телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Всё для дома -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Административное право

Заключение контракта при приеме на работу

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є оцінка сучасного стану та напрямів розвитку застосування контрактної форми трудового договору в Україні. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені наступні завдання: - обгрунтовано теоретичні аспекти контракту як форми трудового договору, - дано аналіз сфери застосування контракту з врахуванням останніх змін, внесених до Кодексу законів про працю, - систематизовано законодавство України, яке здійснює регулювання контрактної форми трудового договору, - дано характеристику змісту контракту, його умов, - описано порядок укладення, зміни і припинення контракту, враховуючи практику застосування цієї форми трудового договору. Предмет та об'єкт. Предметом дослідження є теоретичні та методологічні особливості змісту контрактної форми трудового договору. Об'єктом вивчення даної наукової роботи є контракт як важливий інститут трудового права. У процесі дослідження використано значну кількість інформативних джерел з проблем законодавчого врегулювання контракту. Методологія та методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці, присвячені проблемам запровадження та дії контрактної форми трудового договору, змісту самого контракту (Луценко А.С. «Правовое регулирование контрактной формы трудового договора», Баранюк Ю. «Особливості змісту трудових контрактів», Гаврилюк О. «Особливості припинення дії трудового контракту»). Розгляд проблем запровадження і функціонування в Україні контрактної форми трудового договору має як теоретичне, так і практичне значення. Теоретичне — полягає в тому, що вирішувати питання необхідно спочатку в плані вибору напряму правового регулювання, рамок державного регламентування при врахуванні світової теорії і практики, адже застосування трудового контракту в іноземних країнах має давню історію діяльності. Практичне застосування можливе при створенні нормативної бази, оскільки вона формується на основі теоретичних розробок і потреб практики. Теоретичне та практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження є теоретичною та методологічною основою для оцінки та застосування трудового контракту в перехідний період і можуть бути використані для покращення захищеності працівників при укладенні контракту, вирішення ряду проблем, пов'язаних з недосконалістю законодавства, що регулює контрактну форму трудового договору. Структура даної роботи включає: загальне поняття контракту як форми строкового трудового договору; визначення сфери застосування трудового контракту та кола суб'єктів його застосування; безпосередньо сукупність умов трудового контракту (його зміст); характеристику особливостей порядку укладення, зміни і припинення трудового контракту. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ І КОНТРАКТУ § 1. Загальне поняття трудового договору. Частина 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України в редакції від 05.05.1995 дає таке визначення трудового договору: це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Такой подход сделает работу группы более рациональной и исключит уже на первом этапе возможные предпосылки к необоснованному распространению коммерческой тайны. Далее, перед группой экспертов необходимо поставить комплекс между сторонами Согласно порядку и нормам КЗоТ РФ: споры разрешаются в комиссиях по трудовым спорам и районных (городских) судах общей юрисдикции. СТ.201-221 КЗоТ Споры между Заказчиком и Управляющим разрешаются в арбитражных судах. Уплата налогов Работодатель обязан взымать налоги и страховые платежи с оплаты труда в соответствии с законодательством РФ. ст.236,237 КЗоТ Управляющий самостоятельно вносит подоходный налог и страховые взносы в государственные страховые фонды, удерживая их по мере выплаты сумм дохода. Он осуществляет их уплату к 15.07, 15.08, 15.11 с предоставлением декларации о совокупном доходе до 1 апреля года, следующего за отчетным. При принятии решения о заключении контракта с Генеральным директором следует обратить внимание на ряд особенностей. Контракт, заключаемый с гражданином на основании трудового законодательства с учетом норм гражданского законодательства (в т.ч

скачать реферат Японская модель управления на рубеже ХХI века: традиционное и современное

Деловые качества японских высших управляющих привлекают внимание многих зарубежных кампаний. Вследствии этого ведущие менеджеры японцы с середины 80-х годов начали получать от зарубежных фирм предложения о заключении контрактов на работу. Так, «Американский банк национального развития» в конце 1987 года пригласил на работу, в своём финансовом департаменте, сроком на семь лет Н. Ватанабэ, бывшего эксперта по странам Латинской Америки экспортного отдела компании «Мицубиси дзидосё». Н. Ватанабэ родился в 1932 году, поступил на работу в группу «Мицубиси» после окончания испанского отделения Токийского института иностранных языков в 1956 г. Он работал в течении 16 лет представителем отдела маркетинга и координации в Сальвадоре и Гватемале в 1984 году, был признан в отделе лучшим экспертом по зарубежным странам. 2.2.1 Система подготовки японских управляющих. Усилившийся акцент на черты характера в 80-е годы отнюдь не означает, что скажем, базовой квалификации кандидатов на высшие управленческие должности уделяется меньше внимания.

