телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Всё для дома -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Физкультура и Спорт, Здоровьеподраздел:Здоровье

Обслуговування обладнання

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Керівник робіт повинен здати наряд начальнику зміни цеху. У разі виконання роботи за проміжним нарядом його необхідно здати працівни­ку, який видав наряд. Після проведення випробувань механізму, у разі виникнення необхід­ності продовження робіт на ньому, робоче місце знову повинно готува­тись згідно з умовами виконання робіт, що передбачені нарядом. Під час балансування ротора обертового механізму установ­лювати балансувальні вантажі дозволяється тільки після його закріплен­ня, — що унеможливлює обертання ротора. Перед проведенням статичного балансування роторів димососів або вентиляторів на спеціальних балансувальних верстатах необхідно ус­тановлювати упори, — щоб перешкодити падінню ротора. Проводити роботи всередині вентилятора, димососа дозво­ляється тільки після перекривання низхідного газоходу міцним настиломта вжиття заходів, що унеможливлюють обертання ротора. Пристосування, що використовуються для виймання роторівтягодуттьових машин, повинні відповідати вимогам нормативних доку­ментів заводів-виробників тепломеханічного обладнання. Із зони, де проводять виймання ротора тягодуттьових машин, необ­хідно вивести працівників. Ремонтні роботи на тягодуттьових машинах на висоті понад1,3 м необхідно проводити з риштувань та помостів. Під час замінювання броні і наплавлюваиня лопаток тягодут­тьових машин кришки корпусів повинні бути відкриті. У разі застосування шліфувальної машинки для чищення по­верхонь фасок обичайки робочого колеса та лопаток слід дотримуватисьвимог Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями. Усі зварювальні роботи, що проводяться безпосередньо на ро­торі тягодуттьових машин, необхідно виконувати із заземленим ротором. Під час наплавлення лопаток тягодуттьових маїїґин слід уни­кати пропалювання металу та попадання розплавленого металу на елект­розварника. Наплавлення лопаток тягодуттьових машин без виймання ротора слід виконувати за наявності вентиляції, що забезпечує необхідний повітро- обмін, і під контролем наглядача, який повинен перебувати ззовні тяго-дуттьової машини. Електрозварник, що перебуває всередині тягодуттьової машини, по­винен виконувати роботу із застосуванням рятувального пояса і рятуваль­ної вірьовки, кінець якої має бути у наглядача. Наглядач повинен мати групу II з електробезпеки і за необхідності користуватись однополюсним виміикачем електрозварювальної мережі, який повинен бути ззовні тягодуттьової машини.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть кредити, наданi позичальникам на задоволення тимчасово потреби в коштах при здiйсненнi ними iнвестицiйних вкладень. У Планi рахункiв вони облiковуються за такими рахунками: кредити на будiвництво та освоння землi; кредити на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi; фiнансовий лiзинг (оренда). За рахунками другого класу окремо видiленi рахунки для облiку коштiв державного та мiсцевих бюджетiв. Депозити iнших клiнтiв класифiкованi за видами. 1. Кошти до запитання клiнтiв банку: поточнi рахунки; кошти в розрахунках; цiльовi кошти; iншi кошти. 2. Строковi депозити клiнтiв банку i операцi РЕПО: кошти, отриманi вiд клiнтiв за операцiями РЕПО; короткостроковi депозити; рахунки за довiрчими операцiями; довгостроковi депозити; iншi. Ощаднi (депозитнi) сертифiкати облiковуються за рахунками третього класу. Iнша дебiторська та кредиторська заборгованiсть i транзитнi рахунки за операцiями з клiнтами видiленi окремими роздiлами. 20 Кредити, якi наданi суб'ктам господарсько дiяльностi 201 Кошти, якi наданi суб'ктам господарсько дiяльностi за операцiями РЕПО 2010 А Кошти, якi наданi суб'ктам господарсько дiяльностi за операцiями РЕПО Призначення рахунку: облiк коштiв, наданих суб'ктам господарсько дiяльностi за операцiями РЕПО, шляхом купiвлi у них цiнних паперiв на певний перiод з умовою зворотного х викупу за заздалегiдь обумовленою цiною

