телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Синонимия и антонимия в поэзии

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди На правах рукопису Василенко Валентина Анатоліївна Синонімія і антонімія у поезіях Ігоря Муратова Спеціальність – 10.02.01-українська мова Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Лисиченко Лідія Андріївна Харків – 1999 ЗМІСТВСТУП 3 1. Ігор Муратов і загальна характеристика мови його поезій 7РОЗДІЛ 1 Теоретичні засади дослідження 29 РОЗДІЛ 2 Лексичні синоніми як засіб виразності в поезії І. Муратова 34 2.1. Лексико-семантична характеристика синонімів у творах поета 34 2.1.1. З історії питання лексичної синонімії 34 2.1.2. Ідеографічні синоніми в поетичній тканині творів І. Муратова 40 2.1.3. Емоційно-експресивні синоніми в мові поезій І. Муратова 58 2.1.4. Вживання різностильових синонімів 68 2.1.5. Контекстуальні синоніми 76 2.2. Стилістичні функції синонімів у поетичній творчості І.Муратова 82 2.2.1. Функція уточнення в поезіях І.Муратова 84 2.2.2. Заміщення як спосіб використовування синонімів 87 2.2.3. Синонімічне протиставлення – засіб формування контексту 90 2.3. Роль синонімів в організації тексту в поезіях І.Муратова 94Висновки 106 Розділ 3 Антонімія і її стилістичні функції в поезіях І. Муратова 108 3.1. Лексико-семантична характеристика антонімії в поетичному мовленні І. Муратова 108 3.1.1. Поняття лексичної антонімії 108 3.1.2. Антоніми, які виражають градуальну якісну протилежність і протилежність координаційних понять у поезії І. Муратова 115 3.1.3. Комплементарні антоніми у поезіях І.Муратова 127 3.1.4. Антоніми – контративи в поетичних текстах І.Муратова 131 3.1.5. Антоніми і контекст 136 3.2. Стилістичне використовування І. Муратовим лексичних антонімів у поезії 141 3.3. Способи включення антонімічних пар у текст 158 3.4. Взаємозв’язок синонімії та антонімії в поезії Ігоря Муратова 162Висновки 166 Загальні висновки 169 Список проаналізованих джерел 172 Бібліографія 173 Лексикографічні видання 187 ВСТУП Творчість Ігоря Муратова є цікавим явищем як з погляду змісту чи поетичної форми, так і з погляду мови. Однак І. Муратов належить до тих українських поетів, яким мало пощастило щодо висвітлення їх художньої творчості. Мовно-стилістичні особливості творів поета досі не були предметом вивчення лінгвістів. Поетична мова Ігоря Муратова дуже багата мовними (лексичними, синтаксичними та ін.) і стилістичними засобами її використання. Дослідження мовних явищ у творах І.Муратова має важливе значення для розвитку поетичного стилю й української літературної мови взагалі. Воно допомагає глибше зрозуміти стилістичні можливості української мови, її функціонально-диференційні особливості. Багатство мовних засобів і стильових прийомів у поетичній тканині творів Муратова не дає можливості охопити їх у цілому. Тому робота присвячена одному з аспектів поетичного мовлення цього письменника – лексичному, переважно з погляду синонімічних та антонімічних засобів мови. Актуальність теми дослідження визначається тим, що воно: 1) належить до кола робіт, які висвітлюють проблеми цілісного аналізу слова в поетичній мові.

