телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Электроника, оргтехника -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Дискурсивный анализ

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Компонентами його є позамовні елементи – міміка, жести, конкретна ситуація, наявність чи відсутність об'єкта мовлення. Зразок стилю Того-таки дня Мотрин старший хлопець напився з Мелащиного кухля води, але якось не вдержав кухля в руках, упустив та й розбив. Кайдашиха вискочила з хати й наробила галасу. – Бач, іродова душе, вчила дітей мене лаяти, а твої діти мені шкоду роблять, – крикнула Кайдашиха до Мотрі в двері. Недовго думавши, вона вихопила кухоль з Мотриної діжка та – хрьоп ним об землю. Старе, як мале! Зовсім баба з глузду з'їхала. Що вам дитина заподіяла? – крикнула Мотря. – Твої діти такі зміюки, як і ти. Наплодила вовченят, то не пускай їх до моєї діжки. – То сховайте свою діжку в пазуху, а кухля мені купіть, бо ви не дитина, – сказала Мотря. – Овва! Розпустила своїх дітей, як зінських щенят. Не діждеш, – сказала Кайдашиха. – Ти – змія люта, а не свекруха! – кричала Мотря. – Буду я чортова дичка коли не розіб'ю тобі кочергою голови. (За І. Нечуєм-Левицьким) ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ Матеріали, викладені у формі цього стилю, задовольняють потреби писемного (рідше усної й) спілкування в державному, суспільному, політичному, господарському житті, в ділових стосунках між інституціями й установами, в громадській, виробничій та іншій діяльності окремих членів суспільства. З офіційно-діловим стилем маємо справу в текстах указів, законів, наказів, розпоряджень, звітів, ухвал, у діловому листуванні. До найпомітніших рис цього стилю належать високий ступінь стандартизації мовних засобів, виразна логізація викладу, майже цілковита відсутність емоційності та образності, широке використання безособових і наказових форм. Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні. Застосовується особлива термінологія та використовуються специфічні синтаксичні конструкції, зокрема кліше (тобто сталі формули закріплені за певними ситуаціями: високі договірні сторони, укладання угоди і под.). Для чіткішої організації тексту запроваджується поділ на параграфи, пункти, підпункти. Найхарактерніші для цього стилю речення – прості поширені. Вживаються також і складні речення з сурядним та підрядним зв'язком, з відокремленими зворотами, зі вставними й вставленими конструкціями. Тексти офіційно-ділового стилю вимагають документації тверджень, точності формулювань, не допускають двозначності сприймання змісту. Характерна для цього стилю відсутність індивідуальних авторських рис. Зразок стилю АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, - продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, - виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, - здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто ПРОГОЛОШУЄ Незалежність України та створення самостійної української держави – України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

