телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Сувениры -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Не треба забувати, що існує принципова різниця між пізнавальною діяльністю: а) при передачі готових знань; б) при формуванні знань на основі самостійної мислительної діяльності учнів. Головним видом пізнавальної діяльності учнів за способом передачі готових знань є запам’ятовування, при слабкому прояві мислительної активності і самостійності. На початку 50-х років був запропонований пізнавальний процес, при якому знання формуються на основі самостійної мислительної діяльності учнів. Учень без сторонньої прямої допомоги повинен розібратися в явищах суспільного життя, розкрити їх суть. Пізнання рухається від явища до суті, а від суті знову до явища, але тепер це явище усвідомлюється повніше, глибше. Самостійне розкриття суті явищ органічно пов’язане з використанням знань, умінь, життєвого досвіду учнів. Аналіз результатів експерименту показав, що для організації самостійної навчальної діяльності необхідно забезпечити її посильність, доступність і різноманітність, враховуючи при цьому вікові та індивідуальні особливості учнів дотримуючись дидактичних вимог. Самостійна робота на уроках історії має велике навчальне й виховне значення. Вона може дати бажані наслідки лише тоді, копи вчитель застосовує її у певній системі та послідовності; правильно керує нею; працює в тісному контакті з учителями інших предметів, особливо гуманітарного циклу. В чому ж полягає суть самостійної роботи? Самостійною є та діяльність, яку учень здійснює без сторонньої прямої допомоги, спираючись на свої знання, мислення, вміння, життєвий досвід, переконання, і яка, через збагачення учня знаннями формує риси самостійності. Самостійна діяльність являє якість процесу пізнання, рису особистості учня і форму організації навчання. Дані дослідження підтверджують думку про те, що розвиток самостійності в процесі навчальної діяльності включає в себе такі сторони: - відношення вчителя до проявів самостійності; - уміння учнів самостійно планувати свою навчальну роботу; - уміння виділяти головне і другорядне; - оцінку учнем труднощів у вивченні матеріалу; - наявність або відсутність в учня інтересу до матеріалу, який вивчається; - самостійне застосування засвоєних знань; - оцінка учнем своєї роботи і її результатів. Навички і вміння самостійної роботи в учнів формуються не самі по собі, а в результаті спеціально організованих вправ, що органічно включаються у навчальний процес. Велике значення в цьому відношенні має висока майстерність учителя, його керівництво активною пізнавальною діяльністю учня, логіка педагогічного процесу, створення проблемної ситуації на уроці, правильна і раціональна організація видів самостійної роботи, пов’язаної з подоланням учнями певних труднощів і підведення підсумків виконання і об’єктивна оцінка роботи. Для того, щоб самостійна робота була ефективною важливо дотримуватись взаємозв’язку різних видів самостійної роботи учнів на уроці та урізноманітнювати їх, повинен існувати взаємозв’язок класної і домашньої самостійної роботи. Ми організували класну роботу так, щоб домашня самостійна робота була її органічним продовженням. Великою мірою робота учнів, хід уроку тісно зв’язані і залежать від якості самостійної роботи учнів удома.

