телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Книги -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:История

Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Вступ2 1. Між „чотирьох вогнів"3 2. Економічне життя4 3. Під іноземною владою5 4. Козацький устрій та визвольні рухи7 5. Захоплення Росією українських земель9 a) Адміністраційний розподіл українських земель10 b) Суспільний лад України за російської окупації13 Висновок19 Використована література21 Вступ Коли допалала Руїна і розвіявся дим пожарищ, Гетьманщина на левом бережу Дніпра перетворилася в новий центр політичного, культурного і господарського життя України. Відтепер фокус визначальних подій в історії цієї країни остаточно перемістився з її крайнього заходу на крайній схід. Гетьманщина була автономним, але аж ніяк не незалежним політичним утворенням. Але у всякому разі вона давала українцям більше самостійності, чим вони мали коли-небудь, з часів Галицько-Волинського князівства. Як частина Російської імперії, Гетьманщина існувала в досить новому для більшості українців політичному оточенні. Це не була та роздираєма на частині, що розвалюється імперія польської шляхти, що усе ще носила горде ім'я Речі Посполитої і з який українці мали справу до цієї пори. Відтепер (у всякому разі після того як довелося поставити хрест на сподіваннях частини козацької еліти на польську чи турецьку альтернативу) українцям стояло посперечатися із суворими правителями Росії, що набирає силу. Російські царі, повні рішучості зосередити усю владу в імперії у своїх руках, по самій своїй суті не могли прийняти ідеї українського (чи якого-небудь іншого) самоврядування. І таке положення речей цілком відповідало принципам і практиці абсолютизму, що з початку XVIII в. установлюється по всій Європі. Недарма такі переконані поборники абсолютизму, як Петро I і Катерина II — два найвидатніші правителі Росії,— вважали самодержавство не тільки найдійовішим і доцільної, але і самим освіченим способом правління. Подібна позиція вступала в повне протиріччя з тими формами самоврядування, заснованими на самобутніх установах і традиціях, що існували в Гетьманщині. Звідси головною проблемою політичного життя України XVIII в. стає боротьба імперського централізму Росії з прагненням України до автономії — боротьба довга і драматична. Між „чотирьох вогнів" В останню чверть XVII — на початку XVIII ст. відбувалися досить великі перетворення у співвідношенні сил між державами Східної та Південно-Східної Європи, які значно вплинули на політичний статус Правобережної України. Українське територіальне питання набуло міжнародного значення, адже кожна з „високих сторін" (Річ Посполита, Московська держава, Османська імперія та залежне від неї Кримське ханство), як і раніше, прагнула не допустити створення на геополітичній європейській карті самостійної і незалежної козацької України. Зважаючи на відносну рівність експансіоністських можливостей урядів цих чотирьох країн, державне життя на правобережних землях, що були під час Визвольної війни 1648-1676 рр. ядром українського політико-адміністративного устрою, майже занепадає. Внаслідок польсько-турецької війни 1673-1676 рр. територія Правобережної України була захоплена і розподілена між королем і султаном. Кордони, які відмежовували від Корони Польської Подільське воєводство (турки, виходячи з умов Журавницького миру, ще мали право володіти південною Київщиною та Брацлавщиною), було встановлено 1680р. Війна 1676-1681 рр., у якій проти Туреччини і Кримського ханства виступали об'єднані військові сили Московської держави та Лівобережної України (Гетьманщини), призвела до повного виснаження економічних і людських ресурсів на Правобережжі.

