телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Товары для животных -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:История

Основные этапы создания государства на Украине

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Знайдено понад сто глиняних табличок з написами у вигляді клинопису. Дослідження її почав український археолог, історик і мирознавець В.М. Даниленко справа де шифровки писемності араттійців продовжується. На думку дослідника трипільської археологічної культури Ю. Шилова “Цивілізація тобто державність виникла на території України у V тисячолітті до н.е. разом з трипільською археологічної культурою”. Остання визнана явищем загальнолюдського історичного розвитку суспільства періоду дитинства цивілізації: так 1993 рік був оголошений ЮНЕСКО “роком культури трипілля”, відкритою В. Хвойкою 100 років тому. Що до етнічної приналежності трипільської, землеробською культури та держави Аратта думки дослідників неоднозначні. В. Хвойдо вважав трипільців прямими нащадками українців, які зберегли “край предків” до цього часу. Ю. Шилов кваліфікує трипільську культуру як культуру ранніх ще не розмежованих Індоєвропейців. Підкреслює спорідненість Аратти с культурою Греків, Слов’ян, Індусів. Однак визнає її про материком Української культури. В. Петров пропонує розрізняти лінію культурно історичних традицій та лінію власно-етничніх зв’язків і на підставі цього не вважає Українців нащадками трипільців. Арії (Орії) – з індоєвропейської (плуг, рало), орачі - це Ірано- Індійське відгалуження трипільців (аратів), мекали у пониззі Дніпра (Азовсько-Причорноморський район). Це державотворення існувало у другому тисячолітті н.е. Частина Оріїв пересилилась в Індію, а ті що залишилися на батьківщині утворили Індоорійський союз племен - Кімерійський. На думки О. Шокала, формувався протягом тисячоліть етнокультурного добору з різних племен довкола осерця духовної традиції створеної автохтонами України – Оріями, хліборобами. Г. Василенко вважає трипільську культуру слов’янською. Поки український народ виступив як самостійний цінник історії у південній Україні, існували державні організації інших народів. Від VII століття до н.е. на побережжі Чорного і Азовського морів осіли численні Грецькі колонії засновані з малоазійського Мімту: Тіра, Ольвія, Херсонес, Теодосія, Паніка-Пей, Фана-горія, Танаїс і ін. Греки намагалися використати природні багатства країни зорганізувати широку рибну промисловість, заходилися розводити хліборобство і виноградство дбали про годівля худоби але найбільшу увагу звертали на торгівлю з сусідніми племенами і на вивіз місцевих продуктів до Греції. Грецькі колонії не творили однієї держави, а кожне місце було окремою республікою, з демократичним ладом але фактично під проводом багатіїв – купців і промисловців. Тільки міста над Азовським морем у V століття до н.е. зорганізувалися в Боспорську державу під проводом династії Спартокідів. В 107 році до н.е. ця держава прийшла під владу царя Понту Мітрадата Евпатора, що намагався створити з чорноморських країн одну могутню державу, яка б мала стати базою для боротьби з Римом. Але чорноморські Грекі не виявили порозуміння для його планів і цей “другий Ганібал” упав у боротьбі, а чорноморські колонії перейшли під владу Риму. Пізніше у хуртовині переселення народів грецькі міста були знищенні і тільки Крим залишився в руках Візантії. Історичне значення грецьких колонії в тому що це були перші зорганізовані міста на території Україні, перші центри торгівлі і культури що мали великий вплив на сусідні племена.

