телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:История

Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Завдяки величезним латифундіям на Київщині, Брацлавщині й Лівобережній Україні магнати відчували себе “королев`ятами”, які не підпорядковувалися жодній адміністрації. Ці “удільні князі” здійснювали суд над своїми підданими, засновували міста і слободи, будували палаци, організовували військові загони, роздавали землю за службу своїм васалам. Ще одним наслідком унії можна вважати процеси народної та феодальної колонізації, що розгорнулися в напрямку на схід та південний схід. На нових землях оселялися селяни-втікачі з районів розвинутого фільваркового господарства, де зростала панщина. Для заохочення селян магнати оголошували тут “слободи” – новопоселенцям надавалися значні пільги у виконанні повинностей на визначену кількість років. Як зазначалося вище Люблінська унія спричинила привласнення українських земель польськими магнатами й шляхтою, представники якої засновували тут фільварки та промисли. Українська шляхта, що дотримувалася православної віри, володіла невеликими маєтностями. В подальшому усунення української шляхти від влади призвело до того, що багато її синів поповнили козацтво (прикладом тому був Петро Конашевич-Сагайдачний), а в період Визвольної війни середини XVII ст. багато українських шляхтичів стали керівниками козацької армії. Таким чином, Люблінська унія 1569 р. мала відчутні негативні наслідки для українського народу, визначивши подальші процеси його суспільного розвитку: посилення національного гніту та зростання національно-визвольного руху. 2. Брестська унія та посилення національного гніту. 1. Передумови Брестської унії. Релігійне життя в Україні в період після Люблінської унії характеризується значною складністю. Посилення суспільної ваги шляхти співпадає з занепадом православної церкви. В українських землях набуває певного поширення Реформація в вигляді соцініанства. Проте, на відміну від Голландії та Англії, де Реформація перемогла за умов розвитку ринкових відносин, “в Польсько-Литовській державі, де риночними стосунками були охоплені лише великі поміщики, ідеї Реформації не змогли знайти собі міцної соціальної опори. Православне населення Речі Посполитої ставилося до духовних новацій, як до чогось чужого, іноземного, органічно пов`язаного з культурою польського католицизму” . Значно більше впливала на українське суспільство боротьба між православною та католицькою церквами, яка сприймалася більшістю українців як аналог боротьби між українцями й поляками. Так, у 1583 р. польський король Стефан Баторій розпорядився відібрати землю в усіх полоцьких православних церков і монастирів і передати її єзуїтам, які розгорнули активну діяльність в українських землях після Люблінської унії. Католицькі колегіуми були відкриті у Львові, Кам`янці-Подільському, Луцьку, Вінниці, Острозі, Фастові, Новгороді-Сіверському тощо. Бувши найкращими навчальними закладами для свого часу, вони почали поповнюватись дітьми православної шляхти. Ще однією причиною послаблення позицій православної церкви стала втрата підтримки з боку потужної в минулому константинопольської патріархії, яка переживала тяжкі часи після завоювання Візантії турками- османами.В самій Україні польські королі почасти призначали на вищі церковні посади світських людей.

