телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Він дещо читав, чув про працю вчителя, про визначних педагогів, співставляв свої можливості з вимогами даної педагогічної спеціальності до людини, радився з дорослими, обговорюючи це питання. Нарешті, він щось уже робив на шляху професійного самовизначення: вів роботу з дітьми, допомагав вчителеві, брав участь у органах учнівського самоуправління та ін. Наприклад: а) у навчальному процесі: допомога товаришам у навчанні, допомога вчителеві, участь у олімпіадах, конкурсах, змаганнях, конференціях, поглиблене вивчення предмету, правом викладання якого хоче оволодіти та ін.; б) у позакласній роботі: проведення оглядів новин, бесід, конкурсів, робота екскурсоводом у шкільних та інших музеях; шефство над молодшими школярами; участь у організації вечорів відпочинку; участь у гуртковій роботі, робота у органах учнівського самоуправління та ін. в) у спеціальній профорієнтаційній роботі: відвідування вечорів-зустрічей з ветеранами педагогічної праці, уроків та позакласних заходів досвідчених вчителів; проведення уроків або їх фрагментів під керівництвом  вчителя; заняття у школі “Юного педагога”, у педагогічних класах та ін. Якщо абітурієнт не має достатнього “активу” по цих  основних лініях профорієнтаційного екзамену, то його професійний вибір у даний момент не можна рахувати достатньо усвідомленим. Сам екзамен проводиться по білету, у який включено три питання, що зорієнтовані, природньо, на структуру готовності абітурієнта до свідомого вибору педагогічної діяльності (с.2,3) та на спеціальність, якою він прагне оволодіти. Отже, дані білети на кожному факультеті складаються екзаменаційними комісіями факультетів і є, як відомо, документами для службового користування. Тому, нижче наводиться лише один з можливих варіантів такого білета, з яким можна познайомити абітурієнта: Білет № (для профорієнтаційного екзамену на географічному факультеті) 1. Обґрунтуйте значення праці вчителя для становлення і розвитку України. 2. Наведіть головні якості, якими повинен володіти вчитель географії. Чому саме такими? 3. Уявіть, що Вам доручили у одному з старших класів провести бесіду про книгу як джерело знань з географії. Про які книги вчених-географів і мандрівників Ви розповіли б? Чому саме про них? Важливим моментом є визначення критеріїв оцінки при проведенні такого екзамену. Аналіз уже наявного у цьому напрямку досвіду дозволяє виділити такі з них: Оцінка “5” ставиться тоді абітурієнту, коли він відмінно розуміє суспільну значимість педагогічної праці, знає її найважливіші ознаки, протипоказання до вибору, вміє вірно обґрунтувати головні її вимоги до людини, має вірні уявлення про свої нахили до роботи з дітьми, критично їх оцінює, без особливих помилок аналізує доступні йому педагогічні ситуації, вибирає альтернативи поведінки у заданих умовах спілкування з дітьми, невимушено почуває себе у діалогічному спілкуванні, досить вільно аргументує свої висловлювання про життя сучасної школи, його мова грамотна, чітка, логічно завершена. Він однозначно зробив свій вибір, який перевірений досвідом цілеспрямованої громадсько-педагогічної діяльності, в т.ч. з урахуванням профілю факультету.