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
 Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Сведения о члена Правления: 13.7.1. Данные паспорта: 13.7.2. Основания для льготному налогообложению: 13.8. Подписи сторон контракта: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КОНТРАКТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С ЧЛЕНОМ ПРАВЛЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ). место заключения контракта "___." ___________ 199__ Г. Акционерное общество открытого типа ________________ именуемое в дальнейшем "Собственник", в лице __________________________ действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и гражданин ___________________________________ , именуемый в дальнейшем "член Правления", руководствуясь решением Собственника, оформленного протоколом заседания Совета Директоров N_ от "__" _______ 199_ г., и законодательством РФ, заключили контракт о нижеследующем. 1. Общие положения 1. Предмет контракта 1.1. Собственник поручает, а гражданин ___________берет на себя обязательство выполнить работу с возложением на него полномочий члена Правления по управлению акционерным обществом в соответствии с Уставом Общества, его локальными нормативными документами и настоящим контрактом с целью получения прибыли Обществом. 2 Гражданин ___________________________ назначается на должность члена Правления Общества с возложением на него полномочий, предусмотренных Уставом 1 Общества, его локальными нормативными документами и настоящим контрактом. 2. Срок контракта 2.1

скачать реферат Управление проектами

Инвестиционная фаза: Проведение торгов и заключение контрактов. Подготовительные работы: - заключение контрактов на проектно-изыскательские работы; - заключение контрактов на застройку и реконструкцию объекта; - заключение контракта с подрядчиком; - заключение контрактов с консультантами; - разработка плана работ по проекту; - подготовительные работы к строительству. Строительно-монтажные работы: - выполнение строительно-монтажных и реконструкционных работ по проекту; - мониторинг и контроль за ведением работ; - корректировка плана проекта и оперативного плана строительства и реконструкции; - оплата выполненных работ по проекту. Завершающая фаза: - пуско-наладочные работы по проекту; - сдача делового центра в эксплуатацию; - демобилизация ресурсов; - анализ результатов. Эксплуатационная фаза: Развитие проекта – проведение конкурсов и заключение договоров аренды. Завершение проекта.Глава 3: Окружение и участники проекта. Проект возникает, существует и развивается в определенном окружении, которое называется внешней средой. Внешняя среда Состав проекта не остается неизменным в процессе его реализации и развития, в нем могут появляться новые элементы или объекты и из его состава могут удаляться.

 Как это делается - Финансовые, социальные и информационные технологии

Трансакционные издержки включают также любые потери, возникающие вследствие неэффективности совместных решений, планов, заключаемых договоров и созданных структур; неэффективных реакций на изменившиеся условия; неэффективной защиты соглашений. Одним словом, они включают все, что так или иначе отражается на сравнительной работоспособности различных способов распределения ресурсов и организации производственной деятельности" (26). Категория трансакционных издержек ведет свое происхождение от двух работ Р.Коуза - "Природа фирмы" (1937 г.) и "Проблема социальных издержек" (1960 г.). Сам Коуз первоначально относил к ним только издержки, возникающие при использовании ценового рыночного механизма. Позднее в их состав стали включать и издержки, связанные с использованием административных механизмов контроля. При таком расширенном толковании понятие трансакций приложимо как к отношениям, складывающимся между организациями, так и к отношениям, складывающимся внутри них. Часть трансакционных издержек, которую можно считать предварительной, относится к моменту до совершения сделки (сбор информации), другая приходится на момент ее оформления (переговоры и заключение контракта), третья носит постконтрактный характер (меры безопасности против оппортунистического поведения, меры по восстановлению нарушенных прав собственности)

