телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -20% Товары для детей -20% Товары для животных -20%

все разделыраздел:Иностранные языки

Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
21 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
51 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Своєрідність даних порівнянь полягає в тому, що вони побудовані  на  контрасті  кольорів,  чим  підсилюється  їхня експресивність. Метафори в поезії Олени Теліги з одного боку виражають біль і гіркоту, а з іншого – тверде переконання, що величезні жертви принесені не даремно, що сила життя – непереможна, як і життєдайна сила Жінки. Наприклад: день прозорий мерехтить; палити серце в хуртовині сніжній; день холоне. Позначені поетичністю традиційні метафоричні образи, пов'язані з відображенням стану людини: заметем вогнем любови межі; не буря ще — її далекий шум, ще не любов — передчуття любові. Специфічні у поетки і персоніфікації. Відповідно до змісту поезій вона персоніфікує такі поняття, як муки, неволя, смерть, зло, помста, доля, душа, страждання, біль, сміх. Наприклад: Моя душа й по темнім трунку Не хоче слухатись порад,ї І знову радісно і струнко Біжить під вітер і під град. Характерні для поезії О.Теліги еліптичні структури з формально відсутнім присудком: Кожний крок – сліпуча блискавиця; Душа – польовий бурний вітер. Поетеса також використовує безсполучникові складні речення для передачі настрою душі ліричної героїні: А може, в цьому й є моя сміливість: палити серце в хуртовині сніжній. Особливе місце у віршах Олени Теліги посідає філософська лексика, завдяки якій поетеса досягає рівноваги окремого і загального. Так конкретне " сьогодні" змінює загальне, абстрактне "завтра". Моє серце в гарячих зморах Але завтра спокійно встану. Я й сьогодні не можу спать. Треба звернути увагу і на символічність образів О.Теліги. В усіх її віршах домінують вирази: роздмухані вогні, вогонь межі, полум'я вогненних блисків, серце у вогні, вогненні блискавиці. Стихія вогню проймає майже всі вірші О.Теліги. Зустрінемо масу таких виразів, як: весняний вітер, весняна пожежа, бурхлива завірюха. Про себе поетка скаже: Я – вогонь, я – вихор, А вони спинятися не звикли. Символічні образи вихору і вогню – це та стихія, в якій формувалася, жила, змагалася, боролася і вмирала Олена Теліга. Це та сила, яка відкрила їй, як зазначає Д.Донцов "таємничі закони всесвіту, закони, колообігу життя; яка підняла край завіси перед її очима на те таємне Невидиме, яке керує світом". Ось чому часто основою емоційних та експресивних образних засобів поезії О.Теліги є біблійна символіка, релігійна термінологія: Бог, пекло, воскресла, ангел, святий, святий союз, душа, вогонь спокус, віра, лямпада, святі дари, безодня, прокляття. Біблійні аналогії, біблійна лексика – це поетичний засіб оспівування подвигу жінки і поетеси, яка до самої смерті тяжкий несла свій хрест: Щоб власній вірі непохитній Палить лямпаду в чорну ніч Крізь біль розлук - у радість стріч. Багато власних висловів О.Теліги сприймаються як афоризми: Не треба слів! Хай буде тільки діло! Тільки тим дана перемога, "Сучасникам" Хто у болі сміятись зміг. "Гострі очі розкриті в морок" В афоризмах, влучних висловлюваннях, філософських міркуваннях розкривається новаторство О.Теліги. Її поезії тісно пов'язані з народно-пісенними традиціями. Олена Теліга часто використовує слова пізнання, життя з метою розкриття філософського і морального осмислення дійсності: Гойдаєте ж кличний дзвін! Крешіть вогонь із кремнів! Ми ж, радістю життя вас напоївши вщерть,- Без металевих слів і без зітхань даремних По ваших же слідах підемо хоч на смерть! Інтимно-довірлива розмовна інтонація, ритміка вірша формують монолог Олени Теліги, її інди-відуальний стиль, в якому символічного значення набувають загальнолюдські поняття і по-філософськи звучить осмислення кредо "поетки вогняних меж".

