телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Рыбалка -30% Книги -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:История

Украинский романтизм и Русская Троица

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
1. Український романтизм. 2. “Руська трійця” та їхні перші збірки. 3. “Русалка Дністрова”. 4. Діяльність “Руської трійці” на тлі Галицького відродження. 5. Зв’язки з іншими слов’янськими діячами. 6. Вплив на подальший розвиток західно-української літератури. Український романтизм має багато спільного з романтизмом загальноєвропейським. Але водночас це є глибоконаціональне явище, живлене українським корінням, українським світосприйняттям і українською історією. Окрім цього, “Романтизм як етнокультурна домінанта першої половини 19 ст в Україні народився з власних національних джерел філософської думки, успадкувавши весь її попередній розвиток” . Як європейський романтизм вибудовував свої естетичні погляди на філософії Гердера, так український романтизм послуговувався філософією Сковороди. Для нього характерна значна сакралізація сфери естетичного. ”Поезія єсть винайдення іскри божества в дійствительності”. Якщо поезія сприймалася як божественне откровення, то поет уявлявся пророком. Цілком закономірно, що Французька революція не справила на східноєвропейські держави такого враження, як на інші європейські країни. На східноєвропейський романтизм значною мірою вплинув розвиток капіталістичних відносин, розгортання національно-визвольного руху, Вітчизняна війна 1812р. На відміну від романтизму європейського, український, як і російський, виступав не стільки проти норм буржуазного суспільства та просвітительських ідей, скільки проти феодальної дійсності. Східнослов’янський романтизм формувався в умовах впровадження капіталістичних відносин. До того ж на нього значною мірою, як і на західно- та південнослов’янський, вплинула розгорнена боротьба проти колоніального гніту, за національне самовизначення. Характерна для західноєвропейських літератур “світова туга” трансформувалася тут у “національну тугу”. Для творів українського романтизму характерне яскраве прагнення до всеслов’янського об’єднання. Українці виробили власний варіант “теорії нації”, розроблений Фіхте та Гердером, “заснований на загальнослов’янській спільності та етнокультурних традиціях”. Центральною фігурою романтичної поетики стає людина. Людина сприймалася насамперед як витвір природи, а вже потім як продукт соціальної діяльності. Українським романтикам людина уявлялася сходинкою до божественного. Народ же в уявленні романтиків виступав певним об’єднанням всебічнорозвинених особистостей. За таких умов вони вважали можливим існування гармонійного суспільства. Жанрові пошуки романтиків зосередились на ліричних модифікаціях. “Лірика і була тим жанром, який в практиці романтиків підпорядковував собі всі інші жанри. Роман став ліричним, драма стала ліричною”. Романтики значно збагатили її можливості, “широко застосувавши суб’єктивно-ліричну типізацію, глибокий психологізм, контраст і синтез, двопланову конструкцію образу, асоціативність”. Істинним пізнанням вони вважали пізнання чуттєве, емоційне. М. Грушевський датує початки національного відродження Галичини першими десятиліттями 19 ст., коли серед нового уніатського духовенства з’являються “освічені і тямущі люде, які думають не тільки про інтереси своєї церкви, а й про інтереси народні, національні, заходяться коло піднесення народної освіти і добробуту, коло розвою національної культури”. На початку 30’х рр. 19 ст. у Львові підіймається нова хвиля національного руху.

