телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Всё для хобби -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Категорія другорядного члена речення

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Прислівні компоненти речення (як правило, означення, додатки) залежать від окремого слова у реченні і мають набагато тісніший, порівняно з неприслівними, характер синтаксичного зв’язку, зумовлюваний в основному лексичними потенціями граматично панівного слова. Інколи це приводить до пояснення типового прислівного зв’язку керування як несинтаксичного, а лексичного, фразового розширення дієслова, яке утворює комплементі фрази . Різновид сильного керування як вияв категорії підрядності справді ґрунтується на утворенні комплетивних фраз і зумовлюється лексичними інтенціями граматично панівних компонентів уже на рівні словосполучення як міжрівневої синтаксичної одиниці. Фактично усі прислівні другорядні члени речення є проекцією словосполучень на формально-граматичну структуру речення. У цьому плані показовим є затухаюче керування через інфінітив як дієслівний іменник (або іменникове дієслово), напр.: прийшов на зустріч — прийшов зустрітись; домовився про роботу ® домовився працювати, вдався до переконання — вдався переконати. Отже, другорядні члени речення реалізуються у двох основних субпозиціях — прислівній і детермінантній. Прислівна субпозиція в реченні, по суті, відображає структуру словосполучення — нижчерівневої одиниці, яка перетворюється у бінарний компонент речення. Воно передбачає дві позиції — основну і залежну. Основна позиція визначається на основі лексико-граматичних інтенцій опорного компонента і регулюється підкатегоріями підрядності – керуванням (безпосереднім та опосередкованим), узгодженням, кореляцією. Залежно від типу зв’язку виділяється основна позиція дієслова, іменника, прикметника. Основна позиція морфологізованого прислівника виникає (надзвичайно добре, зовсім погано) як чиста модифікація його загальної семантики, бо сам прислівник знаходиться, як правило, у детермінантній площині речення і “не може поширюватися залежними членами” . Номінативна функція словосполучень у структурі речення визначається номінативною природою повнозначних частин мови, а функція залежних компонентів, що реалізують підрядність як формально-граматичну категорію і формують структурні властивості речення, перебуває у залежності від синтаксичної функції самостійних членів реченнєвотвірного ядра. Характерно, що сполучуваність слова і форми слова на рівні словосполучень не приводить до утворення комунікативної одиниці, оскільки така формально-граматична категорійна функція, викликана підрядним типом зв’язку, на змістовому рівні не викликає інших граматичних ознак, які мали б реченнєвотвірний статус. Субпозиційна ж характеристика другорядного члена речення у загальній його структурі і прислівна позиція акумулюють вираження реченнєвих категорій семантико-синтаксичного виміру. Так, при сильному характері вияву категорії підрядності, коли опорним компонентом (його лексико-граматичною природою) вимагається залежний компонент у певній відмінковій формі, стає можливим окреслення семантико-синтаксичної категорії об’єктності, її інваріантного значення, напр.: Ой мостили на Росаві мости тулубами, Засівали чисте поле густо головами (П.Куліш); Більше тебе не буде.