скачать реферат Туристский продукт

Определение возможного спроса на новый продукт 7. Поиск новых деловых партнеров 8. Изучение предложения конкурентов 9. Позиционирование своих продуктов относительно услуг конкурентов 10. Формирование благоприятного имиджа фирмы 11. Непосредственный сбыт продуктов и заключение контрактов. 2. Работа на стенде начинается с организации самого стенда. Для начала определяется место стенда на выставке. Вся выставочная экспозиция разбивается на несколько зон: a. Публичная. Самая большая по площади, на которой находятся экспонаты, обеспечиваются контакты с посетителями и работают стендисты; b. Рабочая. Место для проведения переговоров представителей фирмы с потенциальными партнерами и клиентами; c. Служебная. Вспомогательные помещения и площадки для хранения экспонатов, рекламной литературы, отдыха сотрудников. Стенд оформляется с помощью отдельных рекламных элементов: . надпись на фризе стенда (название фирмы, товарный знак); . надпись на плакатах для оформления стен стенда; . экраном с бегущей строкой или изображение размещенных непосредственно над или около стендов; . мониторов для демонстративности рекламных роликов.

скачать реферат Управление внешнеэкономической деятельностью

1. Группа отделов и служб, осуществляющих планирование: • планово-экономический отдел — планирование внешнеторговой деятельности и контроль выполнения плана, анализ хозяйственной деятельности ВТО; • валютно-финансовый отдел — валютное планирование и контроль за банковскими, валютными, кредитными и расчетными операциями, соблюдение интересов ВТО при внешнеторговых сделках; • транспортный отдел — планирование и обеспечение перевозок экспортных и импортных грузов; • бухгалтерия ВТО — учет и отчетность, расчеты с банками, поставщиками и сторонними организациями, расчет и выплата заработной платы, анализ (совместно с плановым отделом) результатов финансовой деятельности по объединению и рекомендации по ее улучшению. 2. Группа отделов, занимающихся непосредственно маркетингом: • отдел конъюнктуры и цен — исследование спроса, предложения, динамики цен, структуры рынков, систематизация конъюнктурных материалов, координация работы фирм с общими иностранными агентами, методическое руководство и контроль правильности расчетов и применения цен фирмами при подготовке и заключении контрактов, другая работа по исследованию конъюнктуры рынков; • отдел рекламы и выставок — обеспечение рекламной деятельности

скачать реферат Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

Однако установление обязательной письменной формы для всех трудовых договоров не отразилось на порядке полного оформления трудовых отношений, то есть на необходимости так называемого “приказно-книжечного” оформления трудовых отношений, без которого доказывание заключения трудового договора отнюдь не облегчается. Так, согласно части второй статьи 18 КЗоТ РФ, после заключения трудового договора (контракта), прием на работу оформляется приказом (распоряжением) администрации предприятия, учреждения, организации, которых объявляется работнику под расписку. Но, тем не менее, следует согласиться, что “фиксация всех условий труда, конкретных обязанностей работодателя и работника в едином письменном договоре служит гарантией защиты интересов граждан при возникновении трудовых споров в связи с применением индивидуально-трудового соглашения” . Кроме того, на практике не всегда соблюдается не только порядок приказно-книжечного оформления трудовых отношений, но и письменная форма трудового договора (контракта). В такой ситуации необходимо руководствоваться нормой части третьей ст. 18 КЗоТ России о том, что “фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен”, хотя “Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 22 декабря 1992 г. уточнил, что трудовой договор (контракт) считается заключенным, если выполнение работы без издания приказа (распоряжения) поручено должностным лицом, обладающим правом приема на работу, либо когда работа выполнялась с его ведома.

