телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Канцтовары -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Инновации в сельском хозяйстве

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
В результаті аналізу світового досвіду розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки встановлено основні тенденції, яку необхідно врахувати при створенні та освоєнні виробництва нового покоління вітчизняної сільськогосподарської техніки. В тракторобудуванні необхідно забезпечити максимальне задоволення вимог різних типів споживачів щодо продуктивності МТА, раціонального агрегатування тракторів із сільгоспмашинами, умов експлуатації тощо. Виконання цих вимог може бути досягнуто за рахунок розробки і виробництва тракторів великої одиничної потужності, підвищення паливної економічності двигунів, підвищення надійності й уніфікації конструкцій завдяки застосуванню елементної бази високого технічного рівня автоматизації режимів роботи МТА, створенню комфортних умов праці для оператора, зменшенню шкідливого впливу на довкілля. Розвиток конструкцій машин для обробітку ґрунту проходить під впливом технологій вирощування сільськогосподарських культур та досягнень науково-технічного прогресу в машинобудуванні. За даними досліджень науковці-агротехнологів для умов України найдоцільнішою є диференційована система обробітку грунту. Для технічного забезпечення необхідно мати велику гаму ґрунтообробних машин. В умовах, коли вартість матеріально-технічних і енергетичних ресурсів значно зросла порівняно з вартістю сільськогосподарської продукції проблема енерго та ресурсо збереження стала пріоритетною в сільгоспвиробництві. Це поставило перед науковцями завдання пошуку шляхів зниження затрат матеріально-технічних і енергетичних ресурсів на виробництво продукції. В результаті виконаних досліджень і вивчення світового досвіду нами сформульовані основні вимоги до ґрунтообробної техніки. - висока якість і технологічна надійність виконання операцій обробітку ґрунту відповідно вимогам агротехніки, - мінімальне розпилення ґрунту при взаємодії робочих органів з ґрунтом, зменшення дії водної вітрової та механічної ерозії, - достатня технічна надійність, висока зносостійкість робочих органів, вузлів і деталей, - оптимальні комбінації робочих органів як в окремій машині, так і агрегатних, складених з однооперащйних машин, - зменшення питомих витрат енергії на обробіток ґрунту. Відповідно до цих вимог в інституті розроблено комплекс ґрунтообробних машин виробництво яких освоєно промисловими підприємствами України. Це відомі в Україні ярусні плуги ПНЯ-4-42, ПНЯ-6-42 та плуги-розпушувачі комбіновані ПРК-4-42, ПРК-6-42 культиватори-розпушувачі КР-4,5 КР-2 2 важю дискові борони БДВ-6, БДВ-ЗМ. Необхідно констатувати, що вітчизняна ґрунтообробна техніка за надійністю, довговічністю енерговитратами ще поступається іноземним аналогам. Це зумовлено недосконалою елементною базою, низьким рівнем кооперації відсутністю новітніх матеріалів сучасного технологічного обладнання в багатьох підприємствах, що виго­товляють ґрунтообробну техніку. Використовуючи цей фактор, дехто пропонує відмовитись від вітчизняної техніки і перейти до іноземної. При цьому замовчують, що іноземній техніці доведеться пра­цювати в інших умовах, часто в одних технологічних лініях з нашою недостатньо надійною технікою та низькою організацією праці, які спричинять неминучі простої.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Политическая антропология

Павленко (Павленко 1985; 1989), согласно которой контроль элиты над производством предметов престижного потребления (группа Б) доминировал в вождествах и ранних государствах номового (протономового) типа, где производство прибавочного продукта главным образом зависело от системы организации труда (строительство ирригационных сооружений и т. д.), а не от качества орудий труда (субтропики, районы "великих рек"). Напротив, в тех районах, где интенсификация сельского хозяйства зависела в большинстве случаев от технологических инноваций – использования железных орудий труда (умеренные, тропические зоны), более важным представлялся контроль вождей над ремесленным производством средств производства (группа А). Война и военно-организационные функции Война является еще одним важным фактором, который потенциально способствует политогенезу. Изначально она была включена еще в концепцию Г. Спенсера, который полагал, что война являлась как механизмом эндогенного развития, так и способствовала подчинению одних обществ другими

