телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Книги -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Сутність гуманітарної культури, яка набула домінантного статусу за часів епохи Відродження, була в ствердженні, що існують основні та неосновні предмети уваги, головні та другорядні теми для роздумів. Постулювалася, таким чином, ієрархія ідей та понять, засвоєння якої може вдосконалюватися за законами логіки та раціонального мислення, в результаті чого світ розбивався на “впорядковану систему підлеглих один одному і чітко визначених категорій”. Але це був лише етап магістрального культурного руху. Під впливом інтенсивного розвитку в XX столітті засобів масової комунікації, стверджує Моль, традиційна культура помітно трансформується, відхиляючи класичний еталон пізнання, як застарілий та неадекватний  умовам не існуючих до цього часу інформаційних злив, великої кількості подій, фактів, історій тощо. Якщо в “гуманітарній” культурі система знань будувалась на необхідності опанування причинно-наслідкових зв’язків, то в новому культурному типі освіта є результатом випадкового, стихійного накопичення розрізнених елементів. “Сучасна людина відкриває для себе навколишній світ за законами випадку, в процесі спроб та помилок, сукупність її знань визначається статистично, вона черпає їх з газет, з відомостей, здобутих по мірі необхідності. лише накопичивши певний об’єм інформації вона починає знаходити в ній приховані структури. Вона йде від випадкового до випадкового, але часом це випадкове стає суттєвим. Фрагментарні знання, складаючись у єдину картину за принципом мозаїки, не формують структури, але досить щільно підігнані  один до одного, створюють компактний, з певним внутрішнім значенням, простір. Творцями, провідниками та дизайнерами “мозаїчної” культури є засоби масової комунікації. Газетний лист, теленовини або рекламний кліп – типові її послання, засвоєння яких хоч дає досить поверхове уявлення про сутність речей, але, водночас, надає можливість непогано розбиратися в повсякденному житті. Масова комунікація значною мірою опосередковує функціонування сучасної символічної культури, певним чином її диференціюючи, повідомляючи їй особливі принципи та зразки взаємодії значень та знаків, цінностей та символів, припускаючи існування досить різних за складом текстів, які знаходяться між собою в досить заплутаних відносинах паралельного існування. Але, все-таки, mass-media є невід’ємним чинником сучасного людського існування взагалі і культури зокрема. І тому можна навіть сказати, що масова комунікація не тільки увійшла в людське суспільство, зайнявши досить значне місце в структурі культури, але й призвела до того шляху розвитку суспільства, який відбувається і сьогодні. Список литературы Костенко Н. “Ценности и символы в массовой коммуникации”, К., 1993. Berkma R. Ki ch L. V. “Poli ics i he Media Age” ew York, 1986. “Media i Bri ai ”, Aug. 1997. Rose gre K.E.  “Media Li kages Be wee Cul ure a d O her Socie al Sys ems”// Commu ica io yearbook (ed. by M. McLaughli ) Beverly Hill, 1986, p.21-22. ur er J. “ he S ruc ure of Sociological heory”, Chicago, 1986, p.209-210. Честертон Г. К. “Франциск Асизский”//  Вопросы философии, №1, 1989 с.86. Клименкова Т. А. “От феномена к структуре”, М., 1991, с.68-85. Jameso F. ”Pos moder ism a d Co sumer Socie y”// he A i Aes he ic: Essays o pos moder Cul ure, Washi g o , 1983. Моль. А. “Социодинамика культуры”, М., 1973, с.37-43. -//- с.44.