Повна унія з Польщею обнадіювала їх щодо урівнянння у правах з польськими шляхтичами. Важливу роль в укладенні унії відіграло те, що її прибічником виявився тодішній великий князь литовський та король польський Сигізмунд- Август. Всередині XVI ст. навколо унії розгорнулася гостра боротьба між польськими панами і литовськими прибічниками унії з одного боку та противниками унії (здебільшого ними були українські та білоруські магнати) з іншого боку. Ситуацію в Литві ускладнила Лівонська війна (1558-1583) між Московією та Лівонським орденом. Литва взяла участь у бойових діях на боці ордену. Внаслідок цього московське військо здобуло 1563 року Полоцьк, що належав до того часу Литві. Литва опинилася у критичному становищі. Для продовження війни вона потребувала внеличезних коштів та війська. Тому шляхта в Литві (як литовського, так і українського та білоруського походження) вимагали унії з Польщею, щоразу стикаючись з опором магнатської олігархії. 1.2. Люблінський сейм 1569 р. та прийняття унії. “Коли після безплідних сеймів 1565-66 рр. Наприкінці 1568 р. з питання про унію в Любліні було призначено новий сейм за участю представників литовських станів, литовські магнати і тут зуміли утримати представників шляхти в повній слухняності та звели спільний сейм до конференцій двох окремих сеймів” . Це виявилося в тому, що, коли литовське бачення унії (зі збереженням широкої автономії) розбіглося з польським (зі злиттям Литви й Польщі в одну державу), то посли Литви – князі К.Острозький, Г.Ходкевич, Є.Волович, К.Радзивілл та ін. – вирішили зірвати сейм і таємно виїхали з Любліна, щоб зібрати шляхетське ополчення для боротьби проти унії. Проте Сигізмунд-Август за підтримки польських магнатів та шляхти обох країн оголосив універсал про відібрання в Литви та приєднання до Польщі Волині й Підляшшя. Не відчувши реального спротиву послабленої війною та суперечностями Литви, король видав ще один універсал про приєднання до Польщі Київщини й Брацлавщини. Таким чином, територія Великого князівства Литовського вдвічі зменшилася. Тепер литовські посли змушені були повернутися на сейм. Вони просили не відбирати в них маєтності й зберегти певну автономію залишкам їхньої держави. Поступилися і найбільші противники унії українські магнати О.Чарторийський, К.Острозький, Б.Корецький, К.Вишневецький, розраховуючи на те, що не будуть позбавлені своїх привілеїв. Отже, 1 липня 1569 р. було підписано Люблінську унію, у відповідності до якої Польське королівство та Велике князівство Литовське об`єдналися в єдину державу – Річ Посполиту з виборним королем, спільним сеймом, спільною казною й грошовою одиницею, єдиною зовнішньою політикою. Литва втратила свою державність, ставши частиною Речі Посполитої та зберігаючи автономію лише в місцевому управлінні, організації війська та судочинства. З усіх українських земель під владою Литви залишилися тільки Берестейщина та Пінщина, що межували з Білоруссю, а всі решта українські землі, тобто переважна більшість їх, відійшли під владу Польщі. Люблінський сейм закінчився в середині серпня 1569 р. За словами М.С.Грушевського, “ в декілька засідань на ньому було здійснено те, чого не могли досягнути тривалі війни і сторіччя дипломатичних переговорів і хитрощів”. 3. Наслідки Люблінської унії для України.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Змагарныя дарогi (на белорусском языке)

Цяжкi i нявыносны, сумны й няволячы жаўнерскi быт у бязьдзейнасьцi. У некалi здысцыплiнаваныя й дасканала вышкаленыя шэрагi вояў прыносiць ён упадак дысцыплiны, маральны расклад, зьнеахвочаньне, безнаазейнасьць, мiзэрнасьць i абыякавасьць. Жаўнерам можа быць адно чалавек чыну, працы, вечна нястомнага й дзейнага духу, чалавек энэргii й руху. Пакiнь жаўнера самога сабе на нейкi час, не дай яму заданьняў, працы й занядбай дысцыплiну, дазволь на пэўныя ўплывы, i ён перастане быць жаўнерам. Колькi месяцаў пераходнага арганiзацыйнага часу, калi шмат яшчэ было няпэўнага й нявыясненага, калi нейкiя рамесьнiцкiя курсы цi праца - рэдкая зьявiшча, а дысцыплiна амаль цалкам занядбаная, зрабiла жахлiвы ўплыў на польскую армiю, прывезеную з кантынэнту ў Ангельшчыну ў 1946-1947 годзе. Найбольш дэструктыўным дзейнiкам была няпэўная будучыня гэтых людзей. Разам зь першымi паваеннымi мiжнароднымi канфэрэнцыямi, разам з акупацыяй Беларусi, Украiны й Польшчы бальшавiкамi й замацаваньнем там камунiстычнае ўлады разьвеялiся шматлiкiя пляны й надзеi гэтых людзей

