телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Игры. Игрушки -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 Витрати на оплату праці 240 Відрахування на соціальні заходи 250 Амортизація 260 Інші операційні витрати 270 Разом 280 III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330 Дивіденди на одну просту акцію 340 Керівник Головний бухгалтер Додаток 3. Форма Звіту про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштівза 20 р. Форма 3 Код за ДКУД 1801004 Стаття Код За звітний період За попередній період Надходження Видаток Надходження Видаток 1 2 3 4 5 6 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 Коригування на: амортизацію необоротних активів 020 X X збільшення (зменшення) забезпечень 030 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 Витрати на сплату відсотків 060 X X Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 Зменшення (збільшення): оборотних активів 080 витрат майбутніх періодів 090 Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань 100 доходів майбутніх періодів 110 Грошові кошти від операційної діяльності 120 Сплачені: відсотки 130 X X податки на прибуток 140 X X Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 X X необоротних активів 190 X X майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 X X дивіденди 220 X X Інші надходження 230 X X Придбання: фінансових інвестицій 240 X X необоротних активів 250 X X майнових комплексів 260 X X Інші платежі 270 X X Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 X X Отримані позики 320 X X Інші надходження 330 X X Погашення позик 340 X X Сплачені дивіденди 350 X X 1 2 3 4 5 6 Інші платежі 360 X X Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 Чистий рух коштів за звітний період 400 Залишок коштів на початок року 410 X X Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 Залишок коштів на кінець року 430 X X Керівник Головний бухгалтер Додаток 4. Форма Звіту про власний капітал ЗВІТпро власний капіталза 20 р. Форма 4 Код за ДКУД 1801005 Стаття Код Статут-ний капітал Пайо-вий капітал Додат-ковий вкладе-ний капітал Інший додат-ковий капітал Резерв-ний капітал Нерозпо-ділений прибуток Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Залишок на початок року 010 Коригування: Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 Інші зміни 040 Скоригований залишок на початок року 050 Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів 060 Уцінка основних засобів 070 Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 Уцінка нематеріальних активів 110 120 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до Резервного капіталу 160 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Внески учасників: Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 200 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 280 Разом змін в капіталі 290 Залишок на кінець року 300 Керівник Головний бухгалтер

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Україна у революційну добу. Рік 1917

Неймовірно підскочили ціни, процвітала спекуляція. За таких обставин будь-яка іскра, впавши на вогненебезпечний грунт, могла миттєво перетворитися на гігантську пожежу. Врешті так воно й сталося. Розпочатий 17 лютого на Путилівському заводі страйк був швидко підхоплений робітниками інших підприємств Петрограда. Більшовики, вміло використовуючи ситуацію, що склалася на 23 лютого — Міжнародний день жінки — робітниці, спрямували масове невдоволення у русло загального політичного страйку, впевнено вели його по висхідній лінії, невпинно стимулюючи боротьбу трудящих висуненням революційних лозунгів та особистим прикладом у битвах на передовій лінії, на вирішальних ділянках протиборства. Вони також здійснили енергійні кроки щодо залучення на свій бік військ та озброєння народу. Коли на світанку 27 лютого учбова команда Волинського полку (він був сформований переважно із українських бранців) відмовилася коритися офіцерам і стала в ряди повсталих, це відбило не лише глибоку ненависть до війни, її зачинщиків, а й назріваюче усвідомлення ролі армії, солдатської маси в суспільному житті

скачать реферат Малый бизнес

Так, за 9 місяців 2001 року кількість МП зросла на 10 тис., а кількість зайнятих на них – зменшилася на 26 тис. осіб. Одна з імовірних причин такої ситуації, на думку експертів – вже відзначений вище масовий перехід МП в режим підприємців-фізичних осіб. Окрім того, темпи приросту кількості малих підприємств та чисельності працюючих на них значно розрізняються по регіонах, що віддзеркалює регіональні особливості процесів створення малих підприємств. За даними статистичної звітності, у 2000 році в середньому по Україні середньомісячна заробітна плата одного працівника МП складала 154,84 грн. проти 130,16 грн. у 1999 році. Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в 2000 році був зафіксований серед працівників водного транспорту (392,31 грн.), в сфері громадської діяльності (379,77 грн.) та в державному управлінні (267,12 грн.). Найнижчий же рівень заробітної плати був у працівників МП, які надають готельні та ресторанні послуги (102,73 грн.), та надають індивідуальні послуги (107,63 грн.), тобто в тих сферах діяльності, які відзначаються низькою рентабельністю.