скачать реферат Постиндустриальное общество

В традиционном аграрном обществе основная задача состояла в обеспечении населения элементарными средствами к существованию. Поэтому усилия были сосредоточены в сельском хозяйстве, в производстве продовольствия. В пришедшем на смену индустриальном обществе эта проблема ушла на второй план. В развитых странах 5-6% населения, занятые в сельском хозяйстве обеспечивали продовольствием все общество. На первый план выдвинулась промышленность. В ней была занята основная масса людей. Общество развивалось по пути накопления материальных благ. Следующий этап связан с переходом от индустриального к сервисному обществу. Для осуществления технологических инноваций решающее значение приобретает теоретическое знание. Объемы этого знания становятся столь большими, что обеспечивают качественный скачок. Чрезвычайно развитые средства коммуникации обеспечивают свободное распространение знания, что дает возможность говорить о качественно новом типе общества. В XIX и вплоть до середины XX века коммуникации существовали в в двух различных формах. Первая - это почта, газеты, журналы и книги, т.е. средства, которые печатались на бумаге и распространялись методами физической транспортации или хранились в библиотеках.

Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
 Глобальный Смутокризис

Прежде всего резко вырастут темпы экономического роста. Резко повысится востребованность инноваций и передовых технологий внутри страны. Исчезнут инфраструктурно-энергетические ограничения для роста и развития. Резко вырастут объемы строительства по государственным заказам и объемы работ по государственным (и частно-государственным) программам. Высвобожденные средства могут пойти на воплощение проектов транспортных глобальных коридоров через территорию РФ, что даст государству и бизнесу дополнительные доходы. При этом стратегически важные проекты осуществляются в рамках хорошо продуманных программно-целевых планов – Пятилеток развития по Юрию Крупнову. И в рамках предложенной им национальной программы «1000 новых городов»: строительства с помощью новых технологий самоуправляющихся полисов с жилищами усадебного типа, с новыми системами ЖКХ и энергообеспечения. Эти полисы располагаются вдоль транспортных коридоров и вокруг центров деятельности: футуристических производств, университетов нового типа, технополисов, сельских хозяйств «прорывного типа» и т. д

скачать реферат Социальные проблемы российского сельского хозяйства в условиях рыночных реформ

В результате резко сократились доходность производства и возможность финансирования за его счет социальной сферы. Экономические трудности в сельском хозяйстве усилились из-за сильной засухи. Поэтому сокращаются внутренние ресурсы для финансового обеспечения социальной сферы. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. В курсовой работе была использована следующая литература : Журнал Экономист №8 за 1999 г. стр.11, статья «Основные тенденции социально – экономического развития в первой половине 1999 года» О. Рыбак , зам. председателя Госкомстата РФ. Журнал Экономист №3 1999 г. стр.3, «Проблемы реальной экономики на фоне финансовых кризисов», В. Кушлин, д-р экономических наук , профессор Журнал Экономист №3 1999 г. стр.27 «Ориентиры инвестиционной и инновационной деятельности», Н. Новицкий , руководитель Центра инвестиций и инноваций ИЭ РАИ, д-р экономических наук Журнал Экономист №8 1999 г. стр.21 «Основа экономического роста», А. Семенов, зав.сектором ИМЭН при Минэкономики РФ, д-р экон. наук Журнал Экономист №1 2000 г. стр. 60, «Сельскохозяйственное машиностроение : условия подъема», И. Борисенко д-р эк. наук , профессор Журнал Экономист №1 2000 г. стр.85 «Совершенное состояние АПК», А. Захряпин, нач. отдела Минэкономики России Журнал Экономист №9 1999 г. стр. 91, «Аграрная тематика в деятельности государственной думы» Журнал Экономист №2 2000 г. стр.85 «АПК и управление» В.

