телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Разное -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Товарное производство

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
смотреть на рефераты похожие на "Товарное производство" Міжнародний Соломонів Університет Економічний факультет Сутність товарного виробництва та закономірності його розвитку Курсова робота студента першого курсу м.Київ 2002 р. ПланВступ 3 Перехід від натурального до товарного виробництва та основні умови виникнення товарного виробництва 4 Товарне виробництво: основні ознаки. Роль товарного виробництва у економічному прогресі 7 Сутність економічного розвитку. Виробництво базисних видів продукції, необхідних для розвитку національної економіки 10 Основа розвитку суспільства – товарне виробництво. Марксистська теорія 12 Історія розвитку товарного виробництва і економічних стосунків у суспільстві 14 Товарні відносини в умовах капіталізму. Об’єктивна основа товарних відносин 17 Модель товарного господарства 21 Висновки 24 Список використаної літератури 25 Вступ Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, формі та місцезнаходженні не можуть задовольнити його вимоги. Людина долає небезпеку і негаразди свого природного середовища, змінює форму, стан і місцезнаходження об’єктів природи, займаючись виробництвом матеріальних благ. Виробництво є процес дії людини на речі природи з метою створювання матеріальних благ, необхідних для розвитку суспільства. Історично воно пройшло довгий шлях розвитку від виготовлення найпростіших продуктів до найскладніших технічних систем, гнучких переналагоджувальних комплексів, комп’ютерів. У процесі виробництва не тільки змінювався шлях і вид виготовлення благ, але й виникають й нові форми економічних відносин, йде удосконалювання самої людини. Система організаційно-економічних відносин, при котрій корисні продукти створюються для їх продажу на ринку, називаються товарним виробництвом, котре є базисом економічного розвитку суспільства. Перехід від натурального до товарного виробництва та основні умови виникнення товарного виробництва Суспільству відомі два типи організації економіки: натуральне та товарне господарство. Їм відповідають дві основні форми господарювання – натуральне і товарне. Змоги введення нетоварних форм господарювання поза межами натурального господарства закінчувались безуспішно. Історично першим типом економічної організації суспільного господарства, панувавши на протязі тривалого часу, було натуральне господарство, при якому всі продукти праці як результат виробництва використовувались для вдоволення особистих потреб виробників і членів їх сімей, для використовування в межах господарчої одиниці: роду, племені та ін. Натуральне господарство характеризувалось суспільним розподілом праці у первісному стані, замкненістю організаційно-суспільних стосунків, відокремленістю господарюючих суб’єктів один від одного, примітивною технікою та ручною працею. На зміну натуральному способу господарювання прийшло товарне виробництво і основана на ньому товарна форма виробництва. Але упродовж тривалого часу вони функціонували разом. Товарне виробництво – це такий тип організації економіки, при якому продукти праці виробляються для продажу на ринку. Товари виробляються з метою вдоволення потреб споживачів та йдуть до них через використовування ринкових відносин.