В ХІІІ ж столітті вона об’єднується в другу державу, здобуває чим раз більше значення, а з початком ХІV ст. виступає вже в ролі “збирача розбитих білоруських і українських земель”, як пише Д. Дорошенко. В житті народів з цього часу і аж до половини ХVІ ст. Литва відіграє рішаючи роль, а з білорусами вона тісно зв’язана й до сьогодні. Все те примушує звернути докладнішу увагу в нашім загальні огляді на литовський елемент і на сформування литовської держави, яка протягом мало не цілих двох століть була державною й українського народу, була тогоспільною будовою, де досить мирно та спокійно жили поруч себе народи литовський український і білоруський. Українські землі (Київщина, Чернігово-Сіверщина, Поділля та Волинь) у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтського у 60-70 роках ХVІ ст. – 1569 рік. Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтське (ВКЛ) трактують до кінця ХV ст. федерацією окремих земель під верховенством великого князя Литовського. До початку ХVІ ст. ВКЛ конституційна монархія, а з 1501 р. –парламентська шляхетська республіка. Зважаючи, що ВКЛ у ХІV – ХVІ ст. успадкувало традиції Київської Русі (державні, культурні, правничі) та те, що слов’яни (Західна і Південно-Західна Русь) становили основний демографічний потенціал країни, окремі сучасні дослідники поділяють оцінки представників дожовтневої української історіографії В. Антонович, М. Грушевського, про ВКЛ як литовсько-руську державу. Українські землі що до 1471 року мали широку автономію продовжували використовувати Руське право – “Руську Правду”. З кінця ХV ст. з’явилося писання литовське право, яке виросло і розвинулося на групі староруського права, та його судової практики. Литовський статут у редакціях 1529, 1566, 1588 рр. – кодекс законів ВКЛ що визначив конституційні положення державного устрою, містив зводи цивільного, карного та сімейного права. Крип’якевич І.П. вважає що два століття прожиті у ВКЛ мали позитивне значення для формування українського народу та його державності. М. Грушевський наголошував, що Київський період перейшов не у Володимиро-Московський, а в Галицько-Волинський, потім в литовсько- польський ХІV-ХV ст. М. Брайкевич трактує друге Українське королівство втіленням невмирущого потягу українського народу до державності ліквідація якої у 1471 р. висловила неодноразові виступи української знаті, спрямовані на відродження української державності у складі ВКЛ. ІІ. (4). В той час дедалі гостріше назрівало питання тіснішого з’єднання Литви з Польщею. Поляки бажали остаточно взяти Велике князівство під свій провід. Для цієї справи вони приєднали дрібних литовських бояр, що були невдоволені своєю залежністю від вельмож і бажали мати такі права, як мала польська шляхта. Поляки пообіцяли зрівняти їх з шляхтою, якщо буде укладена тісніша унія з Полькою. Таким чином у самому Великому князівстві. Польща створила свою партію, що паралізувала всі плани Литовських самостійників. В обороні державної незалежності Великого князівства виступала вже тільки невелика група литовських і українських попів. Українські вельможі противилися унії з Польщею також з релігійних причин, то перебачали поширення впливів католицької церкви.