Кваліфікативні і квалітативні семи обставинних компонентів, які викликають найбільше суперечок, лише показують широку семантичну специфіку обставини у загальній категорійній структурі речення, її транспозитивні можливості ще більше відображають суть перехідних процесів у категорійній системі другорядних членів речення. Про категорійний статус обставини як другорядного члена речення свідчать: 1)те, що вона входить у структурну схему речення як периферійний компонент і не входить у структурне ядро речення; 2)вона типово виражається прислівником (дієприслівником), відмінковою та прийменниково-відмінковою конструкцією (аналіт прислівником); 3)типовою формою зв’язку виступає прилягання, слабке керування і детермінантне керування; 4)типові позиції в реченні — придієслівна і прикметникова, за детермінантного керування позиція легко переходить у реченнєву детермінантну поза дієсловом і прикметником. Ця позиція виникає в результаті трансформації двох елементарних речень в одне ускладнене речення; 5)комунікативні позиції в реченні не є стабільними (і тема, і рема); 6)семантика ознаки дії й ознаки ознаки в найзагальнішому плані є визначальною. Семантична диференціація обставин не завжди піддається чіткому розподілу, тому у сфері обставинних значень спостерігаємо досить широку гаму синкретичних значень. Серед вищеназваних диференційних семантичних ознак обставинних компонентів необхідно розрізняти: 1)обставини з категорійним значенням локативності дії. Вони внутрішньо розподіляються на обставини місця дії, напрямку і руху дії, напр.: Зійшло сонце у тумані. Ревнули гармати. (П.Куліш); Він прихилився раптом до колони. Сльоза чомусь набігла до повік (Л.Костенко); В очах звабливий морок ночі, — з них кличе, кличе глибина, А в диких рухах ще регоче Ніким не займана весна (Є.Маланюк); Cин повернувся, нарешті, до отчої хати. (В.Підпалий); На варті пам’яті дуби зорюють у дозорі (Б.Олійник); Все б отак іти під материнським стягом вишні І скибку місяця нести В прозорій чаші тиші (Б.Олійник); Помчала бідняцька кіннота через село, вискочила за околицю в степ (О.Довженко). Прийменниково-відмінкові форми (аналітичні прислівники) відзначаються синкретизмом, зміщенням семантики об’єкта й обставини. Чіткість визначення обставинної семантики залежить від рівня втрати іменником у складі прийменниково-відмінкового комплексу предметного значення і від аналітичного постфікса дієслова спрямовувати дію на просторові обставинні значення. Напр.: Тож грек пливе на північ і на північ, все вище й вище, в землі праслов’ян А ще ж ні карт, ні компаса, й крізь Гринвіч не пролягав іще меридіан (Л.Костенко); Під моїм вікном при зорях шепчуться квітки (П.Тичина); 2)обставини з категорійним значенням часу. Вони внутрішньо членуються на обставини із значенням вихідного чи кінцевого моменту дії-ознаки; безвідносно щодо кінцевого і вихідного моменту дії-ознаки; обставини, що виражають власне-часові значення дії-ознаки. Напр.: Рано, вранці, пораненьку козаки рушали (Нар. тв.); В таку добу, під горою, біля того гаю, щось чорніє над водою. (Т.Шевченко); Коня напувала до зірниці із криниці (Т.Шевченко); Щодня, щогодини бомбардую думками твій образ (В.Стус); Рвав восени я шипшину, карії очі любив (В.Сосюра); 3) обставини з категорійним значенням причини, яке передує значенню дії і зумовлює її протікання, напр.: Стара верба од старості зомліла, забула, що казав їй водяник (Л.Костенко); В кім юная душа — той не сивіє з горя (П.Тичина); І вже щасливий здобиччю (Григір Тютюнник); Вітер віє, не вертає, серце з жалю розпукає (С.Руданський); Відцвіли в матері очі від чекання (О.Довженко); Спересердя став кричати на хлопця (М.Стельмах); А ти здригаєшся од моїх зойків, наче од сейсмічних поштовхів (В.Стус); Олесь підповз ближче, приглядівся і застогнав від подиву: щука! (Григір Тютюнник); 4) обставини з категорійним значенням мети, яке виявляє призначення дії-ознаки, напр.: Во ім’я радості і миру встають будови тут і там (В.Сосюра); Поїхали, як хочете, по м’яту. (Григір Тютюнник); .Щастя треба на всяк випадок, сили треба — на цілий вік (Л.Костенко); Другого дня я вирушив у пошуки роботи за фахом (Григір Тютюнник).