Професійна педагогічна спрямованість (нахили, інтереси, мотиви, потреби). 2. Педагогічна обдарованість (своєрідне поєднання спеціальних педагогічних здібностей). 3. Характерологічна цілісність і визначеність особистості (моральна вихованість, відповідальність, єдність переконань, слів і дій, оригінальність, урівноваженість та інші риси характеру). Це дозволяє визначити два головні напрями, по яких необхідно вести профвідбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності: 1. Визначення готовності до свідомого вибору педагогічної діяльності, його педагогічної спрямованості (у формі співбесіди чи екзамену). 2. Діагностування ступеня вияву найголовніших професійно-значимих якостей особистості до праці вчителя (застосування тих відносно нескладних і одночасно надійних методик, валідність яких уже давно доведена). Готовність абітурієнта до свідомого вибору педагогічної діяльності розглядається сьогодні у такому поєднанні взаємозв’язаних між собою елементів і має таку структуру: - розуміння ним соціальної значимості педагогічної праці; - його уявлення про працю вчителя; - знання ним головних вимог обраної педагогічної спеціальності та самооцінка своїх можливостей до оволодіння нею (в період навчання і пізніше самовдосконалення на своєму робочому місці); - зв’язок громадсько-педагогічної діяльності абітурієнта з профілем факультету, вміння розв’язувати доступні для нього педагогічні завдання. З важливих професійно-значимих якостей особистості до праці вчителя сьогодні виділяють такі: №№ Предмет дослідження Професійно значимі якості Методика дослідження 1. Психодинамічні якості Емоційна стабільність Працездатність Методика Г.Айзенка Кольоровий тест М.Люшера 2. Особистісні якості Педагогічна спрямованість Ціннісні орієнтації Варіант методики Н.В. Кузьміної Модифікація методики М.Рокача 3. Особливості спілкування Комунікативні і організаторські здібності Реагування на конфліктні ситуації Вміння слухати Вміння виразно і зв’язно говорити Методика КОС-1 Методика К.Томаса Методика В.Маклені Методика В.Маклені 4. Психічні процеси Увага: - розподіл             - переключення Мислення: - мислення, пам’ять Методика ВН-2 Складання чисел з переключенням Методика “Складні асоціації” Діагностування абітурієнта по всіх цих показниках (їх у нас 11), а потім аналіз і узагальнення одержаної інформації - громіздкий і складний процес. Тому, виникає необхідність виділення серед них найголовніших, стержневих якостей, без аналізу яких неможливо прийти до висновку про професійну придатність особистості, у нашому прикладі до педагогічної діяльності. Ми рахуємо, що до групи стержневих у даному випадку якостей необхідно віднести перш за все такі з них : - емоційна стабільність особистості; - комунікативні та організаторські здібності; - вміння виразно і зв’язно говорити; - мислення і память. Чому ми зупиняємось саме на цих показниках? Високий ступінь емоційної нестабільності (невротичності) розглядається сьогодні як показник професійної непридатності до педагогічної праці, так як люди з таким показником деформують відносини з іншими людьми, характеризуються авторитарністю , через значну вразливість тяжко і тривалий час переносять конфлікти, не можуть “взяти себе в руки”.