Відновлення та функціонування польського державно-політичного устрою на правобережних землях (остання чверть ХУІІ-ХУІІІ ст.) відзначалися значними складнощами. Викликані внутрішніми негараздами та причинами зовнішньополітичного характеру, вони не давали змоги уряду Речі Посполитої повністю підкорити „свавільний" край. Поразка українського народу у Визвольній війні призвела до поступового відновлення на Правобережній Україні воєводсько-повітового поділу у складі Київського, Брацлавського, Волинського та Подільського воєводств. Найвищими за рангом урядовцями тут були воєводи. Адміністративні обов'язки щодо управління краєм покладались на сеймики, які періодично збирали магнати й шляхта кожного з воєводств. На них вирішувались усі важливі економічні, військові, судові та інші питання. Київська шляхта збиралася у Житомирі, волинська — у Луцьку, подільська — у Кам'янім-Подільському (під час турецького панування — у Львові), брацлавська — у Володимирі. Сеймики обирали послів до головного (вального) сейму країни. Депутати повинні були там обстоювати вимоги місцевої шляхти, що оформлялися у спеціальних письмових інструкціях. Поряд з обговоренням регіональних проблем на засіданнях сеймиків розглядалися й питання загальнодержавного характеру. Першочерговим завданням у формуванні власної політики щодо Правобережної України панівні кола Речі Посполитої та Османської імперії вважали вирішення козацького питання. Територія наддніпрянського Правобережжя, південно-східна частина Київщини та Брацлавщина розглядались турецьким урядом як козацькі землі, де під протекторатом султана мав управляти український гетьман. Однак спротив, з одного боку, Московської держави і лівобережної Гетьманщини, а з другого — польського короля, перешкодив Порті здійснити плани щодо утвердження тут свого впливу. Натомість верхівка Речі Посполитої вважала територію Правобережжя історичними польськими землями, які в результаті „козацького свавілля" лише на певний час вийшли з-під Ті влади. Але, щоб колонізувати й захистити відроджені східні воєводства від турецької загрози, король Ян III Собеський знову звертається за допомогою до козацтва. Надаючи 1685 р. козакам „прадавні привілеї й вольності", уряд Польщі цілком усвідомлено намагався повернутися до тих правових норм у польсько-козацьких відносинах, які існували напередодні 1648 р. Боязнь поширення влади лівобережних гетьманів на Правобережну Україну змусила короля дозволити козакам заселяти територію колишньої козацької республіки, створювати органи власного самоврядування. Невдовзі козацтво, з точки зору польських урядовців, виконало свою місію. Проте знищення за домовленістю з російським царем правобережного козацького устрою не дало панівним колам Речі Посполитої бажаних результатів. Слабка державно-адміністративна влада не могла забезпечити ефективності управління Правобережною Україною у XVIII ст. Кількість відділів коронного війська, яке базувалось у Київському, Брацлавському, Волинському та Подільському воєводствах, не перевищувала 4-6 тис. чоловік. Водночас надвірна міліція з місцевих магнатів складалася з 2-3 тис. осіб. Децентралізаторські тенденції в середині країни призвели до того, що саме велике магнатство стало визначати політику щодо населення Правобережжя, яка у багатьох випадках не сприяла нормалізації польсько-українських взаємовідносин.