Л.В.Щерба зазначав, що “існування будь-якої граматичної категорії зумовлюється тісним, нерозривним зв’язком її змісту і всіх її формальних ознак. Не бачачи змісту, не можна встановлювати формальних ознак, оскільки невідомо, означають вони щось, а відповідно, чи існують вони як такі, і чи існує сама категорія” . Синтаксична категорія другорядних членів речення1, теоретичне обґрунтування якої склалося історично у традиційній лінгвістиці, сьогодні потребує нового переосмислення. Пов’язано це з тим, що поняття другорядних членів речення намагаються замінити або й відкинути взагалі на тій підставі, що воно не відображає суті синтаксичних явищ у реченні, а самі члени речення не завжди однозначно відображають семантичні його аспекти. Еклектизм членів речення виявляється у своєрідній їх асиметрії щодо змістових компонентів його структури. Ще більше заперечення статусу другорядних членів речення викликало розмежування і вивчення формальної і змістової сторін як автономних. Багатоаспектність речення як найвищої синтаксичної конструкції водночас сприяє чіткішому осмисленню формально-граматичної і функціональної природи категорії членів речення взагалі. Ахіллесовою п’ятою традиційної теорії членів речення було намагання виробити їх класифікацію з урахуванням якогось одного критерію — чи то формально-граматичного, чи семантико-синтаксичного без урахування взаємозумовлюваної їхньої природи. Відповідно випадки невідповідності форми і змісту члена речення, відсутність чітко закріпленої форми за тим або тим членом речення і синкретизм їхньої семантики викликають або ж заперечення категорії другорядних членів, або її суттєву перебудову. Уже в традиційній лінгвістиці суперечки стосувалися труднощів диференціації другорядних членів речення, що очевидно призвело до фактичного їх заперечення у ) (за ред. Н.Ю.Шведової)2. Сучасна лінгвістична теорія центром перегляду загальної теорії членів речення обирає й головні члени речення, і найперше, підмет. Зацікавлення семантикою речення, виділення та аналіз засобів вираження в реченні семантичного суб’єкта у формах непрямих відмінків показали, що підмет начебто може бути виражений і непрямим відмінком. Однак тут не враховано синкретизм тих словоформ у непрямих відмінках, які передають суб’єктну семантику, а підмет семантично не виявляє лише значення агенса (діяча). Т.П.Ломтєв поняття членів речення замінює поняттям позиційної значущості, позиції, позиційної ланки у структурі речення, яку займає певна словесна форма, і речення відповідно являє собою “структуру позицій, які займають у ньому словесні форми.” . Однак при цьому визначаються головні і другорядні позиції, повнозначні і неповнозначні, залежні і незалежні. Такий погляд видається коректним і показує намагання виявити позиційну структуру будь-якого речення з урахуванням причин, що спричиняють ту чи іншу позицію словоформи у загальній семантико-синтаксичній структурі речення. Вбачаючи наступність та еволюційність теорії синтаксемного аналізу стосовно теорії членів речення, А.М.Мухін вважає, що за поняттями синтаксеми і члена речення стоять дискретні одиниці, що виділяються в реченні на основі характеру синтаксичних зв’язків.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Словарь религий, обрядов и верований

Его существование было подвергнуто сомнению. Санньяса. Четвертая и последняя стадия (ашрама) на традиционном жизненном пути мужчины-индуиста, означающая полный отказ от мира после ухода в лес (ванапрастха). Сансара. Метемпсихоз (инкарнация прежде существовавшей души в новые тела) в традиционном индуизме, парадоксальным образом воспринятый буддизмом, в котором он оценивается негативно. В ходе исторического развития индийской религии возникают разнообразные аскетические и/или мистические способы достичь освобождения (мокша) от кармических уз, принуждающих душу вновь и вновь снисходить в тела. Сходную концепцию метемпсихоза разрабатывали некоторые предшественники Сократа, а также Платон. В других религиозных контекстах метемсоматоз может иметь позитивное значение. Сангха. В буддизме община верующих, основанная самим Буддой и включающая в себя четыре категории (парисады) членов: монахи (бхикшу), священнослужители (бхикшуни), миряне-мужчины (упасаки) и миряне-женщины (упасики). Санхья. Система индуистской философии, одна из шести традиционных школ (даршан), представляющая собой параллель йоги