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
 Закон України про оплату праці

Норми колективного договору, що допускають оплату прац нижче вд норм, визначених генеральною, галузевою або регональною угодами, але не нижче вд державних норм  гарантй в оплат прац, можуть застосовуватися лише тимчасово на перод подолання фнансових труднощв пдпримства термном не бльш як шсть мсяцв. Стаття 15. Органзаця оплати прац на пдпримствах Форми  системи оплати прац, норми прац, розцнки, тарифн стки, схеми посадових окладв, умови запровадження та розмри надбавок, доплат, премй, винагород та нших заохочувальних, компенсацйних  гарантйних виплат встановлюються пдпримствами у колективному договор з дотриманням норм  гарантй, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регональними) угодами. У раз, коли колективний договр на пдпримств не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ц питання з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником), що представля нтереси бльшост працвникв, а у раз його вдсутност з ншим уповноваженим на представництво органом. ( Частина перша статт 15 з змнами, внесеними згдно з Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) вд 10.07.2003 ) Конкретн розмри тарифних ставок (окладв)  вдрядних розцнок робтникам, посадових окладв службовцям, а також надбавок, доплат, премй  винагород встановлюються з урахуванням вимог, передбачених частиною першою ц статт

скачать реферат Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Реальна оцінка активів і пасивів балансу необхідна передусім банку для впевненості в кредитоспроможності підприємства, якому він пропонує кредит, а також підприємствам, що вступають в економічні відносини. Для аналізу наступних питань фінансового стану необхідно продовжити перегрупування статей балансу з тим, щоб одержані результати були зручні для проведення аналітичних розрахунків. Перегрупування статей балансу в активі проводиться за ступенем зменшення ліквідності активів, а пасивів - за ступенем зростання термінів погашення зобов'язань. 1.5. Методика аналізу балансового прибутку. Аналізуючи "Звіт про фінансові результати" підприємства необхідно велику увагу звернути на аналіз балансового прибутку підприємства. Балансовий прибуток характеризує фінансовий результат усіх видів господарської діяльності підприємства. Аналіз балансового прибутку проводиться шляхом зіставлення фактично одержаного балансового прибутку за звітний період із даним за минулий рік. При цьому детально аналізуються складові частини балансового прибутку, вивчаються напрямки їх розвитку за звітний період, аналізується структура прибутку за звітний рік Після загальної оцінки стану балансового прибутку на підприємстві необхідно перейти до факторного аналізу прибутку.

 Кодекс законів про працю України

Стаття 11 Сфера укладення колективних договорв Колективний договр укладаться на пдпримствах, в установах, органзацях незалежно вд форм власност  господарювання, як використовують найману працю  мають права юридично особи. Колективний договр може укладатися в структурних пдроздлах пдпримства, установи, органзац в межах компетенц цих пдроздлв. Стаття 12 Сторони колективного договору Колективний договр укладаться мж власником або уповноваженим ним органом (особою), з одн сторони,  первинною профсплковою органзацю, як дють вдповдно до свох статутв, а у раз х вдсутност представниками, вльно обраними на загальних зборах найманих працвникв або уповноважених ними органв, з друго сторони. Якщо на пдпримств, в установ, органзац створено клька первинних профсплкових органзацй, вони повинн на засадах пропорцйного представництва (згдно з клькстю членв кожно первинно профсплково органзац) утворити об'днаний представницький орган для укладення колективного договору

скачать реферат Системный анализ организации

Група статистичних даних: - первинна звітність; - результуюча (після обробки) статистична звітність; - публікації; - паспорти територіальних утворень; - динамічні ряди. Статистична звітність поступає в таких розрізах; • промисловість (відображає головні економічні показники роботи підприємств) • будівництво (про будівництво об”єктів виробничого та житлового призначення, основні показники діяльності будівельно-монтажних підприємств); • сільське господарство (підсумки засіву під урожай, про наявність насіння для засіву, про хід збору врожаю, про заготівлю кормів, про стан у тваринництві); • фінанси і кредити ( фінансові показники підприємств); • населення ( дані про віковий склад, про народжуваність, смертність, про кількість шлюбів і розлучень, про зайнятість, про доходи); • соціальна сфера ( показники освітніх закладів, музеїв, театрів, бібліотек, медичне обслуговуваня населення, правопорушення, охорона навколишнього середовища); • торгівля ( показники товарообігу продовольчої продукції, непродовольчих товарів, побутові послуги); • матеріально-енергетичні ресурси ( зокрема про запаси енергоресурсів , палива, їх поступлення, витрати, використання вторинної сировини); • транспорт і зв”язок ( показники роботи залізниці, автомобільного та повітряного транспорту, показники розвитку зв”язку загального користування); • наука ( фінансування науково-технічних робіт, технічний рівень наукових розробок, наявність докторів наук та показники їх діяльності); • зовнішньоекономічна діяльність ( показники зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій, обсяги прямих інвестицій в економіку області); • ціни і тарифи ( реєстрація цін у роздрібній торгівлі різних форм власності та на селянському ринку і у вибірковій мережі сфери послуг різних форм власності).

