телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Образование, учебная литература -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Держава Cасанідів (Еран-шахр)

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Природно-кліматичні умови Середньовічний етнос персів-зороастрійців Іран на світанку середньовіччя. Утворення держави Сасанідів Розбудова сасанідської державності. Боротьба з Римом і маніхейством Імперія Сасанідів у ІV - V ст. Маздакізм та його наслідки Еран-шахр за правління Хосрова І Ануширвана (531 - 579) Занепад і крах держави Сасанідів Природно-кліматичні умови. Кордони імперії Сасанідів динамічно мінялися протягом усього періоду її існування і, переважно, перетинали з певними варіаціями території Ірану, Дворіччя (Іраку), частини Афганістану та Закавказзя. Іноді під тимчасову юрисдикцію Еран-шахру потрапляли також Східне Середземномор'я, Південна Аравія, частина Середньої Азії і, можливо, форпости на Цейлоні. Проте закріпитися там надовго Сасанідам не вдалося. Корінними землями Еран-шахру залишилося Іранське плоскогір'я, розташоване між Індом і Тигром, Каспієм і Перською затокою. Річок тут багато, але всі вони дрібні і не мають природного стоку в море, а губляться в сухих степах та пісках пустель. Переважна частина плоскогір'я - це неродючі, кам'янисті або солончакові пустелі й напівпустелі, над якими панують вітри (особливо навесні), майже не буває дощів, повітря надзвичайно сухе, чисте й прозоре, а сяйво зірок уночі нагадує денне світло. Періодично цю ідилію порушують снігові або піщані бурі, але дощові хмари зустрічаються лише на вузьких приморських смугах окраїн. Клімат суворий, континентальний: влітку панує нестерпна спека, а взимку - сильний холод. Родючі землі зустрічаються лише на прикаспійській низині та в Хузистані (південний захід Ірану), де природні умови давали можливість отримувати багаті врожаї. На решті території умови для землеробства вкрай несприятливі, але можна було займатися скотарством, виганяючи на випас у спекотливий сезон коней, велику та дрібну рогату худобу на гірські пасовиська Ельбрусу, Загросу, Південно-Іранських чи Туркмено-Хорасанських (Копет-Даг) гір. Там же, в горах, поряд з альпійськими лугами, зеленіли в середні віки ліси, багаті на деревину, звірину й птаство. У наш час основним багатством Ірану стала нафта, використання якої в середні віки було досить обмеженим, але надра країни містили в собі також золото, срібло, олово, мідь, свинець, залізо, самоцвіти (зокрема, червоно-синій коштовний лазурит, родовищами якого славився Афганістан). Суворі природно-кліматичні умови компенсувалися надзвичайно вдалим географічним розташуванням плоскогір'я на шляху між Сходом (Індія, Китай) і Заходом. Одомашнення верблюда та наявність оазисів давали можливість розвивати караванну торгівлю, тому перси контролювали європейський імпорт шовку, а також боролися з конкурентами (араби, візантійці, ефіопи, євреї) за панування над товарними потоками прянощів, перлів, самоцвітів тощо. Отримуючи за посередницькі послуги величезні бариші, Сасаніди до кінця боролися за цю монополію, аж доки їхня держава не впала під натиском арабів. Житницею імперії була Месопотамія - країна з багатотисячолітньою землеробською культурою, бідними на копалини, але надзвичайно родючими землями (внаслідок розливів Тигру та Євфрату), бідною флорою (очерет, верба, фінікова пальма) і досить багатою фауною.