Вони корелюють з будь-якими іншими рухами в культурі, і тому для вивчення сфери соціального спілкування, яке зветься масовою комунікацією, необхідний розгорнутий соціокультурний контекст. Про те, що розвиток mass-media впливає на культуру куди більш значною мірою, ніж посилення ідеологічного пресингу, якому культурно автономний індивід спроможний у певній мірі протистояти, передбачалось художниками ще в ті часи, коли прикмети масово-комунікативної експансії лише починали з’являтися та множитися. Рафінована культурна рефлексія сприймала газетний текст, який набував популярності, як дещо чужорідне та несумісне з книжковим, як деяка його вульгарна подібність не пристосована до зв’язного опису та джерел та наслідків. “Тепер, коли газети замінили історію, чи, точніше, ту традицію, яку можна назвати історичною пліткою, стало легше хоча б в одному відношенні – принаймні, зрозуміло, що ми не знаємо нічого крім кінця. Газети не просто повідомляють новини, вони повідомляють про все як про новини. Це дуже цікаво, як цікава остання сцена п’єси. а тим кому досить вистрілу чи поцілунку, простіше і легше приходити перед завісою. Але якщо хочеться дізнатися хто що зробив і чому, цього замало” (Честертон). В XX столітті абсолютно змінився вектор культурного розвитку, хоча пильний погляд уже давно міг спрогнозувати образ культури mass-media та прототип того розвитку, який відбувається сьогодні. Несхожість двох культурних тенденцій переживались та тлумачились культурою в різних ракурсах. І якщо майстри традицій відстоювали класичне кредо, то автори початку та середини століття, досить гостро відповідаючи на ситуацію протистояння, ставили під сумнів адекватність класики сучасній епосі, використовуючи весь набір різноманітних прийомів – від естетичної агресії та епатажу до інтелектуального скепсису. Засоби освоєння знань та культурних цінностей, відпрацьовані традиційною наукою та просвітництвом, не визнавалися ними в якості адекватних. Проте авангардизм пізнього модерну сам перетворюється в традицію з концептуалізованими напрямками та стилями. І та модель, що приходить йому на зміну останніми десятиліттями, позначена американськими теоретиками префіксом “пост”, має набагато лояльніше ставлення до культури минулого, припускаючи, принаймні, гру з його залишками. В цій моделі, орієнтованій на принцип плюралізму, відводиться місце всьому: гуманітарній місії та накопиченню переведених в зміст знаків, чистому мистецтву та комерціалізації, елітарності та масовості, змішуванню, підробці стилів та деконструкції оригінального тексту як сировини для нових творінь. Можна стисло позначити масово-комунікативні аспекти сучасних культурних рухів, апелюючи до думки про прямий та зворотній вплив mass-media на структуру та склад жанрів літератури та мистецтва, на трансформацію текстових виразів світосприйняття, яке змінюється. Вдосконалення комунікативних засобів сприяє утвердженню унікальних способів обміну повідомленнями в межах великих соціальних та культурних територій. Вони в змозі виробляти свої власні системи знаків та значень, деякі з яких досить схоже символізують навколишню дійсність, інші ж відводять в простір ілюзій та міфів, створюючи особливу ”паралельну реальність”, яка лише в певних точках перетинається з повсякденням.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теорії нації та націоналізму

Зрештою, наця це модерний варант оформлення етнчно групи. Отже, у формуванн нацонального почуття , вдповдно, нац, надзвичайну роль вдграють соцальнопсихологчн чинники, час виникнення яких нод навть важко датувати. Щоправда, як ми знамо, В. Коннор прихильником де модерност нацй, це ставить пд сумнв прагнення Е. Смта вважати цього автора прихильником «переналзму». Наця, за В. Коннором, це не елтний, а масовий феномен, вдповдно, вона виника в модерн часи епоху масових комункацй, письменност, масово полтики, загального виборчого права тощо. Це загалом вдповда концепцям модернств, про як йтиметься згодом. Отже, з «переналстами» та примордалстами В. Коннора обдну передусм дея про прадавн корен етнчних почуттв (що використовуться головним чином для пояснення тези про ррацональнсть етнчност певних аспектв нацонально свдомост, як Коннор обдну одним термном «етнонацоналзм»). Пдсумовуючи основн положення примордалстсько концепц, американський антрополог Джек Еллер та його спввтчизник, соцолог Рд Кафлан зауважують, що вона мстить три основн де: 1