скачать реферат Индивидуальное и семейное психологическое консультирование

Остановимся подробнее на некоторых преимуществах работы с двумя супругами, а также на определенных трудностях, связанных с этим вариантом прихода клиентов в консультацию. 1. Прежде всего, беседа с двумя, а не с одним супругом, более диагностична, позволяет сразу же увидеть те проблемы и трудности, на которые клиенты жалуются. Так, особенности их взаимодействия в консультации вскрывают многое из того, о чем им бывает трудно говорить, и позволяют наглядно выделить то, что определяет характер отношений и что самим супругам трудно обозначить более четко. 2. Работа с обоими партнерами позволяет в ходе приема непосредственно апеллировать к паттернам их отношений, проявляющимся в особенностях взаимодействия супругов в консультации. Обращение к происходящему "здесь и теперь" бывает более убедительным и эффективным, чем анализ того, что происходит за пределами кабинета консультанта. 3. Присутствие обоих клиентов позволяет с успехом использовать целый ряд особых техник и приемов, таких, например, как семейная скульптура, заключение контракта и др., способствующих более успешному и эффективному ведению супружеской терапии, применение которых при наличии лишь одного клиента либо в принципе невозможно, либо весьма затруднено. 4. Приход обоих супругов в консультацию часто означает их более серьезную мотивацию к работе, предполагает, что работа будет более длительной и более углубленной.

Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
скачать реферат Трудовое право

В данном случае все трудовые правоотношения лежат в рамках трудового законодательства 2) на определенный срок Если работник Ст. 17 не более пяти лет принимается на работу на определ. срок, то возникает необходимость заключение контракта между двумя сторонами, где как минимум оговаривается срок на который будет принят работник. 3) на время выполнения Важность заключение Ст. 17 определенной работы. контракта в данном случае не чуть не меньше чем в предыдущем случае. Здесь особо важно выделить все необходимые моменты при заключении договора для избежания противоречий по окончании той или иной работы. Испытательные срок может быть установлен при заключении трудового договора с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. При заключении трудового договора возможно принятие работника на условиях испытания с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Следует обратить внимание на сроки испытательной работы: 1. Сроки испытания не могут превышать 3-х месяцев если иное не указано в договоре 2. Сроки испытания могут превышать 3 месяца при обоюдном согласии сторон, но в любом случае не превышать 6-ти месяцев Испытание не устанавливается при приеме на работу: лиц, не достигших восемнадцати лет; молодых рабочих по окончании профессионально - технических учебных заведений; молодых специалистов по окончании высших и средних специальных учебных заведений; инвалидов Отечественной войны, направленных на работу в счет брони.

скачать реферат Шпаргалки по Трудовому праву Украины

Поскольку статья 21 Кодекса законов о труде Украины говорит о том, что срок действия может устанавливаться контрактом, но не обязательно устанавливается, контракт, получается, может быть заключен и без указания срока его действия. Положение о порядке заключения контрактов при приеме (найме) на работу работников не затрагивает вопроса о сроке, на который заключается контракт, оставляя это полностью на усмотрение сторон трудового договора, что соответствует ст. 23 КЗоТ. Однако при утверждении Положения о порядке заклки чения контракта с руководителем предприятия, находящегося в общегосударственной собственности, при найме на работу Кабинет Министров Украины счел необходимым установить,» что контракт может быть заключен на срок от одного до пяти лет. 54. Еще одна особенность контракта заключается в том, что в нем определяются права, обязанности и ответственность сторон, а также условия материального обеспечения и условия труда работников. Кабинет Министров Украины в Положении о порядке заключения контрактов при приеме (найме) на работу работников предусмотрел, что полная материальная ответственность при заключении контракта может быть возложена на работников только в случаях, предусмотренных статьей 134 КЗоТ, то есть предусматривается, что установление контрактом полной материальной ответственности, если этого не допускает Кодекс законов о труде Украины, является незаконным. 56. Контракт сегодня не может ухудшать положение работника по сравнению с законодательством, а раз положение работника не может быть ухудшено контрактом, то собственник считает нелогичным, чтобы его положение по сравнению с законодательством также было ухудшено.