Наукове обґрунтування такої боротьби склали уявлення про виключно “капіталістичний” зміст товарних відносин. Однак капіталізм – лише історично перехідна форма експлуатації найманої праці, тоді як товарність – загальноекономічна форма соціалізації результатів відокремленої праці. Товарні відносини присутні майже на всіх етапах історичного розвитку. Ось чому їх соціальний зміст не можна втиснути тільки в рамки капіталістичної специфіки. Капіталістичне виробництво – завжди товарне, але товарне виробництво – не обов’язково капіталістичне. Безумовно, капіталістичні відносини є необхідним елементом механізму капіталістичної експлуатації. Однак діапазон історичних потенцій товарних відносин ширше рамок капіталізму. Тому підпорядкування капіталізмом товарних відносин неправильно принимати за їх тождество. Але чи є у капіталізму і товарності щось спільне? Так, і товарність, і капіталізм розвиваються на основі економічної відокремленості товаровиробників. При цьому товарність являє собою універсальний механізм соціального зв’язку економічно відокремлених товаровиробників, тоді як капіталізм – антагоністична модель суспільства на основі певної “приватнокапіталістичної” відокремленості. Причина багаторічного неприйняття товарних відносин в нашій економічній теорії – у пануванні адміністративно-командної системи, економічна і соціальна неефективність якої була би одразу ж розкрита “некерованими” товарними відносинами. Десятиріччями шля дискусія про те, принимати, чи відкидати товарні відносини, хоча для наукової політекономії такої проблеми не існує. Теоретичні свари про природу товарних форм приховували інший, більш прозаїчний зміст: боротьба йшла через вибори методів організації виробництва – економічних, чи адміністративних. Товарні відносини повинні бути оцінені у своєму повному значенні. Світовий досвід довів, що товарні відносини являють собою не тільки унікальну форму організації суспільного виробництва. Вони мають потужний соціальний потенціал: стимулюють ініціативу робітників, створюють економічні гарантії їх соціальної діяльності. Товарні відносини – одна з вершин суспільної цивілізації, геніальний винахід людства, який не має альтернатив у теперішній економічній перспективі. Тому економіка, яка відкидає товарні відносини, відкидає й досягнення світової цивілізації, обираючи, тим самим, для себе саморуйнацію. Класична характеристика товарних відносин дана Леніним: “Під товарним виробництвом розуміється така організація суспільного господарства, коли продукти виробляються відокремленими виробниками, кожен з яких спеціалізується на виробці якогось одного виду продукції, так що для вдоволення суспільних потреб необхідна купівля-продаж продуктів на ринку”. У ленінській характеристиці розкриваються об’єктивні основи виникнення товарних відносин. Із сказаного виводиться свого роду “формула” об’єктивної основи товарних відносин, вірних для всіх способів виробництва, у яких вони присутні: Дана формула має принципове значення, тому що вона підказує, у якому напрямку треба вести аналіз динаміки причин існування товарних відносин.

Порівняння цього показника, наприклад, з раціональними нормами використовування цих продуктів, розроблених FAO (англ. – Food a d Agricul ure Orga iza io – Продовольчий і сільськогосподарський комітет ООН) чи національними інститутами дозволяє судити про ступінь вдоволення потреб населення у продуктах харчування свого виробництва, про якість харчового раціону. Близькими до вказаних вище є показники наявності (чи виробництва в країні) на 1000 населення чи на середньостатистичну сім’ю ряда товарів довгого користування: холодильників, пральних машин, легкових автомобілів, відеоапаратури, персональних комп’ютерів та ін. Основа розвитку суспільства – товарне виробництво. Марксистська теорія Сутній вплив на формування поглядів багатьох представників економічної науки зробила концепція матеріалістичного розуміння історії, основні принципами якої були розроблені Карлом Марксом (1818-1883). Початкові положення концепції полягають в тому, що основою існування і розвитку суспільства є матеріальне виробництво і ті зміни, котрі зумовлені змінами у сфері виробництва, прогресом виробничих сил. Форми виробництва мають свою специфіку, свою внутрішню логіку. З розвитком виробництва створюються нові суспільні відносини. Сукупність виробничих відносин, матеріальний базис суспільства визначають форми уявлень, юридичну та політичну настройку суспільства. Право, політика, релігія керуються базисом; взаємозв’язок двох сторін суспільного організму надзвичайно складна і сповнена протиріч. Діючі в суспільстві соціологічні закони виражають принцип відповідності між виробничими силами і виробничими відносинами, а також між ідеологічною і політичною настройкою і базисом. Принцип відповідності між рівнем розвитку виробництва і формою організації суспільства пояснює, чому виникають зміни у суспільних відносинах: виробничі відносини заважають гальмують розвиток виробничих сил і повинні бути перетворені революційним шляхом. “Зі зміною економічної основи, - писав К.Маркс, - більш чи менш швидко проходить переворот у всій величезній настройці. Теоретична концепція, запропонована та конкретизована Марксом, виглядає доволі логічно. Її впливу не уникло багато економістів, істориків, у тому числі крупні представники теоретичної думки заходу. Історія розвитку товарного виробництва і економічних стосунків у суспільстві Регулярне виробництво товарів існує 5-7 тисячоліть – із часів первіснообщинного ладу до нашого часу. Воно обслуговує різні соціально- економічні системи. У зв’язку з цим можна виділити загальні для усіх історичних епох причини його виникнення. Товарне виробництво з’явилось, перш за все, в результаті суспільного розподілу праці. Ця загальна форма організаційно-економічних відносин продовжує змінюватись при вдосконалюванні засобів праці. Внаслідок того, що технічний прогрес не знає тимчасових меж, то не має меж і розвиток розподілу праці у суспільстві, вдосконалювання товарного господарства. Як ми побачимо далі, науково-технічна революція зробила новий, поглиблений розподіл праці – по детальне виготовлення складних виробів на різних заводах, котрі увійшли у взаємні торгові відносини.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Краткий курс истории ВКП(б)