Отже, необхідно прагнути виявити і наскільки критично і всебічно абітурієнт оцінює розкриття ним педагогічного процесу чи явища. 4. Профорієнтаційний екзамен та тестування дають цінну інформацію про професійну спрямованість, інтереси, рівень розвитку майбутніх студентів, що необхідно при організації навчально-виховної роботи з першокурсниками. 5. Виключно важливим є визначення приймальною комісією своїх вихідних позицій, якими необхідно керуватись, ведучи профвідбір абітурієнтів по запропонованій вище схемі. Система оцінювання знань і вмінь абітурієнтів на основі профорієнтаційного екзамену та ступеня вияву окремих показників в процесі їх тестування, виглядає так: №№ Показник оцінки Рівень вияву показника 1. Готовність особистості до свідомого вибору педагогічної діяльності Одержані на екзамені оцінки “відмінно” та “добре” 2. Емоційна стабільність Показник 10-18 балів, Екстровертованість 3. Комунікативні та організаторські здібності = 3, 4, 5 4. Вміння виразно і зв’язно говорити. Хороший і задовільний рівень: позитивні показники  одержано не менше як на 6-8 питань. 5. Рівень мислення Дуже високий - 20-19, високий - 18-17, вище середнього - 16-15, середній - 14-12 вірних відповідей. Що повинно служити підставою для зарахування (незарахування) абітурієнта? Ми рахуємо: підставою для зарахування на навчання повинні бути відмінні і добрі оцінки на профорієнтаційному екзамені, а також виявлені в ході тестування показники, які не виходять за допустимі рівні вияву даного показника. Відсутність допустимого рівня вияву показника хоча б по одному випадку необхідно розглядати як абсолютне протипоказання. Такому абітурієнту приймальна комісія повинна тактовно рекомендувати інший навчальний заклад. 6. Тестування абітурієнтів, як найбільш громіздка частина визначення їх профпридатності, може проводитись попередньо: випускників шкіл юного педагога, старшокласників, які навчались у педагогічних класах, на підготовчих відділеннях та ін. Такий підхід сприятиме зняттю у них стресової ситуації, економитиме робочий час приймальної комісії. 7. Важливою є на екзамені атмосфера доброзичливості, щирості, невимушеності, довіри. Цьому сприяє і відсутність будь-яких записів з боку екзаменатора по ходу бесіди з абітурієнтом. 8. Слухаючи відповіді абітурієнта, важливо спостерігати за характером його висловлювань і поведінки (стиль міркувань, ступінь впевненості відповідей, зацікавленість чи байдужість при розкритті питання білета та ін.). Це дає додаткову інформацію про рівень усвідомленості ним свого професійного вибору. Запропонована концептуальна схема профвідбору, природньо, є дискусійною. Вона вимагає свого подальшого удосконалення і осмислення: здібності людини у кожному конкретному випадку дуже своєрідно і неповторно поєднуються з її фізичними, психічними рисами. У перспективі такі підходи все більше витіснятимуть існуючу сьогодні систему конкурсних екзаменів для абітурієнтів так як: - дозволятимуть формувати майбутній кадровий корпус для нашої держави перш за все на основі оцінки професійних якостей особистості; - буде ліквідовано загін пільговиків, який суперечить самій ідеї професійного відбору на навчання; - захищатимуть від протекціонізму. Список литературы 1. Воробьёва Т.А. Опыт создания методики профессионального отбора. - Советская педагогика, 1971, № 8, С.70. 2. Управление процессом приёма студентов в педагогический вуз. Сост. Е.П.Шастина.- М.: МГПИ, 1990. 3. Психологические основы профориентации на педагогические профессии: Методические рекомендации. - М.: МГПИ, 1989. 4. Психолого-педагогический анализ личности. М.: МИУУ, 1990.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Как стать гением

Но бывают случаи, когда задачи действительно не имеют никакого отношения к технике. Скажем, проблемы, с которыми столкнулся Тур Хейердал при подготовке экспедиции на "Кон-Тики". Первая экспедиция, Хейердал в то время - безвестный норвежец, затерявшийся в Америке, денег не хватает даже на собственное пропитание, не говоря уж об организации экспедиции. А экспедиция требует больших средств. Как быть? Вот пример чисто организационной задачи. Хейердал нашел решение весьма своеобразное и остроумное. Оборудование для экспедиции он взял в военной лаборатории американских ВВС за обязательство… испытать его. То же решение он использовал, чтобы раздобыть пищевые консервы для всей команды. Остальную часть денег взял взаймы. Но этот случай нетипичный. В основном появление задач порождается несовершенством техники. Выявить техническую задачу в организационной не так легко. Без тщательного анализа порой даже невозможно. Все творческие задачи в более или менее отчетливой форме содержат противоречия. Поэтому силу изобретательности творческой личности удобно оценивать по умению выявлять и преодолевать противоречия