В Криму розгорілась боротьба партій. Російський уряд почав втручатися у внутрішні справи Криму й розпалювати незадоволення його людності. Під претекстом переслідування християн, 1778 року генерал О. Суворов, що командував російськими військами в Криму, дістав наказ вивести звідтіль християн. Для греків засновано місто Маріуполь в гирлі ріки Калміюса, а для вірменів — місто Нахічеван у гирлі Дону. Вихід 32.000 християн, найбільш працездатної частини населення, переважно хліборобів, був тяжким ударом для Кримського ханства, що поставив Крим у залежність від Росії в економічному відношенні. Року 1783 Кримське ханство було приєднане до Російської імперії, а в адміністраційному відношенні об'єднане з Катеринославським намісництвом, під управлінням князя Г. Потьомкіна-Таврійського. До Південної України приєднано величезну територію до ріки Кубані та Єгорлика —на сході і до Дністра — на заході. Після першого розбору Польщі в 1772 році, коли загарбання Російської імперії обмежилися білоруськими землями, в Польщі знайшлися люди, які зрозуміли, що рятувати польську державу можна тільки шляхом ґрунтовних реформ: обмеження шляхетських прав, поліпшення життя інших станів, заведення в країні ладу. Проте, плани ці викликали опозицію збоку магнатів та вищої шляхти, які в реформах бачили замах на їхні права та привілеї. Вони рішуче заперечували права православних та дисидентів. Це викликало втручання протестантської Прусії та православної Росії на захист їхніх одновірців. Не зважаючи на протести, прихильники реформ проголосили З травня 1791 року нову конституцію: касувалося право “вето”; всі справи в парламенті мали вирішуватися більшістю голосів; королівська влада мала бути спадковою; збільшувалася армія, упорядковувалися фінанси, освіта. Але партія маґнатів та великих панів проголосила в Торговиці конфедерацію і звернулась по допомогу до Петербургу. Прийшло російське військо, і слабі польські війська залишили Правобережну Україну. В 1793 році Росія змусила короля відступити їй Київщину, Поділля та значну частину Волині й Білорусії. Прусія дістала більшу частину Великої Польщі та Данціґ; Польщу відрізали від моря. Так переведено другий розбір Польщі.6 Року 1794 вибухнуло повстання польських патріотів, на чолі якого став генерал Костюшко. Він обіцяв селянам волю, але вони в масі не підтримали його; тільки невелика частина з-під Кракова приєдналася до повстанців. Після впертої боротьби російські та пруські війська розбили військо Костюшки, а його самого взяли в полон. Командувач російських військ О. Суворов здобув Варшаву. Польська держава в 1795 році капітулювала. Переведено третій, остаточний розбір Польщі: Росія взяла собі решту Волині та Литву, Прусія — Велику Польщу з Варшавою, а Австрія — Малу Польщу з Краковом та Любліном. Таким чином під владою Російської імперії опинилися всі українські землі, за вийнятком Галичини та Буковини. Адміністраційний розподіл українських земель Після скасування Гетьманщини українські землі поділено на чотири частини. Уся колишня Гетьманщина перебувала під управлінням Малоросійської Колегії та її голови “в характері генерал-губернатора”. Цією особою був генерал, незабаром граф П. Румянцев-Задунайський.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Погружение

Уже накануне войны все, за что сражалась Петербургская Россия, вдруг стало стремительно терять смысл. Да, к середине девятнадцатого столетия все задачи, стоявшие перед русскими накануне Ливонской войны, были решены. В составе Империи давно пребывала Украина-Малороссия с ее плодородными черноземами и тучными нивами благодатный источник зерна для экспорта. Мы отбили у турок и освоили не менее плодородную Новороссию Северное Причерноморье, Крым и Приднестровье. Под нашими ударами пала сгнившая изнутри Польша конкурент России на роль сырьевого придатка развитого мира. В трех войнах русские разгромили шведов, навсегда превратив их в тихих нейтралов. Россия завоевала выходы к Балтийскому и Черному морям. Поток русского хлеба шел в Европу. Но Внезапно объявились сильные и энергичные конкуренты, принявшиеся занимать экономическую нишу России в мировом рынке! Они вторглись в реальность со своими сырьем и продовольствием, буквально выпихивая нас с таким трудом занятого места. С середины ХIX века сырье и продовольствие повалили в Старый Свет со всех сторон

скачать реферат Освобождение юга и достижения украинской культуры в XVIII веке

РЕФЕРАТ Освобождение юга и достижения украинской культуры в XVIII веке 1. Освобождение юга и воссоединение Правобережной Украины с Россией 1.1 Заселение и хозяйственное развитие Южной Украины Из уроков истории СССР известно, что во второй половине XVIII в. в результате русско-турецких войн Российское государство, наконец, получило выход к Черному морю. Это имело большое значение для хозяйственного развития страны. Одновременно Россия, освободив исконные славянские земли Северного Причерноморья, покончила с опустошительными турецкими и татарскими набегами на украинские земли. Южная Украина и Крым вошли в состав России. С конца XVIII в. бескрайние степи Северного Причерноморья начали быстро заселяться. На новые земли прибывали беглецы от феодального угнетения с Правобережной и Левобережной Украины, центральных губерний России. Царское правительство раздавало большие участки земли помещикам, чиновникам и офицерам, поселявшим в своих владениях крепостных. На Южную Украину прибыло также немало иноземных колонистов — сербов, болгар, молдаван, немцев.