 Административное право

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Министерство образования и науки РФ и подведомственные ему Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию; Министерство природных ресурсов РФ и подведомственные ему Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное агентство по недропользованию; Министерство промышленности и энергетики РФ и подведомственные ему Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Федеральное агентство по энергетике; Министерство регионального развития РФ и подведомственное ему Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; Министерство сельского хозяйства РФ и подведомственная ему Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному

скачать реферат Планирование и прогнозирование НТП в РБ

Реализация этих принципов требует проведения экспертизы и формирования законодательства с точки зрения наиболее эффективного стимулирования инновационной деятельности и обеспечения развития инновационных процессов в основных сферах промышленности, сельского хозяйства и социального комплекса. Эффективное инновационное развитие предполагает широкий выбор инновационных идей и проектов. Источниками идей могут быть исследования и разработки республики, достижения мировой науки и технологий, привлекаемые путем закупки лицензий, приобретения или лизинга технологического оборудования (долгосрочной аренды машин, оборудования, сооружений или выдача оборудования напрокат), ”ноу- хау” (технические знания, опыт, документация), передача которых оговаривается при заключении лицензионных договоров и других соглашений. Преимущества в реализации идей должны получать те из них, которые в конкретных условиях обеспечивают наилучший результат с наименьшими затратами. Важным является формирование инфраструктуры нововведений, способствующей продвижению инноваций на рынок. В Беларуси, например, намечается развитие системы страхования инновационных проектов, информационной системы о передовых технологиях и состоянии их рынков, венчурных проектов, квалифицированного инжиниринга, консалтинга и аудита.

скачать реферат Программа развития и поддержки малого предпринимательства в Новгородской области в конце 90-х годов

Важнейшим элементом государственной поддержки, позволяющим снизить идущие от внешней среды риски, является создание инфраструктуры, которая обеспечивает успешное продвижение инноваций по всем стадиям инновационного цикла. Такая инфраструктура охватывает: информационно-консалтинговые центры маркетинговые центры предоставляемые помещения, оборудование, транспортные средства, организацию дешевых бухгалтерского учета и делопроизводства выделение льготных кредитов и страхование риска и прочие услуги подобного характера. Указанные элементы необходимой инфраструктуры малого инновационного бизнеса в рыночной экономике образуются как централизованно, путем государственной поддержки, так и децентрализованно, на основе содействия со стороны негосударственных коммерческих структур. Зарубежный опыт показывает, что особенно эффективно сочетание обоих этих направлений. Институциональная поддержка малого инновационного бизнеса за рубежом весьма солидна. В частности в США ею заняты администрация по делам малого бизнеса, национальный научный фонд, НАСА, университеты, отраслевые министерства (министерство энергетики, министерство сельского хозяйства и др.). Во Франции ту же работу ведут министерство экономики, национальное агентство по внедрению результатов исследований, научно-технический фонд.

скачать реферат Государственное регулирование инвестиционных процессов: социальный аспект

Наиболее тяжелое положение в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, где физически изношенных ОПФ достигает 85%. В целом же по стране эта величина составляет 50%. Доля импортного оборудования в активной части ОПФ - 27%.2 На отдельных производствах отечественного оборудования практически нет. Решение данных проблем определяет уровень экономического развития. Сейчас, когда снижается инвестиционная активность, необходимо значительно ускорить темпы обновления производства за счет внедрения перспективных технологий, техники, инноваций. Как показывает практика развития рыночных отношений, инновации служат главной движущей силой развития общественного производства и тесно взаимодействуют с инвестиционной деятельностью. Инвестирование средств в инновационный сектор производства позволит повысить уровень общественного производства, улучшить качество продукции, способствует созданию социально-привлекательных рабочих мест с высоким уровнем оплаты. Новые технологии обеспечивают повышение доходов предприятия. Рост налоговых поступлений в казну государства позволит увеличить долю инвестируемых средств, направленных на социальную сферу (жилищное строительство, медицина, наука, образование).