Вот формулировка этого гениального вывода, данная Лениным в двух различных статьях, написанных в период империалистической войны: 1) "Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран"... (Из статьи "О лозунге Соединенных Штатов Европы", писанной в августе 1915 года) (Ленин, т. XVIII, стр. 232-233). 2) "Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах. Иначе и не может быть при товарном производстве. Отсюда непреложный вывод: социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными

скачать реферат Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. Е. ЖУКОВСКОГО (ХАИ) Кафедра экономики Р Е Ф Е Р А Т на тему:«Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины» Студента Пивовара Олега Владимировича Группа 562е Проверил: проф. Бабушкин А. И. г. Харьков-2004 г. 1. Введение. Украина, безусловно, является одним из ведущих мировых авиационно-космических государств. Общеизвестно, что авиационная и космическая отрасль являются важнейшим показателем технического потенциала страны. Многие ведущие мировые страны производят отличную компьютерную, бытовую технику, автомобили, но не могут поодиночке производить авиационную и космическую технику, для этого им приходится объединяться в консорциумы ( 5-6 стран). Украина же, несмотря на экономические трудности, в одиночку способна разрабатывать и производить конкурентоспособную, на мировом рынке, авиационную и космическую технику, используя потенциал накопленный в Советском Союзе и современные наработки. Рассмотрим нынешнее положение дел в авиационной и космической отраслях, а также поговорим о перспективах развития этих отраслей в будущем. 2. Объемы производства авиапромышленности Украины в 2003 году Объемы товарного производства авиационной отрасли промышленности Украины в 2003 году составили 104,4% по отношению 2002 года, т.е. повысились на 4,4 %.

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
 Краткий курс истории ВКП(б)

В программе подробно указаны конкретные задачи партии в борьбе за социализм: доведение до конца экспроприации буржуазии, ведение хозяйства страны по единому социалистическому плану, участие профсоюзов в организации народного хозяйства, социалистическая дисциплина труда, использование специалистов в народном хозяйстве под контролем советских органов, постепенное и планомерное вовлечение среднего крестьянства в работу социалистического строительства. Съезд принял предложение Ленина о том, чтобы наряду с определением империализма, как высшей стадии капитализма, включить в программу описание промышленного капитализма и простого товарного хозяйства, имевшееся в старой программе, принятой еще II съездом партии. Ленин считал необходимым учесть в программе сложность нашей экономики и указать на наличие в стране различных хозяйственных укладов, в том числе и мелкотоварного хозяйства, носителем которого являлся крестьянин-середняк. Поэтому при обсуждении программы Ленин решительно выступил против антибольшевистских взглядов Бухарина, который предложил исключить из программы пункты о капитализме, о мелком товарном производстве, о хозяйстве середняка