Внаслідок визвольної війни 1648-1554 рр., яку очолював Богдан Хмельницький, козацька республіка виходить за географічні межі “Запорізьких вільностей”, поширивши свою юрисдикцію на інші українські землі, остаточно формується як демократична держава з республіканським устроєм. Вперше на більшості українських земель протягом другої половини ХVІІ – кінця ХVІІІ ст. існувала держава, у якій знайшло своє втілення державне волевиявлення Українського народу. Правничіми ж пам’ятками того періоду ми вважаємо “Березневі статті” 1554 р. визначали автономний статус Гетьманщини у складі Російської держави з гарантією вищої законодавчої влади, власного війська, фінансової політики, права та судочинства. До 30-х років ХІХ ст. в Україні діяло “Малоросійське право”. В його основі – Литовський, статус 1566 р., який у 1728 – 1743 р. був модифікований у нову збірку “права”, за якими судиться малоросійський народ. Однак цей кодекс не був санкціонований царизмом по причині його автономістської та республіканської традиції. Не будучи визнаним, використався у судовій практиці України до 30-х років ХІХ ст., поки рішенням самодержавства на Україну поширювався чинність російського законодавства. Визначною пам’яткою української політичної думк та права ХVІІ ст. є так звана “конституція Пилипа Орлика” (“Пакти і конституція законів та вільностей Війська Запорізького”), укладена у 1710р в м. Бендерах гетьманом в еміграції П. Орликом, в ній була розроблена реальна модель незалежної української держави, заснованої на визнанні природних прав людини і права народу на свободу і державне самовизначення. 10 листопада 1764 р. указом Катерини ІІ було скасовано Гетьманство і створене Друга Малоросійська колонія на чолі з генерал-губернатором П.О. Румянцевим – адміністративний орган, залежний від царського уряду. У 1781 р. Лівобережна Україна поділена на Київське, Чернігівське та Новгород – Сіверське намісництва, с Слобідсько – Українська губернія стає Харківським намісництвом. У 1783 р. проведена реорганізація лівобережних козацьких полків у безмірній частини російської армії та запроваджено подушний податок (Кріпосництво). З 1796 року на українській землі поширюється чинність загально- російського адміністративного устрою. У Лівобережній Україні створено Малоросійську губернію: у Слобожанщині – Слобідсько – Українську губернію, у Правобережній Україні – Київську, Подільську й Володимирську губернії. Під кінець ХVІІІ ст. більшість українських земель попала під владу Росії. Окрім Гетьманщини та Запоріжжя Російська імперія за чергою здобула такі частини України: в 1772 р. за першим поділом Польщі – трикутник між Дніпром та Сожем, Дніпром та Богом з побережжя Азовського моря від Берди по Міце, в 1783 р.- Таврія, Крим і Кубанщина, в 1793 р. за другим поділом Польщі – Правобережжя від Дніпра до Пінськ-Кам’янець, в 1795 р. за Третім поділом Польщі – західну Волинь по ріку Буг, в 1812 р. – Бессарабію, врешті в 1815 р. – Холмщини, Позероським кордоном залишилися західні землі - Галичина, Буковина і Закарпаття, що належали до монархії Тастурків, Україна ввійшла знову в період бездержавності і мусила пристосуватися до життєвих форм, які накинули Ії чужі імперії. На початку ХХ ст. Малоросійку губернію поділено на три губернії: Катеринославську, Таврійську та Миколаївську (у 1803 р. перейменовано на Херсонську).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ТО)

Детальность изображения местности регулируется специальными цензами; особое значение из них имеют принятые для воспроизведения рельефа (см. табл.). Применительно к передаче контуров также разработана система их отбора и обобщения, то есть выделения наиболее существенных элементов за счёт исключения подробностей, упрощения начертания, замены группы знаков одним общим, объединения ряда характеристик и т.д. Например, на карте масштаба 1 : 5000 в городах выделяется каждое здание, 1 : 25 000 — застроенная часть квартала, 1 : 100 000 — квартал в целом, 1 : 500 000 — общий контур и основная планировка города (см. также Генерализация картографическая ). В СССР требуемое содержание Т. к. обеспечивается единой системой их редактирования, выполняемого на всех основных этапах создания или обновления карт, начиная от составления проекта аэросъёмки данного участка и кончая редакционным контролем издательских оттисков. Табл. Высота сечения рельефа горизонталями на советских топографических картах Характеристика местности Высота основного сечения в метрах на картах различных масштабов 1/106 1/500000 1/200000 1/105 1/50000 1/25000 1/104 1/5000 1/2000 1/103 1/500 Плоскоравнинная с уклонами до 20 Равнинная и всхолмленная с уклонами до 60 Предгорная и горная Высокогорная 50 50 100 200 50 50 100 100 20 20 40 40 20 20 20 40 10 10 10 20 2,5 5 5 10 1; 2 2(2,5) 5 — 0,5; 1 1; 2 2; 5 — 0,5; 1 0,5; 1; 2 2 — 0,5 0,5; 1 1 — 0,25; 0,5 0,5; 1 1 —   За рамкой листа Т. к. помещают его номенклатуру, название соответствующей политико-административной единицы и главного населённого пункта, численный и линейный масштабы, сведения о системах координат и высот, сечении рельефа, методе и годе изготовления

скачать реферат Разделение властей по Конституции Украины. Система сдержек и противовесов

