телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для животных -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Суверенитет Украинского государства

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Таким чином, термін «незалежність» є складовою поняття «суверенітет». В одночас «незалежність» має самостійне політико-правове навантаження - поглиблення і розвиток суверенітету, включення будь-якої підлеглості і залежності. Україна спочатку проголосила державний суверенітет (16.07.1990р.), а потім - незалежність (24 серпня 91 р.). Є три види суверенітету: державний, національний і народний. Державний суверенітет - верховенство державної влади у своїй країні і її незалежність в зовнішньополітичній сфері. В Декларації від 16 липня 90 р. Україна проголосила державний суверенітет, який характеризується як верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади у межах національної території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Джерелом такого суверенітету і незалежності є воля народу, виражена населенням на референдумі 1 грудня 1991 р. За незалежність проголосували - 90,32 відсотки голосуючих (близько 29 млн. чол.). Суверенітет полягає у ефективному функціонуванні органів держави - законодавчих, виконавчих, судових, а також у правовій системі. Реалізуючи суверенні права, Україна зміцнює триєдину владу. В цьому плані слід розглядати введення поста президента і обрання цієї вищої службової особи шляхом свенародного голосування. Важливе значення має також введення посад і призначення представників президента України, формування місцевої державної адміністрації. Вироблена концепція судово-правової реформи, яка реалізується вже у законодавчих актах і на практиці. Національний суверенітет - повновладдя нації, її політична свобода, реальна можливість визначити характер свого національного життя. Для колишнього Союзу РСР, який об’єднував 53 національно-територіальні державні утворення , даний суверенітет набув особливого значення. Важливим він є також для України, де проживає 110 національностей. Народний суверенітет - повновладдя народу, володіння ним соціально- економічними і політичними засобами, які забезпечують участь громадян в управлінні суспільством і державою. Народ України реалізує суверенітет через обрані демократичним шляхом ради народних депутатів, президента, а також безпосередньо через референдуми. Здійснюється він й через різні громадські організації та формування. Головним виразником суверенітету народу є держава, яка поставила за мету формування правового, демократичного суспільства. Здобувши незалежність, народ України розпочав активну діяльність по створенню своєї демократичної правової держави. Ця розбудова розпочиналась в дуже складних умовах. Необхідно було перш за все здійснити перехід від статусу союзної республіки з обмеженим суверенітетом до статусу самостійної держави. Тому законом Верховної Ради УРСР від 17 вересня 1991 р. до Конституції були внесені зміни і доповнення, які мали на меті зміцнити державний суверенітет республіки. У тексті Конституції слова «Українська Радянська Соціалістична Республіка» і «Українська РСР» були змінені на споконвічну назву нашої держави - «Україна». В розділі Конституції про зовнішньополітичну діяльність і захист Вітчизни розвивалися положення про підвищення ролі України як рівноправного учасника міжнародних відносин.

По-друге, приймалися і приймаються нові правові акти, також покликані забезпечити їх функціонування. По-третє, в Україні активно проводиться робота по підготовці проектів нових кодексів. Реформуванню піддано усі галузі права. У період, що розглядається, одним з найважливіших правових актів у галузі цивільного права залишається Цивільний кодекс України, затверджений Верховною Радою УРСР 18 липня 1963 р. Але до нього останнім часом внесені зміни і доповнення відповідно до нового цивільного законодавства України, в тому числі законами України від 7 лютого 1991 р. «Про власність», від 2 жовтня 1992 р. «Про заставу», від 4 лютого 1994 р, «Про авторське право і суміжні права», від 16 червня 1992 р. «Про об'єднання громадян» та Інші. 11 липня 1995 р. Верховна Рада внесла істотні зміни до ст. 71 ЦК України, яка визначала загальні строки позовної давності (для громадян - 3 роки, для юридичних осіб - 1 рік). Тепер загальний строк позовної давності встановлений тривалістю 3 роки незалежно від того, хто подає позов: громадянин (фізична особа), юридична особа чи держава. Оновлення ЦК України дає можливість пристосувати його для регламентації майнових відносин в умовах становлення ринкової економіки в Україні. У 1993 р. був прийнятий Повітряний кодекс України, в якому поряд з іншими галузевими нормами містяться цивільно-правові норми, в тому числі про страхування цивільної відповідальності повітряного перевізника. Цивільно-правові норми містяться також в окремих указах Президента України, зокрема указ «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів». Значну роль у регулюванні майнових відносин відіграли декрети і постанови Кабінету Міністрів України, наприклад, декрет від 31 грудня 1992 р. «Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається». У сфері цивільного законодавства діє чимало відомчих нормативних актів, деякі з них прийняті останнім часом. Елементами системи цивільного законодавства є також примірні статути кооперативних і громадських організацій, схвалені органами державного управління або прийняті вищими органами кооперативних та інших структур. Триває розвиток законодавства про підприємництво. Правове регулювання в сфері бізнесу здійснювалось шляхом застосування норм у таких найважливіших актах, як закони України від 19 вересня 1991 р. «Про господарські товариства», від 22 квітня 1993 р. «Про аудиторську діяльність», від 14 жовтня 1992 р. «Про банкрутство» та ін. Не залишилось без змін й трудове законодавство. Тут чимало зроблено в галузі захисту трудових прав працівників. Так, були прийняті закони від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці», від 16 грудня 1993 р. «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку». 23 червня 1993 р. Кабінет Міністрів України затвердив Правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов'язків.

Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угрупувань чи окремих осіб переслідуються за законом. II. НАРОДОВЛАДДЯ Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України. Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці. Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих Рад Української РСР. Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада Української РСР. Жодна політична партія, громадська організація, інше угрупування чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України. III. ДЕРЖАВНА ВЛАДА Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя. Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснюється Генеральним прокурором Української РСР, який призначається Верховною Радою Української РСР, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний. IV. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР. Підстави набуття і втрати громадянства Української РСР визначаються Законом Української РСР про громадянство ( 1636-12 ). Всім громадянам Української РСР гарантуються права і свободи, які передбачені Конституцією Української РСР ( 888-09 ) і нормами міжнародного права, визнаними Українською РСР. Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх громадян Республіки незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Українська РСР регулює імміграційні процеси. Українська РСР виявляє турботу і вживає заходів щодо охорони і захисту інтересів громадян Української РСР, які перебувають за межами Республіки. V. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО Українська РСР здійснює верховенство на всій своїй території. Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди. Українська РСР самостійно визначає адміністративно-територіальний устрій Республіки та порядок утворення національно-адміністративних одиниць. VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Великая шахматная доска

Менее богатые страны Западной Европы также могли выиграть от значительных дотаций. В противоположность этому недавно обретшие независимость государства видели в России политически нестабильное государство, которое все еще лелеяло амбиции господствования, и препятствие с экономической точки зрения их участию в мировой экономике и доступу к крайне необходимым иностранным инвестициям. Оппозиция идеям Москвы в отношении «интеграции» была особенно сильной на Украине. Ее лидеры быстро поняли, что такая «интеграция», особенно в свете оговорок России в отношении законности независимости Украины, в конечном счете приведет к потере национального суверенитета. Кроме того, тяжелая рука России в обращении с новым украинским государством: ее нежелание признать границы Украины, ее сомнения в отношении права Украины на Крым, ее настойчивые притязания на исключительный экстерриториальный контроль над Севастополем — все это придало пробудившемуся украинскому национализму явную антирусскую направленность. В процессе самоопределения во время критической стадии формирования нового государства украинский народ, таким образом, переключился от традиционной антипольской или антирумынской позиции на противостояние любым предложениям России, направленным на большую интеграцию стран СНГ, на создание особого славянского сообщества (с Россией и Беларусью), или Евразийского союза, разоблачая их как имперские тактические приемы России

скачать реферат Украина

В июне 1990 года на географической карте мира возникло новое независимое государство - Украина, что венчало многовековую борьбу украинского народа за независимость и суверенитет. Корни государства ведут в Киевскую Русь, государство которое называлось в разные исторические периоды развития - Русь, Великая Русь, Малая Русь, Украина-Русь. Название «Украина» впервые упоминается в 1187 году в одном из старейших памятников старорусской культуры, известной под названием «Ипатьевская летопись» . Самое древнее описание современной украинской территории и ее населения дано в трудах Геродота (484-425 г.г. до н.э.), который называл эту землю Скифией. В период с 4 века до нашей эры и до начала нашей эры Украину называли Сарматией, во 2- 3 веках – Роксоланией. Такое название сохранялось и в последующие годы на картах С.Минстера из Базеля (1552 год), Ортелиуса (1590 г) и др. Большинство исследователей считают прародиной славян территорию между Днепром, Припятью, Карпатами и Вислой. На переломе двух эр завершилось разделение славян на западных и восточных.

Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
 Великий антракт

Сразу же возник традиционный вопрос о польских границах. Границы на западе в значительной мере определялись в Париже, а вот на востоке царил хаос, и все новые государственные образования были не прочь половить рыбку в мутной воде. Причем, обратим внимание, ни одна из сторон не только не желала проведения на спорных территориях референдума, но даже не пыталась ограничить свои претензии областями, где преобладали ее этнические представители русские, поляки, украинцы и др. Так, к примеру, 31 октября 1918Pг. украинские националисты захватили город Львов. Утром 1 ноября горожане, проснувшись, обнаружили реющий над ратушей «желто-блакитный» флаг и узнали, что теперь все главные городские учреждения в руках украинцев. Они прочитали на расклеенных на всех углах плакатах, что теперь они являются гражданами украинского государства. Нечто подобное произошло и в других местах Восточной Галиции. Украинское население восторженно встретило события 1 ноября 1918Pг. Евреи признали украинский суверенитет или же оставались нейтральными

скачать реферат История Украины

Под их давлением Верховный Совет УССР 28 октября 1989 года принял закон о государственном статусе украинского языка. Многие деятели украинской культуры выходят из Компартии. К лету 1990 года обстановка на Украине накаляется. Вспыхивают забастовки шахтеров. В Киеве, у здания Верховного Совета украинские студенты начинают голодовку с требованием независимости. Их поддерживали многие простые граждане. В результате 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.Распад СССР и создание Украинского государства.Те реформы, которые были предприняты в период перестройки однако не улучшили положение в экономике. Кроме того, был снят железный занавес и простые советские граждане смогли сравнить свой уровень жизни с уровнем жизни на западе. Также началось национальное движение на Украине, в Прибалтике. Разразились национальные конфликты на Кавказе и в Средней Азии. Половинные реформы, проводимые Горбачевым не дали результата и положение в экономике только ухудшилось. Коммунистическая партия была дискредитирована новыми историческими материалами, а также повальным падением коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе.

 Власть без славы

С момента провозглашения независимости действующими на территории Украины являются только ее Конституция, Законы, постановления Правительства и другие акты законодательства республики. 1 декабря 1991 года провести республиканский референдум в подтверждение акта провозглашения независимости. Председатель Верховного Совета Украины Л. Кравчук г. Киев, 24 августа 1991 года № 1427-ХП * * * АКТ провозглашения независимости Украины Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, — продолжая тысячелетнюю традицию устройства государства на Украине, — исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, — осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства — УКРАИНЫ. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной

скачать реферат Международно-правовые стандарты в Украине

Любые насильственные действия против национальной государственности Украины со стороны политических партий, общественных организаций, других объединений или отдельных лиц преследуется по закону. Следующим этапом на пути утверждения суверенитета украинского народа стало провозглашение Верховным Советом УССР 24 августа 1991 г. независимости Украины и создание самостоятельного государства Украина.3 Право на участие в ведении государственных дел "Каждый гражданин должен иметь без какой-либо дискриминации, упоминаемой в ст.2, и без необоснованных ограничений право и возможность: а) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство законно выбранных представителей; b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей; c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе" (ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах). "1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. 2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. 3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования" (ст. 21 Всеобщей декларации прав человека). "Громадяни мають право брати участь в управлiннi державними справами, у всеукраїнському та мiсцевих референдумах, вiльно обирати i бути обраними до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування.