скачать реферат Синкретичні другорядні члени речення з об

Наприклад: Перші здорові краплини дощу вдарили об шибку.; “через знах.в.”. Наприклад: В цей час собака кидається до хвіртки і визирає на вулицю через паркан (О.Г.) Він так вдарив Сашка по спині, що той аж запищав од болю (О.Г.) Отже, в сучасній українській літературній мові найпродуктивнішими засобами вираження синкретичних ДЧР з об’єктно-просторовим значенням кінцевого пункту є звороти “до род.в.”, “на знах.в.” та “в (у) знах.в.” іменників – назв осіб, предметів, будівель, їх частин, назв частин тіла. Рідко синкретичні ДЧР із значенням кінцевого пункту реалізуються зворотами “за оруд.в.”, “через знах.в.”. Звороти “над оруд.в.” та “під знах.в.” в українській мові є малопродуктивними. 5. Синкретичні другорядні члени речення з об’єктно-просторовим значенням шляху руху Спеціальними засобами вираження шляху виступають в українській мові конструкції “через знах.в.”, “крізь знах.в.”, “мимо род.в.”, “повз знах.в.” та орудний відмінок без прийменника. Інші конструкції – це засоби вираження категорії місця. Значення шляху вони набувають при дієсловах цілеспрямованого руху. Семантика таких сполучень своєрідна: вони позначають місце, що виступає орієнтиром при переміщенні.

Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
 2008_28 (576)

Поставить разведку также в домах — игры (Эрмитаж) и других злачных местах для выяснения, кто бросает бешеные деньги и откуда их берет... Сведения должны собираться Вами по прилагаемой анкете (на каждое лицо составляется отдельная анкета) и подразделяться на следующие категории: I. Члены и посетители Фондовой биржи (легальной или нелегальной так называемой черной биржи). Эта категория делится на следующие группы: скупщики и продавцы валюты, золота, платины и драгоценностей, а также лица, способствующие вывозу их за границу, владельцы и совладельцы частных кредитных учреждений, ростовщики. II. Члены и посетители товарной биржи и оптовые торговцы, владельцы или совладельцы крупных торговых предприятий. Эту категорию следует в свою очередь разбить на группы по роду торговли, например: мануфактурщики, хлебофуражники, жировики, рыбники, бакалейщики и т.д. III. Крупные частные промышленники. предприниматели, арендаторы, владельцы, совладельцы промышленных предприятий. Эта категория делится на группы по отраслям производства: металлургия, машиностроение, кожевенное дело и т.д

скачать реферат Грамема суперлатива у структурі семантично неелементарного простого речення

Ускладнювальними компонентами неелементарних простих речень виступають детермінантні другорядні члени, виражені найвищим ступенем порівняння прислівників місця і часу. У дериваційному плані вони є похідними від предикативних частин складнопідрядних конструкцій. У процесі цього перетворення зазнає змін підрядна частина із семантико-синтаксичними відношеннями та формально-граматичними зв’язками між головною та підрядною частинами. Функціонуючи у детермінантній позиції, прислівники місця і часу набувають певної синтаксичної автономності, граматичного відокремлення в реченні вони звичайно не зазнають, наприклад: Найближче до вершин гір ліси змінюються луками (“Географія материків”); Найпізніше прибув купець Меандр. (Є.Шморгун). Отже, у сучасній українській літературній мові трапляються прості неелементарні речення із суперлативними якісними прикметниками, суперлативними якісно-означальними прислівниками, прислівниками міри і ступеня, словами категорії стану та прислівниками місця і часу. Вони є наслідком згортання вихідних елементарних конструкцій в одну ускладнену структуру. Список литературы Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К.: Наук. думка, 1992. – 222с. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 368 с. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К.: Наук. думка, 1983. – 219 с. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць. – К.: Наук. думка, 1991. – 192 с.