Йому властива широта і несподіваність вираження почуттів і думок, і разом із тим він залишається на реальному ґрунті української мови. Загальна характеристика мови поезій І.Муратова. Перш ніж перейти до розгляду питання про синоніми й антоніми в поетичному мовленні І.Муратова необхідно хоч би в загальних рисах схарактеризувати мову його поетичних творів узагалі. Слово, як відомо, займає центральне місце в мові художньої літератури, є основним матеріалом, що направляє рух уявлень, почуттів, думок. Лексика поетичних творів І. Муратова настільки різноманітна, що аналізувати її слід, розчленовуючи весь корпус лексем на окремі розряди. Такий поділ слід проводити з урахуванням функцій, що вони виконують у тексті. Головна особливість мовного матеріалу І.Муратова – високий інтелектуалізм. Його поетичне мовлення продовжує традиції попередників і разом із тим вносить свій струмінь у розвиток українського поетичного мовлення. Характерною ознакою поетичної мови І.Муратова є те, що в ній взаємодіють найдавніші шари української лексики і найновіші лексеми сучасної епохи. Поет творчо трансформує фольклорні мовні засоби. На думку Леоніда Первомайського, "звернення до народнопоетичних джерел пояснюється свідомим прагненням поета до простоти і ясності" . У мові письменника спостерігаємо різні способи поетичного освоєння фольклорних джерел: а) включення в поезію пісенних текстів, як, наприклад: "Дівка в сінях стояла, на козака моргала." (249); б) використовування сюжету народної пісні, як-от: "Бери, бери, осене, ще й цю мою прикрасу, Летючую окрасу: все до пори, до часу" (248); в) трансформація пісенного твору, наприклад: "Коли від сну зимового Розбудить гай весна – Зрости б мені черемхою Коло твого вікна." (25). Для перенесення фольклорних мотивів на ґрунт сучасної літературно- мовної традиції Муратов часто використовує такий засіб, як народний символізм. Відомо, що в свідомості кожного народу живуть певні поняття- символи, що відбивають своєрідне розуміння речей і подій. Ця система понять- символів органічно ввійшла в поетичне бачення Муратова і позначилася на словесно-образній структурі його творів. Яскравим прикладом цього є такі рядки: "Вітер січня – Уподобав гарненьку берізку, Підкотився до неї, навприсядки хвацько пустився. А тоді – як війне, Як гілки трусоне, Плаче голенька, сумує, А дубочки-брати: "Ну, чого ти, ну, сестро, чого ти?" (236). Символом людської сили виступає дуб, символом ніжності – берізка, символом мінливості – вітер. Майстерність поета виражається в тому, що він традиційні слова-символи вдало ставить у новий семантичний контекст. Так з’являються нові, суто авторські образи. Як, наприклад: "І верби – як скорботні неньки, й тополь засніжених салют" (235), де символом суму, скорботи є верба, а тополя – символом самітності. Список лексем-символів, використаних Муратовим, можна продовжити, але слід зауважити, що часто вони виступають і не в складі тропів; у такому разі слова-символи зберігають пряме, номінативне значення: "Цвіт вечоровий – калина, сяйво просвічених лип." (248) (калина – народний символ дівочої краси); "А живії на морозі, . лементують у тривозі, накликаючи пургу" (235) (ґава, ворона, сова – символ нещастя, смерті).