Велика питома вага тут належить складнопідрядним реченням, зокрема з причиновим та наслідковим зв'язком. Такі речення найбільше відповідають специфіці наукового викладу. Ще одна композиційна особливість наукового стилю – документація тверджень, цитати, посилання тощо. Зразки наукових текстів Мова Опановуючи рідну мову, дитина вже в ранньому віці одержує велику кількість знань, зібраних і закодованих у словах. Людина розмовляє легко і невимушене, якщо рідною мовою спілкується щоденно. Важко мовотворити тим, хто рідною мовою користується зрідка. Іншу мову такий мовець може знати лише в обсязі сленгу, що дає можливість спілкуватися тільки на побутово- службовому рівні. Духовний світ народу закодований у мові. Українська мова має чимало слів, які є символами культури. Скажімо, хліб – це не тільки їжа, урожай та зерно. Це – символ джерела людського життя, материнського благословення, символ достатку, знак уваги й пошани до гостя. Українська мова охоплює найтонші чуттєві порухи людини. Ми маємо безліч словесних та граматичних засобів, які виконують функцію впливу. Суфікси передають людяність. Вслухайтесь, як звучать слова: ріднесенький, малюсінький, матуся, кораблик, лошатко. Клична форма фіксує безпосередність: Орисю, Михайле, Іване Петровичу. Неозначена форма дієслова спроможна передати сильний наказ (Встати всім! Вийти з класу!). Засоби прохання роблять мову ніжною й лагідною (Прошу тебе, зроби це! Благаю, побудь зі мною!). За словами та їх граматичними формами завжди стоять контакти між людьми та ставлення людей до життя. Мова – універсальний засіб самовираження особистості. Лише передаючи людям інформацію, лише у процесі спілкування мовець може виявити себе. Мова – скарбниця національного самопізнання. Без мови неможливо дізнатися про минуле, уявити майбутнє. Без мови неможливо усвідомити себе частиною народу, відчути свій зв'язок з предками. У такому випадку слід говорити про стан історичної невагомості (За О. Федик). ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ Публіцистика є сферою масової комунікації, тому цей стиль має дуже широкий діапазон. З огляду на призначення публіцистичного стилю – формування громадської думки – визначальною рисою його є вдале поєднання логізації викладу з емоційно-експресивним забарвленням. Щоб формувати громадську думку, публіцистичний твір має бути бездоганним стосовно логічної побудови. Водночас навіть найідеальніша в логічному плані річ не буде належно сприйнята, якщо вона викладатиметься безпристрасною, заштампованою мовою. У різних жанрах публіцистики логічний та емоційно- експресивний елементи мають неоднакове співвідношення, але коли говорити про публіцистичний стиль в цілому, то треба підкреслити, що в ньому логіка викладу та емоційно-експресивне забарвлення повинні бути взаємно зрівноважені Об'єктом публіцистичного викладу є явища всіх сфер життя людини – від картинок побуту до подій історії й світової політики. Характерна риса публіцистичного стилю – орієнтація на усне мовлення, елементи якого не лише виступають у ролі експресом, а й стають одним з прийомів зацікавлення читача, слухача, глядача. Широко використовується діалогічна форма мовлення, яка особливо увиразнюється на тлі авторської о монологу. Цьому стилеві притаманні чіткі політичні оцінки, присутність автора, широкий вияв авторської індивідуальності.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Постструктурализм, Деконструктивизм, Постмодернизм

Проблема интертекстуальности оказалась близкой и тем лингвистам, которые занимаются вопросами лингвистики текста. Р.-А. де Богранд и В. У. Дресслер в своем "Введении в лин гвистику текста" (1981) определяют интертекстуальность как "взаимозависимость между порождением или рецепцией одного данного текста и знанием участника коммуникации других тек стов" (96, с. 188). Они выводят из "понятия самой текстуаль ности" необходимость "изучения влияния интертекстуальности как средства контроля коммуникативной деятельности в целом" (там же, с. 215). Следовательно, текстуальность и интертексту альность понимаются как взаимообуславливающие друг друга феномены, что ведет в конечном счете к уничтожению понятия "текста" как четко выявляемой автономной данности. Как ут верждает семиотик и литературовед Ш. Гривель, "нет текста, кроме интертекста" (218, с. 240). Однако далеко не все западные литературоведы, прибе гающие в своих работах к понятию интертекстуальности, вос приняли столь расширительное ее толкование. В основном это касается представителей коммуникативно-дискурсивного анализа (нарратологов), считающих, что слишком буквальное следование принципу интертекстуальности в ее философском измерении делает бессмысленной вообще всякую коммуникацию. Так, Л. Дэлленбах (126), П

скачать реферат Функционально – прагматические аспекты фразеологических интенсификаторов в современном английском языке