Хотя они и не совершены, требуют более детального изучения и применения но уже можно говорить о том, что Украинское государство твердо стало на путь построения свободного, независимого и демократического государства. Как мы помним, еще десять лет тому украинский народ не знал о практическом применении в нашей стране принципа распределения и взаимодействия ветвей государственной власти и уже сегодня мы можем наблюдать конституционное закрепление этого принципа. Но самая проблема не снимается ни в теоретическом ни в практическом аспекте, поскольку на современном этапе создания государства довольно много случаев конфронтации между властными структурами, в особенности между законодательной и исполнительной, что не помогает решению довольно сложных проблем, которые стоят перед украинским государством и обществом.Использованная литература и нормативно-правовые акты. 1. Аверьянов В.Б. Содержание деятельности аппарата государственного правления и его организационные формы. //Советское государство и право. - 1988г.- №6 2. Азаркин Н.М. Монтескье. -Г., 1988г. 3. Венгеров А.Б. Теория государства и права. В 2-х частях. - Г., 1997г. 4. Вениславский Ф. Взаимодействие ветвей государственной власти как принцип основ Конституционного порядка Украины//Право Украины. - 1998. - №1 5. Общая теория государства и права /В ред. В.В.Копейчикова. - К. - 1997г. 6. Комментарий к Конституции Украины. / В ред. В.Ф. Опришка. - К. - 1996. 7. Конституция Украины. От 28 июня 1996 года. // ВВРУ. 1996. №30. 8. Хропанюк В.Н. Теория государства и права.- Г., 1996 г. 9. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - Г., 1973 г. 10. Чиркин В.Э. Разделение властей: социальные и юридические аспекты. //Советское государство и право. - 1990г.- №8 11. Чиркин В.Э. Элементы сравнительного государствоведения. -Г., 1994г.

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
 Банковские операции

Денис ШЕВЧУК: Для особо уважаемых персон. // Банковское дело в Москве, N4(136), 2006. 83. Шевчук Д. Особенности оформления автокредита в банке // Финансовая газета, 25/2007. 84. Шевчук Д. Ипотека основные требования к документам, залогу, заемщику // Финансовая газета, 28/2007. 85. Д. Шевчук. Кредитование физических лиц для любых целей использования под залог недвижимости, находящейся в собственности заемщика или третьих лиц // Финансовая газета, 32 (816)/2007, 33 (817)/2007. 86. Д. Шевчук. Общие фонды банковского управления и фондовый рынок // Финансовая газета, 39 (823)/2007. 87. Д. Шевчук. Предпринимательство: основные этапы создания организации // Финансовая газета, 41 (825)/2007. 88. Д. Шевчук. Банковские операции с векселями // Финансовая газета, 47 (831)/2007, 48 (832)/2007. 89. Д. Шевчук. Этапы ипотечной сделки // Финансовая газета, 50 (834)/2007. 90. Д. Шевчук. Ипотека требования к документам, залогу, заемщику // Коллегия, 5/2007. 91. Д. Шевчук. Оформление кредитов физ. лицам для любых целей использования под залог недвижимости, находящейся в собственности заемщика или третьих лиц // Коллегия, 6/2007. 92. Д. Шевчук

скачать реферат Учение Монтескье о государстве и праве

Таким образом, есть все основания считать, что в Конституции Украины помещаются соответствующие механизмы взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, способные гарантированно обеспечить принцип обособленности и взамо подконтрольности (система сдержек и противовесов) всех ветвей государственной власти и обеспечения их ответственности перед законом. Хотя они и не совершены, требуют более детального изучения и применения но уже можно говорить о том, что Украинское государство твердо стало на путь построения свободного, независимого и демократического государства. Как мы помним, еще десять лет тому украинский народ не знал о практическом применении в нашей стране принципа распределения и взаимодействия ветвей государственной власти и уже сегодня мы можем наблюдать конституционное закрепление этого принципа. Но самая проблема не снимается ни в теоретическом ни в практическом аспекте, поскольку на современном этапе создания государства довольно много случаев конфронтации между властными структурами, в особенности между законодательной и исполнительной, что не помогает решению довольно сложных проблем, которые стоят перед украинским государством и обществом.