Проте миритися з іноземним пануванням перси уже не хотіли, тому повстали. Арташир утік з почесного полону й очолив після смерті Папака боротьбу свого народу за відродження власної державності. У 223 р., підтримані месопотамськими союзниками, перси захопили парфянську столицю Селевкію, а невдовзі Арташир “повністю розбив військо Ардабана, захопив його майно, худобу, ставку та військове спорядження, а сам обрав резиденцією Стахр. Він убив Ардабана, все майно Ардабана потрапило до його рук. Він одружився на дочці Ардабана”1. Із шкіри останнього Аршакіда зробили барабан, а в 227 р. Арташир проголосив себе “шаханшахом” (“царем царів”) держави Еран-шахр (офіційна назва Сасанідської імперії). Останньою політичною акцією першого Сасаніда став похід у римську Сирію, але війна з могутніми римськими легіонами затягнулася, і в 243 р. Арташир помер, залишивши своєму сину Шапуру наспіх збиту державу, війну з Римом і досить туманні перспективи на майбутнє. Проте перший крок було зроблено. Утворилася імперія на чолі з перською династією колишніх зороастрійських жерців Сасанідів (227 - 651). Розбудова сасанідської державності. Боротьба з Римом і маніхейством. Сасанідський Іран успадкував від Парфії майже всі її землі, але це поставило перед Шапуром І (243 - 273) безліч проблем. В імперії проживало 240 етнічних груп (племен і народів), причому крім зороастризму (релігії персів) популярними залишилися античні боги, іудаїзм (серед євреїв), кілька християнських течій, безліч поганських етнічних культів і навіть буддизм (поширений на сході імперії, в районі Балху). До цього треба додати відсутність єдиного чиновницького управлінського апарату, єдиної грошової системи і єдиних стандартів ваги й довжини. За правління Шапура І з елементами політичної аморфності було покінчено. Спираючись на солідну державницьку традицію (на відміну від парфян, у яких таких традицій не було), перси створили міцний централізований і надзвичайно розгалужений управлінський апарат, на зразок ахеменідського. Силою зброї повністю ліквідували колишню автономію залежних “царств” (шахрів). Їх перетворили на намісництва (типу ахеменідських сатрацій), куди шаханшах особисто призначав намісників (шахрабів). Всі піддані зберегли право сповідувати свої релігії, але панівним етносом імперії стали перси, а офіційною державною релігією - зороастризм. Міняти релігію у державі Сасанідів заборонялося під страхом смерті. Еран-шахр очолював всемогутній шаханшах - лідер і уособлення держави, влада якого мала ще й сакральний характер (правитель вважався носієм фарру (хварени) - харизми влади й щастя, наданих згори). Все населення країни (близько 20 млн) згідно з релігійними настановами зороастризму було поділене на чотири спадкових стани, причому перехід із одного стану в інший став майже неможливим. До першого стану увійшли зороастрійські жерці (маги), які відали справами культу, освіти й судочинства (ними невдовзі було кодифіковане іранське право). Вищий розряд жерців становили мобеди - еліта зороастрійського духовенства. Другим станом були воїни, що поділялися на васпухрів (членів семи давньоперських аристократичних родів, яким належали спадкові права на важливі військові й державні посади), вазургів (“великих”) та азатів (“вільних”) - служилої військової знаті, яка годувалася й озброювалася за рахунок жалуваного із державних земель наділу, без права власності на цю землю і селян, які на ній працювали.

