используют другие показатели Системы национальных счетов. ЧНП определяется как разница между ВНП и совокупной стоимостью амортизационных отчислений (стоимости износа оборудования, зданий и коммуникаций хозяйственного назначения) за период создания ВНП: Если из ВНП вычесть амортизационные отчисления, представляющие собой утраченные для потребителей издержки, то получится остаток, составляющий годовой объем национальной экономики, который страна может реально потребить (ЧНП)

скачать реферат Вибір стратегії розвитку ВАТ "Миколаївцемент" за методом фірм "Дженерал Електрік" — "МакКінсі"

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Методичний підхід до формування стратегії промислового підприємства Роль і місце стратегії розвитку підприємства в стратегічному менеджменті Сутність, види стратегій розвитку підприємства, їх переваги та недоліки Характеристика стадій процесу розробки стратегій промислового підприємства РОЗДІЛ 2. Опис виробничо-господарської діяльності ВАТ «Миколаївцемент» 2.1 Короткий опис бізнесу ВАТ «Миколаївцемент» 2.2 Характеристика виробничо-господарської діяльності 2.3 Аналіз показників, які найповніше відображають стан товариства за 2007 2009р.р. РОЗДІЛ 3. Аналіз портфелю видів діяльності ВАТ «Миколаївцемент» за методом фірм «Дженерал Електрік» – «МакКінсі» СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Стратегічний менеджмент виник у відповідь на зростання складних, динамічних, невизначених процесів змін зовнішнього середовища бізнесу і охоплює всі аспекти діяльності підприємств, фірм, компаній у ньому. Теорія стратегічного планування і управління була започаткована і розвинута американськими дослідниками бізнесу, консультаційними фірмами і ввійшла до складу методів внутрішньо-фірмового планування всіх процвітаючих підприємств світу.

 Энциклопедия «География». Часть 1. А - Л (с иллюстрациями)

Валовой национальный продукт (ВНП) рассчитывается как ВВП плюс разница (сальдо) между доходами, поступившими в страну от собственности её граждан за рубежом, и доходами иностранцев, переведёнными из данной страны за границу. ВАН (древние названия: Арджиш, Тиррих, Тоспитис, Хилат), бессточное солёное озеро в Турции, на юге Армянского нагорья. Расположено на выс. 1646Pм. Пл. 3,7Pтыс. кмb, макс. шир. 119Pкм, макс. глуб. 145Pм. Впадина тектонического происхождения, треугольной формы. Озеро образовалось в результате извержения вулканов Немрут и Сюпхан. Впадает несколько рек, осн. притокP р. Карасу. Сезонные колебания уровняP 0,5Pм. Наивысшие уровни в июле. Вода слабо минерализована, не пригодна для питьевых целей и орошения. Зимой мелководная сев. часть озера замерзает. Добыча соли; рыболовство. Регулярное пассажирское судоходство между прибрежными городами. Паромная переправа на ж.-д. линии АнкараP Тебриз. У вост. побережьяP г. Ван. ВАНqДИЕВЫЕ РУ±ДЫ, природные минеральные образования, служащие сырьём для промышленного получения ванадия, широко используемого для легирования чугуна и стали, в цветной металлургии и химической промышленности. Гл. промышленный минерал ванадиевых рудP титаномагнетит с содержанием 0,310P% пентоксида ванадия (VO)

скачать реферат Ответы на экзамене по региональной экономике

Среди долгосрочных целей- становление и развитие постиндустриального общества, создание рабочих мест высшей квалификации для будущих поколений, повышение уровня жизни всех граждан страны, включая уровень здравоохранения, образования и культуры. В качестве краткосрочных целей можно рассматривать преодоление кризиса и достижение конкретных величин прироста ВВП в следующем году, квартале, месяце и пр. На уровне региона можно рассматривать следующие критерии и соответствующие им показатели социально-экономического развития:ВНП или ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста этих показателей;- средний уровень доходов населения; - продолжительность жизни, уровень физического и психического здоровья людей; уровень образования;- уровень потребления материальных благ и услуг (продуктов питания, жилья, телефонных услуг), обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного пользования;- уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, больницами, аптеками, диагностическими центрами и услугами скорой помощи, качество предоставляемых медицинских услуг);- состояние окружающей среды; - равенство возможностей людей, развитие малого бизнеса; обогащение культурной жизни людей.Методы управления региональным развитием Все возможные методы воздействия региональной администрации на ход экономического развития можно сформулировать так:- создание в регионе благоприятных общих условий для развития деловой активности;регулирование деловой активности;- прямая кооперация администрации региона и бизнеса. - создание благоприятных общих условий для развития деловой активности.