 Банковское право: конспект лекций

Ипотека – требования к документам, залогу, заемщику // Коллегия, 5/2007. 91. Д. Шевчук. Оформление кредитов физ. лицам для любых целей использования под залог недвижимости, находящейся в собственности заемщика или третьих лиц // Коллегия, 6/2007. 92. Д. Шевчук. Основные этапы создания предпринимательской организации // Коллегия, 9/2007. 93. Д. Шевчук. Особенности налогообложения недвижимости и сделок с ней при использовании оффшорных (нерезидентных) компаний // Коллегия, 10/2007. 94. Д. Шевчук. Страхование банковских вкладов – ответы на вопросы // Коллегия, 11/2007. 95. Д. Шевчук. Финансовые рынки, институты и инструменты // Коллегия, 12/2007. 96. Д. Шевчук. Корпоративные финансы // Коллегия, 1–2/2008. 97. Д. Шевчук. Корпоративные финансы // Финансовая газета, 7 (843)/2008. 98. Шевчук Д.А. Основные этапы создания юридического лица // Право и экономика, 1/2008. 99. Д. Шевчук. Отдельные вопросы страхования банковских вкладов // Финансовая газета, 10 (846)/2008. 100. Шевчук Д.А. Понятие и классификация расчетных правоотношений // Право и экономика, 4/2008. 101. Шевчук В.А., Шевчук Д.А

скачать реферат Пирмерный перечень вопросов по истории

Духовно-рыцарские ордена крестоносцев. Причины поражения крестовых походов. Значение крестовых походов. 47. Основные этапы создания монгольской империи в XIII веке. 48. Завоевания турок-османов в Восточном Средиземноморье и их последствия. 49. Зарождение товарно-денежных отношений в Европе в XIV-XV веках. 50. Столетняя война. Жанна д’Арк. 51. Испанская реконкиста. 52. Великие географические открытия. 53. Создание первых колониальных империй европейскими государствами. 54. Индейские цивилизации в Америке до её открытия европейцами. 55. Эпоха Возрождения в Европе. 56. Реформация. 57. Контрреформация в Европе. 58. Крестьянская война в Германии (1524-1525 годы). 59. Буржуазная революция XVI века в Нидерландах: причины, этапы, характер и значение. 60. Английская революция XVII века. 61. Итоги "Тридцатилетней войны". 62. Семилетняя война 1756-1763 годов. 63. Американская революция восемнадцатого века. 64. Основные этапы Великой Французской Революции. 65. Внешняя политика Франции в период Директории и Империи. 66. Особенности буржуазных революций в Европе и их общие черты. 67. Основные решения Венского конгресса 1815 года. 68. Основные характеристики экономического развития Европы во второй четверти XIX века. 69. Революции 1848-49 годов в Европе.

скачать реферат Конституция 1936 года - история принятия и основные положения

Цель работы – комплексное изучение создания, развития, содержания и характерных черт Конституции СССР 1936 года. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: - рассмотреть основные этапы создания Конституции СССР 1936 года - проанализировать содержание и характерные особенности Конституции СССР 1936 года - определить сущность и значимость Конституции СССР 1936 года. Предмет исследования – История государства и права СССР. Объект исследования – Конституция СССР 1936 года. В процессе подбора материала для написания данной работы выявилось, что публикации последних лет не полно отражают сущность и значение Конституции СССР 1936 года. Вероятно, это связано с тем, что прошло довольно много времени с момента ее принятия и действия. Поэтому стоит отметить особую историческую значимость изучения Конституции СССР 1936 года как одного из важнейших периодов истории развития отечественного государства и права. Изучению исторического пути Советской Конституции посвятили свои работы Б.П. Кравцов (Советская конституция и ее историческое развитие), С.Л. Ронин (Конституция СССР 1936 года), И.М. Степанов (Развитие Советской Конституции) и др.