Цель дискурсивного анализа заключается в том, чтобы объяснить, почему те, а не иные высказывания были использованы, почему выбран данный путь мобилизации сил использования именно данных социальных источников (Демьянков 1995). В настоящем исследовании анализ дискурса должен дать характеристику того, как в контексте взаимодействия людей, направленного на достижение каких – либо целей, коммуниканты интерпретируют речь и действия, является ли такое обращение к интерпретации взаимным – как в случае разговора – или невзаимным, когда мы читаем или пишем. Такая задача, на наш взгляд, заставляет анализ дискурса расширять за счет детализации коммуникативные функции сообщений. Интерпретация опирается на общие и специальные знания, используемые по ходу этого процесса. Исследуя категориальные и семиотические характеристики ФИ в первой главе, мы пришли к выводу о том, что в системе языка ФИ достигают высокой степени знаковости. В связи с этим следует отметить, что наиболее интересными областями в дальнейшем исследовании ФИ, на наш взгляд, становятся прагматика и контекст коммуникации.

Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
 История безумия в Классическую эпоху

Уксус является кислотой, а потому прочищает засоры в организме и разрушает вещества, находящиеся в состоянии брожения. Однако при наружном применении он может служить отвлекающим средством, оттягивая к поверхности тела вредные гуморы и жидкости. Любопытно, но вместе с тем и весьма характерно для терапевтической мысли эпохи, что она не видит противоречия между двумя способами его действия. Поскольку уксус от природы является очищающим и отвлекающим средством, он при любых условиях будет действовать именно так, двояким образом, — и не важно, что один из этих способов уже не поддается рациональному и дискурсивному анализу. В этом случае действие уксуса будет прямым, осуществляемым через простой и непосредственный контакт двух природных элементов. Так, лицо и череп, по возможности обритый, рекомендуется растирать уксусом44. “Медицинская газета” приводит в качестве примера одного знахаря, которому удалось излечить “значительное число безумных способом весьма быстрым и простым. Вот в чем его секрет. Сделав им промывание желудка верхним и нижним способом, он смачивает им ноги и руки уксусом и оставляет в таком положении до тех пор, покуда они не заснут или, лучше сказать, пока они не проснутся, и большинство при пробуждении оказываются совсем здоровыми

скачать реферат Дискурс

Традиционно лингвистика ограничивалась изучением слова и фразы. Взаимодействие с др. гуманитарными науками — семиотикой, социологией, психологией — вывело лингвистику за пределы фразы, включив в ее предмет новую составляющую: Д. Начало этому положила статья амер. лингвиста Э. Харриса «Анализ дискурса» (1952). При таком подходе фраза является простым высказыванием, а Д. — сложным высказыванием, состоящим из нескольких фраз. Ж.К. Коке определил Д. как «трансфразовое измерение языка». Теперь в лингвистике и семиотике появилась новая дисциплина — дискурсивный анализ. Фр. семиотики Г. Греймас и Ж. Куртес находят соответствие между Д. и выдвинутым советскими семиотиками (Ю.М. Лотман и др.) понятием «вторичные моделирующие системы», которые строятся на основе «первичной моделирующей системы», каковой выступает естественный язык. Д. как сходен, так и отличен от языка и речи. С речью его сближает то, что он также является процессом и деятельностью. Однако в отличие от речи Д. предполагает систему, он обладает свойством целостности, имеет внутреннюю организацию, форму, к нему применимы понятия вида, жанра и стиля.

 Постмодернизм. Энциклопедия

В этом дискурсивном анализе, указывает Фуко, различные модальности высказываний манифестируют рассеяние, отсылая к различным статусам, местам и позициям субъекта в ходе поддерживаемого им дискурса, "к различным планам прерывности, "из которых" он говорит". Связь между этими планами устанавливается складывающимися в специфике дискурсивной практики отношениями. Дискурс не есть феномен выражения. Скорее, он есть "поле регулярности различных позиций субъективности". Таким образом, "дискурс - это внешнее пространство, в котором размещается сеть различных мест". Следовательно, как строй объектов дискурсивной формации нельзя определить через "слова" или "вещи", так и порядок высказываний субъекта нельзя понять ни с позиции трансцендентального субъекта, ни с позиции психологической субъективности. Следующая задача, которую ставит перед собой Фуко, - описание поля высказываний, в котором появляются и циркулируют концепты дискурсивной формации. Таким образом, дискурсивная формация на уровне концептов порождает весьма ощутимую гетерогенность. "Но принадлежит собственно дискурсивной формации, разграничивает группу совершенно разрозненных концептов и определяет их специфику только самый способ, который позволяет различным элементам устанавливать связи друг с другом"