скачать реферат Макроэкономические показатели

C Ig G X = ВНП Второй метод – это метод расчета ВНП по доходам.ВНП, с другой стороны, составляет сумму доходов отдельных лиц и предприятий (заработная плата, процент,прибыль) и определяется в общем как сумма вознаграждений владельцев факторов производства. В этот показатель также включены косвенные налоги на предприятия, амортизация, доходы от собственности. ВНП также может определяться, как сумма доходов отраслей народного хозяйства. Оба метода считаются равноценными и дают одинаковый результат ВНП. Подход к расчету ВНП может состоять из двух согласованных подходов. ВНП рассчитанный по доходам распределяется на заработную плату наемных работников, рентные платежи, процент, дивиденды, доходы индивидуальных собственников,налоги на прибыль корпораций, нераспределенные доходы корпораций,косвенные налоги на бизнес, амортизационные отчисления. ВНП рассчитанный по расходам, включает 4 части – инвестиции частного предпринимательства, государственные закупки товаров и услуг, потребительские расходы населения и чистый экспорт (экспорт минус импорт).ВНП и ВВП являются не единственными показателями национальных счетов, которые отражают движение совокупных величин.

скачать реферат Экономический рост, его типы и факторы

Другое определение ВНП представляет сумму доходов предприятий, организаций и населения в материальном и нематериальном производстве, здесь также учитываются и амортизационные отчисления. Для избежания двойного счета применяется такой показатель, как добавленная стоимость, которая представляет собой рыночную цену продукции фирмы, за вычетом стоимости потребленных сырья и материалов, купленных у поставщиков. Определенной модификацией ВНП является показатель валовый внутренний продукт (ВВП), который представляет сумму добавленной стоимости всех производителей товаров и услуг, называемых резидентами (граждане, проживающие на территории данной страны, за исключением иностранцев, живущих в стране менее 1 года). Если к показателю ВВП добавить разность между поступлениями от факторов производства из-за границы и факторными доходами, полученными зарубежными инвесторами в данной стране, то мы получим показатель ВНП. Разность между показателями ВНП и ВВП незначительна и колеблется в пределах плюс минус 1% ВВП. Важным является тот факт, что при анализе экономического роста во внимание принимается только изменение реального ВНП (ВВП).

скачать реферат Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

Наукове значіння роботи заключається в проведенні аналізу обраної проблеми, у зроблених висновках і пропозиціях. Мета роботи – зробити багатофакторний аналіз менеджменту підприємства, а також виявити переваги та недоліки системи управління підприємством, використовуючи математичні, статистичні методи дослідження, а також методи економічного та фінансового аналізу. Об’єктом дослідження виступає менеджмент підприємства ВАТ “Сумсільмаш”. При здійсненні аналізу буде взято до уваги специфіку і спеціалізацію функціонування підприємства, яка буде вивчатися в першому розділі курсової роботи. РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика ВАТ "Сумсільмаш" 1. Спеціалізація підприємства Об’єктом дослідження виступає менеджмент сумського підприємства галузі сільськогосподарського машинобудування Відкрите акціонерне товариство “Сумський завод сільськогосподарського машинобудування”, яке створено відповідно до наказу Регіонального відділення фонду державного майна України по Сумській області № 79 від 14 лютого 1995 року шляхом перетворення в товариство державного підприємства "Сумський завод сільськогосподарського машинобудування" згідно з порядком перетворення у процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства.

Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
скачать реферат Планування як функція менеджменту

Процес встановлення цілей в різних організаціях проходить по-різному. В одних організаціях встановлення цілей повністю централізоване, в інших організаціях може бути повна децентралізація. Існують організації, в яких процес встановлення цілей носить проміжний між повною централізацією і повною децентралізацією характер. Кожний з даних підходів має свою специфіку, свої переваги й недоліки. Так, у випадку повної централізації при встановленні цілей всі цілі визначаються найвищим рівнем керівництва організації. При такому підході всі цілі підпорядковані єдиній орієнтації. В той же час в цьму підході є суттєві недоліки, суть одного з них полягає в тому, що на нижніх рівнях організації може виникати не сприйняття цих цілей і навіть опір. У випадку децентралізації в процесі встановлення цілей приймають участь наряду з верхнім рівнем й низькі рівні організації. Існують дві схеми децентралізованого встановлення цілей. При одній - процес встановлення цілей проходить зверху вниз. Декомпозиція цілей відбувається наступним чином: кожний з нижчестоящих рівнів в організації визначає свої цілі, виходячи з того, які цілі були встановлені для більш високого рівня.