Він також підтримував зв’язки з В.Ганкою, Я.Коларом, М.Максимовичем, О.Бодянським, І.Срезневським, П.Лукашевичем та П.Шафариком. З 1836 року розпочалося листування П.Й.Шафарика й І.Вагилевича. У своїх листах Вагилевич подав багатий фактаж стосовно української мови, її особливостей, розвитку та діалектів, зокрема галицьких. Взагалі Шафарику належить визначна роль у розвитку чесько-українських взаємин. Він листувався не лише з Вагилевичем, а й з С.Головацьким, О.Бодянським та Могильницьким. А також систематично публікував у журналі “Casopis ceskego museuma” матеріалів з української етнографії, фольклору, палеографії. Вагилевич також листувався з Максимовичем та Погодіним. Шашкевич мав особисті зв’язки з В.Залеським, чеськими письменниками і вченими, на той час львів’янами, Я.П.Коубеком і К.Ф.Запом. Західна Україна географічно ближче до Європи, ніж до Росії, тому не дивно, що західноєвропейські впливи були в ній сильнішими, ніж російські. Нерідко твори наших авторів (як “Русалка Дністрова”) друкувалися за кордоном. Але в цілому, нова література на народній мові, яка виникла завдяки діяльності “Руської трійці”, орієнтувалася на Східну Україну. Західноукраїнські діячі пропагували возз’єднання України і створення єдиної літературної мови. Наслідуючи діячів “Трійці” українською мовою почали писати цілий ряд прогресивних українських письменників. Найвизначнішим з яких безсумнівно є Іван Якович Франко, предтечею якого Нахлік вважає М. Шашкевича , за типом митця, що зумів синтезувати у своїй творчості громадські мотиви з ліричними інтонаціями, фольклор та літературу, а також успішно поєднувати літературну та громадську діяльність. Українською мовою писали М. Черемшина, Л. Мартович, В. Стефаник та багато інших. Жанр новели, в якому пізніше так плідно працював Стефаник, започаткував на західноукраїнських землях М. Шашкевич своєю казкою “Олена”, в якій опрацьовано новелістичний фабульний матеріал. Головний герой - легендарний ватажок опришків Медведюк, образ якого гіперболізовано, а весь твір носить на собі печать таємничості. Для творчості Шашкевича, Вагилевича та Головацького, як і для всіх тогочасних романтиків, характерне звернення до славного минулого свого народу: “Болеслав Кривоустий під Галичем, 1139”, фольклорні стилізації “О Наливайку”, “Хмельницького обступленіє Львова” М. Шашкевича, “Dumy”, легендарно - історична балада “Мадей” Вагилевича. Ці твори не відзначалися історичною достовірністю, а лише символічно виражали інколи абстрактну віру у відродження українського народу. Подібні твори писали М. Устиянович, А. Могильницький та ін. Новим якісним етапом у змалюванні історичного минулого стали вже твори Т. Шевченка (“Іван Підкова”, “Тарасова ніч” та ін.). Також для Шашкевича, Вагилевича й Головацького характерне замилування природою, що вилилось у чудову пейзажну лірику: “Підлиссє”, “Сумрак вечерній” Шашкевича, “Весна”, “Річка” (які мають алегоричний зміст) Головацького. Значний у них доробок і любовної лірики: “Туга”, “Вірна” Шашкевича, “Wspom ie ie”, “Spo ka ie” Вагилевича, “Два віночки” Головацького. Але найпродуктивнішим щодо подальших наслідувань був напевно започаткований ними жанр послання: “Слово до чтителей руського язика”, “Руська мати нас родила” Шашкевича, “До L ” Вагилевича, “Руський з руським повстрічався ”, “Братові з-за Дунаю” Головацького.