Спочатку перси вигнали бунтівливих арабів із Бахрейну, внаслідок чого під контроль Сасанідів перейшло аравійське узбережжя Перської затоки. Консолідації держави сприяла грандіозна реформа зороастризму, яку провів на початку правління Шапура ІІ мобедан мобед Атурпат Міхраспандан. Він “очистив від скверни й заново відродив давню віру”4, здійснивши нову кодифікацію Авести (“Божественного прозріння”) - священної книги зороастризму. Вперше було здійснено її письмову фіксацію (раніше Авеста існувала лише в усній формі, як і індійські Веди). Для цього довелося розробити спеціальний “авестійський” алфавіт із 46 знаків, що дало можливість точно передати звучання священних гімнів, а для кращого розуміння архаїчних текстів 21-ї книги Авести склали обширний коментар - Зенд. Сасаніди проголошувалися живими богами, які ведуть свій родовід від Даріїв та Кейянідів (царська легендарна династія в Авесті). Вдячний Шапур, у свою чергу, всіляко підвищував престиж і роль зороастрійського жрецтва у державних справах. Зороастрійську церкву очолив тепер магупат магупатів - своєрідний зороастрійський патріарх (раніше верховним жерцем вважався шаханшах), за що маги й мобеди безнастанно славили владу. “Союз престолу й вівтаря” відродив внутрішню стабільність Еран-шахру, а постать Атурпата стала найбільш шанованою після Заратуштри в зороастрійській традиції. Бурхливо розвивалася за правління Шапура ІІ сасанідська культура. Прикладом історичного роману-повісті може слугувати “Книга діянь Арташира, сина Папака”, а повість “Ардавіраз-намак”, де описується подорож жерця Ардавіраза в зороастрійські рай та пекло (сюжет випередив славетну комедію Данте на тисячоліття), започаткувала жанр літературної фантастики. В архітектурі поширився новий тип храмового зодчества - відкритий павільйон із священним вогнем у центрі (стиль “чотири арки”). Укріпившись, відчувши свою силу, Шапур ІІ, невдоволений принизливими умовами Нісібінського миру, поновив у 338 р. війну з Римом. Після млявих бойових дій у Вірменії і Північній Месопотамії, перси змушені були перекинути свої сили на схід, де проти Еран-шахру виступили у 356 р. кидарити (хіоніти). Натиск варварів було відбито, однак римський імператор Юліан Відступник вирішив скористатися оголеністю перських кордонів і в 363 р. вирушив у похід. Війна завершилася черговою катастрофою для Риму: Юліан загинув, а його наступник Іовіан уклав мир (387 р.) із персами, віддавши їм Східну Вірменію, Лазику й Північну Месопотамію. Активізувалися Сасаніди й на сході: в 60-х роках ІV ст. Шапур ІІ погромив Кушанське царство, захопивши частину Середньої Азії. Однак війни дорого обходилися сасанідському господарству. Занепала торгівля, а смерть Шапура ІІ спричинила династичну кризу, бо шаханшах не залишив заповіту. 20 років престол міняв хазяїв, і тільки шаханшах Йєздигерд І (399 - 420) знову стабілізував ситуацію. Для відродження порушеної війнами й усобицями економіки він уклав союз із Візантією (Східно-Римською імперією, що виникла після смерті імператора Феодосія та розпаду єдиної Римської держави у 395 р.) - шаханшах навіть вважався певний час опікуном малолітнього візантійського василевса (імператора) Феодосія ІІ.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Истина Великой России

И все они качаются на маятнике борьбы между "Союзом" и "Россией", сражаются за групповые интересы, собственность (в том числе финансовую), политическое преобладание, коль скоро народ проголосовал за Союз. И все они поражены тщеславием своего Я, омерзительным лицедейством; и все они принадлежат к одной своре жуткой "желтой сотне", которая развернула новую фазу гражданской войны в России. Их бросает в жар только от одной мысли о воскресении Святой Руси. Потому они делают все для того, чтобы продолжался "красный ад" на Российской земле. И развязав этот "ад", Шеварднадзе, скажем, уповает на введение в бушующую Россию войск НАТО, бессменный консультант генсека и президента - Яковлев благословляет отделенство Прибалтийских республик, другой консультант - Примаков - руководит (не больше и не меньше!) Центральной службой разведки СССР, Арбатов ублажает западных коллег о помощи новому "демгосударству", Шахрай испекает развальные для Союза "законы", бравируя своим юридическим всезнайством, Собчак "демократическим путем" исправляет "провинциальную державу XX века", Попов предлагает для спасения "новую систему управления" в разделенном на 40-50 самостоятельных "государств" Союзе и т.д

скачать реферат Сасанидское государство

Иран был обложен тяжелой данью, которую Сасаниды платили эфталитам вплоть до 60-х годов 6 в. Однако в отличие от Римской империи Иранская держава не рухнула под давлением варварских племен. 3. Общественное и государственное устройство сасанидского Ирана Для раннесасанидского периода характерно сохранение трех основных зон позднепарфянской эпохи: зоны самоуправляющихся городов (преимущественно на западе), зоны полузависимых царств и владений (шахров) - по всему Ирану - и зоны царского домена (дастакерта). Однако эта структура постепенно нарушается. Картина гибели самоуправляющихся городов, вероятно, наиболее наглядна. Они начали терять свои органы управления еще при парфянах, а распад Парфии привел к ослаблению экономичских связей и торговли. После объединения Ирана под властью новой династии в областях, которые в середине 3 в. становятся доменом царя царей, старые города заново “основываются”, получая имена шаханшахов и , вероятно, теряя самоупрвление. Создатель монархии Арташир 1 “основал” лишь три города на западе Ирана, тогда как его сын Шапур 1, расширив границы дастакерта, “основал” уже 16 городов как на западе, так и на востоке страны.