скачать реферат Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

Педагогічне проектування на різних етапах інноваційного процесу є передумовою, умовою і результатом інноваційної діяльності. У ході інноваційного процесу педагогічне проектування сприяє усвідомленню потреби і можливості нововведень, вивчення запитів педагогічного середовища, конкретної особистості. Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми. Об – визначено основні види і характеристики форм організації педагогічного процесу. Список використаних джерел 1. «Дидактичні основи професійної освіти». Методичні рекомендації до виконання курсової роботи» / Упорядники Н.В. Карчевська, Т.Є. Фіногєєва. – Стаханов: ГФУ ІПА, 2008. – 40 с. 2. Васильєв І.Б. Професійна педагогіка: конспект лекцій для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. 3-є вид., перепрац. – Харків, 2003. – 151 с. 3. Маргулис Е.Д. Коллективная деятельность учащихся. – К.: Высшая школа, 1990. 4. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. – Киев, 1978. 5. Михайловский В.А. Педагогика высшей школы: Учебное пособие, – Харьков: ХГУ, 1991. 6. Суворова Г.Ф. Особенности индивидуального подхода при обучении // Начальная школа. 1986. №11 7. Кирсанов А.А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема. Казань, 1982. 8. Возрастные возможности усвоения знаний/ Под ред. Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. М., 1966. 9. Бударный А.А. Индивидуальный подход в обучении // Советская педагогика. 1965. №7.

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Как Зюганов не стал президентом

А ведь мы помним, что уже и тогда победа далась ему с великим трудом. В любом случае, если попытка отменить или отсрочить президентские выборы будет предпринята, никому ничего хорошего она не принесет. Снова будет стрельба, кровь и, не исключено, в конечном итоге на этот раз — установление военной диктатуры. Однако независимо от того, чем может закончиться попытка обойтись без президентских выборов, Черномырдин не может не принимать ее в расчет. Если не Черномырдин, то — кто? Беседую на эту тему с депутатом Госдумы Сергеем Юшенковым. Он, естественно, оговаривается, что высказывает сугубо свое личное мнение. Так вот, по его мнению, один из потенциальных кандидатов в президенты, которого могли бы поддержать демократы, — Горбачев. — У Горби одна проблема — выход во второй тур, — считает Юшенков. — Но эта проблема решаема. Он может привлечь часть левого электората. Умеренно левого. Привлечь центристов. В конце концов интеллигенция не относится к нему резко отрицательно: на нем нет такой крови, как на Ельцине. Он в достаточно хорошей форме

скачать реферат Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

Зміст освіти з педагогічної спеціалізації має бути унормованим, тобто входити до галузевого стандарту як його складова. Потребує ґрунтовного обговорення питання щодо визначення кваліфікації за педагогічними спеціальностями. Особливо актуальним воно є в умовах упровадження двоциклової підготовки та багатопрофільності педагогічних спеціальностей. Пропонується за напрямом «Педагогічна освіта» («Освіта») у випадку поєднання спеціальностей (спеціалізацій) кваліфікацію педагогічного працівника визначати: для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – за першою спеціальністю і спеціалізацію, якщо вона зорієнтована на основну школу; для освітньо-кваліфікаційною рівня «магістр» – за поєднаними спеціальностями. Педагогічні кваліфікації за фундаментальними спеціальностями класичних університетів визначаються з однієї спеціальності для бакалавра і магістра за умови відповідної професійно-педагогічної підготовки. Згідно з такою схемою забезпечується можливість переходу бакалавра педагогічної освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра відповідної спеціальності у класичному університеті.

 Медицинские и социальные проблемы однополого влечения

Минск: Коллегиум, 1992. Хайнд Р. Поведение животных. М.: Мир, 1975. Хейли Д. Необычная психотерапия. СПб.: Белый кролик, 1995. Хорни К. Наши внутренние конфликты // В кн. Психоанализ и культура. М.: Юристъ, 1995. Шовен Р. Поведение животных. М.: Мир, 1972. Эфроимсон В. П. Родословная альтруизма (Этика с позиций эволюционной генетики) // Новый мир. 1971. 10. Гомосексуальность тема, интересующая не только узких специалистов, но и общество в целом. В основу книги сексолога Михаила Бейлькина положены наблюдения над 230 транс- и гомосексуальными пациентами, обратившимися в Центр сексуального здоровья за 40 лет его работы. Кроме того, в ней сопоставляются научные факты и гипотезы из области сексологии, эндокринологии, психиатрии, психологии, биологии; анализируются произведения художественной литературы и тексты, взятые из газет, журналов и Интернета. В совокупности это позволяет понять сущность гомосексуальности, её медицинские и социальные проблемы. С выходом книги в свет врачи, психологи, педагоги, адвокаты, социологи и студенты разных профилей получили первый отечественный практикум по дифференциальной диагностике форм гомосексуальности и тактике работы с представителями сексуальных меньшинств