скачать реферат Информационно-консультационное обеспечение агропромышленного комплекса (АПК) Республики Чувашия

Основной целью ведения личного подсобного хозяйства является удовлетворение своих потребностей в продуктах питания. В хозяйствах с товарным уклоном часть продукции продается с целью получения дополнительного дохода. Большинство владельцев ЛПХ не учитывают свои затраты и не знают, во что обходится им производство той или иной продукции. Кроме этого, владельца ЛПХ и члены их семей отличаются уровнем образования, социальной принадлежностью, опытом работы в сельском хозяйстве, способностью воспринимать инновации, малые объемы производства, ограниченное применение техники. С учетом специфических особенностей развития ЛПХ для охвата их информационно-консультационным обслуживанием необходима разработка специальных консультационных программ и организация самой системы этого обслуживания. Такая система должна действовать на федеральном, региональном, районном и местном уровнях. В функции федерального уровня входят методическое и информационное обеспечение системы – это внедрение бах данных, создание видеофильмов, печатных изданий.

Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
скачать реферат Подъем сельского хозяйства - приоритетное направление в экономическом развитии страны

По экспертным оценкам, их не менее 1,5 млн. Если они научатся эффективно использовать землю, то в России будет возрождено сельское хозяйство. 7. Повышение эффективности государственного субсидирования сельского хозяйства через переориентацию субсидий с уровня производителя на уровень потребителя продовольствия, предоставление производителям товарного кредита и развитие реального финансового лизинга. 8. В качестве косвенного способа поддержки сельского хозяйства следует использовать льготирование активов и НДС на приобретаемые ресурсы, в частности на горючее. 9. использовать новые управленческие методики и другие инновации. Хотя стоит заметить, что лидеры страны не устают заявлять о приоритетном значении сельского хозяйства для экономики и безопасности России. Однако эти прекрасные заявления и громкие обещания воплощаются в жизнь в весьма скромном виде. Приложения. Схема №1. Схема №2   Таблица №1. Динамика выпуска сельскохозяйственной продукции (%) Годы 1992 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Январь 2006 г. Продукция сельского хозяйства 90,6 92,0 104,1 107,7 107,5 101,5 101,3 101,6 102,0 101,4 Таблица№2.  Проблемы макроэкономического характера, которые создают трудности для сельскохозяйственных предприятий (%).

скачать реферат Инновационная привлекательность сельскохозяйственного производства Калужской области

Современный этап функционирования АПК в большинстве развитых стран мира характеризуется переходом к инновационной модели развития, суть которой заключается в системной интеграции научно-технической сферы отрасли, с одной стороны, и собственно агропромышленного производства, с другой. Цель такой интеграции - повышение эффективности производства на основе технико-технологического и организационно-управленческого обновления за счет научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в различных сферах общественного жизнеобеспечения, в том числе и в агропромышленном комплексе. Освоение и дальнейшее широкое распространение инноваций становятся ключевыми факторами роста производства и занятости в сельском хозяйстве. Именно здесь кроются наиболее существенные резервы улучшения качества продукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста производительности труда, совершенствования организации производства и повышения его эффективности. Все это, в конечном счете, предопределяет конкурентоспособность предприятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом рынках, улучшение социально-экономической ситуации в аграрном секторе страны, что особенно важно в свете вступления России во Всемирную торговую организацию.

скачать реферат Обоснование экономической эффективности производства и использования биогумуса в садоводстве (на примере ЗАО АФ "Сальский сад" Сальского района Ростовской области)

Дополнительные доходы с каждым годом снижаются, в соответствии с окончанием последействия биогумуса на различных участках. По годовым суммам прибыли можно определить, что номинальная окупаемость происходит на 4-й год проекта, а дисконтированная - на 5-й. Суммарные затраты проект составляют 2,24 млн. руб., дополнительные доходы – 9,22 млн. руб., Номинальная суммарная прибыль – 6,73 млн. руб., чистый дисконтированный доход – 2,32 млн. руб. Таким образом, приобретение вермикультуры, ее размножение и приготовление биогумуса для почвы, занятой под садом (семечковыми и косточковыми саженцами) является экономически выгодным, способствует повышению эффективности садоводства, и, поэтому, является целесообразным проектом развития производства в ЗАО АФ «Сальский сад». Заключение Успешное ведение сельского хозяйства в современных динамично меняющихся условиях невозможно без осуществления целого комплекса мероприятий, среди которых маркетинговая деятельность и выявление перспективных направлений, внедрение инноваций в применяемые технологии и технические средства, умелое управление капиталом и его диверсификация и многие другие важные направления управленческой, производственной и сбытовой деятельности.