скачать реферат Понятие трудового договора, его стороны и содержание

Думается это возврат к римскому праву, когда труд регулировался нормами гражданского права как найм работ или услуг. Гражданское право развитых зарубежных стран, воспринявшее концепцию римского права о личном найме, найме труда, ныне, с появление отрасли трудового права, использует термин трудовой договор или трудовой контракт. Эти термины все больше применяются в международно-правовых актах. 14 В КЗоТе использовалось понятие трудовой договор (контракт). Данный термин был внесен туда благодаря федеральному закону от 25 сентября 1992 года «О внесение изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР», после того, как распространилась практика заключения контрактов при приеме на работу. Первоначально контракт рассматривался как особый вид срочного трудового договора. Однако использование термина создавало проблемы при оформлении трудовых отношений, ввиду того, что «контракт» активно используется в международном праве и российском гражданском законодательстве. В частности он применяется при оформлении гражданских отношений между физическими и юридическими лицами. Работодатели, используя при оформлении отношений с работником понятие «контракт» создавали юридическую путаницу.

скачать реферат Сведения о работе, указываемые в трудовой книжке

Сведения о работе включают прием на работу, перевод на другую постоянную работу, заключение контракта, увольнение. До внесения в трудовую книжку записи о приеме на работу нанимателем (уполномоченным должностным лицом) в трудовую книжку вносятся следующие сведения: - время службы (с указанием даты призыва и даты увольнения со службы) в составе Вооруженных Сил, в органах Комитета государственной безопасности; Министерстве внутренних дел, в военизированной охране, в органах специальной связи и горноспасательных частях независимо от ведомственной подчиненности и наличия специального или воинского звания, если на данного работника не распространялось законодательство о труде; - время учебы на дневных отделениях высших и средних специальных учебных заведений, в аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре, магистратуре (включая время работы в студенческих отрядах, на производственной практике и при выполнении научно-исследовательской работы хоздоговорной тематики), в профессионально-технических и других училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации; - время работы в качестве члена колхоза - в тех случаях, когда законодательством предусмотрен зачет этой работы в общий трудовой стаж работника.

скачать реферат Содержание трудового договора

Не требуется прописка; - запрещено заключать трудовой договор с лицом, которому по состоянию здоровья данная работа противопоказана. В то же время в соответствии со ст. 25 КЗоТ – работодатель может ограничивать совместную работу родственников, если они связаны взаимной подчиненность (на гос. предприятиях это ограничение обязательно). В соответствии со ст. 24 КЗоТ трудовой договор заключается в письменной форме. Обязательная письменная форма: - при организованном наборе работников; - если работа связана с особыми природными условиями; - с несовершеннолетними; - если на данной форме настаивает работник; - при заключении контракта; - если работодатель – физическое лицо; - на участие в оплачиваемых общественных работах (Положение о порядке организации и проведения оплачиваемых общественных работ); - если деятельность связана с гос. тайной (пост. КМУ от 16.11.94. № 779). Заключается в двух экземплярах, подписывается сторонами, обычно заверяется печатью предприятия. Этапы оформления ТД: подача работником заявления и необходимых документов; резолюция должностного лица, обладающего правом приема на работу (м.б. визы иных должностных лиц); издание работодателем приказа о приеме работника на работу; ознакомление работника с приказом под расписку; внесение записи в трудовую книжку; ознакомление работника с данной записью под расписку в личной карточке.

Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
скачать реферат Контракты в сфере физической культуры и спорта

Приказ о приеме на работу по контракту для возникновения трудовых отношений между Организацией и Спортсменом в принципе не требуется. Однако издание такого приказа целесообразно для оформления приема на работу и обеспечения исполнения условий контракта. В трудовой книжке Спортсмена, являющейся основным документом его трудовой деятельности, производится запись: «Принят на работу на должность спортсмена-инструктора по виду спорта (указывается соответствующий вид спорта) по контракту». 3. Особенности содержания спортивного контракта Стороны имеют полную свободу действий в определении со-держания контракта в пределах, установленных обязательными для них законодательными и иными нормативными актами. В контракт целесообразно включать следующие основные разделы и положения: наименование сторон контракта и их реквизиты; предмет заключения контракта (общая характеристика совместной деятельности Спортсмена и Организации); срок действия контракта; обязанности сторон контракта; ответственность сторон контракта; изменение условий контракта, порядок разрешения споров между его сторонами; основания и условия прекращения или расторжения контракта; особые условия контракта.