скачать реферат Нидерланды

Свиноводство – вторая по значению отрасль нидерландского животноводства, развивающееся быстрыми темпами. Поголовье увеличилось с 6,2 млн. голов в 1972г. до 13,8 млн. голов в 1987г. В стране разводят только свиней беконной категории. Свиноводство наиболее развито в Северном Брабанте, Северном Лимбурге, Гелдерланде и Оверэйсселе. Свежая охлажденная свинина реализуется на внутреннем и внешнем рынках. В последние годы значительно возрос экспорт живых свиней. Птицеводство – одна из крупных высокоразвитых отраслей сельского хозяйства Нидерландов, имеющая экспортную ориентацию. За последнее десятилетие производство продуктов этой отрасли сильно возрасло, расширился их ассортимент и повысилось качество в связи с благоприятной коньюктурой на внешнем рынке. Поголовье кур в стране увеличивается: 1972г.-58,3 млн., 1987г.-86,2 млн. Рост происходит за счет птиц бройлерного направления, составляющих свыше половины всего поголовья кур. Товарное производство сконцентрировано в южных и восточных провинциях, дающих 4/5 всей продукции. Половина всего поголовья птицы приходится на долю Гелдерланда и Северного Брабанта, где еще преобладают небольшие многоотраслевые хозяйства.

 Новое откровение о советской экономике или как можно погубить рабоче-крестьянский блок

Преображенский не ставит даже этого вопроса, хотя ленинские статьи были весьма убедительны. Черного и белого не покупайте, "Да" и "нет" не говорите. Тов. Преображенский не говорит ни "да", ни "нет" открыто. По существу же он говорит "нет". Однако у него есть одно характернейшее местечко, где это "нет" звучит довольно открыто, хотя и не без робости. Вот что пишет тов. Преображенский по этому поводу: "Что... касается непосредственных взаимоотношений между государственным хозяйством и мелкобуржуазным способом производства, то такие отношения вполне возможны и должны внести нечто столь же новое в экономическую историю человеческого общества, как и вся новая социалистическая экономика вообще. Подчиняя себе неокапитализм, государственное хозяйство подчиняет себе и его (sic!) подчиненных, т. е. те элементы простого товарного производства, на которых этот капитализм второго издания возникает. Но рядом с этим неизбежна целая система непосредственных взаимоотношений между мелким производством и государственным хозяйством

скачать реферат Хозяйство Древнего Египта

Начиналась эпоха, которая в науке получила название эллинизма. Отдельные области, входившие в 3-1 в.в. до н. э. В эллинистические государства, имели свою специфику экономического развития: различия в хозяйственной организации были в областях орошаемого и неорошаемого земледелия; Месопотамия, ряд районов Египта, западная Малая Азия, города Сирии и Палестины были древними центрами ремесла и торговли, а в глубинных районах Малой Азии господствовало натуральное хозяйство. В этот период усиливается обмен не только между отдельными географическими районами, но и между сельскохозяйственной территорией и городом внутри отдельных районов. Важная особенность обмена заключалась в том, что в наиболее крупных государствах внешняя торговля находилась под контролем центральной власти. Эллинистические монархи имели в своем распоряжении торговый флот, чеканили свою монету. Товарное производство требовало новых форм организации хозяйства и таких методов эксплуатации непосредственных производителей, которые обеспечивали господствующему классу получение максимального прибавочного продукта.

скачать реферат Налоговая система России

Налоги воздействуют на капитал на всех стадиях его кругооборота. Если при выполнении фискальной функции они оказывают влияние лишь при переходе капитала из его товарной формы в денежную, и наоборот, то система регулирования воздействует и на стадии производства, и на стадии потребления. Налоговое регулирование затрагивает и социальную, и экологическую сферы. Налоги олицетворяют собой ту часть совокупности финансовых отношений, которая связана с формированием денежных доходов государства (бюджетных и внебюджетных фондов), необходимых ему для выполнения собственных функций. Как составная часть экономических отношений налоги (через финансовые отношения) относятся к экономическому базису. Налоги являются объективной необходимостью, ибо обусловлены потребностями поступательного развития общества. То, что налоги, как форма изъятия части первичных доходов хозяйствующих субъектов и работающего населения в пользу государства, объективно необходимы, по-видимому, не вызывает сомнения у членов общества. Государству собираемые средства нужны для выполнения принятых на себя функций, и требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожения самого общества.Возникновение налогообложения Предпосылкой для возникновения налогов стало формирование государства и товарное производство с рыночными отношениями.