скачать реферат Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

Вступ Сучасні філософські підходи до соціально-педагогічної роботи Висновок Використана література Вступ Порушення традиційних, вироблених за радянських часів механізмів соціального регулювання поведінки людей обумовили необхідність перегляду не лише соціальної політики, але й теоретичних засад, на яких вона ґрунтувалася, нових підходів щодо осмислення й оцінки того, що відбувається з людиною, розуміння логіки зміни подій, функціонування механізмів самозахисту і загальнодержавної підтримки людей. Тобто необхідне вироблення відповідної сучасним вимогам стратегії соціальної політики як на державному, так і регіональному рівнях Крім того, все очевиднішим стає вплив на специфіку діяльності соціального педагога і соціального працівника масовості якісних змін, які відбуваються в самій людині: зростання рівня освіченості, поінформованості, відносної соціально-побутової забезпеченості. При цьому нову роль починають відігравати, з одного боку, соціально-культурні традиції, які іноді ускладнюють життя людини, а з іншого – уніфікація соціокультурного розвитку людини під впливом засобів масової інформації, процесів загальної глобалізації суспільного життя.

Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
 Украдене ім'я: чому русини стали українцями

Звичайно, мж лтературною нормою реальним вживанням етнонмв сну в Укран (зрештою в Рос) розходження. Проте через школу, лтературу, засоби масово комункац укранц навчалися вживати термни Рося, росянин. ¶ так повинно, пдкреслюмо, надал бути, слд застосовувати семантично нейтральн етнонми Рося, росянин та похдн вд них. Не треба етнонмом ображати народи. Не слд сучасним укранцям вживати етнонми москаль, лях чи жид. Про останнй етнонм поговоримо ще окремо. XIV. МОСКОВ¶Я М¶НЯґ СВОЮ НАЗВУ Прийнят на озброння московським престолом деологеми типу Великая, Малая Русь, Всея Великая, Малая и Белая Руси самодержец тому подбн титули були настльки неприродн неорганчн для самих росйських царв, що вони няк не могли до них призвичатись. Проголосивши х свтов явно з пропагандистською метою як певну мперську доктрину, вони дал послуговувалися улюбленою хньому серцю термнологю, де в рзних варацях виступало слово Москва. Словосполучення Московское государство фгуру в договор з Даню вд 12 счня 1701 року

скачать реферат Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

Оскільки отримання доступу до веб-сайтів не залежить від територіальних кордонів, їх потенційна аудиторія розширюється до величезних масштабів, будучи при цьому різноманітною з мовної, етнічної, культурної і т.д. точок зору. Таким чином, основні риси веб-сайтів – можливість доступу до них через Інтернет (тобто, засіб масової комунікації) незалежно від часових поясів та територіальних кордонів, мультимедійне середовище й інтерактивність, визначають основні напрямки вивчення їх як матеріалів, що перекладаються. Як оригінальні веб-сайти, створювані англійською або будь-якою мовою, так і їх локалізовані версії (або варіанти на різних мовах) залучені до різних площин комунікації. Якщо зупинитися на визначенні комунікації як “спілкування, обміну думками, відомостями, ідеями і т.д. – специфічної форми взаємодії людей”, яка, до того ж “будучи соціальним процесом, . слугує формуванню суспільства у цілому, виконуючи в ньому зв’язкову функцію”, бачимо, що визначення ці повною мірою можна віднести до комунікації масової.

