телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Одежда и обувь -30% Разное -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Контрольна робота Виконав студ. гр. М-1100З Чобан . М. С. Інститут управління природними ресурсами Коломия – 2001 Вступ. 1. Характеристика і склад біосфери. У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "живаючи оболонка Землі" і т.п., його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами. Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що живуть на нашій планеті, хоча іноді і вказувався їхній зв'язок з географічними, геологічними і космічними процесами, але при цьому скоріше зверталася увага на залежність живої природи від сил і речовин неорганічної природи. Навіть автор самого терміна "біосфера" Э.Зюсс у своїй книзі "Лик Землі", опублікованої майже тридцять років після введення терміна (1909 р.), не зауважував зворотного впливу біосфери і визначав її як "сукупність організмів, обмежену в просторі і в часі й на поверхні Землі". Першим з біологів, що ясно вказав на величезну роль живих організмів в утворенні земної кори, був Ж.Б.Ламарк (1744 – 1829). Він підкреслював, що всі речовини, що знаходяться на поверхні земної кулі й утворюючі його кору, сформувалися завдяки діяльності живих організмів. Факти і положення про біосферу накопичувалися поступово в зв'язку з розвитком ботаніки, ґрунтознавства, географії рослин і інших переважно біологічних наук, а також геологічних дисциплін. Ті елементи знання, що стали необхідними для розуміння біосфери в цілому, виявилися зв'язаними з виникненням екології, науки, що вивчає взаємини організмів і навколишнього середовища. Біосфера є визначеною природною системою, а її існування в першу чергу виражається в круговороті енергії і речовин при участі живих організмів. Дуже важливим для розуміння біосфери було встановлення німецьким фізіологом Пфефером (1845 – 1920) трьох способів харчування живих організмів: автотрофне – побудова організму за рахунок використання речовин неорганічної природи; гетеротрофне – будівля організму за рахунок використання низькомолекулярних органічних сполук; Біосфера (у сучасному розумінні) – своєрідна оболонка Землі, що містить усю сукупність живих організмів і ту частину речовини планети, що знаходиться в безупинному обміні з цими організмами. Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом. Атмосфера має кілька шарів: тропосфера – нижній шар, що примикає до поверхні Землі (висота 9–17 км). У ньому близько 80% газового складу атмосфери і уся водяна пара; стратосфера; ноносфера – там “жива речовина” відсутня. Переважні елементи хімічного складу атмосфери: 2 (78%), O2 (21%), CO2 (0,03%). Гідросфера – водяна оболонка Землі. У наслідок високої рухливості вода проникає повсюдно в різні природні утворення, навіть найбільш чисті атмосферні води містять від 10 до 50 мгр/л розчинних речовин.