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
 Манипуляция сознанием

При таком видении общества «тайные силы» (масоны, евреи, ЦРУ, КГБ — каждый выбирает по своему усмотрению) внушают страх, ибо они по своим масштабам и мощи должны быть сравнимы с той общественной системой, которую желают сломать. Манипуляторы сознания активно вбивали в головы обе эти версии, подсовывая желательное им объяснение событий. Для интеллигенции, чьи мозги промыты истматом, — песенка об «объективных законах» и издевательство над теми, кто верит в «заговор». Вылезает Шахрай, так трактует беловежский сговор: «Не смешите меня! Не могут три человека развалить великую державу». Дескать, рухнула под грузом объективных противоречий. А для тех, кто верит в заговор, создают образ всесильной «мировой закулисы». Когда такой человек смотрит телевизор, видит его всезнающих дикторов, могущественных банкиров, Ясина да Лившица, у него опускаются руки — «все схвачено». Обе теории устарели и плохо объясняют реальность. За последние полвека наука преодолела механицизм и обратила внимание на неравновесные состояния, на нестабильность, на процессы слома стабильного порядка (переход из порядка в хаос и рождение нового порядка)

скачать реферат Значення Брестського мирного договору для України

Нарком закордних справ Росії Л.Троцький змушений був заявити, що російська делегація визнає право націй на самовизначення і не вбачає перешкод для участі делегації УНР у переговорах як самостійної. Від імені Четверного союзу міністр закордонних справ Австро-Угорщини О.Чернін заявив про визнання делегації УНР повноправним учасником переговорів. Формальне визнання УНР як самостійної держави союзники відкладали до моменту укладення мирного договору. Л.Троцький наполіг на перерві у переговорах до кінця січня 1918. Російська сторона повинна була визначити, як поставитися до тяжких умов миру, включаючи великі територіальні втрати, які висунули союзники. Крім того, затягуючи переговори, Раднарком бажав виграти час, щоб завершити захоплення більшої частини території України, включаючи її столицю Київ, що давало можливість замінити делегацію УЦР делегацією проголошеної наприкінці грудня 1917 Радянської України (див. Перший (харківський) з'їзд рад 1917). Після відновлення переговорів 1 лютого 1918р. Л.Троцький заявив, що в складі російської делегації перебувають представники українського радянського уряду Ю.Медведєв і В.Шахрай. Він повідомив, що більша частина України контролюється цим урядом, а тому мирний договір, укладений з представниками УЦР, не можна розглядати як мир з УНР.

 Опять вопросы вождям

Немудрено, что власти даже поощряют обличительные проповеди, дающие такое утешение. Но все хорошо в меру — передохнули в апатии, пора взглянуть на дело хладнокровно. Что же произошло в России? Иуды-идеологи, не краснея, дают несводимые определения: крах коммунизма; распад СССР; поражение в холодной войне; возвращение в мировую цивилизацию и т. д. До того заморочили голову, что и оппозиция, какая ни на есть, повторяет то же самое. Просто в отчаяние можно придти. Видные экономисты, близкие к КПРФ, скорбят: наш социализм оказался несостоятельным. Возможно, но из чего это следует? Из того, что его погубили. Но ведь это все равно, что сказать о человеке, которому саданули ножом в спину: его организм оказался несостоятельным. А то Шахрай поучает Думу о Беловежском сговоре: "Не смешите меня! Не могут три человека развалить ядерную державу". И ему кивают: резонно. Когда здоровый парень умирает от укуса тифозной вши, никого это не смешит — а ведь на нас насекомые наползли поопаснее. Пока мы не поймем, что pечь идет не об идеологии и даже не смене политического и экономического поpядка, а о попытке слома всего жизнеустpойства, мы не сможем веpно опpеделить свою позицию и способ действий