скачать реферат Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Завдання дальшого розвитку підприємства може бути також вирішене шляхом розроблення (створення) нових видів продукції, що потребує витрат на технологічні дослідження, або розширення ринків збуту, що потребує витрат на маркетинг цих ринків. Якщо оточення даного підприємства представлено порівняно невеликими фірмами, які відрізняються за своїм орієнтуванням на ринок і технологічними можливостями, то можна вибрати стратегію диверсифікації, намагаючись придбати або контролювати інші фірми. Треба також мати на увазі ще такі особливості поведінки підприємств. Щоб вижити, вони застосовують різні варіанти стратегії, які передбачають: - розпорошення ризику, тобто здійснення своїх операцій не на одному, а на кількох ринках, а також виробництво цілого ряду товарів широкого асортименту; - адаптацію до умов, що змінюються, тобто інвестування в маркетинг, пошук можливостей випуску нових товарів для того, щоб оперативно реагувати на зміну зовнішнього середовища; - пасивний маркетинг, тобто відмова від наступу на позиції конкурента, а звідси - відсутність ризику зустрічного удару; - цільові відрахування з прибутку, тобто створення відповідних резервів в результаті успішної комерційної діяльності на "чорний день".

скачать реферат Виробництво цегли пластичним способом

В Україні випускають полнотілу (суцільну), багатощілисту, дірчасту цеглу, а також порожнисте укрупнене керамічне каміння, володіюче підвищеними теплозахисними властивостями. Спеціальне призначення має цегла глиняна лекальна, що застосовується для кладки і футеровки димарів, і цегла для дорожнього одягу (клінкер будівельний). Незважаючи на спад у масовому будівництві державного житла, сьогодні цегли потребують забудовники котеджів, офісних центрів, магазинів, кафе тощо. На неї зорієнтовано майже все будівництво, що здійснюється за індивідуальними проектами. Сировини для виготовлення цегли в Україні не бракує. Мода на цеглу не минула, хоча виробництво її в Україні за останні роки скоротилося утричі Свого часу Україна посідала одне з чільних місць за кількістю виробленої цегли. Керамічну та силікатну цеглу випускали на величезній кількості заводів і заводиків. Деякі поки що функціонують і сьогодні. Загальна потужність підприємств з виробництва цегли – понад 10,6 млрд. штук на рік. При цьому торік виготовили 3,3 млрд. штук, що становить всього 30% від рівня 1990 року.

скачать реферат Рентабельність підприємства

На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній низькорентабельних і збиткових підприємств. В даній дипломній роботі розглянуто рентабельність виробничо- комерційної фірми "Консалекс", яка створена в січні 1997 р. По організаційно-правовій формі - це товариство з обмеженою відповідальністю. ТОВ ВКФ "Консалекс" є комерційною організацією, мета діяльності якої є отримання прибутку шляхом виробничо-комерційної діяльності. Це мале підприємство займається виготовленням консервів на орендованих лініях. ТОВ ВКФ "Консалекс" працює в селищі Кохнівка Кременчуцького району. Виробнича структура управління складається з: Генерального директора: 1. Виконавчий директор. - замісник виконавчого директора: o по технологічним питанням – головний інженер; інженер механік, інженер по технологічному обладнанню, ремонтно- інструментальний відділ; відділ контролю якості. o по виробництву – технолог; рибо роздільний відділ; фасовочний відділ; автоскладальне відділення. o по загальним питанням – складський відділ; транспортний відділ, підсобне господарство; канцелярія: - головний бухгалтер: o бухгалтер o бухгалтер касир.

Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Фінансовий аудит

Ці ревізори вважаються першими представниками профессійного прошарку в галузі аудиторської служби. У ХVІ сторіччі поряд з фіскальною ревізійною службою в крупних торгівельних будинках та банках Європи розвивалась внутрішня аудиторська служба. У купців це завдання входило спочатку в обов`язки головного бухгалтера, який перевіряв бухгалтерські книги окремих філій, а потім, у зв'язку з розширеннням контрольних функцій, створюються спеціальні аудиторські служби на підприємстві, які поступово перетворюються на внутрішній аудит. Внутрішній аудит повністю спрямований на своє підприємство чи групу об`єднаних підприємств і надавав дані про стан справ і також складав аналітичні розробки на перспективу не тільки для адміністрації, а й для засновників і власників підприємства. У 1578 році на німецькомовній территорії вперше було засвідчене існування в процесуальній справі незалежних ревізорів бухгалтерських книг, котрі здійснювали свою аудиторську діяльність. До ХІХ століття, ці ревізори, запрошувались судами для перевірки бухгалтерських книг неплатоспроможних клієнтів (боржників) при веденні судової справи.

скачать реферат Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Укрзалізниця, щоб вийти з положення та покрити гостру потребу в шпалах побудувала ще один завод по виробництву залізобетонних шпал і брусів для стрілочних переводів. Технічна політика колійного господарства за останні роки та на перспективу базується на укладанні в колію залізобетонних шпал і перевідних бруссів. Залізниці оснащені залізобетонними шпалами нерівномірно. Так, на Південно-Західній і Південній залізницях оснащення головних колій залізобетонними шпалами досягає 76-78%, тоді як на Львівській - тільки 25%. На інших залізницях оснащення залізобетонними шпалами складає 51-62%. Кількість стрілочних переводів на залізобетонних шпалах за останні два роки майже подвоїлася (з 5,3% до 9%). Реструктуризація в колійному господарстві спрямована на приведення його у відповідність з обсягами роботи і зміни організаційної структури підприємств. В даний час і в перспективі немає необхідності нарощувати довжину залізниць, її необхідно значно скоротити. Наявне колійне господарство залізниць України також перебуває не в кращому технічному стані.

скачать реферат Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

Дана програма досить проста і зручна у використанні, а тому буде зрозуміла будь-якому користувачу. 3 Аналіз методів рішення задачі Роботу над поставленим переді мною завданням, я розпочав з вибору середовища програмування. Адже потрібно було врахувати всі нюанси обробки інформації, яка має великі розміри. Фактично обробка такого виду інформації є не що іншим, як робота з базою даних. Під базою даних (БД) розуміється велика кількість однорідних даних, організованих певним чином, що відносяться до деякої предметної області і зберігаються на комп'ютерних носіях. БД створюються за необхідністю обробки великих об'єктів однорідних даних. Таких як: списки абітурієнтів, співробітників підприємств (анкетні дані), пропозиція товарів на ринку, облік товарів на складах і т.д. Робота в БД містить у собі такі етапи: - створення структури БД; - введення даних; - редагування структури і даних; - пошук інформації в БД; - оформлення звітів. У Access БД – файл, містить дані у вигляді однієї чи декількох таблиць. Таблиця в БД складається з рядків (записів) і стовпців (полів). Запис містить інформацію про один елемент БД: людину, книгу, одиницю продукції і т.д. і складається з полів, що формують структуру запису .

скачать реферат Налоги в системе финансовой поддержки малых предприятий

Напівзаконну діяльність підприємців змушує вести, з одного боку, надмірний податковий тягар, із другого — бажання вижити у складних умовах перехідного періоду. Одним із основних напрямків фінансової підтримки, що сприяють розвитку малого бізнесу, є система пільгового оподаткування, але у вітчизняному податковому законодавстві зовсім не використовуються пільги, орієнтовані саме на розвиток та заохочення малого підприємництва. За весь переіод ринкового законотворення в Україні тільки в Законі "Про оподаткування доходів підприємств та організацій" від 21.02.92 року знайшлося місце для пільг щодо оподаткування малих підприємств, які були частково обмежені Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на прибуток підприємств і організацій" вже в грудні цього ж року. Але фіскальна державна політика нівелювала такий механізм заохочення розвитку малого бізнесу, вилучивши згодом цю пільгу повністю в наступних податкових законах. У результаті такої податкової політики в 1994 році відбулося різке зниження темпів зростання кількості малих підприємств в Україні. При цьому загальна кількість підприємств у даному секторі економіки ще дуже незначна й не відповідає загальновизнаній у світі практиці.