 Жертвы Ялты

Из русских книг разрешались только присланные советской военной миссией; визиты отца Михаила Польского отменялись. Для поддержания внутренней дисциплины в лагере важно было искоренить слухи, будто советское правительство больше не проявляет к пленным интереса и им нечего ждать от своего правительства. Подобные утверждения совершенно безосновательны, и всякая антисоветская пропаганда такого рода будет осуждаться самым серьезным образом *282. Между тем приближался момент отправки первой группы русских военнопленных на родину. По мнению англичан, первенство в этом деле должно было принадлежать какой-то определенной категории пленных. Большинство русских, взятых в плен в Нормандии, входили в состав формирований, относившихся по крайней мере, в теории к немецкой армии, и, следовательно, считались военнопленными. Не столь многочисленную категорию составляли члены трудовых батальонов Тодта, не являющиеся солдатами в общепринятом смысле слова. Но поскольку они носили форму и работали на военных укреплениях, военное министерство решило считать их военнопленными *283

скачать реферат Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)

Був директо­ром Інституту антропології, археології і етнографії АН СРСР (1933—1937). Перші мовознавчі праці опублі­кував у 1929 р. З 1939 до 1950 р. очолював Інститут мови і мислення імені М. Я. Марра АН СРСР. Відоми­ми працями Мещанинова є «Вступ до яфетидології» (1929), «До питання про мову» (1934), «Нове вчення про мову. Стадіальна типологія» (1936), «Загальне мо­вознавство» (1940), «Члени речення і частини мови» (1945), «Дієслово» (1949). У сучасному мовознавчому світі Мещанинов зна­ний як творець знаменитої синтаксичної типології мов, побудованої на глибокому вивченні індоєвропейських, кавказьких, тюркських, монгольських і палеоазіатсь­ких мов. В основу цієї класифікації покладено струк­туру синтаксичних конструкцій, а саме способи вира­ження суб'єкта і предиката. На основі цього критерію він виділив 3 основні типи мов: пасивний, ергативний і номінативний. У пасивному типі мов, до якого належать інкор­поруючі мови (алеутська, чукотська, нівхська, індіан­ська мова немепу), дієслово не має категорії перехід­ності/неперехідності дії, а словесний комплекс, пред­ставляючи єдине ціле, включає до свого складу різні частини.

скачать реферат Граматичні категорії при перекладі

Не had had a reme dous quarrel wi h her i her fla a d she had walked ou a d lef him here, o ly o discover, whe she re ur ed hree hours la er, ha he had sho himself. (J. Pries ly) Між ними відбулася бурхлива сварка у неї на квартирі. Вона пішла, а він залишився. Але повернувшись через три години, вона з жахом побачила, що він застрелився. Інфінітив наступної дії дуже часто вживається в сполученні з прислівником o ly, що має підсилювальне значення. Ця емфатична функція може бути передана по-різному. Граматичні трансформації можна розділити на чотири види: перестановки, заміни, додавання й опущення. 1.1 Перестановки Перестановки, тобто перебудова чи зміна структури пропозиції, викликаються цілою низкою причин. Основною причиною є розходження в ладі речення в англійській і російській мовах. Закріплений порядок слів англійського речення звичайно носить ієрархічний характер. Спочатку випливають головні члени речення – підмет і присудок потім другорядні. У російській мові порядок слів вільний, але в ньому помітна тенденція поміщати основний зміст висловлення (рему) наприкінці речення, виражаючи його підметом.

скачать реферат Насилие в семье

Но в данном случае слишком уж затянулся процесс принятия законопроекта. А необходимость в нем возросла многократно, тем более, что проект уже подготовлен. Российский законопроект не имеет аналогов в международно-правовой практике. Прежде всего по объекту защиты: он защищает от насилия в семье всех ее членов, независимо от пола, возраста, социального положения, уровня материальной обеспеченности, владения имуществом и так далее. Также учитывалось одно существенное отличие российской семьи от западной. Дело в том, что наша семья – большая, в ней сплошь и рядом совместно живут представители трех поколений: отцы и матери; дети и внуки; бабушки и дедушки. Тем самым объект защиты расширяется и усложняется. В такой многоукладной семье, где несколько поколений, неизбежно возникает категория «зависимых членов». Новаторский дух закона проявляется и в том, что он направлен не против какой-либо одной, а против всех форм насилия: физического, психического, сексуального. Была проделана огромная работа, 40-ая версия законопроекта «Об основах социально-правовой защиты от насилия в семье» еще не прошла даже первого чтения в Государственной Думе.

