телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человекподраздел:Юридическая психология

Избирательная система Украины

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Група, яка представляє все населення держави, утворює загальнодержавний орган, що дістає право виступати від імені усієї держави і приймати рішення, обов'язкові до виконання на всій ЇЇ території. Такі представницькі органи можуть називатись по-різному — парламент, народні, національні збори, конгрес тощо. В Україні представницьким органом, уповноваженим приймати загальнообов'язкові в межах усієї держави рішення (закони), є Верховна Рада. Поряд із колективними (колегіальними) загальнодержавними органами можуть створюватись й одноособові органи, уповноважені виступати від імені держави. В Україні, як і в багатьох інших країнах, це Президент. Група ж осіб, яка виступає від імені певної частини населення держави, утворює орган місцевого самоврядування (місцеву раду, муніципалітет тощо), який може приймати рішення, що є обов'язковими до виконання у межах відповідної частини території країни і стосуються питань, які належать до компетенції такого органу. Із розвитком та вдосконаленням форм прояву представницького народовладдя вони починають постійно застосовуватись для повсякденного управління справами держави і суспільства. Однак безпосереднє народовладдя не вилучається з державно-правової та політичної практики. Більше того, його значення зростає. Практика виробила різні форми здійснення безпосереднього народовладдя (прямої демократії). Проте найбільше визнання і поширення дістали вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування і референдум. Поняття і сутність виборів Термін "вибори" означає процес, в результаті якого певна спільність людей, почасти організована у політичне об'єднання, шляхом голосування формує державний орган чи заповнює вакантну виборну посаду. Утворені в результаті виборів органи або обрані посадові особи набувають права під час виконання своїх функцій виступати від імені певної спільноти людей і наділяються повноваженнями приймати загальнообов'язкові рішення. За допомогою виборів формується значна частинаорганів державної влади та органів місцевого самоврядування. Інакше кажучи, саме завдяки виборам, що є формою безпосереднього народовладдя, одержують можливість функціонувати на законних підставах органи представницької демократії. Вибори були відомі вже первіснообщинному ладу, дена загальних зборах того або іншого роду обирались старійшини, а пізніше — і воєначальники. З часом процедура виборів ускладнилась. Наприкінці XVIII ст. було розроблено класичну теорію виборів, основні ідеї якої зводяться до визнання того, що суверенітет невід'ємно належить народу, який є джерелом будь-якої влади. Народ доручає здійснення влади своїм представникам (депутатам), яких визначає шляхом проведення демократичних виборів. Кожен депутат законодавчого органу представляє всюнацію, а не тільки округ, від якого його обрано. Тому депутат повинен бути незалежним від своїх виборців під часвиконання своїх повноважень. Цими ідеями керуються йнині. Таким чином, вибори розглядаються як передачавлади від виборців до тих, кого вони обирають, в ході якоїнарод делегує владні повноваження своїм представникам. З плином часу утвердились певні вимоги і правила, виконання яких покликано забезпечити об'єктивне виявлення волі виборців, утруднити чи зробити неможливою фальсифікацію результатів виборів.