скачать реферат Интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств

Теоретически выделяются следующие основные этапы создания интеграционных объединений: преференциальные торговые соглашения, зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз, политический союз. На практике они в чистом виде не встречаются, но встречаются с многочисленными оговорками, а также в виде различных комбинаций и модификаций. 1.3. ЗНАЧЕНИЕ РОСТА КАЧЕСТВЕННОГО УРОВНЯ ПРЕДМЕТОВ ОБМЕНА МЕЖДУ СУБЕКТАМИ. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ ПО УРОВНЮ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ПЕРВИЧНЫХ ПРОДУКТОВ. В предыдущей главе среди основных глобальных целей мировой интеграции была указана цель роста качественного уровня предметов обмена между субъектами. Реализация этой цели является необходимым условием экономического роста субъектов и позитивного развития их объединений. Это предполагает то обстоятельство, что каждый субъект мирового пространства должен стремиться к тому, чтобы произвести и реализовать другим субъектам максимально ценные для них блага. В этой деятельности заключается высшее счастье каждого субъекта. Более того, от сбалансированности и высоты качественных уровней входящих и выходящих предметов обмена напрямую зависит благосостояние и экономический рост каждого субъекта.

скачать реферат Ответы на вопросы к экзамену по мировой экономике

Секретариат возглавляется Генеральным директором Организации. Генеральный директор назначается на четырехлетний период и координирует работу Секретариата. 43. Европейская валютная система. ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА - организационно-экономическая форма отношений ряда стран Европейского Союза (Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, ФРГ) в валютной сфере, действующая с марта 1979 г.: направлена на стимулирования интеграционных процессов, уменьшение и взаимоувязку колебаний курсов национальных валют, постепенное превращение ЕС в зону валютной стабильности, базирующуюся на собственных валютностоимостных инструментах, ограничение роли доллара США в международных расчетах стран ЕС, т.е. в перспективе - на создание предпосылок для формирования валютно-финансовой сферы единого внутреннего рынка стран-участниц ЕЭС. Располагает специальной европейской расчетной единицей - ЭКЮ, которая является полноценной коллективной международной валютой. Основные этапы создания: 1) Решение о создании ЕВС вступило в силу 13 марта 1979г.

Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
скачать реферат Небольшой сборник экзаменационных билетов по информатике за весенний семестр 2001 года

Единицы измерения информации. 170. Понятие каталога. Какая информация хранится в каталоге? 171. Типы окон в WI DOWS. 21. Перечислите основные этапы создания публикации в системе Page Maker. 172. Назначение и функции табличного процессора. Назовите наиболее распространенные табличные процессоры. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету ИНФОРМАТИКА. БАЗОВЫЙ КУРС Билет № 2221. В чем суть кодирования информации? Зачем применяется кодирование при обработке информации на ПК? 173. Роль операционной системы в работе компьютера. Назовите наиболее популярные ОС. 174. Понятие Мультимедиа. Программные средства Мультимедиа в WI DOWS. 22. Назначение и краткая характеристика редактора Page Maker. 175. Какая ячейка электронной таблицы называется текущей? Где (в панели управления) выводится адрес и содержимое текущей ячейки? Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету ИНФОРМАТИКА. БАЗОВЫЙ КУРС Билет № 2322. Что такое драйвер? Приведите примеры устройств, для работы которых требуется свой драйвер. 176. Способы вывода информации о файлах и каталогах в панели or o Comma der. 177. Стандартные программы в WI DOWS 95 (98) и их назначение. 23. Объясните назначение команд Сохранить как и Сохранить в текстовом процессоре Word. 178. Что называется относительной и абсолютной ссылками в электронной таблице? Как указать абсолютную ссылку? Приведите примеры. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету ИНФОРМАТИКА.