скачать реферат Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Презентації як правило привертають увагу випадкових особ, як правило, з тих, хто шукає додатковий заробіток, наприклад, у якості рекламних чи торгових агентів. Ярмарки вакансій як правило привертають увагу тих, хто бажає поміняти роботу, а на свята та фестивалі випадково можуть заглянути й висококваліфіковані працівники, що зацікавлені конкретно цією організацією. До пасивних методів задоволення потреб в персоналі, які використовуються в ситуації коли пропозиція перевищуює попит у робочій силі, відноситься розміщення рекламих оголошень у засобах масової інформації. В об’яві про прийом на роботу повинно бути вказано: особливості організації (назва, розташування, діяльність), характеристика посади (коло завдань, місце у структурі, перспективи росту), вимоги до кандидата (знання, досвід, кваліфікація, навички, працездатність), система оплати праці та стимулювання, особливості процесу відбору (необхідні документи та строки їх подання), адреса та контактні телефони. До пасивних методів набору кадрів також відносять й очікування осіб, які пропонують свої послуги навмання. Кожний метод має свої переваги та недоліки.

скачать реферат Демократія

Теорія демократії не повинна просто відбивати, відтворювати дійсність або безнадійно розчинятися у вкрай далеких від дійсності утопіях. Вона потребуває в комплексних передумовах, у принципах, що займають як би середнє положення між уявами демократії і дійсністю; потрібна теорія демократії, що постійно випереджає свою реальність, але ніколи не втрачає її з виду. Як бачимо із приведенного вище аналізу демократичних доктрин і форм, кожна з них має як переваги, так і недоліки. Реально існуюча демократія в індустріально розвинених країнах світу прагне поєднувати ідеї самоуправління і партисипітації (головним чиним на місцевому рівні, а частково і на виробництві) з представництвом в масштабі всієї держави. В цілому ж це пріорітетна репрезентативна плюралістична демократія, яка базується на ліберальних цінностях і яка враховує в більшій чи меншій степені деякі християнські і соціалістичні ідеї.4. Політичні принципи демократії. Своїми широченними можливостями і перспективами демократія немовби звільнила очікування, які вона не в силах задовільнити. А своїм духом поблажливості і сприйняття всіх поглядів вона відкрила простір у тому числі і для напрямків, які хочуть її знищити. Іншою вона бути не може, так як це – її природа, її перевага.

скачать реферат Страхування (контрольна)

Досвід роботи страхових організацій, інших об'єднань страховиків свідчить про те, що найбільш життєвим і ефективної є об'єднання зусиль і ресурсів страховиків, що базуються на збігу бізнес-інтересів у розвитку того чи іншого виду страхування. Тим більше це важливо на початкових етапах розвитку того чи іншого сектора страхового ринку. 6. Питання 84. Квотні й ексцендентні договори пропорційного перестрахування, їх характеристики, переваги та недоліки. Перестрахування - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно із законодавством країни, в якій він зареєстрований. Перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента здійснюється згідно з вимогами та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України. Пропорційне перестрахування — історично найбільш древня і власне кажучи до кінця XIX в. єдина загальна форма перерозподілу ризику. З цього погляду пропорційне перестрахування носить ще назву традиційного перестрахування.

скачать реферат Расчет стекловаренного цеха

смотреть на рефераты похожие на "Расчет стекловаренного цеха"Міністерство освіти і науки України Український державний хіміко – технологічний Університет Кафедра хімічної технології кераміки та скла КУРСОВИЙ ПРОЕКТ Тема: Проект цеху пляшкового коричневого скла для сувенірної продукції Виконав: студент групи 4-ТС-73 Огурцов Максим В’ячеславович Перевірив: доцент каф. ХТКС Максимович Світлана Іллівна Дніпропетровськ 2003 р. Реферат Аркушів 57 Таблиць 52 Рисунків 13 Курсова робота містить 7 розділів. У вступі розглянуто положення скляної тари на споживчому ринку, її переваги та недоліки. Розділ 1 містить характеристику та асортимент продукції стандарти на продукцію. В розділі 2 розглянуто сировинну базу підприємства, основні природні та штучні джерела отримання необхідних оксидів, наведені вимоги стандартів. Третій розділ присвячений опису технологічної схеми виробництва пляшок, підготовка сировини, її обробка, виготовлення шихти, вимоги до неї. У розділі 3 наведено технологічну схему виробництва пляшок. В розділі 4 детально розглянута технологія виготовлення склотари, а саме: процеси та стадії підготовки та обробки сировини, скловаріння, виробки скломаси, формування та відпалу виробів визначено необхідне для цього технологічне устаткування: - обладнання для обробки сировини, завантажувачі шихти, скловарна піч , живильники, склоформуючі машини, печі відпалу, а також контроль якості та пакування виробів.

Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
скачать реферат Билеты к экзамену по муниципальному менеджменту

Частные показатели по региону (наряду с интегральными): - национальный доход на душу населения; - уровень потребления отдельных материальных благ; - степень дифференциации доходов; - продолжительность жизни; - уровень физического здоровья; - степень счастья населения. Цели: - долгосрочные - развитие постиндустриального общества; - краткосрочные - преодоление кризиса и достижение прироста ВНД за месяц, квартал, год. Особое значение в определении уровня экономического развития региона имеют традиционные показатели, оценивающие уровень производства и потребления благ и рост этого уровня в расчете на душу населения (ВНП, ВНД, ВВП, реальный ВНП на душу населения, темпы роста этих показателей). Показатели динамики развития: - темпы роста душевого дохода, производительности труда, темпы структурной трансформации производства и общества. Наряду с экономическими показателями (ВВП) при анализе учитываются и социальные: продолжительность жизни, уровень здоровья, степень образованности и квалификации населения. Постиндустриальное общество - все больше занятых работает в нематериальном секторе, углубляется интеллектуализация труда. Основные факторы производства - информационные ресурсы.

скачать реферат Історія єкономічної теорії

Виявляється, що існує свобода вибору у межах загальної парадигми розвитку науки конкретних парадигм щодо історії економічної думки. Йдеться насамперед про релятивістський і абсолютистський підходи до вивчення історії. На думку професора М. Блауга, релятивіст розглядає кожну окрему теорію, висунуту в минулі епохи, як більш чи менш точне відображення тодішніх умов — кожна теорія, по суті, однаково виправдана у власному контексті. Абсолютист стежить тільки за строго інтелектуальним розвитком предмета, який він розглядає як неухильний прогрес від помилки до істини. Релятивісти не можуть класифікувати теорії різних періодів у термінах “краще” чи “гірше”; абсолютисти не можуть утриматися, щоб не зробити цього. Майже кожного історика економічної думки можна віднести до того чи іншого полюсу своєрідного континууму підходів до теорій минулого . Отже, реально існує множинність підходів до вивчення історії економічної думки, свобода їх вибору і дискусія з приводу такого вибору. Зрозуміло, що кожен з підходів має свої переваги й недоліки. Парадигма релятивістів дає змогу дослідити та викласти економічні теорії у їх історичній неповторності, у контексті їх виникнення та розвитку, розкрити їх специфіку. Як приклад, М. Блауг звертає увагу на те, що класична економічна теорія була такою ж макро-, як і мікроекономікою; неокласична теорія була вже лише мікроекономікою; макроекономіка знову віднайшла себе з допомогою Кейнса і протягом десятиліття фактично замінила мікроекономіку.

скачать реферат Валовый национальный продукт (макроэкономика)

Чистый экспорт в США является величиной отрицательной и составляет -3%, — это говорит о преобладании импортных товаров и услуг на внутреннем рынке. В России импортные товары и услуги также имеют весьма значительный объем, но покрываются, в первую очередь, за счет экспорта сырья и материалов. Как видно применение международных стандартизированных схем расчета национального продукта позволяет весьма просто производить сравнения отдельных макроэкономических покупателей между отдельными странами (в относительных единицах). Заключение. Рассмотрев ВНП (ВВП) и СНС, можно сделать вывод о том, что эти макроэкономические показатели и система расчетов играют важнейшую роль в определении экономического здоровья общества. Они составляют базис исследования и анализа макроэкономики. Безусловно, у показателей ВНП и ВВП есть определенные недостатки. Например, ВНП, как и ВВП, не отражает полностью реальное экономическое благосостояние общества. Это объясняется тем, что практически во всех странах отсутствует достоверная статистика таких видов деятельности, как домашний уход за больными и детьми, домашнее благоустройство, репетиторство, которые, безусловно, увеличивают благосостояние общества.

скачать реферат Валовой национальный продукт и методы его измерения

Тем самым обеспечивается воспроизводство самой жизни человека и его деятельности. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ДЛЯ РОССИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Валовой продукт Центральным показателем Системы национальных счетов (СНС) является валовой внутренний продукт (ВВП). В статистике ряда зарубежных стран используется и более ранний макроэкономический показатель — валовой национальный продукт (ВНП). Оба они отражают результаты деятельности в двух сферах народного хозяйства материального производства и услуг. Оба определяют стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в экономике за один год (квартал, месяц). Эти показатели подсчитываются в ценах как текущих (действующих), так постоянных (ценах какого-либо базового года). Разница между ВНП и ВВП состоит в следующем: — ВВП подсчитывается по так называемому территориальному признаку. Это совокупная стоимость продукции сфер материального производства и сферы услуг независимо от национальной принадлежности предприятий, расположенных территории данной страны; — ВНП — это совокупная стоимость всего объема продукции и услуг в обеих сферах национальной экономики независимо от местонахождения национальных предприятий (в стране или за рубежом).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.