скачать реферат Сучасні форми та системи оплати праці

Велика питома вага цих витрат у собівартості продукції та складний (комплексний) характер обумовлюють необхідність виділення обліку і нарахування цих витрат в окрему підсистему загальної системи обліку і нарахування виробничих витрат. Таблиця 11. Кошторис річних витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання Елементи витрат Позначення Сума, т.г.од 1. Оплата праці робітників Фор 35 2. Нарахування на заробітну плату Нсз 31.125 3. Амортизація : - обладнання Аоб 115 - цінне виробниче оснащення 4. Електроенергія технологічна Етех 152 5. Ремонт і технічне обслуговування : - обладнання Роб 160 - цінного виробничого оснащення 6. Зношування малоцінного і Зв.ос 44 швидкозно-шувального інструменту та виробничого оснащення 7. Послуги інших підрозділів і організацій Поб 24 8. Інші витрати 10.862 Разом річних витрат Воб.р. 543.125 При розробці кошторису з таб.3 беруться всі ті показники, які стосуються витрат на утримання та експлуатацію машин, обладнання та виробниче оснащення. Нарахування на соціальні заходи здійснюються згідно з нормативами, які діють на час виконання розрахунків. Інші витрати (резерв коштів), згідно з практикою виробничої діяльності, беруться в розмірі 2-3% від суми попередніх позицій кошторису.

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi; суми прострочено, сумнiвно заборгованостi. 2211 А Короткостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi Призначення рахунку: облiк коштiв за короткостроковими кредитами, якi наданi фiзичним особам на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi. За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв фiзичним особам. За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi; суми прострочено, сумнiвно заборгованостi. 2213 А Довгостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на будiвництво та освоння землi Призначення рахунку: облiк коштiв за довгостроковими кредитами, якi наданi фiзичним особам на будiвництво та освоння землi. За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв фiзичним особам. За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi; суми прострочено, сумнiвно заборгованостi. 2214 А Довгостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi Призначення рахунку: облiк коштiв за довгостроковими кредитами, якi наданi фiзичним особам на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi

скачать реферат Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

В світовій практиці використовуються такі види фінансового лізінгу : Лізінг “ стандарт “ . Прицьому виді виробник продукції передає обладнання лізінговій компанії , а та , в свою чергу , здає його в аренду споживачу. Між споживвачем обладнання та виробником не існує ніяких правових відносин , однак за окремою угодою виробник може здійснювати обслуговування обладнання. Лізінгові компанії в питання про технічне обсуговування не втручаються. Лізінг “ ліз - бек “ . Суть цієї операції полягає в тому , що власник обладнання продає його лізінговій компанії і одночасно бере його в аренду . Цей вид лізінгу використовується в тому випадку коло власник зіштовхнувся з нестатком в коштах і тим самим розраховує виправити своє фінансове становище. Лізінг “ постачальнику “ . В данному випадку продавець обладнання , як і при лізингу “ ліз - бек “ стає орендарем , однак арендоване обладнання використовується не ним, а іншими орендарями , яких він повинен знайти і здати їм обладнання у субаренду . Факторингові операції полягають у закупівлі спеціальною компанією грошових вимог експортера до імпортера та їх інкасації . Авансуючи кошти експортеру до настання строку вимоги , факторінгова компанія кредитує його.

