телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Канцтовары -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Аудит основних засобів

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

За дебетом рахункупроводяться суми придбаних основних засобiв та х дооцiнки. За кредитом рахункупроводяться суми вартостi основних засобiв, що вибули, та суми х уцiнки. 4409 КА Знос основних засобiв Призначення рахунку: облiк зносу основних засобiв. За кредитом рахункупроводяться суми нарахованого зносу. За дебетом рахункупроводяться суми зносу основних засобiв, що вибули з балансу. 443 Капiтальнi iнвестицi за основними засобами 4430 А Капiтальнi iнвестицi за незавершеним будiвництвом i за невведеними в експлуатацiю основними засобами Призначення рахунку: облiк капiтальних iнвестицiй за незавершеним будiвництвом, придбаними основними засобами, засобами, що отриманi у фiнансовий лiзинг (оренду) та не введенi в експлуатацiю. За дебетом рахункупроводяться суми витрат на будiвництво i за придбаними основними засобами. За кредитом рахункупроводяться суми витрат у разi введення в експлуатацiю основних засобiв. 4431 А Обладнання, що потребу монтажу Призначення рахунку: облiк обладнання, що потребу монтажу. За дебетом рахункупроводяться суми вартостi придбаного обладнання, що потребу монтажу

скачать реферат Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Міністерство аграрної політики України Луганський національний аграрний університет Кафедра обліку і аудиту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Організація і методика аудиту на тему Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» Луганськ – 2009 Зміст Вступ 1. Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиторської діяльності 2. Загальні принципи організації аудиту 2.1 Суть, завдання та мета аудиту в умовах ринкової економіки 2.2 Організація та планування аудиторської діяльності 2.3 Послідовність проведення аудиту та оформлення його результатів 3. Методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів підприємства 3.1 Завдання, об г) зменшення залишкової вартості.

Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
 Перспективи Української Революції

Стаття «З невичерпного джерела» була написана з нагоди Рздвяних свят  надрукована в тижневику «Шлях Перемоги», Мюнхен, рк IV, чч. 12 (150151), з 7 счня 1957 р. * * * Боротьба з большевизмом це справжня боротьба на життя  смерть не тльки для активних борцв, але для цлого народу, який потрапить у большевицьке ярмо. Докорнне винищування всх непокрливих, волелюбних елементв, як не хочуть служити большевизмов, систематичне народовбивство це основн засоби большевицько полтики пдкорювання народв. Вона поляга в тому, щоб кожний поневолений народ, вс його прошарки, кожну людину тримати пд постйним тиском неухильного або-або: скоритися, прийняти комунстичну доктрину за правду  без спротиву служити здйсненню цлей Кремля, або бути знищеним. На початку комунстичного володння говорилося, що йде тльки про знищення «клясового ворога»  про виховання нового поколння в комунстичному дус, без усяких «пересудв», а тод система насильства  терору буде усунена, як непотрбна, бо перевихован народи переконаються, що комунзм правильний  будуть його добровльно втримувати

скачать реферат Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЄКОНОМІКИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФІЛІЯ Факультет: економічний Спеціальність: облік і аудит КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни «особливості аудиту в галузях» Студента 3го курсу заочного відділення Ємєліна Сергія Івановича Дата відправлення: Дата прийому: 2007 Аудит обліку виготовлення готової продукції на підприємствах громадського харчування. Діяльність підприємств громадського харчування на сьогодні майже не відрізняється від буднів інших суб'єктів господарювання - спроба вирішення проблем з оподаткуванням, відсутність реального прибутку, залежність від платоспроможного попиту та інше. Проте певною особливістю громадського харчування є величезна (у порівнянні з язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності. Аудит основних засобів дозволяє встановити стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування амортизації. Можна зробити висновок, що аудит основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному аудиті підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві результати.

 Туризм: учебник

В-третьих, выстраивая беседу с потенциальным потребителем, необходимо сообразовываться с интересами собеседника, а не со своими собственными, и стараться говорить то, что собеседник хотел бы услышать. Это достаточно сложная задача, но выполнимая, если иметь в виду, что существует теория о доминирующей модальности восприятия. Эта теория основана на том, что каждый человек имеет базовый словарь выражения своих мыслей и восприятия информации, обусловленный доминированием того или иного органа чувства. Специалисты выделяют всего три основных модальности: аудиал, визуал, кинестетик. Аудиал основные впечатления получает посредством слуха, визуал – посредством зрения, а кинестетик – через осязание, телесные ощущения. В зависимости от того, слова какой модальности наиболее часто употребляет собеседник, специалист может определить тип собеседника и выстроить дальнейшее общение ожидаемым образом. В приведенной ниже таблице 1 обозначена зависимость основы восприятия, типа ведущей модальности и базового словаря. Приведем пример