скачать реферат Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

У роботі «Як організувати змагання?» Ленін наполягає на масовому контролі робітників і селян «.за багатими, за шахраями, за дармоїди, за хуліганами.», називаючи їх пережитками проклятого капіталістичного суспільства. Шахраї і т.п. - зрозуміло. А чому треба стежити за багатими, так ще в першу чергу, якщо вони і не шахраї, і не хулігани, і не дармоїди, і взагалі - не злочинці? До речі про злочинний світ Ленін узагалі мовчить. Можна подумати, що в той час і злочинності то в країні не було, чи всі злочинці - це багаті? У таких фразах Леніна виявляється його істотний примітивізм і ідеалізований світогляд. Разом з тим, його вплив на розвиток ситуації в країні і реальна побудову нової сильної держави потрібно якось пояснити. Як пояснити - не знає, напевно, ніхто. Чи то це його політична воля, особисті якості, чи те від нього тоді взагалі мало що залежало. Мрії Леніна про світову революцію через залучення в цей процес країн з великим населенням і слаборозвиненою економікою - Китаю і Індії - так і залишилися мріями. Очевидно крім ефекту юрби і масовості є ще якісь фактори, не менш важливі, котрі Ленін не врахував. Отже, мій не занадто докладний аналіз останніх робіт Леніна, знайомство з думками радянських політологів (а в 1999 р. ніхто обговорювати це питання не стане) приводять до висновку, що: 1.

скачать реферат КПРФ

Расчет строился на том, что в условиях навязанного им выбора между "коммунистами Зюганова", "соколамиЖириновского" и "оппозиционными демократами" Явлинского и Шахрая недовольные властью избиратели выберут все же "оппозиционных демократов".Откровенно и беззастенчиво отрабатывала этот вариант Партия российского единства и согласия (ПРЕС), специально по такому случаю включившаяв свои агитационные телевизионные ролики упоминания о "величии державы" и "особом пути России". В действительности разработчики такого плана недооценили глубинуоппозиционности избирателей существующему режиму. Декоративный патриотизм "демократической оппозиции" никого не обманул. Своевременное смещение идеологии Коммунистической партии Российской Федерации в областьгосударственного патриотизма не позволило сделать из КП РФ пугало"экстремистовбольшевиков", грамотно и напористо построенная предвыборная кампания Либеральнодемократической партии России привлекламногих из тех, кто в иной ситуации голосовал бы за С.Бабурина, А.Проханова или М.Астафьева. Результат серьезное поражение демократов,успех коммунистов, доказавших свою способность развиваться адекватноскладывающейся ситуации и незапланированное первое место В.Жириновского в предвыборной гонке.

скачать реферат Центральна Рада

Головою незабаром став М. Скрипник. Для підтримки цієї акції з Росії в Україну були послані війська. Ще 1 січня 1918 року Раднарком призначив надзвичайного комісара України - С. Орджонікідзе. Тоді ж В.Ленін надіслав телеграми у Харків-командувачеві більшовицьких військ в Україні В. Антонову-Овсієнку і С. Орджонікідзе:" Дуже й дуже просимо вжити якнайнещадніших революційних заходів. Усіма засобами просувати вагони з хлібом у Петроград, інакше загрожує голод. Ленін". Росії для цього передусім і була потрібна Україна. Народний секретар радянського уряду України Г. Лапчинський згадує, як народний секретар військових справ В.Шахрай скаржився йому: "Що це за уряд український, що його члени зовсім не знають і не хочуть знати української мови ? Що не тільки не користується жодним .впливом серед українського суспільства, але воно навіть ніколи не чуло раніше Їхніх прізвищ?. Коли всі українізовані частини в Харкові мені доводиться роззброювати, бо вони не хочуть іти за мною на оборону Радянської влади? За єдину військову опору. ми маємо лише військо, що привів на Україну з Росії Антонов". 2.3 УНІВЕРСАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ І ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНИ НЕЗАЛЕЖНОЮ ДЕМОКРАТИЧНОЮ ДЕРЖАВОЮ "Народе України, - пишеться з універсалі, -твоєю силою, волею, словом стала на землі Українській Вільна Українська. Народна Республіка. Справдилася колишня мрія батьків твоїх, борців за вільності і права трудящих !"А тим часом Петроградське Правительство Народних Комісарів, щоб повернути під свою вдасть вільну Українську Республіку, оповістило війну Україні і насилає на наші землі свої війська., які грабують хліб наших селян і без всякої платні вивозять його в Росію, не жаліючи навіть зерна, наготовленого на засів, вбивають неповинних людей, сіють скрізь безладдя, злодіяцтво, безчинство".