скачать реферат Публицистическая корреляция «факт-оценка» как условие функционирования имени собственного в текстах СМИ

Интерпретативные коды понимания личностью смысла и сути журналистского текста состоят в тесном родстве с личностными конструктами человека, репрезентирующими в индивидуальном сознании уникальную картину мира личности. Дискурс региональных СМИ предоставляет в распоряжение личности рефлексивные средства интеллектуального анализа реальности, отнюдь не сопряжённые с её собственным опытом. Реализуя данный механизм воздействия, СМИ как социальный институт с его кодексом ценностей актуализируют возможность оказывать влияние на духовную сферу внутреннего мира личности. Другими словами, дискурсивный анализ подходит не только для изучения структуры газетно-публицистического текста, но и анализа выражаемого этими структурами «подстрочного» значения, мнения и групповой идеологии. Для того чтобы показать, как имплицитные значения относятся к тексту, необходимо подвергнуть анализу когнитивный, социальный, политический и культурный контекст медиа-сообщений. Когнитивный подход основывается на том факте, что, осмысляя событие, описанное в тексте, объект текста строит ментальную модель этого события.

скачать реферат Когнитивно-прагматические характеристики дискурса в предметной области «горные экосистемы»

Такое состояние терминологии в дискурсе «Горные экосистемы» затрудняет фиксирование ее границ и преобразование ее в систему. Исследование предметной области «Горные экосистемы» привело к созданию сложной структуры, состоящей из двух компонентов: 1) когнитивной модели дискурса данной предметной области; 2) жанрово своеобразных когниотипов массива текстов, описывающих горные экосистемы. Итак, мы построили когнитивную модель «Горные экосистемы» на базе исследования массива текстов различных жанров. Чтобы представить, как сосредоточены знания в когнитивной модели, следует иметь исходные данные, составляющие инвариантный комплекс знаний о проблемах, связанных с горными экосистемами. Исходя из дискурсивного анализа массива текстов, описывающих «Горные экосистемы», мы пришли к выводу о том, что когнитивная модель состоит из двух элементов: блоков знаний различных наук и тезауруса. Когнитивная модель предметной области «Горные экосистемы» – сложная структура, в которой выделяют фреймы разного уровня (см. рисунок). Основным выступает фрейм «Экология», включающий такие фреймы, как жизнедеятельность человека; животный мир; растительный мир; процессы, протекающие в горах (загрязнение горной экосистемы, изменение климата, таяние ледников, перевыпас домашнего скота, горная промышленность, сведение леса, браконьерство, военные конфликты).

скачать реферат Фразеологические единицы терминологического происхождения в современном английском и русском дискурсах

В данном исследовании основное внимание уделяется прагматическому потенциалу переосмысленных терминологических фразеологизмов, которые используются с целью выражения субъектом своего эмоционального отношения к предмету мысли и произведения определенного прагматического эффекта на адресата. Вторая глава «Когнитивно-лингвистические основы исследования дискурса» рассматривает дискурсивный анализ как одну из доминирующих лингвистических теорий конца XX-начала XXI века. Сложность исследования дискурса обусловлена многообразием существующих концепций дискурса. В настоящее время основными национальными школами дискурсивного анализа являются: 1) англо-американская школа, которая рассматривает дискурс как связную речь и основное внимание уделяет интерактивному взаимодействию отправителя и получателя сообщения. Данная школа анализа дискурса развивается в логико-прагматическом направлении, фокусируя внимание на тексте и отношениях между высказываниями внутри текста (Э. Сепир, Б. Уорф, М. Сильверстейн, Дж. Гамперц, М. Халлидей, Р. Хейсан, М. Грегори, Дж. Мартин, Дж. Синклер и др.); 2) англо-австралийская школа анализа дискурса развивается в функциональном направлении, опираясь на работы М.