скачать реферат Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

Тестування статей бухгалтерського балансу ґрунтується на даних Головної книги. Завдання тестів: підтвердження рахунків дебіторів і кредиторів; обстеження товарно-матеріальних цінностей та основних засобів; перевірка правильності відображення грошових коштів; встановлення правильної періодичності проведених протягом року операцій. Найефективнішими методичними прийомами аудиторської перевірки є аналіз процедури оцінки внутрішнього контролю і тестування системи внутрішнього контролю. Найскладніша процедура – це тестування операцій. Вимоги до змісту аудиторських програм встановлює кожна аудиторська фірма. Основними з них є: розкриття суті процедур з метою забезпечення аудиторів необхідним інструментарієм; встановлення терміну перевірки; надання інформації для виконання кожної процедури (посилання на робочі документи, що відображають одержані докази; вказівка на аудитора, що виконує роботу; дату її закінчення; встановлені винятки із правил та їх пояснення). При необхідності план і програма аудиторської перевірки коригуються. Суттєві зміни, внесені в їх зміст, підтверджуються документально. Оперативне уточнення змісту і програми аудиту дозволяє забезпечити належну перевірку ключових напрямків діяльності підприємства, вирішувати проблеми, що виникли у процесі проведення аудиту, скоригувати аудиторів і експертів, якісно і своєчасно провести аудит.

скачать реферат Аудиторська перевірка Національного банку України

ЗМІСТВисновок незалежного аудитора Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року Аудиторський звіт Загальна інформація про Банк Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку Аудит фінансової звітності Банку Баланс Банку І Активи Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України Примітка 3. Кошти в інших банках Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку Примітка 5. Цінні папери на продаж Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії. Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи Примітка 10.

скачать реферат Бюджетный дефицит

ВСТУП Зміна інфляції на 1 відсоток змінює бюджет на декілька мільйонів гривень, а від розміру податкового тягаря залежить робота, зарплата й рівень життя громадян України. Збільшення бюджетного дефіциту на 1 відсоток відповідно збільшує (повинно збільшувати) зменшення приватних інвестицій, і, отже, це призводить до зниження темпів росту основних засобів економіки. Не можна забувати, що гривня, інвестована державою приносить прибутку (а значить і ефекту) у декілька разів менше, чим та ж гривня, інвестована приватним сектором. З іншого боку, фіскальна політика, заснована на кейнсіанській теорії, допомогла уряду США вийти з найжорстокішої депресії, що вибухнула у тридцятих роках двадцятого сторіччя. Отже, рівень державних витрат і податків, безсумнівно, грає головну роль у визначенні обсягу випуску продукції й зайнятості в економіці. Різниця ж між витратами й прибутками уряду, а зокрема засіб покриття цієї різниці має не менш серйозні наслідки для макроекономіки країни. 1. СУТЬ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ, ЙОГО ФОРМИ ТА РОЛЬ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Бюджетний дефіцит виражає такі об'єктивні економічні відношення, що виникають між учасниками суспільного виробництва в процесі використання коштів понад наявних закріплених джерел прибутків у силу росту граничних витрат виробництва.

скачать реферат Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Справа в тому , що в більшості випадків дата звернення із заявою про стягнення заборгованості в суд та дата винесення визначення про початок розгляду справи можуть істотно відрізнятися , і , опиняючись в різних податкових періодах вплинути на правильне відображення платником в обліку валового доходу . Виходячи з під пункту 12.1.4 Закону зменшення валового доходу платник податку може здійснити в тому податковому періоді , в якому він подав заяву до суду про стягнення заборгованості з боржника . Залишається сподіватися , що центральний орган державної податкової інспекції при розробці правил зменшення валового доходу прийме до уваги вказані вище неузгодженості 2.3 Удосконалення системи нарахування амортизації Докорінних змін зазнала система нарахування амортизації . Відповідно до нового порядку нарахування амортизації та ведення обліку основних засобів збільшення балансової вартості основних фондів , що підлягають амортизації , відбувається не після введення їх в експлуатацію , а відразу після їх придбання . Принципіально новим є те, що нарахування амортизації відбувається не на первинну вартість . а фактично на залишкову. Відповідно до Статті 8 Закону суми амортизації визначаються шляхом застосування норм амортизацій до балансової вартості , яка визначається за формулою : Б(а) = Б П - В - А Б(а) – балансова вартість на початок звітного періоду Б - Балансова вартість на початок періоду попереднього за звітний П - Сума видатків понесених на придбання , покращання , ремонту основних фондів на протязі періоду , що передував звітному В - Вартість основних фондів виведених з експлуатації в попередньому періоді А - Сума амортизаційних відрахувань нарахованих в попередньому періоді Порівняно зі старим законодавством значно збільшені ставки амортизаційних відрахувань .