Використовуючи на уроках історичну картину чи навчальний кінофільм, вчитель більш активно діє на пізнавальну діяльність учня. Важливо самих учнів навчити читати історичні картини, використовуючи багаж знань по даній епосі. Працюючи над розкриттям змісту картини учні розширюють свої історичні знання по даній темі, роблять свої маленькі “відкриття”, а це підвищує інтерес до уроку і допомагає краще засвоїти нові терміни. Одним із видів активного використовування історичних картин є прийом складання учнями усної, а потім і письмової розповіді за двома-трьома і більше історичними картинами. Це усна розповідь заздалегідь даними питаннями з використанням для ілюстрацій історичних картин; письмова творча розповідь за історичними картинами. Як показав аналіз експериментальних даних, що для того, щоб самостійна робота учнів була ефективною потрібно дотримуватись певних умов: 1) чіткої, конкретної постановки завдань перед учнями; 2) характер завдань і запитань для самостійної роботи та їх складність на різних етапах навчання повинен змінюватись; 3) завдання для самостійної роботи мають бути доступними і посильними; 4) повинна бути диференціація завдань для самостійної роботи (можна поділити учнів класу на певні групи за рівнем їх знань та умінь); 5) повинна дотримуватись систематичність і послідовність застосування самостійної роботи учнів в процесі навчання; 6) важливо дотримуватись взаємозв’язку різних видів самостійної роботи учнів на уроці та урізноманітнювати їх; 7) повинен існувати взаємозв’язок класної і домашньої самостійної роботи. Експериментальні дослідження підтверджують, що самостійна робота учнів у процесі вивчення історії є основним засобом виявлення і розвитку в них творчих здібностей і обдарованості, підготовки їх до практичної діяльності. Залежно від підготовленості учнів учитель щоразу повинен сам визначати послідовність і насиченість самостійної роботи, проявити свою творчість та ініціативу. В міру переходу учнів з класу в клас зростає рівень їх знань і пізнавальні можливості. Історичний процес розкривається все повніше й глибше. У зв’язку з цим і види самостійної роботи поступово ускладнюються, але треба також пам’ятати, що самостійна робота - не самоціль, а один із засобів поліпшення всієї навчально-виховної роботи, підготовки учнів до життя, до практичної діяльності. Список литературы 1. Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе. М., 1984, - С. 71. 2. Александров А. Й. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории. М., 1964. - С.63. 3. Баєв Б.Ф. Психологія навчання. К., 1994. - С.59-61. 4. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972. - С.269. 5. Дайри Н.Г. Как подготовить урок истории. М., 1969. - С.26-28. 6. Донской Г.М. Задание для самостоятельной работы по истории. М., 1983. - С.46. 7. Крутецький В.А. Формування і розвиток здібностей учнів. // Рад. школа. - 1972. - № 4. 8. Лернер І.Я. Розвиток мислення учнів в процесі навчання історії. М., 1982. - С. 23. 9. Майборода В.К. Самостійна робота з історії учнів 5-6-х кл. К., 1975. - С.30. 10. Пидкасистый П.Й. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. М., 1980. - С.23. 11. Пометун Е.И. Познавательная самостоятельность в работе над понятиями.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР.

Тут активно включився в роботу Укранського нацонального об'днання, до якого належав  Василь Прохода. Артюшенко став членом Головно управи, а тод й заступником голови УНО Тимоша Омельченка. У 19371940 роках редагував "Укранський всник". 1950 року Артюшенко перехав до Сполучених Штатв. Багато рокв спвпрацював з рзними укранськими виданнями ("Самостйна Украна", "Укранське слово", "Новий шлях", "Свобода" та "Наш клич"). 1966 року вийшли його спогади "Под  Люди на мому шляху боротьби за Державу. 19171966". У них сотник Арм УНР висловив думку, що Визвольна боротьба, попри несприятлив обставини  "низьку нацонально-державну зрлсть провдно верстви та мас", започаткувала "нову еру, в якй нацонально-державн традиц нашо доби стали основою дальшо тяглости сторично-нацонально-державно думки й нацонально-державного чину". Високо цнуючи свою приналежнсть до Арм УНР, сотник Артюшенко зазначав, що "перед старими кадрами Укрансько Арм ще багато роботи, яку нхто за них не зробить"

скачать реферат Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Магістерська робота творчі. 8)Яких умов слід дотримуватись, щоб самостійна робота учнів була цікавою, творчою, несла за собою високий рівень знань? 103

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
 Україна у революційну добу. Рік 1917

Більшовицькі резолюції ухвалювалися обласними, губернськими, повітовими з'їздами рад. Більшовики здобули перевагу і в однотипних з радами органах — Військово-революційних комітетах всіх чотирьох армій, дислокованих у межах України — 7-й, 8-й, 11-й, Особливий і у ВРК Південно-Західного фронту, у багатьох корпусних, дивізійних, полкових, ротних комітетах тощо. Дедалі активніше на підтримку більшовиків виступали різноманітні селянські організації, передусім ради селянських депутатів. Великі зрушення на користь більшовиків спостерігались у фабзавкомах, профспілках. Проте цей політичний вплив автоматично не закріплювався у військових формуваннях. За підрахунками фахівців, у першій половині грудня Червона гвардія в Україні налічувала близько 40 тис. чоловік[973]. У той час практично не провадилась агітаційна й масово-організаційна робота в армії (звичайно, саме щодо створення боєздатних загонів). Більшість же солдатів і матросів самостійно ще не розібралися в обстановці та роз'їжджались по домівках або ж дотримувались нейтралітету