скачать реферат Путешествие в Версаль

Исторический дух полотен этих залов значительно отличается от декора на мифологические темы Больших королевских покоев. Салон Войны. В 1678 году Мансар приступает к строительству салона Войны. Декор, законченный Лебреном уже в 1686 году, воспевает военные победы, завершившиеся Нимвегенским миром. На стенах - мраморная отделка с шестью украшениями в виде трофеев и сложенного оружия из позолоченной бронзы. Стену, смежную с салоном Аполлона, занимает отделанный под мрамор овальный барельеф13, представляющий Людовика XIV на коне, растаптывающем неприятеля. Этот шедевр Куазевокса увенчан двумя фигурами Славы, а два скованных пленника поддерживают его снизу. Нижний барельеф на тему Клио, записывающей в анналы деяния Короля, скрывает отверстие ложного камина. В центре плафона, расписанного Лебреном, - Вооруженная Франция, восседающая на облаке в окружении своих Побед. Щит Людовика XIV украшен его портретом. В угловых сгибах свода расположились три побежденные державы: коленопреклоненная Германия с орлом, посылающая угрозы Испания с рычащим львом и рухнувшая на льва Голландия.

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
скачать реферат Жизнь и деятельность К. Э. Циолковского

Введение С момента возникновения космонавтика была предметом особой национальной гордости россиян. Русский мыслитель Циолковский первым из землян задумался об исследовании космического пространства, первая ракета, поборовшая земное притяжение, была разработана русскими конструкторами во главе с Королёвым, а первым человеком, поднявшимся на космическую орбиту, стал наш соотечественник Юрий Гагарин. Значит, было в этой тяге к внеземным просторам что-то очень созвучное русскому характеру и русской душе, раз было дано России сделаться первой космической державой и успехом этим ещё раз утвердить свой статус великой страны. 1. Детские годы Константин Эдуардович Циолковский родился в сентябре 1857 г. в селе Ижевском Рязанской губернии, где его отец служил лесничим. Сам Циолковский писал об отце: «Среди знакомых отец слыл умным человеком и оратором. Среди чиновников – красным и нетерпеливым по идеальной честности Вид имел мрачный. Был страшный критикан и спорщик Отличался сильным и тяжёлым для окружающих характером » Ввиду этого семья Циолковских часто переезжала с места на место. Обычно с детьми занималась мать.

скачать реферат Русская армия от Петра 1 до Александра 2

От европейских флотов флот Петра отличался прежде всего тем, что вначале он состоял в основном из гребных судов, различных по размерам и вооружению. Петр исходил из того, что такие суда просты в постройке, относительно легко управляемы, хорошо используются для поддержки сухопутной армии. Только после победы под Полтавой в России началось интенсивное строительство линкоров. Только они могли обеспечить России господство в Балтийском море. К 1725 году русский флот на Балтике был одним из сильнейших флотов. Он имел 48 линкоров и фрегатов , 787 галер и других судов. Общая численность команд достигла 28 тысяч человек. С 1716 года на флоте появились гардемарины – выпускники открытой в 1700 году “Школы математических и навигационных наук”. Сухопутная страна, три десятилетия назад не имевшая ни одного военного корабля, превратилась в могучую морскую державу, располагавшую самым мощным флотом на Балтийском море. Флот надежно защищал морские рубежи России, в том числе и столицу империи – Петербург Итоги военных реформ Петра 1.Мнения о реформе Петра 1 чрезвычайно расходились уже при его жизни.