скачать реферат Государственное управление основными народнохозяйственными комплексами

Доля предприятий, которые внедряли научно-технические разработки, составила в 1989 г. 63%, в 2000 г. — 3% (для сравнения в 2000 г. в США — 32%, в Японии — 23%, в Германии — 10%). Особо острой становится проблема утечки кадров за рубеж. Для изменения сложившейся ситуации государственная политика в области науки должна базироваться на реализации следующих направлений: Стимулирование фундаментальных исследований, инновационной деятельности, создание условий для здоровой конкуренции в сфере науки и техники. Защита прав интеллектуальной собственности. Обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации. Создание достойных условий жизни и работы ученых и специалистов. Республика Беларусь обладает достаточно большим научно-техническим потенциалом. Потенциальные возможности НИИ и КБ республики позволяют выходить на мировой рынок инноваций прежде всего в области микроэлектроники, информатики, программного обеспечения ЭВМ, приборостроения, экологических технологий, медицинской техники, мембранных и биологических технологий, производства лекарственных средств и химикатов для медицины и сельского хозяйства, ряде других направлений.

скачать реферат Научно-технический потенциал северных регионов

Сто лет тому назад основным источником существования Швеции было сельское хозяйство, а индустриализация только начиналась. Превращение Швеции из бедной аграрной страны в современное индустриальное общество произошло благодаря железной руде, лесу и гидроэнергии и науке1. Швеции удалось избежать участия в первой и второй мировых войнах. Благодаря этому её промышленность и инфраструктура оказались неповрежденными и хорошо подготовленными к извлечению выгод от роста мировой торговли в послевоенные периоды. Значение экспорта машиностроительной продукции постепенно росло, а наличие сырьевых материалов, квалифицированных рабочих и талантливых менеджеров помогли Швеции выйти на уровень Великобритании по доходу на душу населения еще до начала Второй мировой войны. 1950-е и 1960-е годы характеризовались быстро растущим благосостоянием Швеции. В 70-е года темпы роста экономики Швеции опережали темпы роста Японии. Сегодня Швеция – высокоразвитая индустриальная страна с высоким научно-техническим потенциалом. Энергичное и целеустремленное овладение «k ow-how» – один из важных факторов экономического «Шведского чуда». Научно-технический прогресс, находящий свое выражение в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработка (R - мощный инновационный базис, основанный на высоких технологиях и эффективном внедрении инноваций в реальный сектор. • Таким образом, широкая и разветвленная система социальной защиты, включающая возможность пожизненного бесплатного обучения и широкое финансирование научных исследований, способствует реализации любых инновационных идей и повышению конкурентоспособности экономики.

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
скачать реферат Инновационный менеджмент

Сложность аграрного производства и его особенности предопределяют своеобразие подходов и методов управления инновационным процессом, сочетание различных типов инноваций, усиления роли государства в стимулировании инноваций. Следует отметить, что сложность и особенности сельскохозяйственного производства характеризуются высоким уровнем рисков инновационных процессов в аграрном секторе. Риск финансирования научно-производственных результатов, риск временного разрыва между затратами и результатами, неопределенность спроса на инновационную продукцию не заинтересовывают частных инвесторов вкладывать капитал в развитие сельского хозяйства. Для активизации инновационных процессов необходимо обеспечить условия для расширенного воспроизводства в аграрной сфере, прежде всего улучшить финансовое состояние организаций. К числу приоритетов развития инновационных процессов в АПК следует отнести: технологическое переоснащение организаций комплекса; энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; воспроизводство плодородия почв, предотвращение всех видов их деградации, разработка адаптивных технологий агроэкосистем и агроландшафтов; создание современной системы информационного и инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности в АПК; разработка государственной инновационной политики и стратегии на федеральном и региональном уровне, нацеленных на становление прогрессивных технологических укладов; формирование организационно-экономического механизма функционирования АПК на инновационной основе; усиление роли государственных организаций в активизации инновационной деятельности; разработка региональных и муниципальных инновационных программ развития АПК; совершенствование системы подготовки кадров в области инновационной деятельности, обеспечивающих повышение инновационной активности организаций и коммерциализацию результатов научных исследований.