У поезії Вагилевича відчувається вплив на нього польського, а можливо і німецького романтизму періоду “Бурі й натиску” через свою поезію діячі “Руської Трійці” знайомили своїх земляків з кращими надбаннями романтизму західного і східного. Все, що вони пропонували, було новим і незвичним: їхня історична концепція, орієнтація на фольклор, використання у творах народної мови, обстоювання народності мистецтва, - але виявилось прогресивним для подальшого розвитку літератури у Західній Україні. Це була нова література на народній основі, і нерідко її героєм виступав сам народ, або його представник. Наприклад, ватажок народного повстання. “У творчості “Руської трійці”(найвиразніше у Шашкевича) втілено три основних типи героя: романтично-історична постать ватажка народних мас; романтично-психологічний тип непересічної індивідуальності, яка страждає у пошуках особистого щастя, і просвітительсько-романтичний тип сучасної освіченої молодої людини, яка прагне служити національно-культурному відродженню рідного народу”. Вони вболівали за долю рідного народу і піклувались його освітою, що їх самих робило схожими на романтичних героїв, беззастережно відданих своїй справі. Недаремно цю трійцю називають “будителями Галичини”. Їхня діяльність була спрямована на розв’язання багатьох суспільно-політичних та культурних проблем, зокрема поширення освіти народною мовою серед народу. Проте вони не були піонерами у цій сфері діяльності. Вони могли користуватися значним теоретичним матеріалом, накопиченим їхніми попередниками, - М. Левицьким, І. Могильницьким, І. Снігурським. Романтичне розуміння народної літератури Шашкевич висвітлив у статті “Азбука і Abekado”, якою він вступив у т. зв. “азбучну війну”, що розгорілася в Галичині після появи у додатку до “Gaze y Lwowskie” “Rozmai osciach” за 1834р. статті “Про запровадження польського абецадла у письменство руське” українського фольклориста і мовознавця Й. Лозинського. Свою позицію Шашкевич аргументував найбільшою відповідністю кирилиці до передачі фонетичних і граматичних особливостей української мови і, навпаки, - цілковитої непридатності для цього польського чи іншого латинського алфавіту. Шашкевич виступав на захист заокругленої кирилиці, яка мала поступово трансформуватися у “цивільний” шрифт. В цій статті він яскраво засвідчив своє ставлення до літератури: “Література будь-якого народу є образом його життя, його способу мислення, його душі; повинна вколоситися, вирости з власного народу і розквітнути на тій же самій ниві , якщо будемо впроваджувати до слов’янської літератури чужі звороти і чужий спосіб висловлення , то будемо втручатись в тіло, що має свою душу, іншою, чужою душею, яка не прихилиться до народу”.Це був перший відвертий виступ на захист народності літератури на Галичині. Виступи М. Шашкевича, Й. Левицького та деяких інших діячів припинили домагання ввести в українську мову латинський алфавіт. Я. Головацький писав: “Коли б в 30’х роках прийняли польське абецадло - пропала б руська індивідуальна народність, пропав би руський дух і з Галицької Руси зробилась би друга Холмщина”. У 1836 р. М. Шашкевич уклав першу в Україні “Читанку для малих дітей, яка протягом багатьох років служила єдиним підручником для навчання дітей у сільських школах грамоті рідною мовою. І. Вагилевич у 1845 р. написав і опублікував “Gramma yku jezyka maloruskiego w Galicji”.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (УК)

Украинский язык и литература отстаивали право на самостоятельное существование и развитие.   В литературу пришли талантливые писатели — П. П. Гулак-Артемовский (1790— 1865), Г. Ф. Квитка-Основьяненко (1778—1843), Е. П. Гребёнка (1812—48) и др. Украинская литература развивалась в это время на украинском и русском языках. Оказавшись в русле общероссийского ускоренного литературного развития, она представляла собой многослойную и пёструю картину; в ней сосуществовали элементы классицизма и сентиментализма , романтизм и просветительский реализм , наблюдалось смешение стилей и жанров. В 20—40-е гг. на первое место выдвинулась басня (Гулак-Артемовский; Л. И. Боровиковский, 1806— 1889; Гребёнка и др.); началось развитие прозаических жанров, появились переводы с русского и др. языков. В творчестве Котляревского, Гулак-Артемовского, Квитки-Основьяненко, Гребёнки, Константина Пузыны (1790—1850) и др. развивались черты реалистического бытописания, делались попытки социального анализа действительности.   Родоначальником новой украинской прозы и одним из первых создателей простонародной повести является Квитка-Основьяненко