У “Філософських думках натураліста” Вернадський писав: “Ми саме переживаємо її яскраве входження в геологічну історію планети. В останні тисячоріччя спостерігається інтенсивне зростання впливу однієї видової живої речовини — цивілізованого людства — на зміну біосфери. Під впливом наукової думки і людської праці біосфера переходить у новий стан — у ноосферу” . Ми є спостерігачами і виконавцями глибокої зміни біосфери. Причому перебудова навколишнього середовища науковою людською думкою за допомогою організованої праці навряд чи є стихійним процесом. Корені цього лежать у самій природі і були закладені ще мільйони років тому в ході природного процесу еволюції. “Людина. складає неминучий прояв великого природного процесу, що закономірно триває протягом, принаймні, двох мільярдів років” . Звідси, до речі, можна укласти що висловлення про самознищення людства, про катастрофу цивілізації не мають під собою вагомих основ. Було б щонайменше дивно, якби наукова думка – породження природного геологічного процесу суперечила б самому процесу. Ми коштуємо на порозі революційних змін у навколишнім середовищі: біосфера за допомогою переробки науковою думкою переходить у новий еволюційний стан – ноосферу. Заселяючи всі куточки нашої планети, спираючи на державно організовану наукову думку і на її породження, техніку, людина створив у біосфері нову біогенну силу, що підтримує розмноження і подальше заселення різних частин біосфери. Причому разом з розширенням області проживання, людство починає представляти себе усе більш споєну масу, тому що розвиваючі засоби зв'язку – засобу передачі думки огортають усю Земну кулю. “Цей процес – повного заселення біосфери людиною – обумовлений ходом історії наукової думки, нерозривно зв'язаний зі швидкістю зносин, з успіхами техніки пересування, з можливістю миттєвої передачі думки, її одночасного обговорення усюди на планеті” . При цьому людина вперше реально зрозуміла, що він житель планети і може і повинний мислити і діяти в новому аспекті, не тільки в аспекті окремої особистості, чи родини роду, чи держав їхніх союзів, але й у планетному аспекті. Він, як і все живе, може мислити і діяти в планетному аспекті тільки в області життя — у біосфері, у визначеній земній оболонці, з яким він нерозривно, закономірно зв'язаний і піти з який він не може. Його існування є її функція. Він несе її із собою усюди. І він її неминуче, закономірно, безупинно змінює. Схоже, що вперше ми знаходимося в умовах єдиного геологічного історичного процесу, що охопив одночасно всю планету. XX століття характерне тим, що будь-які подія, що відбувається на планеті, зв'язуються в єдине ціле. І з кожним днем соціальна, наукова і культурна зв'язаність людства тільки підсилюється і поглиблюється. “Збільшення вселенності, спаяності всіх людських суспільств безупинно росте і стає помітним у деякі роки ледве не щорічно” . Результат усіх перерахованих вище змін у біосфері планети дав привід французькому геологу Тейяр де Шардену укласти, що біосфера в даний момент швидко геологічно переходить у новий стан – у ноосферу, тобто такий стан у який людський розум і робота, що направляється їм, являють собою нову могутню геологічну силу.

Для підтвердження своєї думки він посилається на безупинний ріст центральної нервової системи тварин і її значення в біосфері, а також на особливу організованість самої біосфери. На його думку, у спрощеній моделі цю організованість можна виразити так, що жодна з крапок біосфери "не попадає в те ж місце, у ту ж крапку біосфери, у який коли-небудь була раніш” . У сучасних термінах це явище можна описати як необоротність змін, при будь-якому процесу еволюції і розвитку. Безупинний процес еволюції, що супроводжується появою нових видів організмів, впливає на всю біосферу в цілому, у тому числі і на природні біокосні тіла, наприклад, ґрунту, наземні і підземні води і т.д. Це підтверджується тим, що ґрунти і ріки девону зовсім інші, чим третинної і тим більше нашої епохи. Таким чином, еволюція видів поступово поширюється і переходить на всю біосферу. Оскільки еволюція і виникнення нових видів припускають існування свого початку, остільки закономірно виникає питання: а є чи такий початок у життя? Якщо є, то де його шукати – на чи Землі в Космосі? Чи може виникнути живе з неживого? Над цими питаннями протягом сторіч задумувалися багато релігійних діячів, представники мистецтва, філософи і вчені. В. І. Вернадський докладно розглядає найбільш цікаві точки зору, що висувалися видатними мислителями різних епох, і дійде висновку, що ніякої переконливої відповіді на ці питання поки не існує. Сам він як учений спочатку дотримував емпіричного підходу до рішення зазначених питань, коли затверджував, що численні спроби знайти в древніх геологічних шарах Землі сліди присутності яких-небудь перехідних форм життя не увінчалися успіхом. У всякому разі деякі останки життя були виявлені навіть у докембрійських шарах, що нараховують 600 мільйонів років. Ці негативні результати, на думку В.І.Вернадського, дають можливість висловити припущення, що життя як матерія й енергія існує у Вселеної вічно і тому не має свого початку. Але таке припущення є не більше, ніж емпіричне узагальнення, засноване на тім, що сліди живої речовини дотепер не виявлені в земних шарах. Щоб стати науковою гіпотезою, воно повинно бути погоджене з іншими результатами наукового пізнання, у тому числі і з більш широкими концепціями природознавства і філософії. У всякому разі не можна не вважатися з поглядами тих натуралістів і філософів, що захищали теза про виникнення живої матерії з неживий, а в даний час навіть висувають досить обґрунтовані гіпотези і моделі походження життя. Припущення щодо абіогенного, чи неорганічного, походженні життя робилися неодноразово ще в античну епоху, наприклад, Аристотелем, що допускав можливість виникнення дрібних організмів з неорганічної речовини. З виникненням експериментального природознавства і появою таких наук, як геологія, палеонтологія і біологія, така точка зору зазнала критики як не обґрунтована емпіричними фактами. Ще в другій половині XVII в. широке поширення одержав принцип, проголошений відомим флорентійським лікарем і натуралістом Ф.Реди, що все живе виникає з живого. Твердженню цього принципу сприяли дослідження знаменитого англійського фізіолога Вільяма Гарвея (1578 – 1657), що вважав, що усяка тварина походить з яйця, хоча він і допускав можливість виникнення життя абіогенним шляхом.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Таємниці розкриває санскрит