скачать реферат Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работы

Логічне мислення, творчу активність під час засвоєння знань; прищеплювати їм культуру розумової і фізичної праці, вчити їх самостійно продуктивно і з інтересом працювати; готувати учнів до того, щоб вони могли ефективно займатися після закінчення школи. 2. Особливості і класифікація самостійної роботи учнів з хімії. Самостійна робота учнів на уроках проводиться за спеціальним завданням. Від мети, змісту, форми завдання залежить характер діяльності школярів. Організовуючи самостійну роботу, вчитель ставить різну мету навчання, розвитку й виховання учнів. Мета і відповідні до неї завдання взаємозв’язані. Це можна показати на прикладі будь-якого завдання, зокрема такого: “Вивчіть відношення розчинів солей – нітрату свинцю, нітрату міді, нітрату цинку до металів – цинку, міді, свинцю. Зазначте, по-перше, подібність і відмінність солей за відношенням до кожного металу, і по- друге, подібність і відмінність металів за відношенням до кожної солі. Поясніть причину відмінностей”. Під час виконання цієї роботи учні в результаті спостереження і аналізу явищ здобувають нові знання про реакції між металами і солями, про електрохімічний ряд напруг металів, глибше вникають у суть окислювально- відновних процесів, повторюють склад і дисоціацію солей, поняття “елемент і проста речовина”, будову атомів та іонів металів, їх окислювально-відновні властивості, збагачують уявлення про реакції заміщення.

 Бандеризация Украины - главная угроза для России

Некоторые оуновские авторы, например, восторженно отмечают активную организаторскую роль Шухевича в подготовке и проведении многих «атентатов» (терактов.P Авт.) боевиками УВО. Примечательно, что находившийся в послевоенной Германии С. Бандера даже не упоминает о периоде жизни Р.Шухевича, когда тот стал знаменитым террористом. Наоборот, Петро Дужий чувствует себя в современной Галиции как рыба в воде. В своей книге о Р. Шухевиче этому жизненному этапу нашего героя он посвящает целый раздел под названием «Из жизни боевика». Однозначно положительная оценка террористической деятельности боевиков УВО-ОУН такими «историками», как П. Дужий, ее сегодняшняя героизация современными приверженцами националистической идеологии чрезвычайно опасны, т.Pк. способствуют воспитанию новых террористов, созданию таких организаций, как упоминавшаяся выше «Самостйна Украна». К чему могут привести последствия подобного «патриотического» воспитания, можно предположить, анализируя период деятельности националистических боевиков довоенного периода

скачать реферат Застосування нормативно-правових актів на уроках права

Саме через аналіз та практичне застосування нормативно-правових і актів учні можуть не лише здобути знання, а й навчитися діяти згідно і з нормами права у різноманітних І життєвих ситуаціях, демонструвати ; непримиренність до протиправної поведінки. 1. Вивчення нормативно-правових актів Великого значення на уроках права набуває самостійна робота учнів із першоджерелами з метою набуття певних знань, формування активної життєвої позиції, розвитку розумових здібностей. Як зазначав Н. Дайрі, самостійна робота являє розумовий пошук нового знання, яке відоме науці, не потребує перегляду; але нове для школяра і саме для нього є відкриттям». Щоб підготувати школярів до самостійної роботи з документами-першоджерелами, необхідно, на наш погляд, дотримуватись таких умов: зацікавленість самого вчителя у підвищенні своєї методичної майстерності. Вирішальне значення тут має глибоке знання предмета, широта наукового світогляду, вміння пов'язувати теоретичне положення з фактичним матеріалом; уміння поєднувати теоретичний матеріал з вивченням джерел для розв'язання загальної проблеми, визначеної вчителем на початку вивчення теми, уроку; забезпечення учнів текстами документів, що вивчаються; системність у роботі.

скачать реферат Усвідомлення основних завдань малокомплектних початкових шкіл

У специфічних умовах малокомплектної школи чергується робота під керівництвом вчителя зі самостійною роботою учнів. Аналіз особливостей планування уроку для комплекту з двох класів, свідчить, що оптимальною кількістю переходів «з учителем – самостійно» на уроці можна вважати 4-5 В умовах малокомплектної школи, коли чергується робота під керівництвом учителя і самостійна робота учнів, велика увага приділяється організації кожного етапу уроку. Учитель моделює заняття з дітьми до зустрічі з ними: окреслює види спільної роботи та самостійного шляху до знань, уточнює, коли краще надати інструктаж, показати зразок. Для кожного структурного компонента уроку в малокомплектній школі важливо визначити спільну мету. Наприклад, готуючи дітей до пізнавальної діяльності, наголошуємо, що для всіх дітей має бути спільна мета – усвідомлення завдання, часу його виконання, знайомство з засобами навчання, орієнтація на кінцевий результат. Ці організаційні прийоми використовує вчитель не тільки на початку уроку, але і на початку кожного етапу. Самостійна робота на уроках природознавства дуже різноманітна за своїм змістом і характером, їй відводиться значне місце на всіх етапах опрацювання матеріалу.