скачать реферат Общественно-политическое движение в Украине в 1846–1849 годах

Альманахи указывали на необходимость изучения исторического прошлого: ведь из него «узришь, как твои отцы, твои деды жили, что делали, что их веселило, радовало, а что печалило. как думали. что их вдохновляло на активные действия, а что у них силу отнимало, каков их язык, какова беседа, какова их душа, каково сердце.» Подъему национального самосознания служила и популяризация «Русской троицей» единства могучего Древнерусского государства, столица которого Киев и в последующие века оставался центром политической, социально-экономической и культурной жизни всех земель Южной Руси (позднее Украины). Воспевались героические подвиги запорожских казаков при защите родной земли от иноземных захватчиков, освободительная война украинского народа в 1648— 1654 гг. под руководством Богдана Хмельницкого. В частности, деятели «Русской троицы» отмечали стремление воссоединить с Россией как восточноукраинские, так и западноукраинские земли. Демократы-просветители призывали западноукраинских общественно-политических и культурных деятелей укреплять связи с коллегами на Украине в составе России.

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Синтоистский храм Окунитама. Туризм. МАТИЛЬДА (Matilde) (1046-1115) - маркграфиня Тосканы. В борьбе за инвеституру поддерживала римских пап. В ее замке Каносса в 1077 происходила встреча папы Григория VII и императора Генриха IV. МАТИСЕН Федор Андреевич (1872-1921) - российский гидрограф, участник ряда полярных экспедиций (в т. ч. Э. В. Толля в 1900-03). Организатор и руководитель первой советской гидрографической экспедиции к устьям рек Лена, Оленек; исследовал бухту Тикси. МАТИСС (Matisse) Анри (1869-1954) - французский живописец, график, мастер декоративного искусства. Один из лидеров фовизма. Выразил праздничную красочность мира в ясных по композиции, выразительных и чистых по цвету картинах, утверждающих красоту и радость бытия ("Танец", 1910; "Красные рыбы", 1911), в витражах, гравюрах, литографиях. МАТИТ - в египетской мифологии богиня-львица, культ которой был распространен в 12-ом номе. МАТИЦА ГАЛИЦКО-РУССКАЯ - культурно-просветительное общество в Галиции (1848-30-е гг. 20 в.). Основана во Львове. Издавала книги для народа на украинском и русском языках, боролась за преподавание в школах на родном языке, пропагандировала дружбу украинского и русского народов

скачать реферат Культура Украины в I половине XIX столетия

Не регионального галичского или западно-украинского, а именно всеукраинского. (6) В конце 1836г. в Будапеште увидела мир “Русалка Дністрова” – сборник литературных, фольклорных работ членов “Русской троицы”. Это было новаторское произведение и по форме, и по смыслу. Он написан на народном украинском языке, фонетическим правописанием, “гражданским” шрифтом. Это делало сборник понятным украинскому читателю. Три идеи пронизывают сборник: признание единства украинского народа, разделенного границами разных государств, и призыв к его возобновлению; положительное отношение к общественным движениям и установкам народных предводителей восстаний; пропаганда идеи собственной государственности и политической независимости. Буржуазная революция 1848г. в Западной Европе – “Весна народов” – и реформы в Австрийской империи. В 1848г. волна революционного духа охватила всю западную половину европейского материка. В Австрийской империи это движение откликнулось более громко, чем в других странах: восстала Венгрия, восстали славянские народы Австрии, которые были подготовлены предшествующим культурническим и общественным движением.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Розбергом, в 1839-40 - Д. М. Княжевичем. Печатались произведения В. Г. Теплякова, М. П. Вронченко, А. И. Левшина, А. И. Подолинского, а также М. Ю. Лермонтова, В. Г. Бенедиктова, А. Ф. Вельтмана и др. ОДЕССКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ МОРСКОГО ФЛОТА - основан в 1930 как Одесский институт инженеров водного транспорта, с 1945 современное название. Готовит инженерные кадры по гидротехническим, судостроительным, технологическим, экономическим и другим специальностям. В 1993 ок. 5 тыс. студентов. ОДЕССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - основан в 1918. Готовит инженерные кадры по механико-технологическим, энергетическим, приборостроительным, химико-технологическим, экономическим и др. специальностям. В 1993 ок. 7 тыс. студентов. ОДЕССКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - открыт в 1810. Современное здание построено в 1887 (архитекторы Ф. Фельнер и Г. Гельмер). Оперы исполняются на украинском и русском языках. С 1926 академический. ОДЕССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - основан в 1865 как Новороссийский университет. Воссоздан в 1933 с современным названием