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторсько заборгованостi за операцiями з клiнтами банку. За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторсько заборгованостi за операцiями з клiнтами банку. 292 Транзитнi рахунки за операцiями з клiнтами банку 2920 АП Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими платiжними картками через банкомат Призначення рахунку: облiк транзитних оборотiв, що пов'язанi з виконанням операцiй за допомогою платiжних карток через банкомат. За дебетом рахункупроводяться суми готiвкових коштiв, що виданi клiнту через банкомат з урахуванням комiсiйних. За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, якi надходять з вiдповiдних рахункiв установ банкiв на оплату послуг, що наданi держателям платiжних карток через банкомат. 2924 АП Транзитний рахунок за операцiями з платiжними картками Призначення рахунку: облiк коштiв для розрахункiв за товари та послуги з використанням платiжних карток. За дебетом рахункупроводяться суми списання коштiв на оплату товарiв i послуг пiдпримствам торгiвлi та побутового обслуговування населення за здiйсненими трансакцiями та iншi операцi з використанням платiжних карток

скачать реферат Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм

Періодично очищають компресор, видаляють накип із системи охолодження, пропарюють ресивер та повітроводи для видалення зі стінок масла. 5. Технічне обслуговування машин та обладнання для створення мікроклімату у тваринницьких приміщеннях Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень систематично провадять технічне обслуговування обладнання систем вентиляції та опалення: вентиляторів, повітроводів, припливно-витяжних установок, теплогенераторів, електричних, водяних, парових калориферів тощо. Розглянемо перелік робіт з технічного обслуговування основних типових груп цього обладнання. Вентиляційне обладнання. При щоденному обслуговуванні перевіряють роботу вентиляторів, стан повітроводів, можливість регулювання їхнього перерізу засувками чи жалюзійними решітками. Своєчасно виявляють причини вібрацій, підвищеного шуму та усувають їх. Періодичне технічне обслуговування включає операції ЩТО і, крім того, такі роботи: очищення від пилу зовнішніх частин обладнання, перевірку кріплення крильчатки вентилятора на валу електродвигуна, стан привода і повітроводів.

скачать реферат Планування діяльності підприємства

Річна потреба в інструменті обчислюється за формулою: , (23); де м – машинний час роботи даним інструментом для виготовлення одиниці продукції, годин, див. вихідні дані, табл. 3; QВПЛ – річна програма випуску продукції, шт., див. формула (14); L – довжина робочої частини інструменту, мм, див. вихідні дані, табл. 3; l – довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм, див. вихідні дані, табл. 3; ЗАТ – час роботи інструменту між двома заточками, годин, див. вихідні дані, табл. 3. Потреба в матеріалах на ремонт обладнання залежить від виду і кількості обладнання, яке необхідно ремонтувати, та виду ремонтних робіт і обчислюється за формулою: (24); де kМ.Р. – коефіцієнт, який враховує витрату матеріалів на міжремонтне обслуговування обладнання, див. вихідні дані, табл. 4; Нк – норма витрат матеріалів на одну ремонтну одиницю при капітальному ремонті обладнання, див. вихідні дані, табл. 4; R1, R2, R3 – сума ремонтних одиниць обладнання, які підлягають капітальному, середньому і малому ремонтам, див. вихідні дані, табл.

скачать реферат Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

Застосовуючи диференційовані оцінки цінової еластичності реалізованого попиту на різні види страв, можна впливати на структуру та кількість їх реалізації таким чином, щоб отримувати необхідний рівень прибутку, не втративши при цьому клієнтів. (8, стр. 121 – 129) 8. План виробничої діяльності. До виробничих цехів обладнання ресторану та бару належать: заготівельні – овочевий і м’ясний цехи та один доготівельний цех, посудомийня. Окремо існує ще й кондитерський цех. Сьогодні потужність виробничого обладнання цехів ресторану та бару використовується лише на 39.9 %. Тобто існують значні резерви для підвищення обсягу виробництва продукції. Зараз забезпечення високої якості продукції власного виробництва ресторану та бару вимагає, враховуючи ступінь завантаження деяких видів обладнання використовувати обладнання меншої потужності (розрахунки приведені в розділі 4). Застосування цих заходів допоможе економії часу, електроенергії, швидкості обслуговування, виконанню виробничої програми з найменшими втратами. Також необхідно встановити додаткове обладнання, а саме: кухонного комбайна багатофункціонального, СВЧ-печі, фритюрниці. В таблиці 6 представлено розрахунок вартості необхідного обладнання для ресторану та бару.Таблиця 6. Розрахунок вартості необхідного додаткового обладнання для ресторану та бару.