скачать реферат История Украины

Таким чином, з IX по 30-ті роки, XII ст. Київська Русь відкрила новий феодальний період в історії народів Східної Європи. Передовий для того часу соціально-економічний і політичний лад, вдала використання надбань світової цивілізації, духовне і культурне відродження, прийняте християнства, - все це сприяло утвердженню Київської Русі – України, як однієї з провідних країн світу. Завдання № 12(4) Брестська церковна унія 1596 р. План.1. Становище православної церкви в Польській державі. Причини церковної унії. 2. Берестійські собори 1596 р. Релігійна політика і політична боротьба. 3. 400 – річна історія унії, її світлі й тіньові сторони. 1. Після ля Люблинської унії 1569 р. посилився суспільно-політичний рух на українських землях як протидія польським католикам. Князь Василь – Костянтин Островський очолив православну магнатсько-шляхетську опозицію, яка прагнула автономії українських земель у складі Речі Посполитої. Більшість залишалися вірною батьківській вірі – православ‘ю, та бажала ліквідувати на Україні магнатське землеволодіння. Богдан Хмельницький вважав, що король має бути государем – “щоби корал і стинав шляхту і дуки, і князі, щоби вільний був собі: згріши князь – урізати йому шию, згріши козак – то є ж йому учинити”.

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

В ходе военных действий проводились испытания опытных образцов танков Т-100 и СМК. К моменту перехода границы 7 армия и группа Гренделя, в последствии переформированная в 13 армию, на девять стрелковых дивизий имели шесть танковых и одну стрелково-пулеметную бригаду и десять отдельных танковых батальонов, всего 1569 танков и 251 бронеавтомобилиль (здесь и далее приводятся данные из статьи М. Коломийца "Советские бронетанковые войска в Зимней войне", журнал "ТанкоМастер" No2\97). С ноября 1939 года по 1 февраля 1940 года на Карельском перешейке было потеряно 1110 машин, в том числе в боевых действиях 540 и по техническим причинам 570 танков, из них безвозвратно 118. К 1 февраля количество танков на Северо-Западном фронте практически не изменилось. В то же время боевой состав увеличился на 20 ОТБ прибывших в состав фронта стрелковых дивизий. Всего в период до 25 февраля при прорыве главной полосы обороны и на подходах к второй полосе "Линии Маннергейма" было потеряно 1158 единиц бронетехники (746 единиц составили боевые потери, 411 вышло из строя по техническим причинам, в том числе безвозвратно - 150 единиц)

скачать реферат Хулиганство

Слово "порушують", яке даеться у визначеннi хулiганства (ч.1 ст.206 КК Украiни), вони трактують як таке, що свiдчить про наслiдки, необхiднi для складу хулiганства. З моеi точки зору, законодавець слово "порушують" застосовуе не для того, щоб вказати на наслiдки хулiганських дiй, а для того,щоб визначити дii, якi слiд квалiфiкувати як хулiганство: ". дii, що грубо порушують громадський порядок .". Згiдно п.14 Постанови Пленуму Верховного Суду Украiни вiд 28 червня 1991 року "Про судову практику у справах про хулiганство" хулiганськi дii, що супроводжувались погрозою вбивством, образою громадянина, заподiянням побоiв, тiлесних ушкоджень (за вийнятком умисних тяжких ушкоджень) чи пошкодженням державного i колективного майна або приватного майна громадян без обтяжуючих обставин, належить квалiфiкувати тiльки за вiдповiдною частиною ст.206 КК Украiни. Додаткова квалiфi- кацiя за статтями про злочини проти особи або проти державного i колективного майна чи приватного майна громадян не потрiбна. Важливо проводити розмежування мiж кримiнально карним хулiганством i хулiганством, вiдповiдальнiсть за яке настае за кодексом про адмiнiстративнi правопорушення.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Гвиччардини, несомненна их связь с домашними хрониками и т. н. записными книжками горожан, особенно флорентийцев, 14-15 вв. Своими "Опытами" Монтень узаконил тип свободного философского рассуждения, не ограниченного в движении мысли никакой заранее заданной темой, никаким жестким планом.ФилософияИсследуя природу человеческого знания, Монтень показывает его ограниченность, недостоверность всего, что сообщают чувства, неспособность разума на какое-либо окончательное утверждение, невозможность обоснования им веры. Скептицизм Монтеня, испытавший влияние античного пирронизма (см. Пиррон), непосредственно связан с некоторыми направлениями поздней схоластики и особенно - с религиозно-философскими идеями христианского гуманизма, разработанного в трудах Пико делла Мирандола, Эразма Роттердамского, Вивеса, Агриппы Неттесгеймского. Обоснованию скептицизма посвящена у Монтеня 12 глава 2-й книги "Опытов" своего рода трактат в трактате, - названная "Апология Раймунда Сабундского"; беря под защиту испанского схоласта, Монтень далеко не всегда согласен с выводами его "Естественного богословия", которое по просьбе отца он перевел в 1569 на французский язык и позднее опубликовал