скачать реферат Творчество Гоголя как явление

Однако эта разновидность “общерусской” культуры, вслед за Д.Н. Овсянико-Куликовским, определяется как “общерусская культура на малорусской (украинской) основе”. Уточняется, что к этой культуре (на “украинской основе”) принадлежат не только “украинские” повести Гоголя, но и “петербургские” повести, “Ревизор”, “Мертвые души”, “Выбранные места из переписки с друзьями” и другие его произведения. Признаком принадлежности к ней является не украинское происхождение Гоголя и не украинская тематика его ранних произведений, а генетическая связь гоголевского творчества с украинской культурой XVII—XIX веков. Гоголь рассматривается одновременно как завершитель эстетики украинского Барокко и как вдохновитель и один из родоначальников идеологии, а в некотором отношении и эстетики украинского романтизма. В произведениях и письмах Гоголя можно обнаружить значительное количество примеров, “общерусского” политического сознания: “Русская земля”, за которую умирают запорожцы в “Тарасе Бульбе”, “Русь — птица-тройка” в “Мертвых душах”, “Россия” в “Выбранных местах” — это не реальная Великороссия, как считает большинство исследователей, и даже не Российская империя, а абстрактно созданный метафизический общерусский Универсум, “Мировая держава”, наделенная конкретными украинскими и великорусскими этно-культурными признаками.

скачать реферат Ответы на экзаменационные вопросы по истории

По Ясскому мирному договору Турция признавала Крым владением России. Границей м/у двумя странами стала река Днестр. В состав России вошла территория между реками Буг и Днестр. Турция признавала российское покровительство Грузии, установленное Георгиевским трактатом 1783 г. В результате русско-турецких войн ускорилось хозяйственное освоение степного юга России. Ширились связи России со странами Средиземноморья. Было ликвидировано Крымское ханство - постоянный очаг агрессии против украинских и русских земель. На юге России были основаны Николаев (1789), Одесса (1795), Екатеринодар (1793, ныне Краснодар) и др. Русско-шведская война 1788-1790 г. В конце 80-х годов ХУШ в. России пришлось одновременно вести военные действия на два фронта. В 1788 г. Швеция решила вернуть земли, утраченные еще в Северной войне. Военные действия проходили вблизи Петербурга, когда основные армии сражались на юге против Турции. Наступление на суше не дало результатов, и вскоре шведский король и его войска покинули пределы России. Более того, русские войска заняли значительную часть шведской Финляндии.

скачать реферат Развитие Интернета в целях образования

Если последняя задача может быть решена с привлечением зарубежных специалистов и тренинга зарубежом, то первая задача должна решаться только в Украине и включать создание образовательной материальной и методической базы, включая подготовку учебников, методических указаний и разработка терминологии. Основными проблемами развития профессионального образования в области сетевых информационных технологий являются: . недостаточное количество преподавателей и специалистов, имеющих реальный опыт работы в Интернет и разработки приложений для Интернет; . отсутствие учебной и методической литературы на украинском и русском языках. . недостаточно развитая коммуникационная инфраструктура в стране и скорость каналов подключения к Интернет у университетов и учебных заведений; . бедные информационные ресурсы образовательного характера на украинском и руссокм языках (включая ресурсы СНГ); . слабая оснащенность компьютерами в школах и университетах. Часть приведенных проблем может быть решена университетами и учебными организациями в процессе постановки и развития учебных курсов, используя новые парадигмы и принципы образования в ГИП, кратко рассмотренные ниже.