Абсентеїзм має негативні наслідки. Адже для визнання виборів такими, що відбулися, і для того, щоб за їх результатами можна було визначити переможців, необхідна участь певної кількості зареєстрованих виборців. Неявка виборців не дозволяє сформувати виборні органи чи заповнити виборні посади. За таких умов виникає потреба у проведенні нових виборів, а отже, й у додаткових фінансових затратах. Досить часто й повторні вибори не дають бажаних результатів, внаслідок чого виборні вакансії не заповнюються, що, до речі, стосується і депутатського складу Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим у деяких державах участь громадян увиборах вже розглядається не як їх право, а як їх обов'язок. Такий підхід аргументується й тим, що у давнину участь у народних зборах була почесним обов'язком громадян, ігнорування якого каралось якщо не за законом, то за звичаєм. За сучасних умов участь у виборах слід розглядати як громадську функцію, що здійснюється не стільки в інтересах громадянина, скільки відповідно до потреб забезпечення формування і функціонування найважливішихдержавних структур. Тому держава має право вимагати відсвоїх громадян здійснення цієї функції під загрозою застосування певних санкцій, що повинно діставати юридичний вияв в обов'язку (а не у праві) громадян брати участь у виборах. Законодавством ряду держав за неучасть у виборахпередбачені певні санкції. В Аргентині особа, яка не бралаучасті у виборах, втрачає право перебувати на державнійслужбі протягом трьох років, а у Греції та Туреччині такуособу засуджують до позбавлення волі. У Бельгії, залежновід кількості проігнорованих виборів, передбачені різні зарозмірами штрафи. В Італії участь громадян у виборахвизнається їх обов'язком, за невиконання якого протягомп'яти років прізвища порушників вносяться до спеціальних списків, які виставляються на загальний огляд. Деякі держави виходять із ситуації, зумовленої абсентеїзмом, шляхом визнання виборів такими, що відбулися, навіть якщо в них взяло участь менше половини зареєстрованих виборців. Якщо в Україні абсентеїзм буде поширюватись і надалі,то неминуче постане питання про запровадження одного звироблених світовою практикою засобів боротьби з ним. Поняття референдуму Референдум — це голосування усього населення держави (загальнодержавний референдум) або певної йогочастини (місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших питань державного і суспільного життя. Референдум і вибори мають спільний метод здійснення — голосування, але різняться предметом. Вибори проводяться для визначення особи, яка з точки зору більшості виборців найбільш достойна займати виборну посаду. Завданням референдуму є вирішення важливих питань, не пов'язаних з наданням юридичної сили мандатам якихось осіб. Цеможе бути затвердження, зміна чи скасування законів,розв'язання в межах держави проблем територіальногоустрою тощо. У науковій літературі та законотворчій практиці нарівні з терміном "референдум" інколи вживається термін"плебісцит". У багатьох випадках їх зміст рівнозначний.Однак між ними є й відмінність. Референдум регламентується нормами конституційного права певної держави,його предметом може бути досить широке коло питань. Апідстави і порядок проведення плебісциту, в основному,регулюються міжнародно-правовими актами, його предметом у більшості випадків є вирішення територіальнихспорів між державами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Народная империя Сталина

Яковлев с основным для Пленума докладом о новом избирательном законе, который был предварительно рассмотрен специальной комиссией, образованной ПБ еще 26 мая и включавшей, естественно, Яковлева, а также председателя ЦИК СССР М.И. Калинина, секретаря ЦИК СССР И.А. Акулова, правоведов наркома юстиции СССР Н.В. Крыленко и прокурора СССР А.Я. Вышинского, заведующего Агитпропом ЦК А.И. Стецкого и председателя правительства Украины П.П. Аюбченко. Яковлев начал свое выступление беглым, предельно кратким напоминанием об особенностях новой избирательной системы. О том, что выборы отныне будут всеобщими, равными, прямыми, тайными. Затем перешел к пятой особенности предлагаемого им проекта закона. «Конституция СССР предоставляет каждой общественной организации и обществу трудящихся право выставлять кандидатов в Верховный Совет СССР Эта статья имеет огромное значение, она внесена по предложению товарища Сталина. Ее цель развить, расширить демократию Эта статья обеспечивает подлинный демократизм на выборах в советы. На окружные избирательные комиссии возлагается обязанность зарегистрировать и внести в избирательный бюллетень по соответствующему округу всех без исключения кандидатов в Верховный Совет СССР, которые выставлены общественными организациями и обществами трудящихся (выделено мной.P ЮЖ.) Отказ окружных по выборам комиссий в регистрации кандидата в депутаты может быть обжалован в двухдневный срок в Центральную избирательную комиссию, решение которой является окончательным

скачать реферат Италия

Министерство образования и науки Украины Национальный горный университет Украины Кафедра украиноведения и политологии Комплексная контрольная работа по курсу «Политология» ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ИТАЛИИ Выполнила: ст.группы МО-01-1 Мазина Мария Преподаватель: асс. Вергун А.В. Днепропетровск 2003 Содержание 1. Краткая справка о государстве и его роли в современном мире - 1 -2. Конституция государства - 2 -3. Высшие органы власти государства: их формирование, полномочия, структура, схема - 4 -4. Форма государства - 6 - 4.1. Форма государственно-территориального устройства - 6 - 4.2 Форма правления - 6 - 4.3 Тип политического режима - 7 -5. Форма избирательной системы - 7 -6. Модель президентской власти - 7 -7. Тип парламентаризма - 8 -8. Основные политические партии (правящая, оппозиция) - 8 -9. Тип партийной системы - 9 -10. Основные общественные организации и движения - 9 -11. Правовое положение личности - 9 -12. Тип государства - 10 -13. Тип политической системы и его характеристика - 11 -14. Список используемой литературы - 12 - 1. Краткая справка о государстве и его роли в современном миреОфициальное название: Итальянская Республика.Географическое положение: на юге Европы.

Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Машиностроение, полиграфическая, швейная, мебельная промышленность. ТУР (франц. tour - круг) -..1) круг, движение по кругу (напр., тур танца)...2) Этап какого-либо соревнования, состязания, в течение которого завершается какая-то его часть (отсюда - турнир)...3) Одна из ступеней многостепенной избирательной системы. ТУР (первобытный бык) - вымершее парнокопытное животное семейства полорогих; предок европейского крупного рогатого скота. Жил со 2-й пол. антропогена в лесостепях и степях Восточного полушария. Высота до 2 м, масса до 800 кг. Объект охоты. Последний тур убит в 1627 (Польша). ТУР Евгения (наст. имя и фам. Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир) (1815-92) - русская писательница. Сестра А. В. Сухово-Кобылина. Повесть "Ошибка" (1849), романы "Племянница" (1850), "Три поры жизни" (1853) - о людях большого света. Религиозно-нравоучительные произведения для детей: исторический роман "Последние дни Помпеи" (1882), повесть "Княжна Дубровина" (1886). Литературная критика. ТУРА - поселок городского типа в Российской Федерации, центр Эвенкийского авт. окр., у впадения р. Кочечум в р. Ниж. Тунгуска. 6,5 тыс. жителей (199..1)

скачать реферат Основы конституционного права Украины

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ Такие важные конституционные институты, как основы конституционного порядка (раздел I Конституции), основы избирательной системы (раздел Ш), процедура внесения изменений в Конституцию (раздел ХП1) могут быть изменены лишь тогда, когда: - проект о внесении изменений в эти разделы внесут Президент Украины или не менее двух третей депутатов Конституционного состава Верховной Рады; - за принятие изменений должно проголосовать не менее двух третей депутатов конституционного состава Верховной Рады, данное решение должно быть подтверждено на Всеукраинском референдуме. Конституцией предусмотрено принятие изменений и к другим разделам. В то же время не могут быть внесены изменения в Конституцию, если они ликвидируют права и свободы граждан или направлены на ликвидацию независимости Украины или нарушение территориальной целостности. Раздел XIV Конституции Украины «Заключительные положения» содержит две статьи — 160 и 161. Статья 160 устанавливает срок, с которого Конституция вступает в законную силу. Это день ее принятия.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Развернутая оппозицией в 1847 кампания банкетов в поддержку реформы избирательной системы вызвала рост политической напряженности, усугублявшийся экономическим кризисом.21 февраля 1848 власти запретили назначенные на следующий день банкет и демонстрацию оппозиции. Несмотря на то, что ее лидеры подчинились запрету, 22-го состоялась стихийная манифестация, приведшая к столкновениям народа с полицией. Ночью во многих районах Парижа были построены баррикады. Национальная гвардия поддержала повстанцев. 23-го король отправил Гизо в отставку. Восстание пошло на спад, но вскоре вспыхнуло с новой силой после вызванного случайным выстрелом столкновения солдат с манифестантами на бульваре Капуцинов, повлекшего многочисленные жертвы среди мирных жителей. В ночь на 24-е Луи Филипп поручил сформировать правительство Тьеру и Барро, согласившись назначить новые выборы и провести избирательную реформу. Но восстание продолжалось, и король отрекся от престола в пользу своего внука. После захвата повстанцами Бурбонского дворца, где заседала палата, левые депутаты сформировали "Временное правительство Французской республики", в которое вошли "трехцветные" (главы правительства А. Ламартин, Л. А. Гарнье-Пажес, Д. Ф. Араго и др.) и "красные" (А. О. Ледрю-Роллен, Ф

скачать реферат Швейцария

Министерство образования и науки Украины Национальный горный университет Украины Кафедра украиноведения и политологии Комплексная контрольная работа по курсу «Политология» ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ШВЕЙЦАРИИ Выполнила: студентка III курса факультета менеджмента группы МО-01-1 Мазина Мария Преподаватель: асс. Вергун А.В. Днепропетровск 2003 Содержание 1. Краткая справка о государстве и его роли в современном мире 12. Конституция государства 43. Высшие органы власти государства: их формирование, полномочия, структура, схема 54. Форма государства 7 4.1. Форма государственно-территориального устройства 7 4.2 Форма правления 8 4.3 Тип политического режима 95. Форма избирательной системы 106. Модель президентской власти 107. Тип парламентаризма 118. Основные политические партии (правящая, оппозиция) 129. Тип партийной системы 1310. Основные общественные организации и движения 1411. Правовое положение личности 1512. Тип государства 1613. Тип политической системы и его характеристика 1714. Список используемой литературы 19 1. Краткая справка о государстве и его роли в современном мире Швейцария — страна противоречий.