скачать реферат Финансовая система Украины

ПЛАН:Введение. 21. Финансовая система украины. 22. Кредитно-банковская система. 63. Деньги и денежная система. 134. Проблемы финансовой стабилизации в Украине. 23Заключение. 25Список литературы. 26 Введение. С провозглашением политической и экономической независимости Украины встал вопрос о создании национальной финансово-кредитной системы. Дело в том, что финансовая и кредитная системы, которые функционировали в Украине на то время, выражали экономические отношения бывшей советской политической и хозяйственной системы, а их центральные учреждения находились за границами украинского государства. Нельзя было осуществлять ни политические, ни экономические преобразования, обеспечить национальный политический и хозяйственный суверенитет без формирования и развития национальной финансовой, денежной и кредитной системы. 1. Финансовая система Финансы – это экономическая категория, отражающая экономические отношения в процессе создания и использования фондов денежных средств. Финансы являются неминуемым атрибутом, как организации предпринимательской деятельности, так и государства. Необходимость финансов обусловлена объективностью товарного производства, действием законов производства и законов обмена, национальными интересами государства и общества.

скачать реферат политика протекционизма экономики Украины

А на сегодняшнем этапе развития мировой экономики, международных торговых отношений первостепенное значение имеет информационная технология. Страна, которая не владеет доступом к международным информационным сетям, вопреки всем достижениям национальной экономики, может даже не иметь шансов занять «ниши» на мировых рынках. Одновременно с поточным регулированием, государство осуществляет акции, направленные на достижения перспективных целей во внешнеэкономической сфере. Примером здесь может быть политика поощрения капиталовложений в экспортные области, увеличение государственных ассигнаций на НДДКР и другие способы, которые поднимают конкурентоспособность национальной продукции. С начала создания независимого Украинского государства в 1991 г., перед страной стала одна из важнейших задач: создания эффективной системы регулирования внешнеэкономической деятельности. Такая система должна защитить экономический суверенитет, гарантировать экономическую безопасность страны, стимулировать развитие и реформирование национальной экономики и обеспечить ее интеграцию в мировую экономику.

скачать реферат Народнохозяйственный комплекс Украины

Важным является создание рыночной инфраструктуры: бирж, торговых домов, брокерских и дилерских контор, земельного банка. Если Верховная Рада, Президент и Правительство Украины примут необходимые меры по приоритетному развитию, то уже в ближайшие годы будут созданы все необходимые предпосылки для активизации кардинальных изменений в продуктивных силах других областей материального производства, так как во все времена хозяйственны комплекс был и остается одной из главных сил, которая обеспечивает экономический суверенитет нашего государства. Библиография 1. Мишогло Г.О. Экономическая география Украины с основами производства. – Л: Мир, 1997. 2. Размещение продуктивных сил Украины / под редакцией Е.П. Катанная. - К: Высшая школа,1997 3. Социально-экономическая география Украины / под редакцией О.И. Шаблия. - Л: Мир,1994 4. Саблук П. Агропромышленный комплекс: проблемы развития // Правительственный курьер. - 19 декабря 1999. - №190 5. Сафин О. Планирование в народном хозяйстве в новых экономических условиях // Экономика Украины. - 2001. - №9. 6. Географическая энциклопедия Украины. 2 том. - К: Украинская Советская Энциклопедия им. М.П. Бажана,1989

Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
скачать реферат Территория государства (Контрольная)

Территория государства. ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ - часть земного шара, находящаяся под суверенитетом определенного государства. В состав Т. г. входит суша с ее #M12291 820002160недрами#S, воды и лежащее над сушей и водами воздушное пространство. Т. г. обозначаются государственными границами. В пределах своей территории государство осуществляет свое верховенство, которое называется территориальным и является составной частью #M12291 820000836государственного суверенитета#S. АНКЛАВ - часть территории одного государства, полностью окруженная сухопутной территорией др. государства или государств. А. составляет неотъемлемую часть территории того государства, которому принадлежит. В тех случаях когда часть территории одного государства оказывается отрезанной частично сухопутной территорией и частично морском территорией др. государства. такие территории рассматриваются в качестве полуанклавов, поскольку они имеют морской берег, к которому возможен доступ со стороны моря. К полуанклавам можно отнести, напр., Калининградскую #M12291 820002244область#S РФ. Наличие А. влечет за собой определенные правовые последствия, связанные, напр., с проездом в него через территорию др. страны, а также с иными жизненно важными проблемами существования А. и его жителей. Такие вопросы решаются на основе договора между заинтересованными государствами.