скачать реферат Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

Особлива педагогічна цінність трудового навчання полягає в тому, що завдяки своєму практичному, прикладному характеру воно надає набагато більші можливості, чим інші учбові предмети, для того, щоб учити школярів сполучати теорію з практикою, цінувати знання, і не тільки технологічні, але і по основах наук, тобто учити ефективно працювати, творити, сполучаючи розумову діяльність з фізичною. Вчителеві слід мати на увазі, що практичні методи, перш за все самостійна робота учнів, повинні переважати при рішенні педагогічних задач, пов'язаних не тільки з формуванням знань і умінь у школьниов, але і з їх вихованням і розвитком. Наприклад, розумовому розвитку учнів сприятимуть питання, завдання проблемного характеру, але, головне, не відвернуті, а такі, що мають пряме відношення до роботи учнів по конструюванню, розробці технології виготовлення виробу, до самого процесу виготовлення або до роботи по проведенню якого-небудь сільськогосподарського досвіду. Формування економічних знань і умінь, економічній вихованості, культури відбувається успішніше, якщо вчитель, не захоплюючись поясненнями, добивається наближення умов практичної роботи що вчаться до виробничих.

скачать реферат Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

На уроках природознавства самостійна робота учнів різноманітна і за змістом, і за формою. Діти можуть самостійно опрацьовувати нові статті за підручником, проводити досліди за інструкцією, відповідати на запитання, малювати схеми, виконувати завдання з гербарієм, колекцією, працювати з календарем природи тощо. Досліджені нами навчальні підручники учнів початкової школи показали, що до завдань, які вміщені у них, потрібно додатковий матеріал, а саме: перфокарти, наочність, інструкції та ін. Провівши анкетування 18 вчителів початкової школи, ми з'ясували, що 50% педагогів визнали, що самостійна робота проводиться з метою контролю, а несистематично у ході навчального процесу. Отже, аналіз дидактичної і методичної літератури, анкетування вчителів, під час проходження педагогічної практики дозволяють зробити висновок про те, що проблема організації самостійної роботи на уроках у початковій школі потребує значного удосконалення. Список використаної літератури Богданович М.В. Картки з математичними завданнями для самостійної роботи учнів 2 класу чотирирічної школи. - Тернопіль, 2001. - 64 с. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. - М., 1972. - 268 с. Жарова А.В. Управление самостоятельной деятельностью учащихся. - Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1982. - 75 с. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. - М.: Просвещение, 1968. - 230 с. Махмутов М.И. Современный урок. - М.: Педагогика, 1981. - 190с. Организация проблемного обучения в школе. - М., 1977. - 240с. Пидкасистый П.И. Самостоятельно-познавательная деятельность школьников в обучении. - М.: Педагогика, 1980. - 240 с. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. - М., 1981. - 78 с.

Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
скачать реферат Самостійна учбова діяльність молодших школярів

Зміст Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3. Формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності як одної з найефективніших форм самостійної роботи Розділ 2. Організація самостійної роботи молодших школярів 2.1. Самостійна робота учнів початкових класів на різних уроках 2.2. Авторські пропозиції Висновки Список використаної літератури Вступ Перебудова системи освіти України, подальше удосконалення навчального процесу в загальноосвітній, в тому числі і в початковій школі ставить питання про удосконалення перш за все організаційних форм і методів навчання. В свою чергу методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя і школи в цілому, теж присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. Проблемами удосконалення організаційних форм і методів самостійної роботи займалися Я.А. Коменський, Й. Песталоцці, Г.С. Сковорода, О. Ващенко. В останні роки питання вдосконалення організаційних форм і методів навчання розглядалися в роботах А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанського, В.О. Онищука, О.Я. Савченко, І.Ф. Варламова. Якість педагогічного процесу не можна забезпечити лише методичною його досконалістю, працездатністю вчителя, добрим обладнанням тощо.

