телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Рыбалка -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человекподраздел:Юридическая психология

Пенсии в Украине

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Термін “пенсійний вік” у законодавстві не вживається. Натомість у кожному випадку називається вік, із досягненням якого призначається пенсія за віком. Введення цього терміна охоплює декілька віків. Пенсійний вік, як і тривалість стажу, встановлюється законом. Право на пенсію за віком нерозривно пов’язане з трудовою діяльністю людини. Досягнення пенсійного віку служить підставою для припинення трудових відносин працівників із роботодавцями, через що у держави виникає необхідність пенсійного забезпечення громадян. Право на пенсію за віком мають: чоловіки – при досягненні 60-ти років, які мають стаж роботи не менш 25 років та жінки – при досягненні 55-ти років і наявності стажу роботи не менш 20 років. Пенсія за віком відрізняється від інших видів пенсійного забезпечення, приміром, від пенсії з інвалідності та за вислугу років. Вона відрізняється від пенсії з інвалідності тим, що її призначення не залежить від фактичного стану працездатності людини. Пенсію за віком не важко відрізнити і від пенсії за вислугу років, хоч обидві ці пенсії встановлюються незалежно від фактичного стану працездатності. Різниця полягає в тому, що для отримання пенсії за віком є необхідним певний вік, а право на пенсію за вислугу років зазвичай не передбачає досягнення будь-якого віку. Пенсії за віком – головний вид матеріального забезпечення непрацездатних громадян, що стосується життєво важливих інтересів мільйонів вітчизняних пенсіонерів. У загальній чисельності пенсіонерів (близько 14 млн. осіб) 10 млн. пенсіонери за віком. Пенсія за віком диференціюються за окремими підвидами залежно від умов праці, тривалості трудового стажу, спеціальних (додаткових) юридичних підстав і розміру цих пенсій. Всі ці обставини залежать від того, про забезпечення яких категорій громадян ішла мова. З огляду на це законодавець поділяє призначення пенсій за віком на три види: на загальних підставах, пільгових і спеціальних юридичних умовах. Загальними правовими підставами пенсійного забезпечення за віком є пенсійний вік і трудовий стаж установленої тривалості. Саме цими двома умовами передбачено право на забезпечення пенсією за віком. Що ж до спеціальних юридичних підстав, то вони мають значення для окремих категорій громадян: потерпілих від Чорнобильської катастрофи; інвалідів, учасників війни і сімей загиблих воїнів; багатодітних матерів і матерів інвалідів з дитинства; жінок, які працювали в текстильному виробництві, механізаторами, а також на деяких видах робіт у сільському господарстві; сліпих і хворих гіпофізарним нанізмом (ліліпутів); за певного стажу роботи. За загальним правилом, право на пенсію за віком чоловіки набувають з досягненням 60-ти, а жінки – 50-ти років. Такі вікові межі встановлено для отримання пенсії тим, хто мав звичайні умови праці. Слід визначити, що в разі втрати годувальника жінка має рівні права з чоловіком стосовно видів і рівня соціального забезпечення. Для жінок у нашій країні передбачені певні переваги. Це знаходить конкретне вираження у встановленні для них нижчого пенсійного віку і зниження стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком і з інвалідності внаслідок загального захворювання.