 Нації та націоналізм у глобальну епоху

Сьогодн вони не мають конкурентв. Нацональна дентичнсть також залишаться повсюдно привабливою й ефективною. Багато людей вдчувають, що вона задовольня хн потреби в культур, коренях, безпец братерств. Багато людей дос готов вдгукнутися на поклик нац покласти життя за справу. Нарешт, нац повязан ланцюгами спогадв, мфв символв з поширеним тривким типом спльноти, етносом, це те, що да м хнй ункальний характер велику владу над почуттями й уявленнями багатьох людей. Жоден з цих фактв не означа вдкидання «темно сторони нацоналзму», його здатност роздляти, дестаблзувати руйнувати. Що треба пояснити, так це повсюдну притягальнсть нацй нацоналзмв у глобальному свт, а це можна зробити лише, якщо збагнути хн етносторичн пдвалини спосб, у який сучасн тенденц були оживлен й окреслен давнми етнчними узами. У свтл всх цих зауважень було б нерозумним провщати близьке подолання нацоналзму неминучий вихд за меж нац. Вони обо залишаються неодмнними елементами взамозалежного свту культури масових комункацй

скачать реферат Журналистика как система массовой информации укр

Роз­ширення і диференціація аудиторії преси, нові соціальні завдання, науково-технічна революція породжують необхідність виникнення нових видів і типів періодичних видань, включаючи програми і канали електронної преси. Цей процес продовжується і в наш час, система преси знаходиться в постійному русі, розвитку. Щоправда, системі ЗМІ України доводиться наздоганяти світову масову комунікацію, засвоювати її досвід. Адже до здобуття незалежності у нас, як і в республіках колишнього СРСР, переважа­ла тоталітарна журналістика, що складалася поступово, починаючи з 1917р. і проіснувала до кінця 80-х рр. XX століття. Ряд учених вважає, що юридично-правовими межами її в часі є 1917 р. Нинішня система ЗМІ в Україні прагне розвиватися за об'єктив­ними законами, використовуючи світовий досвід. Так, скажімо, тип кожного нового видання, що народжуються в Україні після проголо­шення незалежності і прийняття відповідних законів про пресу, його періодичність визначаються наявністю вже функціонуючої сис­теми. І нове видання чи програма беруть на себе відповідні обов'яз­ки її складової частини, підвищуючи силу і ефективність самої сис­теми.

скачать реферат Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

Було б спрощенням сприймати це як обов’язкову передумову інфантилізації молоді. Навпаки, чим триваліше період навчання молодої людини, тим більшої самостійності вона набуває в майбутньому. Урбанізація, поширення системи масових комунікацій, інші атрибути масового суспільства послаблюють дію національних та соціальних бар’рів між молоддю різних країн та різних соціальних груп. Зростає інтенсивність спілкування молоді, її духовна культура та роль у суспільстві. Молодь виявляє себе як специфічна спільнота. За цих умов вже в 50-ті роки в західному, зокрема американському,             суспільстві поступово визріває конфлікт між молоддю і “дорослим” суспільством, пов’язаний з кардинальною розбіжністю в системах цінностей двох поколінь. Америка 50-х років просякнута примітивною споживацькою ідеологією – споживання матеріальних цінностей стає з умови життя людини стає її метою.  “В якості національного ідеала на щит були підняті такі риси,як індивідуалізм, особиста ініціатива, сформовано культ успіху в умовах “рівних можливосте”, втілений в міфі “американської мрії”.

скачать реферат М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

Міністерство освіти та науки України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Факультет масових комунікацій Кафедра журналістики М.Т. РИЛЬСЬКИЙ ЯК ТЕОРЕТИК ТА ПРАКТИК ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ Реферат з дисципліни вступ до перекладознавства Перевірила: ст. викл. Н.О. Панкова Луганськ-2006 Зміст Вступ .3 «Акт найвищої дружби» .4 Висновки .8 Література .9 Вступ Максим Рильський – поет, учений, громадський діяч – один із невід переклад не може віддалятися від сучасного стану мови. Література Білецький О. Творчість М. Рильського. – К.: Дніпро, 1985 Колесник Г.М. Слово крилате, мудре, пристрасне. – К., 1965 Рыльский М.Ф. Искусство перевода: Статьи. Заметки. Письма. – М.: Сов. писатели, 1986