скачать реферат Курс методики физики

Розвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізики Технологія розв'язання експериментальних задач Комбінований урок Урок отримання нових знань Урок мотивації навчальної діяльності учнів Самостійна робота учнів з фізики Факультативні курси з фізики в школіСпеціальні питання Формування понять: механічний рух та його відносність, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шлях Основні закони динаміки Формування поняття маси Формування поняття сили Формування поняття роботи Формування поняття енергії Формування основних понять криволінійного руху Формування основних понять про механічні хвилі Формування поняття про температуру Методика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі" Формування основних понять МКТ Формування наукового світогляду при вивченні фізики Формування основних понять електростатики

скачать реферат Методы обучения математике в 10 -11 класах

Тепер необхідно перевірити, чи є таке число особин, при якому швидкість зростання популяції спадає до нуля. Прирівнюємо швидкість до нуля 0,001x(100-x)=0, і отримаємо значення шуканої чисельності х=0 або х=100, нуль відкидаємо, бо не задовольняє умову. Тому при чисельності в 100 особин, швидкість зростання популяції буде рівна нулю. §4. ЧАСТКОВО-ПОШУКОВИЙ МЕТОД Цей метод вимагає майже самостійної роботи учнів, а вчитель лише спрямовує мислення учнів до певних висновків. Цим методом краще користуватись, коли необхідно закріпити пройдений матеріал чи певну тему, або для перевірки підготовленості учнів до вивчення певної теми. Розглянемо використання методу на прикладі вивчення періодичності функції. Варто наступним чином розпочати урок. Вчитель повинен показати, які процеси існують в математиці чи фізиці і як вони можуть повторюватись. Це може бути обертання Місяця навколо Землі, коливання маятника в годиннику, повторення значень функції через певний крок та інше. Спочатку можна намалювати схематично графік і показати учням, що через певний крок значення функції є однаковими, і немає значення в якому напрямку ми будемо рухатись по осі OX.

скачать реферат Значення води, її охорона та економне використання

Визначення шляхів виконання завдань, пошуку інформації. Розподіл обов'язків між членами груп. IV. Дослідницький етап. Самостійна робота учасників проекту над індивідуальними та груповими дослідженнями. 1 група. Проведення досліду . 1. Вода. 2. Прозора, текуча, безбарвна, жива, необхідна, корисна. 3. Забруднюється, живить, зменшується, очищується, зберігається. 4. Без води немає життя! 5. Живильна сила. Рефлексія. Усі добре попрацювали над проблемою збереження та охорони води, дізнались багато нового, пізнавального, добре підготували і захистили свої проекти. Хто задоволений своєю роботою на уроці? Визначте, хто був сьогодні найактивнішим. Яку б пораду ви дали дітям, які ще не досягли такої активності? Подякуйте один одному за допомогу, співпрацю. А тепер давайте оцінимо свою роботу на уроці. У кожного учня листок оцінювання. Моя оцінка Оцінка групи Оцінка вчителя VІІ. Домашнє завдання. Напишіть звертання до жителів нашої планети з проблеми збереження води. 22 березня - День захисту води. Я пропоную вам в цей день знову повернутися до поставленої проблеми. Кожен з вас підготує звіт про те, що він зробив за 4 місяці для охорони та збереження води.

скачать реферат Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

Протягом початкового навчання вчителі мають залучати молодших: школярів до систематичного розв'язування пізнавальних завдань за допомогою прийомів розумової діяльності, участі в евристичних бесідах, виконання самостійних завдань різної складності, проведення елементарних досліджень. Досвід показує, що останнім часом відбулися позитивні зрушення в методиці самостійної роботи, зокрема в розширенні видів самостійних завдань на користь таких з них, які не тільки тренують уміння й налички, а й розвивають пізнавальну активність. Значно урізноманітнилися способи постановки самостійних завдань. Дедалі частіше вчителі почали вдаватися також і до диференціації самостійної роботи. Водночас обмеженість безпосереднього спілкування вчителя з учнями подекуди призводить до тою. що самостійна робота молодших школярів стає некерованою, втрачає чітке спрямування. Актуальність проблеми та її недостатня розробленість в теоретич-ному і практичному планах зумовили й вибір теми дипломної роботи: «Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі».