Кожний із цих списків містить конкретний і вичерпний перелік найменувань професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років. Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального захисту призначається в розмірах, установлених для загального стажу роботи (25 років у чоловіків і 20 у жінок). Пенсія нараховується з заробітку, отриманого перед припиненням роботи, який дає право на пенсію за вислугу років. Для нарахування пенсії береться до уваги ставка чи оклад, передбачений щодо стажевої групи, який передує вищій ставці заробітної плати. Враховуються також різноманітні доплати й надбавки до заробітної плати. Правом на пенсію за вислугу років заслуженим майстрам спорту і майстрам спорту міжнародного класу користуються спортсмени, які мають особливі заслуги перед фізкультурним рухом, за наявності загального стажу роботи для чоловіків і жінок не менше 20 років і перебування у складі збірних команд України не менше 6 років незалежно від віку. До загального трудового стажу зараховується перебування зазначених спортсменів у складі збірних команд України та інші види трудової діяльності передбачені ст.56 Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Категорії артистів театрів, які мають право на пенсію за вислугу років, передбачено в переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року. Пенсії за вислугу років призначаються: артистам балету, артистам – виконавцям танцювальних номерів, артистам цирків за наявності стажу творчої роботи на сцені не менше 20 років; артистам-вокалістам, артистам, які грають на духових інструментах, жонглерам та артистам оригінального жанру в цирках і конкретних організаціях зі стажем творчої роботи на сцені не менше 25 років; артистам хору театрів опери та балету, концертмейстерам вокально- драматичної частини зі стажем творчої роботи на сцені не менше 30 років. Рівночасно слід урахувати, що пенсія за вислугу років призначається за умови полишення роботи, яка дає право на даний вид пенсії. Інший вид трудової пенсії – це пенсія з інвалідності. Вона є одним із видів соціального захисту непрацездатних. Її можна визначити як щомісячні грошові виплати з Пенсійного фонду, призначувані в разі встановлення медичним органом однієї з трьох груп інвалідності, які тягнуть повну або часткову втрату працездатності внаслідок трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання, з інших причин. Слово “інвалідність” (від лат. і validus – безсилий, слабкий) означає нездатність людини працювати за своєю професією чи взагалі внаслідок захворювання або вродженого дефекту розвитку. Інвалідність у юридичній літературі визначається як посвідчення медичним органом стану здоров’я, за якого громадянин унаслідок хронічного захворювання чи анатомічних дефектів, котрі спричиняють стійке, попри лікування, порушення функцій організму, змушений припинити професійну працю чи, може працювати в разі значних змін звичайних умов праці. Згідно з Законом “Про основи соціальної захищеності інвалідів України” від 21.03.91, інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, обумовленим захворюванням, наслідків травм чи уроджених дефектів, що приводять до обмеження життєдіяльності, до необхідності соціальної допомоги й захисту.

Пенсії з інвалідності призначаються й тоді, коли інвалідність настала через трудове каліцтво, професійне захворювання або під час проходження виробничого навчання, практики чи практичних занять. Дане правило стосується також учнів середніх загальноосвітніх шкіл і професійних училищ. Розміри пенсії з інвалідності призначаються учням за загальними правилами й нормами. Пенсії з інвалідності за неповного стажу роботи призначаються тим працівникам, у яких відсутній необхідний для призначення пенсії з інвалідності стаж роботи. В цьому разі розмір пенсії визначається пропорційно стажеві роботи, але не менше від соціальної пенсії, встановленої за відповідною групою інвалідності. Якщо інвалід, якому призначено пенсію з інвалідності за неповного стажу роботи, продовжує працювати, то після двох років роботи він може вимагати перерахування пенсії на підставі трудового стажу, який є на момент перерахування. Із призначенням пенсій за неповного стажу роботи не застосовується пільгові умови віку і стажу. Наступний вид трудової пенсії – це пенсія на випадок втрати годувальника. Поняття “пенсія на випадок утрати годувальника” пов’язується з необхідністю забезпечення непрацездатних членів сім’ї, які знаходяться на утриманні померлого. Під пенсією на випадок утрати годувальника розуміється щомісячні виплати з Пенсійного фонду, призначені у зв’язку з утратою годувальника непрацездатним членам його сім’ї, які знаходяться на його утриманні, у розмірах, співвіднесених із заробітком годувальника. Головна особливість пенсії на випадок утрати годувальника полягає в тому, що пенсійне забезпечення членів сім’ї у багатьох має довільний характер від права на пенсію іншої особи, яка є годувальником. Смерть позбавляє сім’ю померлого доходів від його професійної діяльності. У цьому разі держава, виявляючи гуманність, надає допомогу сім’ї, яка через смерть годувальника втратила кошти для існування. Право на пенсію на випадок утрати годувальника мають усі сім’ї, чиї годувальники належали до категорії осіб, які підлягають державному соціальному страхуванню. У разі випадків закон пред’являє певні вимоги до тривалості трудової діяльності, навчання, служби в армії чи в органах внутрішніх справ годувальника. На пенсійне забезпечення членів сім’ї впливає причина смерті годувальника, а іноді і час її. До членів сім’ї, які звертаються за пенсією, закон також пред’являє певні умови, характерні для даного виду пенсії. Наприклад, особа, яка звернулася за пенсією, повинна входити до складу сім’ї годувальника, бути непрацездатною та на утриманні. Пенсії призначаються за втрати годувальника. Під терміном “утрата годувальника” розуміється смерть, безвісна відсутність чи пропажа громадянина безвісти, посвідчені в установленому порядку загсом, судом чи іншими органами. Заява про реєстрацію смерті повинна бути зроблена протягом 3 діб, але не пізніше 5 діб від дня настання смерті чи знайдення трупа, або отримання висновку судово-медичної експертизи чи прокурора. Місцем реєстрації смерті є останнє місце проживання померлого, а в разі оголошення судом померлим – місце проживання заявника. Безвісна відсутність—це посвідчений відповідно до закону факт тривалої відсутності громадянина в місці його проживання.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Красный террор в годы гражданской войны