скачать реферат Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Питання модернізації виробничої бази, технічного переоснащення поліграфічного виробництва. Зрозуміло, це стосується не лише районної поліграфії, а всього вітчизняного поліграфічного комплексу. Приємно, що пропозицій щодо нового поліграфічного обладнання маємо сьогодні багато. На цьому ринку працює чимало відомих фірм, зокрема, "Поліг- рафімпорт", ЯМ Интернешнл Україна, "Прес-сервіс", представництво фірми "Гейдельберг", "Ві-ай-пі-системз", "Макхауз", "Інтертехнодрук". Вони не тільки здійснюють поставки устаткування, а й забезпечують його монтаж, сервісне обслуговування, навчання кадрів, надання консультацій, здійснюють технологічний супровід. Зокрема хотілось б зупинитись на пропозиції фірми ЯМ Интернешнл Україна. Фірма займається постачанням надсучасних типографій та комплектує їх японськими друкарськими машинами КОМОКІ! иіьгопе С моменту свого появлення в 1981 році, машини КОМОКІ -иіпгопе отримали популярність ' завдяки високій якостідрукуємоїпродукції. продуктивності надіїності та в' ісокій автоматизації підготовки й ведення друкарського процесу . 8рктт Машиньї Зргіпі 8 й 8ргіп1 05 - останні модіфікації відмінно опрацьованої серії Зргіпі, яка випускається з 1972 року та користується в світі великою популярністю.

Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
скачать реферат Особенности организации работы ресторанов в предприятиях гостиничного хозяйства

Адміністративно-управлінський персонал, шеф-кухар – фахівці з Греції, Ізріїлю, Лівану. Ресторан має 110 посадкових місць, працює у 4 зміни (з 10-ї до 6-ї години), кухня різноманітна (українська, грецька, єврейська, ліванська). 1.2. Характеристика основних типів підприємств громадського харчування при готелях. В залежності від асортимента страв, що реалізуються в готелях, форм обслуговування, характера торгово-виробничої діяльності підприємства громадського харчування розділяються на різні типи. Ресторани - підприємства громадського харчування, в яких поєднується організація харчування з відпочинком гостей готелю. В них пропонується найбільш широкий асортимент страв, напоїв, кулінарних віробів складного приготування, у тому числі фірмових страв. Відвідувачів у ресторані обслуговують офіціанти. Якщо у ресторані харчуються іноземні туристи, офіціанти повинні знати одну іноземну мову. В ресоранах при готелях постійно організовують зустрічі разних свят, тематичні вечори, прийоми, презентації тощо. Ввечері працює оркестр. Страви та напої виготовляють висококваліфіковані повара, обслуговуванням гостей зайняті добре підготовлені офіціанти. Торгові приміщення обладнання з комфортом.

скачать реферат Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Під час аналізу організації виробничого процесу та технічного рівня підприємства, були виявлені недоліки: 1. Цеха їдальні оздоблені старим і високопродуктивним обладнанням. 2. На підприємстві відсутнє приміщення для обслуговування святкових подій, бенкетів, на які їдальня отримує багато замовлень. 3. В обідньому залі створюється перехрещення потоків споживачів, що створює певні незручності для відвідувачів. 2.3. Аналіз ефективності використання виробничої потужності 2.3.1. Аналіз показників по праці в ПГХ «Енергетик» До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями та навиками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення об’ємів продукції та підвищення ефективності виробництва. Наприклад, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежить об’єм та своєчасність виконання роботи, ефективність використання обладнання, машин, механізмів, і як результат – об’єм виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