скачать реферат Конституционное право Украины

Пропорциональная (от лат. prorpor io – соотношение, определенная часть) избирательная система предусматривает выборы депутатов по партийным спискам в многомандатных округах. Избиратели голосуют за список той или иной партии. Но для прохождения партии в парламент устанавливается процентный барьер голосов избирателей —3—5%. Смешанная система предусматривает совмещение мажоритарной и пропорциональной систем. В Украине смешанная система выборов. Она предусмотрена Законом «О выборах народных депутатов Украины» от 24 сентября 1997г. с последующими изменениями и дополнениями. Депутаты избираются гражданами Украины на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. Избирательный процесс осуществляется на началах свободного, равного выдвижения кандидатов в депутаты, гласности и открытости, равных возможностей для всех кандидатов. Участие граждан Украины в выборах является добровольным. Считается, что избиратели, не принявшие участие в голосовании, поддерживают волеизъявление избирателей, принявших участие в голосовании.

скачать реферат Избирательные системы и их виды: мажоритарная, пропорциональная, смешанная

По количественному признаку участия избирателей выборы бывают: 1) общими, основными, когда в них за законом имеют право принимать участие все избиратели государства; 2) частичными (дополнительными), когда пополняется состав Верховной Рады Украины, местных советов, в случае досрочного выбытия некоторых депутатов, или признания, выборов, недействительными. Учитывая правовые последствия выборы разделяют на: 1) действительные - это выборы, проведенные в порядке, определенном Конституцией Украины и соответствующем избирательном законе; 2) недействительные - выборы, в ходе которых имели место нарушения избирательного законодательства, которые повлияли на итоги выборов. Виды избирательных систем Избирательная технология - это механизм, система средств и методов организации и проведения выборов, основа избирательной системы любой страны. За порядком определения результатов выборов различают такие избирательные системы: 1) мажоритарная; 2) пропорциональная; 3) смешанная. Мажоритарная система Мажоритарная система является самой старой среди избирательных систем.

скачать реферат Избирательная система в Украине

Министерство образования и науки Украины Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля Учебно-научный институт права и истории Кафедра истории государства и права Курсовая работа По дисциплине «Конституционное право Украины» На тему: «Избирательная система в Украине» Выполнила студентка II курса группы ЮИ-155 Опренко М.В. Проверил Рашидов С. Ф. г. Луганск 2006 План Введение 3 Понятие избирательного права Украины 1.1 Развитие избирательного права в Украине 5 1.2 Общая характеристика мажоритарной избирательной системы 12 1.3 Общая характеристика пропорциональной избирательной системы 14 Конституционные принципы избирательного права в Украине 19 Избирательный процесс и его основные стадии 24 Заключение 28 Список литературы 30 ВВЕДЕНИЕ Одним из самых древних институтов человеческого общества является институт выборов. Определенная форма выборности су­ществовала уже в родовом обществе, в рабовладельческих обще­ствах Греции и Рима выборы также представляли собой важней­ший принцип государственности.

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
скачать реферат Функции науки конституционного права

Еще одним подтверждением неразвитости прогностической функции стал референдум 16 апреля 2000 г. Отечественная конституционная наука была не готова к научно-методологическому обеспечению реализации решений всеукраинского референдума, реформированию парламента и избирательной системы. Похожая ситуация наблюдается и насчет методологического обеспечения конституционно-правовой реформы 2006 г. Прогностическая функция имеет большое значение и для развития самой науки и образования в отрасли конституционного права. Прогнозирование перспективных аспектов развития отечественной науки конституционного права является гарантией должного и своевременного научно-методологического обеспечения конституционного процесса. Наука должна быть динамичной. Ее заданием является не только решение проблемных ситуаций, что возникают в реально существующей отрасли, но и выявление и исследование проблем, которые будут возникать в будущем. Прогностическая функция является важной и для научного обеспечения учебного процесса в высших юридических заведениях образования Украины, поскольку дает возможность разработать соответственные учебные программы по конституционному праву Украины и специальных курсов в отрасли конституционного права с учетом практических нужд в подготовке высококвалифицированных специалистов.