скачать реферат Культурная жизнь Херсона в 19-20 веках

За післявоєнні роки подальший розвиток набуло вище та середнє спеціальне навчання. В місті – 11 середніх спеціальних учбових закладів та 15 професійних, 40 – технічних училищ. Відкрито університети, де абітурієнти можуть навчатися багатьом спеціальностям. До революції на Херсонщині було всього три спеціальних школи, в яких навчалось 400 чоловік. Велика увага приділялась і приділяється нині і дітям- сиротам. Для них будуються спеціальні дитячі будинки, школи-інтернати, училища, де на повному державному забезпечені знаходяться ці діти. На даний період в Херсоні існує морехідне, медицинське, музичне училища, машинобудівний, гідрометеологічний, кооперативний технікуми, де готують спеціалістів різних профілів. Найстарішим учбовим закладом на Херсонщині є сільськогосподарський інститут імені О.Д.Цюрупи. За 84 роки свого існування інститут випустив більш як 6000 агрономів, 300 техніків, інженерів-лісомеліораторів. ( Ці дати приведені на 1976 рік.). Херсонський університет підготував більше 20 тисяч вчителів для середніх шкіл.

скачать реферат Подготовка кадров /Укр./

Для соціальних працівників вони є суттю спеціальності, запорукою успішного виконання професійних обов'язків, громадського визнання і морального самоутвердження. Вказані якості необхідні для усіх видів соціальної роботи, хоча в деяких сферах якась із них може виділятися виразніше. Соціальний працівник має бути гуманним, поважати людину, яка потребує допомоги, підтримати її професійно і морально, надихнути на подолання труднощів, вселити віру у власні сили й можливість повернення до гідного життя. Переконливі приклади соціальної реабілітації дають фольклор, художня література, сучасна дійсність. Вітчизняна й зарубіжна історія багаті зразками самовідданої, безкорисливої філантропії, милосердя, опікування та інших форм благодійності. Нам є на що орієнтуватися, що запозичува ти і примножувати. Отже, соціальна робота – настійне велення часу, а українське суспільство в ході своеі наступної трансформації довго відчуватиме гостру потребу в кваліфікованих фахівцях для її повсюдного, вмілого та ефективного здійснення. Розділ ІІІ Особливості профорієнтації та профвідбору кадрів для соціальних служб. Соціальна робота багатогранна по своїй направленості.Вона включає в себе такі специалiзациi як: соціальний педагог, психолог сімейного ( широкого ) профiля, етнолог, соціальний юрист, еколог, валеолог,геронтолог; соціальний робiтник понад конкретної,вузької специалiзації ( по роботi з біженцямi, iнвалiдами, з групами соцiального ризику, медичний соцiальний робiтник та iн. ),працюючий з певною вiковою групою ( з дiтьми, престарiлими та iн. ) або в певних закладах ( школi, на виробництвi ), в специфiчних сферах микросреди ( у общине, на селi, в вiйськових частинах ).

скачать реферат Народная педагогика

В 1890 году впервые в более широком аспекте Д. Булгаковский и Г. Пинчук обращаются непосредственно к памятникам народной педагогики – пословицам, песням, загадкам, обрядам, отличая их воспитательное значение в народном быту. Большой научный интерес представляет попытка Е.А. Покровского в этнографическом и педагогическом плане проанализировать детские игры и их роль в физическом и нравственном развитии детей. Другой исследователь А. Соболев, проблемы детских игр рассматривает в сочетании с детскими песнями и тем самым еще более расширяет границы народной педагогики. Народная педагогика тесно связана с этнографией и языкознанием. Проблемы народной педагогики в социально-экономическом и этнографическом аспекте затрагивались в целом ряде исследований историков, филологов, этнографов. В советский период одним из первых к проблемам народной педагогики обратился известных этнограф и педагог Г.С. Виноградов, давший описание сущности этого явления как составной части педагогической культуры народа, утверждавший право существования термина и понятия «народная педагогика».