скачать реферат Теоретические проблемы лингвокогнитивного анализа лексики

Эти первоэлементы, как теперь все более проясняется, лежат в сфере когнитивной деятельности человека и содержат те же категории, к которым приводят работы американских авторов. В этой связи надо упомянуть и работы польской исследовательницы Анны Вежбицкой. Оба направления развивались независимо друг от друга и пользовались разной терминологией, однако открытые в результате их исследований категории во многих отношениях пересекаются. Это показано в работах Е.В. Рахилиной, в которых предпринята попытка соотнести терминологию американских когнитивных лингвистов и московской семантической школы Ю.Д. Апресяна. Последнее десятилетие ХХ века ознаменовалось появлением и огромным влиянием такого направления, как дискурсивный анализ. А.А. Кибрик анализирует американские работы этого направления. Среди значимых исследований выделяются следующие работы: Уоллес Чейф – «Рассказы о грушах. Когнитивные, культурные и языковые аспекты порождения повествования» (1980) и «Дискурс, сознание и время. Текущий и отстраненный сознательный опыт при речи и письме» (1994), Р. Томлин – «Фокусное внимание, залог и порядок слов: экспериментальное типологическое исследование», Т.

Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
скачать реферат Теория дискурса

С другой стороны, реальная практика современного (с середины 1970-х годов) дискурсивного анализа сопряжена с исследованием закономерностей движения информации в рамках коммуникативной ситуации, осуществляемого прежде всего через обмен репликами» Второй класс употреблений термина «дискурс» восходит к французским структуралистам и постструктуралистам, и прежде всего к М. Фуко, где под термином «дискурс» просматривается стремление к уточнению понятия стиля и индивидуального языка (политический дискурс, стиль Достоевского, язык Пушкина). Можно было бы сказать, что в таком понимании «дискурс» предстаёт как своеобразный стиль автора плюс его идеология. И, наконец, с третьим пониманием «дискурса», которое восходит к трудам немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса, связан «особый идеальный вид коммуникации, осуществляемый в максимально возможном отстранении от социальной реальности, традиций, авторитета, коммуникативной рутины и т.п. и имеющий целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий участников коммуникации» (ЭК).

скачать реферат Дискурсивный анализ как основа перевода художественных текстов

Оглавление Введение 1. Перевод художественных текстов с английского языка на русский 1.1 Понятие перевода в современной лингвистике 1.2 Эквивалентность. Уровни эквивалентности. Виды эквивалентности 1.3 Сложности и особенности перевода художественных текстов 1.3.1 Текст как объект изучения. Особенности художественного текста 1.3.2 Перевод художественных текстов 1.3.3 Перевод текстов детективного жанра 2. Дискурс-анализ текстов детективного жанра и их переводов 2.1 Понятие «дискурс» 2.2 Перевод как процесс. Перевод и дискурс 2.3 Дискурсивная модель Синклера и Коултхарда в развитии С.К. Гураль Заключение Литература ВведениеПредставленная выпускная квалификационная работа посвящена одной из наиболее важных и актуальных на сегодняшний день проблем теории и практики перевода: дискурсивный анализ как основа перевода художественных текстов. Перевод – деятельность сложная. Она предъявляет высокие требования к исполнителю. Перевод художественной литературы непрост вдвойне, потому что переводчик в этом случае должен не только обладать переводческой компетенцией, но и иметь талант писателя или поэта.