скачать реферат Инфляция и антиинфляционная политика

Останнiм часом у цьому напрямi зроблено ряд крокiв i найважливiшим з них с введення у вереснi цього року нацiональноi валюти-гривнi. Це дало змогу в значнiй мiрi стабiлiзувати грошовий обiг в краiнi. Як мiра, що мас запобiгти необумовленому зростанню заробiтноi плати на пiдприсмствах, Кабiнетом Мiнiстрiв у 1995 роцi було прийнято постанову про порядок визначення сум, що вносяться до бюджету в зв’язку з перевищенням фонду споживання. Тобто зростання зарплати може вiдбуватися тiльки у межах iндекса мiсячноi iнфляцii. Також планусться iстотно зменшити розмiр податкiв та взагалi скасувати вiдрахування до деяких цiльових фондiв у складi бюджету на 1996 р. Час покаже, якi наслiдки для економiки Украiни принесуть новi антиiнфляцiйнi заходи. Висновки Iнфляцiя властива бiльшостi економiчно розвинутих краiн свiту i с основною проблемою в тих краiнах, що розвиваються. Чим би не була спровокована iнфляцiя, вона знецiнюс доходи бюджету й супроводжусться його дефiцитом. Крiм бюджетного дефiциту iнфляцiя обов’язково супроводжусться нерiвномiрним зростанням цiн й, звiдси, порушенням господарчих зв’язкiв, гонкою цiн мiж окремими галузями економiки й хвильоподiбним поширенням зростання цiн по районах держави й галузям.

скачать реферат История возникновения Украинского государства /Укр./

Побут українських земель. Таким чином, з IX по 30-ті роки, XII ст. Київська Русь відкрила новий феодальний період в історії народів Східної Європи. Передовий для того часу соціально-економічний і політичний лад, вдала використання надбань світової цивілізації, духовне і культурне відродження, прийняте християнства, - все це сприяло утвердженню Київської Русі – України, як однієї з провідних країн світу. Завдання № 12(4) Брестська церковна унія 1596 р. План. Становище православної церкви в Польській державі. Причини церковної унії. Берестійські собори 1596 р. Релігійна політика і політична боротьба. 400 – річна історія унії, її світлі й тіньові сторони. 1. Після ля Люблинської унії 1569 р. посилився суспільно-політичний рух на українських землях як протидія польським католикам. Князь Василь – Костянтин Островський очолив православну магнатсько-шляхетську опозицію, яка прагнула автономії українських земель у складі Речі Посполитої. Більшість залишалися вірною батьківській вірі – православ'ю, та бажала ліквідувати на Україні магнатське землеволодіння. Богдан Хмельницький вважав, що король має бути государем – “щоби корал і стинав шляхту і дуки, і князі, щоби вільний був собі: згріши князь – урізати йому шию, згріши козак – то є ж йому учинити”.

скачать реферат Транспортная система Украины

А также графики (1, 2) , отражающие тенденции развития каждого вида транспорта, через изменение объема отправки (перевозки), в данном случае за основу взят 1985 год - объем отправки (перевозки) в этом году принят равным 100%. • По данным: Статистичний бюлетень за 1997 рiк. Государственный комитет статистики Украины. К., 1998, с. 115. По данным: Статистичний щорiчник Украiни за 1996 р. Государственный комитет статистики Украины. К., «Украiнська енциклопедiя», 1997, с. 274, 275, 279, 280, 282, 286. см. приложение ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА Железнодорожный транспорт Железнодорожный транспорт является наиболее развитым в Украине (см. табл.1), по общей длине путей он занимает четвертое место в мире (после США, России и Канады). По грузообороту он выполняет основные объемы перевозок — 40--.60 % (даже в год наибольшего спада— 1997 г.—свыше 40 %), а по пассажирообороту является неоспоримым лидером — на него приходится порядка 50—70 % общего объема перевозок. При большой разветвленности путевой сети, большая половина которой — путевая сеть предприятий и организаций, значительный процент составляют электрифицированные участки (около 40 %), двух- и многопутевые участки (почти треть общей длины).