Мати виконує всі церемонії під час прийому молодого та його поїзду; вона також грає головну ролю, коли її дочка входить до хати молодого. До матері вдається делегація, надіслана від молодого, щоб сповістити її про чистоту її дочки, а після того її урочисто ведуть до хати молодих, де вона бере участь у перезві. Отже, ми бачимо, що у всіх істотних релігійних церемоніях шлюбу головує мати молодої. Нарешті, всі найважливіші церемонії, не виключаючи й наподоблення реального зближення у формі пробних ночей, відбуваються в хаті молодої. Мати молодого, коли він їде до шлюбу, веде його з хати аж до дверей за хустину й кропить свяченою водою, вона також грає першу ролю в жданках, коли чекають на прибуття молодих з церкви. Мати репрезентує родинний культ, виряджаючи свого сина, коли він їде до хати молодої, щоб привести її до себе; вона навіть наподоблює один звичай, — надягаючи чоловічу шапку та ніби сідаючи верхи, — таким військовим та жрецьким способом, який, згідно з нашими сучасними поглядами, не відповідає її статі

скачать реферат Виразкова хвороба

Це одне з найтяжчих ускладнень виразкової хвороби, що призводить до швидкого розвитку перитоніту та потребує невідкладного оперативного втручання. Післяопераційна летальність при перфоративній виразці протягом багатьох років залишається високою й досягає більше 5%. Основними причинами високої летальності є пізнє звернення за медичною допомогою, несвоєчасна діагностика, тактичні й технічні помилки при виконанні хірургічного втручання, неадекватне лікування хворих в післяопераційному періоді. Переліченні вище фактори визначають актуальність проблеми лікування хворих з перфоративною виразкою. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ Сучасні погляди на патогенетичні аспекти утворення виразки виникли не безпідставно. В їх основі лежить праця багатьох вчених. Була запропонована велика кількість теорій виникнення й розвитку виразкової хвороби. Кожна з цих теорій по своєму пояснює процес виразкоутворення. Ber ard (1856) і Qui cke (1878) причиною виразкоутворення вважають підвищену активність дії соляної кислоти й пепсину. У цей час дія кислотно-пептичного фактора в патогенезі виразкової хвороби вважається безперечним.

Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
 Теорії нації та націоналізму

Вона снувала в минулому, вона вдновлються в сучасност реальною дю: розумнням, чтко висловленим прагненням продовжувати життя спльноти. ¶снування нац це щоденний плебсцит»[24]. Ренан, як бачимо, сповдував сторичний пдхд до проблеми буття нац. Остання для нього сторична спльнота, не лише в часовому соцальнопсихологчному вимр (снування нац в минулому сучасному, вдображене в прагненн членв спльноти снувати разом). ¶сторизм проявляться в де скнченност нацонального буття. «Нац, стверджував Ренан, не чимось вчним. Вони виникли, вони зникнуть. ·хн мсце заступить, скорш за все, вропейська конфедераця»[25]. Утм французький сторик вважав, що в сучасну йому епоху снування нацй необхдним не лише для них самих, а й для людства в цлому. Незважаючи на вдмнност мж ними, рзн можливост, нац сприяють загальному розвитков цивлзац кожна у свй спосб, кожна дода «свою ноту до загального концерту людства, це в перспектив тим деалом, якого ми прагнемо»[26]. Погляди Е

скачать реферат Походження назв міст і сіл

Стара назва витри­мала випробування часом. А коли не знати історії назви, то що таке всі ці Городки і Городища з сучасного погляду? Це великі (-ище!) або малі (-ок!) міста. У давні часи існував ще один тип укріплень — острог. Різниця між городком і острогом якраз і полягала в характері будови самих укріплень. На відміну від фундаментальних, як ми казали, укріплень городків, остроги робилися нашвидкоруч: будівлі обгороджувалися колодами, поставленими сторч і загостреними зверху. У Ровенській області є місто Острог, засноване в IX ст. на високому крутому березі річки Вілії. За нових часів слово острог звузило своє значення і стало називати у кількох слов'янських мовах в'язницю, місце відбуття покарання. Ми зараз розглядаємо назви міст за прикметою, характерною ознакою їх. Знаменно, що серед цих назв дуже мало числових. Здавалося б, така прикмета, як кількість чогось, повинна б легко впадати в око й запам'ятовуватись, а проте таких назв порівняно небагато. Серед назв, які вказують на кількість якихось предметів, найвиразнішою, мабуть, є назва П'ятихатки (до речі, вона й найпоширеніша серед числових назв: на Україні П'ятихаток є аж п'ятнадцять).

 Теорії нації та націоналізму

Каутського (18541938), О. Бауера (18821938) та К. Реннера (18701950). Видатн дяч й теоретики австрйсько соцалдемократ конкретно займалися нацональними проблемами, не вважаючи х другорядними порвняно з класовим питанням, як це до певного моменту робили деяк хн росйськ колеги, що називали себе бльшовиками. Зрозумло, що хн розробки повязувалися здебльшого з виробленням позиц у практичнй полтиц щодо нацонального питання у багатонацональнй мпер Габсбургв, тобто були, якщо вдатися до сучасно термнолог, «полтологчними» узагальненнями. Зауважимо, що ц узагальнення робили люди з фундаментальною освтою, обзнан з найновшими на той час суспльними теорями, як, до того ж, мали нахил до науковоаналтично прац й необхдн навички. Ц обставини визначили досить високу наукову яксть висновкв. Якщо узагальнити погляди К. Каутського, О. Бауера та К. Реннера на нацю, то побачимо, що вони створили «понятйний простр», у межах якого нш дослдники нацй перебувають дос. Наця у хньому розумнн була передусм культурною, соцальноекономчною й мовною спльнотою