Активний характер думки у його творах, її динамічний, напружений розвиток виявляється у постійному шуканні зіставлень. Тому Муратов досить часто використовує такий стилістичний засіб, як порівняння. Порівняння допомагають поетові розкрити характер зображуваної дії, передати форму, внутрішню якість, настрій тощо. Найчастіше Муратов вживає загальноприйняті в літературній мові граматичні засоби вираження порівняння. Однак спостерігаємо у поета індивідуальні прийоми їх використання. Це проявляється у намаганні зробити порівняння органічною частиною образної, а звідси і смислової структури віршованого тексту або його фрагменту. Значне місце у мовотворчості поета посідають порівняльні звороти у складі простих речень: "Летять, наче птиці ясні" (24); "Суне ніч моя зимна, як глетчер" (43); "Ідем і підемо ще далі, мов та лавина" (46); "Думки, немов зрадливі тіні" (50). Порівняльні звороти поет приєднує за допомогою підрядних сполучників мов, немов, наче, як. Наведені порівняння виступають у своєму традиційному значенні – називають динамічну ознаку, пов’язану з предикатом. Таку ж граматичну структуру мають і порівняльні звороти, в яких уточнюється атрибутивна ознака в семантичному комплексі присудка, а завдяки цьому посилюється, увиразнюється емоційна напруга: "І став легкий, мов тая птиця" (2); "А у хижі – мудра, як змія, гарна, мов казкова королева, ждала мужа пращурка твоя" (135). Особливо виразно виявляється подвійна залежність порівняльного звороту від означуваного іменника та дієслова у сполученні його з прикладкою, що також є досить активною конструкцією у Муратова: "Вітер виє, мов пес, на незнаних зірок таємничість" (122); "Замріяне серце, як факел, нести для Прекрасної Дами" (122); "І вже линуть думки, мов лелеки" (120); "Мені колись ввижалося безсмертя, як пантеон" (81); "І підстелять, як рядна, піщанії коси" (106). З наведених прикладів видно, що конструкцію порівняльного звороту можна легко трансформувати у прикладкову: вітер-пес, серце-факел, думки-лелеки, безсмертя-пантеон, коси-рядна. Використання саме таких структур, що вирізняються гнучкістю і естетичністю форми, властиве художній натурі поета . Досить поширена в митця інша граматична структура порівнянь – предикативні структури. Серед них зустрічаємо повні і неповні речення, що приєднуються до головного семантичними сполучниками мов, немов, наче, ніби, як: "На галяві світло, мов зорі попадали в трави" (138); "Мов кинута у сухолист жарина – нестерпний, гострий дотик милих рук" (210); "Як яблуко падає з гілки, дозрівши, – в дорозі впаду" (357); "Дерзайте. Говоріть. Всю душу виверніть, як вивернув колись я для вас" (267). Як бачимо, повні порівняльні речення служать для розкриття змісту головного речення. Використовуючи таку структуру, автор посилює змістову і стилістичну ємкість тексту, при цьому художні образи зорі, жарини, яблука і самого ліричного героя стають гранично зримими. Неповні порівняльні речення поет вводить, прагнучи окреслити композиційно стрункі, чіткі і разом із тим насичені сполуки з епічною просторовістю і глибиною змісту: "Ласкавість їх – у грязь, у прах впаде пройдисвітові в ноги, як на морозі мертвий птах" (143); "Й приватні вілли вздовж ріки, де задихаються жінки, мов на піску гарячім риби" (170); "Забуття, наче крейду ганчірка, може вмить їх безжально зітерти" (209); "З віт падають ритмічно жолуді, як дні у вічність" (45). Типовими для стилю І.Муратова є структури з орудним порівняльним або словотвірною метафорою.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Перекресток: путешествие среди армян

Здесь же деревянные полки, на них разместились словари, которые он составил: шеститомный словарь турецкого языка (пятнадцать лет работы), двухтомный турецко-английский словарь, турецко-французский словарь, словари синонимов, антонимов, идиом, научных, экономических, юридических и медицинских терминов (на нескольких языках). Полки пониже были отведены под его исторические труды: несколько книг о положении женщин в Турции, три уже опубликованных тома шеститомной современной истории Турции и его «История Турции. 1071» в двадцати трех томах; тут же стояла книга о Бальянах, иллюстрированная история Болгарии и несколько других. Я улыбнулся и покачал головой. PВсе эти слова очень армянские. PА, да, но пошли смотреть дальше. Мы вернулись в гостиную, и он показал мне на несколько шкафов, стоявших в ряд. PНекоторые мне не верят,P сказал он, открывая шкафы. Они были забиты сверху донизу бесчисленными папками и отпечатанными на машинке рукописями. Теперь у меня не было основания хоть в чем-то ему не доверять. PУ меня лежит еще пятьдесят три рукописи, которые ждут своего издателя