скачать реферат Венгрия

В то же время этим ограничением может отсекаться от парламентского представительства большое число граждан и происходить переход от многомандатных к маломандатным округам. При голосовании в списки кандидатов вносятся не партии, а их представители, поэтому во время голосования происходит отбор персоналий в списках кандидатов. 6. Модель президентской власти По способу избрания в Венгрии президентская власть относится к третьей модели – получение президентского поста путём опосредованных выборов – парламентом или специальными коллегиями. В Венгрии слабая президентская власть при парламентской форме правления, то есть по объёму компетенций и полномочий она относится к третьей модели. При этой модели президентской власти главной политической фигурой является премьер-министр. 7. Тип парламентаризма Парламентаризм – система государственного устройства, при которой парламент играет преобладающую роль не только в качестве законодательного органа, но и в качестве органа верховного контроля над исполнительной властью.Типология венгерского парламентаризма: Критерии Тип парламентаризма Форма правления Парламентская республика Кабинетный парламентаризм Структура парламента Однопалатный Однопалатный парламентаризм Избирательная система Система смешанная (сочетание Смешанный парламентаризм мажоритарной и пропорциональной систем) Степень политического противоборства Умеренная оппозиция Стабильный парламентаризм8.

скачать реферат Бюджет Украины на 1997 г.

Утверждение отчета об исполнении государственного бюджета Украины в соответствии со п.4 ст.85 «Конституции Украины» осуществляет Верховный Совет. Выполнение и предоставление отчета об исполнении местных бюджетов возложено на местные государственные администрации соответствующих территорий (ст.119 п.4,5 «Конституции Украины»). Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с росписью бюджета, составленной на основании утвержденного бюджета. Роспись бюджета (поквартальная разбивка) - это планово-финансовый акт оперативного управления исполнением доходной и расходной частей бюджета, построенный в строгом соответствии с бюджетной классификации. Роспись утверждается Министром финансов Украины и носит силу нормативного акта, обязательного к исполнению всеми субъектами. БЮДЖЕТНАЯ КЛАСИФИКАЦИЯ. Правовые начала лежат в основе всех стадий бюджетного планирования, соблюдения бюджетной дисциплины по поступлению доходов в бюджет и расходованию средств из бюджета. Это обеспечивается бюджетной классификацией. Рисунок 2 Бюджетная классификация - единая систематизированная, функциональная группировка доходов и расходов бюджета по однородным признакам, которая обеспечивает общегосударственную и международную согласованность бюджетных данных (ст.8 Закона Украины «О бюджетной системе Украины»).

скачать реферат Понятие государственного бюджета (Доклад)

Оплата налога производится за период до следующего технического осмотра. Список использованной литературы: Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 1997 год». Закон "О бюджетной системе Украины" Конституция Украины Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 3 апреля 1997 г. Закон «Об акцизном сборе» Декрет Кабинета Министров Украины № 14-92 от 26.12.92. «О налоге на добавленную стоимость» Закон Украины «О плате за землю» Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и др. самоходных машин и механизмов» Бекерская Д.А. Финансовое право Украины, Одесса, 94г. Советское финансовое право (учебник), М., 1987 г.

скачать реферат Проблемы избирательного права современной России

В четвертой главе я анализирую возможности контроля за законностью выборов. Законодательная база избирательной системы должна совершенствоваться, а именно должны быть четкие и ясные правила, обязательные для всех избирательных комиссий. (такие как прием документов и регистрация кандидатов, присутствие общественных наблюдателей при использовании автоматизированной системы ВЫБОРЫ. Должны быть законы которые помогли бы избежать фальсификацию подписей избирателей (контроль за финансовыми средствами избирательных объединений, равенство в доступе к СМИ, непредусмотренные законом формы и методы агитации должны показываться. Должны быть введены жесткие ограничения на использование СМИ в избирательных кампаниях. (доля политической рекламы, не должна превышать 10% выделенного времени и пространства площади). Еще одна возможность совершенствования законодательной базы, анализ работы каждого избирательного участка. Большое значение я предаю деятельности органов прокуратуры, надзора за ходом избирательных кампаний. Главная проблема прокурорской проверки, пассивность прокуратуры. Это противоречит требованиям закона о прокуратуре. Вывод : Таким образом наша избирательная системы очень молода и нуждается в дальнейшем формировании. Список литературы

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
скачать реферат Патентование избирательных программ в контексте формирования концептуального рынка