скачать реферат Финансовая политика государства и механизм ее реализации

Итак, советские экономисты определяли финансовую политику прежде всего как политику использования финансов в системе стоимостной, денежной формы реализации экономических законов товарного производства, концентрированного выражения через финансы системы денежных отношений в экономике. Финансовая политика трактовалась как искусство перераспределения через формирование и использование фондов финансовых ресурсов в интересах создания условий для увеличения натуральной и денежной базы народного хозяйства. Действительно, такие определения финансовой политики подтверждаются ее основными целями, к которым можно отнести следующие: 1) Повышение объема и эффективности использования финансовых ресурсов. Последнее очень важно для проверки воздействия финансовой политики на экономику. Отказ от учета повышения эффективности использования финансовых ресурсов при разработке и проведении финансовой политики может привести к распылению средств, сокращению источников удовлетворения постоянно растущих экономических и социальных потребностей общества. 2) Оздоровление и структурная перестройка экономики: повышение в общем объеме производства доли отраслей второй группы, снижение затрат на ВПК, упорядочивание денежного обращения, и в перспективе восстановление конвертируемости рубля. 3) Достижение более высокого уровня жизни населения на основе развития отраслей промышленности и сельского хозяйства.

скачать реферат Виндикация

При допущении же виндикационного иска в широких размерах эта уверенность будет призрачной.Отсюда – защита третьих добросовестных приобретателей – насущная потребность настоящего времени.Таким образом, два воззрения,- древнее, римское, и новое, - повинуясь всесильным велениям жизненной действительности последовательно сменяются в праве »20 Т.е необходимость в абсолютной виндикации в экономических условиях античного мира ( в отличие от современных условий ) объясняется тем, что тогда связь лица с вещью была намного прочнее, незаменимость вещей чувствовалась острее.Поэтому собственник, лишенный вещи, чаще всего не мог быть удовлетворен компенсацией стоимости этой вещи.Но в условиях товарного производства, вещь перестает быть самоценностью.Ее ценность определяется только ее рыночной стоимостью, поэтому можно было отдать предпочтение защите интересов оборота, главным образом состоящих в том, чтобы создать условия для ускоренного обращения товаров. Мнение, аналогичное приведенному в цитате, можно встретить и у других дореволюционных юристов.21Как указывал В.А.Рахмилович « по общему мнению необходимость укрепления оборота лежит в основе ограничения виндикации »22. Т.о. в основе защиты добросовестного приобретателя лежит не столько принцип справедливости, сколько практические потребности, принцип целесообразности.

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
скачать реферат Ответы на экзаменационные вопросы по истории

Рост объемов производства за счет привлечения новых земель. В 17 веке происходит дальнейший рост феодальной земельной собственности. Новая династия Романовых, укрепляя свое положение, раздавала земли дворянам. Дворяне, бояре. монастыри все активнее включались в торговые операции и промысловую деятельность. Повсеместно наблюдалось перерастание ремесла в мелкотоварное производство. К концу 17 века в России насчитывалось около 300 крупных городов. Самым крупным была Москва (200 тыс.чел.). Дальнейшее развитие получили центры металлургии и металлообработки, а также производство изделий из дерева. развитие мелко-товарного производства предопределило появление мануфактур. В 17 веке было около 30 мануфактур. Пушкарский и монетный, текстильный дворы в Москве, металлургические заводы на Урале и в Туле. Т.к. в стране не было свободных рук. то гос-во приписывало к заводам крестьян, а позднее разрешило покупать крестьян заводам. Мануфактуры при поддержке гос-ва назывались посессионными. В 17 веке значительно расширился обмен товарами м/у регионами страны, слияние земель в единую эконом. систему. Соц. строй общества. Высшим сословием было боярство.