скачать реферат Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

Собственно мексиканская литература начинает складываться в раннеколониальный период в хрониках конкисты. Выдающимися творцами этого жанра были конкистадоры Эрнан Кортес (1485–1547) и Берналь Диас дель Кастильо (ок. 1492–1582), монахи Бернардино де Саагун (1550–1590), Торибио Мотолиния (1495–1569) и Хуан де Торкемада. В мексиканской литературе 17 в., как и в архитектуре, преобладал барочный стиль с характерными для него искусственностью, избыточной образностью и метафоричностью. В колониальный период выделяются три фигуры: прозаик-эрудит Карлос Сигуэнса-и-Гонгора (1645–1700), великая поэтесса Хуана Инес де ла Крус (1648–1695), заслужившая почетный титул «Десятой музы», и Хуан Руис де Аларкон (1580–1639), уехавший в Испанию, где он прославился как один из крупнейших драматургов Золотого века испанской литературы. В 19 в. на первый план в национальной литературе вышли просветительские либеральные идеи, составившие основу антиколониального движения в Испанской Америке. Эти идеи пронизывают творчество Хосе Хоакина Фернандеса де Лисарди (1776–1827), автора ряда публицистических работ и первого испаноамериканского романа Перикильо Сарньенто (Periquillo Sar ie o, 1816).

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
скачать реферат Основні методи боротьби з інфляцією

Також планується iстотно зменшити розмiр податкiв та взагалi скасувати вiдрахування до деяких цiльових фондiв у складi бюджету на 2001 р. Час показує позитивність наслiдків для економiки України антиiнфляцiйних заходів уряду та НБУ.Висновки Iнфляції та економічних криз не уникнула жодна країна. Навіть найважчі кризи закінчувалися, як правило, оновленням економіки і її підйомом. Тому більшість дослідників роздивляються кризи як переломний момент в науково- технічному, соціальному, політичному і економічному розвитку. Історичні ситуації не повторюються однозначно, і тому навіть власний досвід потребує переосмислення в умовах сьогодення. Методи, що допомогли іншим країнам вийти із кризи і подолати інфляцію, мабуть, повинні по-іншому використатися стосовно до конкретної ситуації. Iнфляцiя властива бiльшостi економiчно розвинутих країн свiту i є основною проблемою в тих країнах, що розвиваються. Чим би не була спровокована iнфляцiя, вона знецiнює доходи бюджету й супроводжується його дефiцитом. Крiм бюджетного дефiциту iнфляцiя обов’язково супроводжується нерiвномiрним зростанням цiн й, звiдси, порушенням господарчих зв’язкiв, гонкою цiн мiж окремими галузями економiки й хвильоподiбним поширенням зростання цiн по районах держави й галузям.

скачать реферат Художник Северного Возрождения: Питер Брейгель

Питер Брейгель Старший (Около 1525-1569) Мало найдется в истории искусства личностей столь загадочных и неоднозначных. В течение всей своей жизни Брейгель оставался "немым". Он не писал статей и трактатов, не оставил переписки и за исключением двух-трех близких по духу лиц не знал друзей. Брейгель не оставил портретов ни своей жены, ни детей, ни друзей. Полагают, что он иногда изображал самого себя среди собственных персонажей - однако никаких подтверждений тому нет. Его портреты, выгравированные его друзьями, не имеют сходства между собой. Cвою творческую деятельность Брейгель начал как график. Жил в Антверпене, Брейгель учился здесь у Питера Кука ван Алста, затем создавал рисунки для издателя гравюр Иеронимуса Кока. В 1551-1552 годах молодой художник совершил путешествие в Италию, после чего жил в Антверпене, затем в Брюсселе. Уже в ранних, исполненных с натуры рисунках и акварелях (1552-1553), изображающих грандиозные панорамы Тироля, Альп, виды родной страны, Брейгель проявил себя как новатор пейзажа, обнаружив целостное органическое чувство жизненных сил природы в единстве и бесконечном разнообразии ее проявлений.