Документы и материалы, М., 1995, с.135-222). В 30-е годы Дукельский был начальником Воронежского управления НКВД, а затем председателем Управления по делям кинематографии при Совнаркоме СССР. Позже был наркомом морского флота СССР, заместителеи наркома юстиции РСФСР. В 1953 г. отправлен на пенсию. 217. Фриновский Михаил Петрович (1898-1940) - командарм 1 ранга. В 1937-1938 гг. заместитель наркома внутренних дел СССР, один из главных исполнителей "большого террора". В 1940 г. арестован и расстрелян. 218. Манцев Василий Николаевич (1889-1939) - советский деятель. Социал-демократ с 1906 г. В 1918 - 1920 гг. заместитель председателя Московской ЧК. В 1921-1923 гг. был председателем Всеукраинской ЧК (затем ГПУ) и нарком внутренних дел УССР. В 1924 - 1931 гг. работал в Высшем совете народного хозяйства и наркомате финансов СССР. В 1936-1937 гг. был заместителем председателя Верховного Суда РСФСР. Арестован во время "большого террора" и расстрелян без суда. 219. Раковский Крыстю (Христиан Георгиевич) (1887 - 1941) - болгарский и румынский социал-демократ, а затем советский государственный деятель, врач. Большевик с 1918 г. В 1919-1923 гг. председатель Совнаркома и нарком иностранных дел Украины. В 1923-1925 гг. полномочный председатель СССР в Великобритании, в 1925-1927 гг. во Франции. В 1927 г. присоединился к объединенной антисталинской оппозиции в ВКП(б) и стал одним из ее руководителей. В декабре 1927 г. исключен из ВКП(б), в январе 1928 г. сослан в Астрахань (затем находился в ссылке в Саратове и Барнауле). В 1934 г. возвращен в Москву и был начальником управления научных учреждений наркомата здравоохранения РСФСР

скачать реферат Техника Безопасности (лекции)

Собственник обязан возместить работнику ущерб, причиненный ему увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей, в полном размере утраченного заработка в соответствии с законодательством, а также выплатить потерпевшему (членам семьи и иждивенцам умершего) единовременного пособия. При этом пенсии и иные доходы, получаемые работником, не учитываются. В случае изменения стоимости жизни порядок связанного с этим пересмотра размера возмещения ущерба и единовременного пособия определяется кабинетом Министров Украины. Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, кроме некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию), а также привлечение женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы. Труд беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей, регулируется действующим законодательством. Запрещается применение труда несовершеннолетних, то есть лиц в возрасте дол 18 лет, на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда.

Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
 Путешествие из Дубровлага в Ермак

Написал от его имени жалобу - и недель через шесть пришел ответ из украинской прокуратуры: лишний, сверх приговора год и месяц за колючей проволокой ему милостиво обещали засчитать в... рабочий стаж при выходе на пенсию (в принципе годы работы на лагерных производствах в трудовой стаж не засчитывают). Экие, прости Господи, гуманисты в юридических органах! Сейчас он прощался, и на его остриженном черепе кожа собиралась глубокими складками - как всегда, когда волнуется: - Пане Михайло, на воле про мий рик нэ забувайте, напишить в суд еще... Что ему ответить? Напишу. Но когда-то Михаил Коренблит изображал мне в лицах реакцию начальства на полученную жалобу: "Гражданин Гуцул, вы отсидели 11 с лишним лет и после этого читали "Вывид прав Украины"? И еще смеете нас о чем-то просить? Скажите спасибо, гражданин Гуцул, за гуманизм Советской власти, которая вас мгновенно не расстреляла!" Я чувствовал, что визгливо-шутовские выкрики Коренблита - это адекватное, точное отражение чувств Шариковых, что сидят подотделах по очистке страны от кошек..