скачать реферат Дистанционное образование

Для удобства работы среда по генерации электронных учебников допускает разработку проекта по отдельным частям, что позволяет организовать работу над учебником нескольких специалистов-предметников. К таким требованиям подходит среда для разработки электронных систем обучения oolbook II Assis a Versio 6.0, в которой может быть реализован электронный учебник по какой-либо теме для студентов дистантной формы обучения ТПУ. 5. Основные возможности oolBook II Assis a Versio 6.0 Программный продукт oolBook II Assis a Versio 6.0 предназначен для без какого бы то ни было программирования создавать и распространять обучающие программы доступные, как в локальном варианте, так и в сетевом для локальных сетей и интернет. В oolBook II Assis a Versio 6.0 имеется управляемый посредством шаблонов интерфейс, который позволяет вести обучение шаг за шагом. Разработчики могут начать работу с этим продуктом со специально разработанного модуля Book Specialis , который проведет их по всем основным этапам создания приложения. Добавление в учебную программу видео, звука, графики и интерактивных функций производится путем простой буксировки (drag-a d-drop) мышью соответствующих файлов.

скачать реферат Брэндинг, как часть системы лояльности

В ранней истории Соединенных Штатов марки часто использовались для идентификации скота (коров, овец), позже стали использоваться для отмечания особого качества товара, представленного владельцем определенной фермы или ранчо. Однако настоящий расцвет идеи брэндинга пришелся на вторую половину двадцатого века, и связано это было с вполне естественными причинами - появлением на рынке большого количества похожих товаров. 2.2 Процесс создания брэнда 2.2.1 Основные этапы создания брэнда Известно, что маркетинг может быть эффективен только в том случае, когда товар соответствует потребностям рынка. Аналогичная ситуация с брэндингом - если товар не в состоянии удовлетворить потребителя, то любой, самый гениальный брэнд, созданный для него, обречен на провал. Создание брэнда - это творчество, основанное на глубоком знании рынка. Процесс создания брэнда достаточно сложен, а цена ошибки может составлять просто астрономическую сумму, поэтому многие крупные компании предпочитают не заниматься этим самостоятельно, а передать создание брэнда фирмепрофессионалу в этой области.

скачать реферат Политико-правовая мысль

Это иноземное влияние Цицерон стремился согласовать с собственно римскими традициями в области государственно-правовой практики и политико-правовой мысли. Государство определяется как дело, достояние народа. «Народ – не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов». Государство – это определенное правовое образование, общий правопорядок. Таким образом, Цицерон стоит у истоков той юридизации понятия государства, которая в последующем имела много приверженцев, вплоть до современных сторонников идеи «правового государства». По его мнению, основная причина создания государства – врожденная потребность людей жить вместе. Цицерону близки идеи Аристотеля о том, что семья - это первоначальная ячейка общества, из которой постепенно возникает государство. Государство в его работах неразрывно связано с частной собственностью, следовательно, первоочередная задача государства – охрана собственности. Как же возникает государство и право? Ответ таков: благодаря тому, что люди самой природой наделены «семенами разума и справедливости, следовательно, им доступно постижение божественных начал и стало возможным само возникновение упорядоченного человеческого общения, добродетелей, государства и права.

скачать реферат Инновационный проект

смотреть на рефераты похожие на "Инновационный проект" содержание1. ВВЕДЕНИЕ 32. Инновационный проект. 4 2.1. Инновационный проект: основные этапы создания и реализации. 4 2.2. Классификация инновационных проектов. 9 2.3. Эффективность инновационного проекта 103. Заключение 15ЛИТЕРАТУРА 161. ВВЕДЕНИЕ Понятие «инновационный проект» употребляется в нескольких аспектах: - как дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей; - как система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий; - как процесс осуществления инновационной деятельности. Эти три аспекта подчеркивают значения инновационного проекта как формы организации и целевого управления инновационной деятельностью. В данной работе подробно рассказывается об основных этапах создания и реализации инновационных проектов, приведена классификация инновационных проектов, а также говориться о методах оценки инновационных проектов. 2. Инновационный проект. 2.1. Инновационный проект: основные этапы создания и реализации.