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Между жизнью и смертью

У меня, правда, недостаточно сведений об этом, но они действительно идут по человеческому пути развития, чтобы в конечном счете стать людьми. Это молодые души. Они преисполнены любви ко всему человечеству и природе – особенно к природе. Они будут подниматься по лестнице эволюции после духовного обновления Земли, которое будет сопровождаться смещением ее оси, пока не начнут инкарнироваться в физическом теле. В настоящее же время они подготавливают мир к этому обновлению. Вот почему люди сегодня расселяются по различным зонам и территориям мира в полном соответствии с их кармическим предназначением и той ролью, которую они будут играть в духовной эволюции Земли. Ибо, когда эти духи вступят в стадию человеческих воплощений, мир полностью изменится и из низковибрационной планетарной системы станет высоковибрационной системой, что, естественно, существенно отразится и на жизни этих существ. Многие из них вступят в стадию активной созидательной деятельности, то есть начнут инкарнироваться в виде людей, для того чтобы помогать переустраивать мир, производить продукты питания и гармонизировать жизнь тех животных, которые пострадают в результате смещения земной оси. Д.: А что случится с нами, с нашими душами? С.: В ходе преобразования Земли изменениям подвергнутся и наши души

скачать реферат Диалектика духовного и телесного начал в свете нового понимания физической культуры

В процессе анализа проблемы телесности, места тела человека в системе духовной культуры необходимо уточнить само понятие "тело человека". Употребляя это понятие, авторы, как правило, имеют в виду то естественно присущее человеку тело, которое К. Маркс называл "органическим телом". Оно детерминируется системой таких известных понятий, как "состояние морфофункционального развития", "физическое состояние человека", "телосложение", "моторика" (двигательная функция), "физическое здоровье" и т.д. Немаловажное значение имеет и другой фактор: у человека помимо его естественного, "органического" тела интенсивно развивается так называемое "неорганическое тело". К последнему ученые относят все те искусственно создаваемые человеком социальные образования (прежде всего технический прогресс), которые как бы дополняют, развивают его природное тело. Вопрос об отношении неорганического тела человека к культуре, на наш взгляд, не вызывает особых затруднений. Отталкиваясь от идеи единства телесного и духовного начал, присутствующих в физической культуре, а также от фундаментальных исследований закономерностей эволюционного развития моторики в онтогенезе человека, физкультурную деятельность, на наш взгляд, необходимо рассматривать как один из основополагающих видов деятельности на всем протяжении человеческой жизни, играющей на разных этапах его развития различную, но очень весомую роль . По мнению С.Л. Франка, духовное бытие не исчерпывается своим предметным содержанием, а имеет еще другое измерение вглубь, выходящее за пределы всего постижимого.

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
460 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1012 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
 Остров

Здесь начинается параллельное христианству духовное пространство, со своим внутренним устройством, своими пророками и со своими чудесами, подступы к пониманию которых намечены пока что только в трансперсональной психологии[29]. При этом шаманизм не знает никакой догмы, никакой, собственно говоря, «метафизики». Он весь движение, танец, полёт, путешествие шамана. Предок Алика и Толика Иван Пурпэй умел обращаться орлом. Когда попадалось ему трудное дело, требующее совета, он надевал маску и начинал камлать, и плясал и бил в бубен, пока не падал замертво в чуме и душа его орел не покидала недвижное тело, уносясь прочь с острова, через пролив на большую землю, к сроднику по силе и по духу. Покуда они советовались, в сумерках сидя на обрыве у реки, изредка взмахивая мощными крыльями, чтобы размять непривычно отягощенные опереньем плечи, или белым днём, паря над тундрой, наблюдали, как рыба заходит в реки, как роится овод и бесчисленными стадами влекутся к морю олени тело его так и лежало, недвижное и бесчувственное, будто мёртвое. День. Два. Три

скачать реферат Антропологические основания этики как философии счастья

Кажущееся противоречие легко решается христианским учением о единстве тела, души и духа. Делая аборт, женщины лишает бессмертную душу своего ребенка шанса на спасение, который реализуется лишь в жизни физического тела. Законы высшего, духовного уровня, духовной жизни так же жестко определяют жизнь человека, как и законы физического и психического уровня. Причем, доминирующая роль их состоит в том, что именно духовные законы определяют состояние двух других уровней. Если человек знает и выполняет нормы духовной жизни, то у него будет все в порядке и с нервной системой, и с физическим здоровьем. Если же человек нарушает высшие космические духовные законы, у него начинаются различные невзгоды в личной жизни, в психике и со здоровьем. Сложность восприятия духовных принципов состоит в том, что их действие невидимо нам: от нас чаще всего сокрыто, каким образом, через какие механизмы нарушение духовных законов приводит к отклонениям в нервной системе и физическом здоровье. Однако и древняя мудрость, и современная наука свидетельствуют об этом в один голос. Например, выдающийся физик и математик XX столетия Л. Ландау стремился объяснить проблему счастья в свете современного научного опыта и математической строгости.

