телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Всё для хобби -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Конституционно-правовая ответственность

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Конституційно-правовій відповідальності притаманні особливості (особливі ознаки), які відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності: 1) Основне призначення КПВ – захист Конституції, в той час, коли інші види юридичної відповідальності покликані виконувати більш широкі функції. 2) Підставою настання КПВ є порушення норм Конституції, які відповідно конкретизуються в конституційному законодавстві. 3) Конституційно-правова відповідальність має складну структуру. Вона закріплює: по-перше, соціальну відповідальність, що вимагає відповідної, високосвідомої та ініціативної поведінки всіх суб’єктів конституційного права; по-друге, загальні начала відповідальності за правопорушення, що служать “орієнтиром” для формування відповідальності в інших галузях права; по-третє, - конкретні види конституційно-правової відповідальності, що застосовується за порушення окремих конституційно-правових норм та інститутів. 4) Високий авторитет конституційно-правових норм, їх неухильне виконання всіма суб’єктами конституційного права забезпечується виключністю застосування заходів конституційно-правової відповідальності за правопорушення. На перше місце тут виступає превентивно-попереджувальна дія даного виду відповідальності. 5) Конституційно-правова відповідальність визначає не тільки міру впливу у випадку правопорушення, але й передусім відповідальну поведінку суб’єктів конституційного права щодо виконання свого обов’язку, реалізації політико-юридичної компетентності. Тому даний вид відповідальності формується не тільки в охоронних, але, більшою мірою, у регулятивних приписах норм конституційного права. 6) КПВ часто ность яскравий політико-правовий характер, обумовлений реалізацією даного виду відповідальності у сфері здійснення народовладдя, й іноді перетинається з політичною відповідальністю. З приводу цього питання між вченими-конституціоналістами ведеться дискусія: чи є конституційна відповідальність різновидом політичної відповідальності, чи навпаки, конституційна відповідальність поєднує в собі політичну і моральну відповідальність. Моя точка зору така: політична відповідальність не має рис юридичної відповідальності, оскільки тут ми взагалі не маємо на увазі порушення юридичної норми. Тому КПВ є самостійним видом юридичної відповідальності. Ще однією особливістю конституційної відповідальності є те, що вона буває двох видів: - ретроспективна, що передбачає відповідальність за минуле. Вона настає лише тоді, коли для цього є нормативна підстава – пряма вказівка в законі; фактичною підставою ретроспективної відповідальності є вчинення правопорушення. На даний момент застосування заходів ретроспективної відповідальності в галузі конституційного права – не звичайний, а скоріше надзвичайний вид діяльності. - активна або позитивна, тобто відповідальна поведінка, підзвітність, юридична компетентність, усвідомлення свого обов’язку, його неухильне виконання, тобто відповідальність як обов’язок здійснити дії, встановлені у законі. Підставою активної (позитивної) відповідальності є покладення на суб’єкта конституційно-правових відносин і невиконання або не належне виконання суб’єктом конституційних відносин певних функцій (бездіяльність посадової особи, недосягнення поставлених цілей і завдань, неефективна робота певних органів тощо).

Відповідальність Президента України: (ст. 111) Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. . Відповідальність Кабінету Міністрів України: (ст. 115 ч.4) Прийняття ВР України резолюції недовіри КМУ має наслідком відставку КМУ. Відповідальність суддів: (ст. 126 ч. 5. пп. 4,5,6) суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі: порушення суддею вимог щодо несумісності; порушення суддею присяги; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; Значення конституційно-правової відповідальності. У сучасній Україні проблема конституційно-правової відповідальності набуває надзвичайної ваги і значення. Це зумовлено передусім характером політичних, економічних, соціальних та цілим рядом інших процесів у нашій країні. Політизація мас, відмова від тоталітарної системи та поворот до прогресивних, демократичних відносин, перебудова системи органів державної влади, розбудова незалежності України - все це зумовлює реальну необхідність створення нових механізмів забезпечення реалізації повновладдя українського народу. Одним із таких механізмів є і конституційна (державно-правова) відповідальність, яка, будучи кваліфікаційною ознакою конституційного права, проникає в усі сфери суспільного житття, охороняючи найважливіші суспільні відносини. Сдавалось в Киевском Университете им. Т.Г. Шевченко на кафедре Констит. Права.----------------------- Можна потім використати в друкованій статті.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Обществознание