скачать реферат Конституционные процессы в Крыму в 1997 году

По мотивам несоответствия нормативно-правовых актов Верховного Совета Крыма Конституции и законом Украины Президент Украины может приостановить действие нормативно-правовых актов крымского парламента с одновременным обращением в Конституционный суд Украины относительно их конституции. В то же время крымские депутаты оставили без изменения неутвержденную Верховной Радой статью 6, позволяющую русский язык "функциональным языком и языком делопроизводства в Автономной Республике Крым". Государственными же языками определены крымско-татарский, украинский и русский. (31,32) 24 октября заместитель Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крыма Анушаван Данелян встретится с главой миссии ОБСВ в Украине Майклом Вайгантом и выразил надежду, что 8 ноября Верховная Рада Украины примет не утвержденные ранее статьи Конституции Крыма”. А.Данелян подробно проинформировал о результатах своей поездки в Киев в Верховную Раду Украины, где в течение 2-х недель согласовывал неутвержденные статьи Конституции Автономной Республики Крым.

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
скачать реферат Астрология и религия

В принципе, эти две причины можно рассматривать как две стороны одной причины. Вот и пошло: от Православной отделилась Католическая, от неё протестанты, лютеране, кальвинисты и т.п. Русская Православная церковь отделилась (очень умело) от греческой. Введение нового обряда Никоном и появление старообрядцев. Здесь реформаторы оказались сильней, поэтому консервативная часть церкви оказалась не у дел, в опале. И совсем недавно украинское отделение Русской Православной церкви выделилось в самостоятельную церковь. Деление христианских церквей дошло сект, причём, чем дальше от начала деления образовалась церковь или секта, тем больше она подвержена злу. Появилось множество «манихейских» и дьявольских сект и направлений. Помимо деления церкви по причине принципа: «я сам могу», существует также деление по причине возникновения заблуждений и ложного видения, часто первое переплетается со вторым. Раздел - это очень болезненный процесс, но если разобраться, то вполне правильный. Потому что отделяются от грехов и пороков. Дело в том, что люди разные и догмы должны быть разные, адекватные им.

скачать реферат Украина: национальная самобытность и национализм

Так вот, украинские националисты надеются (см. об этом, в частности, в: Манекин Р.В. Символ распада (Указ.соч.)), что со временем население Восточной и Центральной Украины попросту вымрет, а часть украинского народа, сохранившаяся на Западе, станет той этнической средой, в которой зародится новый всплеск пассионарности (см. Л. Гумилева). Вспомним «сменовехоское» определение Советской власти, как «редиски, красной снаружи, но белой изнутри». И украинские, и русские националисты, по сути своей, империалисты. Разница между ними только в том, что первые – много слабее, и потому прикрываются «демократической» демагогией. И не более того. Обширный (правда, несколько ангажированный) материал по данной теме представлен, в частности, в работах К.А. Фролова (см. напр.:  ). См. напр. материалы сайтов украинских националистов. См, напр.: Безпалько Б. Интервью Дмитра Корчинского. ( См., напр. Н.Бердяева о свободе, как основополагающей категории православного вероисповедания. В этой связи обратите внимание, в частности, на политическую деятельность, как российской, так и украинской «христианской общественности», вполне добротно представленную, скажем, на (h p:// www.za uli .ru). Думается, что никто не наносит большего вреда христианской идеологии, чем националистически ангажированная «христианская общественность».