скачать реферат Иван Грозный

В 1564 году Иван IY с приближенными и двором переезжает в Александрову слободу, откуда направляет послание к посадским людям, служилым людям и духовенству, отрекаясь от престола и обвиняя бояр в измене. Расчет царя оправдывается. Народ, верящий в доброго царя, борющегося с боярами, отправляет к нему делегацию, которая дает царю неограниченные полномочия. Для реализации своих целей Иван IY учреждает государев земельный удел – опричнину (от древнего «опричь» - кроме), куда отходят лучшие земли, расширяемые за счет опальных бояр. В опричники отбираются преданные, готовые беспрекословно повиноваться приближенные царя. Подозрительный и воспитанный с детства на примерах коварства и жестокости, неуравновешенный, и в то же время глубоко религиозный Иван развязал массовый террор в стране, казня и уничтожая население. Он стремился укрепить личную власть путем нагнетания всеобщего страха, уничтожая думающих и рассуждающих. Массовые казни, террор натолкнулись на сопротивление бояр, многие из которых пострадали. Их имущество было разграблено и разорено, а земли отошли опричнине. Опричнина вызвала недовольство духовенства. В 1556 г. на Земском соборе довольно весомо было высказано недовольство опричниной. В 1569-1570 гг. был совершен с опричным войском поход на Новгород по доносу в измене.

скачать реферат Время Ивана Грозного

Царь стремился укрепить личную власть путем нагнетения в стране всеобщего страха. Террор в России был тотальным. Грозный казнил и правых, и виновных, сторонников, и противников. Опричнина вызвала недовольство и озлобление против царя. Церковь отказалась поддерживать Ивана Грозного в его деяниях. В 1556 году на Земском соборе было довольно весомо высказано недовольство опричниной, после чего последовали новые казни. В 1569-1570 года Иван Грозный совершил с опричным войском поход на Новгород по доносу в измене. По пути опричники жгли города, грабили, убивали жителей. Разгром Новгорода длился 40 дней. Потери, которые понесла наиболее развитая в хозяйственном отношении часть России, были огромны. Из 6000 дворов (круглым счетом) зопустошили около 5000 и навсегда ослабили Новгород. А вернувшись в Москву, Грозный опалился на тех, кто внушил ему злобу на Новгородцев. Недовольство опричниной в стране нарастало; росло оно и в самой опричнине, так как казни «изменщиков» начались в ней самой. Оприная политика все больше ослабляла страну изнутри. Ухудшалось положение России в шедшей тогда Ливонской войне. В 1571 году последовал удар Крымского ханства. Хан Давлет-Гирей вторгся в Россию и сжег Москву.

скачать реферат Основные этапы создания государства на Украине

Вже історія Г – В держави ХІІІ ст. тісно в’яжеться з новим політ – їм чинником, що виник тоді на північно-західній границі руського світу. Цим чинником була Литва. Ще в ХІІ ст. супроти систем руських князівств, розбита на окремі незначні племена, Литва уявлялась слабким і мало важливим сусідом. В ХІІІ ж столітті вона об’єднується в другу державу, здобуває чим раз більше значення, а з початком ХІV ст. виступає вже в ролі “збирача розбитих білоруських і українських земель”, як пише Д. Дорошенко. В житті народів з цього часу і аж до половини ХVІ ст. Литва відіграє рішаючи роль, а з білорусами вона тісно зв’язана й до сьогодні. Все те примушує звернути докладнішу увагу в нашім загальні огляді на литовський елемент і на сформування литовської держави, яка протягом мало не цілих двох століть була державною й українського народу, була тогоспільною будовою, де досить мирно та спокійно жили поруч себе народи литовський український і білоруський. Українські землі (Київщина, Чернігово-Сіверщина, Поділля та Волинь) у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтського у 60-70 роках ХVІ ст. – 1569 рік. Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтське (ВКЛ) трактують до кінця ХV ст. федерацією окремих земель під верховенством великого князя Литовського. До початку ХVІ ст. ВКЛ конституційна монархія, а з 1501 р. –парламентська шляхетська республіка.