 Сенека, или Совесть Империи

Кроме того, Сенека наверняка хранил живое воспоминание об александрийских теологах египтянах, греках, иудеях. Не исключено, что эти воспоминания сыграли свою роль в том, что он задумался над проблемой Бога, рассматривая как философский, так и духовный ее аспект, и в конце концов предложил свой вариант ее решения. Можно сказать, что в вопросе религии Сенека опередил свое время. Тезисы, представленные им в трактате «О суеверии», настолько поразили христианских писателей, что некоторые из них готовы были признать в римском философе собрата по вере. Прежде всего идея Бога нужна была Сенеке для объяснения механизмов действия человеческой души. Поскольку Бог во вселенной присутствует повсеместно, значит, и мысль его вездесуща. Бог ежесекундно охватывает мыслью этот мир, как человеческая душа посредством органов чувств постоянно ощущает периферию своего тела. Напряжение воздуха («пневма») в теле вселенной, то есть в материи, «теле Бога», играет ту же роль, что в теле человека. Те же потоки, что движутся от центра мира к его периферии и обратно, в том же ритме осуществляют свое движение и внутри нас

скачать реферат Духовная музыка как одна из граней духовного воспитания подрастающего поколения

Необходимо поддерживать и развивать потребность духовного общения. И здесь, по-моему, большую роль может сыграть развитие современной светской духовной музыки, которая, заполняя вакуум бездушия, связанный с различными рок-направлениями, послужит мостиком между двумя состояниями человека, между жизнью - живущего вне Бога и жизнью с Богом. Религия была отлучена от светского образования и тем более — воспитания, разделяя судьбу церкви, «отделенной от государства». В результате это привело к чудовищному невежеству народа в сфере классической культуры, от которой молодое государство в принципе не отказывалось. Такие термины как «Душа», «Дух», «Духовное воспитание» или «Духовные ценности», которые ныне у всех на слуху, тогда, в начале века, были религиозной крамолой. В результате уступок реформированные программы бывшего «Пения» и «Рисования» были введены в цитадель просвещения. Появилась точка опоры — внутренний мир ребенка, который и стал «обустраиваться» воспитанием новых для школьника навыков: вглядываются в природу, в прошлое дедушек и бабушек; поощряется «оживление» предметов, объектов и далее — одухотворение мира: природа грустит, плачет, радуется, негодует; образ мамы прочувствован, и чувствам этим соответствует адекватный выбор цвета, формы или звучания — будь то живопись, музыка или поэзия.

скачать реферат Когда и почему началась скифо-персидская война?

Геродот еще до описания похода Дария на скифов рассказывает нам о замыслах царя. И делает это весьма своеобразно — в виде диалога Дария и его жены Атоссы. Жена обращается к возлежащему с ней на ложе мужу: «Царь! При всем твоем великом могуществе ты бездействуешь. Еще ни один народ ты не покорил персам и не приумножил персидской державы. Человеку молодому, как ты, властителю великих сокровищ, следует прославить себя великими подвигами, дабы персы знали, что над ними властвует муж. Это пойдет тебе вдвойне на пользу: персы будут знать, что во главе их стоит муж, и, занимаясь войной, они не будут иметь досуга, чтобы восставать против тебя. Теперь, пока ты еще молод, ты можешь совершить великий подвиг. Ведь с ростом тела растут и духовные силы, а когда тело начинает стареть, то с ним вместе дряхлеет и дух и уже неспособен к великим свершениям. — Жена! Все, о чем ты говоришь, я и сам думаю совершить. Я ведь собираюсь перекинуть мост с нашего материка на другой и идти на скифов. И это скоро должно свершиться». Диалог этот, вероятнее всего, выдуман самим Геродотом.