скачать реферат Еще один миф ушедшей эпохи

Подобная участь постигла и большевиков-коммунистов, пренебрегших историческими реалиями своего времени. В конечном счете, обманывавшие весь мир, и, прежде всего, самих себя, кремлевские мифотворцы, как это часто бывает, сами же себя и “переиграли”. А именно. Одним из итогов Второй Мировой войны стало присоединение к Украине земель, которые, в сущности, украинскими никогда и не были. Начиная Даниила Галицкого (1221-1264 гг.), так называемые, “западенские” регионы Украины всегда ориентировались в своем развитии, в большей степени, на Европу, нежели Россию. В разные времена эти области принадлежали Польше, Австро-Венгрии, Чехии. Здесь люди говорили и говорят на языке, который также отличается от украинского, как украинский от русского. Различия между двумя частями современного украинского сообщества определенно выходят за рамки политических систем и основываются на значительных исторических, культурных, религиозным, социально-экономических, психологических и даже – в некоторой степени – антропологических особенностях.

скачать реферат Объединение русских и украинских народов, Богдан Хмельницкий

Среди казачьих военачальников выделялся доблестью и удалью винницкий и брацлавский полковник Иван Богун, уже составивший себе громкое имя в предыдущих боях. Но тяжёлого поражения в этой битве украинскому войску избежать не удалось. В сентябре 1651 года под Белой Церковью бежавший из татарского плена Хмельницкий подписал с гетманом Потоцким новый договор, который перечеркнул даже скромные завоевания Зборовского договора. Паны возвращались в отобранные у них ранее имения. Число реестровых казаков сократилось вдвое. Часть православного украинского и русского населения, не в силах примириться с возвращением прежних порядков ,потянулась через Днепр к границе Московского государства близ Путивля. Другие ждали случая вновь взяться за сабли.»Мир у нас с поляками не крепок, потому что поляки всегда лгут, на миру не стоят», - говорил запорожский гетман посланцу путивльского воеводы князя Семёна Прозоровского. Вскоре на Украине вновь вспыхнула стихийная партизанская война. 22-23 мая 1652 года у горы Батог 20-тысячное войско польского атамана Калиновского встретилось с 27-тысячным казацко-татарским воинством и было разбито.

скачать реферат Украинизации

Количество украинцев среди служащих государственного аппарата с 1923 по1927 г. возросло с 35 до 54%. Доля коренной национальности среди членов КП(б)У в то же время увеличилась с 23 до 52%. Украинский язык, несмотря на противодействие противников украинизации ("русотяпов"), превратился в основное средство общения, язык официального делопроизводства и образования. В 1929 г. в УССР действовало 80% школ, свыше 60% техникумов и 30% институтов с украинским языком обучения. Расширялась сеть украиноязычной прессы и издательств: свыше половины книг, газет и журналов начали издаваться на украинском языке. К 1930 году соотношение украинских и русских школ составляло 10:1, на украинском велось преподавание в 2/3 технукумов и 1/3 вузов. Однако в осуществлении этой политики были и трудности. Некоторые руководители партии (во главе со Сталиным) считали, что нельзя предоставлять республикам полной самостоятельности в проведении этой политики, т.к. она стимулирует самосознание нации и может вызвать стремление к реальному суверенитету.

Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
скачать реферат Хрущев и Украина

Такие школы и учебные заведения были ликвидированы, а учащихся перевели в школы с украинским и русским языками обучения. Об этом Хрущев говорил в докладе на вышеупомянутом XIV съезде КП(б)У, настаивая на том, что “следует очищать учительские кадры от вражеских элементов. А среди работников школ, мы не должны закрывать глаза, много петлюровцев, офицерства”. Теперь уже Хрущев выступает и против “украинизации”. Выступлении на XVIII съезде ВКП(б) Хрущев сказал: “Украинский народ относиться с ненавистью к буржуазным националистам, ко всем этим подлым шпионам любченкам, хвылям, затонским и другой нечести. Эти изверги, отбросы человечества прокляты трудящимися Советской Украины. С помощью этих врагов украинского народа фашисты хотели закабалить цветущую Советскую Украину. Не вышло и не выйдет вовеки!”14. Хрущев объявил “фашистами” ни в чем не виноватых партийных и государственных руководителей А.А.Хвылю, В.П.Затонского, А.П.Любченко. С его приездом на Украину резко изменилась карательная практика: почти все арестованные присуждались к высшей мере наказания.