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
скачать реферат Технополисная концепция развития экономики

Знакомство с нижеприведенной таблицей  показывает, что организация технополисов требует большой подготовительный работы, предполагающей согласованные действия властных структур разного уровня, начиная с правительственного и кончая региональным и городским, а также всех заинтересованных организаций: научно-исследовательских, предпринимательских, финансовых и т.д. Эти действия прежде всего должны быть нацелены на: 1) выяснение наиболее важных потребностей конкретных регионов и территорий в высокотехнологичных отраслях производства и видах наукоемкой продукции; 2) определение приоритетных направлений социально-экономического развития  этих регионов и территорий с учетом возможностей, открываемых перед ними в случае создания на их базе технополисов; 3) тщательных анализ наличия объективных предпосылок для создания технополиса; 4) уточнение целей, задач и перспектив развития предполагаемых  технополисов. Таблица 1 Руководство для создания технополисов Основные этапы создания технополисов Суть этих этапов Формулировка основных направлений деятельности (для министерств) Содержание основных направлений 1.

скачать реферат Источники. Книга как источник текста

Томашевский Б. В первую очередь всякому занимающемуся вопросами текста необходимо точно знать природу книги. Прежде чем дать общую оценку книги как документа, заслуживающего большего или меньшего доверия, необходимо вкратце ознакомиться с историей создания книги, с тем, как книга делается. Остановимся на основных этапах создания книги, отмечая главным образом те стороны дела, которые влекут за собой порчу текста. От момента создания произведения до момента появления отпечатанной книги в магазине произведение переживает сложную прихотливую историю. Я опускаю начальные стадии, имеющие более экономический характер, - стадии переговоров автора с издательством, заключения договора и т. п. Впрочем, уже в этой стадии произведение часто претерпевает крупные изменения. Издатель всегда блюдет - и в этом его назначение - интересы книжного рынка. Книжный рынок определяется потребностью читателя, и в этом отношении издатель является как бы представителем всего коллектива читателей. Экономические расчеты - это лишь переведение в цифры, подлежащие учету, читательской психологии, и в прозаических бухгалтерских расчетах выражаются - или, лучше сказать, должны были бы выражаться - подлинные читательские запросы, разношерстные и разнообразные, приведенные к единой мере - выгодности издания.

скачать реферат Гражданско-правовое положение обществ с ограниченной ответственностью

Целью дипломной работы является осуществление подробном анализа правового регулирования общества с ограниченной ответственностью как организационно – правовой формы юридического лица. Для достижения намеченной цели в работе были поставлены следующие задачи: определить основные источники правового регулирования обществ с ограниченной ответственностью; дать определение и раскрыть понятие общества с ограниченной ответственностью; проанализировать последние изменения в законодательстве в отношении обществ с ограниченной ответственностью; описать основные этапы создания, реорганизации и ликвидации общества с ограниченной ответственностью. Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью, как разновидность юридических лиц. Предметом исследования является законодатель регламентированный процесс образования, осуществления и прекращения деятельности общества с ограниченной ответственностью. Теоретической основой исследования явились труды отечественных ученых в области экономики, права, управления финансов, так же различные нормативно правовые акты Российской федераций.

скачать реферат Нормы, регулирующие отношения создания и регистрации юридического лица

СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Глава I Теоретические положения о сущности юридического лица 6 1.1 Развитие легального определения юридического лица в истории гражданского законодательства нашей страны 7 1.2 Теоретические положения о конструкции юридического лица 10 Глава II Создание юридического лица 20 2.1 Теоретические и практические аспекты создания юридического лица 20 2.2 Основные этапы создания юридического лица 29 2.3 Регистрация юридических лиц: проблемы и пути их разрешения 39 2.4 Стадия правовой экспертизы документов, представленных для государственной регистрации юридических лиц: аргументы за и против 45 Глава III Анализ судебной практики по созданию юридических лиц 54 3.1 О некоторых нарушениях, влияющих на регистрацию юридического лица 54 3.2 Анализ практики отказов в регистрации юридического лица 61 Заключение 67 Литература 70 Введение Институт юридического лица относится к числу основных в российском гражданском праве. Его можно определить как совокупность (подсистему) норм, устанавливающих правоспособность юридического лица и способы ее осуществления, порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также особенности их организационно-правовых форм.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.