скачать реферат Реформы Петра1

До Петра общение с иностранцами не поощрялось и разрешение на выезд получали лишь две категории людей: члены посольства и гости (то есть верхушка купечества). Теперь выезд за границу не только не запрещался, но даже стал поощряться, а к некоторым применялся в принудительном порядке. В 1696 г. был принят специальный указ о направлении в разные государства на учебу 61 человека, из них 23 принадлежали к княжеским фамилиям. В 1687 г. была открыта Славяно-греко-латинская академия - первое высшее учебное заведение в России. И все же деятельность Петра была революционной. В.Я.Уланов писал: "Новым в постановке культурного вопроса при Петре Великом было то, что теперь культура была признана созидательной силой не только в области специальной техники, но и в ее широких культурно- бытовых проявлениях, и не только в приложении к избранному обществу. но и по отношению к широким массам народа". Важнейшим этапом в проведении реформ стало посещение Петром в составе Великого посольства ряда европейских стран. По возвращении Петр направляет много молодых дворян в Европу для изучения различных специальностей, главным образом для овладения морскими науками.

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Конституция Франции

Формирование и состав. Экономический и социальный совет формируется на корпоративной основе и включает: 69 представителей лиц наемного труда; 72 представителя предприятий (т. е. работодателей); трех представителей свободных профессий; 10 представителей обществ взаимопомощи, кооперации и кредита, связанных с сельским хозяйством; пять представителей кооперативов, не связанных с сельским хозяйством; четырех представителей обществ взаимопомощи, не связанных с сельским хозяйством; 17 представителей социальной деятельности (семейных ассоциаций, жилищных ассоциаций и проч.); девять представителей экономической и социальной деятельности в заморских департаментах и территориях; двух представителей французов, проживающих за границей. Из перечисленных категорий 163 члена назначаются наиболее представительными профессиональными организациями, т.е. профсоюзами и объединениями предпринимателей, а 27 — Правительством по предложению этих организаций. Кроме того, декретом Президента, контрассигнованным Премьер-министром, назначаются еще 40 специалистов в экономической, социальной, научной и культурной областях.

скачать реферат Создание в 1963 г. Международного союза туристических организаций (МСОТО), а затем Всемирной туристической организации (ВТО)

Комитет открыт для работы всем членам исполнительного совета; Комитет по статистике, разрабатывающий рекомендации по вопросам сбора, анализа и направления статистических данных по международному и национальному туризму; Подкомитет по рассмотрению членства в категории присоединившихся членов. Основными функциями подкомитета являются рассмотрение заявок с точки зрения определения квалификационных требований по возможному членству в ВТО и подготовка соответствующих рекомендаций исполнительному совету. Секретариат ВТО состоит из штата сотрудников (около 90 представителей 30 стран), его возглавляет генеральный секретарь ВТО. (Схема организационной структуры секретариата ВТО приводится на рис. 1) Рисунок 1 Организационная структура ВТО Генеральный секретарь назначается генеральной ассамблеей (по предложению исполнительного совета) большинством в две трети присутствующих и голосующих действительных членов. Срок полномочий генерального секретаря — 4 года, с правом переизбрания. Генеральный секретарь ответствен перед генеральной ассамблеей и исполнительным советом и выполняет их указания.

скачать реферат Межбанковский клиринг

Клиринговые палаты, занимающиеся расчетами только по платежным поручениям, обычно относят всех участников к категории членов с правом голоса. Это объясняется тем, что изменение правил или уставных норм затрагивает всех членов клиринговой палаты, в связи с чем каждый из них должен иметь возможность представлять свои интересы. Необходимость введения категории ассоциированных членов возникает в тех случаях, когда некоторым участникам клиринговой системы потребовалось осуществить вложения в материально-технические ценности, имеющие жизненно важное значение для деятельности клиринговой палаты, или когда такие ценности находятся в их собственности. В качестве примера можно привести межбанковскую телекоммуникационную коммутационную сеть. Для ее создания и функционирования могут потребоваться капиталовложения нескольких банков. Банки, осуществившие капиталовложения, будут отнесены к категории членов с правом голоса, а для других пользователей данной сети может быть установлен статус ассоциированных членов. Такое присвоение членам клиринговой палаты определенного статуса обеспечивает защиту капитала, принадлежащего банкам-учредителям. На начальных стадиях образования клиринговой палаты чрезвычайно важно разработать правила принятия в состав ее членов учреждений, деятельность которых связана с повышенным риском.