скачать реферат Генеалогическая классификация языков

Для установления последовательности расхождения языков (относительной хронологии). При этом сравниваются списки, составленные для двух родственных или предположительно родственных языков, и подсчитывается число слов, имеющих общий источник. Чем меньше число подобных слов, тем раньше произошло разделение рассматриваемых языков. На основе таких подсчетов для нескольких языков можно определить порядок их выделения из общего праязыка. Например, использование метода М. Сводеша при сравнении русского языка с другими славянскими языками дает следующую картину : Сопоставляемые языки Процент общей лексики Русский - белорусский 92% Русский - украинский 86% Русский - польский 77% Русский - чешский / словацкий 74% Русский - болгарский 74% Русский - словенский 74% Русский - сербский 71% Русский - македонский 70% Таким образом, оказывается, что наиболее близок к русскому языку белорусский, затем следует украинский, далее - польский, чешский, словацкий и болгарский, наиболее удалены от русского языка сербский и македонский языки.

скачать реферат Архаические элементы в русско-украинской свадьбе Иссык-Кульской области Кыргызстана

Огонь, давший первобытному человеку защиту от диких животных, точно так же, по его мнению, должен был защитить человека от злых духов, колдунов, напускающих порчу. Отсюда и пошел свадебный обычай проезжать через огонь, избегая порчи. Вот как описывает это П. П. Чубинский: « Бояре, выбежавшие наперед поезда, приготавливаются к новому обряду, который молодой должен совершить и который, нужно заметить, во многих местах с каждым днем все более и более вытесняется из числа обрядов, необходимых при свадьбах. Мы говорим о костре, через который новобрачные должны проезжать» (12,124). Как видно из записи, П. П. Чубинский относил этот обряд к исчезающим еще в 1877 г. Нами этот обряд записан спустя сто с лишним лет как бытующий в украинских и русско-украинских селах Приисыкулья. В селах Михайловка, Покровка, Теплоключенка сделаны записи свадебных обрядов, в которых упоминается о том, что свадебный поезд проезжал, да и сейчас иногда проезжает, через очистительный костер. «Раскидають, значить, солому у ворот и ждуть. Как увідят свальбу, так і зажгуть, а женіх з нєвєстой через нєго быстро проїзжають, да прямо к воротам, а там їx уже ждуть отєц і мати женіха з хлібом-сіллю» (Яковлева, 1911 г. р., с. Покровка). Необходимость этого действия объясняется следующим образом: «чтоби все плохоє в огні згоріло», «от порчі», «от сглаза».

скачать реферат Романтизм в творчестве Пушкина

Что такое романтизм каждый определяет по-своему. В своем учебнике для вузов А.Н. Соколов делает акцент на социально- исторической характеристике романтизма : «Русский романтизм, порожденный надвигающимся переломом в развитии России, стал в основном выражением новых антифеодальных освободительных тенденций в общественной жизни и мировоззрении». Но романтики описывают не только эпоху , но и самого человека. Положительный герой романтической литературы- это «человек неистовых страстей , интеллектуально-психологически возвышающийся над толпой , мечтательно устремленный в будущее». Что же такое романтизм для вас ? Какой бы ни был ответ, я думаю, каждый при слове романтика вспомнит незабвенные строки из стихотворения Пушкина : « Я помню чудное мгновенье .» Да и не удивительно , ведь поэзия Пушкина высшее выражение ценностей общечеловеческих: любви , дружбы , чести , совести , справедливости , милосердия , неприятия всяческого произвола , унижения личности. Вся поэзия Пушкина - это его лирический дневник. Поэзия не только его « памятник» , но и его «душа в заветном мире» . Пушкинская муза - муза возвышенная.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.