На политическое поведение личности влияют биологические (возраст, пол, здоровье), психологические (темперамент, воля, тип мышления), социальные (материальное положение, происхождение, воспитание, социальный и профессиональный статус) факторы. Венчает систему факторов политического поведения мировоззрение человека. Раздел VIII ПРАВО Примерные вопросы 1. Право в системе социальных норм. 2. Система права. 3. Источники (формы) права. 4. Правотворчество. 5. Правоотношения. 6. Правосознание и правовая культура. 7. Правонарушения. 8. Юридическая ответственность и ее виды. 9. Права и свободы человека. 10. Конституция в иерархии нормативных актов. 11. Основы конституционного строя РФ. 12. Гражданин и государство. 13. Президент Российской Федерации, его конституционно-правовой статус и полномочия. 14. Федеральное Собрание Российской Федерации. 15. Правительство Российской Федерации. 16. Судебная система Российской Федерации. 17. Российская Федерация и ее субъекты. 18. Административное право. 19. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. 20

скачать реферат Исторический опыт и современная организация правовой охраны Конституции

Кроме того, он был фактически исключен из контроля и надзора за соответствием актов союзных республик Конституции и законам СССР. Украина, отказавшись от копирования на республиканском уровне модели союзного комитета конституционного контроля, с учетом мирового опыта конституционной охраны пошла по пути создания специализированного органа правовой охраны Конституции - Конституционного Суда. Попытка создания первого в Украине Конституционного Суда оказалась неудачной. В силу ряда причин, прежде всего политического характера, он не был сформирован. Однако накопленный опыт был реализован в процессе принятия действующего Закона Украины «О Конституционном Суде Украины». Конституция Украины содержит правовую базу, обеспечения ее охраны от каких либо посягательств. В том числе и средства, выполняющие превентивную роль и служащие для предупреждения появления законов, не соответствующих Конституции. Однако основным способом правовой охраны Конституции является конституционный контроль (надзор), направленный, прежде всего на выявление действующих правовых актов, противоречащих Конституции, предопределяющий отношения конституционно-правовой ответственности, базирующейся на его результатах, усиливающей действенность конституционного контроля и увязывающейся с его организационно-правовыми формами.

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
 Сборник действующих постановлений пленумов верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам

Если субъективное мнение было высказано в оскорбительной форме, унижающей честь, достоинство или деловую репутацию истца, на ответчика может быть возложена обязанность компенсации морального вреда, причиненного истцу оскорблением (статья 130 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 150, 151 Гражданского кодекса Российской Федерации). 10.PСтатьей 33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан направлять личные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ в установленный законом срок. Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин обращается в названные органы с заявлением, в котором приводит те или иные сведения (например, в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по его мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в указанном случае имела место реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений

скачать реферат Конституционное право- ведущая отрасль Российского права

Они применялись к представителям так называемых эксплуататорских классов и их пособникам с целью лишения их возможности участия в политической жизни либо ограничения этого участия такими средствами, которые исключали бы их определяющее воздействие на формирование политических взглядов граждан. После Октябрьской революции в России были полностью лишены либо ограничены в избирательных правах «эксплуататорские элементы и их приспешники» (ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г., ст. 69 Конституции РСФСР 1925 г.). Только трудящимся гарантировались в полной объеме и другие политические права и свободы, такие как свободы слова и печати, право на объединение и др. (ст. 14-16 Конституции РСФСР 1918 г.). Некоторые конституционные обязанности также были различными по объему для трудящихся и для других социальных групп. Советское законодательство предусматривало и высший предел конституционно- правовой ответственности, касающейся прав и обязанностей советских граждан. Статья 7 Закона о гражданстве СССР 1938 г. предусматривала возможность лишения советского гражданства. Основанием для ее применения являлись действия гражданина, наносящие ущерб государственным и политическим интересам страны и советского народа.

 Государственные и муниципальное управление: конспект лекций

Лишь после этого парламентарии подлежат уголовной ответственности, если совершили преступления (в ряде стран они, однако, не имеют депутатского иммунитета, а иммунитет на членов законодательных собраний субъектов федерации, как правило, не распространяется и совсем не распространяется на депутатов муниципальных представительных органов). Политическая ответственность президента (монарх ответственности не подлежит) возможна в форме импичмента (Россия, США и др.), досрочного отзыва избирателями (Австрия), смещения с должности решением конституционного суда (Италия). Только после этого к бывшему президенту можно применять другие меры наказания (гражданско-правовую ответственность в ряде случаев может нести и действующий президент). Наиболее суровым видом политической ответственности правительства и министров (в том числе министров в некоторых субъектах РФ) является увольнение в результате вотума недоверия (резолюции порицания) в отставку. Правительство может быть уволено в отставку и по усмотрению президента (Россия, Украина и др.)