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
скачать реферат Возникновение и развитие феодального государства и права

Короли же, видя свою главную опору в рыцарстве, были вынуждены идти на удовлетворение его политических требований. В 1374 г. польское дворянство добилось уравнивания с магнатами в правах на землю и освобождения от повинностей (налогов) в пользу государства. В различных областях стали образовываться шляхетско-магнатские собрания - сеймики земель. А с 1454 года утверждается правило, что ни один закон, затрагивающий интересы дворянства не может быть принят без предварительного согласия сеймиков. Судебные дела в отношении шляхты были изъяты из компетенции королевского суда и переданы сословному шляхетскому земскому суду. Окончательное оформление политических прав польских феодалов произошло в т.н. Радомской конституции 1505 года. В 1569 году на Люблинском сейме происходит объединение Польши с Литовским Княжеством в Речь Посполиту. Главой государства был король. Но власть его была достаточно условна. Королевская власть была выборной и зависела от воли магнатов и шляхты. Действительная власть принадлежала общепольскому сейму, который собирался два раза в год. Сейм состоял из двух палат.

скачать реферат Земские соборы

Массовые казни, террор натолкнулся на сопротивление бояр, многие из которых пострадали, их имущество было разграблено и разорено а земли отошли к опричнине, вызвал недовольство духовенства. В 1556 г. на Земском соборе довольно весомо было высказано недовольно опричниной. Против опричнины выступил митрополит Филипп, низложенный и сосланный в Тверской Отроч монастырь и задушенный там одним из самых одиозных опричников Скуратовым-Бельским (Малютой). В 1569-70 гг. был совершен поход на Новгород, население которого по слухам собралось отойти под защиту княжества Литовского. Город был осажден в течении 40 дней, выжжен и разграблен, а население в значительной мере истреблено. Были опустошены города Клин, Тверь, Торжок на пути к Новгороду, разорены многочисленные селения. Многолетние разорение страны, истребление ее населения привели к значительному ослаблению страны. Упали поступления в казну, ухудшилось положение России в Ливонской войне В 1571 году последовал удар Крымского ханства. Хан Девлет-Гирей вторгся в Россию, сжег Москву. Все это привело к тому, что в 1572 году царь Иван отменил опричину и под страхом смерти запретил даже упоминать о ней.

скачать реферат Цивилизации. От Руси к России. XVII век: Люди и время, смута. Эпоха Петра Великого...

Однако русские территории в составе Литвы оказывали сопротивление, они, как формулируют документы, защищали свою "старину", то есть свой тип развития, тот объем прав и привилегий, которые были получены от литовских великих князей и систематически ими подтверждались. Даже близкий к Москве Смоленск долгое время не удавалось включить в состав России, он не однажды переходил из рук в руки. Что было характерно для Литвы того времени? На территории Великого княжества Литовского была распространена частная собственность на землю и не только крупная. Существовали частные крестьянские хозяйства, состоящие из нескольких семей. Земельная площадь таких хозяйств колебалась от нескольких десятков гектаров до нескольких сотен. В Литве было много городов, которые были крупными по тем временам торговыми и ремесленными центрами. В городах был значительный слой собственников: землевладельцы – мещане, торговцы, ростовщики, владельцы мастерских и т.п. Община разрушалась, утверждался индивидуализм. Таким образом в Литве утверждался постепенно прогрессивный тип, развития. Литва после принятия католичества тяготела к Польше, имела с ней прочные связи. В 1569 г. была заключена Люблинская уния, в соответствии с которой было образовано польско-литовское государство – Речь Посполитая.

скачать реферат Учебник по С#

Упадок Литвы авторы энциклопедии связывают с Люблинской унией, объединившей Польское королевство и Великое княжество Литовское в единое государство в результате Люблинской унии 1569 г. и Брестской церковной унией 1596 г., после которой "православная церковь попала в стеснённое положение"8. Конец Литовского княжества рисуется следующим образом: "С конца XVI в. эта некогда грозная держава начинает приходить в упадок. Земли Великого княжества, особенно белорусские, становятся ареной жесточайшего противоборства между Москвой и Варшавой. Войны, эпидемии, неурожаи нанесли страшный удар экономикe Великого княжества Литовского, от которого страна так и не смогла оправиться". Особо отмечается, что "теперь прежние земли Великого княжества Литовского стали территорией новых независимых государств - Литвы, Белоруссии, Украины, России"9. Пожалуй, несколько искусственно связывать упадок Литвы с Брестской унией. Массовый отъезд православной шляхты в московские владения значительно ослабил литовскую военную силу, но начался значительно раньше, ещё в XV в., когда обострился конфликт между католическим окружением великих князей и местной православной знатью.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.