скачать реферат Олена Пчилка - найкраще для дїтей

Багато віршів присвячені порам року, і у цих творах будь-який час ввижається по-своєму гарним. Замилування рідною природою чергується з гордістю за Батьківщину з її славетним минулим, гарною співучою мовою, добрим народом. Інша, досить значна за обсягом, група віршів Олени Пчілки для дітей присвячена спілкуванню людини та тварини. Спілкування дитини та тварини розглядається в різних аспектах. Це і дружба між ними, і турбота про "братів менших', і зображення особливих повадок тварин, іноді у порівнянні З поведінкою чи характером дитини. Ці твори Олени Пчілки мали за мету виховання в, дітях відповідальності та співчуття до менших. У художньому світосприйнятті письменниці помітно не тільки застосування традиційної народнопоетичної персоніфікації та алегорії, а й відчуття загальної єдності людини і природного, тваринного світу. Ще одна тематична група, що охоплює значну кількість віршів Олени Пчілки, - це твори, у яких так чи інакше зображаються родинні стосунки. Поезії Олени Пчілки найчастіше зображують ці відносини в ідилічному ракурсі.

скачать реферат Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

Читач ознайомився з творчістю митців української діаспори: Уласа Самчука, Івана Багряного, Василя Барки, Євгена Мала-нюка, Олега Ольжича, Олени Теліги, Юрія Клена, Богдана Бойчука, Богдана Рубчака, Юрія Тарнавського, Михайла Ореста, Олега Зуєвського, Тодося Осьмачки, Яра Славутича та інших. Значний резонанс мали літературознавчі праці Григорія Грабовича, Юрія Шевельова, Юрія Луцького, Марка Павлишина, Юрія Бойка-Блохіна, Романи Багрій, Юлії Войчишин. 1991 року в Києві було проведено Міжнародний фестиваль української поезії, на якому виступили українські поети всіх материків світу. Вийшло дві антології української поезії «Золотий гомін» (1991, 1997), які репрезентують надзвичайно багату картину нашої лірики XX століття, цілу галерею талантів різних художніх систем, уподобань і напрямів. Словом, було знищено штучну «ідеологічну завісу» щодо розвитку української літератури на материковій Україні і в діаспорі, літературний процес почав розвиватися повнокровно, єдиним річищем, творячи національно самобутнє мистецтво.

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
768 руб
Раздел: Карточные игры
Стойка для 26 CD.
Рассчитан на 26 CD в коробках. Возможен монтаж к стене. Цвет: графит.
606 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
350 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
скачать реферат Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

Це мало неабияке значення для виховання у молоді любові до літературної діяльності, вплинуло, безумовно, на весь літературний процес, на формування і розвиток естетичної думки на Україні, відіграло помітну роль у єднанні братніх народів: російського, українського і білоруського, «таких близьких і мовою, і місцем проживання, і характером, і історією» . Особливо слід підкреслити величезну роль художнього слова у жорстокій боротьбі українського і білоруського народів за соціальне і національне визволення проти польсько-литовської шляхти, яка разом з єзуїтсько-католицькою церквою провадила на українських і білоруських землях, що входили до складу Польської Литовської держави, політику окатоличення і ополячення, а також у боротьбі проти своїх феодалів і духовенства. Збереглося чимало шкільних курсів теорії поетичного та ораторського мистецтва згаданого періоду, написаних головним чином по-латині і прочитаних у Києво-Могилянській і Московській слов'яно-греко-латинській академіях та в інших навчальних закладах України і Росії.

скачать реферат Культура Японии

Конфуцианские идеалы преданности власть имущему, почитания старших и неизменного сохранения статус-кво оказались подходящими, для этого. Усилиями ряда проповедников чжусианское неоконфуцианство стало быстро распространяться в Японии. С конца XVIII в. в Японии все заметней усиливался культ императора. В противовес поддерживавшемуся сегунами буддизму, многие феодалы проводили реформы, способствовавшие уничтожению влияния буддийских храмов и упрочении норм синтоизма, проимператорские тенденции которого были теперь сильно укреплены идеями и концепциями неокоифуцианства. В отличие от таких мощных цивилизаций с многотысячелетними пластами традиционной культуры, как Китай и Индия, Япония не обладала инерцией консервативного традиционализма, что, видимо, сыграло свою важную роль. Придя к власти в 1868 г., молодой император Мпу-хито решительно взял курс на слом старой системы сёгуната и в борьбе с ней счел за благо опереться на то новое, что могло быть взято с запада. Синтоизм стал официальной государственной идеологией, нормой морали и кодексом чести. На синтоистские принципы опиралась императоры, возродившие и резко усилившие культ богини Аматэрасу: не только в главных храмах, но и в каждом домашнем алтаре японца (ками-дан) отныне должно было находишься изображение богини, превратившейся в символ японского национализма.