скачать реферат Доходы населения: источники и структура (Украина)

В целях защиты интересов малоимущих граждан и недопущения снижения уровня благосостояния ниже предельно допустимого в данных конкретных условиях государство устанавливает пороговый минимум в доходах, не облагаемых налогом. В то же время для высоких доходов устанавливаются прогрессивно более высокие ставки налогов. Несмотря на разнообразие источников поступления доходов все же главными составляющими денежных доходов населения являются оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и собственности, а также социальные трансферты. 3. Структура денежных доходов населения Украины В 1990 - 1997 гг. сформировалась новая структура денежных доходов населения Украины вследствие уменьшения удельного веса оплаты труда, увеличения доли пенсий и социальных выплат, а также других поступлений в денежных доходах. Согласно данным баланса денежных доходов и расходов в Украине в 1990 - 1997 гг. имела место тенденция к уменьшению удельного веса оплаты труда в денежных доходах населения. Если оплата труда всех занятых в 1990 г. составляла в них примерно 71%, в 1993 г. - 56,6 %, то ее доля в 1994 - 1997 гг. после повышения в 1994 г. до 63% в течение последних лет уменьшилась и в 1997 г. равнялась 51,1 % (достигла наименьшего значения) в структуре денежных доходов.

 Тайны уставшего города

Шелепин хотел восстановить еще более жесткий диктат КПСС над измученной хрущевскими новациями страной. Безусловно, у Семичастного положение было не простым. Он должен был предать своего благодетеля. Именно Хрущев вытянул обычного комсомольского аппаратчика из безвестности и сделал крупным партийным деятелем. Но заговор Шелепина поддержали министр обороны маршал Малиновский, Брежнев и Микоян и даже осторожный Суслов. И Семичастный, прикинув все, решил предать Хрущева. Не думаю, что Семичастный колебался, принимая решение. Механизм предательства прост и незатейлив и определяется количеством сребреников. Переворот произошел, но не Шелепин стал первым лицом. Его слишком боялись соратники. Генсеком избрали Леонида Брежнева, человека веселого и незлобивого. Команда Шелепина надеялась разобраться с ним в течение года. Но Леонид Ильич, несмотря на всю кажущуюся мягкость, имел огромный опыт аппаратной борьбы. Предательство никому не шло на пользу, и Семичастный загремел на Украину зампредом тамошнего Совмина. Уйдя на пенсию, он давал интервью, рассказывал о том, как боролся за чистоту партийных рядов

скачать реферат Суть бюджетной системы

В первую очередь финансируются затраты на социальную защиту населения, заработную плату, пенсии, стипендии, денежное обеспечение, продукты питания, приобретение медикаментов и энергоресурсов с соблюдением принципов равномерности и пропорциональности обеспечения потребностей регионов. Статья 2. Отчисление от общегосударственных налогов и сборов в бюджеты Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя производится в размерах, установленных Законом Украины “Про Государственный бюджет Украины на 1996 год”. Статья 3 Положение Закона Украины “Про Государственный бюджет Украины на 1996 год” и постановления Верховного Совета Украины от 22 марта1996 года “Про введение в действие Закона Украины “Про Государственный бюджет Украины на 1996 год” являются действительными к принятию Закона Украины “Про Государственный бюджет Украины на 1997 год” в части, которая не перечит существующему законодательству. Статья 4. Этот закон вступает в действие с 1 января 1997 года. Список литературы “Доходы бюджета”. Общая теория финансов. Москва 1995 год. “Государственный бюджет и бюджетное устройство”. Рыночная экономика. Москва 1995 год.  “Суть бюджетной системы”.

скачать реферат Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции

Более половины стран мира не делает разницу в возрасте выхода на пенсию мужчин и женщин. В других странах женщины имеют право выхода на пенсию на 3 (США, Швеция) или 5 лет (Швейцария, Финляндия, Россия, Украина) раньше мужчин. В странах которые развиваются и имеют высокий прирост населения, трудовые ресурсы составляют 50-55% всей численности населения. В Украине и большинстве развитых странах 61-62%. Удельный вес трудовых ресурсов среди городского населения (как правило) выше, чем среди сельского. Так, в больших и средних городах он составляет 62-65%, а в сельской местности снижается до 56-57%. С трудовыми ресурсами тесно связано понятие рабочая сила. Речь идёт о способности человека к труду, т.е. совокупность его физических и интеллектуальных способностей, пользуемых в процессе производства. Рабочая сила – действующие трудовые ресурсы. II. Международная трудовая миграция. 2.1. Виды трудовой миграции. Различают внутреннюю миграцию рабочей силы, происходящую между регионами одного государства, и внешнюю миграцию, затрагивающую несколько стран.