скачать реферат Лексический состав поэтического языка А.С. Пушкина

Целью данной работы является исследование лексических составляющих поэтического языка и их подробное описание, подкрепленное примерами из произведений А. С. Пушкина. Методы работы: Работа со словарями, первоисточниками, анализ поэтического текста. Поэт смело разрушал привычные представления о приуроченности определенных слов к определенным темам , стилям и жанрам, соединял то, что казалось несоединимым, помещая слова, которых допушкинская поэзия избегала. Мы рассматриваем эту тему для того, чтобы, изучив лексический состав поэтического языка Пушкина, выявить его особенности и тем самым пополнить свой лексический словарь.Основной лексический фонд поэтического языкаОсновной лексический фонд поэтического языка состоит из нескольких составляющих, которые выполняют разные функции. К ним относятся номинации, синонимы, антонимы, омонимы.1) Номинация (или наименование) является основным изобразительным средством поэтического языка. Самый простой способ обозначить предмет, качество или действие - это назвать их, найти подходящее слово для их обозначения. Например, мы называем слово «лимон» и живо представляем образ желтого кислого плода, а наш рот наполняется слюной.

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
 Журнал «Компьютерра» 2008 № 20 (736) 27.05.2008

Бунтовать в реальной жизни не получается из-за отсутствия пассионарных импульсов в крови, которые планомерно вытравили за 70 лет советской власти, поэтому самая энергичная часть нации перемещается в либеральное пространство Рунета, где можно относительно безопасно махать руками и яростно брызгать слюной. Отсюда и неслыханный, невиданный нигде в мире заряд ненависти и тотального негатива, который мы наблюдаем в блогосфере, на ефрейторских форумах и конференциях новостей. Кроме социальной причины патологической энтропии Рунета есть и другая — внутренняя структура русского языка, которая не позволяет формализовать общение. Именно эта причина, на мой взгляд, играет первую скрипку в деструктивной полифонии Рунета, поэтому остановлюсь на ней подробнее. Русский язык идеально подходит для поэтического творчества в силу двух причин: бесконечной флексии и бесконечной синонимии. В поэзии, смысл которой, как известно, в передаче настроения и чувственного мира автора, флексия и синонимия обеспечивают идеальную форму для самовыражения — флексия обогащает рифму, синонимия добавляет "тумана", то есть смазанности, нечеткости понятий и образов, что мгновенно повышает ее смысловую нагрузку и тем самым способствует росту художественного потенциала (цель поэзии! — круг замкнулся)

скачать реферат Формирование речевой деятельности младших школьников

Наилучший источник обогащения словаря – живое общение, речь, устная и письменная, литература: слово в тексте всегда как бы высвечивается семантически и художественно. Приёмы объяснения значений слов (их семантизация) подразделяются на: а) самостоятельные, то есть без прямой помощи учителя: значение слова выясняется по картинке-иллюстрации или по картинному словарю, по сноске на странице учебной книги, по словарику в конце учебника, словарям – толковому, синонимическому и другим, по контексту – по догадке, в результате анализа морфемного состава слова, для иноязычных слов – по значению слова в языке-источнике; б) с помощью учителя: подбор синонимов, антонимов, паронимов; объяснение значений и оттенков учителем; введение слова в собственный текст, который проясняет его значение; выяснение трудных случаев семантизации этимологическим способом, через словообразование; помощь учителя в поиске слова в словарях; обучение использованию словарей и справочников; помощь в семантизации через иностранный язык. Школьники любят словарные игры: кроссворды (решение и составление своих), ребусы, шарады. Игровой характер принимают поисковые задачи: исследование происхождения фамилий, имён, топонимов – названий городов, деревень, рек, озёр и так далее (деревня «Катериновка», «Чёрный Дол», «Камышенка», фамилии «Некрасов», «Кузнецов», реки «Десна», «Шуя», имена «Владимир», «Всеволод»).

 Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

Ушакова, Большой и Малый академические словари, словарь С. И. Ожегова) создаются специальные словари, в которых описывается определённая часть лексикиP фразеология, синонимы, антонимы, паронимы. Получает развитие нормативная лексикография: орфографические словари устанавливают нормы написания, а орфоэпическиеP произношения. Грамматические словари представляют морфемный состав русского слова и его словообразовательную систему, словоизменение, управление и употребление синтаксических форм. ЛЕКСИКОЛО±ГИЯ, лингвистическая наука, изучающая лексику как систему. Системные отношения лексики возникают на основе смысловых или формальных отношений. В первом случае говорят о синонимах и антонимах (их объединяет близость или противоположность смысла), во второмP об омонимах и паронимах (их объединяет тождество или сходство внешнего облика). Смысловые и формальные особенности собственных имён исследует ономастика. Кроме того, лексикология исследует различия в лексике общеупотребительной и специальной, находящейся в использовании группP территориальных (говоры), профессиональных, возрастных (жаргон, сленг), а также изучает соотношение лексики литературной и просторечной, официальной и разговорной

скачать реферат Компьютер в вопросах и ответах

Система ОРФО предназначена для проверки правописания, расстановки переносов и подбора синонимов, антонимов и родственных слов. Кроме того, ОРФО предоставляет возможность проверки текста примерно по 40 правилам, проверяет стиль текста, выдает по окончании проверки текста статистические данные. Как вставить объект в текстовый документ? Помимо самого текста, в текстовых документах могут находиться различные объекты. Например, рисунки, таблицы, диаграммы, видео клипы, музыкальные фрагменты и т.д. Для их вставки в текстовый документ используется подменю «Вставка» и команда «Объект». Далее в списке предлагаемых объектов следует выбрать нужное название. Также объекты можно передавать из одного приложения в другое через буфер. Текстовый редактор Word поддерживает технологию OLE - это технология работы с документами, составные части которого (объекты) разработаны в различных приложениях. Для последующей работы с внедренными объектами Word автоматически загрузит нужное приложение. Какие формулы можно вставлять в текстовый документ Word? Текстовый редактор Word позволяет работать с двумя видами формул.

скачать реферат Словари. Структура словарной статьи

Кроме толковых существуют и другие виды лингвистических словарей, различающиеся тем, какой аспект языковых единиц является для них основным. Есть словари переводные (одно- или многоязычные), справочные (орфоэпический, орфографический), словари, отражающие системные отношения в лексике (словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов и др.). Словарь может быть ориентирован на массового читателя или на какую-либо конкретную группу читателей (словари трудностей, словари для школьников, для студентов-иностранцев и т. д.). Создаются также специальные словари, предназначенные для решения исследовательских задач (частотные, обратные, сочетаемости и др.), есть словари языка писателей и т. д. Лингвистические словари различаются по способу организации материала. Самым распространенным является алфавитный способ расположения слов (этот принцип представлен в «Словаре русского языка» под ред. Д. И. Ушакова, «Словаре русского языка» в 4 томах АН СССР и др.). Словарь может быть организован по гнездовому принципу, когда в одной словарной статье толкуется не слово, а все словообразовательное гнездо («Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, первые три тома «Толкового словаря русского языка» в 17 томах АН СССР). «Словарь русского языка» С. И. Ожегова построен по полугнездовому принципу: в одну словарную статью помещаются те производные слова, «в которых новый смысл создается только в связи с принадлежностью производного слова к иной грамматической категории по сравнению с производящим словом» (Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С.15) (слово стирка рассматривается в словарной статье стирать, внеплановость — в статье внеплановый, курьерша — в статье курьер).