скачать реферат Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

Основні тенденції та проблеми розвитку організаційно – економічної освіти та науки: матеріали наук. – практ. конф. «Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку» / А.С. Немченко, Г.Л. Панфілова, А.А. Котвіцька, В.М. Хоменко / МОЗ України, МОН України, НФаУ. – Х., 2007. – С. 18–19. (Дисертант представила особисті рекомендації стосовно викладання дисципліни «Соціальна економіка у фармації», брала участь у підготовці матеріалів тез). Бесєдін С.В. Дослідження сучасного стану проблеми лікування наркоманії в Україні / С.В. Бесєдін, А.А. Котвіцька: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. студентів та молодих вчених (м. Харків, 17 – 18 травня 2007 р.). – Х.: Вид – во НФаУ, 2007. – С. 305–306. (Дисертант представила фрагмент особистих результатів дослідження стану лікування наркозалежних в світі та в Україні, брала участь у підготовці тез). Нащанська Н.В. Дослідження тенденцій розвитку аптечної мережі в Україні та визначення пріоритетів розвитку в умовах впровадження стандартів належних аптечної та дистриб'юторської практик / Н.В. Нащанська, А.А. Котвіцька: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. студентів та молодих вчених (м. Харків, 17 – 18 трав. 2007 р.). – Х.: Вид – во НФаУ, 2007. – С. 321–322. (Дисертант представила фрагмент особистих досліджень, брала участь у написанні тез). Котвіцька А.А. Аналіз систем реімбурсації в міжнародній та вітчизняній практиці: матеріали Всеукр. фармац. конф. «Аптека – 2007» (м. Яремча, 6 – 9 листоп. 2007 р.). – С. 45 – 47. (Дисертант представила особисті результати дослідження сучасних підходів до організації систем реімбурсації в міжнародній та вітчизняній практиці, підготувала матеріали доповіді). Немченко А.С. Проблеми та перспективи розвитку первинної медико-санітарної та фармацевтичної допомоги за умов впровадження сімейної медицини в Україні / А.С. Немченко, А.А. Котвіцька: матеріали VІ Всеукр. наук. практ. конф. «Клінічна фармація в Україні» (м.

скачать реферат Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна

У цей час педагог виступає на сторінках журналу «Путь просвещения» з актуальними статтями «Эстетическое воспитание» та «Экскурсионный метод преподавания», де розкриває своє бачення важливої ролі мистецтва в витку художньо-образного мислення, необхідність забезпечення самодіяльної ініціативи учнів і використання активних методів навчання. Розкриваючи елітарний зміст естетичного виховання в буржуазній школі, С. А. Ананьїн зазначав, що воно «залишалося чужим для дітей». Він наголошував на необхідності широкого впровадження у шкільну програму предметів, пов'язаних із різними видами мистецтв для виявлення художніх здібностей дітей. Найважливішим досягненням С.А. Ананьїна - вченого у 20-ті роки стала ця «Трудове виховання. Його минуле і сучасне» (1925). Проблема трудового виховання і навчання в цей період була надзвичайно актуальною, бо влада взяла напрям на організацію єдиної трудової школи, в основу якої їй марксистсько-ленінські методологічні настанови. Проте саме питання трудового виховання своїми витоками сягало давньої історії. За мету свого дослідження С. А. Ананьїн обрав з'ясування суті трудового виховання з усіма його соціально-економічними засадами у минулому й у сучасному», дає таке визначення трудового виховання: «.це перш за все виховання, використовує фізичну працю, доступну для дітей і посильну для них. друге, це — виховання, яке прагне тісно і неподільно поєднати з фізичною працею працю розумову, як дві сторони одного й того самого єдиного у собі виховного процесу.

скачать реферат Погляди Фрейда на релігію та деякі проблеми сучасності

Як сказав Маленький Принц: «По справжньому можна бачити тільки серцем, головне немабуть для очей». Тому так нав'язливо і страшна головна спокуса: «визнай лише явне». Отже, ми переконалися, що релігія не зовсім погана, як нам представляв її Фрейд. Я його розумію, адже на початку століття двадцятого були інші погляди на науку, релігію, мир. Залишається тільки порівняти сучасні погляди з фрейдівськими. Як виявилось, великі надії на науку на початку століття не виправдалися в кінці. Австрійський психоаналітик поставив науку вище за релігію. Але його можна зрозуміти, перш за все, знається на питанні того, що ми називаємо «наукою». «Наука — сфера людської діяльності, функція якої — вироблення і теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Безпосередні цілі — опис, пояснення і передбачення процесів і явищ дійсності. на основі законів, що відкриваються нею» (Енциклопедичний словник, 1979 р.). Мова йде про передбаченні (прогнозі) подій. Саме прогноз подій і преклоняння перед потужністю такого прогнозу, здивування його можливостями і послужили основою піднесення в свідомості людей науки над релігією, їх зіставлення.