скачать реферат Дискурсивный анализ рассказа Сергея Стрельцова "Тургеневская девушка"

Рассмотрение теоретических оснований избранного типа филологического анализа и интерпретации текста 2.1 Указать, с какой системой (системами) теоретических представлений соотносим избранный тип интерпретации художественного текста. Системы теоретических представлений, с которыми соотносим избранный тип интерпретации художественного текста. Краткая история дискурсивного анализа. Место дискурсивного анализа в лингвистике 2.2 Охарактеризовать ведущие идеи, легшие в ее (их) основание. Направления и подходы в дискурсивном анализе. Типология дискурса. Структура дискурса. Роль дискурсивных факторов в языковой структуре 2.3 Обосновать характер связи дискурсивного анализа художественного текста и интерпретации данного текста с комплексом теоретических положений литературной науки и сформулировать основные направления (задачи) работы. Проблемы дискурсивного исследования. Основные задачи работы 2.4 Перечень основных теоретических понятий (категорий), посредством которых можно описать общее устройство текста, логику развертывания его смыслов и его итоговое значение в данном произведении – в аспекте избранного типа интерпретации 2.5 Сформулировать собственное понимание определения избранного типа интерпертации художественного текста 3.

скачать реферат Дискурсивный анализ массовой коммуникации как идеологический инструмент

По Фоулеру, СМИ поддерживают доминантный культурный порядок даже тогда, когда внешне ему противостоят. Например, статья, критикующая бездушие и бюрократизм государственных больниц в отношении пациентов, пишется в соответствии с нормами бюрократического управленческого дискурса, превращающего больных людей в “пациентов” и “случаи”, т.е. в безвольный объект для манипуляций. Работа Фоулера – только один из многочисленных примеров, демонстрирующих, как осуществляется критика медийного дискурса. Сам Фоулер вынужден специально оговаривать, что инструменты дискурсивного анализа не следует применять механически, так как он требует постоянно учета внемедийного контекста, а также опыта и интуиции: “если и существуют трудности., то они связаны с контекстом, а не с лингвистическими техниками” . Однако, как показывают критические разборы различных типов дискурсов, используемых средствами массовой информации, эти трудности легко преодолимы, поскольку контекст воспринимается как носитель той же идеологии, что и текст. Собственно, все дальнейшее развитие теории дискурса – переход от семиологии Барта к археологии дискурсивных практик Фуко, возникновение теории политического дискурса Н.

скачать реферат Лингвистическое изучение диалога как средства коммуникации

На рубеже 1980–1990-х годов многие положения лингвистической прагматики, в том числе и прагматики диалога, претендовавшие на универсальность, были подвергнуты серьезной критике А. Вежбицкой, которая показала, что закономерности протекания диалога в гораздо большей степени зависят от специфики языков и культур, чем было принято считать в первые десятилетия исследований диалога . В русистике диалог активно исследовался в 1970–1980-е годы в рамках проекта Института русского языка Академии наук по изучению русской разговорной речи (Е.А. Земская и группа ее соавторов), а также некоторыми другими исследователями (Б.М. Гаспаров, О.А. Лаптева, О.Б. Сиротинина). В значительной мере особняком стоит традиция логического исследования диалога (работы Ф. Коэна, Э. Левека, М. Поллак и др.), опирающаяся на развитый формальный аппарат и перекликающаяся с логической теорией аргументации. По мере формирования дискурсивного анализа как устоявшейся научной дисциплины исследования диалога включаются в более широкую орбиту дискурсивных исследований.

Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
скачать реферат Дискурс в лингвистических описаниях

В противоположность подходу, согласно которому предложение является терминальной единицей языка, дискурсивный анализ открывает новые перспективы лингвистического исследования» (Dubois, 1973:156). Но и термин текст не утрачивает своих позиций и оказывается более широким по сфере своего применения, чем термин дискурс. Текстом является и целый роман, и сборник сентенций, при этом, согласно мнению Э. Бюиссанса, роман представляет собой один дискурс с подразделениями на многочисленные единства, а сборник сентенций содержит столько же дискурсов, сколько сентенций (Buysse s, 1970:90). Представители «лингвистики текста» вполне справедливо настаивают на применении термина текст только к письменным документам. Одно из наиболее полных определений текста в русле текстолингвистики принадлежит И.Р. Гальперину: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» (Гальперин, 1981:18).