скачать реферат СССР В 1945 –53 гг.

Ещё в 1946 СССР выдвинул в ООН предложения: о мирном сосуществовании двух различных социальных систем; о сотрудничестве между державами, совместно выигравшими войну; об укреплении ООН, в первую очередь обеспечении равноправия всех её членов; о выводе войск с территории невражеских государств и ликвидации иностранных военных баз; о всеобщем сокращении вооружений; о запрещении атомного оружия. Предложения СССР легли в основу резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1946 «о принципах всеобщего регулирования и сокращения вооружений». Однако империалистические круги, крупные державы Запада отвергли предложения СССР. В 1947 США провозгласили Трумэна доктрину, означавшую, что США присваивает себе право вмешиваться в дела всех стран на стороне реакции и контрреволюции. Эта доктрина служила целям экспансии и агрессии. Как средство использовать американскую экономическую помощь для обеспечения господствующего влияния в разоренных войной государствах Западной Европы, остановить путем американского вмешательства подъём революционного движения в этих странах, а также изолировать от СССР и вернуть на рельсы капитализма страны народной демократии, тогда же был выдвинут Маршблла план (т.е. лишить суверенитета европейские государства и сделать их зависимыми от американского монополистического капитала).

скачать реферат Территориальные споры

В каждом конкретном случае принятое решение — результат длительных переговоров, взаимных уступок, а иногда, демонстрации силы или даже военного противостояния. Редко при решении территориальных споров страны руководствуются принципом "u i posside is" ("владей, чем владеешь"). В основном, так поступают страны с колониальным прошлым, отторгнутые территории которых стали неотъемлемой частью другого государства. Гораздо чаще в международной практике встречаются другие пути решения проблемы: . образование кондоминиума — совместного владения (Вануату, бывшие Новые Гебриды: Великобритания — Франция); . признание суверенитета одного государства с немедленной передачей территории в аренду другому на длительный срок (Гонконг: Китай — Великобритания); . в случае, если спор возник из-за природных ресурсов — совместная разработка месторождения или его раздел (о. Шпицберген: Россия — Норвегия). В некоторых странах совместная разработка трансграничных месторождений закреплена законодательством. Компании, получившие лицензию на разработку такого месторождения обязаны сотрудничать с компаниями страны-соседа.

скачать реферат Территории в международном праве

Однако эта точка зрения не соответствует современному состоянию международного морского права. Практика государств основана на уважении полного суверенитета прибрежного государства над его внутренними морскими водами, включая морские порты. Именно этим объясняется то обстоятельство, что ни Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне, ни Конвенция ООН по морскому праву, участники которой сознают, как отмечено в ее преамбуле, «тесную взаимосвязь проблем морского пространства и необходимость рассматривать их как единое целое», не устанавливают тем не менее правового режима внутренних морских вод в целом или какой-либо их части. Установление указанного правового режима является суверенной прерогативой прибрежного государства. Такой же прерогативой является право прибрежного государства объявлять любой свой порт открытым или закрытым для захода иностранных судов. Однако в интересах поддержания и развития международных экономических и иных отношений прибрежные государства обычно открывают многие из своих портов для свободного захода иностранных невоенных судов без различия их флагов и дискриминации, а также заключают по некоторым вопросам, касающимся пребывания иностранных судов в них, международные соглашения.

скачать реферат Территория в международном праве

Осуществление территориального верховенства государством не означает, что не может быть каких-либо ограничений или запретов. Так, действия государства, позволяющего другому государству со своей территории совершать акты агрессии против третьего государства, квалифицируются как акт агрессии, совершенный государством, предоставившим свою территорию (п. «f» ст.3 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» 1974 г.). Изменение государственной территории также может быть произведено на основе определенно выраженного согласия государств и в соответствии с нормами и принципами международного права. Правовым основанием такого изменения становится межгосударственный договор о передаче определенной части территории или об обмене ее участками. Государственные границы Государственная граница – это линия, обозначающая на картах и на местности пределы государственной территории на суше, на воде, в воздухе и в недрах, т.е. пространственный предел действия государственного суверенитета конкретного государства. В зависимости от места прохождения различают сухопутные, водные и воздушные границы. Сухопутная граница отделяет сухопутную территорию одного государства от аналогичной территории другого государства и устанавливается, как правило, в договорном порядке между сопредельными государствами с учетом рельефа местности (орографические границы).

Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
скачать реферат Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

В результате сформировалось десять основополагающих принципов международного права, которые мы будем рассматривать по степени значимости. I. Принцип суверенного равенства Этот принцип занимает первое место во второй Устава ООН о принципах, которая гласит: «Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов». Этот принцип лежит в основе не только ООН, но и системы управления международными отношениями в целом. Декларация о принципах международного права, принятая в 1970 г. на XXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН подтверждают этот принцип и наделяет его следующими элементами: - государства юридически равны; - каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету; - каждое государство обязано уважать правосубъектность других государств; - территориальная целостность и политическая независимость государства неприкосновенны; - каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы; - каждое государство обязано выполнять полностью и добросовестно свои международные обязательства и жить в мире с другими государствами.

скачать реферат Конвенция ООН по морскому праву 1982 года

Конвенция 1982 года (ст.31) впервые предусмотрела ответственность государства флага за любой ущерб, причиненный прибрежному государству в результате несоблюдения каким-либо военным кораблём или другим государственным судном, эксплуатируемым в некоммерческих целях, законов и правил прибрежного государства, касающихся прохода через территориальное море, или норм международного права. Прилежащая зона. Прилежащая зона – морское пространство, прилегающее к внешней границе территориального моря, в котором прибрежное государство пользуется правилами контроля с целью предотвращения нарушений соответствующих законов и правил в пределах его территории. Положения о прилежащей зоне содержаться в ст. 24 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года и в ст. 33 Конвенции 1982 года. Прилежащая зона является районом открытого моря, следовательно, суверенитет прибрежного государства на неё не распространяется. В соответствии с Конвенцией о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года ширина зоны не должна превышать 12 морских миль, а в соответствии с Конвенцией 1982 года – прилежащая зона не может распространяться за пределы 24 морских миль.

скачать реферат Действие закона во времени, в пространстве, по кругу лиц

Здесь следует исходить из того, что если нет специального закона и нет запрета применять в этом случае союзные законы, то они могут применяться. Именно так решен этот вопрос в Декларациях о независимости и суверенитете отдельных государств, входящих ранее в состав Союза ССР. Такое же решение принял и Верховный Совет Украины в постановлении от 12 сентября 1991года. «О порядке временного действия на территории Украины отдельных актов законодательства Союза ССР» Следует отметить также, что если ранее признавали приоритет национального, а не международного законодательства, то в настоящее время признается примат международного права. Поэтому все уголовные законы приводятся в соответствие с нормами международного права и международных договоров. Так, Законом Украины от 10 декабря 1991года « О действии международных договоров на территории Украины» прямо закреплено, что заключенные и надлежащим образом, ратифицированные Украиной международные договоры, составляют неотъемлемую часть национального законодательства Украины и применяются в порядке, предусмотренном для норм национального законодательства.Так, Законом Украины от 10 декабря 1991года « О действии международных договоров на территории Украины» прямо закреплено, что заключенные и надлежащим образом, ратифицированные Украиной международные договоры составляют неотъемлемую часть национального законодательства Украины и применяются в порядке, предусмотренном для норм национального законодательства.

скачать реферат Нетипичные формы правления

Республика - форма правления, при которой верховная власть в государстве является избираемой, а потому срочной и юридически ответственной. По форме государственного устройства государство может быть простым и сложным. Простое государство не имеет в своем составе частей, обладающих суверенитетом. Сложное государство имеет в своем составе такие части. По политическому режиму государства можно разделить на демократические и антидемократические. Демократическое государство - такое, в котором власть исходит от большинства, обладающего правом направлять государственную политику. Антидемократическое государство - такое, где власть исходит от меньшинства, где большинство по закону отстранено от участия в делах государства. Разобравшись с вопросом, что включает в себя понятие формы государства и каковы его составные части, мы можем перейти к подробному рассмотрению одной из них - формы правления. 2. Форма правления 2.1. Понятие Под формой правления, как уже было сказано выше, мы понимаем систему формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов законодательной и исполнительной власти.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.