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОПУЛИСТСКОЙ ПРОГРАММЫ Что должно быть по определению: 1. Лозунговые заявки. 2. Концептуальные (пусть самые примитивные) основания программы. 3. Положения программы. 4. Технология реализации. В современной же популистской практике программа ограничивается озвучиванием 1 и 2 пунктов, и отказывается говорить о 4. Но это же самое главное! Представьте, что некто горячо обещает: "Господа, завтра состоится мой полет на Луну". У кого не возникнет желания сказать, что он хотел бы в этом удостовериться. Почему нет механизма ПРОВЕРКИ НА СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ КАНДИДАТОВ НА ВЛАСТЬ? ВЕДЬ ВЛАСТЬ ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ, от нее многое зависит! 7. ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПАТЕНТОВАНИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММ, ПЛАТФОРМ, ЛОЗУНГОВ, ДЕВИЗОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБРАННЫХ ЛИЦ ИНСТИТУТА МОДЕРНИЗАЦИИ ТС На основании "Апорий существующей избирательной системы" Центр ставит вопрос об ответственности политических организаций, отдельных кандидатов в депутаты разных уровней и специализаций (административно-исполнительная или законодательная власти) за проводимую ими предвыборную агитацию и рекламу.

скачать реферат Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

Строительство государства он разделил на три периода: военное правление, политическая опека и конституционное правление. В первый из этих периодов, по мысли Сунь Ятсена, все государственные учреждения должны контролироваться военной администрацией, одновременно военную силу намечалось использовать для объединения страны. В период политической опеки население под руководством правительства организует самоуправление. Конституционное правление наступает с организацией самоуправления во всех уездах страны созданием правительства "пяти властей", после чего следует созыв Национального собрания. Выдвигая идею "пятивластей", Сунь Ятсен выступил поборником принципа разделения властей, но при этом к законодательной, исполнительной и судебной властям он добавил экзаменационную и контрольную власти. Введение этих видов властей он не связывал только с китайской традицией – системой экзаменов для поступления на государственную службу и институтом цензората. Он считал, что экзаменационная система "восполняет пробелы, свойственные избирательной системе" для отбора наиболее достойных кандидатов на государственные посты.

скачать реферат Первые четыре Государственные Думы

Она существовала с 1906 по 1909 гг. В Третьей Думе, прозванной «господской», так как она была избрана на неравноправной основе (курия помещиков и первая городская курия, то есть менее 1% населения, объединили 65% избирателей), значительное большинство правых, «правительственный блок» (225 депутатов от националистов и октябристов), противостояло ослабленной новой избирательной системой оппозиции (52 кадета, 26 депутатов от национальных меньшинств, 14 трудовиков и 14 социал-демократов). Вплоть до 1909 г. благодаря позиции октябристов отношения между правительством и Думой остались хорошими. Партия октябристов была одной из ведущих в Думе. Ее возглавил А. Гучков, внук крепостного крестьянина, разбогатевшего на производстве тканей. Начиная с 1909 г. отношения между Гучковым и Столыпинымухудшались, камнем предкновения явился в особенности вопрос о военных расходах страны, которые Гучков стремился поставить под непосредственный контроль Думы. Но к тому времени на волне национализма в деловых кругах часть октябристов, представлявших интересы русской буржуазии, пошла на сближение с властями, и в 1909 г. партия раскололась. Часть депутатов объединилась с представителями правых националистических кругов умеренного толка, образовав новую группировку – Партию русских националистов, которую возглавил П. Балашов. Эта группировка в последствии превратилась в «законодательный центр» Третей Думы.

скачать реферат Распад СССР и Перестройка

Правда, методы управления и внедрения реформ при этом оставались по-прежнему директивными. Фактически речь шла о партийной реформе сверху через систему партийных государственных органов. Решения внеочередной двенадцатой сессии ВС СССР (одиннадцатого созыва), состоявшейся 29 ноября - 1 декабря 1988 г., предусматривали изменение структуры высших органов власти и государственного управления страны, наделение вновь учрежденного Съезда народных депутатов и избираемого им ВС СССР реальными властными функциями, а также изменение избирательной системы, прежде всего введение выборов на альтернативной основе. 1989 год стал годом радикальных изменений, особенно в политической структуре общества. Состоявшимся в 1989 году выборам народных депутатов СССР (март - май) предшествовала невиданная в нашей стране избирательная кампания, начавшаяся еще на исходе 1988 г. Возможность выдвижения нескольких альтернативных кандидатов (на 2250 депутатских мест было выдвинуто 9505 кандидатов) наконец-то давала советским гражданам действительно выбирать одного из нескольких.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.