скачать реферат Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы и необходимость её разработки обусловлены современными тенденциями социально-экономического развития нашей страны, повышением роли человеческого фактора во всех сферах деятельности. Повышение требований к научной и практической подготовке современного человека влечёт за собой возрастание роли преподавателей и их ответственности за подготовку молодого поколения. Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего, инженера и техника применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств. Это и подтверждает актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, которая делает необходимым учёт нашей образовательной системой не только сегодняшних потребностей и возможностей производства, но и их изменений в ближайшем будущем. Необходимо также учитывать экспоненциальное нарастание научно-технической информации (информационный взрыв) и создание новых технических средств, избавляющих человека от рутинной деятельности в области как физического, так и умственного труда.

скачать реферат Зигмунд Фрейд - Введение в психоанализ (лекции)

Это что-то вроде образования нового и мимолетного понятия с этим общим в качестве ядра. Благодаря накладыванию друг на друга отдельных сгущаемых единиц возникает, как правило, неясная, расплывчатая картина, подобно той, которая получается, если на одной фотопластинке сделать несколько снимков. Для работы сновидения образование таких смесей очень важно, потому что мы можем доказать, что необходимые для этого общие признаки нарочно создаются там, где их раньше не было, например, благодаря выбору словесного выражения какой-либо мысли. Мы уже познакомились с такими сгущениями и смешениями; они играли роль в возникновении некоторых случаев оговорок. Вспомните молодого человека, который хотел beglei dige даму. Кроме того, имеются остроты, механизм возникновения которых объяс- няется таким сгущением. Однако независимо от этого можно утверждать, что данный процесс является чем-то необычным и странным. Правда, образование смешанных лиц в сновидении имеет аналогии в некоторых творениях нашей фантазии, которая легко соединяет в одно целое составные части, в действительности не связанные между собой, — например, кентавры и сказочные животные в древней мифологии или на картинах Беклина.

скачать реферат Кандидатский минимум по философии

Принято выделять след этапы его развития:Билет №16 Гуманизм как философское течение. Гуманизм – центральное для Возрождения культурное явление. Это свободомыслие и светский индивидуализм. Он зарождается на кафедрах университетов. В основе гуманизма находится этика, которая, прежде всего, дает определенное истолкование природы человека. В соответствии с идеями Философии Возрождения основное внимание обращается на гармонию души и тела, на равнозначность духовного и телесного бытия. Способности, задатки человека рассматриваются именно не только Богом данные, но и реализованные, как результат собственных усилий в равной мере. С этим связано и понимание достоинства человека, и понимание его сущности как творчески деятельной личности, которая посредством своей активности и деятельности реализует свою свободу, реализует свою индивидуальность. главные акценты приходились на творческую деятельность личности, ее свободу, индивидуальность (главные стороны бытия личности). 3 составляющих человека: дух, душа, тело. Дух – высшее, божественное в человеке, цвет истины, добра, красоты, благости. Противоположность его – тело, которому присущи страсти, плотские влечения, желания, что толкает человека на безнравственные поступки.

Ручка-стилус шариковая "Улыбнись!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Игра "Набрось кольцо".
Материал: пластмасса. В наборе: кольцеброс, кольца - 5 штук. Диаметр колец: 15 см.
449 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Разъемная форма для выпечки "Webber" BE-4267N.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали. Высококачественное антипригарное покрытие. Подходит для приготовления пищи с
303 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
скачать реферат Лекции по философии (Кандидатский 2004г.)