скачать реферат Президент Российской Федерации

Максимальная общественная опасность последствий нарушения Президентом Конституции РФ вытекает из того высокого положения, которое занимает Президент России как глава государства, как гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина, как высшее должностное лицо страны, наделенное очень широкими и важными полномочиями, от действий или бездействия которого зависит во многом жизнь всей страны, всего народа и каждого отдельного человека, их настоящее и будущее. Именно поэтому Президент России, избранный всенародно, обладающий высоким положением в обществе и государстве, должен не только иметь большие права, но и иметь перед государством и обществом, перед народом не менее большие обязанности, за невыполнение которых должна быть предусмотрена конституционно-правовая ответственность Президента. Между тем, как отмечено выше - Конституция РФ не говорит ни об одной обязанности Президента РФ прямо. Единственное, при условии замены в ч. 1 ст. 82 Конституции РФ слов «клянясь» на «обязуюсь» получаются следующие обязанности Президента, при нарушении которых должна наступать его ответственность: обязанность уважать и охранять права и свободы человека и гражданина; обязанность соблюдать и защищать Конституцию РФ; обязанность защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства; обязанность верно служить народу».

скачать реферат Российский Федерализм: проблемы формирования отношений нового типа

В литературе было высказано предложение о принятии федерального закона «О конституционной ответственности», в котором были бы четко «определены юридические основания для наступления неблагоприятных последствий конституционной ответственности, равно процедурные вопросы отрешения от должности высших должностных лиц», и создании Кодекса конституционных правонарушений. По нашему мнению, эти предложения несколько скороспелы и недостаточно обоснованны. Показателен даже факт отсутствия в российской науке конституционного права специальных исследований, посвященных проблемам конституционной ответственности субъектов Федерации. Думается, становление института конституционно-правовой ответственности должно пройти несколько этапов. На первом должно быть законодательно, а по возможности и конституционно закреплено наименование конституционно-правовой ответственности, а также основные «составы» конституционных правонарушений. Названия статей, их частей должны раскрывать сущность конституционной ответственности, ее особенности и элементы Затем на конституционный уровень поднимается регулирование комплекса мер конституционно-правовой ответственности, причем в Конституции появляется специальная глава, регламентирующая конкретные меры ответственности.

скачать реферат Законодательное регулирование конституционно-правовой ответственности региональных и местных органов власти

Законодательное регулирование конституционно-правовой ответственности региональных и местных органов власти А. В. Безруков, А. А. Кондрашев Федеративная структура Российского государства предполагает сложный, «многослойный» характер взаимодействия различных уровней государственной власти, а также местного самоуправления. В целях оптимизации функционирования управленческой структуры и организационно-правовых форм взаимодействия между тремя управленческим звеньями в федеративном государстве (федеральным, региональным и местным) необходимо закрепить законодательные гарантии самостоятельности региональных и местных органов, но одновременно установить жесткие формы правового контроля за их деятельностью в интересах сохранения государственной целостности России. Как на органы государственной власти субъектов Федерации, так и на органы местного самоуправления возложено решение значимых общественных и государственных задач, поэтому эффективный механизм их ответственности перед федеральным центром — необходимый элемент механизма правового регулирования в демократическом государстве.

скачать реферат Ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерациии

Конституционно-правовая ответственность, несомненно, обладает всеми признаками, присущими иным видам юридической ответственности. Она опирается на все перечисленные выше принципы юридической ответственности, является мерой государственного принуждения, выражающейся в установлении для правонарушителя определенных отрицательных последствий. Одновременно конституционно-правовая ответственность обладает рядом специфических признаков. В теории государства и права распространенным является мнение о том, что ответственность различается в зависимости от того, к какому виду относится правонарушение, за которое она наступает.3 Конституционно-правовая ответственность призвана охранять от правонарушений именно общественные отношения, составляющие предмет конституционного права. При этом не всякое нарушение норм конституционного права влечет за собой конституционно-правовую ответственность. Могут применяться и иные виды ответственности: административная (например, штраф за определенные виды нарушений избирательных прав граждан – ст. 5.1 – ст. 5.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.) либо уголовная (например, ст. 278 УК РФ от 13 июня 1996 г. устанавливает ответственность за насильственный захват или насильственное удержание власти ).