скачать реферат Алиментные обязательства

Может вызвать определенные разногласия проблема субъектов алиментных соглашений. Согласно статье 99 СК, соглашения о предоставлении алиментов могут заключаться между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. На основании этого можно сделать вывод о том, что право на заключение алиментного соглашения имеют только те члены семьи, которые управомочены на получение алиментов нормами семейного законодательства, и только с лицами, которые являются алиментнообязаннымн согласно закону. Возникает вопрос о том, будет ли действительно соглашение о безвозмездном, периодическом предоставлении средств на содержание с лицом, которое, согласно нормам семейного законодательства, не имеет права на получение алиментов. При этом необходимо выделить две категории лиц. К первой категории относятся члены семьи, которые имеют право на взыскание алиментов только при наличии определенных обстоятельств. Вопрос заключается в том, могут ли они заключить соглашение об уплате алиментов при отсутствии этих обстоятельств. Например, супруг имеет право на взыскание алиментов в судебном порядке, только если он нуждается и является нетрудоспосбным.

скачать реферат Синонимия и антонимия в поэзии

Крім того, влучне поєднання смислів двох слів, одне з яких іншомовне, є засобом піднесення емоціонального впливу на читача. Або: “Заспівала хлопчику пісень, колискових, ніжних” (35) (колискова пісня, бо ніжна); “Як добре, що лишиться після мене цей незбагненний, світлий, добрий світ!” (137) (світлий, бо добрий світ). Здебільшого уточнюючі синоніми вживаються як однорідні члени речення з метою диференціації сказаного тим додатковим відтінком, який властивий другому синоніму: “Можливо, так чиїсь синіють плечі під цим сліпим, присонячним дощем” (365); або: “І на свято жадань моїх, мрій моїх парус несе” (238). Функція диференціації у поезіях І.Муратова може бути зумовлена не тільки потребою уточнення, а й обмеження, звуження меж певної семантеми: "А тополі – тихі, не шелеснуть, А хмарки над ними – тануть, чезнуть" (131). Синоніми в таких випадках виконують таку ж функцію, як повторення одного слова, вони у поета можуть і сполучатися з повторенням: "Ходить геній між нами: – Погину, погину, помру, Бо несила мені животіти З такими нездарами" (1969, 72).

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
скачать реферат Проблеми золотоносності надр України

Вік відкладів спірний, можливо, розрізи формувались з докембрію до палеозою. У 70- 80 роках, коли активно вивчали золотоносність конгломератів в нижнобілокоровицької підсвіти, одержано багато нових матеріалів, але суттєвих практичних результатів домогтися не вдалося. Встановлено, що золото концентрується в горизонті кварцових конгломератів нижньобілокоровицької підсвіти, які й були головними об'єктами досліджень. Піщано- алевролітова формація, що відповідає нижньобілокоровицькій підсвіті, є червоноколірною і побудована ритмічно. Конгломерати і гравеліти є другорядними членами формації, вони утворюють прошарок мінливої потужності (середня 1.8 м, максимальна 13,7 м). Конгломерати дрібно- середньогалькові, сортування матеріалу погане, обкатаність добра й задовільна, цемент піщанистий, базальний і стикання. В породах формації, включаючи цемент конгломератів, встановлений туфогенний матеріал. Склад гальок специфічний, породи кристалічної основи, зокрема гранітоїдно- метатеригенного комплексу, відсутні. Переважають гальки кварцу. Промислові типи і пошукові критерії золоторудних родовищ у нижньодокембрійських зеленокам'яних поясах.