скачать реферат Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

Особливої обережності у волонтерській діяльності потребують діти, підлітки і клієнти, які стали добровільними помічниками з тих чи інших причин. Керівництво волонтерами включає роботу з людьми і тому вимагає регулювання змін у методах роботи людей. Добровільницька діяльність постійно раціоналізується, виникають нові форми, методи та підходи до даної проблеми. Це пов'язано з тим, що розвиток суспільства не стоїть на місці. Кожен день ми стикаємось з новими вимогами нашого суспільства. Тому ті, хто займається проблемою волонтерської діяльності, повинні розробляти нові технології раціонального використання волонтерів у соціально-педагогічній сфері. Для добровільних помічників потрібно створювати оптимальні умови праці, детально продумувати дії самих волонтерів, намагатись максимально наближено передбачити ефективність надання волонтерами соціально- педагогічних послуг. Отже, в результаті нашого дослідження ми з’ясували значення таких понять, як: волонтер, волонтерство, волонтерський рух. Аналізуючи звіти ЦССМ ми виявили основні напрями соціально-педагогічної діяльності волонтерів: 1.

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
скачать реферат Структура и функции семьи

Таким чином, природні потреби дітей в автономності й у той же час у близькості матері піддаються великому іспиту завдяки новій ролі жінк- матюкайся в сім’ї, що одержала одноособову відповідальність за турботу про дітей і про будинок. Розгляду відносини мати — дитина і впливу на це відношення суспільства приділяється усе більше уваги не тільки в соціально-філософських, педагогічних і психологічних працях. Ця проблема залучає і психіатрів, що бачать в особливої інтенсивності цих відносин одне з джерел шизофренії Порушення в диференціації батьківських ролей, заповнювані претензіями до дітей, що виключають шляху їхнього спокійного соціального розвитку в сім’ї, називають «сімейним гомеостазом», що важко піддається змінам, де щира ворожість і щира близькість містифіковані, де спостерігається сплутаність ролей, де дитини або буквально забивають надмірними сподіваннями, контролем, заграванням; або знецінюють світ його емоцій і його особистості, залишаючи, по суті справи, на сваволю долі. Від уседозволеності через твердий контроль до повної занедбаності — такий шлях підростаючого людини до неврозів, психозам, що відхиляється поводженню в дитинстві й отроцтві, до соціального інфантилізму і злочинності дорослих.

скачать реферат Конфликты в педагогическом общении

Несмотря на то, что трехчастное замечание из «Словаря принца» вызывает меньшую защиту школьника, тем не менее никому не нравится быть причиной негативных чувств другого человека. Даже самое лучшее подобное замечание приводит к тому, что ученик начинает чувствовать удивление, сожаление, расстройство. В конце концов ему громко, открыто и ясно сообщили, что его поведение неприемлемо, составляет проблему для учителя и вызывает у него отрицательные эмоции. В этом случае проявляется проблема у ребенка. Это очень важный момент — перемещение проблемы из зоны принадлежности учителя в зону принадлежности ученика. Как только вы заметите по невербальным и вербальным признакам, что проблема уже не ваша, следует немедленно поменять тактику собственного поведения. Мы опять возвращаемся к уже рассмотренным способам из «Словаря принца» — пассивному и активному слушанию, сообщению о переживаемом. Короче — к поддержке и консультированию, помощи ребенку, у которого теперь возникла проблема. Это еще раз демонстрирует школьнику, что педагог его понимает и принимает. Попытки применения трехчастного замечания без изменения тактики, без переключения позиции не будут эффективны: У.: Лера, твои опоздания создают мне проблему.