скачать реферат Атомная энергетика и атомное оружие

Элементарные расчеты показывают, что дейтерия (разновидность водорода, которая будет использоваться в подобных реакциях) хватит на земле на сотни лет при самом бурном развитии энергетики, в результате чего проблема заботы о топливе отпадет практически навсегда. Атомное оружие. Атомное оружие – самое мощное оружие на сегодняшний день, находящееся на вооружении пяти стран-сверхдежав: России, США, Великобритании, Франции и Китая. Существует также ряд государств, которые ведут более-менее успешные разработки атомного оружия, однако их исследования или не закончены, или эти страны не обладают необходимыми средствами доставки оружия к цели, что делает его бессмысленным. Индия, Пакистан, Северная Корея, Ирак, Иран имеют разработки ядерного оружия на разных уровнях, ФРГ, Израиль, ЮАР и Япония теоретически обладают необходимыми мощностями для создания ядерного оружия в сравнительно короткие сроки. Трудно переоценить роль ядерного оружия. С одной стороны, это мощное средство устрашения, с другой – самый эффективный инструмент укрепления мира и предотвращения военного конфликтами между державами, которые обладают этим оружием.

скачать реферат Ядерное оружие

Интересно, что в 1999 г. о ненужности ядерного оружия для России говорили 18%, а сегодня необходимость полного отказа от него отмечают лишь 3%. Кроме того, мнение этой части аудитории, как и большинства населения, формируется в зависимости от точки отсчета, которой в данном случае были и остаются США. Для многих россиян по-прежнему остается актуальным аргумент о ядерном оружии как гарантии ненападения на страну со стороны более мощной державы. Опыт бомбардировок Косово и Афганистана, не обладавших ОМУ, при долгом и осторожном «пританцовывании» Вашингтона вокруг Ирака, Ирана или Северной Кореи с их предположительными ядерными программами доказал многим важность наличия ядерного кулака. Причем речь идет не об излишнем советском потенциале, а о поддержании паритета с США на значительно более низком уровне. Этим мысленным противоборством с США и необходимостью стимулирования технического прогресса через реализацию ядерных программ объясняется, вероятно, и довольно странная на первый взгляд позиция россиян по проблеме нераспространения ОМУ.

скачать реферат Оружие массового поражения

В ее учреждении участвовало 51 государство, все участники антигитлеровской коалиции. Результат войны – разгром Германии и Японии – способствовал росту симпатий к Советскому союзу у народов всех стран. Советские вооруженные силы закончили войну самыми мощными в мире. СССР превратился в великую мировую державу. Рост влияния СССР в мире породили у Сталина стремление к дальнейшим притязаниям. Это время жесткой внешней политики и посяганий на права и территории других стран. Молотов тогда открыто заявил, что теперь ни один вопрос мировой жизни не должен решаться без участия СССР. С 1945 г. растет число коммунистических партий, коммунистические режимы устанавливаются в Югославии, во Вьетнаме, В Болгарии, в Польше и других странах Европы, коммунисты приходят к власти в Китае. Опираясь на военную силу, Сталин диктовал лидерам этих стран линию поведения как на международной арене, так и во внутренней политике. Оформление экономических основ советского блока произошло в 1949 г. с образованием Совета Экономической взаимопомощи, а военно-политическое единство было достигнуто вначале в рамках созданного Координационного Комитета стран Восточной Европы и СССР, а уже после смерти Сталина – в мае 1955 г. с созданием Организации Варшавского договора.