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
скачать реферат Підприємництво

Відповідальність за її організацію несе керівник підприємства установи. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що підлягають інвентаризації під час кожної з них, визначаються підприємством, установою, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. Проведення інвентаризації є обов'язковим: . при передачі майна державного підприємства, установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством; . перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних засобів може проводитись один раз у три роки, а бібліотечних фондів - один раз у п'ять років; . при зміні матеріально відповідальних осіб /на день прийомупередачі справ/; . при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів; . у разі пожежі або стихійного лиха.

скачать реферат Финансовое право (Контрольная)

Саме тоді з”явилися власне кредит, а дещо пізніше – державний бюджет. Державні фінанси зіграли роль потужного важеля первісного нагромадження капіталу, що мало місце головним чином у XVI – XVIII століттях. З їх допомогою з колоніальних країн у метрополії перекачувались величезні багатства, які потім перетворювались у капітал. Державні податки і позики все частіше стали застосовуватись у виробничих інтересах для створення й розвитку перших капіталістичних підприємств. Важлива роль у нарощуванні первісних капіталів належала системі протекціонізму, яка давала можливість першим вітчизняним капіталістам встановлювати на товари і послуги, що вони виробляли чи надавали, особливо високі ціни, одержувати надприбутки, спрямовувати їх переважно на розширене відтворення. В капіталістичній державі, коли товарно-грошові відносини набули всеосяжного характеру, фінанси стали виражати економічні відносини по утворенню, розподілу та використанню фондів грошових коштів в процесі розподілу та перерозподілу національного доходу. Основні засоби капіталістичних держав зосереджувались у державному бюджеті. Для державних фінансів капіталістичних країн ХІХ століття було характерним дуже швидке зростання видатків, постійне перевищення їх над доходами казни, що зумовлювалось насамперед мілітарізацією економіки.

скачать реферат Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Таким чином, суспільство, що проголосило своєю метою досягнення вищих ідеалів соціальної справедливості, по суті справи виродилося в суспільства вищої соціальної несправедливості, терору і беззаконня - сталінську модель соціалізму. У її основі, як вважає академіки Раней та Кудрявцев, лежали наступні положення: - підміна соціалізації основних засобів виробництва їхнім одержавленням, придушення демократичних форм громадського життя - деспотизм й сваволя «вождя», хоча він і опирався на партійний і державний апарат, але фактично стоїть над партією і апаратом; адміністративно-командні методи (позаекономічної) організації праці, аж до державного терору; - нездатність до самокорекції, тим більше внутрішніх реформ через відсутність як економічних, так і політичних (демократичних) регуляторів громадського життя; - закритість країни, тенденції до автаркії у всіх сферах життя; - ідеологічний конформізм і слухняність мас, догматизм у науці і культурі. Сталінізм по суті дискредитував соціалістичну ідею в очах трудящих усього світу. Сучасні політичні погляди російського суспільства і відношення людей до історичних особистостей, так чи інакше вплинули на розвиток не тільки однієї країни, але й усього світу, перетерпіли за останні кілька років серйозні зміни.

скачать реферат Проект зон ТО-2 и ТР с разработкой слесарно-механического отделения

Зміна зазначених якостей автомобіля в міру збільшення пробігу може відбуватися також у результаті недотримання правил технічної експлуатації або технічного обслуговування автомобіля. Основним засобом зменшення інтенсивності зношування деталей і механізмів і запобігання несправностей автомобіля, тобто підтримання його в належному технічному стані, є своєчасне і високоякісне виконання технічного обслуговування. Під технічним обслуговуванням розуміють сукупність операцій (прибирально-мийні, кріпильні, регулювальні, мастильні та ін.), ціль яких - попередити виникнення несправностей (підвищити надійність) і зменшити зношування деталей (підвищити довговічність), а послідовно, тривалий час підтримувати автомобіль у стані постійної технічної справності і готовності до роботи. Навіть при дотриманні всіх заходів зношування деталей автомобіля може привести до несправностей і до необхідності відновлення його працездатності або ремонту. Отже, під ремонтом розуміється сукупність технічних впливів, спрямованих на відновлення технічного стану автомобіля (його агрегатів і механізмів), що втратив обслуговування і ремонту автомобілів.

скачать реферат Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

Зміна зазначених якостей автомобіля в міру збільшення пробігу може відбуватися також у результаті недотримання правил технічної експлуатації або технічного обслуговування автомобіля. Основним засобом зменшення інтенсивності зношування деталей і механізмів і запобігання несправностей автомобіля, тобто підтримання його в належному технічному стані, є своєчасне і високоякісне виконання технічного обслуговування. Під технічним обслуговуванням розуміють сукупність операцій (прибирально-мийні, кріпильні, регулювальні, мастильні та ін.), ціль яких - попередити виникнення несправностей (підвищити надійність) і зменшити зношування деталей (підвищити довговічність), а послідовно, тривалий час підтримувати автомобіль у стані постійної технічної справності і готовності до роботи. Навіть при дотриманні всіх заходів зношування деталей автомобіля може привести до несправностей і до необхідності відновлення його працездатності або ремонту. Отже, під ремонтом розуміється сукупність технічних впливів, спрямованих на відновлення технічного стану автомобіля (його агрегатів і механізмів), що втратив обслуговування і ремонту автомобілів.