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
 Гроза

Сенковском (18001858), ученом-востоковеде, писателе и журналисте, который в редактировавшемся им журнале "Библиотека для чтения" издевательски отзывался о многих крупных писателях, в том числе о Белинском. 41 В. И. Аскоченский (18131879)P реакционный писатель и публицист, издатель журнала "Домашняя беседа"; С. А. Бурачек (18001876)P реакционный критик, издатель журнала "Маяк". 42 См. прим. 4 к статье Дарагана. 43 Екатерина II (17291796)P была российской императрицей с 1762Pг.; во время ее правления к России были присоединены (Северное Причерноморье, Крым, Кавказ, западно-украинские, белорусские, литовские земли. 44 Петр III (17281762)P российский император с 1761Pг.; вводил в армии немецкие порядки; в 1762Pг. свергнут Екатериной и убит. 45 Елизавета Петровна (17091761)P дочь Петра I, правила Россией с 1741Pг. 46 Черноризница монахиня; обычно они носили черную одежду. 47 "Среди долины ровныя"P песня на стихи А. Ф. Мерзлякова (17781830), ставшая народной. 48 См.; «Гроза», действие 4, явление 2. 49 Книга Ефремова вероятно, имеются в виду сочинения Ефрема Сирина (ок. 304373), автора религиозных гимнов и богословских трудов. 50 Впервые опубликовано: Северная пчела. 1860. P4142. 2223 февр. С.P161162, 165167. Без подписи

скачать реферат Система государственного управления в годы царствования Екатерины II

Ясно, что никакого Уложения создать так и не удалось, и в 1768 году комиссия по его выработке была распущена под предлогом начавшейся войны с Турцией. Все же работа Комиссии не пропала даром. Содержание местных наказов и суждения депутатов дали правительству богатый материал для ознакомления с нуждами и пожеланиями разных групп населении, и эти материалы оно могло использовать в будущем в своей реформаторской деятельности. 4 Сословные и административные реформы Екатерины II В декабре 1763 года. императрица осуществила реформу Сената, разделив его на шесть департаментов, два из которых должны были находиться в Москве, а четыре в Петербурге. Так правительствующий Сенат потерял прежнюю политическую роль, превратившись в бюрократическо-канцелярскую надстройку над центральными учреждениями империи. Во второй половине 18 в. территория России значительно расширилась, особенно в южном и западном направлениях. В состав страны вошли Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, Правобережная Украина, Белоруссия, Курляндия, Литва и др.

 От 'Ильи Муромца' до ракетоносца - Краткий очерк истории Дальней Авиации

В связи с подготовкой наступательных операций по освобождению Крыма, Правобережной Украины и Белоруссии соединения ДА с конца марта 1944 г. начали перебазирование на южные аэродромы с последующим переходом на освобождающиеся аэроузлы на западе в полосах наступающих войск фронтов, совершив до конца года по 4-6 и более перебазирований. Для выполнения спецзаданий в интересах Югославии было произведено перебазирование 4-го корпуса на аэродромы Румынии. В течение 1944 г. был осуществлен широкий аэродромный маневр всей ДА. Продвижение на запад составило 400-500 км. В последние шесть месяцев войны базирование было стабильным и компактным, осуществлено с таким расчетом, чтобы дислокация авиасоединений позволяла действовать на главнейших направлениях, содействовать войскам всех фронтов. В результате стремительного наступления наших войск в Польше, Восточной Пруссии, Померании отдельные объекты, по которым действовала ДА, находились на значительном удалении от баз авиакорпусов. Поэтому некоторые из них были перебазированы до меридиана среднего течения Вислы с таким расчетом, чтобы основные силы находились на центральном - берлинском направлении