скачать реферат Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

Сам термін припускає, що вивчення цього явища політичного життя можливе тільки на стику найрізноманітніших дисциплін. Політична реклама вбирає в себе знання зі сфери політичних наук (політології, політичної філософії), а також економічної сфери, представленої такими специфічними галуззю знання, як маркетинг. Крім того, оскільки політична реклама має на меті вплив на масову свідомість, то це вимагає, щоб в її предмет були включені знання, що стосуються соціології та теорії масової комунікації, загальної теорії реклами, а також психології, соціальної психології та інших наук. Таким чином, можна припустити, що політична реклама являє собою диференційовану, багатоцільову, багатофункціональну форму політичної комунікації в умовах здійснення політичного вибору. Вона передбачає в лаконічній, легко запам'ятовується і оригінальній формі адресний вплив на численні електоральні групи. Якось відомий американський спеціаліст з реклами Джордж Луїс зазначив: , «Досить ділити Севастополь». Експресивного в її поліграфічної програмі, під час проходження передвиборних компаній нічого не було виявлено. ріс 17-18 У Литвина на плакатах, також відсутній портрет, (як і Юлії Тимошенко) і зображений гасло на дуже невдалому тлі - жовтому. (Рис. 1-2) На пошту були розіслані портрети з його підписом і біографією на зворотному боці, брошури з його біографією та програмою.

Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Державна політика в Україні

Положення держави як центра, ядра політичної системи – суспільства зумовлюється тим, що тільки вона: - виступає офіційним представником усього (або більшості) населення суспільства; - є уособленням суверенітету народу (нації), реалізує його права на самовизначення; - зобов'язана забезпечити і захистити основні права людини, всіх і кожного, хто знаходиться на її території; - бере на себе обов'язок задовольнити загальносоціальні потреби; - встановлює формально обов'язкові для всіх загальні правила поведінки юридичні норми; - володіє владою суверенною, тобто верховною і самостійною, формально незалежною від будь-якої організації або особи. До основних ознак держави належать: наявність особливої системи органів та установ, 4) засоби масової комунікації (ЗМІ), які надають можливість кожному скористатися досвідом усіх у всім різноманітті форм і змісту (головним чином, ставка робиться на I er e ). Імовірно, що тільки ЗМК, включаючи (крім газет, журналів, радіо, кіно, телебачення і I er e ) і найперший «засіб» масової комунікації – книги – дозволяють сучасній людині по-справжньому повно усвідомити своє місце в політичному просторі.

скачать реферат Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ КУРСОВЕ ЗАВДАННЯ з дисципліни СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії Студента групи ЗЖ-98-1 Довженка Отара Викладач Доцент Тараненко І. В. Дніпропетровськ 2001 1. ВСТУП Мета цього курсового завдання – порівнюючи рівень соціально-економічного розвитку двох країн, з'ясувати спільні та відмінні риси між країнами різних груп. До порівняльної характеристики входить аналіз за наступними критеріями: ВНП на душу населення,  галузева структура національної економіки,  динаміка економічного росту,  рівень та якість життя населення,  енергоспоживання, а також ряд інших. На нашій планеті на даний момент існує понад 190 держав. Вони перебувають на різних щаблях суспільного розвитку.  Більшість функціонує на рівні докапіталістичних формацій,  поєднуючи елементи первісного, рабовласницького та феодального способів виробництва. Капіталістичний спосіб виробництва також частково поширений у цих країнах,  але він ще не став визначним. За загальноприйнятою класифікацією більшість людства мешкає у слаборозвинутих країнах,  кількість яких – близько 140.

скачать реферат Молодіжна субкультура

До наступного фактору - впливу оточуючого середовища - мають відношення навколишні, суспільні, матеріальні та духовні умови існування людини. Однією із складових кожного з цих факторів являється культура, як історично визначений ступінь розвитку суспільства та людини, який відображається у результатах матеріальної та духовної діяльності. Існують різні способи класифікації цього поняття, найбільш поширеним з яких є розділення культури на матеріальну та духовну, до якої відносять сферу виробництва, розповсюдження та споживання результатів духовної діяльності. Також до духовної культури належать різноманітні види духовної творчості, освіта, виховання та діяльність засобів масової комунікації - преси, радіо, кіно, телебачення та культурно-освітніх установ. (Естетика. Словник. М.,1989.-с.167.) Але наприкінці ХХ століття з’явився новий термін на базі поняття “культура”; термін який зараз широко застосовується у сучасній педагогічній науці. Це “субкультура” (підкультура) - поняття, яке характеризує культуру групи або класу, що відрізняється від панівної культури або протистоїть їй.