скачать реферат Есенин

Хороша была Танюша, краше не было в селе, Красной рюшкою по белу сарафан на подоле. У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру. Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.Вышел парень, поклонился кучерявой головой: «Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой». Побледнела, словно саван, схолодела, как роса. Душегубкою-змеёю развилась ее коса.«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу, Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу». Не заутренние звоны, а венчальный переклик, Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.Не кукушки загрустили – плачет Танина родня, На виске у Тани рана от лихого кистеня. Алым венчиком кровинки запеклися на челе, - Хороша была Танюша, краше не было в селе. Фонетические средства: аллитерация – - Побледнела, словно саван, схолодела, как роса. ассонанс – нетууууу Морфемные средства: cуффиксы: кров-ин-к-и народные постфиксы: женю-ся, запекли-ся, сказать-ся песенные префиксы: в-вечеру, с-холодела традиции корневые: скажу – сказаться (3я строфа) Лексические: просторечные – на подоле (вместо “подОле”); кучерявая голова, лихой (=злой), схолодела Устаревшие – краше, душегубка, венчальный переклик, лик Синонимы – Антонимы – Омонимы Сравнения: развернутое – Прямое – побледнела, словно саван, схолодела, как роса.

скачать реферат Повышение квалификации

Особое внимание уделяется пониманию и проживанию прочитанного. Это достигается путём собственного выразительного чтения детьми произведений, при обсуждении произведений, при инсценировании произведений.7. Исследовательская работа детей с целью расширения активного словарного запаса. Образ, создаваемый силой воображения, уточняется и реализуется в ходе литературной деятельности и для успешной его реализации необходимо достаточно полное овладение языком. Уделяется большое внимание обогащению речи средствами художественной выразительности. Идёт ознакомление детей со средствами художественной выразительности. Дети учатся использовать в своей речи эпитеты, обозначающие как наглядные, так и ненаглядные свойства объектов. Ведётся работа по ознакомлению с синонимами, антонимами.8. Побуждение учащихся к литературному творчеству. Создание условий эмоционально-комфортных для творчества детей, подбор творческих заданий, стимулирующих самостоятельное творчество детей. Педагог ничего не навязывает, не отрабатывает с детьми план будущего произведения, а создаёт такую атмосферу на занятии, когда ребёнку хочется поделиться своими мыслями, чувствами и переживаниями. 2.2 Индивидуальная программа развития речи и литературного творчества детей.Индивидуальная программа работы по развитию речи и литературному творчеству детей приведена в таблице 1.

Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
скачать реферат Комплексный проект урока

Для осознания формулировки понятия "имя существительное" учащимся предлагается попробовать самим дать определение. Параллельно с изучением грамматических признаков имен существительных проводится работа по уточнению лексического значения с использованием словаря синонимов. Выполняя практическое задание, учащиеся получают элементарное представление о многозначности слов, о прямом и переносном значении, о синонимах, антонимах, омонимах. При выполнении следующего задания, некоторые учащиеся оказываются "в плену" житейского понимания слова "предмет", не могут отвлечься от его конкретного лексического значения и такие слова, как бег, краснота, не относятся к именам существительным. Для формирования понятия требуется развивать у учащихся умение абстрагировать, отвлекаться от конкретного лексического значения слови объединять их в одну группу, учитывая общие грамматические признаки, присущие всем словам этой группы( все слова, отвечают на вопросы кто?, что?, объединяются в разряд " имя существительное", общим для всех этих слов является то, что они обозначают предметы и в предложении являются подлежащим или второстепенными членами).

скачать реферат Исследование интеллекта

Задача испытуемого состоит в том, чтобы определить эту закономерность и, пользуясь ею, за минимальное время вычеркнуть заранее известные цифры. Проверяется главенствующий тип мышления, умение выделять и обобщать закономерности. Учитывается время, правильность определения закономерности. Методика 2. Предлагается пройти тест Айзенка в школьном варианте (может быть использован как российский, так и американский или европейский стандарт). Результатом будет довольно обширный объём данных о мышлении, памяти и других характеристиках интеллекта испытуемых. Можно применять тест и в составе довольно больших групп, возможна интерпретация индивидуальных результатов для всей группы (выяснение средних значений «коэффициента интеллекта» для группы и так далее). Методика 3. Предлагается лист с рядом понятий. Следует установить логико- количественные соотношения между ними, не используя других понятий и терминов (вариант: с привлечением других терминов и понятий). Принципы упорядочивания могут быть самыми разнообразными – выделить все синонимы, антонимы, слова со схожим лексическим значением, только технические термины, только заимствованные слова и так далее.