скачать реферат Наслідки аварії на ЧАЕС

Таким чином всі наявні дані та результати нашого дослідження вказують на наявність прямої дії малих доз іонізуючого випромінювання, яке зумовлює патологічні зміни в організмі та відхилення у психічному розвитку особи. Виявлені зміни та відхилення у психічному розвитку пов'язані з безпосереднім переживанням загрози, що раптово виникла внаслідок Чорнобильської катастрофи і продовжує діяти за умов відсутності повної достовірної інформації про загрозу. З іншого боку появилися фактори, пов'язані із зміною традиційних соціальних і психологічних зв'язків, труднощами адаптації до нових умов життя, необхідністю підкорятися вимогам екологічної безпеки, зміною укладу, способу життя . План І. Сучасний стан проблеми соціально-психологічних наслідків аварії на ЧАЕС. 1.1. Психологічні та соціально-психологічні наслідки аварії на ЧАЕС. 1.2. Проблема дослідження психічних процесів, станів та властивостей у дітей та підлітків, які постраждали внаслідок аварії. 1.3. Мета, гіпотеза, завдання дослідження. ІІ. Характеристика району, методів дослідження. 2.1. Загальна характеристика району дослідження. 2.2. Підбір контингенту дослідження. 2.3. Загальна характеристика методик дослідження. ІІІ. Особливості емоційних станів школярів, що мешкають в зоні посиленого радіоекологічного контролю. 3.1. Особливості рівня емоційного напруження та емоційних Симптомокомплексів у дітей та підлітків зони РЕК. 3.2. Особливості рівня домагань та самооцінки у школярів зони РЕК. ІV. Особливості інтелектуального розвитку у школярів в залежності від екологічної ситуації. 4.1. Характеристика вербального та невербального інтелекту у дітей зони РЕК. 4.2. Характеристика рівня розумової працездатності у школярів в залежності від екологічної ситуації територій, на яких вони проживають.

Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
скачать реферат Методика проведения лізингових операцій

Майно, передане за договором фінансового лізингу, зараховується на баланс лізингоодержувача, а за договором оперативного лізингу - залишається на балансі лізингодавця. Об’єкт лізингу протягом усього строку дії договору лізингу є власністю лізингодавця. Право власності на об’єкт фінансового лізингу набувається лізингоодержувачем після сплати повної вартості об’єкта лізингу. У разі банкрутства лізингоодержувача, арешту чи конфіскації його майна об’єкт лізингу відокремлюється від загального майна лізингоодержувача і підлягає поверненню лізингодавцю. Закон розглядає також питання про бухгалтерський облік та звітність щодо лізингових операцій, порядок сплати мита, ПДВ та акцизного збору при імпортуванні об’єктів лізингу, реєстрацію договорів лізингу (ст. 19 - 21). Важливо, що прикінцевими положеннями визначено: раніше прийняті закони і нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону. У цілому закон відповідає сучасним поглядам на визначення і регулювання лізингу. Він не суперечить положенням Конвенції з міжнародного фінансового лізингу, що дасть змогу українським лізинговим компаніям і підприємствам брати участь у міжнародній лізинговій інтеграції.

скачать реферат Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Вторинні джерела інформації У цьому випадку не проводиться спеціального збору зведень, а дані, отримані для інших цілей, оцінюються з погляду проблеми закупівель. Вторинними джерелами інформації є: - статистика товарообігу і роздрібних(оптових) цін; - адресні книги, галузеві довідники, путівники по закупівлях, каталоги і проспекти по продажах; - спеціальні книги і журнали; - ринкові і біржові бюлетені; - звіти про діяльності фірм; - каталоги ярмарків; - щоденні економічні газети; - копії замовлень і доповіді про відвідування; - публікації торговельних палат; - зведення про закордонний досвід. Добір джерел закупівель Після того як підприємство склало огляд можливих джерел закупівель, вибираються ті, котрі найбільшою мірою відповідають вимогам підприємства. Критеріями оцінки є колись складені: - вимоги до споживчих характеристик продукції - терміни постачань - упакування - логістика - термін платежу - якість товарів - надійність постачальника Крім того, необхідно оцінити готовність постачальника до кооперації на тривалу перспективу.