скачать реферат Мовний дискурс

Від правитель (S) розповідає анекдот реципієнту (R1), він, в свою чергу, поширює його далі. Таким чином повідомлення набуває масового характеру: Так забезпечується циркуляція анекдотів. Такий тип повідомлення ми можемо назвати самотрансляційним. Для поширення анекдотів не потрібно створювати допоміжні зовнішні умови, і, навіть, більше цього, ситуації протидії не завжди у стані завадити поширенню останніх. Таким чином, ми б хотіли охарактеризувати даний тип повідомлення як “самотрансльованість”. . Природа самотрасльованого повідомлення є такою, що його важко втримати у собі. Людина у будь-якому випадку намагається передати його далі, а після того, як передасть, відчуває свого роду полегшення.Можна продовжити декількома поясненнями властивості самотрансльованості. По-переше, досить часто анекдот містит інформацію, яка приципово замовчується засобами масової комунікації. Цей тип повідомлень несе у собі інформацію, яка є цікавою для багатьох і, тому, з легкістю передається. Взагалі, анекдотичне повідомлення сприймається набагато простіше, ніж звичайне. Саме з цієї точки зору анекдоти мають комунікативну цінність, оскільки полегшують процес комунікації.Вони є своєрідними “заповнювачами пустот”, які виникають під час спілкування, спрощують моменти непорозумінь, допомагають уникати глухих кутів , знімають напруження.

скачать реферат Подготовка к экзамену по МИ

Він встановлює максимум, що дорівнює 17%, тобто 83% прибутку від реклами має залишатися в Європі. . Інформаційні ресурси – це засоби, запаси, можливості і джерела інформації, які визначають роль і місце держави в світі і виступають стратегічним показником національного багатства країни. Визначення інформаційних ресурсів є як в Конституції держави, так і в загальних законам про інформацію і доступі до інформації. "До інформаційних ресурсів України входить вся належна їй інформація, незалежно від змісту, форм, часу і місця створення". (Закон України "Про інформацію) . Інформаційний потенціал – це сукупність інформаційних засобів країни, що включають комп'ютерні мережі, національну систему інформації (національну інфраструктуру), сукупність самої інформації а також різновиди інформації. Сюди входять також інформаційно-аналітичні служби, видавництва, кіно, засоби масової комунікації і електронні видання. . Національний інформаційний продукт – матеріальний або нематеріальний результат інформаційної діяльності, що створюється за допомогою поєднання інтелектуальної діяльності людини та синтезованих засобів зв'язку.

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
скачать реферат Соціокультурна теорія постмодернізму

ПЛАНВступ 1. Константи постмодернізму 2. Соціокультурні моделі постмодернізму 3. Ціннісні орієнтації Висновок Список використаної літератури Вступ Сучасна соціокультурна ситуація може бути найбільш об'ємно визначена як ). Така парадигма сучасної соціокультурної ситуації, підготовлена переходом до епохального часу постмодернізму. Список використаної літератури Фуко М. Что такое автор? // Лабиринт-эксцентр. – 1991. – №3. Фидлер Л. Пересекайте границы, засыпайте рвы// Современная западная культурология: самоубийство дискурса. – М., 1993. Корнев С. Выживание интеллектуала в эпоху массовой культуры // Неприкосновенный запас. – 1998. – №1. – С. 18-21. Инглхарт Р. Культурный сдвиг в развитом индустриальном обществе. – М., 1993.