скачать реферат Изучение имени прилагательного в младших классах

Этой же направленностью обусловлено изучение текста (также на протяжении всего учебного года): на каждом уроке имеет место работа с текстом в устной или письменной форме. Значительное место занимает изучение частей речи. Морфологический материал изучается на базе синтаксического. В программу изучения имени прилагательного, как и других частей речи, включается лексикологический материал: наблюдение над лексическими значениями слова, многозначностью слов, синонимами, антонимами (без терминов). Предметом постоянных наблюдений является также употребление слов в прямом и переносном значении. Развивается умение производить лексический анализ текста (в частности, обращать внимание на точное употребление имени прилагательного в тексте в соответствии с авторским замыслом). Наряду с лексическим, уделяется внимание грамматическому значению и грамматическим формам имени прилагательного, а также его роли в предложении. Раздел «Свободная речь» включает материал по речеведению: работу над текстом (восприятие чужого и создание собственного) и основы культуры речи, речевой этики.

скачать реферат Контрольная по языковедению

Образность и эмоциональность речи усиливают ее эффективность, способствуют лучшему пониманию, восприятию и запоминанию, доставляют эстетическое удовольствие. Если слушатели не воспринимают смысл произносимых слов, они неправильно понимают то, о чем говорится, следовательно, не могут усвоить преподносимый материал. Ясность, понятность речи в значительной степени зависят от правильного использования различных пластов лексического состава языка: терминов, иностранных слов, диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов, историзмов, архаизмов, неологизмов. Применение слов ограниченной сферы употребления должно быть обязательно мотивировано. Точность — необходимое качество речи. Точность как признак культуры речи определяется умением четко и ясно мыслить, знанием предмета речи и законов русского языка. Точность речи чаще всего связывается с точностью словоупотребления, правильным использованием многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов.Вспомним слова Л. Н. Толстого:Единственное средство умственного общения людей есть слово, и для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия Ораторское выступление на тему: «Женщины-гении».

скачать реферат Фразеологические синонимы-антонимы со значением внешность человека

СОДЕРЖАНИЕ I Введение 1. 1. Предмет исследования, цель работы, материал и методы исследования. 1. 2. Терминология. II Характеристика фразеологических синонимов-антонимов со значением ’внешность человека’ 2. 1. Характеристика фразеологических оборотов на парадигматическом уровне. 2. 2. Характеристика фразеологических оборотов со стилистической точки зрения. 2. 3. Характеристика фразеологических оборотов с эмоционально-экспрессивной точки зрения. 2. 4. Характеристика фразеологических оборотов с точки зрения происхождения. 2. 5. Характеристика грамматической структуры фразеологических оборотов. III Выводы. IV Библиография. VПриложение. I ВВЕДЕНИЕ 1. 1. Предмет исследования, цель работы, материал и методы исследования Фразеологизм – душа каждой культуры. Они передаются из уст в уста, от поколения к поколению. Знакомство с фразеологией позволяет глубже понять историю народа, его отношение к человеческим достоинствам и недостаткам, специфику мировоззрения. В лексическом составе языка фразеологизмы занимают значительное место, так как они образно и точно передают мысль, отражают различные стороны действительности.

Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
скачать реферат Принципы классификации тезаурусов английского языка