скачать реферат Організація праці

До часу роботи обладнання, не передбаченому виконанням виробничого завдання, належить час виконання невиробничої і випадкової роботи. Час непродуктивної роботи обладнання включає час роботи обладнання, яке не збільшує об’єм і не покращує якість продукції: наприклад, час роботи обладнання по виготовленню продукції, забракованої при її прийомі. Час випадкової роботи обладнання включає час на виготовлення продукції, непередбаченої виробничим завданням, але виготовлення якої є виробничою необхідністю. Час перерв в роботі обладнання – час його бездіяльності – ділиться на час регламентованих і нерегламентованих перерв. Час регламентованих перерв включає час на такі перерви: пов’язані з підготовкою до роботи і з обслуговуванням робочого місця (виконання підготовчо-заключних робіт і робіт по організаційно-технічному обслуговуванню); передбачувані технологією і організацією виробничого процесу (ремонт механізмів за графіком, неусувні технологічні перерви, в тому числі при багатоверстатному обслуговуванню через співпадання часу зайнятості робітника на одному верстаті з необхідністю обслужити інші і т.д.); відпочинок і особисті потреби працівника.

скачать реферат Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Салон продажу 200 мІ і станція обслуговування. Салон продажу розміщений в оглядовому місці, “лицем до купця”.Створено максимальний доступ до взірців авто, освітлення, музичне супроводження, повний набір каталогів, відіокліпи. Сервісна майстерня 200 мІ обладнана 4 робочими місцями з підйомниками та одним резервним з оглядовою ямою, з розрахунку – 3 клієнти в ремонті по запису плюс один терміновий, екстренний. Забезпечення витратними матеріалами та запчастинами на перших порах через спеціалізовані фірми в Україні. По мірі розвитку об’ємів – створення власного консигнаційного складу запчастин через постачання від заводу- виробника. Витрати на утримання складу перекриваються доходами від продажу частин. Обладнання, крім підйомників, повний комплект ручного інструменту універсального та спеціалізованого і обов’язково тестери і комп’ютери для ремонту сучасних авто з електронними системами керування та захисту. Загальна вартість статутного фонду для забезпечення старту - 1 млн. гр. 2.3 Організація взаємодії 2.3.1.У відповідності до стратехнічного плану вибираємо структуру нашого МП.

скачать реферат Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Розглянемо складові процесу стратегічного планування. Місія – це чітко виражена причина існування МП В зв’язку з тим, що на Українському ринку появились автомобілі концерну „Volkswage ”, який включає „Audi”, „Skoda”, „Sea ”, а також великий інтерес покупця до цих іномарок, виникла необхідність в створенні малого підприємства по сервісному обслуговуванні автомобілів даних марок. Цілі МП формуються на довгострокові ( 5 років ), середньострокові ( 1 – 5 років ) і короткострокові ( до 1 року) Дане підприємство має конкретні цілі: збільшити кількість постійних клієнтів, шляхом складення з ними контрактів на обслуговування автомобілів; посилення маркетингової діяльності; - створити склад запчастин і ввести нові сучасні технології (комп’ютерна діагностика і т. д.); якісно і своєчасно проводити технічне обслуговування автомобілів - підвищувати кваліфікацію працюючих (вивчення іноземних мов, технічного сучасного обладнання, комп’ютерів і т. д.); Оцінка і аналіз зовнішнього середовища проводиться шляхом поділу його на дві групи: 1) Фактори прямої дії, які безпосередньо впливають на діяльність МП.

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
скачать реферат Розробка підприємства LOMAPAK

Для роботи на обладнанні потрібно найняти одного – двух робітників. Станок в обслуговуванні досить простий та його може обслуговувати один оператор – людина бз спеціальної освіти. Головне щоб цей чоловік був здоровим та спритним. Навчитися керувати станком можна за 1–2 години, довести дії до автоматизму за 5–6 днів. Також для подачі сировини та для складських робіт необхіден вантажник. Заробітна плата обох робітників буде складати 800 грн. на місяць. При виборі обладнання підприємство виходило насамперед з таких принципів: - обладнання повинно бути сертіфіковане; - обладнання повинно мати гарантійний строк обслуговування; - строк заміни або ремонту обладнання повинен бути мінімальними; - приділялась особлива увага виробничій потужністі обладнання; - зверталась увага на ціну обладнання та йоготехничні характеристики. На сьогоднішній день на українському ринку мається великий вибі техніки для упакування сипучих продуктів як імпортного так і вітчизняного виробництва. Імпортне обладнання везуть до нас з Італії, Польщі, Болгарії, Німеччини, але більшість імпортного обладнання надходить вже бувшого в користуванні та без гарантійного строку.