скачать реферат Рынок новшеств

Инновации, внедряемые на стадии стратегического маркетинга 2. То же на стадии НИОКР 3. Организационно-технологическая подготовка производства 4. Производство (включая тактический маркетинг) 5. Сервис, осуществляемый изготовителем 3. Масштаб новизны инновации (новшества) 1. Инновация (новшество) в мировом масштабе (открытие, изобретение, патенты) 2. Инновация в стране 3. Инновация в отрасли 4. Инновация для фирмы 4. Отрасль народного хозяйства, где внедряется инновация 1. Новшества и инновации, созданные (внедренные) в сфере науки 2. То же в сфере образования 3. В социальной сфере (культура, искусство, здравоохранение и т.д.) 4. В материальном производстве (промышленность, строительство, сельское хозяйство и т.д.) 5. Сфера применения инновации (новшества) 1. Инновации для внутреннего (внутрифирменного) применения 2. Новшества для накопления на фирме 3. Новшества в основном для продажи 6. Частота применения инновации 1. Разовые 2. Повторяющиеся (диффузия) 7. Форма новшества – основа инновации 1. Открытия, изобретения, патенты 2. Рационализаторские предложения 3. Ноу-хау 4. Товарные знаки, торговые марки, эмблемы 5.

скачать реферат Экономическое развитие СССР (1945-1991) и постсоветской России

Она не обеспечивала растущих потребностей народного хозяйства, а требовала от государства все новых и новых инвестиций, превращаясь в «черную дыру» советской экономики. Именно сельское хозяйство наиболее ярко отражало несостоятельность «социалистических методов хозяйствования». К началу 1970-х гг. произошли существенные изменения в приоритетах развития третьей НТР, основным направлением которой явились информационные технологии. Инерционность командно-административной системы стала основной причиной слабой восприимчивости народного хозяйства к требованиям нового этапа научно-технической революции, связанного с изобретением микропроцессоров, массовой компьютеризацией и т.п., создававшими условия для ускоренного развития научных и технологических исследований, рационализации систем управления экономикой в целом. Об этом, в частности, свидетельствовали затухающие среднегодовые темпы внедрения в производство изобретений и рационализаторских предложений. Если в 1950-е гг. в СССР ежегодный прирост инноваций составлял 14,5%, то в 1960-е гг.— лишь 3%, а в 1970-е гг. — всего 1,8%. В народное хозяйство внедрялась лишь '/5 часть изобретений.

скачать реферат Инновационная политика

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ Омский Государственный Аграрный Университет ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Курсовая работа на тему: ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА Выполнил: студент 31 группы Игнатов А.Г. Проверил:   Калужский М. Л. Омск 2001 Содержание. Введение. 1. Инновационная политика в РФ. 1.1 Состояние инновационной деятельности 1.2 Направления инновационной политики. 1.3 Методы реализации инновационной политики. 2. Инновационная политика в Омской области. 3. Изобретательство в Омской области. Заключение. Список литературы. Введение. Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего фактора экономического развития, все чаще и в западной, и в отечественной литературе связывается с понятием инновационного процесса. Это, как справедливо отметил американский экономист Джеймс Брайт, «единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в получении новшества и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, таким образом, весь комплекс отношений: производства, обмена, потребления».  Под инновацией обычно понимается: вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и технологии; непосредственно новая техника, технология, являющаяся достижением научно-технического прогресса.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.