скачать реферат Дифференциация и конкретизация понятий при переводе общественно-политических текстов

Достижение адекватности в переводе связано с умением грамотно идентифицировать переводческую проблему и осуществлять необходимые переводческие трансформации. Исследование переводческих трансформаций при переводе общественно-политического текста и является главной целью данной работы. Сформулированная цель предполагает решение ряда частных задач: 1. Выявить в текстах перевода переводческие трансформации; 2. Определить причины использования переводческих трансформаций при переводе общественно-политического текста; 3. Изучить комплексный характер переводческих трансформаций; Для решения поставленных задач в данной работе используются следующие методы: сравнительный анализ сопоставления текста перевода с текстом оригинала, трансформационный, количественный анализ, дискурсивный анализ. Актуальность исследования определяется необходимостью более полного выявления и всестороннего изучения переводческих трансформаций, использованных в переводе для достижения адекватности. Теоретической основой исследования послужили классификации переводческих трансформаций, предложенные известными лингвистами: М.Н. Макеевой, В.Н. Комиссаровым и Я.И. Рецкером. Теоретическая значимость работы заключается в комплексном рассмотрении переводческих трансформаций в приветственной речи американского президента Барака Обамы, обращенной к совместному заседанию Конгресса.

скачать реферат Интернет и идентификационные структуры личности

Ситуация же компьютерно-опосредованного общения очевидно является социально неопределенной, так называемой "слабой" ситуацией (Росс, Нисбет, 1999). Соответственно, дискурсивный анализ закономерностей позиционирования пользователем себя и другого при межличностном взаимодействии в виртуальной реальности мог бы помочь ответить на два основных вопроса "личностной" проблематики социального конструкционизма, а именно: какой логике отдать предпочтение при анализе роли языка для Я-концепции: рассмотрению его в терминах "грамматических возможностей" (Miller, Po s, 1990) или сосредоточиться на понятиях языка как дискурсивных действиях (Po er, We herell, 1987)? И если выбрать последнее, то - каждый ли человек использует язык как дискурсивное действие? (представляется, что примером подобного действия в

скачать реферат Способы выравнивания когнитивного диссонанса в переводе поэтических произведений (на материале сонетов Шекспира)

Научная новизна состоит в том, что перевод поэтических произведений будет рассматриваться с позиции новейших лингвистических теорий, с позиции дискурса, кроме того, переводческий процесс рассматривается с позиции когнитивного диссонанса. Цель исследования – изучить способы выравнивания когнитивного диссонанса в переводе поэтических произведений, Объект исследования – поэтический перевод. Предмет исследования – сонеты Шекспира. Задачи исследования – 1) На основании современных теорий изучить способы достижения эквивалентности при переводе поэзии. 2) Выявить какого уровня когнитивного диссонанса достигли переводчики при переводе сонетов Шекспира, какие методы оказались более результативными. Методы исследования: теоретический анализ литературы, критический анализ переводов сонетов Шекспира. Теоретическая значимость – теоретический анализ позволяет нам систематизировать некоторые аспекты проблемы поэтического перевода. Практическая ценность заключается в том, что данное исследование может быть использовано студентами, занимающимися проблемами поэтического перевода. Глава 1. Проблема когнитивного диссонанса при переводе персонального дискурса I.1. ДИСКУРСИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОНИМАНИя ТЕКСТА I.1.1. ПОНяТИя ДИСКУРСА ПЕРЕВОД ИМЕЕТ ДЕЛО С КАКИМ-ЛИБО ТЕКСТОМ, ОН яВЛяЕТСя ПРЕДМЕТОМ НАУчНОГО АНАЛИЗА.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.