скачать реферат Истоки украинской валюты…

На протяжении 15 дней – с 2 до 16 сентября 1996 года – в наличном обороте одновременно свободно использовались как гривны, так и рубле с постепенным изъятием последних. После 16 сентября 1996 года прием карбованцев во все виды платежей было прекращено и единым законным средством платежа на территории Украины из этого момента постоянная гривна. С начала реформы все выдачи денежной наличности из касс банков (в том числе для выплаты заработной платы, пенсий и других доходов), безналичные расчеты осуществлялись только в новой национальной валюте. Денежная реформа в Украине постоянная чрезвычайным событием для государства, в результате которой было создано один из неотъемлемых атрибутов государственности – национальные деньги. Зарубежные аналитики приветствовали осуществление денежной реформы в Украине, рассматривая введения украинской валюты – гривны – как свидетельства начала стабилизации украинской экономики. Список литературы

скачать реферат Чеченская трагедия

Вместо обещанного «рая» избранный президент принес чеченцам горе, нищету, разруху и безработицу. Дети перестали ходить в школу, учителям не выплачивалась зарплата, а старикам и ветеранам – пенсии. При нем расцветали бандитизм и работорговля, началось разворовывание государственных ресурсов. А ведь это – богатый край. Масхадов мог принести расцвет на эту землю благодаря ее ценнейшим природным ресурсам – нефти, газу и др. ископаемым.» Почему же он не смог сделать этого? «Мосхадов оказался слаб духом. Он попросту трус, испугавшийся Басаева. Президент по пути предал свой народ, толкнул многих чеченцев под гусеницы танков.» В СМИ часто фигурирует цифра 2000 оставшихся бандитов. После многих боевых операций, после полутора лет борьбы с терроризмом их по-прежнему 2000? «Я не стал бы называть конкретных цифр – сколько бандитов пали на полях брани. Но могу смело утверждать, что 80% их уничтожено. 1/5 часть осталась. Но это в основном наемники – посланцы из Турции, Арабских Эмиратов, Китая и др. стран. Есть и граждане Беларусии, Прибалтики, Украины, даже России.

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
скачать реферат Физические лица как субъекты МЧП

В случае когда для назначения пенсии необходим определенный стаж работы, иностранцу на условиях и в порядке, установленных законодательством Украины и международными договорами Украины, может засчитываться стаж работы за границей. Часть 2 ст. 1 Закона «О пенсионном обеспечении» устанавливает, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Украины, имеют право на пенсию наравне с гражданами Украины на условиях, предусмотренных законодательством и межгосударственными соглашениями. На международном уровне данные правоотношения регулируются: Соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года (Москва); Соглашением СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты работников-мигрантов от 15.04.1994 г.(Москва); двусторонними соглашениями по вопросам сотрудничества в области пенсионного и социального обеспечения (например, Соглашением между Правительством Украины и Правительством республики Беларусь о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 14.12.1995 г., Соглашением между Украиной и Королевством Испания о социальном обеспечении граждан от 7.10.1996 г. и др.); соглашениями о взаимном переводе и выплате пенсии: соглашениями об устранении двойного налогообложения (предусматривают налогообложение пенсий только в одном государстве — по месту их начисления).

скачать реферат Основы права

Это право гарантируется общеобязательным государственным социальным страхованием за счет страховых взносов граждан, предприятий, учреждений и организаций, а также бюджетных и иных источников социального обеспечения; созданием сети государственных, коммунальных, частных учреждений для ухода за нетрудоспособными. При этом согласно ст. 46 Конституции Украины пенсии, иные виды социальных выплат и пособий, являющиеся основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законом. Данные виды различных социальных выплат и помощи закрепляются и регулируются нормами права социального обеспечения (страхования) граждан, которое занимает отдельное место в системе права Украины. В самом общем виде социальное обеспечение (страхование) можно обозначить как содержание за счет общества особой категории граждан, в особых случаях и особыми способами. Социальным данный вид страхования (обеспечения) называется потому, что он представляет собой обязанность всего общества, реализуемую государством. 2. Государство содействует гражданам в удовлетворении той или иной потребности различными способами, которые представляют собой виды пособий по социальному страхованию (обеспечению).