скачать реферат Основы права

В указанных случаях собственник или уполномоченный им орган должен расторгнуть трудовой контракт в срок, названный работником. Интересной особенностью контракта является и то, что при конкретных обстоятельствах он может преобразоваться из срочного договора в договор, заключенный на неопределенное время. Это связано с тем, что в соответствии со ст. 391 КЗоТ в случае, когда после окончания срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие такого договора считается продленным на неопределенное время. Кроме того, трудовые договоры, которые были перезаключены один или несколько раз, считаются такими, которые заключены на неопределенное время, кроме случаев заключения трудового договора в ситуации, когда трудовые отношения невозможно было установить на неопределенное время с учетом характера работы или условий ее выполнения, или интересов работника и в других случаях, предусмотренных законодательством. При заключении контрактов следует исходить из того, что они должны быть направлены на обеспечение условий для проявления инициативы и самостоятельности работника с учетом его индивидуальных способностей и профессиональных навыков, повышения взаимной ответственности сторон. 3. При приеме на работу собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган обязан потребовать от поступающего: 1) трудовую книжку, оформленную надлежащим образом, а если лицо поступает на работу впервые, справку о последнем занятии, выданную по месту жительства; 2) паспорт; 3) военный билет (от уволенных в запас из вооруженных сил).

скачать реферат О частной детективной и охранной деятельности

Затем следует подготовить план по охране коммерческой тайны. Основываясь на зарубежном опыте, он должен состоять из двух разделов: • предотвращение похищения секретной информации; • предотвращение утечки секретной информации. Для этого требуется: • определить, какая коммерческая информация является секретом фирмы; • установить места ее накопления; • выявить потенциальные каналы утечки информации; • получить консультацию по перекрытию этих каналов у специалистов; • проанализировать соотношение затрат по использованию различных систем, обеспечивающих защиту секретной информации, и выбрать наиболее приемлемую; • назначить людей, ответственных за каждый участок этой системы; • составить график проверки состояния дел на участках. Система обеспечения безопасности фирмы включает в себя следующие организационные мероприятия: • контроль помещений и оборудования (обеспечение безопасности производственных и конторских помещений, охрана фото- и иного копировального оборудования, контроль за посетителями); • работа с персоналом (беседы при приеме на работу, ознакомление вновь принятых с правилами защиты информации, обучение сохранению коммерческой тайны, стимулирование соблюдения коммерческой тайны, работа с сотрудниками, подозреваемыми в хищении секретной информации, беседы с увольняющимися); • организация работы с конфиденциальными документами (установление порядка делопроизводства, контроль за прохождением секретных документов, контроль за публикациями, рассекречивание и уничтожение конфиденциальных документов, охрана секретов других фирм); • работа с конфиденциальной информацией, накопленной в компьютерах фирмы (создание системы защиты электронной информации от несанкционированного доступа, обеспечение контроля за пользованием ЭВМ); • защита коммерческих тайн фирмы в процессе заключения контрактов (здесь важно четко определить круг лиц, имеющих отношение к этой работе).

скачать реферат Трудовое право

В данном случае все трудовые правоотношения лежат в рамках трудового законодательства Ст. 17 2) на определенный срок не более пяти летЕсли работник принимается на работу на определ. срок, то возникает необходимость заключение контракта между двумя сторонами, где как минимум оговаривается срок на который будет принят работник. Ст. 17 3) на время выполнения определенной работы.Важность заключение контракта в данном случае не чуть не меньше чем в предыдущем случае. Здесь особо важно выделить все необходимые моменты при заключении договора для избежания противоречий по окончании той или иной работы.Ст. 17 Испытательные срок может быть установлен при заключении трудового договора с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. При заключении трудового договора возможно принятие работника на условиях испытания с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Следует обратить внимание на сроки испытательной работы: 1. Сроки испытания не могут превышать 3-х месяцев если иное не указано в договоре 2. Сроки испытания могут превышать 3 месяца при обоюдном согласии сторон, но в любом случае не превышать 6-ти месяцев Испытание не устанавливается при приеме на работу: лиц, не достигших восемнадцати лет; молодых рабочих по окончании профессионально - технических учебных заведений; молодых специалистов по окончании высших и средних специальных учебных заведений; инвалидов Отечественной войны, направленных на работу в счет брони.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.