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
скачать реферат Конституционно-правовая ответственность и конституционный контроль

СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ 1. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РФ 1 1 Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности 1.2 Санкции как форма выражения конституционно-правовой ответственности 1.3 Субъекты конституционно-правовой ответственности 1.4 Основания конституционно-правовой ответственности 2. КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ВВЕДЕНИЕ Юридическая ответственность - важнейший институт любой правовой системы, один из сущностных признаков права, необходимый элемент механизма его действия. В силу этого проблема юридической ответственности занимает одно из центральных мест как в общей теории права, так и в отраслевых юридических науках, включая и конституционное право. Господствующей в литературе о юридической ответственности является ее трактовка как меры государственного принуждения, основанной на юридическом и общественном осуждении правонарушения и выражающейся в установлении для него определенных отрицательных последствий в форме ограничений (лишений) личного или имущественного порядка.

скачать реферат Конституционно-правовой статус правительства

Выносить такие разногласия на общий суд нельзя; если такое случится, это влечет отставку соответству­ющего члена правительства. Согласно части первой ст. 111 хорват­ской Конституции «Правительство ответственно перед Президен­том Республики и Палатой депутатов Собора Республики Хорва­тия», а ст. 98 управомочивает Президента Республики смещать с должности Председателя Правительства без каких-либо ограниче­ний. Конституционная практика зарубежных стран с парламентской формой правления знает две разновидности конституционно-правовой ответственности: индивидуальная и коллективная. Коллективная ответственность правительства (отставка канцлера влечет за собой отставку всего правительства, однако в статье 65 Основного Закона ФРГ «в пределах своей компетенции каждый федеральный министр самостоятельно ведет дела своей отрасли под свою ответственность»). Первый из них означает, что все министры правительства несут коллективную ответственность перед парламентом (его нижней палатой) независимо от их позиции при принятии правительством того или иного решения.

скачать реферат Коснтитуция и ее значение в РФ

Виды конституционно - правовой ответственности: - ответственность за нарушение основ конституционного строя РФ; - ответственность за нарушение личных прав и свобод человека и гражданина;10 - ответственность за нарушение политических прав и свобод человека и гражданина; - ответственность за нарушение социально- экономических прав и свобод человека и гражданина; - ответственность за нарушение культурных прав и свобод человека и гражданина; - ответственность за нарушение в осуществлении управления и нарушения законодательства органами государственной власти и местного самоуправления и т.д. Правовая охрана Конституции РФ — комплекс специальных юридических мер, призванных обеспечить надлежащую реализацию конституционных норм, утвердить (или восстановить в случае нарушения) режим конституционной законности. В более широком смысле под П.о.К. понимают создание необходимых условий, развитие соответствующих гарантий, совершенствование государственно-правовых средств и методов обеспечения действия конституционных норм. В специальном же значении предполагает применение специфических конституционно-правовых средств в целях обеспечения верховенства Конституции в правовой системе.

скачать реферат Отставка Правительства и его членов как мера конституционно-правовой ответственности

Освобождение от должности Председателя Правительства Российской Федерации одновременно влечет за собой отставку Правительства Российской Федерации. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации по предложению Председателя Правительства Российской Федерации. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры назначаются из числа граждан Российской Федерации, не имеющих гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры вправе подавать заявления об отставке. Отставка Правительства и его членов как мера конституционно-правовой ответственности В мировой конституционно-правовой практике известны понятия коллективной ответственности правительства и индивидуальной ответственности каждого члена правительства.

скачать реферат Правонарушения и юридическая ответственность в избирательном процессе

Доклад на тему: «Правонарушения и юридическая ответственность в избирательном процессе» Юридическая ответственность за нарушения избирательного законодательства Публичная конституционно-правовая ответственность предусмотрена в виде расформирования избирательных комиссий. Данный вид юридической ответственности регламентируется ст. 31 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. В качестве наказания здесь выступает принудительный досрочный, в судебном порядке, роспуск комиссии в ранее сформированном составе. Прекращаются полномочия только членов комиссии с правом решающего голоса. Расформирование комиссии не влечет прекращения полномочий ее членов с правом совещательного голоса, а также сотрудников аппарата комиссии, работающих на постоянной основе. Основанием для наступления данного вида ответственности является нарушение избирательной комиссией избирательных прав граждан, повлекшее признание Центральной избирательной комиссией РФ, избирательной комиссией субъекта Федерации недействительными итогов голосования на соответствующей территории, либо результатов выборов.

Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
скачать реферат Проблемы конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации

Страна практически постоянно находится в условиях подготовки, организации или проведения выборов. Необходимо обеспечить точное соблюдение правовых предписаний в этой области, так как сложно говорить об эффективности и полноценности власти, если сама она формируется несовершенными способами. Важную роль в обществе играют объединения граждан, в том числе и политические: имеет место реализация конституционных прав граждан на объединение и на участие в управлении делами государства, следовательно, необходимость обеспечения законности в данной сфере не нуждается в дополнительном обосновании. Кроме того, простого описания состояния правового регулирования изучаемого явления явно недостаточно, необходимо выявление недостатков и проблем, осложняющих практическое применение соответствующих норм права для разработки предложений по их устранению. Именно в такой последовательности расположены соответствующие структурные элементы данной работы. Целью данной работы является характеристика конституционно-правовой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности и выявление основных недостатков правового регулирования в данной области для совершенствования действующего законодательства.

скачать реферат Юридическая ответственность депутатов Государственной Думы РФ. Органы государственной власти

Ответственность должна распространяться на должностных лиц и органы не только низшего и среднего звена, но и самого высшего. Законами предусмотрена возможность применения в определенной процедуре мер воздействия вплоть до роспуска представительных органов. Конституционно-правовая ответственность иногда представляет собой реализацию санкции, указанной в конституционно-правовой норме. Такой санкцией выступает и отмена незаконных актов, и лишение депутата его полномочий. В российском конституционном праве закреплена ответственность всех государственных органов за соответствие своих актов Конституции РФ, эту ответственность реализует Конституционный Суд3. Конституционная ответственность чаще всего носит политический и моральный характер. Например, потеря политической репутации профессионального политика может оказаться вполне достаточным наказанием за антиконституционные действия. Только в определенных случаях эта ответственность требует наличия вины того или иного должностного лица, которая должна устанавливаться с соблюдением законных процессуальных правил.

скачать реферат Федеративное устройство РФ

В результате неизбежно возникнет механизм рассмотрения законопредложений субъектов Федерации, согласования, принятия либо мотивированного их отклонения.1 В) Конституционно-правовая ответственность На фоне кризиса, охватившего все стороны государственного механизма в России, большую актуальность приобрела проблема точного и безусловного соблюдения Конституции Российской Федерации как фундамента правовой системы государства. Как известно, любая норма права почти ничто без принудительного осуществления предписаний, в ней заложенных. Специфика принуждения в конституционном праве, в отличие от гражданского или трудового, базируется на том, что основными его адресатами являются властные субъекты — государство, государственные органы, должностные лица, осуществляющие публичные, политические функции. Поэтому и возможность принудительной правореализации нормативных предписании упирается в разработку особой системы способов (мер) принуждения властных субъектов к исполнению своих обязанностей либо путем возложения определенных обязанностей, либо ограничений в основном организационного порядка.

скачать реферат Избирательное право

Мерами ответственности являются регламентированные в законодательстве наказательные санкции, которые традиционно именуются в литературе карательными или штрафными. П. В. Смирнов полагает, что конституционно-правовая ответственность в избирательном праве, являясь видом юридической ответственности, имеет все присущие последней признаки. Она вытекает из охранительных конституционно-правовых норм, реализация которых обеспечивается процессуальными конституционно-правовыми нормами. Определяющим признаком данной ответственности является наказание, предполагающее применение специфических санкций за совершение избирательных правонарушений. Названная ответственность устанавливается только правовыми актами, издаваемыми федеральными органами государственной власти, а также органами государственной власти субъектов Федерации, а ее меры (санкции) могут применяться как государственными, так и специализированными негосударственными формированиями (окружными или муниципальными избирательными комиссиями). Анализируя приведенные определения, можно отметить концептуальное единство исследователей данного вопроса, хотя они используют и не вполне идентичную терминологию. Референдумный процесс.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.