скачать реферат Разное

Ветеранам войны и труда, инвалидам, лицам репрессированным, а затем реабилитированным размеры пенсий повышаются. Для этих категорий граждан, а также для потерпевших от Чернобыльской катастрофы законодательством предусмотрены многочисленные льготы и пособия. Кроме пенсий государство производит и выплаты временные - пособия: - в связи с временной нетрудоспособностью; - по безработице; - целевые пособия нетрудоспособным гражданам с минимальными доходами; - пособие неработающему трудоспособному члену семьи, осуществляющему уход за инвалидом 1-й группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста; - на погребение. Согласно Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» установлены следующие виды пособий: - по беременности и родам; - одноразовое пособие при рождении ребенка; - по уходу за ребенком; - родителям, занятым уходом за тремя и более детьми до 16-летнего возраста; - по уходу за ребенком-инвалидом; - в связи с временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком; - на детей одиноким матерям; - на детей, которые пребывают под опекой и попечительством; - на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. 3. Ситуации 1. «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признается в Украине наивысшей социальной ценностью.

скачать реферат Гражданское право как отрасль права /Украина/

Подлежит ли удовлетворению просьба родителей Николая Воронцова? Да согласно ст. 15 ГК Украины это возможно: Громадянин, який внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами ставить себе і свою сім'ю в тяжке матеріальне становище, може бути обмежений судом у дієздатності в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом Української РСР, і над ним встановлюється піклування. Він може укладати угоди по розпорядженню майном, а також одержувати заробітну плату, пенсію або інші види доходів і розпоряджатись ними лише за згодою піклувальника, за винятком дрібних побутових угод. При припиненні громадянином зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами суд скасовує обмеження його дієздатності Суд может рассмотреть заявление отца Н. Воронцова ГК Украины, и согласно ст. 258 ГПК Украины назначит экспертизу по признанию Н. Воронцова недееспособным. И при подтверждении результатами экспертизы – согласно ст. 260 ГПК признать частичную недееспособность и опекунство. Задача 2. Больница заключила договор с заводом медицинского оборудования на приобретение флюорографического аппарата.

скачать реферат Социальная экономика государства

Источником индексации работникам учреждений, находящихся на бюджетном финансировании, будет государственный бюджет. Собственные средства предприятий, устанавливающих свободные рыночные цены, будут резервуаром, откуда черпаются средства социальной защиты их работников. Если же предприятие реализует свою продукцию по ценам, уровень которых государство временно фиксирует, недостаток средств на оплату труда, включая индексацию, придется все-таки компенсировать из бюджета Украины. Пенсии, социальные пособия, пособия по безработице будут индексироваться из средств Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования и Государственного фонда занятости; индексация стипендий будет происходить за счет соответствующих бюджетов, а сбережений трудящихся и государственных ценных бумаг - из доходов Сберегательного банка и Государственного бюджета Украины. Это должно привести к более динамичной политике сберегательных банков и страховых учреждений, которым необходимо максимально эффективно размещать свои ресурсы, чтобы за счет процентных ставок индексировать сбережения граждан и страховые взносы.

Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Социальная защита населения

За последние 100 лет в большинстве развитых стран Запада продолжительность рабочего дня сократилась вдвое. Исключением из этого правила стала только Япония. Японец сегодня работает в среднем 2150 часов в год, что на 230 часов больше, чем в США, на 450 часов больше, чем в Германии, на 400 часов больше, чем во Франции. Сокращение продолжительности рабочего дня с целью увеличения занятости происходило в Швеции в 70-х годах, во Франции - в 1982-1983 гг. и некоторых других странах. В Украине законодательная основа программ защиты населения при переходе к рыночной экономике заложена в Законе о занятости. В этом законе предусмотрен комплекс мер, направленных на сохранение высокого уровня занятости, усовершенствования его структуры и поддержки рынка (с этой целью будет постепенно формироваться жилищный рынок, усовершенствоваться инфраструктура рынка труда, будет усиливаться мобильность рабочей силы и др.), смена структуры рабочих мест за счет высвобождения части работников из неперспективных в перспективные отрасли и увеличение занятости в сфере нематериального воспроизводства, повышение общеобразовательного, квалификационного уровня рабочей силы. 1.4 Регулирование наемного труда Одним из элементов социальной защиты населения в условиях рыночной экономики является правовое регулирование наемного труда, которое осуществляется путем законодательного установления минимального уровня заработной платы, пенсий, порядка совершения коллективных договоров по отношению к условиям труда, оплата рабочей силы, социального страхования, отпусков и т.д. При установлении минимального уровня заработной платы в документах Международной Организации Продовольствия (МОП) рекомендуется учитывать потребности работников и их семей, стоимость жилья, социальные льготы, уровень инфляции, а также показатели, которые влияют на уровень занятости.