скачать реферат Отечественная война 1812 года

Войны начала XIX века способствовали развитию военно-технической мысли в стране. В результате усовершенствования производства, русское оружие стало лучшим в Европе. Количество же производимого оружия могло обеспечить развертывание крупной армии. Пороховые заводы также вполне справлялись с предъявленными к ним требованиями и давали порох высокого качества. Суконные и кожевенные заводы, хотя и с трудом, но обеспечивали армию сукном и кожей, необходимыми для обмундирования и снаряжения, товарное производство в сельском хозяйстве позволило создать крупные запасы зерна и фуража для обеспечения войск. Все это способствовало осуществлению мероприятий по укреплению армии, которые проводились накануне Отечественной войны 1812г. Русское правительство осознавало угрозу войны и стремилось задержать ее начало, на что были направлены силы русской разведки и дипломатии. Кроме того, Россия сумела увеличить силы своей армии на 23 пехотных, 10 кавалерийских полков, 8 батарейных и 6 конных артиллерийских рот и довести численность вооруженных сил, включая иррегулярные войска, до 900 тыс. чел., в том числе около 500 тыс. полевых войск. Тем не менее, значительная часть войск находилась в Молдавии, Крыму, на Кавказе, в Финляндии и внутренних районах, на западных границах удалось сосредоточить лишь около 240 тыс. чел. при 934 орудиях. Эти силы входили в состав трех вышеперечисленных главных армий, а также отдельного корпуса генерала П.К. Эссена (18,5 тыс. чел.), располагавшегося в районе Риги, и резервных корпусов генералов П.И. Меллер-Закомельского и Ф.Ф. Эртеля, находившихся в тылу, в районах Торопца и Мозыря.

скачать реферат Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: «Банковская система республики Казахстан: проблемы и перспективы её развития» Введение Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда. Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Её практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении.

скачать реферат Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

Финансово-бюджетная система охватывает отношения по поводу формирования и использования финансовых ресурсов государства – бюджета и внебюджетных фондов. Она призвана обеспечивать эффективную реализацию социальной, экономической оборонной и других функций государства. Важной «кровеносной артерией» финансово-бюджетной системы являются налоги. Налоги возникли вместе с товарным производством, разделение общества на классы и появление государства, которому требовались средства на содержание армии, судов, чиновников и другие нужды. «В налогах воплощено экономически выраженное существование государства», - справедливо подчёркивал К. Маркс. В эпоху становления и развития капиталистических отношений значение налогов стало усиливаться: для содержания армии и флота, обеспечивающих завоевание новых территорий – рынков сырья, и сбыта готовой продукции, казне нужны были дополнительные средства. Изъятие государством в пользу общества определённой части стоимости валового внутреннего продукта в виде обязательного взноса и составляет сущность налога, и, следовательно, налоговой системы в целом.

скачать реферат Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

ВВЕДЕНИЕНалоги и государство - явления взаимосвязанные: государство не может существовать без системы налогообложения, в то же время существование налогов без государства также является невозможным. Возникновение налогов относят к периоду становления первых государственных образований, когда появляется товарное производство, формируется государственный аппарат - чиновники, армия, суды. Появление налогов связано с самыми первыми общественными потребностями, так как государству всегда необходимы денежные средства: для ликвидации стихийных бедствий, строительства дорог, поддержания общественного порядка. И именно налоги являются инструментом мобилизации денежных средств для возможности выполнения государством лежащих перед ним задач. Роль налогов в современном государстве так же велика, они составляют основу доходной части государства, что позволяет ему осуществлять свои функции в полном объеме Налоговый метод стал главным в формировании доходов государственной казны. Более 80% доходов бюджетной системы составляют платежи, входящие в налоговую систему.1 Налоги и иные обязательные платежи активно используются государством и местным самоуправлением при управлении различными сферами общественной жизни.

Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
скачать реферат Физическое лицо – предприниматель: вопросы правового регулирования в РФ

По своей экономической природе предпринимательство неразрывно связано с рыночным хозяйством и является его продуктом. Как свойство хозяйственной деятельности внешне оно проявляется в стремлении извлечь дополнительную выгоду в процессе обмена. Между тем, сам по себе обмен еще не является источником предпринимательства. Он становится таковым, когда превращается в составное звено единого хозяйственного оборота, а производство для обмена становится определяющей функцией хозяйствующих субъектов. Товарное производство исторически и генетически является исходным пунктом предпринимательства. Обмен же, во-первых, стимулирует поиск новых возможностей, т.е. инициативу. Во-вторых, именно в процессе обмена предприниматель усматривает источник возможной выгоды, являющейся одновременно и мотивом, и оценкой успеха предпринятой им инициативы. В- третьих, сталкиваясь в процессе обмена с подобными себе лицами, предприниматель воспринимает свою деятельность как состязательную. В четвертых, как механизм удовлетворения общественных потребностей, обмен обусловливает общественный характер предпринимательской деятельности.

скачать реферат Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА Виды юридических лиц. Субъектами права являются не только отдельные индивиды (si gulae perso ae), но и определенные организации, по современной терминологии — юридические лица. В широких масштабах юридические лица возникают, когда главная роль в экономике начинает переходить от индивидуальных к коллективным товаровладельцам, а для этого необходимо, чтобы товарное производство достигло достаточно высокой стадии развития. Такой стадии оно достигает в условиях капиталистической формации. В рабовладельческом обществе товарное производство, только что пришедшее на смену натуральному хозяйству, находится на первоначальном этапе и потому воплощается преимущественно в отношениях индивидуальных товаровладельцев. Что же касается юридических лиц, то они хотя и появляются уже в то время, но играют еще второстепенную роль. Это обстоятельство отражается и на степени урегулированности правового положения тех и других субъектов. Правовое положение индивидов в Древнем Риме было регламентировано самым детальным образом. Римское право знало также и отдельные нормы относительно юридических лиц, однако о подробной разработке этого института римскими юристами говорить не приходится, причем и сам термин "юридическое лицо" не был им известен.

скачать реферат Правовое положение рабов. Колоны

Основными классами раннеримского общества были патриции, плебеи и рабы, одновременно были и сословиями, т.е. они различались друг от друга не только наличием или отсутствием собственности на средства производства, но и различными юридическими правами: всей полнотой прав обладали патриции, плебеи пользовались меньшими правами, а рабы были полностью лишены каких-либо прав. В VI- IIIвв. до н.э. рабский труд проникает в различные отрасли производственной деятельности в Риме - рабы обрабатывают поля, трудятся в ремесленных мастерских, в домашнем хозяйстве. В рабов обращали военнопленных, рабами становились кабальные должники, существовало и домашнее рабство. Запрещение долгового рабства в Риме в 326 г. до н.э. сделало порабощение пленных основным источником пополнения класса рабов. Раннерабовладельческие отношения называют патриархальным рабство и отличают их от развитого классического рабства. При патриархальном рабстве производство направлено на создание не товаров, а лишь средств существования рабовладельцев, господствует натуральное хозяйство, а товарное производство находится в зачаточном состоянии.

скачать реферат Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

В сфере предпринимательства действует тот же принцип, что и в сфере регулирования поведения физических лиц и деятельности общественных объединений: «дозволенно все, кроме прямо запрещенного законом» (общедозволительный тип /режим/ правового регулирования). Когда же деятельность коммерческой корпорации выходит за рамки товарного производства и обращения и попадает в сферу действия публичного права (государственная регистрация предприятий, взимание налогов и др.), вступает в действие принцип «дозволено только то, что прямо предусмотрено законом» (специально-разрешительный тип /режим/ правового регулирования). В сфере управления государственной собственностью происходит соединение императивного и диспозитивного методов правового регулирования — возникают административно-и гражданско-правовые отношения. Каково соотношение правоспособности и дееспособности у юридического лица? В юридической науке долгое время господствовала точка зрения о том, что правосубъектность юридического лица отличается от правосубъектности физического лица.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.