скачать реферат История России

Во внешней политике России второй половины ХVIII века ярко проявился «имперский», т.е. силовой подход к решению территориальных и национальных проблем. Первое направление во внешней политике было направлено на расширение территории России на юге до Черного моря. Второе направление было связано с решением национального вопроса на западе, где в результате разделов польско-литовского государства-Речи Посполитой – произошло политическое объединение русской народности и воссоединение с белорусами и украинцами. В состав страны вошли Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, Правобережная Украина, земли между Днестром и Бугом, Белоруссия, Курляндия и Литва. Приобретение новых земель на юге и западе увеличило экономические ресурсы и политический вес России. В 1760 г. Россия была самым населенным государством в Европе. Основным источником роста населения России в этот период были присоединения, завоевания и естественный прирост нерусского населения. С 1791 г. стал исполняться первый неофициальный гимн Российской империи – марш-полонез О.А. Козловского «Гром победы, раздавайся» на слова Г.Р. Державина, созданный в честь взятия русскими войсками Измаила в декабре 1790 г. Позже, к 1801 г., был создан национальный русский гимн на слова М.М. Хераскова «Коль славен наш Господь в Сионе».

скачать реферат Екатерина Великая

Но война закончилась мирным договором между Россией и Швецией в 1790 г, по которому Швеция отказывалась от территориальных претензий к России,  и были восстановлены прежние границы. Таким образом за годы царствования Екатерины Великой России удалось осуществить вековые внешнеполитические задачи: овладеть выходом в Черное море, обезопасить южную границу и присоединить Крым, Правобережную Украину и Белоруссию,. закрепиться в прибалтийском регионе. В целом политика Екатерины в сфере культуры вплоть до конца 80 х годов 18 века была либеральной. Это был, пожалуй, один из наиболее спокойных периодов в истории русской литературы. Немало было сделано в те годы и в области просвещения: открыты училище при Академии художеств, Смольный институт, воспитательные дома в Москве и Петербурге. Общество благородных девиц в Петербурге с отделением для мещанских девиц, коммерческое училище, проведена школьная реформа, преобразованы кадетские корпуса, в основу преподавания пытались внедрить новейшие достижения европейской педагогической мысли.

скачать реферат Магнитные свойства археологических объектов

На объектах первых трех типов отбирались образцы обожженных глин, на остальных - рыхлый материал, характерный для данного типа объектов. Образцы из всех указанных объектов были отобраны и измерены в прошлые годы. В настоящей работе приводятся результаты повторного, более углубленного статистического анализа собранных данных. Анализ проведен на образцах, отобранных на таких известных поселениях как Майданецкое, Николаевка (Черкасской обл.), Монастырек, Ходосовка, Шкаровка, Жуковцы, Черняхов, Триполье, Сахновка (Киевской обл.), Рашков (Черновицкой обл.), Каветчина (Хмельницкой обл.), Ольвия, Большая Черноморка, Скелька, Лупарево, Куцуруб, Закисова Балка, Дмитровка (Николаевской обл.), Мыс Станислав (Херсонской обл.), Черноморское, Межводное, Николаевка, Любимовка, Херсонес (Крым), Брынзены, Варваровка, Требужены, София, Главан, Дьяково Урочище, Сороки, (Молдова) и многих других. Всего проанализировано более 800 образцов, отобранных более чем из 50 памятников, расположенных на территории Среднего Поднепровья, Украинского Полесья, Северного Причерноморья, Крыма, юго-запада Украины и Молдовы.

скачать реферат Взаимоотношения народов России

Наступивший экономический спад и общественная нестабильность порождали взрывоопасную ситуацию. В этих условиях правительство пошло на восстановление института наместничества на Кавказе, вновь наделив наместника неограниченными полномочиями – для скорейшего разрешения накопившихся проблем. Однако власти Петербурга направляли свои усилия в основном на ужесточение режима. Излишне жесткая политика грозила взорвать изнутри один из наиболее конфликтных регионов Российской империи. Практические действия наместника И.И. Воронцова-Дашкова отчасти сбалансировали сложную ситуацию. Однако дальнейшие бурные революционные события и вступление страны в первую мировую войну оборвали этот процесс на Северном Кавказе. 3. Взаимоотношения Украины и России Условия, на которых Украина была принята в состав Российского государства, излагались в «Статьях Богдана Хмельницкого», подписанных в Москве в марте 1654 г. В них перечислялись права и привилегии, пожалованные Войску Запорожскому, казацкой старшине, украинской шляхте и многим крупным городам. «Статьи» давали несравненно более широкие права, чем те, которыми они пользовались, пребывая под властью Польши.