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
скачать реферат Воздействие оружия массового поражения

Мощность сегодняшних образцов ядерного оружия измеряется десятками и даже сотнями таких зарядов. А всего мирового ядерного запаса хватит для того, чтобы разнести нашу планету на кусочки несколько раз. Такие мощности, само собой, ни к чему. Например, в 1961 году Хрущев дал старт разработке атомной бомбы мощностью 100 Мт – «Кузькиной матери». Но в результате был собран снаряд, ставший во всех отношениях рекордным: «дура» длиной 8 метров, шириной 2 метра, массой 27 тонн и мощностью 50 Мт. Бомба такого размера по тем временам никак не могла быть доставлена к «вероятному противнику» и была взорвана на территории СССР. Больше зарядов мощностью свыше 20 Мт не создавалось. В нынешнее время ядерное оружие больше не используется, но у каждой уважающей себя развитой державы имеется свой «ядерный запас». Так или иначе, все эти страны взяли курс на разоружение. Будем ли надеяться на светлое будущее без ядерного оружия? Скорее всего, нет. Список литературы 1) «Основы безопасности жизнедеятельности» / М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др. Под редакцией Ю. Л. Воробьева. 2003, ООО «Издательство АСТ» 2) 3)

скачать реферат Южная Корея

В 20 в. Корея прошла трудный путь. Во многом трагические события на Корейском полуострове были следствием стратегического положения страны, из-за которой соперничали великие державы: Россия, Япония, США, Китай. В 1910 г. Корея стала колонией Японии. В 1945г. после разгрома Японии Северная Корея была освобождена Советским Союзом, в Южной - капитуляцию японских войск приняли США. Линия разграничения прошла по 38-й параллели. Во время войны союзники договорились, что первоначально над Кореей будет установлена опека, чтобы подготовить страну к независимости. Однако стратегическое положение Кореи стало бедой. Советско-американское соперничество завершилось расколом страны. в 1948г. на юге полуострова образовалась Корейская республика, на севере - Корейская Народная Демократическая Республика. Проблемы воссоединения страны не решена и поныне. Американские и советские войска ушли из Кореи. В 1949г. два корейских гос-ва оказались на гране гражданской войны. На севере утвердился тоталитарный коммунистический режим во главе с Ким Ир Сеном, на юге - диктаторский режим во главе с американским ставленником Ли Сын Маном.

скачать реферат Великобритания

Расходы Англии на войну превысили 25 млрд. фунтов стерлингов. Государственный долг вырос за годы войны втрое. Англия не подвергалась оккупации, на ее территории не было наземных боев, но вражеские бомбардировки, потеря судов причинили экономике страны значительный ущерб. Тем не менее война была источником обогащения крупных промышленных магнатов и банкиров, получивших огромные прибыли от военных заказов. Усилилась концентрация производства и капитала. Еще более возросло влияние монополий на политическую жизнь страны. Международные соглашения, заключенные Англией с другими державами антифашистской коалиции во время войны, предусматривали ее участие в создании справедливого, демократического послевоенного мира. Эти соглашения отвечали коренным интересам английского народа и всех народов земного шара. Однако правящие круги Англии стали на путь пересмотра согласованных решений военного времени, отказа от сотрудничества с СССР, усиления гонки вооружений и проведения политики “холодной войны”. Этот курс осложнил положение Англии в послевоенном мире и затруднил разрешение стоявших перед нею проблем. Англия осталась великой державой, но ее международные позиции заметно ослабли, а роль в мировой политике и международных отношениях уменьшилась.

скачать реферат Геополитика и геоэкономика Норвегии

Однако восточная и западная стороны были бы вновь в состоянии накрыть Скандинавию в случае, если бы разгорелся военный конфликт. Это было бы продолжением традиционной игры внутри силового треугольника - Англия, Германия и Россия. Эти три державы в различные периоды определяли частично определяли и устанавливали условия северного порядка. С другой стороны, в то время как Германия была наиболее милитаристской силой в первой половине ХХ века, Европейский союз и Германия в период после холодной войны демонстрирует силу, благодаря тому, военную силу они заменили политико-экономической. Сегодня традиционный упор государств на контроль над территориями и военные вопросы в значительной степени заменён вниманием к политико-экономической силе и в особенности обеспечением доступа к капиталу, информации и центрам, где вырабатывается политика - в Брюсселе, Бонне и Вашингтоне. Доступ к дипломатической игре в Европейском союзе и НАТО, очевидно, стал более важен, чем военная роль в НАТО. В начале 1990-х годов одно государство за другим стали стремиться войти в состав Европейского союза, в «общеевропейский дом».

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.