скачать реферат Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

Курсова робота Виконав студент ФПН-2 Козоріз Микола НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ” Київ 1999 План Вступ Проблема крізь століття Екогеологія Сучасний стан проблеми Типи промислового виробництва Енергетика Перспективи використання енергоресурсів Екологічне обмеження розвитку різних видів енергетики Альтернативні джерела енергії – вихід зі складної ситуації Геологічні проблеми на Україні Експлуатація залізорудних родовищ Відторгнення родючих земель під гірничі відводи Запилення і загазованість повітряного басейну Науково технічний процес та екологія Конфліктні ситуації промислового природокористування Висновок Використана література Вступ Протягом тисячоліть існування людина намагаючись вижити, борючись за своє життя, була вимушена використовувати ресурси планети. На початку це явище носило лише локальний характер, і природа цілком могла забезпечити потреби людини. Але в процесі еволюції людина ставала більш цивілізованою і потреби її зростали. Людина задовольняючи свої потреби почала планомірну розробку земних багатств. Непомітно для людства ця проблема переросла у світові масштаби, і наслідки її відобразились на “здоров’ї планети”.

скачать реферат Завдання типу "Чорної скриньки"

” як засіб формування у студентів навиків стилю наукового дослідження У державному стандарті фізичної освіти особлива увага звертається на розвиток наукового мислення і творчих здібностей молоді. На сучасному етапі проблема розвитку творчого мислення набуває особливого значення. Україні потрібні інтелектуально розвинені, творчо обдаровані особистості. Реалізувати цей аспект навчання студентів можна лише за умови їхньої активної розумової діяльності у процесі здобуття знань та формувань практичних умінь та навичок. Значною мірою цьому сприяє розв’язування фізичних задач, особливо експериментальних, які є усвідомленою інтерпретацією наукових методів пізнання. Робота з експериментальними задачами вимагає від студентів неординарного, творчого мислення, наближає їх на прикладі реальної ситуації задачі до творчої уяви, самостійної постановки методів і шляхів розв’язання проблеми, до стилю наукового дослідження. Члени науково-методичного гуртка протягом кількох років займаються вирішенням названої проблеми шляхом розробки і виготовлення експериментальних завдань типу “чорної скриньки”.

скачать реферат Етика ділової бесіди

Вступ 1. Етика длово бесди 2. Сучасн погляди на мсце етики в дловому сплкуванн 3. Загальн етичн принципи характер длового сплкування 4. Психчна структура особи практика длового сплкування Висновки Список використаних джерел ВступДлове сплкування - це складний багатоплановий процес розвитку контактв мж людьми в службовй сфер. Його учасники виступають в офцйних статусах орнтован на досягнення мети, конкретних завдань. Специфчною особливстю названого процесу пдпорядкування встановленим обмеженням, як визначаються нацональними культурними традицями, професйними етичними принципами. Сплкування властиве усм вищим живим стотам, але на рвн людини воно придбава найдосконалш форми, ста усвдомленим опосередкованим, тобто мовою. У житт людини нема навть самого нетривалого пероду часу, коли б вн знаходився поза цим процесом життдяльност, поза взамодю з ншими об'ктами суспльства. Длове сплкування зазвичай включене як приватний момент в яку-небудь спльну продуктивну дяльнсть людей служить засобом пдвищення якост ц дяльност, нформативним супроводом його.