скачать реферат Государственная пенсия

Отнесение их к нетрудоспособным дает основание для теоретических рассуждений, но в практическом плане право на пенсию от этого изменений не претерпело.1 Ко второй категории нетрудоспособных членов семьи (пп. 2 п. 2 ст. 9 Закона) законодатель относит лиц, занятых уходом за малолетними родственниками умершего (не достигшими 14 лет). При этом, как и ранее, имеет значение степень родства с кормильцем как лиц, за которыми осуществляется уход, так и того, кто такой уход осуществляет. Нетрудоспособными членами семьи, как и ранее, признаются один из родителей умершего или его супруг либо бабушка, дедушка, независимо от их возраста и трудоспособности, если он (она) занят (занята) уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14-летнего возраста, и не работает. Ст. 9 Закона дополняет этот круг членов семьи еще двумя категориями – братом (сестрой) либо ребенком умершего, достигшими 18 лет. Брат и сестра предусматривались среди занятых уходом и ранее, однако для них не устанавливалось условие достижения 18-летнего возраста. Поскольку как несовершеннолетние члены семьи умершего брата или сестры они могут получать пенсию лишь при определенном условии – если не имеют трудоспособных родителей, указание в новом Законе на 18-летний возраст, дающий им право на пенсию в случае ухода за малолетними братьями или сестрами, фактически это право ограничивает по сравнению с Законом РФ от 20.11.1990 г. № 340-1. Традиционно в круг нетрудоспособных членов семьи умершего входят его дедушка и бабушка. По сравнению со ст. 50 Закона 1990 г. уточнено, что пенсия им может быть назначена, если они достигли упомянутого выше пенсионного возраста либо являются инвалидами.

скачать реферат Питальні речення та особливості їх створення

Вони не впливають на порядок слів і стоять переважно на початку речення, але можуть стояти в середині або в кінці речення. Питальні займенники wer? was? завжди стоять в однині і не розрізняються за родами. У сучасній німецькій мові займенник was? у давальному відмінку не вживається. Займенник wer? - стосується осіб, а займенник was? – предметів, тварин, наприклад Wer wiederhold die Hausaufgabe Der S ude wiederhold die Hausaufgabe Was wiederhold der S ude - die Hausaufgabe Питальні займенники welcher? welche? welches? відмінюються як означений артикль. Питальний займенник welcher? вживається головним чином як прикметник, у займеннику was fьr ei ? відмінюється тільки ei як неозначений артикль. У множині ei випадає і залишається тільки was fьr? Частини, з яких складається цей займенник можуть бути розділені наприклад: Was si d de das fьr Rede sar e ? Замість: Was fьr Rede sar e si d de das . Питальні займенники відмінюються за відмінками і при цьому виступають різними членами речення: Підмет Wer (was) is da? Означення Wasse Ki d is da? Додаток Wem gehцr das Buch? Іменна частина присудка Welches sie d die bes e hea er i dieser S ad ? Welches is das eue Aufsa z hema Займенникові прислівники складають окрему групу прислівників, яким властиві ознаки прислівника і займенника.

скачать реферат История становления парламента в России

Различались пять категорий выборных членов Государственного Совета: избираемые Синодом от православного духовенства (6 членов); избираемых от Академии наук и университетов (6 членов); выборные от промышленности и торговли (12 человек); выборные от каждого губернского земского собрания (по 1 члену); избранные от дворянских обществ (18 членов)11. Добавление к Государственному Совету выборной части обеспечило ему качество органа социального представительства. В этой связи обратим, однако, внимание, что председатель Государственного Совета назначался императором из неизбираемой части членов Совета (ст. 3 гл. I Указа императора от 20 февраля 1906 г. «0 переустройстве учреждения Государственного Совета»). Были осуществлены изменения и в процедуру выборов Государственной Думы. Во исполнение Манифеста I7 октября 1905 г., в 1905 — 1906 гг. был издан ряд указов, внесших существенные изменения и дополнения в Положение о выборах от 6 августа 1905 г. Важнейшим среди них был именной царский указ от 11 декабря 1905 г. «Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу и изданных в дополнение к нему узаконений».

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.