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
скачать реферат Царствование Николая I: внутренняя и внешняя политика

Но наиболее дальновидные сановники П. Д. Киселёв и М. С. Волконский сумели уговорить его отказаться от этой затеи. Весной 1848 г. волна буржуазно-демократических революций охватила Германию, Австрию, Италию, Валахию и Молдавию. В начале 1849 г. революция вспыхнула в Венгрии. События в Дунайских княжествах и Венгрии Николай I рассматривал как - непосредственную угрозу российскому самодержавию. Весной 1848г. царские войска были введены в Молдавию, а летом того же года совместно с османской армией оккупировали и Валахию. Революционное движение в Дунайских княжествах было подавлено. Николай I охотно воспользовался просьбой австрийских Габсбургов о помощи в подавлении венгерской революции В начале мая 1849 г. по договоренности с австрийским правительством в Венгрию была направлена 150-тысячная армий под командованием И. Ф. Паскевича. Значительный перевес сил позволил русским и австрийским войскам подавить венгерскую революцию. 3.2 Кавказ и Средняя Азия. Вхождение в начале XIX в. в состав России Закавказья неизбежно поставило вопрос о присоединении всего Северного Кавказа. Ряд областей (например, Кабарда, Осетия) еще раньше добровольно вошли в состав России.

скачать реферат Российская империя в 1725-1800 гг.

Годы правления Анны Иоанновны - 1731-1741 гг. 2. Гетманство на Украине было ликвидировано - в 1762 г. 3. Годы правления Павла I - 1796-1800 гг. 4. Крым вошел в состав России - в 1793 г. 5. Воцарение Елизаветы Петровны - в 1751 г. 6. Учреждение Академии наук - 1724 г. 7. Основание Московского университета - 1745 г. 4. Работа с первоисточниками: Задание №1: Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева выявила неспособность местной администрации предотвратить разрастание крестьянских волнений и угрозу новой крестьянской войны. 7 ноября 1775 г. было обнародовано “Учреждение для управления губерний”. Прочитайте и поясните приводимый ниже отрывок из названного документа. ( Текст приводится по изданию “Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г.” М., 1987, С.283-284). Учреждение о губерниях. 1775 г. Глава 1. Примерный штат губерний 1. Дабы губерния, или наместничество, порядочно могла быть управляема, полагается в оной от 300 до 400.000 душ. 2. Для управления же губернии или наместничества полагается (главнокомандующий в отсутствии императорского величества) государя наместник или генерал-губернатор. 3. В губернии или наместничестве учреждается правитель наместничества или губернатор. 4. В губернии учреждается правление наместническое или губернское. 16. Наместничества (губернии) и области разделяются на уезды или округа. 17. В уезде или округе считается от 20 до 30.000 душ. Глава XIX. О городничем и его должности. 253. В каждом уездном городе, где нет коменданта, определяется городничий. 255. Городничему надлежит отправлять должность свою с непоколебимою верностию и ревностию к службе, . без ослабления во всех делах, с непрестанным бдением, дабы установленный порядок всеми и каждым в городе сохранен был в целости. 256. . Городничему поручается и подписывается бдение, дабы никто, в противность подданического долга и послушания, в городе ничего не предпринял и не учинил.

скачать реферат Расцвет Киевской Руси

Речь идет прежде всего о районах Северного Причерноморья, Крыме и Приазовье, где молодое Древнерусское государство с первых дней своего существования успешно конкурировало с Византийской империей. Особенно прочными были позиции Руси в Приазовье. Уже в Х в. здесь было основано древнерусское княжество с центром в Тмутаракани (бывший греческий город Таматарха), которое на протяжении нескольких веков играло важную роль в экономической и политической жизни страны. С IX—Х вв. в сферу политического влияния Руси попал и Крым. Успешные походы войск Руси против Византии и ее крымских колоний способствовали стабилизации экономических отношений Крыма с древнерусскими землями. Во времена Владимира Святославича в состав Тмутаракани вошел район Керченского полуострова, главный город которого получил русское название Корчев. Окрепли также позиции Руси в торговых городах Херсонесе и Суроже (Судаке), где находились колонии древнерусских купцов. Попытки Византии вытеснить Русь из Крыма не имели да и не могли иметь успеха. Традиционно Северное Причерноморье тяготело не к метрополии (Греции, Риму или Византии), а к соседним с ним материковым районам с древней высокой культурой земледелия и скотоводства. Даже в XII—XIII вв., когда союзником империи в борьбе с русским влиянием в Крыму выступили половцы, Русь продолжала поддерживать экономические контакты с крымскими городами.