Мир целостен и многоцветен, разнокачественен, обладает богатой внутренней организацией, динамичной и претерпевающей те или иные метаморфозы. Поэтому дисциплинарная организация науки оправдана. Но лишь при условии постоянного внимания к теоретическому синтезу. И в этом процессе особенно важна роль философии, выполняющей по отношению к духовному миру функции всеобщей генерализации знаний. В современной науке часто применяют понятие "ПАРАДИГМА" введенное Т. Куном для обозначения совокупности общепринятых идеалов и норм научного исследования и той картины мира, с которой согласна основная масса научного сообщества. Смена парадигм - революционный сдвиг в науке, ее выход на новые рубежи. С середины нашего столетия обозначился парадигмальный сдвиг, резкое изменение видения мира и человека. Это связано с глубинными, подлинно революционными изменениями в науке, возникновением постнеклассического этапа ее развития, создания неоклассики. Одна из главных линий становления данного этапа состоит в том, что в науку входит аксиологический (ценностный) момент. На месте чисто объективистского (натуралистического) видения мира выдвигается такая система построения науки, в которой обязательно присутствует в той или иной мере (не только в космологии, но и повсюду) "АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП".

скачать реферат Рынок: возникновение и эволюция

В каждый конкретный исторический момент люди и организации, составляющие общество, имеют множество экономических потребностей. Одни из них диктуются биологическими условиями существования человека, другие возникают в результате сложившихся обычаев и привычек. В любых случаях необходимо помнить, что в условиях ограниченных ресурсов недалеко то время, когда “размножение” экономических субъектов самостоятельно будет все более и более тормозиться, что не может не сказаться на разнообразии потребностей. В структуре потребностей существенную роль играет соотношение между материальными и духовными средствами их удовлетворения. Здесь заменяемость мало пригодна, хотя порой люди готовы пожертвовать одним ради другого. Человеку нужно и то и другое. С развитием цивилизации, насыщением рынков потребительскими товарами усиливается стремление к удовлетворению потребностей в самых разнообразных услугах. Это свидетельствует о том, что отношения полезности, их структура становится все более и более сложной. В этом заключается и главная опасность.

скачать реферат Сибирские корни евразийства

В дальнейшем, по его мнению, от Монголии до Испании появляются разнообразные варианты “земной легенды”. Параллели обнаруживаются в романе об Аполлонии Тирском, сказаниях о Карле, в кавказских преданиях об Амиране, русских былинах, греческих мифах и т.д. . В целом, Потанин, по авторитетному мнению М. К. Азадовского, “пошел гораздо дальше своих предшественников и распространил гипотезу о восточном влиянии на западный эпос” . В то же время он страстно призывал к развертыванию исследований народов Центральной Азии. “Пренебрежение ученых к степным народам задерживает развитие науки. Установлению правильных взглядов на роль этих варваров и на историю духовно-культурных заимствований мешает наше арийское высокомерие, ложная историческая перспектива и несмелость мышления, порабощенного рутинными взглядами и рутинными верованиями”, — писал он . Таким образом, проведенный нами анализ позволяет утверждать, что основополагающие идеи концепции евразийцев начала 20-х годов разрабатывались задолго до выхода в свет в 1921 г. “Исхода к Востоку”. Большой вклад в проблему внесли сибирские областники, прежде всего Потанин и Ядринцев.

скачать реферат История русской православной церкви

Введение христианства на Руси было крупнейшим событием, отметившим важный этап в развитии феодальных отношений, пришедших на смену родовому строю с его язычеством. Оно помогло укреплению Древнерусского государства, его консолидации и повышению международного престижа. Вместе с этим оно свидетельствовало о большом сдвиге в идеологии Киевской Руси. Ибо новая религия была приспособлена к классовому обществу, тогда как языческая не знала классов, не требовала подчинения одного человека другому, не освящала отношений господства и подчинения. Принятие христианства сыграло немаловажную роль в дальнейшем развитии материальной и духовной культуры древнерусского общества. Неправомерно было бы отрицать, что церковь сыграла вполне определенную положительную роль в развитии на Руси письменности, зодчества и живописи, возвышении Москвы, развитии патриотического и национального самосознания и нравственного возвышения русского и других народов Руси и России. Не без основания теологи Евангелической , церкви ФРГ, как и православные богословы, считают, что русское христианство обогатило и «европейскую культуру своим вкладом: богословием, философией, литературой, церковной архитектурой, иконописью, церковной музыкой».

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.