скачать реферат Роль самовоспитания в формировании личности учащихся

Проблеме самовоспитания много внимания уделял профессор А.Г.Ковалев. Его книга “Личность воспитывает себя” посвящена условиям и методам самовоспитания личности. Она иллюстрирована яркими примерами успешной работы над собой как великих людей прошлого, так и наших современников; рассчитана на широкий круг читателей. Очень подробно, интересно и увлекательно со множеством конкретных примеров из жизненных ситуаций изложена эта тема в книге Ю.М.Орлова “Самопознание и самовоспитание характера”. Его подход к этой проблеме очень своеобразен, поучителен, позволяет более глубоко понять приведенные теоретические сведения. Интересным и очень своеобразным является подход к этому вопросу Дэйла Карнеги в его популярной книге “Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей”, где он дает ценные практические советы, учит каким нужно стать, что бы люди любили и уважали тебя. Проблемой самовоспитания занимались и занимаются сейчас многие педагоги и психологи. Существует множество научных работ и популярной литературы по этой теме но, на мой взгляд, наиболее глубоко и полно рассматривал эту проблему А.И.Кочетов. В своих трудах он дает советы по организации самовоспитания как ученикам, так и учителям. 1.2. Движущие силы и механизм самовоспитания личности.

скачать реферат Современные методы контроля и оценки знаний школьников

Це зумовило загальну спрямованість нашого дослідження. Мета дослідження – аналіз, узагальнення і осмислення досвіду використання сучасних методів контролю, а також визначення психолого- педагогічних основ застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови. Об’єктом дослідження є контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів. Предмет дослідження – організація тестового контролю вмінь читання при вивченні іноземної мови. Гіпотезою дослідження виступає положення, згідно з яким навчальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде вивчення іноземної мови при умілому застосуванні сучасних методів контролю (зокрема тестового). Для дослідження поставленої мети та підтвердження висунутої гіпотези необхідно виділити такі завдання: 1) проаналізувати стан і розвиток проблеми контролю і оцінки знань, умінь та навичок учнів; 2) узагальнити і осмислити досвід вчителів-новаторів по використанню сучасних методів контролю; 3) дослідити особливості використання сучасних методів контролю при вивченні іноземної мови і їх вплив на інтенсивність оволодіння учнями знаннями і навичками; 4) проаналізувати умови ефективного застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови.

скачать реферат Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

Ефективність професійної підготовки майбутніх вчителів суттєво залежить від організаційних форм навчальної роботи. Основними формами організації навчального процесу у вузі є такі: лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, спецкурси, спецсемінари, факультативи, педагогічна практика, консультації, колоквіуми, контрольні, курсові і дипломні роботи. Особливе значення у набутті професійних умінь має педагогічна практика і лабораторний практикум із спеціальності. Лекції – це організований у доступну форму систематизований виклад навчального матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу, предмета, сутності тієї чи іншої проблеми. Лекції у вищій школі розглядається і як метод, і як форма навчання. Це логічно стрункий, системний і послідовний виклад передбаченого програмою наукового питання, побудований на діалектико- матеріалістичній основі. Лекція дає студентам уявлення про науку в цілому, знайомить їх з основними теоретичними питаннями певної галузі науки та її методологією. Як правило, лекції не вичерпують предмета науки і призначаються для того, щоб закласти основи наукових знань, визначити напрям, основний зміст і характер усіх видів навчальних занять і головним чином самостійної роботи студентів.

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
скачать реферат Роль самовоспитания в формировании личности учащихся