скачать реферат Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

До боргових інструментів належать, передусім, облігації, векселі, сертифікати. До інструментів власності – всі вид акцій, а до їх похіднх – опціони, ф’ючерси та інші аналогічні цінні папери. Отже, ринок інструментів позики, будучи елементом кредитного ринку, є сферою відносин, що стосуються позикового капіталу, в той час як ринок інструментів власності стосується відносин щодо власного капіталу, тобто пайових внесків власників у статутних фондах підприємств. Ринок цінних паперів можна розмежувати на первинний і вторинній, біржовий та позабіржовий. Первинний ринок – це ринок перших і повторних емісій (випусків) цінних паперів, на якому здійснюеться їх початкове розміщення серед інвесторів. Тобто рамки первинного ринку фактично обмежуються найпершим актом купівлі-продажу того чи іншого цінного паперу. На цій стадії емітент (організація, що випустила цінні папери) предає майнові права на свою власність (чи частину власності) іншим особам, одержуючи натомість грошові кошти для інвестицій. Як правило, більшістьь цінних паперів (отже, і майнові права, що в них виражені) згодом переходить від одного власника до іншого – відбуваеться інша їхня купівля-продаж, інші операції, що залежать і, в свою чергу, впливають на кон’юнктуру ринку. Іншими словами, цінні папери надходять в обіг.

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
скачать реферат Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

Державне статистичне спостереження узагальнює статистичну звітність підприємств. За допомогою статистичної звітності керівництво держави спостерігає стан трудових ресурсів в країні. Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частині знов створеного продукту висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.

скачать реферат Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

Управління сучасним банком – це колективна і командна діяльність. Банк настільки складна організація, що його розвитком неможливо управляти едінолічно. Формування стратегії і складання банківської команди – процеси, зв'язані між собою. Створення і розвиток широкого спектру послуг банків, що надаються клієнтам (фізичним і юридичним особам) базується на ряду основних передумов: формування стратегії банку, визначення ефективності, концепція, продаж послуг, дослідження ринку, кадрова політика і ін. Особливості маркетингу в банківській сфері обумовлені специфікою банківської продукції. У нашій економічній літературі термін «банківська продукція» з'явився в процесі переходу до ринкової економіки. Під ним будь-яка послуга або операція, здійснена банком. Ще зовсім недавно ринок банківських послуг був ринком продавця, коли клієнти мали в своєму розпорядженні великі суми (унаслідок інфляції) грошей, а банки були небагато. Але останнім часом при стабілізації, що намітилася, з інфляцією, зростанням ставки рефінансування і в умовах хронічного браку грошових ресурсів у основних клієнтів банків – підприємств, ринок банківських послуг перетворився на ринок покупця.

скачать реферат Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Державна монополія за допомогою політики цін може переслідувати досягнення різноманітних цілей. Наприклад, установлення ціни нижче собівартості зробить товар, що має важливе значення для покупців, більш доступним. Для скорочення споживання може встановлюватися дуже висока ціна. Ціна може бути призначена з розрахунком покриття усіх витрат або одержання гарних прибутків. У випадку регульованої монополії держава дозволяє компанії встановлювати ціни на продукцію з урахуванням деяких обмежень. Таким чином , створення алгоритму діяльності менеджера щодо управління ціновою стратегією підприємства потребує врахування всіх можливих факторів впливу з боку ринкового середовища , а також від цілей діяльності самого підприємства. Важливо також передбачити дію довгострокового впливу та можливість пристосовувати розроблений алгоритм у майбутньому. 4.3. Розрахунок економічної ефективності від впровадження нової цінової стратегії на підприємстві. Метою даного розділу являється розрахунок економічної ефективності від впровадження нової цінової стратегії на підприємстві. Як нам вже відомо , цінова стратегія підприємства на даному етапі його розвитку підпорядкована в основному витратним методам встановлення ціни на свою продукцію.

скачать реферат Аудиторські докази

Допоміжними є такі документи, в яких викладена думка окремих осіб з економічних питань і явиш, що відбуваються на підприємстві. За даними первинних документів можна зробити висновки про нестачі, порушення, зловживання, розміри матеріального збитку. Дані зведених документів дають можливість зробити умовно точний висновок. Неофіційні і допоміжні документи доказового значення не мають. Але їх можна з успіхом використовувати при виборі напрямків контролю, в оцінці виявлених фактів і у визначенні рівня вини окремих працівників у допущених порушеннях. За змістом письмові докази поділяються на розпорядчі і довідково-інформаційні. Розпорядчі документи містять відомості владно-вольового характеру. Це, наприклад, первинні документи, оголошення про випуск акцій, накази тощо. До довідково-інформаційних належать різного роду довідки, листи, звіти, акти перевірок, протоколи засідань, акти технічного огляду тощо. За формою вони поділяються на прості і нотаріально-завірені. За джерелами докази поділяються на дані, сформовані під контролем аудиторів, адміністрації підприємства, третіх осіб. Найбільшу довіру у аудитора викликають дані, одержані в результаті власного дослідження.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.