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
скачать реферат Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Вступ Сільське господарство належить до базових, життєзабезпечуючих галузей, стан та ефективний розвиток яких безпосередньо впливає на функціонування всієї національної економіки. В аграрному секторі нині працює майже чверть усіх зайнятих, і в ньому разом з харчовою промисловістю створюється понад 60% загальнодержавного фонду споживання та більш як 40% додатного сальдо зовнішньоторговельного обороту країни. У 2004 р. це становило, відповідно, 110 млрд. і 20 млрд. грн. Метою даної курсової роботи є прагнення автора дослідити значення, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України. Проте, незважаючи на проведені в останнє десятиріччя заходи з реформування на ринкових засадах аграрних і земельних відносин, вітчизняне сільське господарство все ще перебуває в кризовому стані. Його нинішня матеріальнл-технічна база є надмірно спрацьованою й продовжує високими темпами деградувати, як і соціальна інфраструктура села. Техніко-технологічна оснащеність і фондозабезпеченість галузі мають стабільну тенденцію до зниження.

скачать реферат Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу

Реферат на тему: «Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу» Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу Питання про виникнення людини хвилює людство здавна. У XIX ст. склалося два погляди на дану проблему: релігійний і близькі до нього (наприклад, життя занесене на Землю інопланетянами), суть яких в тому, що життя і людина є неземного походження; та еволюційний, який, виходячи із сучасних наукових знань, пояснює виникнення людини поступовим розвитком і ускладненням форм матерії. Перший погляд не вимагає доказів, а приймається, як правило, на віру. Ми будемо виходити з другого погляду. В еволюційній теорії на сьогоднішній день аксіомою є твердження, що людина — це підсумок космічної, біологічної та культурної еволюції. Всесвіт виник приблизно 20 млрд років тому в результаті Великого вибуху, згідно з уявленнями сучасної космології, і життя людства залежить від організації космосу, від процесів, які протікають у ньому. Близько 3—4 млрд років тому в результаті космічної еволюції створились сприятливі умови для виникнення життя. Дальший розвиток життя хоч і залежав, безперечно, від космічної еволюції, та більшою мірою визначався еволюцією біологічною: 3,5—4 млрд років тому починається процес антропосоціогенезу.

скачать реферат Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка Факультет підготовки вчителів початкових класів Кафедра фізичного виховання Дипломна робота ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕННЯ ЗОРУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Роботу виконала: студентка заочного відділу навчання С.І. Стефанишин Науковий керівник: асистент магістр з фізичного виховання і спорту А.В. Степанко Тернопіль – 2009 Зміст: Вступ Розділ І. Сучасний стан проблеми профілактики порушень зору 1.1 Стан зору школярів в даний час і його взаємозв язок зі станом зору, проведено теоретичне і експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження зору у молодших школярів засобами фізичного виховання.

скачать реферат Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Політична соціалізація завжди несе в собі два аспекти. Перший – політична соціалізація, як засвоєння новим поколінням основоположних принципів існуючої політичної культури, закладених в традиціях країни; другий – набуття знань і досвіду, обумовленого конкретною дійсністю – в результаті хоч би й пасивної участі в різних формах політичного життя. З цих аспектів справедливо випливають і два процеси політичної соціалізації, діалектично взаємопов’язані між собою – 1) Процес набуття і накопичення політичних поглядів, оцінок і знань; 2) відмова від того, що не відповідає дійсності.№ Коли вже відкрито три нові проблеми, пов’язані з політичною соціалізацією молодших школярів в сучасних умовах. Що ми маємо на увазі? По-перше – одним з аспектів політичної соціалізації є цілеспрямований вплив, вплив з боку пануючої ідеології. Постає питання: чи існує у нас пануюча ідеологія, ідеологія соціалізації, яка б проглядала вже починаючи з дитинства, з перших шкільних років, тобто ми стикаємось з проблемою національної ідеї, ідеології, елементи якої мають прищеп-люватись новому поколінню.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.