скачать реферат Политический деятель граф Потемкин-Таврический

В этой сложной обстановке состоялся, по настойчивому предложению Пруссии и Австрии, первый раздел Речи Посполитой (1772 г.). Россия получила часть древнерусских земель, захваченных в эпоху ордынского ига Литвой и Польшей,— восточную часть Беларуси. Австрия и Пруссия присоединили украинские и польские земли. Между тем кампания на Дунае продолжалась, и турки по-прежнему терпели поражения. В 1773 г. Суворов разгромил 15-тысячное турецкое войско у Туртукая, в 1774 г. с 8 тысячами солдат — армию из 40 тысяч у Козлуджи. Русские войска двинулись на юг, за Балканы, и султан запросил мира. Его заключили 10 (21) июля 1774 г. в Кючук-Кайнарджи. По его условиям, к России отошли земли между Днепром и Бугом, Азов в устье Дона, Керчь и Еникале на восточной оконечности Крыма, Кинбурн у входа в Днепровско-Бугский лиман, на Северном Кавказе земли до Кубани, Кабарда. Крым становился независимым. Россия получила право строить флот на Черном море, а ее торговые суда — проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. Турция, за спиной которой стояли европейские державы, была недовольна результатами войны, особенно потерей контроля над Крымом. 8 апреля 1783 г. правительство Екатерины II включило Крым (Тавриду) в состав России.

скачать реферат Социально-экономическое развитие и политическое положение Украины в середине XVll века

Став фастовским полковником, Семен Палий со своими соратниками и ближайшими помощниками Самуилом Ивановичем (Самусем), Андреем Абазиным, Захаром Искрой возглавил освободительное движение на Правобережной Украине. Казацкие полки освободили большую территорию Киевщины и Подолии. В руках повстанцев находились города-крепости Фастов, Корсунь, Брацлав, Богуслав. Семен Палий стремился воссоединить Правобережную Украину с Россией. В течение 80—90-х годов XVII в. он не раз обращался к царскому правительству с просьбой принять казацкие полки в состав Российского государства. Однако царское правительство, боясь осложнения отношений с шляхетской Польшей и султанской Турцией, предлагало С. Палию со своими полками сперва перейти в Запорожскую Сечь, а позже на Левобережную Украину. Острая и напряженная антифеодальная борьба происходила на западноукраинских землях. В течение 50—70-х годов вспыхивали народные восстания в Долинском старостве, а через некоторое время в Дрогобычском и Жидачевском поветах в Прикарпатье. Но самой острой формой борьбы народных масс края оставалось движение опришков. Скрываясь в труднодоступных Карпатских горах, опришки совершали успешные нападения на польскую шляхту и католическое духовенство, нагоняли страх на местных богачей.

Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
скачать реферат Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы

Можно ли ее считать таковой? г) Как изменила положение церкви в обществе проведенная Екатериной II секуляризация церковных земель? д) В.О. Ключевский утверждал, что “к концу царствования Екатерины II Россия стала гораздо более крепостной, чем была прежде”. Объясните почему? е) Политика Екатерины II в 60-е гг.- начале 70-х гг. получила название “просвещенного абсолютизма”. Почему? ж) Чем было вызвано издание в 1775 г. “ Учреждений для управления губерний” - одного из важнейших законодательных актов эпохи? з) Какие изменения в местное управление внесла губернская реформа, проведенная Екатериной II по “ Учреждению для управления губерний”? и) Как изменилось положение России на европейской и мировой арене в конце XVIII в.? 2. Тесты для самоконтроля а) Манифест о даровании вольности и свободы российскому дворянству был издан в годы правления: 1) Елизаветы Петровны 2) Петра III 3)Екатерины II б) Современниками Екатерины II были: 1) Карл XII 2) Суворов 3) Радищев в) Московский университет был основан в царствование: 1) Елизаветы Петровны 2) Петра III 3)Екатерины II г) Раздел польского государства произошел в годы правления: 1) Павла I 2) Петра I 3)Екатерины II д) Под чьим именем выступал Емельян Пугачев: 1) царевича Дмитрия 2) Петра III 1) Павла I е) Крым вошел в состав России в годы правления: 1) Елизаветы Петровны 2) Петра III 3)Екатерины II ж) Последний дворцовый переворот в XVIII в. произошел: 1) в 1741 г. 2) в 1762 г. 3) в 1796 г. 3. Исправьте ошибку: 1.