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
скачать реферат Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

Досягненню мети навчання математики та реалізації особистісно-спрямованого навчання, яке на перший план висуває завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їх потреб та інтересів, розвитку пізнавальної активності і творчої самостійності сприяє використання дидактичних ігор. Застосування дидактичних ігор на уроках математики - суттєвий резерв підвищення ефективності навчально-виховного процесу та взаємодії і взаєморозуміння між учителем і учнями підліткового віку. Гра, якщо вона правильно організована. більше ніж яка-небудь інша діяльність дозволяє всебічно та з більшою повнотою розвивати самостійність і самодіяльність підлітків на уроках математики в 7-9-х класах залежно від вікових особливостей. Звернення до дидактичної гри під час навчання математики в 7-9-х класах оправдане загостренням суперечностей між зростаючими вимогами, які ставляться суспільством перед школою, та наявним в її розпорядженні арсеналами для їх задоволення, а також результатами досліджень, що стосуються ролі гри в навчально-пізнавальній діяльності дітей взагалі та вивчення математики зокрема.

скачать реферат Особливості навчання дітей підліткового віку

Вступ Актуальність теми. Коли в психології мова йде про характеристики підліткового віку, то в основному говориться про моральний розвиток і моральну характеристику особистості. Дослідження в цій області досить значні. Психологічних досліджень про розвиток пізнавальних процесів, про розумовий розвиток у підлітковому віці ще недостатньо, що пояснюється тим, що зміни в моральній сфері є дійсно основним і вирішальним зрушенням у психічному розвитку підлітків, тому увага психологів приділялася саме цьому. З переходом у підлітковий вік зв'язана істотна перебудова навчальної діяльності школяра. Новий, більш високий рівень навчальної діяльності визначається ступенем її самостійності. Матеріали Д.Б. Ельконіна, Т.В. Драгунової й інших психологів показують, що на початку підліткового віку спостерігається велика розмаїтість у рівнях розвитку навчальної діяльності – від найбільш низького рівня, при якому відсутні елементарні вміння організувати самостійну роботу, через ряд проміжних форм, де, наприклад, самостійна робота спостерігається тільки при виконанні домашніх завдань, до найбільш високого рівня, при якому самостійно освоюється й новий матеріал, і навіть нові області знань (астрономія, техніка, радіотехніка) .

скачать реферат Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

Положення початок змінюватися, коли гостро встали проблеми підвищення якості знань учнів. В 1958 році в «Учительській газеті» з'явилася стаття Б.П. Єсипова й Л.П. Арістовой під характерною назвою: «Розкрити підручники». Автори її звертали увагу вчителів на те, що питання поліпшення самостійної роботи учнів на уроці не можуть бути вирішені, якщо не будуть використатися підручники й навчальна література. Тому замість традиційним вимоги, що стало, «Закрити підручники» на заняттях вони пропонували застосовувати різноманітні форми навчальної роботи із книгою з метою активізації пізнавальної діяльності учнів. Саме із цього часу намітився поворот до більше широкого використання й методичного вдосконалювання роботи з підручником у процесі навчальних занять. Щоб робота з підручником на уроці давала навчальний ефект, учителеві необхідно дотримувати наступні вимоги: а) Насамперед істотне значення має правильний вибір матеріалу (теми) для самостійного вивчення по підручнику на уроці. Відомо, що не всяке питання учні можуть засвоїти самостійно без докладного пояснення його вчителем. Багато тем містять у собі зовсім нові відомості, носять вступний або узагальнюючий характер. Їхнє вивчення викликає в школярів більші труднощі.

скачать реферат Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

Проте засвоєння теоретичних основ фізичної культури пропонується проводити в процесі уроків, а самостійна робота зводиться лише до виконання комплексів фізичних вправ. Відсутні методичні вказівки виконання самостійної роботи по закріпленню і придбанню знань в області фізичної культури, а також способах контролю за засвоєнням цих знань. Через наявне обмеження в часі, на уроці складно розв'язати проблеми якісної теоретичної підготовки, розвиваючих та інтелектуальних можливостей кожного учня. Вирішення задач інтелектуального виховання на уроках фізичної культури важливе, оскільки без усвідомленого бажання, прагнення самих учнів удосконалювати свої фізичні можливості не можна достатньо успішно здійснювати їх фізичне виховання. Отже, виникла суперечність між необхідністю вдосконалення процесу формування у молодших школярів потреби в регулярних заняттях фізичною культурою і недостатньою розробленістю теоретичних і методичних основ вирішення даної проблеми, прагнення знайти шляхи вирішення цієї суперечності і визначило проблемунашого дослідження, як шляхи при яких забезпечується ефективність процесу формування у молодших школярів потреби в регулярних заняттях фізичною культурою.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.