скачать реферат Лекции по Финансам

Практически нигде кроме стран, в которых шла война не было спада производства, как в РФ. РФ : падение производства на 6 %, Украина - 0,1 % от ВВП. a) борьба с инфляцией ( в РФ выполнена), e.g. искусственное сдерживание денежной массы в обращении и т.д. b) инвестиционная политика государства. Важной задачей в настоящее время является принятие Налогового Кодекса, который должен упростить налоговую систему, отменить льготы и снизить общее налоговое бремя с юридических лиц. c) сокращение дотаций предприятиям и организациям ( жилищно - коммунальный комплекс отнимает 4% ВВП РФ), следовательно, переложение бремени на население, но это позволит высвободить большую часть бюджетных ресурсов ( жилищно-коммунальный комплекс - 100 трлн. руб, хотя в основном они проходят по местным и региональным бюджетам). В 1997 году предусматривается примерно 25 трлн. d) политика в отношении убыточных предприятий. (3) a) новая пенсионная реформа будет предусматривать повышение пенсий, но в основном засчет повышения вкладов работников (Запад : 1/2 взносов в ПФ - предприятия, остальное - работники) b) индексация средств и пособий c) совершенствование финансового механизма в отраслях социально- культурной сферы с тем, чтобы ограниченные средства обеспечивали удовлетворение потребностей, контроль за сбором налогов и совершенствование распределения бюджетных средств, эффективное взаимодействие федерального и регионального бюджета d) выделение бюджетных средств для выплаты заработной платы работникам государственных предприятий. Лекция № 8. 7. 03. 1997. Тема : “Управление финансами” 1.

скачать реферат Показатели и виды безработицы

Практически невозможно найти в мире страну, где нет той или иной разновидности безработицы  и  Украина – не исключение. Угроза безработицы всегда стоит за плечами любого наемного работника. Для анализа проблем безработицы необходимо, прежде всего четко определить, кого следует считать безработным. Критерии признания человека безработным обычно устанавливаются законом или правительственными документами и могут немного различаться по странам. Но, как правило, несколько признаков присутствуют во всех определениях. Это: -            трудоспособный возраст, то есть человек должен быть старше минимального возраста, с которого законодательство разрешает работать по найму, но младше возраста, по достижении которого назначается пенсия по старости.  -            Отсутствие у человека постоянного источника заработка в течение некоторого времени (например, месяца). -            Доказанное стремление человека найти работу (например, обращение его в службу занятости и посещение тех работодателей, к которым его направляют на собеседование сотрудники этой службы).

скачать реферат Общие понятия о безработице

Безработица является одной из немногих тем, которая касается любого из нас. Через некоторое время вопрос о приеме на работу будет стоять и передо мной, поэтому я решил выбрать именно безработицу. Более глубокая проработка данной темы позволит выяснить, что же действительно происходит с занятостью в Украине и как можно избежать безработицы в наше нестабильное время. 1. Показатели безработицы. Практически невозможно найти в мире страну, где нет той или иной разновидности безработицы и Украина – не исключение. Угроза безработицы всегда стоит за плечами любого наемного работника. Для анализа проблем безработицы необходимо, прежде всего четко определить, кого следует считать безработным. Критерии признания человека безработным обычно устанавливаются законом или правительственными документами и могут немного различаться по странам. Но, как правило, несколько признаков присутствуют во всех определениях. Это: - трудоспособный возраст, то есть человек должен быть старше минимального возраста, с которого законодательство разрешает работать по найму, но младше возраста, по достижении которого назначается пенсия по старости. - Отсутствие у человека постоянного источника заработка в течение некоторого времени (например, месяца). - Доказанное стремление человека найти работу (например, обращение его в службу занятости и посещение тех работодателей, к которым его направляют на собеседование сотрудники этой службы).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.