Проблеме самовоспитания много внимания уделял профессор А.Г.Ковалев. Его книга “Личность воспитывает себя” посвящена условиям и методам самовоспитания личности. Она иллюстрирована яркими примерами успешной работы над собой как великих людей прошлого, так и наших современников; рассчитана на широкий круг читателей. Очень подробно, интересно и увлекательно со множеством конкретных примеров из жизненных ситуаций изложена эта тема в книге Ю.М.Орлова “Самопознание и самовоспитание характера”. Его подход к этой проблеме очень своеобразен, поучителен, позволяет более глубоко понять приведенные теоретические сведения. Интересным и очень своеобразным является подход к этому вопросу Дэйла Карнеги в его популярной книге “Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей”, где он дает ценные практические советы, учит каким нужно стать, что бы люди любили и уважали тебя. Проблемой самовоспитания занимались и занимаются сейчас многие педагоги и психологи. Существует множество научных работ и популярной литературы по этой теме но, на мой взгляд, наиболее глубоко и полно рассматривал эту проблему А.И.Кочетов. В своих трудах он дает советы по организации самовоспитания как ученикам, так и учителям. 1.2. Движущие силы и механизм самовоспитания личности.

скачать реферат О подготовке преподавателей к профессиональной деятельности в условиях информатизации высшего образования

Дело в том, что сегодня даже в педагогических вузах подготовка педагогов-технологов, способных решать профессиональные задачи в условиях информатизации учебного процесса, пока не осуществляется. И если часть проблемы, касающаяся компьютерной грамотности будущих преподавателей, частично решается в рамках обязательного изучения всеми студентами вузов основ информатики и вычислительной техники согласно ГОС ВПО, то их психолого-педагогическая подготовка остается на уровне 5-10летней давности. Об этом свидетельствует следующий факт. Возьмите любой учебник (учебное пособие) по педагогике и психологии высшей школы, выпущенный за последние десять лет, и постарайтесь найти там сведения об информатизации учебного процесса в вузе, о разработке преподавателем современных информационных технологий обучения. В лучшем случае это будет отдельная глава, но, как правило, это только один параграф, а то и просто упоминание о новых тенденциях в совершенствовании образовательного процесса в современной высшей школе. Еще более обостряется эта проблема для ведомственных вузов, для которых подготовка педагогов практически не осуществляется. В вузы на преподавательскую работу приходят опытные специалисты, прошедшие хорошую профессиональную школу, имеющие большой жизненный опыт, желающие поделиться им с молодым поколением.

скачать реферат Рыночная инфраструктура в современной экономике. Биржевая деятельность

смотреть на рефераты похожие на "Рыночная инфраструктура в современной экономике. Биржевая деятельность" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра экономической теории К У Р С О В А Я Р А Б О Т А на тему: "Рыночная инфраструктура в современной экономике. Биржевая деятельность"Выполнила: студентка ФБД, 2 курс, гр.ДБК – 2 Войтова А.В.Руководитель: доцент, кандидат эк. наук Воробьёва Л.В. МИНСК 2002 План: Введение с.3 1. Рыночная инфраструктура: понятие, элементы, функции с. 4-102. Биржевая деятельность в рыночной экономике 1. Биржа: ее виды и особенности деятельности с. 11-14 2. Биржевые операции и их функции с. 15-183. Особенности и проблемы формирования рыночной инфраструк- туры в Республике Беларусь с. 19-24 Заключение с. 25 Список литературы с. 26-27 Введение С переходом к новым экономическим условиям, а именно к рыночному хозяйствованию, возникает необходимость создания рыночной инфраструктуры, которая обеспечила бы свободное движение товаров и услуг на рынке.

скачать реферат Воспитание в системе культуры

Как видно из всего сказанного, проблема воспитания — не частная, а общая проблема, которую не решить по отдельности ни педагогам, ни родителям, ни иным причастным к воспитанию людям. И до тех пор, пока эта проблема будет рассматриваться узко-профессионально, результаты воспитательной работы будут далеки от желаемых. Вполне возможно поэтому, что именно культурологический подход к воспитанию свяжет отдельные педагогические усилия в общую структуру, способную оптимально сформировать эмоционально-ценностную ориентацию человека и конкретную систему его ценностей. Список используемой литературы Арнольдов А. И. Введение в культурологию. — М., 2003. Введение в культурологию. — М., 2004. Гуревич П.С. Культурология. — М., 2002. Культурология. История и теория культуры. — М., 2005. Соколов Э.В. Культурология. — М., 2003.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.