скачать реферат Корпоративний імідж

Так виникає потреба професійних порад про те, як краще, за допомогою яких засобів подати організацію, ідею або товар . Дослідники вже давно твердять, що створення псевдоподій, постійна організація ПР-акцій трансформували саме життя, традиційний порядок речей. Для спонтанних подій потрібен був герой, а для організованих - знаменитість. «Герой, - пише Бурстін, - був відомий своїми справами, знаменитість - своїм іміджем або фірмовим знаком. Герой створював себе сам, знаменитість створюється засобами масової комунікації». Герой уособлював певний піднесений ідеал, знаменитість використовують, щоб виліпити далеко прозаїчніший імідж, який виконує виключно прагматичні функції, слугує повсякденним цілям: виборам президента, продажу автомобілів, корпорацій, цигарок, релігій і т. д. А якщо імідж «зносився» і вже не працює, його можна викинути, замінити іншим. «Тепер, - наголошує Бурстін, - мова іміджів панує скрізь. Вона повсюди замінила мову ідеалів». 2. Особливості ефективного управління іміджем корпорацій Формування, підтримання та розвиток іміджу потребує виваженої, ґрунтовної діяльності щодо створення, закріплення, посилення позитивної громадської думки про корпорацію (особистість, продукцію, послугу тощо).

скачать реферат Психологічні проблеми сімейного подружжя

Крайні типи стосунків, все одно, чи йдуть вони у бік авторитарності або ліберальної всетерпимості, дають погані результати. Авторитарний стиль викликає у дітей відчуження від батьків, відчуття своєї незначності і небажання в сім'ї. Батьківські вимоги, якщо вони здаються необґрунтованими, викликають або протест і агресію, або звичну апатію і пасивність. Перегин убік всетерпимості викликає у підлітка відчуття, що батькам немає до нього поділа. Крім того, пасивні, незацікавлені батьки не можуть бути предметом наслідування і ідентифікації, а інші впливи - школи, однолітків, засобів масової комунікації - часто не можуть заповнити цей пропуск, залишаючи дитяти без належного керівництва і орієнтації на складному і змінному світі. Ослаблення батьківського початку, як і його гіпертрофія, сприяє формуванню особи із слабким «Я» . Висновок Чому такі живучі авторитарні методи? По-перше, така традиція. Ставши дорослим, люди часто відтворюють те, що з ними самими проробляли батьки, навіть якщо вони пам'ятають, як важко їм доводилося. По-друге, характер сімейного виховання дуже тісно пов'язаний із стилем суспільних стосунків взагалі: сімейний авторитаризм відображає і підкріплює командно-адміністративний стиль, укорінений на виробництві і в суспільному житті.

скачать реферат Розвиток менеджменту реклами в Україні

До них відносяться засоби масової інформації і засоби виборчого впливу. Перші розраховані на більші невиборчі аудиторії, другі, відповідно, на спеціалізовані аудиторії. Масова комунікація впливає на особисті відношення і поведінки, стимулює особисту комунікацію. Це досягається за рахунок того, що первісно звернення несуть лідери думок що належать до первинної аудиторії, з чою думкою призвичаїлися вважатися. Функції та мета реклами Функції реклами: Рекламу можна використати як для створення довгочасного стійкого образу товару, так і для стимулювання швидкого збуту. Вона є ефективним засобом широкого географічного охоплення населення, при цьому перевагою реклами є те, що в розрахунку на один рекламний контакт потрібні невеликі витрати. Деякі риси реклами: Суспільний характер. Оскільки рекламне звернення одержує відразу безліч людей покупець знає, що мотив, яким він керується є законним і узвичаєним. Спроможність до оповіщування. Крупномасштабна реклама, що проводиться продавцем є свідоцтвом його успіху і популярності і величини. Вона дасть можливість покупцю оцінювати і порівнювати звернення різних конкурентів. Експресивність. За допомогою правильного використання кольору, звуку, типографського шрифту реклама дасть можливість помітного і яскравого подання про фірму і її товари.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.