Во-вторых, с точки зрения объема словника практически все существующие тезаурусы относятся к малым словарям, хотя количество лексических единиц, включенных в тот или иной справочник, различно ( - около 800). Необходимо отметить, что в силу присущих им по их лексикографической природе черт тематические, тематико- систематические словари, словари синонимов/антонимов и ассоциативные тезаурусы издаются, главным образом, в малом объеме. В-третьих, в отношении генерализованности / специфичности словника тезаурусы подразделяются на общие и специальные. Общие тезаурусы отражают лексику общелитературного языка . Специальные тезаурусы, в основном, отражают лексику языковых стилей: 1. тезаурусы литературного языка могут быть представлены словарями языка писателя или отдельного произведения, словарем эвфемизмов и т.д. ; 2. разговорный стиль может быть представлен словарем сленга ; 3. территориальные языковые особенности раскрываются в диалектном идеографическом словаре ; 4. язык науки отражается в научно-технических тезаурусах (терминов) и т.д. Следует упомянуть, что нами не были проанализированы специальные систематические, тематико-систематические словари, специальные словари синонимов / антонимов и специальные ассоциативные словари-тезаурусы.

скачать реферат Лингвостилистические реалии комического в произведениях о. Генри (в подлиннике и переводах)

В процессе подобного исследования в определенной степени конкретизируются индивидуальный стиль писателя, особенности его творчества. При употреблении термина «комический эффект» подчеркивается психологический момент восприятия. При анализе особой словесной организации высказывания, направленной на создание комического эффекта, представляется необходимым определить данную категорию в лингвистических терминах, подчеркивающих зависимость данного явления от чисто языковых и текстовых факторов. Роль слова в комическом искусстве значительно возрастает. Говоря о роли слова как “средстве комического”, мы имеем в виду функционально-стилистическую роль общеупотребительных слов, архаизмов, диалектизмов, неологизмов, терминов и терминологических слов, профессионализмов, заимствований и вульгаризмов, жаргонизмов, арготических слов и выражений, собственных названий лиц, предметов и пространства, прозвищ, званий и титулов. Известно, что метафоры, метонимия, сравнения, эпитеты (художественные определения) существенно расширяют семантические возможности слова. В сатирическом искусстве широко используется полисемантичность слов, омонимия и синонимия, антонимия и комическая игра слов.

скачать реферат Паронимы в русском языке

Содержание Введение Глава 1. Особенности образования и употребления паронимов Паронимы в русском языке Группы паронимов Отношение паронимов к омонимам, синонимам, антонимам Использование паронимов в речи Стилистические функции паронимов Словари паронимов Глава 2. Использование паронимов в прессе 2.1. Правильное употребление паронимов в прессе 2.2. Ошибочное употребление паронимов в прессе Заключение Список литературы Введение Паронимы как феномен лексической системы русского языка в качестве объекта специального целенаправленного изучения стали привлекать внимание лингвистов значительно позже, чем синонимы, антонимы, омонимы, категории и явления словообразования. Возрастание интереса к паронимам русского, языка сравнительно быстрая стабилизация целенаправленного исследовательского внимания к ним современной научной литературе могут быть объяснены, с одной стороны, уточнением объекта наблюдений изучения, с другой стороны - той заметной ролью, какую играет патронимия в арсенале средств выразительности, особенно художественной литературе и публицистики.

скачать реферат Современный русский язык

Содержание Введение 1. Понятие о лексике и лексикологии 2. Лексическая система русского языка 3. Сущность слова как лексической единицы 4. Лексическое значение слова и понятие 5. Типы лексических значений слов в русском языке 6. Слова однозначные и многозначные 7. Способы переноса значений слова 8. Омонимы в русском языке 9. Возникновение омонимов 10. Разграничение омонимии и многозначности 11. Использование омонимов в речи 12. Синонимы в русском языке 13. Типы синонимов 14. Синонимия и полисемия 15. Вопрос о контекстуальных синонимах 16. Использование синонимов в речи 17. Антонимы в русском языке 18. Антонимия и полисемия 19. Вопрос о контекстуальных антонимах 20. Использование антонимов в речи 21. Паронимы в русском языке 22. Отношение паронимов к омонимам, синонимам, антонимам 23. Использование паронимов в речи 24. Происхождение лексики современного русского языка 25. Исконно русская лексика 26. Заимствования из славянских языков Список литературы Введение Современный русский язык - это национальный язык русского народа, форма русской национальной культуры.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.