скачать реферат Ремонт, наладка, защитной аппаратуры токарно-винторезного станка 163 модели

Періодичність ремонтів дозволяє найбільш вірно планувати та організовувати ремонтні роботи, а також пов’язувати їх виконання з роботою підприємства, завантаження ремонтних команд та наявністю необхідних матеріалів та резервного обладнання. Періодичність ремонтів забезпечується системою планово-попереднього ремонту електрообладнання (ППРЕО), включаючої в себе систематичне спостереження та огляди, а також технічне обслуговування. При огляді контролюють температуру обмоток, контакторів, очищають контакти від нагару, усувають дрібні ефекти. Технічне обслуговування включає в себе поточний та капітальний ремонт. Поточний ремонт- основний вид профілактичного ремонту- передбачає заміну швидкозношуючихся деталей, масла трансформатора, зачистку підгорівших контактів та інші ремонтні роботи, вимагаючи часткової розробки обладнання. Поточний ремонт вимагає зупинки обладнання та вимкнення мережі. Капітальний ремонт- найбільш складний та повний ремонт, вимагаючи розробки обладнання та передбачаючий часткову або повну заміну обмоток, перешліхтовку магнітопровода трансформатора, виготовлення нових котушок магнітних пускачів, ремонт кабельних муфт та інші складнооб’ємні роботи.

скачать реферат Курсовик КУЕіТТ

Планування - одна із основних функцій менеджменту організацій. На підставі системи планів, складених на підприємстві в подальшому, здійснюється процес організації основних видів робіт, мотивація персоналу, що їх виконує, контроль результатів та їх оцінка з точки зору планових показників. Мета даного курсового проекту полягає в розробці річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі. Основними задачами локомотивного депо є: утримання локомотивів у експлуатаційному стані та їх обслуговування у всіх видах вантажного руху. Виконання першої задачі забезпечується проведенням технічного огляду локо мотивів і поточного їх ремонту; для цього локомотивне депо має всі необхідні види обладнання, матеріальних ресурсів, а також штат робітників пунктів технічного огляду і ремонту. Для виконання другої задачі локомотивного депо встановлюється штат локомотивних бригад, чисельність якого відповідає за планованим розмірам руху потягів на ділянках, що обслуговуються локомотив ними бригадами даного депо. 1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою: (1.1) 1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива (1.2) 1.2.1 Пробіг локомотивів у голові поїздів знаходиться окремо по напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад.

скачать реферат Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

При цьому між виробником та лізингоотримувачем не виникають правові відносини. Технічне обслуговування здійснює за окремою домовленностю виробник, а лізингодавець не втручається впитання технічного обслуговування. Звортній лізинг («ліз-бек»). Ця форма використовується у випадку, коли фірма відчуває гостру нестачу коштів. Сутність цієї операції полягає в тому, що власник обладнання продає лізинговій компанії обладнання, а потім бере його в лізинг, тобто продавець обладнання перетворюється в лізингоотримувача. «Мокрий лізинг». Цей різновид лізингу передбачає додаткові послуги лізингдавця лізингоотримувачу. Лізингодавець здійснює утримання обладнання, ремонт, страхування, інколи управління виробництвом. «Чистий лізинг». В данному випадку всі обов‘язки, пов‘язані з експлуатацією обладнання, виконує лізингоотрімувач. Він сплачує податки, здійснює страхування та несе всі витрати, пов‘язані з використанням обладнання. Лізингоотримувач зобов‘язаний утримувати обладнання в робочому стані, обслуговувати його та після закінчення строку лізингу повернути його в доброму стані з урахуванням нормального зносу лізингодавцю.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.