скачать реферат Присоединение Башкортостана к Русскому государству

Вхождение северо-восточных башкирских племен в состав России с присоединением к Русскому государству Западной Сибири. В середине XVI века присоединение огромных зауральских пространств становится одной из важнейших задач внешней политике России. Интерес к Сибири обуславливался как возросшими экономическими потребностями государства, так и интересами безопасности его восточных границ. После падения Казани, Россия оказалась в непосредственном соседстве с Сибирским ханством, куда входили зауральские башкиры. Под постоянной угрозой вторжения со стороны Сибирского ханства была основная часть Башкирии, вошедшая в состав России. Кучум и его вассалы организовали набеги на русские поселения, грабили торговых людей и сборщиков ясаков. По сообщениям летописей, в составе отрядов Кучума, совершивших крупные походы в Прикамье и на Западный Урал в 1572 и 1581 гг. были и башкиры, которые еще не приняли русского подданства. Возможно, они участвовали в набегах сибирского хана по его принуждению. Политика Кучума и возросшие экономические потребности Русского государства, убедили Москву в необходимости активной борьбы против Сибирского ханства.

скачать реферат К познанию отечественной истории

Пестрым по этническому составу было и Московское государство, не говоря уже о Российской империи XVIII-XIX вв. Вхождение тех или иных народов в состав России происходило по-разному. Одни приходили сами, других приводили силой, следуя неумолимой логике геополитической борьбы и государственных интересов. Однако для большинства народов присоединение к России (при всех его минусах) являлось оптимальным вариантом исторического развития. Этническая пестрота России и неизбежно сопровождавшие ее сепаратистские настроения служили одной из предпосылок для усиления монархии, развития ее военно-полицейского аппарата. Однако силовое решение национальных проблем всегда считалось крайним средством. Российская монархия постепенно выработала достаточно гибкую и эффективную национальную политику. Она стремилась привлечь на свою сторону местную знать, сохраняя за ней прежние и предоставляя новые привилегии, включая ее в состав общерусского правящего класса. Москва по возможности избегала вмешательства во внутреннюю жизнь национальных общин. Все это позволяло свести до минимума противоречия и конфликты.

скачать реферат Иван Алексеевич Бунин

Иван Алексеевич Бунин. Родился Иван Алексеевич Бунин 22 октября 1870 года в Воронеже, в разорившейся дворянской семье, детство провел в глухом обедневшем поместье Орловской губернии. Художественная одаренность Бунина была разносторонней. Рано проявились его склонности к музыке, живописи, поэзии. Обучение в Елецкой уездной гимназии длилось всего четыре года. Дальше он проходил гимназический курс дома. С ним занимался старший брат Юлий, окончивший университет, народоволец, пробывший год в тюрьме и высланный из столицы. “Он прошел со мной весь гимназический курс, - писал Бунин в автобиографической заметке, - занимался со мной языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных наук”. Впервые стихи и рассказы Бунина появились в печати в 1887 году. Покинув обедневший родительский кров весной 1889 года, он почти десять лет провел в борьбе с нуждой, в скитаниях, в поисках самого себя. В эти годы он сотрудничал в газете “Орловский вестник”. Много путешествовал, бродил по Крыму, по Украине, по России. Попав в столичные литературные круги, Бунин сразу столкнулся с разными поколениями писателей: Л.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.