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Шпоры по финансам

Основою фінансів підприємств є формування фінансових ресурсів та отримання і розподіл доходів з метою забезпечення відтворення виробництва. Вони виконують роль сполучної ланки між окремими циклами відтворювального процесу. Порушення в їх функціонуванні відразу ж впливають на виробництво. Недостатність ресурсів веде до падіння виробництва, а їх відсутність до його припинення. Наявність достатніх доходів створює передумови для нормального ходу відтворювального процесу, але ще не гарантує його, оскільки все залежить від їх раціонального розподілу і ефективного використання. Саме це і є основним завданням фінансів підприємств. Фінансові ресурси — це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства. Виробнича і фінансова діяльність підприємств починається з формування фінансових ресурсів. У процесі використання основних фондів формується такий вид фінансових ресурсів, як амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування являють собою специфічний вид цільових фінансових ресурсів. У кругообігу коштів вони відображають перенесену на готову продукцію вартість основних засобів, їх знос у процесі експлуатації.

скачать реферат Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"

У IV кварталі 2001 року проведена повна річна інвентаризація основних засобів, капітального будівництва, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів у розрахунках. Згідно з прийнятим Законом про податок на прибуток підприємств, Законом про податок на додану вартість, а також зміндо цих Законів на підприємстві ведеться, крім бухгалтерського, податковий облік. За звітний період на підприємстві за окремими напрямками були проведені перевірки: . Контрольно-ревізійним Управлінням м. Києва . Песійним фондом України . Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності . Органами соціального та пенсійного забезпечення Крім того, спеціалістами економічних служб заводу проводились окремі перевірки із збереження матеріальних цінностей та грошових коштів. Охорона праці і техніка безпеки У 2001 році адміністрацією підприємства були реалізовані необхідні заходи для забезпечення виконання норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, придбання засобів особистого захисту, спецхарчування, проведенню профогляду, атестації робочих місць робітників, зайнятих у шкідливих умовах праці було використано 114,6 тис. грн. Протягом року всі працівники підприємства були забезпечені побутовими приміщеннями, які відповідають санітарним нормам.

скачать реферат Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Також маємо покращення показника в динаміці що теж заслуговує на позитивну оцінку. 3. Стабільність структури оборотних коштів розраховується як відношення суми власних оборотних коштів до всієї сукупності оборотних коштів: на кінець Розрахунки показують позитивну тенденцію оскільки маємо зростання показника на 11% 4. Індекс постійного активу розраховується як відношення основного капіталу до власного: на кінець року Показник показує питому вагу основного капіталу у джерелах власних засобів. Динаміка показує поліпшення ситуації оскільки зменшується на 5% найменш ліквідна частина активів підприємства а також власний капітал стає більш мобільним. 5. Коефіцієнт накопичення амортизації розраховується як відношення суми амортизації (зносу) основних засобів і нематеріальних активів до первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів що амортизується: на кінець року Інтенсивність накопичення коштів для оновлення основного капіталу виросла на 6%. Коефіцієнт має не дуже високі значення тому можна припустити що основні засоби експлуатуються порівняно недовго. 6. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів розраховується як відношення залишкової вартості основних фондів до сукупності усіх активів підприємства: на кінець року Питома вага основних засобів у загальному капіталі зростає у динаміці незначно (на 1%).

скачать реферат Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

Тема: «Методика аудиторской проверки операций с основными средствами». Курсовая работа по аудиту Студента 4 курса ВЗЭФИ Специальность: Бухучет Факультет учетно-статистический. Кузьмина Сергея Александровича. Личное дело №95УББ3225 План. Введение. Аудит учета основных средств. Проверка операций по реализации и выбытию основных средств. Проверка правильности начисления износа. Проверка правильности учета отношения затрат на ремонт. Аудит основных вложений. Проверка учета нематериальных активов. Аудит учета производственных запасов. Заключение. Введение. « Переход России к рыночным отношениям выявил необходимость создания новых экономических институтов, регулирующих взаимоотношения различных субъектов предпринимательской деятельности, среди которых достойное место может занять институт аудиторства. Его главная цель – обеспечить контроль за достоверностью информации, отражаемой в бухгалтерской и налоговой отчетности. Данные по использованию имущества, денежных средств, проведению коммерческих операций и инвестиций у юридических объектов могут быть объективно подтверждены независимым аудитором.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.